Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

19.5.2022 o 14:40 hod.

Ing.

Richard Sulík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 19.5.2022 14:40 - 14:41 hod.

Richard Sulík Zobrazit prepis
Poviem vám jednu príhodu. Jednej z prvých koaličných rád, teda bavíme sa niekedy - apríl, máj 2020, kedy som navrhoval zriadiť splnomocnenca vlády pre Hornú Nitru, navrhoval som Ivana Šramka, a to preto, lebo je to skúsený manažér, riadil už aj veľké celky, aj komplexné projekty a je, je aj zdatný ekonóm, ale najmä tým, že bol sedem rokov guvernérom Národnej banky, tak je aj excelentne zosieťovaný, prakticky pozná všetkých, ktorí majú do toho čo rozprávať, vie si s kýmkoľvek kedykoľvek zavolať, hovorí ich jazykom. Ale toto narazilo na veľký odpor práve zo strany MIRRI a keď som teda si musel vypočuť, že ja teda len potrebujem (povedané so smiechom), až smiešne, pre Ivana Šramka teplý flek, tak som toto vzdal. A ako to dopadlo, viete. Ale, ako som vám hovoril v predošlej odpovedi, tak som Ivana Šramka poprosil, aby zastupoval ministerstvo hospodárstva, robí to bez nároku na honorár, aby zastupoval na všetkých tých pracovných stretnutiach a dohliadal na to, že to vykurovanie bude vtedy, kedy má byť, aby sme naozaj koncom budúceho roka mohli skončiť s Novákmi a s ťažbou uhlia a s ročnou dotáciou 120 miliónov.
Dobre, môžeme ísť k ďalšej otázke.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.5.2022 14:39 - 14:40 hod.

Richard Sulík Zobrazit prepis
Budem odpovedať.
Vážený pán poslanec, región Horná Nitra má vysoký dekarbonizačný potenciál s potvrdeným vplyvom transformácie. To je po slovensky, že momentálne toho hodne veľa produkujú.
Dôkazom toho je aj fakt, že už v roku 2018 Slovenská republika zahájila transformáciu v súvislosti s využívaním uhlia v regióne Horná Nitra na základe rozhodnutia vlády o uzavretí baní a ukončení výroby energie a tepla z uhlia do roku 2023. V tejto súvislosti vláda Slovenskej republiky prijala v roku 2019, čiže ešte za predošlej vlády, akčný plán transformácie uhoľného regiónu Horná Nitra, ktorý bol vypracovaný s podporou Európskej komisie. Tieto skutočnosti boli zohľadnené aj pri nastavovaní alokácií pre jednotlivé oprávnené územia, ktoré v prípade Hornej Nitry predstavujú viac ako polovicu z celkovej alokácie FST.
V rámci metodiky výpočtu alokácie na Hornú Nitru boli okrem spomínaného potvrdeného vplyvu transformácie zohľadnené aj projektové zámery, ktoré naše ministerstvo získalo v rámci nezáväznej online výzvy na predkladanie projektových zámerov. Napokon boli pri výpočte alokácií vzaté do úvahy aj strategické diskusie vedené s územím.
Tak vidíte. Strategické diskusie vedené s územím boli vzaté do úvahy.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.5.2022 14:39 - 14:40 hod.

Richard Sulík Zobrazit prepis
No my sme poplatky znížili. Konkrétne TPS to bola, to bol najvyšší poplatok vo výške 27 eur alebo 24. A ten išiel výrazne dole a plus sme ho naviazali na množstevné zľavy s rastúcim odberom. My sme tam urobili, čo bolo v našej moci. To, čo, čoho sa vy dožadujete, na to by musel štát zriadiť takzvaný cenový úrad, to tu bolo za socializmu a jeden úrad stanovoval ceny všetkého, čo bolo v republike. Len s výsledkom, že potom ix vecí nebolo. Viete, potom bol podpultový tovar a tak ďalej.
Okej, ja som skončil, pán predsedajúci.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.5.2022 14:35 - 14:39 hod.

Richard Sulík Zobrazit prepis
Pán poslanec, pri všetkej úcte, ale táto otázka je zámerne naivná. Neverím, že by ste nevedeli, aké sú tam základné vzťahy. Preto hovorím zámerne naivná a odpoviem vám to len v krátkosti, tomu sa hovorí trh. Ministerstvo nevie všetko riešiť. Boli také časy, hovorilo, som, hovorilo sa tomu socializmus, vtedy ste zrejme ešte nežili, ale skrátka tá cena vyrástla. Ja som rád, že sa podarilo zamraziť ceny pre domácnosti, ale viac nešlo. Kebyže sa zúčastníte tých vyjednávaní, tak by vám to bolo úplne jasné. To bolo maximum, čo sme vedeli z elektrární dostať.
Tie gastropodniky, samozrejme, majú s týmto obrovské ťažkosti. Sú to nárasty až o 300 %. Áno, tam, kde si napríklad elektrinu včas nenakúpili, takisto ako manažment tej Teplárenskej spoločnosti v Humennom zanedbal kopec svojich povinností, ale je úplne naivné si myslieť, že ministerstvo hospodárstva v trhovom hospodárstve dokáže teraz ako tutok ľubovoľné ceny nariadiť, stanoviť, určiť, navyše keď tie elektrárne patria štátu iba z 34 % a nie viac. A k tomu všetkému sú tu ešte aj rôzne antidumpingové pravidlá, pravidlá štátnej pomoci, ktoré nám nadiktovala Európska únia, pravidlá unbundlingu, ktoré sme museli realizovať, tak tu jednoducho ministerstvo hospodárstva nemalo čo urobiť a nemá čo urobiť. Tak.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.5.2022 14:32 - 14:35 hod.

Richard Sulík Zobrazit prepis
Tak budem v krátkosti reagovať, pán Takáč. Túto odpoveď celú ja vám potom dám. Môžete si ju odložiť a koncom roka to skontrolovať. Poviem vám takto, medzi nami, ja som mal záujem po mojom nástupe, že ministerstvo hospodárstva sa bude venovať problematike týchto fondov, preto, lebo ide o, ide o reštrukturalizáciu priemyslu v prvom rade. Jasné, pre tritisíc baníkov treba nájsť, už ich toľko nie je, ono to klesá, ale stále je to veľké množstvo ľudí, treba nájsť opäť prácu v nejakých priemyselných podnikoch. Jak som nastúpil ako minister, našiel som tam už niekoľko aj celkom zaujímavých projektov.
Pani Remišová trvala na tom, že to bude riešiť jej ministerstvo, tak som spravil aspoň to, že som poveril Ivana Šramka, aby zastupoval ministerstvo hospodárstva na tých stretnutiach. Preto ja vám detailnejšie k tomuto neviem povedať. Neviem ani potvrdiť, ani vyvrátiť, ani by som to nechcel robiť, to, čo ste povedali vy. Ale jednu vec vám ešte poviem, že hlavná úloha Ivana Šramka je, lebo aj na to treba myslieť okrem pracovných miest, zabezpečenie vykurovania mesta Prievidza. To je tiež projekt, ktorý bude podporený zrejme z týchto prostriedkov čiastočne. A tam to s odretými ušami budeme stíhať. Na to naozaj dávam pozor, lebo byť tri mesiace bez roboty, to sa dá, alebo aj šesť mesiacov, to sa dá prežiť, máte podporu v nezamestnanosti a tak ďalej. Ale byť jednu sezónu bez vykurovania, to je absolútne nemysliteľné.
Čiže snažím sa ustriehnuť to a tam s odretými ušami to budeme stíhať. Napríklad ministerstvo hospodárstva už prednedávnom vystavilo užívacie, teda súhlas s tou novou teplárňou napríklad.
Môžeme, ak ste okej, tak k tretej otázke, pán predsedajúci.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.5.2022 14:28 - 14:30 hod.

Richard Sulík Zobrazit prepis
Prečítam vám odpoveď pani ministerky Remišovej.
Vážený pán poslanec, vyhlasovanie prvých výziev z Fondu na spravodlivú transformáciu predpokladáme po schválení programu Slovensko v druhej polovici roka 2022. To je teda o niekoľko mesiacov. Už v tomto štádiu však pracujeme na príprave pilotných výziev a schém pomoci, ktoré budú zamerané na:
1. podporu využívania obnoviteľných zdrojov a energie. Podpora bude zameraná na inštaláciu obnoviteľných zdrojov, ako sú solárna alebo geotermálna energia. Vzhľadom na aktuálnu geopolitickú situáciu považujeme túto oblasť za prioritnú.
2. podpora zmeny využitia brownfieldov. Výzva bude zameraná na revitalizáciu brownfieldov, teda starých priemyselných parkov na Hornej Nitre za účelom ich nového využitia, čím chceme dosiahnuť prilákanie nových investícií do revitalizovaných hnedých priemyselných parkov a zvýšiť tak potenciál vytvárania pracovných miest v týchto parkoch.
3. na, tie peniaze budú použité na zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti transformujúcich sa regiónov.
Doplňujúca informácia k tomuto, samotná príprava výziev tiež záleží od prijatia všeobecného nariadenia Európskej komisie o skupinových výnimkách, tzv. GBER, to je (Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651 z roku 2014, ktoré sa v súčasnosti na európskej úrovni reviduje a bude tvoriť nevyhnutný základ pre prípravu schém štátnej pomoci pre budúce vyhlasovanie výzvy.
Toľkoto, pán Takáč. Vy ste? Tak ak vám to stačilo.
Ja by som ešte chcel povedať za ministerstvo hospodárstva, ja tam mám jedného môjho nominanta alebo človeka, je to bývalý guvernér Ivan Šramko, ktorý sa zúčastňuje pravidelne tých porád. Poviem vám, mohlo by to ísť rýchlejšie, ale nie je to úplne stratené. Tak ako ten stav informácií, ktorý mám ja, tak je reálne, že ešte v tomto roku pôjdu prvé výzvy.
Skryt prepis
 

19.5.2022 14:23 - 14:23 hod.

Richard Sulík Zobrazit prepis
No dôchodky sú nízke. Prečo sa nezvýšili už dávno o infláciu, o ktorej vieme, že je, tak prosím vás, to sa spýtajte pána ministra financií.
Teraz ale k tej vašej otázke s tým ÚRSO-m. Je to tak, že ÚRSO tu má pomerne zviazané ruky. Je nejaké referenčné obdobie, pri plyne je to posledných dvanásť mesiacov a je nejaká trhová cena na, na, na burze, ktorá je tiež presne stanovená, že ktorá cena, z toho sa vyráta priemer a to je na budúci rok potom cena plynu. ÚRSO tam nemá nejaké veľké možnosti.
Neviem vám teraz povedať, aká to cena bude, lebo to referenčné obdobie ešte neskončilo. Ono sa to vyráta a zverejní. Ale viem vám povedať za SPP, preto, lebo to je podnik, ktorý je stopercentne vlastnený štátom, a kde tí terajší manažéri dokázali to, že po šiestich rokoch, čo to robilo ročne 80, približne 80 miliónovú stratu, tak teraz sú v zisku a viem, že oni už nakupujú a pristupujú k tomu aj vo veľkom rozsahu, a to, čo stanovuje ÚRSO, to je maximum. Ale je dovolené ísť pod tú cenu?
A tie nárasty v percentách, čo som hovoril, tak to sa bude týkať SPP. Je to veľmi predbežné a orientačné, lebo aj SPP nemá ukončené ešte všetky nákupy.
Môžeme k druhej otázke.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 19.5.2022 14:21 - 14:22 hod.

Richard Sulík Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Dobrý deň prajem, ctené panie poslankyne a páni poslanci. Otázka teda je, že aký očakávame nárast cien tepla pre domácnosti?
Cena tepla sa odvíja od plynu úplne priamo úmerne, o koľko bude rásť plyn, o toľko približne bude rásť teplo, takže tá cena plynu je problém. Dôjde k nárastu, dôjde k významnému nárastu preto, lebo taká je trhová cena plynu. Takto sa obchoduje. Je to spôsobené aj vojnou, ale už aj predtým oživením ekonom..., oživením ekonom..., oživenie ekonomiky spôsobilo, že plyn išiel rapídne hore. Myslím si, že najlepšiu nákupnú stratégiu majú v SPP. Sú tam naozaj ľudia, ktorí sa tomuto na vysokej profesionálnej úrovni venujú a dokážu nakúpiť rôznymi, teda kombináciou rôznych období dokážu nakúpiť plyn najlacnejšie, ako sa dá, plus robia to vo veľkom a tam teda je šanca, že, alebo je vysoká pravdepodobnosť, že to nakúpia najlepšie, ako vedia.
Aby som sa nevyhol teraz konkrétnej otázke, pán poslanec Šudík, tak cena plynu bude rásť o niekoľko desiatok percent samotného plynu a dá sa to stlmiť takým opatrením, že cena, že DPH na plyn, ak nám to Európska únia dovolí, tak táto DPH keby bola dočasne na 0 % daná, to by pomohlo len domácnostiam, nie firmám preto, lebo tie si tú dnešnú DPH tak či tak odrátajú. Pri domácnostiach by to spôsobilo výpadok asi 60 miliónov eur. Ak by teda došlo k dohode, že DPH na plyn by bola 0 % na budúci a povedzme aj ten ďalší rok, tak by sme dokázali dať cenu plynu takú, že by bola desať, maximálne pätnásť percentami nad dnešnou cenou plynu. Teda by sme kopírovali infláciu. Toto je maximum, ktoré sa bude dať dosiahnuť. Ak sa nepodarí na, v koalícii dohodnúť na nižšej alebo nulovej DPH na plyn, tak cena plynu bude rásť možno o jednu tretinu a viac.
Toľkoto, odpoveď na prvú otázku.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 4.5.2022 14:03 - 14:05 hod.

Richard Sulík Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Dobrý deň prajem.
Dámy a páni, cieľom tohto vládneho návrhu zákona je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou. Návrhom zákona sa predovšetkým zavádza právna úprava nových účastníkov trhu s elektrinou a trhu s plynom, právna úprava uskladňovania elektriny, zmeny v oblasti ochrany spotrebiteľa a upravujú sa doterajšie podmienky pre nasadzovanie inteligentných meracích systémov. Taktiež sa ustanovuje nová právna úprava obstarávania podporných služieb na dosiahnutie a udržanie bezpečnej a spoľahlivej prevádzky prenosovej alebo distribučnej sústavy v reálnom čase.
Súčasťou predloženého návrhu sú aj zmeny v rámci zákona 250/2012 o regulácii v sieťových odvetviach týkajúce sa rozšírenia doterajších právomocí ÚRSA, ďalej nová právna úprava cieľov a činností tohto úradu a jeho spoluprácu s regulačnými orgánmi členských štátov EÚ a Agentúrou Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov.
Taktiež sa navrhuje úprava postupu ÚRSO pri vydávaní koordinovaných rozhodnutí regulačných orgánov, rozšírenie doterajšieho rozsahu vecnej regulácie, rozšírenie právnej úpravy riešenia sporov o spory medzi novými účastníkmi trhu s elektrinou. Zmeny, ktoré sú obsahom návrhu zákona, predstavujú jeden z míľnikov plánu obnovy a odolnosti.
Materiál nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, na služby verejnej správy pre občana, ani na manželstvo, nemá vplyv ani na rodičovstvo a nemá vplyv ani na rodinu. Predpokladá pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie, životné prostredie, informatizáciu spoločnosti a pozitívne sociálne vplyvy.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne a poslanci, dovoľujem si vás požiadať o podporu tohto vládneho návrhu zákona. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.4.2022 14:25 - 14:28 hod.

Richard Sulík
Chcem sa spýtať, je tu prítomný pán Raši? Lebo on mi dal takú istú otázku, či mu toto postačovalo ako odpoveď.
Tak ďakujem zatiaľ.
Skryt prepis