Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

28.1.2021 o 14:40 hod.

Ing.

Richard Sulík

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 28.1.2021 14:40 - 14:49 hod.

Richard Sulík Zobrazit prepis
Ďakujem. Dobrý deň prajem. Dámy a páni, ďakujem pekne za otázku, týmto sa naplní, napĺňa teda favorizované trio mojich dotazovateliek (povedané so smiechom), Kozelová, Pleštinská, Mierna, takže, dámy, pozdravujem, idem teda k tejto odpovedi.
Ako bolo povedané, odpovedám za ministra zahraničných vecí, takže budem teda len čítať a dovolím si potom odovzdať, je to tu veľmi pekne spracované.
Podpora rovnosti príležitostí, ktorú implementujeme pri realizácii rozvojovej spolupráce, konkrétne je to rovnosť mužov a žien, je prítomná v rozvojovej spolupráci od roku 2014. Už vtedy bola v Strednodobej stratégii rozvojovej spolupráce na roky 2014 až 2018 definovaná ako prierezová téma. V tejto podobe sa nachádza aj v dnes v platnej strednodobej stratégii, už v tej novej na 2019 až 2023, ktorá definuje šesť sektorových priorít, a v rámci nej dve prierezové témy, životné prostredie a zmena klímy, to je jedna a druhou je rovnosť príležitostí. Prierezové témy sú súčasťou hodnotenia projektov rozvojovej spolupráce tým pádom už od roku 2014. To po prvé.
Po druhé. Vy pracovanie príučky, ktorú spomínate vo svojej otázke, iniciovalo ministerstvo zahraničných vecí v priebehu roku 2020 v reakcii na odporúčanie tzv. Peer Review Výboru OECD pre rozvojovú pomoc. Ide o štandardný proces, ktorý vyplýva z členstva našej krajiny v tomto výbore, ktorý združuje najvyspelejších donorov sveta. To už je také milé čítať o Slovensku, že patríme k najvyspelejším donorom sveta.
Príručka je vypracovaná aj pre druhú prierezovú tému, pre tú rodovú rovnosť a vznikli ako súčasť strategického partnerstva s rozvojovým programom OSN. Výber expertov na vypracovanie príručky bol v kompetencii UNDP.
Po tretie. Obe príručky sú v súčasnosti v štádiu finalizácie, ich obsah bol konzultovaný s inými rezortmi a mimovládnymi rozvojovými organizáciami. Po ich zverejnení budú poskytovať návod a odporúčania pre systematické integrovanie prierezových tém do procesov, plánovania, riadenia, implementácie a aj hodnotenia aktivít rozvojovej spolupráce. Sú určené subjektom, ktoré poskytujú finančné prostriedky na implementáciu aktivít rozvojovej spolupráce. Pre všetkých aktérov majú obe príručky odporúčací charakter.
Po štvrté. Po minulé roky sa stávalo, že prierezové témy a ich zohľadnenie v žiadostiach o dotáciu boli len na deklaratórnej úrovni. Z tohto dôvodu Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu vypracovala vlastné metodické usmernenie k obom prierezovým témam na rok 2021 a spomínané príručky teda slúžili iba ako podklad.
Po piate. Žiadosti sú po odbornej stránke vyhodnocované podľa piatich hodnotiacich kritérií, a to: relevantnosť, efektívnosť, účinnosť, udržateľnosť a kapacita žiadateľa. Začlenenie témy rovnosti príležitostí je len jednou posudzovanou oblasťou v rámci kritéria relevantnosti. Takýmto spôsobom sú nastavené hodnotiace kritériá od začiatku novej strednodobej stratégie, to je tá od roku 2019 do roku 2023.
No a za posledné, žiadateľ je povinný prijať všetky opatrenia, aby splnil zákonnú požiadavku o zákaze diskriminácie vo všetkých fázach realizácie projektu. Znamená to, že žiadosti, ktoré budú posúdené napríklad ako prispievajúce k nerovnostiam v prístupe k príležitostiam napríklad na trhu práce alebo žiadosti priamo podporujúce negatívne stereotypy a predsudky voči ženám, nebudú odporúčané na schválenie. To je dobrá správa.
Ja som skončil, ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.1.2021 14:07 - 14:08 hod.

Richard Sulík Zobrazit prepis
No... Môžem reagovať, hej?

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Nech sa páči.

Sulík, Richard, podpredseda vlády a minister hospodárstva SR
Môžem ich kedykoľvek zame... zavolať, tých zamestnávateľov, tým, že Slovensko je malá krajina, nie je až tak veľa, máme, firiem nad 500 zamestnancov je 460 a to už nie je nejaká obrovská tragédia na to, že keď niekto má naozaj problém, tak..., a nevie si ho vyriešiť bežnou cestou, tak sa môže kľudne obrátiť aj na ministerstvo.
Každopádne tie testy, či už požiadajú okresný úrad, alebo priamo cez ministerstvo, určite ich dostanú k dispozícii. Ja tam vidím veľkú výhodu v tej dobrovoľnosti, že keď sa raz niekto rozhodne, že to chce robiť, tak to bude robiť aj s náležitou starostlivosťou a tam, samozrejme, budeme určite veľmi radi spolupracovať.
Posledná informácia. Predvčerom v utorok prišlo posledných 2,8 mil. testov. Majú ich štátne hmotné rezervy. Bolo to z tej várky, ktorú úplne síce nezmyselne, ale nič sa nedalo robiť, dostalo ministerstvo za úlohu obstarať tých 8 mil., no tak posledná várka z tých 8 mil. prišla predvčerom, 2,8 mil. Toľkoto z mojej strany.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.1.2021 14:03 - 14:07 hod.

Richard Sulík Zobrazit prepis
Pozdravujem, pozdravujem pani poslankyňu Miernu v prvom rade.
No, podarilo sa na vláde dosiahnuť kompromis, ktorý spočíva v tom, že testovanie u zamestnávateľov bude dobrovoľné. Pôvodný návrh bol, aby bolo povinné. Považujem to za veľmi nešťastné preto, lebo keď raz tí zamestnávatelia to musia robiť z povinnosti, a nie dobrovoľne, tak by bolo milión dôvodov, ako to nebude fungovať, ale tým, že je to povinné, tak zamestnávatelia, tí, ktorí chcú, tak sa zapájajú. Zapájajú sa prakticky všetci veľkí zamestnávatelia, to sú povedzme nad tisíc alebo aj, alebo už aj 500 zamestnancov.
Dostali sme na ministerstvo hospodárstva veľké množstvo dotazov teraz počas testovania a k tomu, ako to prebieha, sme vypracovali manuál testovania zamestnávateľmi. Ten bol schválený minulú stredu na vláde a včera na vláde sme schválili jeho takú že aktualizovanú verziu a v podstate zavádzame pojem, ktorý sa nazýva testovacia autorita, že kto všetko môže testovať, lebo niekto len preto, lebo zamestnáva ľudí, nemôže testovať. V tých highlightoch k testom je totiž uvedené, že musí to byť zdravotnícky personál, a preto v tom manuáli vymenúvame, kto všetko je zdravotníckou autoritou. Sú to, samozrejme, tie MOM-ky, mobilné odberné mie..., odberové miesta, sú to zdravotné strediská, ktoré sa nachádzajú vo veľkých firmách alebo v niektorých priemyselných parkoch, ale sú to napríklad aj pracovné zdravotné služby, vysoké školy, zdravotnícke, samozrejme, a tak ďalej.
No a teraz ten systém funguje tak, že zamestnávateľ, pokiaľ chce prevádzkovať testovanie, pokiaľ chce testovať vo svojej firme alebo vo svojom areáli, alebo v tom priemyselnom parku, kde sa nachádza, tak si musí nájsť takúto testovaciu autoritu. Následne zamestnávateľ požiada o vydanie testov. Testy mu vydá okresný úrad. Ak sú to veľkí zamestnávatelia, tak sa môžu obrátiť priamo na štátne hmotné rezervy, respektíve..., takto, prepáčte. Môžu sa obrátiť priamo na ministerstvo hospodárstva a na základe pokynu ministerstva hospodárstva vydajú štátne hmotné rezervy príslušný počet testov, takto sme to spravili napríklad so Slovenskými elektrárňami, Duslo Šaľa a tak ďalej. Asi 50 firiem sme vybavili takto priamo, ostatné dostali testy u príslušných okresných úradov.
No a prebehne to testovanie. Testovať môžu svojich zamestnancov, ale aj rodinných príslušníkov, tam rátame tak približne faktor 2. Čiže keď má niekto 800 zamestnancov, dostane 1 600 testov. Neminuté testy, samozrejme, že musí vrátiť, a za každý vykonaný test dostane zamestnávateľ 3,5 eur. Je to menej, ako žiadali zamestnávatelia. Oni dokonca v jednom liste písali, že ešte aj 5 eur považujú za nedostatočné. Na druhej strane je to viac, ako sú zrátané konkrétne náklady na toto testovanie. Čiže považujeme tú, ten systém za... aj to odmeňovanie za férové. Takto sme to nastavili a podľa mojich informácii dobre fungovalo to testovanie a chceme v tom pokračovať. Zamestnávatelia, samozrejme, sa môže aj mimo tých veľkých vĺn rozhodnúť pretestovať svojich zamestnancov a vtedy vždy s nimi ministerstvo hospodárstva bude spolupracovať, najmä teda s tými veľkými. Toľkoto z mojej strany.
Ďakujem pekne za otázku.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 28.1.2021 14:03 - 14:07 hod.

Richard Sulík Zobrazit prepis
Dobrý deň prajem, dámy a páni. Tak začnem tým, že pán predseda vlády Igor Matovič ma poveril a podľa § 131 ods. 7 rokovacieho poriadku sa ospravedlnil z dnešnej hodiny otázok, no a neprítomných členov budú, neprítomní členovia vlády budú zastúpení nasledovne:
podpredsedníčka vlády pani Remišová má pracovné povinnosti a zastúpi ju minister školstva Branislav Gröhling, minister zahraničných vecí Ivan Korčok má tiež pracovné povinnosti a zastúpim ho ja, no a pracovné povinnosti má aj pani ministerka spravodlivosti Mária Kolíková, ktorú zastúpi Branislav Gröhling, a Roman Mikulec má tiež pracovné povinnosti a zastúpi ho Andrej Doležal, minister dopravy, a minister Krajniak má tiež určite pracovné povinnosti, ale na neho nie sú žiadne otázky a takisto sa nikto nechcel nič spýtať ministra obrany pána Jaroslava Nagya.
Čiže toľkoto len úvodný oznam.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10.12.2020 14:37 - 14:38 hod.

Richard Sulík
Ďakujem pekne, no tak áno. Výzva ide už, dobre. Pekný deň prajem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10.12.2020 14:37 - 14:38 hod.

Richard Sulík Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Takže, vážená pani poslankyňa, vytvorené nástroje pomoci zamerania na zmiernenie negatívnych vplyvov COVID-19 na ekonomické subjekty, ktoré boli povinne zatvorené, prípadne ich činnosť bola rôznymi prijímanými nariadeniami utlmená, sa realizujú v rámci viacerých rezortov. Ministerstvo hospodárstva v spolupráci s ministerstvom kultúry aktívne komunikovalo a vytvorili sme pomoc pre subjekty v segmente kultúry a kreatívneho priemyslu.
Výzva na odstraňovanie negatívnych vplyvov na tento segment v gescii kultúry bola vyhlásená 23. novembra, takže pred dvomi týždňami. Žiadosti bolo možné podávať do 2. decembra, to bolo minulý týždeň, streda. V tomto kroku boli oprávnenými žiadateľmi fyzické osoby, ktoré v období pandémie nedostávali z dôvodu súbehov príjmov žiadny finančný príspevok. Ide o profesionálov v kultúrnom kreatívnom segmente, ktorými sú napríklad grafici, dizajnéri, režiséri, producenti a pod. Okrem tejto prvotnej pomoci sú pripravované aj ďalšie výzvy v rezorte kultúry, aj v rezorte hospodárstva.
Rezort hospodárstva pripravuje spustenie výzvy na podporu malých stredných podnikov v tejto oblasti pre pokrytie ich ekonomickej straty. Táto výzva je pripravovaná tak, aby bola plne v súlade s dočasnými rámcom Európskej komisie prijatým v októbri 2020. Pomoc bude určená pre právnické osoby, čiže pre právnické, hej, s cieľom kompenzovať časť nákladov, ktoré vznikli v období od marca až do novembra roku 2020. No a predpokladom jej preplatenie až 90 % nekrytých nákladov pre malé a mikropodniky a 70 % pre stredné podniky, nákladov, ktoré neboli zatiaľ vykryté. To znamená napríklad okrem nájmov. Očakávame spustenie tejto výzvy v priebehu budúceho týždňa a následne bude možné podávať žiadosti, čiže ešte pred Vianocami sa môžu firmy hlásiť. No a okrem toho, ako bolo v predošlej otázke, pokračuje uhrádzanie nájomného. Tu chcem ešte doplniť, že bolo to ministerstvo hospodárstva, ktoré pani ministerke kultúry, teda ja som pani ministerke kultúry ponúkol, že máme ešte rezervu z toho veľkého balíka, treba teda len pripraviť tie schémy a odškodňovacie zákony, peniaze na toto pripravené sú a to sa teraz už deje.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10.12.2020 14:37 - 14:38 hod.

Richard Sulík Zobrazit prepis
Ďakujem pekne teda za tieto doplňujúce otázky, prepáčte, že som vás predtým prerušil. Tak je to, ako ste vraveli, máme momentálne tri formy pomoci. Ministerstvo hospodárstva prepláca nájmy, ministerstvo sociálnych vecí mzdy a odvody a ministerstvo dopravy prepláca pokles obratu do výšky 10 %. Ak je dojem, že to je málo, ja si to myslím, tak určite ja by som súhlasil so zvýšením. Myslím si, že aj pán minister dopravy, a je to skôr otázka na ministra financií, či by sa takéto peniaze našli.
Okrem týchto troch foriem pomoci bola teda avizovaná nejaká ďalšia, neviem presne aká, práve premiérom. No a potom ste povedali, že je to všade úplne rovnaké. No tam práveže sú rozdiely. Rakúsko zavrelo reštaurácie, ale rovno povedali odkedy dokedy, rovno povedali preplatíme 80 % obratu. To ako to zas je, myslím si, že prehnané, ale v tom je ten obrovský rozdiel. Nie v tom, že my sme zavreli a oni nezavreli, ale v tom, že náhrada bola veľkorysá, možno až príliš a prišla prakticky okamžite.
A posledná vaša otázka bola teda, že majiteľov, že keď niekomu ten priestor patrí. Veľakrát sa stáva, že niekomu ten priestor patrí a musí splácať úver, to je veľmi častý problém, ale tam je riešenie odložiť splátky úverov, lebo z toho priestoru mu neubudne, keď je pár mesiacov zavretý. Čiže to považujeme za dostatočne spravodlivé, za ´fer enough´. Keď povieme, komu ten priestor, kto má ten priestor úplne vo vlastníctve, tak je to šťastný človek a chvíľu vydrží. Kto ho má vo vlastníctve, ale musí splácať úvery, tak tomu povieme, že okej, tak mi ti odložíme to splácanie úverov, lebo z toho priestoru ti neubudne. A potom sú tí tretí, ktorí majú v nájme tie priestory a im je, tam je ten model, že keď prenajímateľ zníži, tak toľko preplatí aj štát.
Toľkoto k vašej otázke, ale viem, že je tu ďalšia, prakticky rovnaká, ale to asi uvedie... (rečník sa obrátil a ukázal rukou na predsedajúceho).
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10.12.2020 14:25 - 14:29 hod.

Richard Sulík Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Dobrý deň prajem, pani poslankyňa, dobrý deň, ctení kolegovia, prečítam najprv odpoveď, ako ju mám napísanú, a potom ešte k tomu niečo poviem.
Ministerstvo hospodárstva poskytuje ako rýchlu pomoc pre podnikateľské subjekty vrátane prevádzok, reštaurácií a hotelov dotáciu na úhradu ich nájomného. Výzva na predkladanie žiadosti za obdobie prvej vlny pre tieto typy subjektov bola od 23. júna do konca novembra a išlo o okamžitú veľmi efektívnu pomoc, ktorá pomohla postihnutým prevádzkam tieto nájmy riešiť. Národná banka vyhodnotila túto formu pomoc ako najefektívnejšiu.
A teraz pre vašu informáciu. K 6. decembru bolo prijatých a teda vysporiadaných, prepáčte, bolo prijatých 27-tisíc žiadostí, z nich bolo 19 300 vyplatených v celkovej sume 39 700-tisíc eur. No a keď si pamätáte, bol som tu v Národnej rade asi týždeň-dva dozadu, kde sme v skrátenom konaní schválili predĺženie, čiže táto pomoc bude pokračovať ďalej až do 31. marca a očakávam, že tá suma nebude už možno taká vysoká, lebo obchody boli doteraz otvorené, i keď asi budú znovu zatvorené, ale každopádne tá pomoc bude pokračovať, celkom dobre to nabehlo. Vieme už rýchlo sa vysporiadať s tými žiadosťami a preto si myslím, že toto problém nie je.
No a teraz to, čo chcem k tomu dodať. Samozrejme, nestačí to, to oni nemajú náklady len nájomné, majú pracovné sily, to je ako tak pokryté ministerstvom sociálnych vecí v rámci či už kurzarbeit alebo tej prvej pomoci. No ale potom ešte ostáva množstvo iných nákladov a zatiaľ čo Rakúsko prepláca, ale za všetko dokopy, 80 % obratu, čo považujem za, za zbytočne veľa, tak ale my budeme preplácať 10 percent. Tak pokiaľ by tá iná pomoc bola dostatočná, tak tých 10 % obratu samozrejme, že pomôže. Teraz je otázka, čo je iná pomoc, a tu chcem poukázať na to, že 15. októbra bolo rozhodnuté o zavretí reštaurácií alebo tie, ktoré mali terasu, že boli výrazne obmedzené v tom, že mohli fungovať na terase. Ja som toto už vtedy kritizoval, že sme zásadne proti tomuto. Odvtedy vlastne sa aj vlečie môj spor s premiérom. Počas tých dvoch mesiacov, čo reštaurácie boli zavreté, ani sa nepodarilo výrazne pandémiu utlmiť, ani nemáme žiadne nové zistenia o tom, že by reštaurácie predstavovali nejaké ohniská nákazy. Ja tvrdím dnes, sú zavreté pomaly zbytočne a toto, a pokiaľ ich zavreme úplne, že im nedovolíme ani tie terasy prevádzkovať, tak toto bude prakticky likvidačné pre ne.
Posledná vec, ktorú chcem uviesť, že vtedy, ak boli tie reštaurácie zavreté, tak premiér opakovane avizoval, že on osobne bude riešiť pomoc reštauráciám. Toto neviem, ako dopadlo, je to, samozrejme, jeho dobré právo akúkoľvek agendu si prisvojiť ako premiérsku. Toto som ani nejak nespochybnil, len teda myslím si, že tá pomoc, ako je momentálne nastavená, je, je pomalá, je nízka. Reštaurácie máme zatvorené takmer vo všetkých okresoch viac-menej zbytočne. Nerozumiem, prečo na vleky má stačiť, na lyžiarske vleky má stačiť trojdňový test negatívny, ale do reštaurácií nesmie taký byť, tie musia byť natvrdo zavreté a my si tu likvidujeme náš gastrobiznis. Ak ich zavrieme teraz úplne cez Vianoce, tak, tak tie škody budú v mnohých prípadoch nenávratné, resp. nenapraviteľné preto, lebo mnoho reštaurácií pôjde jednoducho do krachu. Toto je veľmi smutná časť príbehu koronavírusu, ale ja v tom, v tom momente neviem s týmto nič urobiť.
Ďakujem veľmi pekne za vašu otázku.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 10.12.2020 14:02 - 14:03 hod.

Richard Sulík Zobrazit prepis
Dobrý deň prajem, dámy a páni. Vážený pán predsedajúci, ctení poslanci, dovoľte mi, aby som z poverenia predsedu vlády a podľa § 131 ods. 7 rokovacieho poriadku Národnej rady ospravedlnil z dnešnej hodiny otázok neprítomných členov vlády. Neprítomní sú: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ján Mičovský, minister obrany Jaroslav Naď, ktorý je na pracovnej ceste, minister životného prostredia Ján Budaj, minister vnútra Roman Mikulec, ktorý má pracovné povinnosti, a ministerka kultúry Natália Milanová, ktorá má tiež pracovné povinnosti, a všetkých týchto piatich ospravedlnených ministrov spája to, že nie sú na nich položené žiadne otázky. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 1.12.2020 9:22 - 9:24 hod.

Richard Sulík Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, dnes už naposledy. Dámy a páni, ctení kolegovia, kolegyne, tak o tomto zákone už bola rozprava v prvom čítaní, ide o to, že hnusoba nie a nie odísť a potrebujeme predĺžiť preplácanie nájmov, doteraz bola lehota do 30. novembra, čiže dovčera, ale naďalej máme zatvorené rôzne subjekty, ako napríklad reštaurácie. K dôvodom zatvorenia sa radšej vyjadrovať nebudem, ale každopádne treba týmto reštauráciám pomôcť. To znamená pokračovať v preplácaní nájmov.
A preto jedna z dvoch tých hlavných zmien je, že predlžujeme lehotu z 30. novembra na 31. marca, čiže štyri mesiace. A po druhé budeme preplácať aj také zmluvy, ktoré boli uzatvorené po 1. marci, doteraz totiž bolo bola podmienka, že musela byť zmluva uzatvorená do konca februára, to sme posunuli, zmluva musela byť uzatvorená po novom do konca augusta.
Dúfame teda všetci, že to už, že nebudeme musieť tretíkrát posúvať platnosť zmlúv.
A je tam jeden pozmeňujúci návrh, ktorý hovorí o tom, že účinnosť nebude oddnes, lebo sme to, však si pamätáte, minulý týždeň nestihli tu schváliť v skrátenom konaní. Čiže účinnosť bude od dňa vyhlásenia.
To je všetko, ďakujem pekne za pozornosť.
Ešte na záver celková informácia, lebo sa na to aj na výbore pýtali. Doteraz bolo vybavených vyše 20-tisíc subjektov a celková suma, ktorá, ktorú dostali, je nad 25 mil. eur.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis