18. schôdza

17.5.2011 - 2.6.2011
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

17.5.2011 o 13:04 hod.

Mgr.

Pavol Paška

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:04

Pavol Paška
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Žiadam, aby ste zaradili do programu tejto schôdze všetky štyri tlače, ktoré ste uviedli ako vyradené z programu. Považujem uznesenie ústavnoprávneho výboru za bezprecedentné, ale okrem iného tieto, ak sa budeme riadiť jeho znením, tieto návrhy boli podávané ďaleko pred prijatím tohto uznesenia a spĺňali všetky náležitosti zákona o rokovacom poriadku pri podaní návrhu zákona.
Opätovne konštatujem, že lámete a porušujete ústavné práva poslancov. Zákonodarná iniciatíva je jednou zo základných práv každého poslanca v tejto Národnej rade. Žiadam vás, aby ste zaradili tieto body programu, pretože spĺňajú všetky náležitosti. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

17.5.2011 o 13:04 hod.

Mgr.

Pavol Paška

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:06

Ján Počiatek
Skontrolovaný text
Ďakujem za slovo. Žiadam o opätovné zaradenie bodu - návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Roberta Fica, Jána Počiatka a Petra Kažimíra na vydanie zákona o odvodoch vybraných finančných inštitúcií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 357). Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

17.5.2011 o 13:06 hod.

Ing.

Ján Počiatek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:07

Vladimír Faič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Žiadam zaradiť do programu 18. schôdze návrh skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve v znení neskorších predpisov (tlač 353). Návrh zákona bol predložený v lehote podľa rokovacieho poriadku a nie je dôvod, aby o ňom Národná rada nerokovala.
Žiadam preto, aby Národná rada hlasovala o zaradení tejto tlače do programu tejto schôdze, nakoľko uznesenie ústavnoprávneho výboru v danej veci nepovažujeme za súladné s § 146 zákona o rokovacom poriadku, podľa ktorého o pochybnostiach o postupe dáva stanovisko tento výbor až na základe uznesenia Národnej rady. Vyradenie opozičného návrhu z programu schôdze zároveň je možné chápať aj ako politické stanovisko, pretože rovnaký meter sa nebral do úvahy aj pri návrhu... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

17.5.2011 o 13:07 hod.

RSDr.

Vladimír Faič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:08

Peter Kažimír
Skontrolovaný text
Ďakujem. Pán predseda, žiadam vás o to, aby ste dali hlasovať o opätovnom zaradení nasledovného bodu, ide o návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Roberta Fica, Jána Počiatka a Petra Kažimíra na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (tlač 356). Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

17.5.2011 o 13:08 hod.

Ing.

Peter Kažimír

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:08

Igor Matovič
Skontrolovaný text
Pán predseda, žiadam o opätovné zaradenie do bodu programu schôdze Národnej rady návrh zákona, ktorý som, alebo novely zákona o štátnom občianstve, ktorý ste vyradili z programu schôdze Národnej rady (tlač 369).
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

17.5.2011 o 13:08 hod.

Mgr.

Igor Matovič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:09

Ľubomír Vážny
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, vážený predseda. Žiadam, aby Národná rada Slovenskej republiky schválila uznesenie k podaniu Správy vlády Slovenskej republiky o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci Operačných programov Národného strategického referenčného rámca a aby Národná rada požiadala vládu Slovenskej republiky týmto uznesením, aby predložila do 30 dní Národnej rade takúto správu o implementácii a čerpaní fondov v rámci Operačných programov Národného strategického referenčného rámca v členení skutočné čerpanie do 30. 4. 2011, reálny predpoklad budúceho čerpania štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu s cieľom ich vyčerpania do roku 2015. A tiež predloženie záväzného časového a vecného harmonogramu postupu vlády Slovenskej republiky pri implementácii predmetných fondov Európskej únie v Národnom strategickom referenčnom rámci. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

17.5.2011 o 13:09 hod.

Ing.

Ľubomír Vážny

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

13:09

Ľubomír Vážny
Skontrolovaný text
Chcem, aby Národná rada schválila uznesenie, ktorým požiada vládu Slovenskej republiky.
Skryt prepis

17.5.2011 o 13:09 hod.

Ing.

Ľubomír Vážny

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:10

Ľubomír Vážny
Skontrolovaný text
To sa dáva pri zaraďovaní. Tu vám ho dám hneď.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

17.5.2011 o 13:10 hod.

Ing.

Ľubomír Vážny

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:10

Ľubomír Jahnátek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán predseda, ja som trošku prekvapený z vášho svojvoľného výkladu rokovacieho poriadku a takisto zo stanoviska ústavnoprávneho výboru. Ale pokiaľ mám prijať túto hru, ktorú ste nastavili, potom žiadam, aby ste boli férový a postupovali pri všetkých zákonoch, preto žiadam vyradiť bod č. 8, to je zákon o regulácii, lebo obdobný zákon, ktorý hovorí len o personálnom obsadení Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, sme neschválili vo februári, to bol návrh pána poslanca Jurčíka. A hovoríme o tom istom. (Potlesk.) Tak ho, prosím vás, vyraďte. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

17.5.2011 o 13:10 hod.

prof. Ing. CSc.

Ľubomír Jahnátek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:11

Rafael Rafaj
Skontrolovaný text
Ďakujem. Pán predseda, žiadam zmenu zaradenia bodov, ide o body 23, 24, 25, v obrátenom poradí. A 25. by išiel ako 23., potom obrátené poradie. Čiže preradiť pred návrh zákona o používaní jazykov menšín návrh skupiny poslancov na prijatie Vyhlásenia Národnej rady k aktivitám vlády a parlamentu Maďarskej republiky a zaň zaradiť návrh zahraničného výboru.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

17.5.2011 o 13:11 hod.

Mgr.

Rafael Rafaj

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video