16. schôdza

22.3.2011 - 6.4.2011
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vstup predsedajúceho

5.4.2011 o 17:40 hod.

JUDr.

Pavol Hrušovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vstup predsedajúceho 17:40

Pavol Hrušovský
Skontrolovaný text
Hlasujeme, páni poslanci, o bode 31.
(Hlasovanie.) 148 prítomných, 4 za, 74 proti, 68 sa zdržalo, 2 nehlasovali.
Návrh sme neschválili.
Ďalší návrh.
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

5.4.2011 o 17:40 hod.

JUDr.

Pavol Hrušovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:40

Stanislav Janiš
Skontrolovaný text
Pán podpredseda, pristúpime k hlasovaniu o pozmeňujúcich návrhoch z rozpravy. Ja svoj pozmeňujúci návrh sťahujem z toho dôvodu, že pozmeňujúci návrh kolegu Jurčíka komplexne rieši prechodné ustanovenia. Teda o ňom hlasovať nebudeme.
Pán podpredseda, dajte hlasovať o pozmeňujúcom návrhu kolegu Jurčíka, a to o bodoch 1 až 9 spoločne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

5.4.2011 o 17:40 hod.

Ing.

Stanislav Janiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 17:40

Pavol Hrušovský
Skontrolovaný text
Hlasujeme, páni poslanci, o pozmeňujúcom návrhu, ktorý v rozprave za skupinu poslancov predložil pán poslanec Jurčík.
(Hlasovanie.) 93 prítomných, 79 za, 1 proti, 5 sa zdržalo, 8 nehlasovalo.
Návrh sme schválili.
Ďalší návrh.
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

5.4.2011 o 17:40 hod.

JUDr.

Pavol Hrušovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:41

Stanislav Janiš
Skontrolovaný text
Pán podpredseda, prosím, dajte, hlasovať o bode 10 pozmeňujúceho návrhu kolegu Jurčíka.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

5.4.2011 o 17:41 hod.

Ing.

Stanislav Janiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 17:41

Pavol Hrušovský
Skontrolovaný text
Hlasujeme.
(Hlasovanie.) 82 prítomných, 79 za, 2 sa zdržali, 1 nehlasoval.
Návrh sme schválili.
Prosím, ďalší návrh.
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

5.4.2011 o 17:41 hod.

JUDr.

Pavol Hrušovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:41

Stanislav Janiš
Skontrolovaný text
Pán podpredseda, hlasovali sme o spoločnej správe aj o pripomienkach z rozpravy, mám splnomocnenie gestorského výboru, odporúčam hlasovať o tom, že predložený návrh zákona prerokujeme v treťom čítaní ihneď.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

5.4.2011 o 17:41 hod.

Ing.

Stanislav Janiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 17:41

Pavol Hrušovský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Hlasujeme, páni poslanci, o návrhu prerokovať zákon v treťom čítaní.
(Hlasovanie.) 79 prítomných, 79 za návrh.
Návrh sme schválili.

Na základe schváleného návrhu pristúpime k tretiemu čítaniu o vládnom návrhu zákona o podpore obnoviteľných zdrojov, ktorý prerokovávame ako tlač 214. Otváram rozpravu. Do rozpravy sa hlásia dvaja páni poslanci. Nie. Jeden? Kaliňák, kde si? Nie. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.
Pristúpime k hlasovaniu o vládnom návrhu zákona ako celku so schválenými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi s odporúčaním gestorského výboru.
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

5.4.2011 o 17:41 hod.

JUDr.

Pavol Hrušovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:41

Stanislav Janiš
Skontrolovaný text
Schváliť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

5.4.2011 o 17:41 hod.

Ing.

Stanislav Janiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 17:41

Pavol Hrušovský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Hlasujeme, páni poslanci.
(Hlasovanie.) 79 prítomných, 79 za návrh.

Národná rada Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 309/2009 a zákon 276/2001, ktorý sme prerokovávali ako tlač 214, schválila.

Panie poslankyne, páni poslanci, chcem vás informovať, že na poslaneckom grémiu došlo k dohode všetkých predsedov poslaneckých klubov, že na rokovaní 16. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky nebudeme hlasovať o bodoch programu, ktoré sú zaradené ako tlač 194 a 195. A preto aj z poverenia poslaneckého grémia všetkých predsedov poslaneckých klubov sa pýtam, či je súhlas s tým, aby sme body, ktoré sú zaradené pod poradovým číslom 44 a 45, poviem zjednodušene, ústavný zákon o vzťahu Národnej rady a vlády Slovenskej republiky a novela rokovacieho poriadku, ktoré navzájom súvisia, sme vyradili z programu 16. schôdze Národnej rady s tým, že budú zaradené na májovú schôdzu. Je všeobecný súhlas? (Súhlasná reakcia z pléna.) Ďakujem pekne.
Pán poslanec Paška s procedurálnym návrhom.
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

5.4.2011 o 17:41 hod.

JUDr.

Pavol Hrušovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17:41

Pavol Paška
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Dávam procedurálny návrh, aby vláda budúcu stredu pri svojom zasadnutí urýchlene prijala novelu zákona o rokovacom poriadku, ktorú zašle na prerokovanie Národnej rade v skrátenom legislatívnom konaní ,a táto novela zruší druhé, tretie čítanie, nechá nepretržité jedno čítanie, počas ktorého sa budú môcť poslanci vládnej koalície kedykoľvek, akokoľvek a s čímkoľvek prihlásiť. Tieto ich návrhy budú automaticky považované za prijaté. Prípadne navrhujem, aby súčasťou návrhu bolo, že koaličná rada prejedná všetky návrhy, pozmeňujúce, vládnych návrhov zákona a tieto bez rozpravy a bez hlasovania budú považované za súčasť slovenského právneho poriadku.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

5.4.2011 o 17:41 hod.

Mgr.

Pavol Paška

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video