16. schôdza

22.3.2011 - 6.4.2011
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

5.4.2011 o 17:26 hod.

Ing.

Štefan Tomčo

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

17:26

Štefan Tomčo
Skontrolovaný text
Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o pozmeňujúcom návrhu poslancov pána Mariána Radošovského a pána Jakaba, ktoré predložil pán Radošovský v novom znení. Hlasujeme o všetkých bodoch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 spoločne.
Skryt prepis

5.4.2011 o 17:26 hod.

Ing.

Štefan Tomčo

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:40

Štefan Tomčo
Skontrolovaný text
Pán predsedajúci, keďže sme odhlasovali pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ako aj body z informácie, dajte hlasovať o tom, že prerokovaný poslanecký návrh zákona prerokujeme v treťom čítaní ihneď.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

5.4.2011 o 17:40 hod.

Ing.

Štefan Tomčo

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 17:40

Pavol Hrušovský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Hlasujeme, páni poslanci, o návrhu spoločného spravodajcu prerokovať zákon v treťom čítaní.
(Hlasovanie.) 78 prítomných, 78 za.
Návrh sme schválili.

Pristúpime k tretiemu čítaniu o návrhu poslancov Somogyiho a Krnáča na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o platových pomeroch starostov obcí.
Otváram rozpravu. Pýtam sa, či sa chce niekto k prerokovávanému návrhu do rozpravy prihlásiť. Nie, preto vyhlasujem rozpravu za skončenú.
A pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona ako celku so schválenými pozmeňujúcimi návrhmi s odporúčaním spoločného spravodajcu.
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

5.4.2011 o 17:40 hod.

JUDr.

Pavol Hrušovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:40

Štefan Tomčo
Skontrolovaný text
Bez odporúčania. Išla informácia.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

5.4.2011 o 17:40 hod.

Ing.

Štefan Tomčo

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 17:40

Pavol Hrušovský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis

166.
Hlasujeme, páni poslanci.
(Hlasovanie.) 78 prítomných, 77 za, 1 nehlasoval.

Návrh sme schválili.

Ďakujem pánovi spoločnému spravodajcovi.

A teraz poprosím pána poslanca Janiša, aby ako predseda výboru pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu uvádzal hlasovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o podpore obnoviteľných zdrojov a vysokoúčinnej kombinovanej výroby a ktorým sa mení a dopĺňa zákon 276/2001 o regulácii sieťových odvetví, ktorý prerokovávame ako tlač 214.
Nech sa páči, pán spoločný spravodajca.

(Hlasovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 214)

Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

5.4.2011 o 17:40 hod.

JUDr.

Pavol Hrušovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:40

Stanislav Janiš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Kolegyne, kolegovia, v rozprave vystúpili dvaja poslanci. Vystúpil som ja a pán kolega Jurčík. Predložili sme pozmeňujúce návrhy a pán kolega Jurčík ešte požiadal vyňatie bodu 31 spoločnej správy na osobitné hlasovanie.
Pán podpredseda, pristúpime k hlasovaniu o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch zo spoločnej správy.
Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o bodoch 1 až 29, 32 až 35 spoločnej správy, spoločne hlasovať s odporúčaním schváliť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

5.4.2011 o 17:40 hod.

Ing.

Stanislav Janiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 17:40

Pavol Hrušovský
Skontrolovaný text
Hlasujeme, páni poslanci, o návrhu, tak ako ho predložil spoločný spravodajca, zo spoločnej správy 1 až 29, 32 až 35.
(Hlasovanie.) 147 prítomných 79 za, 2 proti, 65 sa zdržalo, 1 nehlasoval.
Body zo spoločnej správy 1 až 29, 32 až 35 sme schválili.
Prosím, ďalší návrh.
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

5.4.2011 o 17:40 hod.

JUDr.

Pavol Hrušovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:40

Stanislav Janiš
Skontrolovaný text
Pán podpredseda, dajte hlasovať o bode 30 s odporúčaním neschváliť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

5.4.2011 o 17:40 hod.

Ing.

Stanislav Janiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 17:40

Pavol Hrušovský
Skontrolovaný text
Hlasujeme o bode 30 zo spoločnej správy.
(Hlasovanie.) 148 prítomných, 77 proti, 70 sa zdržalo, 1 nehlasoval.
Bod 30 zo spoločnej správy sme neschválili.
Prosím, ďalší návrh.
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

5.4.2011 o 17:40 hod.

JUDr.

Pavol Hrušovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 17:40

Stanislav Janiš
Skontrolovaný text
Pán podpredseda, prosím, dajte, hlasovať o bode 31 zo spoločnej správy s odporúčaním schváliť. Dávam však kolegom do pozornosti, že tento bod, prechodné ustanovenie, komplexnejšie upravuje pozmeňujúci návrh kolegu Jurčíka.
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

5.4.2011 o 17:40 hod.

Ing.

Stanislav Janiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video