Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

16.6.2022 o 14:40 hod.

Ing.

Richard Sulík

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

16.6.2022 14:40 - 14:55 hod.

Richard Sulík Zobrazit prepis
Vážený pán poslanec Sudík, Šudík, prepáčte, podľa zákona 269/2018 o zabezpečovaní kvality vo vysokoškolskom vzdelávaní sú vysoké školy povinné zosúladiť všetky svoje študijné programy so štandardami vydanými Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo do dvoch rokov po zverejnení týchto štandardov. Tieto štandardy boli zverejnené dňa 1. septembra 2020, teda všetky vysoké školy sú povinné zosúladiť s nimi svoje študijné programy do 31. augusta ´22. Mali teda priestor dva roky.
Súčasťou zosúladenia je počas týchto dvoch rokov aj úprava existujúcich študijných programov. Ak vysoká škola požaduje v tomto akademickom roku (´21/´22) s odvolaním sa na nové zosúladenie so štandardami dodatočné povinnosti, napríklad vykonávanie nových alebo iných predmetov, bola povinná to študentom oznámiť už pri zápise v roku ´21. Dodatočné pridávanie predmetov a požiadaviek počas akademického roka nie je v súlade so zákonom 131/2002 o vysokých školách.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

16.6.2022 14:40 - 14:55 hod.

Richard Sulík
Ja to vnímam tak, že sudcovia si už dávno-pradávno pomýlili svoju tzv. nezávislosť so svojvoľnosťou, a vidíme, v akom stave je súdnictvo. A plne v tomto stojím za ministerkou Kolíkovou.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

16.6.2022 14:25 - 14:40 hod.

