Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

25.3.2020 o 16:41 hod.

JUDr.

Ján Richter

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 25.3.2020 16:41 - 16:49 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
160.

Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda Národnej rady. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážený pán minister, pani spravodajkyňa. Tiež som v takej dosť zvláštnej situácii, že po ôsmich rokoch tu vystupujem nie z pozície ministra, ale z pozície poslanca, ale som rád, že vystupujem a budem veľmi pozitívny.
Zároveň vám chcem, pán minister, povedať, že nielen Richter, ale celý poslanecký klub strany SMER – sociálna demokracia je pripravený podporiť tento návrh. No ale treba hádam aj povedať, že z hľadiska budúcnosti nebude to vždy tak, že si tu budeme navzájom vyznávať lásku, ale budeme mať asi aj riadne hodnotové spory, o čom vlastne predmet snemovne aj je.
Vnímam ten zákon, že máme záujem ako rámec prijať komplex vecí, ktoré sa netýka len sociálneho poistenia, ale aj Zákonníka práce a zákona o službách zamestnanosti č. 5. To znamená, najdôležitejšia pracovno-právna legislatíva, ktorá sa týka zamestnancov a zamestnávateľov, preto je veľmi dôležité, a ja vás chcem upozorniť alebo požiadať, aj napriek tomu, že sme v zložitej situácii, aj napriek tomu, že vy de facto ste minister, de iure ešte nie, pretože treba počkať na programové vyhlásenie vlády, začnite komunikovať aj so sociálnymi partnermi. Je to dôležité. Je to dôležité preto, že tie opatrenia sa týkajú oboch strán. Jak zamestnávateľov, tak zamestnancov. A ten základný dialóg, komunikácia s nimi od začiatku je veľmi, veľmi nevyhnutná. Zákon vnímam ako rámec. To znamená, nedávame úplne definitívne odpovede, možno aj konkrétne dopady, ale vytvárame predpolie legislatívne pre to, aby sme konkrétne návrhy vedeli prijímať, aby ste ich vedeli predkladať, dajme tomu, cez vládu.
Priznám sa, že za tých osem rokov som sa nestretol s takouto situáciou, ale je tu mimoriadna situácia, iná a jednoducho ja ju v túto chvíľu rešpektujem. Absolútne chcem podporiť OČR-ku a nemocenskú, pretože isté veci z toho sme už zaviedli my, to znamená, bývalá vláda, ale možno sme boli niekde na hrane zákona a týmto tomu dávame legislatívny čistý rámec a môžu sa tie veci jednoducho, jednoducho realizovať.
No viaceré opatrenia, ktoré ste aj v svojom úvodnom slove pomenoval, to ste naznačil, však podliehajú veľmi vážnym diskusiám s Európskou komisiou. Samozrejme týka sa to v prvom rade eurofondov, pretože nejaká realokácia v rámci Európskeho sociálneho fondu veľká ani nemôže byť, pretože ten operák, ktorý sa týka, týka tejto oblasti, je relatívne najlepšie čerpaný skoro zo všetkých. To znamená, bude potrebná, robiť, realokácia medzifondová, a to sa bez komisií nedá. Ale ja si každopádne myslím, že ten priestor tam je, minimálne pre tie prvé dve osi, a to je zamestnanosť a sociálne veci, ktorých sa vlastne táto problematika týka.
Dávam do pozornosti ešte jednu vec, a to je štátna pomoc. Tá je tiež definovaná a limitovaná. Poznáme de minimisku, ktorá je aj výškou, aj časom obmedzená, to znamená, že aj tu je potrebné hľadať nejaké výnimky. Alebo jednoducho tie príliš zošnorované podmienky, ktoré komisia uplatňuje, povoliť, aby v tomto období tu bol rámec na to, aby sa tieto veci dali prijímať. Do istej miery neriešime celkom otázku finančných dopadov, ani sa tomu nechcem venovať, ale prvé konštatovanie sa dá povedať. Dopady, ktoré tieto opatrenia budú mať, možno ani nepôjdu tak na štátny rozpočet ako na rozpočet Sociálnej poisťovne. Sociálnu poisťovňu vnímam ako verejnoprávnu inštitúciu, kde sa skladajú a napĺňajú príjem zamestnávatelia aj zamestnanci. Preto, a možno to je moja, nejaké upozornenie alebo požiadavka, aby pri tejto príležitosti, keď ideme podporiť tento návrh, sme pamätali aj na druhú stranu. Ak ideme podporiť zamestnávateľov aj ekonomicky, my nesmieme zabúdať, naopak, my musíme garantovať zamestnancom ich práva a istoty, ktoré vyplývajú zo Zákonníka práce a z ďalších pracovno-právnych predpisov. Budem konkrétny v čom. Budeme riešiť aj otázky, ktoré sa týkajú podpory udržania pracovného miesta. Absolútne tomu rozumiem, v plnej miere podporujem, ale nemalo by sa zabudnúť na jednu vec, ak pomôžeme zamestnávateľovi na mesiac, na dva, na tri, na štyri, skončí obdobie tej pomoci, nesmie sa stať, že pán zamestnávateľ odsekne hlavu a prepustí toho, toho zamestnanca. Tam musí byť vytvorený mechanizmus, kontrola, aby k tomuto nedochádzalo, lebo to by bolo vychytranie a nie reálna, reálna pomoc a istá motivácia toho zamestnávateľa. A každopádne by ten dopad bol možno na tých, ktorí by boli najviac postihnutí, a to sú zamestnanci. A opakujem, ja ich vnímam v tomto prípade ako rovnocenných partnerov, tu je zamestnávateľ a tu je, tu je zamestnanec. Preto ešte raz odporúčanie smerom k tomu sociálnemu dialógu.
A možno ešte jednej otázky sa chcem trošku dotknúť. My sme riešili v závere roka opatrenia, ktoré sa týkajú § 50k. To sú otázky, ktoré, a možnosti, ktoré dávajú aktívne opatrenia trhu práce na podporu zamestnávateľov pri udržaní pracovného miesta. Zvýšili sme z 50 % na 60 %, rozsah z 30 dní na 120 dní, čo si myslím, že je veľmi, veľmi dôležité a do istej miery aj dosť veľkorysé. Napriek tomu sú tu stále veľmi veľké ohlasy a dovolávania sa toho nemeckého modelu kurzarbeit.
C
hcem upozorniť na jednú vec. Zásadný rozdiel medzi kurzarbeitom a našimi aktívnymi opatreniami trhu práce je ten, že my podporujeme zamestnávateľa, aby udržal to pracovné miesto, ale v Nemecku sa podporuje zamestnanec. Ako stratu mu vykrýva tento fond za to, že nepracuje na plný úväzok alebo že, ja neviem, 60 % mu platí zamestnávateľ a zvyšok, zvyšok tento fond. A ten fond v tom Nemecku tvoria takisto ako my v Sociálnej poisťovni aj zamestnávatelia, aj zamestnanci. Totálny rozdiel. To znamená to, to, by som povedal, volanie po tomto je u nás nepredstaviteľné. To by chcelo zásadnú zmenu pri tvorbe alebo vytvorenia nového fondu alebo páni zamestnávatelia novej dávky, ktorá by napĺňala tento fond, z ktorého by sa mohol riešiť akýsi odraz toho kurzarbeitu. Možno toľko.
Úplne na záver chcem povedať jednu vec ešte. Pán minister, sociálna demokracia je pripravená minimálne komunikovať vždy, keď budete predkladať prosociálne opatrenia. Sme na to pripravení, pretože máme záujem v tom ďalšom období robiť veľmi prísnu, tvrdú, samostatnú opozičnú ľavicovú politiku.
Ďakujem. (Potlesk.)

Skryt prepis