Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

19.5.2022 o 14:50 hod.

Ing.

Richard Sulík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 19.5.2022 14:50 - 14:53 hod.

Richard Sulík Zobrazit prepis
Vy sa nejak dobre vyznáte, pán poslanec, vy ste odtiaľ? Z Prievidze? (Reakcia z pléna.) To máte multi, multifunkciu.
Vážený pán poslanec, áno, potvrdzujem, že podpora Nemocnice v Bojniciach je z hľadiska potrieb regiónu kľúčová. Zo strany Európskej komisie však bolo v marci tohto roka definitívne rozhodnuté, že podpora zdravotníctva nie je v zmysle nariadenia k Fondu spravodlivej transformácie oprávnenou aktivitou. Hneď po potvrdení neoprávnenosti zdravotníctva z FST zo strany Európskej komisie sme hľadali ďalšie možnosti.
Zorganizovali sme pracovnú cestu na Hornú Nitru, ktorej sa zúčastnili aj predstavitelia Európskej komisie. Zástupcom bojnickej nemocnice sme vytvorili priestor na prezentovanie ich rozvojových plánov a spoločne s predstaviteľmi Trenčianskeho samosprávneho kraja sme hľadali vhodné riešenia.
Výsledkom je, že FST môže poskytnúť významnú časť podpory na komplexnú obnovu celého objektu v oblasti zvýšenia energetickej efektívnosti a inštalácie obnoviteľných zdrojov. Potenciál šetrenia energií v rámci areálu je enormný a náš tím je proaktívnym spôsobom pripravený pomôcť k čo najskoršej realizácii tohto projektu. Časť projektu zameraná na rozšírenie o nový interný pavilón je smerovaná na podporu z plánu obnovy a odolnosti. Nemocnica má zároveň potenciál získať podporu z operačného programu II, integrovaná infraštruktúra, v rámci výzvy Moderné technológie dva - toto neviem, či je i-i alebo rímska dvojka -, v rámci ktorej evidujeme žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre podporu v oblasti telemedicíny.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 19.5.2022 14:42 - 14:42 hod.

Richard Sulík
Áno, áno, takto to chápem aj ja a všetko ostatné, čo o tom viem, tomu nasvedčuje. Ten Fond spravodlivej transformácie je niečo, niečo navyše k programu Slovensko, to je ten hlavný zdroj tých fondov a tiež k plánu obnovy.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 19.5.2022 14:41 - 14:42 hod.

Richard Sulík Zobrazit prepis
Vážený pán poslanec, v zmysle uznesenia vlády 784 z 22. decembra minulého roku k systému implementácie plánu obnovy bol vypracovaný materiál k základným deliacim líniám medzi plánom obnovy a fondami EÚ pre programové obdobie ´21 až ´27. Materiál bol vypracovaný MIRRI v spolupráci s vykonávateľmi plánu obnovy a orgánmi zodpovednými za implementáciu fondov EÚ. Zároveň bude tento materiál v zmysle úlohy B2 spomínaného uznesenia zosúladený s programom Slovensko a schválený na rokovaní vlády do dvoch mesiacov od schválenia programu Slovensko Európskou komisiou. Zároveň, ako sa uvádza v partnerskej dohode, ktorá bola schválená vládou a predložená na formálne schválenie Európskou komisiou, sa na programovej úrovni MIRRI v súčinnosti s Úradom vlády vytvára mechanizmus pre koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov medzi fondmi politiky súdržnosti a ostatnými nástrojmi podpory EÚ a SR.
Synergia a komplementarity budú posudzované pred vyhlásením samotnej výzvy v rámci financovania prostredníctvom programu Slovensko a implementačného nástroja plánu obnovy, pričom v samotnej výzve v implementačnom nástroji plánu obnovy bude nevyhnutné synergické efekty špecifikovať. V neposlednom rade má medzirezortná pracovná skupina pre koordináciu prípravy a implementáciu plánu spravodlivej transformácie v zmysle štatútu zabezpečiť koordináciu prípravy a implementácie FST s inými zdrojmi financovania.
Na záver treba dodať, že FST, teda ten Fond spravodlivej transformácie, predstavuje doplnkové zdroje k ostatným cieľom politiky súdržnosti. To znamená, že regióny, ktoré sú oprávnené na čerpanie zdrojov z tohto fondu, majú extra alokáciu na riešenie výziev, ktorým čelia v súvislosti s transformáciou ekonomiky na nízkouhlíkovú.
Vážený pán poslanec, ďakujem za vašu pozornosť.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 19.5.2022 14:41 - 14:41 hod.

Richard Sulík
Šestka sa zhoduje s tou, čo som už odpovedal.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 19.5.2022 14:40 - 14:41 hod.

Richard Sulík Zobrazit prepis
Poviem vám jednu príhodu. Jednej z prvých koaličných rád, teda bavíme sa niekedy - apríl, máj 2020, kedy som navrhoval zriadiť splnomocnenca vlády pre Hornú Nitru, navrhoval som Ivana Šramka, a to preto, lebo je to skúsený manažér, riadil už aj veľké celky, aj komplexné projekty a je, je aj zdatný ekonóm, ale najmä tým, že bol sedem rokov guvernérom Národnej banky, tak je aj excelentne zosieťovaný, prakticky pozná všetkých, ktorí majú do toho čo rozprávať, vie si s kýmkoľvek kedykoľvek zavolať, hovorí ich jazykom. Ale toto narazilo na veľký odpor práve zo strany MIRRI a keď som teda si musel vypočuť, že ja teda len potrebujem (povedané so smiechom), až smiešne, pre Ivana Šramka teplý flek, tak som toto vzdal. A ako to dopadlo, viete. Ale, ako som vám hovoril v predošlej odpovedi, tak som Ivana Šramka poprosil, aby zastupoval ministerstvo hospodárstva, robí to bez nároku na honorár, aby zastupoval na všetkých tých pracovných stretnutiach a dohliadal na to, že to vykurovanie bude vtedy, kedy má byť, aby sme naozaj koncom budúceho roka mohli skončiť s Novákmi a s ťažbou uhlia a s ročnou dotáciou 120 miliónov.
Dobre, môžeme ísť k ďalšej otázke.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.5.2022 14:39 - 14:40 hod.

Richard Sulík Zobrazit prepis
Budem odpovedať.
Vážený pán poslanec, región Horná Nitra má vysoký dekarbonizačný potenciál s potvrdeným vplyvom transformácie. To je po slovensky, že momentálne toho hodne veľa produkujú.
Dôkazom toho je aj fakt, že už v roku 2018 Slovenská republika zahájila transformáciu v súvislosti s využívaním uhlia v regióne Horná Nitra na základe rozhodnutia vlády o uzavretí baní a ukončení výroby energie a tepla z uhlia do roku 2023. V tejto súvislosti vláda Slovenskej republiky prijala v roku 2019, čiže ešte za predošlej vlády, akčný plán transformácie uhoľného regiónu Horná Nitra, ktorý bol vypracovaný s podporou Európskej komisie. Tieto skutočnosti boli zohľadnené aj pri nastavovaní alokácií pre jednotlivé oprávnené územia, ktoré v prípade Hornej Nitry predstavujú viac ako polovicu z celkovej alokácie FST.
V rámci metodiky výpočtu alokácie na Hornú Nitru boli okrem spomínaného potvrdeného vplyvu transformácie zohľadnené aj projektové zámery, ktoré naše ministerstvo získalo v rámci nezáväznej online výzvy na predkladanie projektových zámerov. Napokon boli pri výpočte alokácií vzaté do úvahy aj strategické diskusie vedené s územím.
Tak vidíte. Strategické diskusie vedené s územím boli vzaté do úvahy.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.5.2022 14:39 - 14:40 hod.

Richard Sulík Zobrazit prepis
No my sme poplatky znížili. Konkrétne TPS to bola, to bol najvyšší poplatok vo výške 27 eur alebo 24. A ten išiel výrazne dole a plus sme ho naviazali na množstevné zľavy s rastúcim odberom. My sme tam urobili, čo bolo v našej moci. To, čo, čoho sa vy dožadujete, na to by musel štát zriadiť takzvaný cenový úrad, to tu bolo za socializmu a jeden úrad stanovoval ceny všetkého, čo bolo v republike. Len s výsledkom, že potom ix vecí nebolo. Viete, potom bol podpultový tovar a tak ďalej.
Okej, ja som skončil, pán predsedajúci.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.5.2022 14:35 - 14:39 hod.

Richard Sulík Zobrazit prepis
Pán poslanec, pri všetkej úcte, ale táto otázka je zámerne naivná. Neverím, že by ste nevedeli, aké sú tam základné vzťahy. Preto hovorím zámerne naivná a odpoviem vám to len v krátkosti, tomu sa hovorí trh. Ministerstvo nevie všetko riešiť. Boli také časy, hovorilo, som, hovorilo sa tomu socializmus, vtedy ste zrejme ešte nežili, ale skrátka tá cena vyrástla. Ja som rád, že sa podarilo zamraziť ceny pre domácnosti, ale viac nešlo. Kebyže sa zúčastníte tých vyjednávaní, tak by vám to bolo úplne jasné. To bolo maximum, čo sme vedeli z elektrární dostať.
Tie gastropodniky, samozrejme, majú s týmto obrovské ťažkosti. Sú to nárasty až o 300 %. Áno, tam, kde si napríklad elektrinu včas nenakúpili, takisto ako manažment tej Teplárenskej spoločnosti v Humennom zanedbal kopec svojich povinností, ale je úplne naivné si myslieť, že ministerstvo hospodárstva v trhovom hospodárstve dokáže teraz ako tutok ľubovoľné ceny nariadiť, stanoviť, určiť, navyše keď tie elektrárne patria štátu iba z 34 % a nie viac. A k tomu všetkému sú tu ešte aj rôzne antidumpingové pravidlá, pravidlá štátnej pomoci, ktoré nám nadiktovala Európska únia, pravidlá unbundlingu, ktoré sme museli realizovať, tak tu jednoducho ministerstvo hospodárstva nemalo čo urobiť a nemá čo urobiť. Tak.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.5.2022 14:32 - 14:35 hod.

Richard Sulík Zobrazit prepis
Tak budem v krátkosti reagovať, pán Takáč. Túto odpoveď celú ja vám potom dám. Môžete si ju odložiť a koncom roka to skontrolovať. Poviem vám takto, medzi nami, ja som mal záujem po mojom nástupe, že ministerstvo hospodárstva sa bude venovať problematike týchto fondov, preto, lebo ide o, ide o reštrukturalizáciu priemyslu v prvom rade. Jasné, pre tritisíc baníkov treba nájsť, už ich toľko nie je, ono to klesá, ale stále je to veľké množstvo ľudí, treba nájsť opäť prácu v nejakých priemyselných podnikoch. Jak som nastúpil ako minister, našiel som tam už niekoľko aj celkom zaujímavých projektov.
Pani Remišová trvala na tom, že to bude riešiť jej ministerstvo, tak som spravil aspoň to, že som poveril Ivana Šramka, aby zastupoval ministerstvo hospodárstva na tých stretnutiach. Preto ja vám detailnejšie k tomuto neviem povedať. Neviem ani potvrdiť, ani vyvrátiť, ani by som to nechcel robiť, to, čo ste povedali vy. Ale jednu vec vám ešte poviem, že hlavná úloha Ivana Šramka je, lebo aj na to treba myslieť okrem pracovných miest, zabezpečenie vykurovania mesta Prievidza. To je tiež projekt, ktorý bude podporený zrejme z týchto prostriedkov čiastočne. A tam to s odretými ušami budeme stíhať. Na to naozaj dávam pozor, lebo byť tri mesiace bez roboty, to sa dá, alebo aj šesť mesiacov, to sa dá prežiť, máte podporu v nezamestnanosti a tak ďalej. Ale byť jednu sezónu bez vykurovania, to je absolútne nemysliteľné.
Čiže snažím sa ustriehnuť to a tam s odretými ušami to budeme stíhať. Napríklad ministerstvo hospodárstva už prednedávnom vystavilo užívacie, teda súhlas s tou novou teplárňou napríklad.
Môžeme, ak ste okej, tak k tretej otázke, pán predsedajúci.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.5.2022 14:28 - 14:30 hod.

Richard Sulík Zobrazit prepis
Prečítam vám odpoveď pani ministerky Remišovej.
Vážený pán poslanec, vyhlasovanie prvých výziev z Fondu na spravodlivú transformáciu predpokladáme po schválení programu Slovensko v druhej polovici roka 2022. To je teda o niekoľko mesiacov. Už v tomto štádiu však pracujeme na príprave pilotných výziev a schém pomoci, ktoré budú zamerané na:
1. podporu využívania obnoviteľných zdrojov a energie. Podpora bude zameraná na inštaláciu obnoviteľných zdrojov, ako sú solárna alebo geotermálna energia. Vzhľadom na aktuálnu geopolitickú situáciu považujeme túto oblasť za prioritnú.
2. podpora zmeny využitia brownfieldov. Výzva bude zameraná na revitalizáciu brownfieldov, teda starých priemyselných parkov na Hornej Nitre za účelom ich nového využitia, čím chceme dosiahnuť prilákanie nových investícií do revitalizovaných hnedých priemyselných parkov a zvýšiť tak potenciál vytvárania pracovných miest v týchto parkoch.
3. na, tie peniaze budú použité na zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti transformujúcich sa regiónov.
Doplňujúca informácia k tomuto, samotná príprava výziev tiež záleží od prijatia všeobecného nariadenia Európskej komisie o skupinových výnimkách, tzv. GBER, to je (Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651 z roku 2014, ktoré sa v súčasnosti na európskej úrovni reviduje a bude tvoriť nevyhnutný základ pre prípravu schém štátnej pomoci pre budúce vyhlasovanie výzvy.
Toľkoto, pán Takáč. Vy ste? Tak ak vám to stačilo.
Ja by som ešte chcel povedať za ministerstvo hospodárstva, ja tam mám jedného môjho nominanta alebo človeka, je to bývalý guvernér Ivan Šramko, ktorý sa zúčastňuje pravidelne tých porád. Poviem vám, mohlo by to ísť rýchlejšie, ale nie je to úplne stratené. Tak ako ten stav informácií, ktorý mám ja, tak je reálne, že ešte v tomto roku pôjdu prvé výzvy.
Skryt prepis