Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

12.10.2017 o 17:19 hod.

PhDr.

Soňa Gaborčáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.10.2017 17:19 - 17:20 hod.

Soňa Gaborčáková Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Chcem poďakovať kolegyni Verešovej, že povedala to v rozsahu, v akom to povedala, že teda nejde len o náš dojem z toho, že je to škaredé alebo že sa nám to nepáči, ale opierame sa skutočne o teda názory odborníkov, ktorí možno aj denne, čo sa týka lekárov, pracujú práve v tejto problematike, a myslím si, že tento zákon je skutočne potrebný na Slovensku. 
Ak chceme vedieť, ako vyzerá telo bežne, dnes je toľko pomôcok rôznych, 3D, 4D tlačiarne a neviem čo, že myslím si, že znižovať ľudskú dôstojnosť človeka je absolútne neadekvátne tomu, že to má byť nejaká pomôcka. Vždy, vždy môžme hocičo nahradiť, ale ľudský život a jedinečnosť každej bytosti, ľudskej bytosti nevieme. Preto existuje množstvo iných názorných pomôcok, ktoré vieme využiť práve v prospech výučby alebo iného účelu, ale nerobme to na ľudskej dôstojnosti človeka.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 12.10.2017 16:57 - 16:57 hod.

Soňa Gaborčáková
Tak som sa nahnevala, že som vás zabudla poprosiť o podporu návrhu zákona (povedané so smiechom), lebo žijem s tými ľuďmi, vidím to utrpenie, a keďže som tu, tak sa rozčúlim z toho, že, že jednoducho základné veci si neuvedomujeme, lebo sedíme a jeme možno iné veci, ako tí ľudia, ktorí sú vonku. Prosím o podporu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 12.10.2017 16:48 - 16:55 hod.

Soňa Gaborčáková Zobrazit prepis
Ďakujem. Tento návrh zákona, takou laickou rečou, ak si spomínate, mediálne bolo prezentované, že opatrovatelia detí, a ktoré navštevujú školu, počas letných prázdnin nedostávajú príspevok za opatrovanie iba preto, že školský rok trvá aj počas prázdnin. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny na základe toho vylučuje preposudzovanie týchto ľudí cez metodické pokyny, lebo sa odvoláva na školský zákon, kedy vlastne školský rok trvá aj počas prázdnin, a keďže deti dávajú každý, každý kalendárny rok potvrdenie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, že navštevujú školské zariadenie, tak oni dajú, že teda prevyšujú tých, tých 20 hodín týždenne, a tým pádom im krátia príspevok nielen počas školského roka, ale aj počas letných prázdnin, keď to dieťa je 24 hodín so svojím rodičom. To je jedna kategória ľudí, ktorá je ukrivdená práve tým, že príspevok za opatrovanie sa kráti, lebo sme si našli inú legislatívu, na ktorú sa odvolávame.
Druhá kategória je, že ak sa vám dieťa dostane do, do nemocnice, a teda ak máte dieťa s onkologickou diagnózou, tak, samozrejme, tá hospitalizácia nie je na 7 dní alebo na 14 dní, ale trvá dlhší čas, a keďže ste vy opatrovateľom tohto dieťaťa, a ak je to vaše dieťa hospitalizované viac ako 30 dní, tak jednoducho vám príspevok za opatrovanie nepriznajú, čo je tiež absurdné, pretože ak ste opatrovateľom, tak jednoducho sa musíte o toho človiečika alebo o toho opatrovaného starať celý čas, a nielen v ohľade, keď je v domácom prostredí, kde je závislý na vašich sebaobslužných úkonoch, ale aj so stykom so spoločnosťou. To znamená, ak sa vám dostane do nemocničného prostredia, a vieme, ako funguje teda opatrovanie v zdravotníckych zariadeniach, tak jednoducho je potrebné, aby ten rodič bol prítomný aj z hľadiska tej takej psychologickej podpory toho chorého dieťaťa práve v nemocnici, a pri tejto situácii opäť ministerstvo kráti príspevok tomu opatrovateľovi, ktorý sa o takého človeka stará. Je to aj v prípade, ak sa staráte o staršieho človeka, a teda oni strácajú absolútne príjem do..., do rodinného rozpočtu práve na základe toho, že vám s veľkou pravdepodobnosťou predsa zdravotne ťažko postihnutý človek ochorie a ho hospitalizujú.
Ak sa vyhovára ministerstvo na to, že ide len o kompenzačný príspevok, nejde o dávku, tak ho z tohto miesta vyzývam, aby urobil práve z kompenzačného príspevku na opatrovanie štátnu dávku v odkázanosti, a vtedy tieto problémy a množstvo iných problémov, aj čo sa týka zaradenia do sociálnej služby, bude mať poriešených.
Áno, je samozrejmé zaviesť reformu v tejto oblasti, to znamená, že je potrebné urobiť rôzne kroky, ale ak chceme byť spravodliví a nechceme len vyrábať legislatívu pre legislatívu a chceme udržať systém tej solidárnej pomoci práve u tých starých ľudí, ktorí nám teda ostanú na lôžku, alebo u detí, ktoré majú ťažké zdravotné postihnutie, je potrebné v tomto štáte sa pozrieť na to, že príspevky musíme buď zadefinovať ako štátne dávky z pohľadu sociálnej pomoci, a nevyhovárať sa donekonečna na nejaké komplikované veci, ktoré bránia opatrovateľom v domácom prostredí žiť dôstojný život.
Neviem si dobre predstaviť, ako má opatrovateľ poriešiť situáciu, že sa vlastne celoročne, 24 hodín denne stará buď o starého človeka, alebo o dieťa s ťažkým zdravotným postihnutím, a ak sa mu stane, že prekročí napríklad mu školská hodina, tak krátia mu príspevok, alebo ak mu starého človeka hospitalizujú na 31 dní, tak nemá z čoho žiť. Hej? Jednoducho, ak sa o neho starám celodenne, 24 hodín denne, a je to moja práca, je nemysliteľné, aby sme my legislatívne dupali po tých opatrovateľoch a krátili im príspevky.
Z opozície bolo viacero predkladaných návrhov zákona, v ktorých chceli vylepšiť, aj tuším kolegyňa, práve túto problematiku, a preto si myslím, že je potrebné ísť do reformy, kde by naozaj s odkázanosťou išla tá dávka za človekom, a nie za inštitúciou, a potom by sme neriešili veci vo vzťahu toho, že im krátime príspevok len preto, že sú hospitalizovaní alebo že postihnutým deťom navýšili hodiny v škole, a potom realita je taká, že rodič proste chodí na psychologické posudzovanie, kde psychológ povie, že nejakej hodiny sa nezúčastní len preto, len preto, aby vyžil z plného príspevku za opatrovanie. Toto je výsledok, čo sa deje na Slovensku.
A práve preto je tu tento návrh zákona, aby sme konečne tých domácich opatrovateľov tých, tie, tie, tých detí alebo tých starých ľudí dali na prvé miesto, lebo oni nám šetria v konečnom dôsledok, dôsledku vlastne peniaze na pobytové služby, a tak je naozaj hodená loptička hlavne na stranu vládnej koalície, aby teda podporila tento návrh zákona aj z toho dôvodu, že aj tak, aj tak ročne dopredu vedia predpokladať, koľko opatrovateľov poberajú príspevok za opatrovanie, a to krátenie im len tie peniaze šetrí. To znamená, že keď majú v tom rozpočte už na celý rok peniaze pripravené pre tých opatrovateľov, tak nie je normálne, že im krátia, lebo tým na nich šetria.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 12.10.2017 16:41 - 16:46 hod.

Soňa Gaborčáková Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Milí kolegovia, kolegyne, predkladaný návrh zákona, ktorý má napraviť taký nenormálny systém na Slovensku vo vzťahu k ľuďom, ktorí opatrujú človeka, ktorý je dlhodobo chorý. Ide o zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu, ktorý stanovuje nižší percentil na výpočet výšky príspevku na opatrovanie pre opatrovateľov, ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je odkázaná na opatrovanie, ktorú opatrujú alebo..., ktorú opatrujú a ktorá navštevuje školské zariadenie alebo ambulantnú formu sociálnej služby v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne. Čiže ak navštevuje zariadenia ambulantného typu, alebo teda chodí do školy, tak krátia mu príspevok za opatrovanie. Ak opatrovateľ, spravidla rodič dieťaťa s ťažkým zdravotným postihnutím, uprednostní napríklad vzdelanie vo väčšom rozsahu, má nárok na nižší príspevok na opatrovanie.
Vzhľadom na to, že sa školský rok v zmysle § 50 školského zákona považuje nielen obdobie školského vyučovania, ale aj obdobie školských prázdnin, krátia príspevok na opatrovanie aj rodičom detí s ťažkým zdravotným postihnutím aj počas letných prázdnin, keď je dieťa opatrované 24 hodín denne, čo je absolútny nezmysel. Problém s krátením príspevku pociťujú hlavne opatrovatelia, ktorí aktívne sprostredkúvajú činnosti na podporu rozvoja fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.
ňMáme za to, že zákon č. 447/2008 Z. z. neberie do úvahy skutočnosť, že opatrovateľ, ale aj úkony, ktoré zabezpečujú aktívny rozvoj zostávajúcich schopností, nielen sebaobsluhy sa zarátava do starostlivosti opatrovanie, opatrovania takéhoto človeka. Takto postavenými obmedzeniami krátenia príspevku na opatrovanie podporujeme uzatvorenie alebo nevstup do spoločnosti opatrovaného s opatrovateľom v ich domácom, iba vtedy ostávajú v domácom prostredí. Trestáme vlastne tým tých opatrovateľov, ktorý sa starajú o aktívny život práve opatrovaných ľudí, aby neboli zatvorení len v nejakej izbe. A, naopak, vtedy im dáme ten príspevok v plnej výške, ale tí, ktorí už niekde sa snažia rozvíjať a aktivizovať toho človeka, aby nešiel stupňom odkázanosti vyššie, tak týchto trestáme práve krátením príspevku.
Z tohto dôvodu je hlavným cieľom návrhu zákona zjednotiť výšku peňažného príspevku na mesačne 125 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenú osobitným predpisom, čiže toho opatrovateľa, bez ohľadu na skutočnosť, či sa fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím poskytuje ambulantná forma starostlivosti, alebo navštevuje školské zariadenie v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne.
Vzhľadom na účel peňažného príspevku na opatrovanie sa vypúšťa aj možnosť zníženia príspevku pomerne často za dni, počas ktorých bol opatrovaný v zdravotníckom zariadení ústavnej starostlivosti dlhšie ako 30 dní a v školskom zariadení typu školy v prírode, a za dni pobytu sociálnej rehabitácie alebo rekreačného pobytu.
Predkladaný návrh zákona vyvoláva pozitívne sociálne vplyvy, nepredpokladá vplyv na podnikateľské prostredie, na životné prostredie ani vplyv na informatizáciu spoločnosti. Návrh však vyvoláva negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavami, zákona, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentami, ktorý, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Na začiatok ďakujem za pozornosť a hlásim sa do rozpravy.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 12.10.2017 14:41 - 14:43 hod.

Soňa Gaborčáková Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Je mi ľúto, že teda ste to zobrali, že je to sugestívne odôvodnenie, pretože ja skutočne pracujem 20 rokov s tými rodičmi a s tými deťmi. A skutočne sa množí počet hlavne detí s detskou mozgovou obrnou, ktorí potrebujú operovať šľachy, a naozaj je s tým problém a zbierajú tie peniaze.
Ak by som to nevidela z praxe, tak jednoducho úplne by to bolo zbytočne kladená otázka. Ale z toho dôvodu, že aj keď sa pozriete na portál Ľudia ľudom, tak skutočne tí ľudia potrebujú na tie operácie zozbierať peniaze nie preto, že nechcú byť operovaní na Slovensku, ale skutočne tie jednotlivé pediatrické centrá im hovoria o tom, že nedokážu odoperovať taký typ choroby alebo takýto úkon. Preto som sa to pýtala, aký je ten rozsah.
A čo sa týka preplácania tej Všeobecnej zdravotnej, tak mám ďalšie podnety, kde rodičia hovoria, že im napríklad neuhradia ubytovania, hoci to patrí k tomu, že keď ide o malé dieťa, tak musíte byť s ním aj pri tej hospitalizácii. Ale keďže napríklad v Poľsku to funguje úplne ináč, tak tá Všeobecná zdravotná poisťovňa im to vôbec neuhradí a nejde o malé peniaze. Tí ľudia aj rehabitáciu potom potrebujú. Čiže toto je prax.
Skutočne to nie je o tom, že ja potrebujem naháňať pána ministra Druckera, lebo, ja neviem, klásť mu nejaké otázky, aby som ho urážala alebo čo, ale toto je realita každého dňa, každého pondelka, keď som v našom zariadení.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 12.9.2017 17:55 - 17:57 hod.

Soňa Gaborčáková Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Dobrý večer. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená predsedníčkou Výboru Národnej rady pre sociálne veci za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 665. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.9.2017 16:45 - 16:47 hod.

Soňa Gaborčáková Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Ja by som, kolegyňa, sa chcela pozastaviť pri tých, pri tom povinnom dôchodkovom poistení, aby sme nezabudli aj na opatrovateľov, ktorí sú poistení z iného titulu, lebo môže sa stať, že majú nejaký pracovný úväzok alebo dohodu, preto nie sú poistení z titulu poberania opatrovateľského príspevku a s dosť veľkou pravdepodobnosťou však platia oveľa menšie odvody a ak by za nich platil štát za opatrovanie, tak z dôchodkov budú vlastne tým poškodení. Aby sme nezabúdali aj na to, aby sme sa netvárili, že to nevidíme, lebo skutočne je tam cieľová skupina, ktorá nám nesedí, práve tohto okruhu opatrovateľov, taktiež sú to tí klasickí, ktorých dieťa nadobudne 18 rokov.
Ale máme tu ešte jednu skupinu opatrovateľov, ktorá sa nám nachádza v tom systéme, kde ja vidím ako nespravodlivosť, a sú to opatrovatelia, ktorí síce vykonávajú opatrovanie, no za prácu nedostávajú žiadny príspevok, pretože príjem osoby odkázanej na opatrovanie prekročí stanovené hranice. Aj tu treba uvažovať o tom, že hoci príjem takéhoto opatrovateľa je nula euro, mal by mať nárok aspoň na dôchodkové poistenie, pretože v opačnom prípade dopláca na tento spravodlivý systém dvakrát, teda nemá žiadny príjem v reálnom čase a nemá žiadne poistenie. Nemá si z čoho to aj uhradiť. Spravidla je to u tých, ktorí sa starajú o toho člena domácnosti dlhší čas a jednoducho im prekročí príjem v rodine.
Potom mne príde logické skôr, aby už od začiatku bolo povinné dôchodkové poistenie zabezpečené prioritne z titulu poberania opatrovateľského príspevku a nie z titulu starostlivosti o... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.9.2017 16:05 - 16:07 hod.

Soňa Gaborčáková Zobrazit prepis
Ďakujeme, kolegyňa, že si spomenula aj služby krízovej intervencie, ku ktorým som ja už z časového hľadiska nedošla.
Každopádne pri prvom vašom odvolávaní som vám hovorila o systémových veciach, ktoré nám zlyhávajú kvôli resocializačným zariadeniam, a to je to, že neexistujú nízkoprahové služby pre deti a mládež. A vzhľadom k tomu, že teda aj nám začína sa zvyšovať počet detí, ktoré sú drogovo závislé, nám tento aspekt prechádza až do resocializácie. Opäť sme v novele zákona zabudli na nízkoprahové služby pre deti a mládež. Čiže vždy sa snažím hovoriť veci konštruktívne. Ale toto ma prekvapilo, že teda je tu novela a toto sa tam neobjavilo. Takže by som možno do budúcnosti zvážila, možno je lepšie len nadávať a nekonštruktívne hovoriť.
No a taktiež domovy na pol ceste. V praxi charity mávajú problémy, že tam môžu ísť len ženy, ktoré boli predtým v inštitucionálnej starostlivosti. To znamená, že prešli domovami, detským domovom. Ale plno žien sa nám dneska ocitá, aj čo niekedy vyrástli v sociálne slabších rodinách, ostávajú nám na uliciach. Ak ich chceme posunúť do vyššieho stupňa nezávislosti, tak domovy na pol ceste sú pre nich tým vhodným nástrojom. Čiže tam by som určite aj toto poprosila, aby sme sa na to pozreli. A už spomínané MOST-om – HÍD komunitné centrá, ktoré sa obávam, že skončia po eurofondoch.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.9.2017 15:49 - 15:50 hod.

Soňa Gaborčáková Zobrazit prepis
Ja by som sa dotkla tej vety, že hovoríte, že demografia je naozaj tu a že je neúnosná. Avšak musím povedať, že návrh nezavádza jednoznačnú lehotu, do ktorej sa na samosprávach zabezpečí dostupnosť pre odkázaných ľudí. To znamená, vyhli ste sa tomu, že preveríte priamu zodpovednosť za to, že rodina bude mať naďalej problém s presunom človeka z nemocnice do zariadenia sociálnych služieb, ktoré poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť. To znamená, na jednej strane si uvedomujeme, na druhej strane je tu novela a toto nedokážeme zabezpečiť a toto je najväčší problém tých ľudí, keď z nemocnice do pár dní sa nevedia pohnúť s tým človekom, ktorý leží na lôžku.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.9.2017 15:22 - 15:24 hod.

Soňa Gaborčáková Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pani kolegyňa pomenovala dosť veľa problémov, ktoré som ja sčasti vysvetlila pánovi ministrovi, že teda všetci, čo prídu po ňom, budú mať problémy s danou problematikou. Kľúčovým je, že nevalidoval zákon 448 a tým pádom sa nenašiel ten priestor, ako nastaviť nanovo systém.
Čo sa týka tej domácej opatrovateľskej služby, tak ako hovorím, opäť bolo potrebné sa zamerať na to, komu by sa mala poskytovať, v akej kvalite by sa mala poskytovať, a teda zavádzať povinné percento z podielových daní obcí a miest k tomu. Z toho mi vychádza, že služby potrebujú novú typizáciu, ktoré budú zamerané teda na dlhodobú starostlivosť a služby krízovej intervencie podľa reality, ktorá teda nastala po roku 2009.
Druhú takú vec ste spomenuli odmeňovanie pracovníkov. Je to skutočne alarmujúce a hrozí kolaps skutočne odmeňovania, keďže valorizácia bola naposledy v rámci sociálnych služieb spustená v roku 2009, hoci minimálna mzda za tých osem rokov vzrástla zhruba o 20 percent.
A tretia vec, ktorá súvisí vlastne s tým, je aj ekonomicky oprávnené náklady. Tie sú u verejných poskytovateľov o 17 % vyššie, ako môžme my teda neverejní poskytovatelia refundovať na základe ekonomicky oprávnených nákladov. Tam chýba napríklad daň z motorových vozidiel. Ak robíte prepravu klientov zo zariadenia do zariadenia... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis