16. schôdza

22.3.2011 - 6.4.2011
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

31.3.2011 o 16:26 hod.

Ing.

Ľubomír Vážny

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 16:26

Ľubomír Vážny
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážený pán minister, vážené panie poslankyne, páni poslanci, môžem na úvod skonštatovať len to, že škoda, že tu nie je minister dopravy, ktorý práve v očiach svojej neschopnosti predtým riešiť  a voči veľkej kritike povrchového variantu ,,D 1" išiel lobovať za ten istý povrchový variant "D - jednotky" na úseku Turany - Hubová, ktorý pred ôsmimi mesiacmi zmietol zo stola. A tá iniciatíva by mala byť smerovaná úplne inde, ale to je od veci. Uvidíme, čo, v úvodzovkách, vylobuje.
Vráťme sa ale k novele zákona o elektronických komunikáciách. Ja som včera povedal, že som upozorňoval už novembri na ukončenie platnosti licencií. Tiež to bolo nepovšimnuté. V januári som tak isto upozorňoval, a zrazu sme sa tu prebrali a ideme riešiť skrátené legislatívne konanie. Ale to som už dostatočne skomentoval, že značné hospodárske škody Slovensku budú hroziť ďalej, ak zostane vo vedení ministerstva také vedenie ministerstva dopravy, aké v súčasnosti je. A o tom svedčí aj tento proces, ktorý tu teraz preberáme. Cesto všetko a bez irónie by som chcel, aby sme doplnili ten vládny návrh zákona o ten môj pozmeňujúci návrh, ktorý ste dostali rozdaný do lavíc. S tým, že vláda tam vsunula, keď tú genézu spomeniem, vláda pri svojom... Neviem kde, ale mali by ste ho mať každú chvíľu.... S tým, že vláda Slovenskej republiky tam vsunula ešte jednu formuláciu ohľadne transparentnosti a ohľadne objektívnosti konania a ústavnoprávny výbor túto klauzulu z toho vylúčil a je to aj v spoločnej správe. Pretože táto klauzula bola v zákone nadbytočná a stotožňuje sa s tým stanoviskom ústavnoprávneho výboru. Pretože § 7 ods. 6 zákona o elektronických komunikáciách rieši to, že úrad musí konať objektívne, nediskriminačne, transparentne a tak ďalej a tak ďalej. Čiže netreba to tam znovu vsúvať. Chcem vás len poinformovať o tom, že naďalej ale ostáva tá ambícia, ktorá tu podľa môjho názoru legitímna je, aby nebolo len na absolútnej ľubovôli úradu, ako určí výšku úhrady za predĺženie frekvencií, pretože mali by sme mu stanoviť určitý rámec, určité mantinely postupu pri stanovení výšky úhrady za predĺženie licencie na frekvenciu. A ambíciou tohto pozmeňujúceho návrhu, ktorý predkladám, je práve stanovenie takýchto rámcov.
Čiže dovoľte mi, aby som predniesol môj pozmeňujúci a doplňujúci návrh k tlači 309. Po prvé, v čl. I. sa vkladá nový bod 2, ktorý znie: "Bod dva. V § 33 sa na konci vkladá nový odsek 4, ktorý znie: "Odsek štyri. Výšku úhrady za predloženie individuálneho povolenia určí úrad podľa metodiky stanovenej najmä v závislosti od počtu koncových užívateľov k 31. 12. posledného roka platnosti individuálneho povolenia a odpočtu frekvencií. Metodika zohľadňuje aj hodnotu frekvencie z hľadiska možnosti pre ďalšie poskytovanie služieb pri zachovaní rozvoja konkurencie na trhu. Doterajší bod 2 sa následne prečísluje."." Odôvodnenie: Úrad je povinný podľa § 6 ods. 7 zákona, čo som už pred chvíľou spomenul, zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách vykonávať svoje rozhodnutia a svoje rozhodnutia vydávať v súlade s princípmi efektívnosti, objektívnosti, transparentnosti, nediskriminácie, primeranosti a odôvodnenosti. Určenie spôsobu úhrady všeobecným, opisným spôsobom, takým, ako tam bol predtým vsunutý, je samozrejmé a tiež je jednoznačne nevykonateľné. Výška úhrady by mala byť odôvodnená od niektorého z výkonových parametrov, ktoré sú exaktne preukázateľne práve v záujme transparentnosti a objektívnosti. Navrhované znenie jednoznačne špecifikuje ukazovatele, resp. rámce, ktoré musí zohľadniť telekomunikačný úrad v metodike výpočtu výšky úhrady za predloženie individuálneho povolenia. Bez určenia pravidiel pre stanovenie výšky úhrady pre mobilných operátorov dochádzalo a tiež môže prísť k rozdielnym podmienkam na trhu. Čiže ambíciou tohto pozmeňujúceho návrhu je rast a navždy zadefinovať určité pravidlá pre spôsob stanovenia výšky úhrady. Je tam spomenutý počet alebo množstvo koncových užívateľov v príslušnom roku, pretože zas by sa tá cena za výšku úhrady mala rozlišovať podľa počtu účastníkov. Dajme tomu Vimax má možno 40 tisíc, Orange má 2 mil. 200 tis., takže mal by tam byť zobratý tento ukazovateľ na posúdenie. To slovíčko "najmä" je tam práve preto, lebo sú operátori, ktorí využívajú frekvencie aj na dátové služby, kde ten počet koncových užívateľov nemá taký vplyv a nemusí byť potom zobraný do plnohodnotného posudzovania. Samozrejme, musí byť pri stanovení výšky ceny zobratý do úvahy aj počet frekvencií a takisto metodika má zohľadniť aj hodnotu frekvencie z hľadiska možnosti jej budúceho využitia a musí dbať na to, aby zachoval podmienky rozvoja a konkurencie na trhu. Čiže tento návrh definuje určité pravidlá alebo rámce, ktorými by sa telekomunikačný úrad mal uberať pri stanovení ceny za alebo poplatku za používanie frekvencií, pričom odznelo tu veľakrát, aj som cez média zistil, že aj pán minister dopravy to doporučoval, aby to bolo stanovené v závislosti od zisku. Tento ukazovateľ, podľa mňa, nie je vhodný, pretože zisk je vlastne základný atribút podnikania a vlastne každá spoločnosť robí prekážky... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

31.3.2011 o 16:26 hod.

Ing.

Ľubomír Vážny

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:34

Ľubomír Vážny
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, každá spoločnosť obchodná robí na to, aby dosahovala zisk a vlastne nemali by sme ju trestať za to, že ten zisk chce dosiahnuť, aby sa v závislosti od zisku spoplatňovali licencie. Ale zároveň mali by sme a vlastne by sme jej umožnili, aby sa venovala aj iným formám podnikania, ako tvoreniu a iným formám vytvárania nákladov, čo je v podstate pre štát nevýhodné. Takže si myslím, že zisk nie je. Takisto tu odzneli nejaké taxatívne sumy, to je tiež nezmysel. Taxatívne zmluvy, koľko by mala byť úhrada, či päť miliónov, či dvadsať miliónov. Som presvedčený o tom, že na to tu máme telekomunikačný úrad, ktorý má na to rôzne nástroje, ako určiť túto výšku, ako sa k nej sa dopracovať, ale my stanovme tieto rámce, aby vedel, v akých mantineloch sa má úrad pohybovať a, samozrejme, túto výšku určiť.
Na záver chcem vás požiadať o podporu tohto doplňujúceho a pozmeňujúceho návrhu, pretože v praxi sa stalo naozaj to, že pred dvanástimi rokmi bol poplatok za využívanie frekvencie neúmerne vysoký a následne neboli zobraté všetky ukazovatele, ktoré boli pred desiatimi rokmi. Pred tromi rokmi zase ten poplatok bol podstatne nižší. Aby sa nám nestalo to, že každý, každé určité obdobie budú využívané iné nástroje na stanovenie výšky poplatku alebo výšky ceny za pridelenie licencií. A preto ten základný rámec, v ktorom sa môže telekomunikačný úrad pohybovať, je túto jednoznačne vymedzený.
To je všetko, pán podpredseda, skončil som a ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

31.3.2011 o 16:34 hod.

Ing.

Ľubomír Vážny

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:35

Ondrej Matej
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda. Ja len krátko musím skonštatovať, že predložený pozmeňujúci návrh vo svoje samotnej podstate nie je zlý. Treba mať stanovenú metodiku, treba mať stanovené nejaké rámce a pravidlá, aby cena bola stanovená. Mohli by sme o tom debatovať, pán poslanec Vážny, že či počet koncových užívateľov je ten správny parameter alebo nájsť iné parametre. Možno keby ten pozmeňovák bol len tá posledná veta, metodika zohľadňuje aj hodnotu frekvencií a tak ďalej, tak by bol pozmeňovák dobrý a riešil by túto problematiku.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

31.3.2011 o 16:35 hod.

Ing.

Ondrej Matej

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:36

Peter Zajac
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Som rád, že pán poslanec Vážny konečne povedal, že vlastne ten, kto má rozhodovať, je telekomunikačný úrad, ktorý je na to zriadený ako nezávislý úrad, a telekomunikačný úrad určuje poplatky o všetkých prípadoch na základe sadzobníka. Jedinou výnimkou sú práve poplatky na predĺženie licencií mobilných operátorov. Čo sa týka tej vypustenej vety, je reálny fakt, že ona v zákone je. Dali sme ju tam len preto, že sme ju chceli mať potvrdenú v tejto novele, ale keď tam nebude, nič také hrozné sa nestane. Napokon nás k tomu zaväzuje aj smernica Európskej únie, ktorá hovorí v tejto dikcii. To rozhodnutie telekomunikačného úradu je preskúmateľné súdom.
Jednou vetou by som sa chcel dotknúť iba toho pozmeňujúceho návrhu. To je presný dôkaz toho, že rozhodovať má telekomunikačný úrad, a nie subjektívne náhľady poslancov. Pretože takýchto a podobných nápadov by mohol mať každý poslanec. Aj tento nápad je jeden z možných. Svojím spôsobom je veľmi otázny, pretože v podstate vytvára istú nerovnováhu medzi oboma operátormi. Myslím si, že bude správne tento pozmeňovací návrh jednoducho neschváliť.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

31.3.2011 o 16:36 hod.

prof. PhDr. DrSc.

Peter Zajac

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:37

Ľudovít Kaník
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Sme sa aj na hospodárskom výbore bavili o tom, že tá metodika alebo to, ako sa cena stanoví, je dôležité. Ja plne uznávam, že telekomunikačný úrad je nezávislý orgán a že v zmysle zákona by mal stanoviť tú cenu čo najobjektívnejšie. Na druhej strane som presvedčený o tom, že nech tá cena bude akokoľvek vygenerovaná, bude veľmi podrobne komentovaná a skúmaná a je veľmi ťažko určiť, čo je to objektívna cena. Preto pokus o to stanoviť nejaké rámcové kritéria, ktoré nie sú striktné, ale nejakým spôsobom to usmerňujú, určite na mieste sú. Ide o to, že či tie kritéria, ktoré boli zvolené, sú vyčerpávajúce, či by sa nedali dať aj lepšie. Ale nejaké vodítko by som aj ja privítal. Určite budem, keď sa tá cena stanoví, tak určite budem veľmi podrobne žiadať od telekomunikačného úradu, aby veľmi dôsledne a podrobne vysvetlil, ako dospel k cene, ku ktorej dospel. Neviem, aká tá cena bude. A čo sa týka tohto pozmeňovacieho návrhu, no budem mať ťažké rozmýšľanie, ako sa s ním vysporiadať.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

31.3.2011 o 16:37 hod.

Ing.

Ľudovít Kaník

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:38

Ľubomír Vážny
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem.  Čo sa týka pána poslanca Mateja, to som už povedal aj vo svojej reči, že som presvedčený o tom, že úrad musí inak prihliadať na toho, kto má desaťtisíc koncových účastníkov a na toho, kto má 2,2 mil. koncových účastníkov. Nič menej a nič viac tam nie je povedané, len aby aj tento fakt zobral do úvahy. Tak neviem, prečo si myslí, že takéto kritérium je zlé, hoci to kritérium je podmienené najmä tým slovíčkom "najmä" a najmä v prípade, keď sú koncoví užívatelia tí, ktorí využívajú dátové služby, kde tento ukazovateľ nemusí byť braný až tak hlboko do úvahy. Samozrejme, je na vás, ja len som chcel, aby sme zamedzili korupcií, ktorej stále, o ktorej stále doteraz vykrikujete, aby ste stanovili nejaké základné rámce, do ktorých sa úrad musí zmestiť a bez ktorých nemôže stanoviť výšku ceny. Pretože naozaj sa môže stať to, čo som včera povedal, že skutočná cena za licenciu je možno 5 mil. a niekto povie: Stačí, keď zaplatíš dva a ostatné, skúsme deliť. A toto ho už obmedzí, že to bude rovnaká tá cena, dnes, zajtra. Za päť, za desať rokov možno si ju budú môcť vedieť aj operátori, ktorí chcú pôsobiť na slovenskom trhu  elektronických komunikácií, aj štandardne vypočítať, samozrejme, rámcovo.
Ale mám tu ešte jeden problém, pán podpredseda Národnej rady, a považujte to za taký môj procedurálny návrh, pretože sme sa nevysporiadali s tým, čo tu bolo odznené. A otázka znie, má alebo nemá kompetenciu pán minister Uhliarik predkladať tento zákon za ministra Figeľa? Čiže chcem požiadať v rámci procedurálneho návrhu, aby sme prerušili rozpravu o tomto bode a vysporiadali sa najprv s týmto návrhom. A potom pokračovali. Alebo nepokračovali v ňom.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

31.3.2011 o 16:38 hod.

Ing.

Ľubomír Vážny

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16:41

Stanislav Janiš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Príliš komplikovaná a vážna téma na to, aby sme to riešili v nejakom takom časovom strese. A rozprúdila sa tá debata hlavne preto, že sa jedná o novelu zákona, ktorá ukladá telekomunikačnému úradu spoplatniť predĺženie licencie. To, čo dnes nebolo, a telekomunikačný úrad mohol aj spoplatniť, ale aj nemusel spoplatniť. Toto je gro tejto novely, že telekomunikačný úrad predĺženie tejto licencie musí spoplatniť. Ten, kto bol, je a bude zodpovedný za to, aká je hodnota tejto, tohto predĺženia, je telekomunikačný úrad. Ja chápem kolegu Vážneho v tom zmysle, že ako sa vysporiadať s tým, že by sme nejak mantinely telekomunikačného úradu dali do nejakých pravidiel zo zákona, aby sa teda vygenerovala objektívna cena. My sa dnes bavíme v podstate o dvoch licenciách, ktoré sú skoro rovnaké, jedného a druhého operátora. Ale ten úrad robí aj iné, iné licencie, aj tie, ktoré vôbec nepoužívajú koncových účastníkov, ktoré nemajú čísla, ktoré robia len dátové služby. Pri výpočte a stanovení hodnoty týchto frekvencií a tohto predĺženia telekomunikačný úrad musí prihliadať zo zákona, musí prihliadať, bude prihliadať na viacero kritérií, ktoré on bude musieť vyhodnotiť. Od pokrytia územia operátorom, od investovania do budúcna, porovnávania aktuálnej hodnoty týchto frekvencií a hlavne od možnosti využitia týchto frekvencií do budúcna, teda, aké služby, aké služby bude používať, alebo mu táto frekvencia umožní používať a ocenenie týchto služieb. A to bude mať vplyv aj toto bude mať vplyv na hodnotu predĺženia tejto licencie. Počet tých kritérií, na základe ktorých bude telekomunikačný úrad postupovať, dnes nie je známy a nepozná ich ani telekomunikačný úrad. Dnes, aby vychrlil, že to budú takéto a takéto kritéria a nič viac a nič menej. Je si treba ale uvedomiť, že o celom priebehu rozsahu určovania ceny týchto licencií, ceny hodnoty týchto licencií, tohto predĺženia, bude verejnosť informovaná. Úrad musí zo zákona absolvovať tzv. verejné konzultácie. To značí, že on návrh tých svojich kritérií a postup, akým bude postupovať pri tomto procese, zavesí na web. Verejnosť odborná, trhová budú môcť sa k tomu vyjadriť. Na základe tejto verejnej konzultácie telekomunikačný úrad vyhodnotí a na základe potom definitívne stanoví kritéria, na základe ktorých určí a stanoví hodnotu predĺženia týchto frekvencií. To značí, že nebude to svojvôla telekomunikačného úradu. A preto ja nedoporučujem nejak zužovať dnes mantinely, aj keď tam to slovíčko "najmä" v tom pozmeňovacom návrhu, "najmä". Aj keď vieme, že dnes sa prideľujú bloky čísiel operátorom, nielen čísla jednotlivé, bloky. A tie bloky má aj jeden aj druhý operátor úplne rovnaké. Ten počet tých čísiel, ktoré má pridelené v bloku. Ja som si takmer istý, že telekomunikačný úrad nebude môcť tú verejnú diskusiu nejak hodiť do koša a vyhodnotiť si to akokoľvek. Bude pod obrovským tlakom a dohľadom jednak obrovskej verejnosti, jednak aj Národnej rady, jednak aj vlády a jednak všetkých tých, ktorí sú do tohto procesu zapojení. To značí, že aby to nebolo súdne napadnuteľné, aby tá cena bola ozaj objektívna a obhájiteľná aj prípadne v súdnom spore, tak jednoducho bude musieť postupovať maximálne obozretne, objektívne, transparentne a otvorene. A to je myslím, že účel, účel aj tohto zákona. A preto neprikláňam sa ku schváleniu toho pozmeňovacieho návrhu pána kolegu Vážneho, aby tie definitívne kritéria boli stanovené vo verejnej diskusii na základe verejných konzultácii, aby ich bolo čo najviac a čo najobjektívnejších, aby sa vygenerovala cena dobrá aj pre štát, ale cena aj taká, aby bola motivácia ľuďom služby poskytovať čím ďalej tým lepšie, aby bola motivácia aj investovať.
Všetko, pán podpredseda.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

31.3.2011 o 16:41 hod.

Ing.

Stanislav Janiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:01

Iveta Lišková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o uznesení Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým Národná rada Slovenskej republiky podľa čl. 86. písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vyslovuje súhlas s dohodou medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Juhoafrickou republikou na strane druhej, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda o obchode, rozvoji a spolupráci a rozhodla o tom, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť zákonmi.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

31.3.2011 o 17:01 hod.

Ing. PhD.

Iveta Lišková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:01

Mikuláš Krajkovič
Skontrolovaný text
Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o uznesení Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým Národná rada Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vyslovuje súhlas s Rámcovou dohodou medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej a rozhodla o tom, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

31.3.2011 o 17:01 hod.

Bc.

Mikuláš Krajkovič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:16

Marián Kvasnička
Skontrolovaný text
Vážený pán predsedajúci... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

31.3.2011 o 17:16 hod.

PhDr.

Marián Kvasnička

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video