Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.6.2020 o 14:26 hod.

Mgr.

Vladimíra Marcinková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.6.2020 14:26 - 14:26 hod.

Vladimíra Marcinková Zobrazit prepis
Ja si myslím, že došlo možno k nepochopeniu účelu tohto zákona, pretože tento zákon v súčasnom krízovom období rieši naozaj vzniknuté krízové situácie, čo ja si veľmi vážim, že takto promptne k tomu pristupujeme.
Odzneli tu aj rôzne veci nad rámec tohto návrhu zákona, ktoré sa týkajú naozaj dlhodobej stratégie pre šport, ktorá sa odzrkadlila aj v programovom vyhlásení vlády, pretože táto vláda aj tam deklarovala záujem tieto témy naozaj poctivo riešiť. Je tu dosť reprezentantov aj v tomto pléne parlamentu, ktorí pochádzajú zo športového prostredia, boli aktívnymi športovcami, hája tieto záujmy, čiže ja vnímam aj túto rozpravu ako začiatok tejto diskusie pre tieto štyri roky a teším sa na spoluprácu, som jej otvorená. Toľko.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.6.2020 14:05 - 14:07 hod.

Vladimíra Marcinková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja si veľmi vážim aj vystúpenie môjho kolegu, ktorý hovoril o tom, že športovcov a šport ako taký nemáme vnímať len ako nejakú zábavku alebo vášeň mnohých, ale ide naozaj o živiteľov rodín, o športovcov, rozhodcov, trénerov, kustódov, masérov a ďalších zamestnancov, ktorí v tom športe pôsobia a; vítam aj túto zmenu zákona, aj to, že je to v skrátenom legislatívnom konaní, pretože aj títo ľudia potrebujú veľmi rýchlo a naozaj nastolenú pomoc, ale chcem vyzvať aj k nejakej širšej diskusii na podporu športu. Viem, že sa deje na niektorých fórach, preto chcem prispieť do toho aj, aj mojím pohľadom.
V minulosti zaznelo v rôznych obavách zo šírenia pandémie COVID, ktorú by som v nijakom prípade nechcela zľahčovať tak ako kolega predo mnou, pretože ide o naozaj veľmi vážnu vec, ale aj napriek tomu sa nám situácia na Slovensku vďaka krokom vlády vyvíja veľmi pozitívne. Tak skúsme na to reagovať aj v rámci týchto športových tém a skúsme prehodnotiť tie vyhlásenia, ktoré zazneli, že budú obmedzené vstupy na športové a iné podujatia do päťsto, možno tisíc návštevníkov. Mohlo by to byť naozaj likvidačné pre niektoré športy, najmä tie najnavštevovanejšie, akým je trebárs hokej, kde tá priemerná návštevnosť v Košiciach, v Bratislave je okolo 5-tisíc divákov.
A takisto chcem apelovať možno aj na predstaviteľov krízového štábu, prípadne vlády, aby, aby sme tie vyhlásenia smerom k športovému publiku a k športovcom naozaj v dohľadnom čase adekvátne sformulovali, pretože sponzori strácajú motiváciu šport podporovať a kluby predčasne robia závery, hoci nevieme, ako sa pandémia bude vyvíjať. Takže v tomto sa naozaj veľmi teším z tohto prvého kroku a budem sa tešiť aj z ďalších.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.5.2020 18:36 - 18:37 hod.

Vladimíra Marcinková Zobrazit prepis
Ja by som chcela len doplniť ku kolegovi Baránikovi, že máme informácie o tom, o akého advokáta išlo, ale nechcem mu v tomto prípade škodiť, pretože išlo o vyjadrenie pani komisárky, takže aj to vyjadrenie musí podliehať nejakej podľa ma expertíze a možno a možno ďalšiemu hľadaniu dôkazov, ale vyjadrím sa k pánovi Kuffovi, pretože ma veľmi urazilo (povedané so smiechom), keď hovoríte o slušnosti práve vy, ale ja vychádzam z toho, aké podnety dostal výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny zo všeobecne daných dôkazov, ktoré máme k dispozícií, a z rozpravy, v ktorej pani komisárka nedostatočne odôvodnila všetky tieto pochybnosti.
Takže ak by tieto pochybnosti neboli, neiniciovala by som ani poslanecký prieskum, kde chcem zistiť o tejto nečinnosti, prípadnej pochybeniach viac.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14.5.2020 18:28 - 18:32 hod.

Vladimíra Marcinková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Dobrý deň, kolegovia, kolegyne, ja by som chcela reagovať aj na moju predrečníčku s rozpravy a na to ako reagovala pani komisárka na jej slová, keď povedala, že nás iniciatívne pozvala v rámci Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny navštíviť jej úrad a pozrieť sa na jej činnosť. Žiaľ, nie je to pravdou.
Ja som ako poslankyňa a predsedníčka výboru, podpredsedníčka výboru iniciovala poslanecký prieskum na úrade pani komisárky pre deti, do ktorého som ochotne pozvala, samozrejme, aj ďalších kolegov, ktorí sa prihlásili. A nejde z našej strany o žiadny rozmer, ale o dôvodné podozrenia, že váš úrad, pani komisárka, pri hájení najlepšieho záujmu dieťaťa nie je nezávislý.
Ani na základe rozpravy vo výbore pre ľudské práva a národnostné menšiny, ani v sociálnom výbore som sa s argumentáciou pani komisárky neuspokojila a zostali vo mne pochybnosti o profesionálnom riadení tohto úradu, preto na poslaneckom prieskume trvám a absolvujeme ho v najbližších týždňoch.
Za najváž..., najzávažnejšie pochybenia v činnosti úradu komisárky pre deti výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny upozornila svojím podnetom Nadácia Zastavme korupciu a naozaj ma znepokojili. Prvý z týchto podnetov hovoril o tom, že na nahrávke, ktorú má Nadácia Zastavme korupciu k dispozícii, komisárka nabáda matku dieťaťa, aby nerešpektovala rozhodnutie súdu a nevrátila maloletú otcovi, ktorému bola dočasne zverená. V tejto veci komisárka porušila zásadu nezávislosti a profesionality, keď tejto matke odporučila konkrétneho advokáta so slovami, že má kontakty na Ústavný súd aj na Európsky súd pre ľudské práva. Táto nahrávka bola nedávno aj zverejnená v relácii Cez čiaru.
Druhým podnetom bolo, že komisárka odmietla nadácii odpovedať, či a na akú náplň práce zazmluvnila svojho švagra ako odborného poradcu komisárky. Nám to na výbore pani komisárka ozrejmila, že išlo o prácu, ktorej obsahom mala byť archivácia a registratúra.
Po tretie pani komisárka tiež v minulosti v čase kauzy Čistý deň opakovane stretla odsúdeného Mariana Kočnera. To nepoprela.
Po štvrté, posledné a nedávne pochybenie v súviselo s obmedzením pohybu osôb počas veľkonočných sviatkov v dôsledku pandémie COVID-19, kedy pani komisárka vo svojom pôvodne zverejnenom článku na internetovej stránke úradu 18. marca zovšeobecnila stanovisko Úradu verejného zdravotníctva v konkrétnej veci na všetky prípady premiestňovania detí medzi rodičmi v prípade striedavej starostlivosti. Neskôr pani komisárka svoje stanovisko zo stránky stiahla a vzniknuté nezrovnalosti a povinnosť rešpektovať rozhodnutie súdov v týchto veciach riešilo ministerstvo spravodlivosti a verejná ochrankyňa práv.
Aj preto som v rámci uznesenia navrhla, aby sme toto naozaj závažne pochybenie v činnosti brali na ohľad, aby Národná rada Slovenskej republiky poverila Výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny, aby sa týmito podnetmi naďalej veľmi vážne zaoberal a bral ich do úvahy.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.5.2020 16:08 - 16:09 hod.

Vladimíra Marcinková Zobrazit prepis
Snaha o zvýšenú pozornosť regiónom je jedným z dôvodov prečo som sa rozhodla vstúpiť do politiky a prečo tu aj sedím a o čo sa chcem intenzívne usilovať aj naďalej, a som veľmi vďačná, že už v prvých mesiacoch novej vlády sa táto pozornosť regiónom, zvýšená pozornosť inštitucionalizuje a má to moju plnú podporu, ale verím, že, že tam neskončíme, pretože naše regióny doslova zachraňujeme v hodine dvanástej.
Desiatky rokov sme ignorovali mnohé miesta, mestá, dediny na Slovensku, ktoré naozaj potrebujeme pozdvihnúť, a ja sledujem desaťtisíce mojich rovesníkov, ako odchádzajú z miesta, kde sa narodili, kde by možno radi žili, ale chýbajú tam príležitosti. A to je možno aj o tom inom prístupe štátu, ktorý, ku ktorému by som chcela vyzvať, pretože aj ja som mladý človek, ktorý sa chce vrátiť do regiónu. A vďakabohu som z obce, kde sa mi podarilo založiť krajčírsku dielňu, nájsť na ňu napríklad aj priestor. Ale vidím schátrané štátne budovy v rôznych okolitých obciach a mestách, ktoré sa aj mladí ľudia, aj domáci podnikatelia, aj neziskové organizácie snažia získať naozaj na užívanie, na dobré, pekné projekty a odovzva štátu pri využívaní týchto priestorov je veľmi nízka.
Takže ja naozaj chcem aj vyzvať túto novú vládu, sa zamýšľala nad týmito možnosťami a hľadala príležitosti, kde vieme rozšíriť možnosti, aby tam ľudia ostali a zveľaďovali tam, čo tam máme.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14.5.2020 11:00 - 11:04 hod.

Vladimíra Marcinková Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, pani verejná ochrankyňa práv, gestorským výborom správy o činnosti verejného ochrancu práv je výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny. (Ruch v sále a prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Pellegrini, Peter, podpredseda NR SR
Poprosím vás o kľud v rokovacej sále, nech môže pani spravodajkyňa svoje záverečné slovo prečítať.

Marcinková, Vladimíra, poslankyňa NR SR
Ďakujem, pán predsedajúci. (Zaznievanie gongu.)
Zopakujem, že gestorským výborom správy o činnosti verejného ochrancu práv je výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny. V rámci tohto výboru celá koalícia jednomyseľne rozhodla a odporučila Národnej rade Slovenskej republiky, aby túto správu zobrala na vedomie.
Diskusia vo výbore bola veľmi kultivovaná a vecná. Až tu v tomto pléne bola táto správa, doslova informácia o dodržiavaní ľudských práv a národnostných, ľudských práv a slobôd na Slovensku ponížená na nejakú ideologickú rozpravu založenú na dojmoch, našich postojoch, názoroch a zabudli sme na jej kľúčový rozmer, a ten je právny. To považujem za nepochopenie úlohy verejného ochrancu práv a sčasti aj našej úlohy ako poslancov.
Pani Patakyová ako profesorka práva je aj pre mňa autoritou v tejto veci a považujem za nedôstojné poučovať ju alebo pochybovať o tom, že je tu medzi nami niekto so šírnou právnou znalosťou vnútroštátnej alebo nadnárodnej legislatívy, ktorá základné ľudské práva a slobody chráni. Preto o jej odbornom úsudku v tejto oblasti nemám pochybnosti a želám si, aby aj napriek nepríjemným invektívam zo strany niektorých poslancov vo svojej funkcii zotrvala.
Včera som od kolegu z opozície v rozprave počula, prečo my koaliční poslanci ukazujeme na možno nedostatky aktuálnej legislatívy alebo vyzývame aj k nejakým doplnkom, ako som to spravila napríklad ja pri práve na bývanie a mojim odporúčaniam v tejto téme. Vraj si to môžeme s ministrami ako koaliční poslanci vybaviť, vyriešiť mimo pléna. Počula som. Slovo vybaviť považujem za hnis Slovenska. Vybaviť, vybavíš, dá sa vybaviť? Kým takéto postupy a takéto uvažovanie v politike a kdekoľvek inde nevyženieme zo Slovenska, len ťažko sa posunieme. Nie nadarmo je tu trojdelenie moci, a to výkonná, zákonodarná a súdna. Nie nadarmo sme tu my parlament, vláda a súdy. Jedni majú skultivov..., majú skultúrňovať, zlepšovať a kontrolovať výsledky práce druhých. Nie veci vybavovať.
Preto je tu s nami aj ombudsmanka. Aj ona je doplnkom tohto systému, ktorý má skvalitňovať procesy v tomto štáte. Ja nie som členkou vlády, som členkou parlamentu, vediem momentálne výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny a túto prácu si budem poctivo robiť, lebo také sú moje povinnosti. A z pozorovania prístupu verejnej ochrankyne práv nielen na základe tejto správy, ale odkedy bola vo funkcii, mám za to, že túto prácu robí dobre, nadmieru svedomito a jej úrad a práca a výsledky práce tohto úradu sú žiaduce pre situáciu, v ktorej sme. Nepochybujem o jej odbornosti, ako som povedala, a nezaujatom profesionálnom prístupe k ľudskoprávnej agende.
Ako podpredsedníčka výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny naozaj úprimne apelujem na kolegov, aby sme agendu ľudských práv a slobôd očistili od politických nánosov a hľadeli na ňu ako zákonodarný orgán, teda v medziach práva a naprávania nedostatkov našej súčasnej legislatívy a právnej úpravy.
Pani verejná ochrankyňa práv, ja vám tiež prajem všetko najlepšie k dnešným narodeninám a úprimne vám ďakujem a taktiež vašim spolupracovníkom za prácu, ktorú odvádzate. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.5.2020 10:07 - 10:08 hod.

Vladimíra Marcinková Zobrazit prepis
Kolegovia z ĽSNS, ja som veľkým fanúšikom politickej plurality, ale politiku nenávisti medzi tú škálu politík, ktorú považujem za cennú a ktorá dokáže ten politický diskurz na Slovensku obohatiť, naozaj nepovažujem, pretože prezentovať nenávisť k homosexuálom, k transrodovým osobám, k ľuďom, ktorí sa naozaj narodili do nešťastnej situácie, do chudoby, toto nás nikam neposunie.
A keď ste sa opovážili naozaj prihovoriť k cigánskym deťom, ktoré nazývame v kultivovanej spoločnosti rómskymi deťmi, a hovoriť o tom, že tieto deti mnohokrát neprávom nie sú zaraďované medzi deti s mentálnym postihnutím, tak sa veľmi mýlite, lebo štatisticky je nemožné, aby 60 % všetkých detí, ktoré máme v špeciálnych školách, boli rómskeho pôvodu. Je to štatisticky nemožné. A je dokázané, že tieto deti, keď prišli do iného prostredia, máme mnoho prípadov, napríklad v Anglicku, boli zaradené do normálnych tried. Až 85 % detí, ktoré u nás mali kategóriu A, to znamená nejaké mentálne postihnutie, a boli takto diagnostikované, v Anglicku v školskom systéme nemali problém fungovať a boli zaradené do normálnych tried.
Takže hovorme o diskriminácii, pretože je prítomná.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.5.2020 9:37 - 9:38 hod.

Vladimíra Marcinková Zobrazit prepis
Ja som veľmi rada, že od kolegu Dostála zaznelo to nepochopenie úlohy verejného ochrancu práv, ktorú aj ja vnímam naozaj intenzívne v rámci včerajšej rozpravy.
Často skĺzame v diskusii o základných ľudských právach a slobodách k rôznym ideológiám a pocitovým hodnoteniam, ale pani ombudsmanka, osobne pani ombudsmanka Patakyová, nie je profesorkou práv náhodou, je právničkou, pretože pracuje nie na základe nejakých svojich dojmov, ale na základe naozaj medzinárodných právne záväzných dokumentov a vnútroštátnej legislatívy, kde jej prináleží hľadať v tejto našej legislatíve nedostatky a upozorňovať nás zákonodarcov sediacich tu na to, kde potrebujeme urobiť zmeny, aby sme naozaj zachovávali ten rozsah základných ľudských práv a slobôd, ktorý je aj vzhľadom na členstvo v Európskej únii, ale aj vzhľadom na ratifikáciu rôznych medzinárodných dohovorov a zmlúv pre nás kľúčový.
Takže toľko, ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13.5.2020 16:32 - 16:34 hod.

Vladimíra Marcinková Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi predložiť správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci o výsledku prerokovania návrhu na voľbu zástupcu navrhnutého vládou Slovenskej republiky do Dozornej rady Sociálnej poisťovne (tlač 85).
Vláda Slovenskej republiky predložila Národnej rade Slovenskej republiky návrh na voľbu zástupcu navrhnutého vládou Slovenskej republiky do Dozornej rady Sociálnej poisťovne. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 84 zo 6. mája 2020 pridelil návrh na voľbu zástupcu navrhnutého vládou Slovenskej republiky do Dozornej rady Sociálnej poisťovne na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci prerokoval dňa 12. mája 2020 predložený návrh a uznesením č. 29 odporúča Národnej rade Slovenskej republiky
1. zobrať na vedomie zánik členstva člena Dozornej rady Sociálnej poisťovne Jany Polakovičovej Kolesárovej uplynutím päťročného funkčného obdobia podľa § 123 ods. 6 a ods. 17 písm. a) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení;
2. zvoliť podľa § 123 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení za člena Dozornej rady Sociálnej poisťovne zástupcu navrhnutého vládou Slovenskej republiky, a to Borisa Ažaltoviča, ktorého funkčné obdobie začína plynúť dňom zvolenia;
3. vykonať akt voľby podľa príslušných ustanovení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky a v súlade s volebným poriadkom o voľbe a odvolávaní funkcionárov, schváleným uznesením Národnej rady Slovenskej republiky zo 17. júna 2011 č. 498.
Zvolený je kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Opakovaná voľba sa nekoná, ak bol na funkciu navrhnutý len jeden kandidát, ktorý z dôvodu, že nezískal potrebnú väčšinu hlasov, nebol zvolený. V takom prípade sa vykoná nová voľba na niektorej z ďalších schôdzí Národnej rady Slovenskej republiky.
Výbor ma poveril predložiť Národnej rade Slovenskej republiky správu o výsledku prerokovania návrhu na voľbu zástupcu navrhnutého vládou Slovenskej republiky do Dozornej rady Sociálnej poisťovne a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.5.2020 16:13 - 16:14 hod.

Vladimíra Marcinková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Som veľmi rada, že poslanec Dostál spomenul, že táto sála bola plná počas vystúpenia pani ombudsmanky na rozdiel možno od predchádzajúcich rokov. A chcem zdôrazniť, že teraz má v parlamente väčšinu tá čas slovenskej politickej scény, ktorej naozaj záleží na dodržiavaní ľudských práv, ich ochrane, a naozaj teraz verím, že krajinu vedú ľudia, ktorí nie sú ľahostajní k týmto právam a možno aj k tým, ktorých nie je hlasno počuť, ale ktorým dala hlas dnes pani ombudsmanka v parlamente.
Čiže ďakujem aj za to, že sme tu boli v takom hojnom počte. Pre mňa ako novozvolenú poslankyňu je to veľmi výrazný signál, že som v správnom zoskupení, v správnej koalícii.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis