16. schôdza

22.3.2011 - 6.4.2011
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

31.3.2011 o 15:56 hod.

PhDr.

Marián Kvasnička

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15:56

Marián Kvasnička
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, pán minister, dovoľte, aby som vám predložil spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 34/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 307 vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo ako gestorský výbor pri rokovaní o vládnom návrhu predmetného zákona, tlač 307 podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vyššie uvedeného návrhu zákona. Po prvé, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 392 z 30. marca 2011 po prerokovaní vládneho návrhu zákona, tlač 307 v prvom čítaní rozhodla, že podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady prerokuje uvedený materiál v druhom čítaní a prideľuje návrh podľa § 74 ods. 1 citovaného zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a Výboru Národnej rady pre zdravotníctvo. Po druhé, gestorský výbor nedostal žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený. Po tretie, výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky tento vládny návrh zákona prerokoval dňa 31. marca 2011 a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť; Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo prerokoval predmetný vládny návrh zákona dňa 31. marca 2011 a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Po štvrté, z uznesenia Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo vyplývali štyri pozmeňujúce návrhy, ktoré sú uvedené v spoločnej správe. Po piate, gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s odporúčanými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Súčasne gestorský výbor odporučil hlasovať v bodoch 1 až 4 uvedených v štvrtej časti tejto spoločnej správy spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť. To je všetko, pán predsedajúci, skončil som. Otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

31.3.2011 o 15:56 hod.

PhDr.

Marián Kvasnička

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

15:56

Mária Sabolová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, pán minister, kolegyne, kolegovia, chcem vystúpiť krátko, vecne k spoločnej správe. Vzhľadom na to, že spravodajca odporúčal hlasovať o bodoch 1 až 4 spoločne, navrhujem, aby sme o každom bode spoločnej správy hlasovali samostatne s odporúčaním, aby o bode 3 Národná rada rozhodla a nesúhlasila so skrátením lehoty. Som za to, aby tak, ako vládny návrh zákona v skrátenom konaní bol predložený vládou Slovenskej republiky, bol aj v tejto Národnej rade schválený. Preto žiadam aj samostatné hlasovanie o jednotlivých bodoch, ktoré výbor gestorský prijal.
Ďakujem pekne, toľko. O všetkých bodoch samostatne.
Skryt prepis

31.3.2011 o 15:56 hod.

Ing.

Mária Sabolová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:01

Viliam Novotný
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážený pán spravodajca, dámy a páni, ja som nevystupoval v skrátenom konaní ani v prvom čítaní k predmetnému vládnemu návrhu zákona, ale myslím, že by sme sa mali krátko pristaviť pri situácii, v ktorej sa momentálne nachádza Všeobecná zdravotná poisťovňa.
Musím povedať, že pán minister veľmi džentlmensky a veľmi kulantne uviedol aj v prvom aj v druhom čítaní tento návrh, všeobecne informujúc, že sú tam nejaké problémy, a preto treba posunúť termín prísnejších pravidiel pre platobnú schopnosť, pre vykazovanie platobnej schopnosti Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Ak dovolíte, rád by som sa venoval problému, prečo to musí súčasná vláda urobiť trošku podrobnejšie. Príbeh Všeobecnej zdravotnej poisťovne, kvôli ktorej tu teraz rokujeme o novelizácii zákona o zdravotných poisťovaniach, je totiž príbeh veľmi poučný. Všeobecná zdravotná poisťovňa sa po transformácii na akciovú spoločnosť v roku 2005 stala stabilným prvkom slovenského zdravotného systému. Všeobecná zdravotná bola zdravým partnerom pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, faktúry platila načas a dokázala hospodáriť vyrovnane. Splnil sa preto jeden zo zámerov reformy, ktorú realizovala pred-predchádzajúca vláda v roku 2004, urobiť z verejného zdravotného poistenia štandardný, fungujúci a trvalo udržateľný systém. Dohľad nad týmto systémom vykonával nezávislý Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vybavený silnými kompetenciami. K 30. júnu 2006 dosahovala Všeobecná zdravotná poisťovňa zisk v prepočte na eurá 9 mil. eur. Čiže v čase parlamentných volieb v roku 2006 bol vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni zisk plus 9 mil. eur.
Tak prevzala Všeobecnú zdravotnú predchádzajúca Ficova vláda. Nemocnice boli v tom čase fakticky oddlžené, ich dlh voči sociálnej poisťovni sa znižoval každý mesiac až do volieb v roku 2006. A potom prišla k moci predchádzajúca vláda, ktorá tvrdila, že zdravie nie je tovar, že trh do zdravotníctva nepatrí, že štát sa dokáže postarať o efektívne fungovanie inštitúcii a že vraj pacient je pre nich na prvom mieste. Ako prvé, akože systémové opatrenie zrušila predchádzajúca vláda nezávislosť Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Vymenili jeho predsedu Jána Gajdoša za zakladajúceho člena strany SMER pána Richarda Demoviča. A politicky ovládnutý úrad začal zatvárať oči pred deformáciou trhu zdravotného poistenia, pred deformáciou trhu poskytovateľov, pred deformáciou zdravotníckej legislatívy. Začal plniť politickú objednávku ľudí, ktorým vonkoncom nezáležalo na udržateľnosti systému, na dostupnosti zdravotnej starostlivosti, na pacientoch a ich zdraví. Premrhané peniaze za nákupy, predraženej a často nepotrebnej zdravotníckej techniky, stratený zostatok z veriteľa akciovej spoločnosti vo výške bezmála 700 mil. korún, spackaný tender na záchranky, nákup predražených sanitiek, vyše 20 mil. korún na komunikačnú kampaň, z ktorej si pamätáme najmä originálny slogan "Pite zdravú vodu, vodu z vodovodu!" a tak ďalej. Úrad pre dohlaď sa presťahoval do nových priestorov, dámy a páni, z ktorých nemôže dať pätnásť rokov výpoveď. Na prevádzku musí platiť o 300 % viac než predtým. Nájomné je vyššie každý rok o 330 tis. eur. Čo myslíte, v čí prospech? V prospech toho, kto túto budovu prenajíma, a zistite si, kto to je. Nie je to veľmi komplikované. Všeobecná zdravotná poisťovňa však začala okrem toho všetkého aj skresľovať účtovníctvo a prifarbovať hospodárske výsledky, aby situácia nevyzerala tak dramaticky. Úrad sa tomu nečinne prizeral a venoval sa zatiaľ zariaďovaniu kancelárií v štýle Feng Shui. Naozaj nesrandujem, zariaďovali kancelárie v štýle Feng Shui na úrade pre dohľad. Predchádzajúca vláda pritom zmiernila kritériá platobnej schopnosti zdravotných poisťovní tak, aby mohli Všeobecnú zdravotnú poisťovňu naďalej ľubovoľne zadlžovať. Nová vláda v roku 2010 prebrala Všeobecnú zdravotnú poisťovňu zo stratou 54 mil. eur. Koncom roku 2009 pritom Všeobecná zdravotná poisťovňa ešte stihla skonzumovať 65 mil. eur tzv. návratnej finančnej výpomoci z peňazí nás všetkých daňových poplatníkov, ktorá v prípade Všeobecnej zdravotnej poisťovne by sa mohla volať skôr nenávratnou finančnou výpomocou, lebo neviem kedy ju uvidí štátny rozpočet. Asi nikdy. Takže tieto čísla by som rád podčiarkol aby bolo jasno v ďalšej komunikácii ktorá tu prebieha, kde rozprávame o tom, či má štát platiť viac za poistencov, nemá, a čo vlastne spôsobilo problémy Všeobecnej zdravotnej poisťovni.
Najprv by sme mali zhodnotiť jej hospodárenie. A jej hospodárenie vyzeralo nasledovne. Zopakujem čísla. Ku koncu júnu 2006 mala hospodársky výsledok plus 9 mil. eur. Takto prevzala Všeobecnú zdravotnú poisťovňu predchádzajúca vláda. Koncom roku 2009 predchádzajúca vláda vložila do Všeobecnej zdravotnej poisťovni 65 mil. eur z peňazí všetkých daňových poplatníkov a napriek tomu v júli 2010 mala táto stratu 54 mil. euro. To sú fakty, to nie sú pocity ani dojmy, ani domnienky, ale fakty o hospodárení v Všeobecnej zdravotnej poisťovni. Faktom je aj to, že strata kvôli nedobre uzatvoreným zmluvám sa na konci roka 2010 prehĺbila na mínus 70 mil. eur. Dneska nás pán generálny riaditeľ Všeobecnej zdravotnej poisťovne informoval na výbore pre zdravotníctvo, že Všeobecná zdravotná poisťovňa bola nastavená tak, že každý mesiac vyrábala stranu 7 mil. eur Tak prevzala súčasná vláda túto poisťovňu. A k tomu musíme ešte prirátať aj kostlivcov, ktorých audítor objavil v skriniach Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a teraz nebudem špekulovať o záväzkoch a pohľadávkach, ale premietnutie týchto kostlivcov z účtovníctva, ktorí boli objavení v skriniach Všeobecnej zdravotnej poisťovne, znamená ďalších mínus 65 mil. eur pre účtovníctvo Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Tak teda v súčasnosti Všeobecná zdravotná poisťovňa stojí. Keby tieto peniaze boli bývali poslúžili pacientom, k zlepšovaniu ich zdravotného stavu, skracovaniu čakacích zoznamov, znižovaniu doplatkov, dokázal by som to ako lekár pochopiť. Ale skutočnosť je opačná. Tieto peniaze neskončili u pacientov, tí počas vlády SMER-u totižto platili za zdravotnú starostlivosť stále viac a čakali stále dlhšie na poskytnutie zdravotnej starostlivosti. Nemocnice vyzerajú dezolátne, ich dlh prevyšuje niekoľko stoviek miliónov eur. Dlh voči sociálnej poisťovni narástol na 48 mil. eur.
Takto dopadlo zdravotníctvo pod vedením strany SMER. A je mi niekedy ľúto, že o tom pomerne málo rozprávame. Pretože vystaviť vysvedčenie po štyroch rokoch vládnutia, je našou povinnosťou. A držme sa len čísiel a faktov! Pocity si nechajme na politické diskusné relácie. Držme sa čísiel a faktov. Tieto som sa vám snažil, dámy a páni, dnes predložiť. Dnes teda stojíme pred neľahkou úlohou zabezpečiť elementárne fungovanie Všeobecnej zdravotnej poisťovne, pretože nám na bezpečnosti pacientov a poistencov naozaj záleží. Nechceme doviesť túto poisťovňu do krachu. Napriek všetkým tým špekuláciám, ktoré som počul, aj mimo, aj na výbore pre zdravotníctvo, o tom, ako to vlastne bolo pripravené celé, aby skrachovala Všeobecná zdravotná poisťovňa.
Táto novela zákona prerokovaná v skrátenom legislatívnom konaní je dôkazom toho, že súčasnej vláde záleží na záchrane Všeobecnej zdravotnej poisťovni a záleží na tom, aby vedela dodržať svoje záväzky voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti aj voči pacientom. Oceňujem ozdravné opatrenia, ktoré vykonáva nový manažment poisťovne, a chcem a budem podporovať, aby ich mohol úspešne zrealizovať. Nechcem, aby im v tom teraz zabránili kostlivci v skriniach Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ktorých im bývalé vedenie zanechalo. Príbeh Všeobecnej zdravotnej poisťovne, kvôli ktorej tu teraz rokujeme o novelizácii v zdravotných poisťovaniach, je, dámy a páni, naozaj veľmi poučný.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

31.3.2011 o 16:01 hod.

MUDr.

Viliam Novotný

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:12

Richard Raši
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dobrý deň prajem, vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, ctené dámy, vážení páni. Chcel by som vás poprosiť, aby ste si aspoň vy na rozdiel od predrečníka prečítali vládny návrh zákona a vládny návrh zákona na skrátené legislatívne konanie. Pretože tento vládny návrh zákona nie je o Všeobecnej zdravotnej poisťovni. A nepredkladá sa preto, že Všeobecná zdravotná poisťovňa je v neriešiteľnej situácii. Keď si vezmete prvú stranu vládneho návrhu zákona, tlač 306, v druhom odstavci sa hovorí: Kritickým faktom momentálnej situácie je výpadok príjmov zdravotných poisťovní oproti schváleným rozpočtom na rok 2011. Ani slovo o zdravotnej poisťovni.
Vážená pani poslankyňa, trošku ma rušíte, ospravedlňujem sa. Prepáčte, počkám, kým pani poslankyňa dorozpráva.
Na druhej strane vidíte, najzásadnejšími faktormi, ktorými sa prejavuje dopad hospodárskej krízy na finančnú situáciu v zdravotných poisťovniach, sú: zmena štruktúry poistného kmeňa, zvýšenie počtu nezamestnaných poistencov, pokles HDP. Ďalším zdôvodnením predkladania tohto zákona, je pokles priemernej nominálnej mzdy, zhoršenie platobnej disciplíny platiteľov pri odvádzaní poistného, zvýšenie priemernej miery dočasnej práceneschopnosti, zvýšenie nákladov na zdravotnú starostlivosť z titulu nárastu nezamestnanosti. Ani slovo o Všeobecnej zdravotnej poisťovni. Ani zmienka o šafárení, pretože tento vládny návrh zákona, keby tá situácia naozaj bola taká, bol by predkladaný kvôli Všeobecnej zdravotnej poisťovni, tak by to bolo základným motívom celého zdôvodnenia.
Ale čo sa stalo? Stali sa dva základné momenty. V decembri 2010 bol schválený zákon s týmito podmienkami pre Všeobecnú zdravotnú poisťovňu preto, aby sa Všeobecná zdravotná poisťovňa dostala do platobnej neschopnosti a mohol byť poistný kmeň prevedený na súkromné zdravotné poisťovne. Vedeli sme to v decembri, vedela to vládna koalícia, napriek tomu sa tento zákon schválil. Samozrejme, situácia sa medzitým zmenila a pravdepodobne na pokyn premiérky sa musela táto skrátená novela urobiť, pretože faktom je, že keby sme túto novelu, toto skrátené legislatívne konanie neschválili, Všeobecná zdravotná poisťovňa by padla.
Druhým momentom, ktorý je veľmi vážny, je, že prvýkrát v histórii boli schválené za poistencov štátu, bola schválená nižšia platba za poistencov štátu, ako tomu bolo v predchádzajúcom roku. Kým v roku 2010 platil štát za svojich poistencov 4,78 %, toho roku je to 4, 32 %. Pokiaľ by štát zachoval platbu na úrovni minulého roku, bolo by v systéme o 127 mil. eur viac a nemuseli by sa rušiť zmluvy s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a nebola by ohrozená zdravotná starostlivosť o podľa lekárov viac ako 150 tis. pacientov.
Po tretie, Všeobecná zdravotná poisťovňa akciová spoločnosť mala robené audity, bola kontrolovaná úradom pre dohľad, a teda domnienky o nejakých kostlivcoch alebo nejakých nášľapných mínach sú čisto v teoretickej rovine, pretože audit a účtovná uzávierka prebehla úplne štandardným spôsobom a neboli tam zistené žiadne pochybenia, a nie, nedajbože, nejaké falšovanie. Takže, ešte raz, táto novela je naozaj potrebná preto, aby sme zabránili tomu, aby sa k Všeobecnej zdravotnej poisťovni dostali súkromné zdravotné poisťovne.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

31.3.2011 o 16:12 hod.

MUDr. MPH

Richard Raši

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:17

Viliam Novotný
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
V prvej polovici vystúpenia pána poslanca Rašiho chcem povedať len toľko, že naozaj v odôvodnení návrhu na skrátené legislatívne konanie sa nepíše nič o kostlivcoch v skriniach Všeobecnej zdravotnej poisťovni. Dneska však na rokovaní výboru pre zdravotníctvo pán generálny riaditeľ všeobecnej zdravotnej informoval práve o týchto skutočnostiach a upozorňoval na to, že práve problém starých pohľadávok všeobecnej zdravotnej a ich nekorektného účtovania v predchádzajúcich obdobiach robí problémy so splnením prísnejších kritérií platobnej schopnosti všeobecnej zdravotnej. Preto využijem tento priestor a rád by som počul aj názor pána ministra, že teda, kde je problém vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni, keďže dneska hovoril o tom, že výber poistného je dokonca nad očakávania dobrý vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni.
A moja druhá reakcia na pána poslanca Rašiho je taká, aby sme zbytočne nešpekulovali o tom, čo nie je pravda. Ja som to povedal aj na výbore pre zdravotníctvo. Ak by dneska skrachovala Všeobecná zdravotná poisťovňa, nedá sa predať, ani poistný kmeň, ani táto poisťovňa. Súčasná vláda nezmenila legislatívu tak, aby bolo možné Všeobecnú zdravotnú poisťovňu predať. V prípade, že by úrad pre dohľad rozhodol o prevode poistného kmeňa v zmysle platného zákona môže rozhodnúť iba o bezodplatnom prevode na štátnu zdravotnú poisťovňu. Problém je, že žiadnu inú štátnu zdravotnú poisťovňu okrem Všeobecnej zdravotnej poisťovni nemáme na Slovensku, keďže ste zlúčili všeobecnú so Spoločnou zdravotnou poisťovňou. To znamená, že špekulácia o tom, že sa pripravoval predaj všeobecnej zdravotnej a jej umelý krach, je nepravdivá.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

31.3.2011 o 16:17 hod.

MUDr.

Viliam Novotný

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:19

Štefan Zelník
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Chcem doplniť pána kolegu Rašiho a chcem povedať, že dlh Všeobecnej zdravotnej poisťovni vznikol preto, lebo bolo nedostatočné financovanie, t. j. platba štátu ani v roku 2010 nedosahovala úroveň 5 %, ale len 4,78. Objem finančných zdrojov takto pridelených cez zdravotné poisťovne nepokrýva rozsah zo zákona garantovanej zdravotnej starostlivosti. Všetky zdravotnícke zariadenia odliečili viac pacientov, ako mali zmluvne uzatvorený limit. Napriek tomu, že bolo jasné, že zdroje nestačia, v zákone o štátnom rozpočte pre rok 2011 štát si upravil vymeriavací základ, ale ešte nižší, ako bol v roku 2010, na sumu 4,32 %. Je to obrovský výpadok. My sa môžeme spolu všetci tešiť, že všeobecná zdravotná už ide do vyrovnaného rozpočtu, ale musím to otvorene povedať, za akú cenu. Za cenu zníženia objemov, za cenu nezazmluvnenia niektorých zdravotníckych zariadení. Je úplne jasné, že tento stav je dlhodobo neudržateľný, pretože na jednej strane znižujú sa príjmy zdravotníckych zariadení, ale na druhej strane, pretože stúpajú ceny energií, stúpajú ceny pohonných hmôt, stúpajú ceny potravín, špeciálneho zdravotného materiálu, čím narastajú vyššie výdavky pre zdravotnícke zariadenia. Páni a dámy, musíme očakávať, že dlh a zadlžovanie sa zdravotníckych zariadení bude pokračovať.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

31.3.2011 o 16:19 hod.

MUDr.

Štefan Zelník

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:21

Richard Raši
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. Naozaj je pravda, že sa nám zvyšujú každoročne nároky na zdravotnú starostlivosť, sú stále nové lieky a medicína sa výrazne vyvíja. Ja by som len veľmi krátko chcel pre budúcnosť poprosiť pána predsedu zdravotníckeho výboru, aby hovoril v mene svojom, a nie v mene investičných skupín, ktoré sa pohybujú na zdravotníckom trhu a ktoré týmito vystúpeniami reprezentuje.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

31.3.2011 o 16:21 hod.

MUDr. MPH

Richard Raši

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 16:22

Ivan Uhliarik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi z poverenia vlády Slovenskej republiky na dnešnom rokovaní Národnej rady uviesť vládny návrh zákon č. 610/2003 Z. z. v druhom čítaní v zastúpení pána ministra dopravy. Vláda pripravila predložený vládny návrh zákona vzhľadom na potrebu upresniť proces predlžovania individuálnych povolení na používanie frekvencií vydávaných Telekomunikačným úradom Slovenskej republiky. Novela dopĺňa explicitné ustanovenie o možnosti spoplatniť predĺženie individuálneho povolenia jednorázovou úhradou. Doplnenie zákona o elektronických komunikáciách je nevyhnutné z dôvodu predídenia rôznorodým výkladom, či telekomunikačný úrad má, alebo nemá právomoc spoplatniť predĺženie individuálneho povolenia. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi požiadať o podporu pre prijatie a schválenie predloženého návrhu.
Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

31.3.2011 o 16:22 hod.

MUDr.

Ivan Uhliarik

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16:23

Stanislav Janiš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som vám predložil spoločnú správu výborov Národnej rady o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 610 o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. Národná rada pridelila tento vládny návrh zákona ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu. Ústavnoprávny výbor rokoval o návrhu dnes a uznesením 163 odporučil Národnej rade tento schváliť s jednou zmenou. Výbor Národnej rady pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu rokoval tiež dnes a odporúčal vládny návrh zákona schváliť. V časti IV je uvedený jeden pozmeňujúci návrh, ktorý vzišiel z ústavnoprávneho výboru, ktorý odporúča gestorský výbor schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk vyjadrených v tejto spoločnej správe odporúča Národnej rade vládny návrh zákona schváliť.
Pán podpredseda, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

31.3.2011 o 16:23 hod.

Ing.

Stanislav Janiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:25

Pavol Paška
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Nebudem hovoriť k meritu veci. Chcem sa opýtať na číslo uznesenia vlády, ktorým je kompetencia pána ministra zdravotníctva vo veciach konania v zastúpení pána podpredsedu vlády. My už sme si zvykli, že si robíte z nás srandu, že na výbory chodia riaditelia odborov, ani nie štátni tajomníci, že do parlamentu chodí kde - kto. Pán podpredseda, číslo uznesenia vlády, ktoré má pán, alebo, ktoré oprávňuje pána ministra zastupovať pána Figeľa.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

31.3.2011 o 16:25 hod.

Mgr.

Pavol Paška

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video