Richard Sulík Zobrazit prepis
Dobrý deň, dovoľte mi zastúpiť pani ministerku pri otázke. Táto odpoveď je trochu dlhšia a budem ju čítať, vypracovala ju pani ministerka Kolíková.
Neviem, z akých podkladov vychádzala pani sudkyňa Kosová, ja som však vychádzala z podkladov, ktoré mi jednak poslal sám pán Dr. Fitt, z podkladov, ktoré mi zaslal špeciálny prokurátor, a z podkladov, ktoré mi zaslal riaditeľ NAKA.
Dôvodom odvolania predsedu súdu bolo to, že počas dní 25. 4. až 26. 4. Dr. Fitt nekonal tak, ako sa od predsedu súdu očakáva. Teda nielenže sám ako predseda súdu pri výnimočnej situácii na súde sa nedostavil do budovy súdu, aby prispel k jej riešeniu, ale dokonca dňa 25. 4. aj v čase, kedy sa v budove súdu nachádzal, bol pasívny k jej riešeniu, a dokonca dňa 25. 4. aj v čase, kedy sa... prepáčte mi. Bol pasívny, nepriznal sa k tomu, že je predseda súdu a nijako neprispel k riešeniu vzniknutej výnimočnej situácie. Svojím pasívnym postupom tak prispel k tomu, že situácia zbytočne eskalovala a dospela do štádia, že na súde reálne hrozil zásah NAKA. Napokon svojím pasívnym prístupom spôsobil zmarenie úkonu v rámci vyšetrovania ešte predtým, ako došlo k záväznému posúdeniu, či povinnosť bola, či povinnosť súdu bola spis Nake vydať, alebo nevydať. Nesprával sa ako líder a manažér, nepostavil sa za svojich kolegov sudcov a zamestnancov súdu a riešenie výnimočnej situácie na súde nechal na nich.
Konkrétny priebeh okolností, z ktorých som vychádzala, bol nasledovný: Vyšetrovateľ NAKA v úradnom zázname zo dňa 26. apríla okrem iného zaznamenal, že v telefonickom rozhovore s Dr. Fittom v čase 17.15 h uviedol, že príslušníci NAKA boli už v poobedných hodinách na Okresnom súde Bratislava III za účelom vydania veci a že sa chce s predsedom súdu dohodnúť, ako by sa to malo vyriešiť bez násilného vniknutia do budovy. Taktiež mu podľa tohto úradného záznamu mal uviesť, že v prípade, ak nenájdu riešenie, môže alebo bude vykonaná prehliadka priestorov na Okresnom súde Bratislava III.
Na toto mu mal predseda súdu uviesť, že on nikam nejde, na súd nepríde, je po pracovnej dobe a že sa na súd príde najskôr, a že na súd príde najskôr na druhý deň. Nakoľko sa mal spis nachádzať v utajovanej miestnosti, čo potvrdil v telefonickom rozhovore okrem zákonnej sudkyne a zodpovednej pracovníčky aj sám predseda súdu, a keďže bol dohodnutý ranný termín stretnutia – počkajte, zistíme, kto sa s kým išiel stretnúť – s predsedom súdu, vyšetrovateľ NAKA sa rozhodol, že nedoručí príkaz na prehliadku iných priestorov, a teda zatiaľ nevykoná prehliadku budovy súdu, keďže tieto skutočnosti považoval za dostatočnú garanciu na to, aby nemusel vykonávať prehliadku budovy Okresného súdu Bratislava III a aby nemusel pristúpiť k násilnému vniknutiu do priestorov tejto budovy.
Z úradného záznamu spísaného službukonajúcim sudcom o udalostiach dňa 26. apríla vyplýva, že po príchode na súd mu príslušníci NAKA oznámili, že disponujú príkazom na vykonanie prehliadky nebytových priestorov, konkrétne budovy Okresného súdu Bratislava III. Uviedli, že daný príkaz podpísaný príslušným prokurátorom majú pri sebe, ale zatiaľ chcú doručiť iba výzvu na vydanie veci.
Službukonajúci sudca uvedenú výzvu prevzal s ústnym aj písomným vyjadrením, že o danom spise nič nevie, netýka sa prípravného konania a ani senátu, kde je zákonným sudcom. Nakoľko bola výzva adresovaná Okresnému súdu Bratislava III, službukonajúci sudca vec telefonicky oznámil predsedovi súdu Dr. Fittovi. Na základe usmernenia predsedu súdu službukonajúci sudca príslušníkom NAKA oznámil, že vec sa bude zákonným spôsobom riešiť v najbližší pracovný deň po začiatku riadnej pracovnej doby.
V rozhodnutí o odvolaní som uviedla tri dôvody, pre ktoré som považovala za nevyhnutné odvolať Dr. Fitta z predsedu, z funkcie predsedu súdu. Išlo jednak o zatajenie sa ako predsedu súdu, keď komunikoval s príslušníkmi NAKA v trestnej kancelárii dňa 25. apríla v poobedných hodinách. Vtedy bol doktor... (Zaznievanie zvukového signálu upozorňujúceho na ukončenie časového limitu.) Mám ešte tri riadky. Vtedy bol Dr. Hlavoňovou predstavený ako kolega, sám od seba neuviedol, že zastáva funkciu predsedu súdu. Ďalším dôvodom bolo jeho odmietnutie dostaviť sa do budovy súdu, hoci bol vyšetrovateľom NAKA a službukonajúcim sudcom upovedomený o udalostiach na súde. Tretím dôvodom bolo to, že napriek jeho ubezpečeniu, ktoré dal telefonicky v podvečer predchádzajúceho dňa príslušníkom NAKA, že spis sa nachádza na súde, nezabezpečil, aby tento spis zostal na súde do druhého dňa, kde mali na súd opätovne prísť príslušníci NAKA.
Skryt prepis
 

16.6.2022 14:25 - 14:40 hod.

Richard Sulík
Urobím tak, tiež som hľadal to jadro, a preto som aj potom, jak som to dočítal, pozrel na druhú stranu, že asi to bude tam, keď nebolo doteraz, ale na tento, pán Kéry, na tentokrát nevydal. No... (Povedané so smiechom.)
Skryt prepis
 

16.6.2022 14:25 - 14:40 hod.

Richard Sulík Zobrazit prepis
Dobrý deň prajem, dámy a páni, dobrý deň prajem, pán Kéry. Vážený pán poslanec, dovoľte mi prečítať otázku, ktorú pripravilo ministerstvo zahraničných vecí. (Reakcia z pléna.) Odpoveď, tak. Ale dávate pozor, to je dobre.
Vážený pán poslanec, predpokladám, že máte na mysli médiami široko komentované, ale nedávno zverejnené vyjadrenie pápeža Františka v rozhovore s desiatkou šéfredaktorov jezuitských časopisov z európskych krajín, ktorých prijal na audiencii ešte v máji tohto roka. Samotný text rozhovoru bol uverejnený aj v slovenskom znení len v týchto dňoch a publikovaný ústredným vatikánskym spravodajským portálom Vatikán News až 15. júna, to je včera. Preto je veľmi dôležité si rozhovor s pápežom Františkom prečítať celý, a tak pri posudzovaní jednej z najvýznamnejších osobností a morálnych autorít súčasného sveta nevychádzať len z mediálnych tituliek. Práve k hlbokému zamysleniu a podstatne širšej analýze celej dnešnej tragickej vojnovej reality nás totiž pápež František aj nabáda.
Pápež František, tak ako po celý čas svojho pontifikátu, aj v tomto rozhovore skutočne dramaticky apeluje na celé ľudské spoločenstvo, aby vnímalo tragédie vojen vo svojej komplexnosti. Upriamuje pozornosť na vojny, ktoré sa vedú po celom svete, a pripomína nám aj často svetovou verejnou mienkou zabudnuté konflikty v niektorých častiach Afriky, Ázie napr., alebo aj Ázie. Pápež František ľudstvo skutočne dramaticky varuje slovami "svet je vo vojne", a to je niečo, čo by nás malo prinútiť zamyslieť sa. Citujúc jeho slová z rozhovoru: "Čo sa to deje s ľudstvom, ktoré postihli tri svetové vojny v priebehu jedného storočia?"
Vnímajúc dramatickú situáciu na Ukrajine, pápež František hovorí, že to, čo vidíme, je brutalita a krutosť, s akou túto vojnu vedú jednotky, spravidla žoldnierske, ktoré využívajú Rusi. A pokračuje, že zatiaľ čo vidíme brutalitu, krutosť ruských vojsk, nesmieme zabúdať na problémy, ktoré sú v pozadí, a musíme sa pokúsiť vyriešiť ich. A tu môžeme len plne súhlasiť s touto skutočne mimoriadne významnou osobnosťou našej éry, že je nevyhnutné vnímať túto vojnu a jej dopady komplexne a pokúsiť sa ju všetkými silami zastaviť.
Ale všetkým nám je jasné, kto tú vojnu začal. Opäť slovami Svätého Otca: "Rusi si mysleli, že všetko sa skončí do týždňa, ale prepočítali sa. Našli odvážny národ, ľud, ktorý zápasí o prežitie a ktorý má za sebou históriu plnú zápasov."
Toľkoto odpoveď.
Skryt prepis
 

16.6.2022 11:40 - 11:55 hod.

Richard Sulík Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda.
Návrhom zákona sa predovšetkým zavádza právna úprava nových účastníkov trhu s elektrinou a trhu s plynom, právna úprava uskladňovania elektriny, zmeny v oblasti ochrany spotrebiteľa. Upravujú sa doterajšie podmienky pre nasadzovanie inteligentných meracích systémov a ustanovuje sa nová právna úprava obstarávania podporných služieb na dosiahnutie a udržanie bezpečnej a spoľahlivej prevádzky prenosovej alebo distribučnej sústavy v reálnom čase. Súčasťou predloženého návrhu sú aj zmeny zákona č. 250 o regulácii v sieťových odvetviach, týkajúce sa rozšírenia doterajších právomocí ÚRSO, ďalej, nová právna úprava cieľov činnosti tohto úradu; jeho spolupráca s regulačnými orgánmi členských štátov, s Európskou komisiou, agentúrou Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky.
Taktiež sa navrhuje úprava postupu ÚRSO pri vydávaní koordinovaných rozhodnutí regulačných orgánov, rozšírenie doterajšieho rozsahu vecnej regulácie, rozšírenie právnej úpravy riešenia sporov o spory medzi novými účastníkmi trhu s elektrinou a rozšírenie kompetencií úradu pre reguláciu pri rozhodovaní sporov.
Zmeny, ktoré sú obsahom návrhu zákona, predstavujú jeden z míľnikov plánu obnovy, a navyše jedná sa o transpozíciu smernice.
Materiál nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, služby verejnej správy pre občana, na manželstvo, rodičovstvo, rodinu. Predpokladá pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie, životné prostredie, informatizáciu spoločnosti a pozitívne sociálne vplyvy.
Ctení, ctené kolegyne, ctení kolegovia, poprosím vás o podporu tohto zákona. Ďakujem vám pekne.
Pán predsedajúci, ako som počul, je grémium, asi už do prestávky sa nebude pokračovať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.6.2022 10:55 - 11:10 hod.

Richard Sulík Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Rozprávať tesne pred jedenástou hodinou má to čaro, že človek má viac ako tých bežných päť až desať poslucháčov, samozrejme, človek si potom aj pripadá omnoho dôležitejší. Nebudem ja túto vašu prítomnosť zneužívať príliš dlho, ale som rád, že je tu už aj pomerne veľa zástupcov opozície, a chcem na zástupcov opozície reagovať nasledovnými slovami: Keď tu bolo Kilečko 1, tak tam bol aj ten paragraf o zrušení bankového odvodu. A viacerí z vás, viem, pamätám si, pán Mazurek napríklad sa vyjadril, že no veď my by sme to kilečko podporili, keby tam nebol ten bankový odvod. Teraz som si dal záležať, aby tam neboli žiadne politické veci, sú to, tých 198 bodov je 198 drobností bez toho, že by sa mohol niekto nad tým začať strašne nejak zavzdušňovať, prepáčte mi toto voľno hovoriace slovo. Každopádne budem veľmi rád, keď naozaj by aj opozícia prispela k zlepšeniu podnikateľského prostredia a to tak, že schváli Kilečko 2.
Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

16.6.2022 9:55 - 10:10 hod.

Richard Sulík Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pozdravujem. Dámy a páni, predkladáme tzv. Kilečko 2 do už druhého čítania, čiže ak rozprava pôjde hladko, máme šancu, že bude to ešte aj dnes schválené. Dovoľte mi v krátkosti povedať, o čo tu ide.
Podnikateľské prostredie, to je niečo ako pekná záhradka, na ktorej, bohužiaľ, rastie burina. Zbaviť sa tejto buriny nie je možné nejakou ťažkou chémiou alebo nejakou atómovkou, lebo prídete aj o zvyšok záhradky a bolo by po podnikateľskom prostredí. Preto to, čo je naozaj potrebné, je tá drobná, mravenčia práca, že sa z tisícok, doslova z tisícok paragrafov a ustanovení vyhľadávajú tie, ktoré škodia, ktoré sú zbytočné, ktoré by vôbec nemuseli existovať a bez ktorých by bol život lepší. No s týmto sme sa teda zaoberali na ministerstve, vlastne zaoberáme sa, jedno celé oddelenie nerieši nič iné a výsledok bol Kilečko 1 už v roku 2020, kedy sme schválili 114 konkrétnych návrhov a robili sme, už aj vtedy sa vyskytlo mnoho návrhov, ktoré buď neprešli, ktoré neboli ešte vyzreté, kde sme si neboli istí, či naozaj sú dobré, alebo sme o nich nevedeli dostatočne o ich pozadí, ale už sme ich začali zbierať do tzv. Kilečka 2.
Tu sme nazbierali 469 konkrétnych opatrení. Takých, o ktorých sme si mysleli, že naozaj zlepšia podnikateľské prostredie, a začali sme obiehať rezorty. O každom jednom bode, alebo každý jeden bod v tomto Kilečku 2 má, všetky body majú spoločné to, že po prvé nezvyšujú, nespôsobujú nárok na štátny, nemajú nárok na štátny rozpočet, to znamená, nezvyšujú deficit, nestoja nič. Zrušiť nejaké hlúpe, zbytočné opatrenie skrátka nič nestojí. Po druhé, dajú sa realizovať rýchlo. Zrušiť nejaké opatrenie tiež je možné spraviť rýchlo, a preto aj približne dve tretiny bodov je o rušení niečoho zbytočného.
No a po tom kolečku na tých rezortov, na tých rezortoch, kde sme teda mali množstvo vyjednávaní, to boli desiatky a desiatky hodín, tak z našich 469 opatrení ostalo 197, ktoré sme začiatkom roka predložili na vládu, schválili, dali do parlamentu na prvé čítanie a dnes je čítanie druhé. Ja teda veľmi dúfam, že toto kilečko prejde. Ako som hovoril, je to obrovské množstvo malých bodov, ale ak, žiaden samostatný bod z tohto veľkého množstva nespasí svet, to treba na rovinu povedať, ale ak tých bodov je 198, čo to je dnes v tomto návrhu tak dokopy ako celok, už je to dostatočná masa na to, aby to pocítil prakticky každý podnikateľ, každá firma.
Samozrejme, nepocíti každý všetko, ale mnoho tých bodov sa týka len určitých oblastí, napríklad energetiky, ale každý pocíti niečo, niekoľko bodov a dostatočne veľa na to, aby, aby aj vcelku vnímal a cítil pozitívny prínos tohto kilečka. Medzičasom už robíme na Kilečku 3, tam predstavíme čoskoro základné údaje, základné počty, koľko bodov, koľko z nich je starších, koľko je nových a tak ďalej. Čiže to budeme čoskoro prezentovať, ale dnes je tu druhé čítanie Kilečka dva a ja by som vás chcel veľmi pekne poprosiť o podporu.
Dovoľte mi ešte udať, že, uviesť, že návrh zákona nadväzuje na zákon č. 198/2020, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej choroby COVID-19, nazývaný aj lex korona, ktorý nadobudol účinnosť 21. júla 2020. Toto je teda z legislatívneho pohľadu pokračovanie Kilečka jedna.
Návrh reaguje na podnety, ktoré boli zaslané ministerstvu hospodárstva zo strany verejnosti, najmä zástupcami podnikateľov, samotnými podnikateľmi, bežnými občanmi, a dokopy je to 198 návrhov.
Schválením predloženého návrhu zákona dôjde k odstráneniu regulačných nákladov, duplicity a rôznych byrokratických obmedzení naprieč celým legislatívnym prostredím, čím napomôže jednotlivým gestorom nielen znížiť nadmernú záťaž, ale aj dodržiavať princíp one in – one out alebo neskôr one in – two out, ktorý sme zaviedli novelou jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov. Čiže táto robota už je urobená a postupne ten princíp one in – two out uvádzame do praxe.
Návrh zákona bude mať mierny negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, naozaj mierny, a bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, a teda tvrdím, že významný pozitívny vplyv. Bude mať pozitívne a negatívne sociálne vplyvy, pozitívny vplyv na informatizáciu a na služby verejnej správy pre občana. Nepredpokladáme vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
Ctení kolegovia, poprosím vás o podporu k tomuto zákonu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14.6.2022 16:40 - 16:55 hod.

Richard Sulík Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Cieľom tohto vládneho návrhu zákona č. 309/2009 je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2018/2001 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov.
Týmto návrhom zákona sa predovšetkým stanovia kritériá udržateľnosti, požadované úspory emisií skleníkových plynov pre palivá z biomasy, ktoré sa používajú pri výrobe elektriny a vykurovania. Ďalej, zvyšuje sa minimálne prah úspor emisie skleníkových plynov pre biopalivá, biokvapaliny, bioplyn v doprave a také, čo sa vyrábajú v nových zariadeniach, a to tiež s cieľom zlepšiť celkovú bilanciu. Taktiež sa ustanovuje nový právny rámec vydávania záruk pôvodu pre plyn z obnoviteľných zdrojov, čím sa vytvorí jednotný prostriedok preukázania pôvodu plynu z obnoviteľných zdrojov koncovým odberateľom. Tiež sa umožní vydávanie záruky pôvodu aj pre iný plyn ako biometán. Uvedené zmeny majú napomôcť napĺňaniu záväzku Slovenskej republiky pri plnení európskych cieľov v oblasti výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov.
Poviem to teraz po slovensky. Tá smernica 2018 z roku, teda z roku 2018 č. 2001 je rozsiahly elaborát, ktorý po dlhých útrapách, bola to naozaj drobná akribická práca, tzv. zimný balíček. Teraz sme tam všetko zapracovali, čo sme zapracovať mali. Aktualizovali sme tie, tie požiadavky, tie procesy. A robíme to preto, aby sme teda dokázali naplniť tie ciele, ktoré nám stanovuje Európska únia.
Materiál nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, na služby verejnej správy pre občana, na manželstvo, rodičovstvo, ani sociálne, ani rodinu, ani sociálne vplyvy. Materiál predpokladá pozitívne aj negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie a pozitívny vplyv na životné prostredie a informatizáciu spoločnosti.
Pani poslankyne a páni poslanci, prosím vás o podporu tohoto zákona.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14.6.2022 16:40 - 16:55 hod.

Richard Sulík Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, cieľom tejto navrhovanej právnej úpravy je zvýšenie konkurencieschopnosti slovenských podnikateľských subjektov pri vývoze určených výrobkov do tretích krajín. Návrh zákona odstraňuje povinnosť predkladať niektoré prílohy k žiadostiam o udelenie licencií, upravuje náležitosti tzv. antireexportnej doložky, vyčleňuje z licenčného konania vývoz a transfer určených výrobkov z územia SR a taktiež skracuje lehoty na udelenie licencie.
Materiál nemá vplyv na rozpočet verejnej správy ani na podnikateľské prostredie, okrem teda tých subjektov, ktoré sú týmto dotknuté, samozrejme. Nemá sociálne vplyvy ani vplyvy na životné prostredie, informatizáciu spoločnosti, na služby verejnej správy pre občana, ani na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
Po slovensky ide o to, že uľahčujeme vývoz určených výrobkov. Určené výrobky sú zbrane. Na ministerstve hospodárstva to je taký ten dohľadný orgán, ktorý vydáva tie licencie na vývoz zbraní. A teraz je toho strašne veľa v súvislosti s pomocou pre Ukrajinu. Nie sú to len zbrane, ktoré idú zo Slovenska, ale všetky zbrane, ktoré prechádzajú Slovenskom. Náš taký najväčší klient sú firmy, ktoré prevážajú zbrane z Čiech, keďže Česko nesusedí priamo s Ukrajinou. No a toto zjednodušenie má teda ten proces zrýchliť. Má to odbremeniť štátnu administratívu, ale aj vyjsť v ústrety, mierne vyjsť v ústrety podnikateľom. Takže toľkoto v krátkosti odo mňa.
Ctené dámy poslankyne, páni poslanci, chcem vás poprosiť o podporu predloženého vládneho návrhu zákona.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis