Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

18.3.2021 o 17:12 hod.

Mgr.

Peter Kremský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 30.3.2021 11:34 - 11:34 hod.

Peter Kremský
Dobrý deň, pán predsedajúci. Vážení kolegovia, zvolávam schôdzu výboru pre hospodárske záležitosti o 13.00 hod., miestnosť bude oznámená v skupine. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 18.3.2021 17:12 - 17:12 hod.

Peter Kremský
Ďakujem, pán predsedajúci, dovoľte, aby som oznámil zvolanie schôdze výboru pre hospodárske záležitosti dnes o 17.30, prípadne po skončení schôdze, ak by schôdza skončila neskôr, v miestnosti č. 32. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 18.3.2021 11:06 - 11:06 hod.

Peter Kremský
Ďakujem. Chcem len pripomenúť členom výboru pre hospodárske záležitosti dnešnú schôdzu výboru o 12.00 hodine. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.2.2021 17:58 - 18:13 hod.

Peter Kremský
Pán predsedajúci, chcem len upozorniť na chybné hlasovanie, že pri tlači 348 som omylom hlasoval za, chcel som sa zdržať. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.2.2021 9:28 - 9:43 hod.

Peter Kremský Zobrazit prepis
Dobrý deň, vážený pán predsedajúci, vážený pán podpredseda vlády, vážené kolegyne, vážení kolegovia, ctená snemovňa, chcel by som len krátko vysvetliť môj pozmeňovací návrh, ktorý teda prešiel dlhým procesom a aj by som ho prirovnal k pôrodu, ale neviem to ja posúdiť teda, lebo som nikdy nerodil. A chcem len vysvetliť pár drobností, ktoré, ktoré tam sme považovali za dôležité.
V prvom rade oproti tomu pôvodnému návrhu sme považovali za dôležité uvoľniť ten režim pýtania si predbežného súhlasu od vlády pri priamych, ale hlavne nepriamych prevodoch akcionárskych podielov v podnikoch kritickej infraštruktúry. Je to zhruba 18 podnikov, niektoré priemyselné, niektoré energetické, a ich materské spoločnosti alebo ešte ich materské spoločnosti materských spoločností, čiže tzv. babky, o ktoré ide pri nepriamych prevodoch. Sú kótované na burzách, sú obchodované na najväčších burzách v zahraničí a bolo by naozaj veľmi ťažké alebo neštandardné a neprimerané od nich žiadať, aby si na prevody svojich akcií na burzách žiadali povolenie slovenskej vlády.
Čiže tam sme nakoniec použili ustanovenia podobného nemeckého zákona, ktorý hovorí, že ministerstvo hospodárstva môže preskúmať takéto prevody. Samozrejme, tieto jednotlivé spoločnosti majú povinnosť ich ohlásiť a potom ministerstvo hospodárstva ich môže preskúmať a v prípade, že to ohrozuje verejný poriadok a národnú bezpečnosť Slovenskej republiky a ďalších krajín Európskej únie, navrhne vláde vysloviť nesúhlas s takouto transakciou. To je jedna záležitosť.
Druhá záležitosť je v prípade konkurzu, reštrukturalizácie, uplatnenia záložného práva, to je už naozaj veľmi vážna vec v prípade takéhoto podniku. Ale v takom prípade pri prevode majetku, pri pohybe majetku akomkoľvek v rámci takéhoto konkurzu alebo exekúcie, alebo záložného práva si dotknutý subjekt musí vypýtať povolenie od vlády s takýmto niečím nakladať.
Čiže, keď to preženiem a niekto v exekúcii by chcel získať jadrovú elektráreň Mochovce, tak sa musí predtým opýtať vlády a, samozrejme, že pán minister hospodárstva a celá vláda by určite povedali, že nie, nie, my vám to pekne tu zaplatíme a Mochovce nám nechajte. Čiže to je tá noha vo dverách pre vládu, ktorú sme tam nechali, a myslím si, že to je naozaj primerané a oprávnené. A zase nebude tam tá noha v úplne zbytočných prípadoch. Nechceli sme ani vytvoriť zbytočnú byrokratickú povinnosť pre ministerstvo hospodárstva preskúmavať každú transakciu, ktorá sa objaví v týchto spoločnostiach, lebo to som hovoril tuto pánovi ministrovi hospodárstva, že by si musel zriadiť nový odbor na ministerstve, ktorý by to všetko preskúmaval a dával, dával k tomu nejaké vyjadrenie.
Ešte jedna zmena, ku ktorej sme dospeli v podstate včera po diskusii, že dvihneme tú, tú hranicu späť na 10 %, pretože pod 10 % naozaj to nie je významný podiel spoločnosti. Ak sa to dostane nad 10 %, naozaj je to niečo vážne, čím by, čím by sa mali teda úrady zaoberať a ministerstvo hospodárstva, keďže ide o tieto strategické podniky.
Možnože ešte jednu poznámku, myslím si, že by sa mal aj prehodnotiť tento zoznam podnikov kritickej infraštruktúry, lebo v dnešnej dobe už ani nie je tak dôležité, čo kto vyrába, to sa väčšinou dá získať niekde na trhu, ale sú dôležité tie siete. Je dôležitý často softvér, je dôležité know-how. Sú dôležité vedomosti, ktoré vlastne sú kľúčové pre fungovanie krajiny. Takže myslím si, že by sme mohli otvoriť túto verejnú diskusiu v tomto roku a možnože sa pozrieť na ten zoznam, že čo tam všetko je, či všetky tie podniky tam patria, ktoré sú mnohé na 100 % súkromné. Na druhej strane, či tam by sme nemali zaradiť niečo iné, čo je takisto dôležité.
Takže ďakujem za dôveru a verím, že tento môj pozmeňovací návrh a celý tento zákon nájde podporu vo vašich radoch.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 4.2.2021 17:25 - 17:25 hod.

Peter Kremský
Ďakujem. Zvolávam schôdzu výboru pre hospodárske záležitosti zajtra ráno 8.30. Miestnosť oznámime. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 4.2.2021 15:56 - 15:58 hod.

Peter Kremský Zobrazit prepis
Dobrý deň. Vážený pán predsedajúci, vážený pán podpredseda vlády, vážené kolegyne, vážení kolegovia, ctená snemovňa, rád by som vysvetlil svoje výhrady k tomuto zákonu. Ako už pán podpredseda vlády tu spomínal, medzičasom sme po dlhšej diskusii dospeli k dohode o tom, že podám pozmeňovací návrh na výbore pre hospodárske záležitosti, a chcem veľmi krátko vysvetliť, čo mne a takisto mojim kolegom na tomto návrhu prekážalo.
V pôvodnom návrhu, ktorý máte pred sebou, je ustanovenie, podľa ktorého pri priamych, ale aj nepriamych prevodoch akcií a vlastníckych podielov spoločností kritickej infraštruktúry štátu by si teda noví majitelia alebo žiadatelia mali vypýtať predtým súhlas Slovenskej republiky. V praxi by to mohlo viesť k tomu, že napríklad pri burzových obchodoch materských spoločností našich slovenských firiem, ktoré tu účinkujú v energetike alebo priemysle, ak by niekto na burze nakúpil viac ako 5 % akcií takýchto spoločností, musel by si predtým vypýtať súhlas vlády Slovenskej republiky.
Myslím si, že toto by bol veľmi neštandardný krok v asi histórii kapitálových trhov, a myslím si, že by to bolo naozaj vážne obmedzenie vlastníckych práv súkromných spoločností, ale aj slobody podnikania. Preto sme po rokovaní s pánom podpredsedom vlády Sulíkom navrhli zmenu.
Podľa tejto zmeny sa nebude vyžadovať súhlas vlády, ale tam bude len povinnosť ohlásiť takúto zmenu ministerstvu hospodárstva a ministerstvo hospodárstva bude môcť preskúmať vlastne takéto, takéto, takúto udalosť, takúto transakciu a v prípade, že to bude ohrozením pre Slovenskú republiku, bude môcť navrhnúť vláde vyslovenie nesúhlasu.
Takže v prípade takejto zmeny a v prípade takéhoto schváleného pozmeňovacieho, pozmeňujúceho návrhu budeme súhlasiť s takýmto návrhom a budeme tiež hlasovať za jeho posunutie do druhého čítania.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.1.2021 11:48 - 11:50 hod.

Peter Kremský Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Chcem sa poďakovať pani poslankyni Šofranko za iniciatívu v tomto smere. Myslím si, že je to veľmi vítané vzhľadom k tomu, že Slovensko zaostalo v tomto uvoľňovaní vzdelávania. Veľmi veľa krajín - aj okolitých - je už ďaleko pred nami. A tiež chcem doložiť pár čísel k tomu, že sú ľudia, ktorí sa obávajú toho, že nám deti masovo budú odchádzať zo škôl a vzdelávať sa doma, akoby unikať tomu štátnemu vzdelávaciemu systému.
Nuž, v Českej republike, kde je to podstatne uvoľnenejšie, kde je možné aj domáce vzdelávanie na II. stupni, sa dnes v tejto oblasti vzdeláva 2-tisíc detí. Z toho, samozrejme, je aj pár stoviek zo Slovenska, ktoré sú tam virtuálne vzdelávané, keďže na Slovensku to nie je možné, tak sa, sú prihlásené v českej škole a vzdelávajú sa doma Slovensku.
Čiže keď to prepočítame na slovenské pomery, môžme očakávať, že na Slovensku bude takých detí zhruba tisíc na oboch stupňoch. Dneska ich je zhruba 500, 500-600 možno. Keď to prepočítame na množstvo detí, ktoré máme v povinnej školskej dochádzke dneska, tak ich je zruba 0,5 mil. na Slovensku, čiže tisíc detí z 0,5 mil. bude pravdepodobne na domácom vzdelávaní. Z toho vyplýva, že naozaj takéto niečo je možné len pre ľudí, ktorí sú o tom naozaj veľmi silno presvedčení, že to chcú, prípadne pre takých, ktorí to veľmi musia zo zdravotných dôvodov. A myslím si, že nebolo by dobré, keby sme takémuto niečo kládli prekážky.
A chcem ešte zareagovať aj na to, že viacerí tu spomínajú ako individuálne vzdelávanie to, čo dneska sa na Slovensku deje. Prosím vás, to nie je individuálne, to je online vzdelávanie. To je obrovský rozdiel, keď niekto sa vzdeláva cez počítač zo školy a keď sa vzdeláva doma, je to niečo úplne, to sa nedá vôbec porovnávať a spájať.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.1.2021 14:04 - 14:06 hod.

Peter Kremský Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne.
Pán kolega Taraba, neviem, prečo zavádzate, že toto je číslo jedna dôležitosti pre vládu. Nikto nič také nikdy nepovedal. Myslím si, že to, prečo vláda prišla s takým, takouto novelou zákona, s takýmto dokumentom, si treba prečítať v dôvodovej správe. Dôvodom je aj to, čo som spomínal, že v minulosti takáto podpora bola nastavená čiastočne tak, že smerovala pre bohatých ľudí, ktorí takúto podporu ani nepotrebovali. Čiže myslím si, že lepšie nastaviť takúto podporu je v záujme nás všetkých a v záujme občanov tejto krajiny.
Pán poslanec Potocký, áno, samozrejme, že tieto ekologické vozidlá sú často viackrát drahšie ako bežné doterajšie autá a práve preto asi si ich masovo nekupujeme. Pretože vlastne tie náklady na nákup takéhoto vozidla sú veľmi vysoké, ale práve preto prichádza podpora na nákup takýchto vozidiel.
Čiže je veľmi dôležité, aby sme dobre si preštudovali tento zákon a prípadne ho vylepšili na tomto mieste, to je naša úloha ako poslancov, aby to pre mestá, obce a samosprávne kraje bolo vlastne zvládnuteľné, aby táto podpora bola naozaj pomocou, aby sa to naozaj dobre rozbehlo, dobre zrealizovalo. Pretože ak nie, tak jednoducho tie peniaze sa neminú. Jednoducho sa nevyužijú, premrhajú sa a je v našom záujme, aby takýchto vozidiel sa vymenilo čo najviac, aby sa ten vozový park hlavne vo veľkých mestách čo najskôr obnovoval.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 26.1.2021 13:58 - 14:02 hod.

Peter Kremský Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán podpredseda vlády, vážené kolegyne, kolegyne, kolegyne a kolegovia, ctená snemovňa, som veľmi rád, že vláda Slovenskej republiky kladie dôraz na podporu ekologickej dopravy. Myslím si, že netreba dlho rozprávať o tom, prečo je to dôležité. Táto Zem je len jedna a veľmi ťažko sa dá opraviť. Ak si ju raz zničíme, tak bude trvať veľa rokov, možno stáročia, kým sa dostane opäť do takého stavu ako predtým, ak vôbec. A preto práve podpora ekologickej dopravy je veľmi dôležitá, pretože poškodzuje životné prostredie oveľa menej ako konvenčné spôsoby dopravy. To všetko je pravda.
Na druhej strane je veľmi dôležité túto podporu dobre zacieliť, dobre orientovať, aby nesmerovala tam, kde tú podporu veľmi netreba, ale aby smerovala tam, kde je dôležitá a kde naozaj zaberie. Dobre vieme, že hlavne v našich mestách najväčšie znečistenie z cestnej dopravy neprichádza až tak z osobných áut, ako prichádza z ťažkých nákladných áut, autobusov, dodávok, ktoré, keď za takým vozidlom idete, ktoré je staršie, tak vás zahaľuje mračnami čierneho dymu.
Preto je veľmi dôležité túto dopravu, túto podporu dobre nasmerovať do dopravy, ktorá najviac vlastne je na škodu životnému prostrediu. V minulosti veľakrát táto podpora smerovala pre luxusné elektromobily, pre drahé autá, ktoré, ktorých úžitková hodnota je veľmi často tretinová s ich cenou, pretože je to jednoducho v móde. Kúpiť si drahé americké elektrické auto, ktorým sa potom možno pochváliť a ktorým možno ohurovať ľudí okolo seba.
Myslím si, že táto podpora by naozaj mala smerovať práve tam, kde je určená. Je veľmi veľa napríklad dodávok, ktoré rozvážajú teraz tovar, keď sú obchody zatvorené, po našich mestách, ktoré dymia po ich uliciach a všetky tieto dodávky by mohli byť dneska už elektrické a je veľmi dôležité, aby sa postupne nahrádzali týmito elektrickými vozidlami.
Keď som si pozrel ponuku na trhu, tak je dnes minimálne 10-15 modelov dodávok, ktoré sú plne elektrické, majú dojazd okolo 300-400 kilometrov a na bežné denné použitie pre kuriérske a dodávateľské spoločnosti sú úplne vhodné. A takisto je na trhu pomerne široká ponuka elektrobusov, ktoré môžu nahrádzať bežné mestské autobusy a prímestské autobusy, pretože ten ich dojazd je takisto zhruba do tých 300-400 kilometrov, čo je v mestskom prostredí úplne postačujúce.
Čiže budem podrobne si študovať tento zákon, budem veľmi sledovať, či je naozaj dobre nastavený, a v rámci nášho hospodárskeho výboru v prípade potreby naozaj budeme, aj prídeme s pozmeňovacími návrhmi, ako toto zacielenie čo najlepšie vyladiť, aby to naozaj nebolo zase pomoc pre bohatých ľudí, ktorí si chcú kúpiť ďalšie elektrické auto, možno štvrté alebo piate do rodiny, lebo také ešte nemajú a sused už má. Ale aby to bola naozaj podpora pre mestá, ktoré, ktoré sú zamorené výfukovými plynmi rôznych dodávok, starých autobusov, možno starých smetiarskych vozidiel, ktoré treba jednoducho nahradiť ekologickými vozidlami.
Ďakujem.
Skryt prepis