20. schôdza

28.6.2011 - 13.7.2011
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

28.6.2011 o 13:06 hod.

doc. JUDr. CSc.

Robert Fico

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:06

Robert Fico
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán predseda, navrhujem, aby sme ako prvý bod programu vo štvrtok prerokovali návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k posilneniu cenovej stability životne dôležitých tovarov, služieb a energií. Návrh unesenia je v písomnej podobe a bol, myslím, daný k dispozícii každému členovi parlamentu.
Pokiaľ ide o krátke odôvodnenie. Vývoj cien, inflácie na Slovensku v poslednom období je veľmi vážny a domnievame sa, že by vláda Slovenskej republiky mala k tejto problematike zaujať postoj, pretože doteraz od vlády sme nepočuli žiadne konkrétne návrhy. Preto prosím dať o tomto hlasovať.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

28.6.2011 o 13:06 hod.

doc. JUDr. CSc.

Robert Fico

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:07

Richard Raši
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dobrý deň prajem. Vážený pán predseda, chcel by som požiadať, aby Národná rada prijala uznesenie, ktorým by zaviazala ministra zdravotníctva, aby predložil do 30 dní Správu o rušení lôžok poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a návrh opatrení na zabezpečenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre občanov Slovenskej republiky.
Svoju požiadavku odôvodňujem. Rušenie lôžok zdravotnej starostlivosti prešlo a prichádza bez akejkoľvek odbornej diskusie, bez akejkoľvek analýzy, je nekoncepčným a nesystémovým riešením, vyvoláva obavy pacientov, obavy pacientov z dostupnosti zdravotnej starostlivosti z predlžovania čakacích listín. Prichádza zároveň s ním spolu nespokojnosť zdravotníkov a obava pacientov z kolapsu systému poskytovania zdravotnej starostlivosti.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

28.6.2011 o 13:07 hod.

MUDr. MPH

Richard Raši

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:08

Miroslav Číž
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážené kolegyne, kolegovia, chcem dať návrh, aby sme zaradili do bodu programu prerokovanie Správy o slovensko-maďarských vzťahoch, ktoré predložil na základe uznesenia ústavnoprávneho výboru pán minister Dzurinda do tohto výboru. Táto správa obsahuje celý rad skutočností, ktoré sú predmetom a zásadným predmetom záujmu spoločnosti. Téma je živá v médiách a aj v slovenskej verejnosti a myslím si, že by bolo veľmi korektné, keby sme tento materiál prerokovali aj v pléne s tým, že by správu uviedol pán minister zahraničných vecí a uskutočnila by sa k tomu primeraná rozprava.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

28.6.2011 o 13:08 hod.

JUDr.

Miroslav Číž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:08

Martin Poliačik
Skontrolovaný text
Ďakujem, pán predseda. Navrhujem, že v prípade, ak by prešiel procedurálny návrh pána podpredsedu Fica, tak hneď zaň aby sme zaradili bod, v ktorom zakážeme infláciu zákonom. Ďakujem. (Reakcie z pléna.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

28.6.2011 o 13:08 hod.

Mgr.

Martin Poliačik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:13

Pavol Paška
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda, žiadam, aby ste zvolali poslanecké grémium, pri schvaľovaní programu ste opäť predviedli svoju vysokú mieru arogancie. Opozícia predniesla tri návrhy na rozšírenie programu. Všetky tri sa bytostne dotýkajú životných záujmov ľudí na Slovensku. Či je to otázka zdražovania, či je to otázka zdravotníctva, či je to otázka našej zahraničnej politiky. Nechceli sme nič iné, len korektne vypočuť si informácie a vedieť zaujať k nim stanovisko.
Ja vás žiadam, aby ste zvolali grémium, chceme hovoriť s koalíciou o priebehu tejto schôdze.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

28.6.2011 o 13:13 hod.

Mgr.

Pavol Paška

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13:32

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážené kolegyne, vážení kolegovia, z poverenia Výboru Národnej rady pre ľudské práva a národnostné menšiny podávam informáciu o prerokúvaní zákona z 25. mája 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení zákona č. 318/2009 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátenom prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 424)... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

28.6.2011 o 13:32 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 13:35

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Predseda Národnej rady pridelil vrátený zákon na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny ako gestorskému výboru.
Prezident Slovenskej republiky vo svojom rozhodnutí z 13. júna 2011 v časti III navrhol, aby Národná rada pri opätovnom prerokovaní zákon neprijala ako celok.
Určené výbory zaujali k vrátenému zákonu nasledovné stanoviská: Ústavnoprávny výbor uznesením z 27. júna odporúčal Národnej rade vrátený zákon schváliť v pôvodnom znení. Výbor Národnej rady pre ľudské práva a národnostné menšiny rokoval o vrátenom zákone dnes a neprijal k nemu uznesenie, nakoľko predložený návrh uznesenia nezískal podporu potrebnej nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov výboru. Gestorský výbor pri rokovaní o návrhu spoločnej správy neschválil stanovisko k vrátenému zákonu... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

28.6.2011 o 13:35 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 13:42

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Gestorský výbor pri rokovaní o návrhu spoločnej správy neschválil stanovisko k vrátenému zákonu, preto svojím uznesením č. 70 poveril mňa ako spravodajcu podať túto informáciu o výsledkoch rokovania vo výboroch a navrhnúť ďalší postup.
Pán predseda, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

28.6.2011 o 13:42 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 13:42

Dušan Čaplovič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda Národnej rady, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi zopakovať len v krátkosti, prečo sa stotožňujem s návrhom pána prezidenta novelu zákona o používaní jazykov národnostných menšín v uvedenom znení neschváliť. Uvediem stručne sedem konkrétnych dôvodov.
1. Novela opäť znižuje štandardné používanie úradného jazyka na jazykovo zmiešanom území, najmä jeho používanie vo verejnom styku, teda obsahuje zúženie používania oficiálneho integračného jazyka na území, kde žije v súčasnosti 20-percentná národnostná menšina.
2. Novela ide proti integrujúcej funkcii úradného jazyka, a tak vytvára ďalšie podmienky na území Slovenskej republiky, aby sa vytvárali mikroregióny či makroregióny odsúdené len na používanie menšinového jazyka vo verejnom styku, najmä v samosprávnom prostredí.
3. Novela izoluje a separuje konkrétnu národnostnú menšinu a v podstate ju vytláča z integrujúcej občianskej spoločnosti. Vytvára jazykové getá, čo je v podstate diskriminujúce na jednej strane tak pre príslušníkov väčšinového národa, ako aj na druhej strane pre národnostné menšiny. Nesporne tak vytvára prostredie pre komunikáciu len v menšinovom jazyku, osobitne v maďarskom jazyku. Takto budú slovenskí občania maďarskej národnosti lepšie politicky manipulovateľní pre jednu, resp. dve politické strany, SMK a jej dieťa MOST - HÍD (smiech v sále), s nekontrolovateľným prienikom šovinistických ideológií do tohto prostredia aj zo zahraničia, a tým sa v podstate podkopáva formovanie modernej občianskej spoločnosti a umožňuje vytvárať vysnívané jednotné maďarské spoločenstvo v účelovo deklarovanej tzv. Karpatskej kotline.
4. Novela v niektorých častiach ide aj proti obsahu úvodnej Preambuly z Európskej charty menšinových alebo regionálnych jazykov, v ktorej sa konštatuje, že používanie menšinových jazykov nemôže znižovať dôležitosť a obmedzovať používanie štátneho, resp. úradného jazyka, t. j. bez ujmy pri používaní štátneho jazyka. A toto postavenie štátneho jazyka nemôžu ohrozovať ani práva národnostných menšín na používanie svojich jazykov v istých oblastiach verejného styku.
5. Vo vzťahu k novele upozorňujem, že garancia práv národnostných menšín pri používaní ich jazykov v konkrétnych oblastiach verejného styku neznamená, že sa tieto jazyky stávajú štátnym jazykom alebo jazykmi, tak ako integrujúci jazyk, nie však asimilujúci úradný a štátny jazyk Slovenskej republiky. Pripomínam, že Slovenská republika sa zaviazala utvoriť vo svojom vzdelávacom systéme podmienky na to, aby si všetci občania mohli v primeranej miere najmä pre komunikáciu osvojiť kodifikovanú podobu štátneho jazyka. A je len vecou každého občana, aj príslušníkov maďarskej národnostnej menšiny, ako sa tejto šance chytí alebo nechytí.
6. Novela postupne vytvára ďalšie podmienky pre nahrádzanie úradného či štátneho jazyka najmä maďarským jazykom, pretože iné národnostné menšiny takýto problém necítia a ani nemajú. Postupne vytvára podmienky pre rafinovane zacielené obmedzovanie alebo vylučovanie štátneho jazyka z používania vo verejnom styku, konkrétne na slovenskom juhu.
A nakoniec po siedme, novela o používaní jazykov národnostných menšín umožňuje ďalšiu postupnú maďarizáciu slovenského juhu, o čom som presvedčený, s cieľom vytvoriť jednotné jazykové územie juhu Slovenska a severu Maďarska. Jedným z konkrétnych príkladov, ako sa to dá robiť, je aj nedávne zverejnené vydávanie maturitných vysvedčení a výučných listov na nemenovanej slovenskej strednej odbornej škole s vyučovacím jazykom maďarským vydaných len v maďarskom jazyku, hoci majú byť dvojjazyčné, a nadovšetko na svojich neschválených tlačivách rezortom školstva, pritom rezort školstva v tejto oblasti absolútne nezaujal stanovisko.
To je jeden medializovaný problém, vážené dámy, vážení páni. Podobných sú však desiatky na školách, ale aj vo verejnom styku, samosprávach, pri prijímaní do zamestnania, ale aj na kultúrnych podujatiach, alebo aj iných tlačivách vydávaných v týchto regiónoch jednojazyčne, kde stále viac a viac prevláda maďarský jazyk. A my k tomu pridávame opäť stranou MOST - HÍD vydupanú novelu, ktorá mnohé takéto rozhodnutia legitimizuje a predovšetkým ešte výraznejšie rozširuje. To už nie je len doterajšia, nazvem to skrytá, ale otvorená a mnohými poslancami v tomto parlamente odobrená maďarizácia slovenského juhu.
Z uvedeného dôvodu apelujem na tento poslanecký zbor, aby ste podporili návrh pána prezidenta túto novelu zákona o národnostných menšinách neprijať, pretože nie je potrebná a terajší zákon o národnostných menšinách je dostačujúci a medzinárodne uznávajúci.
Toľkoto moje slová k tomuto návrhu pána prezidenta.
Ďakujem vám za pozornosť. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

28.6.2011 o 13:42 hod.

doc. PhDr. DrSc.

Dušan Čaplovič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:42

Gábor Gál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec Čaplovič, chcem vás poprosiť v rámci ústnych, ja tiež neprízvukujem na každej schôdzi, že SMER je dieťaťom KSS a SDĽ, tak poprosím vás, aby ste takéto veci ani nikdy neprízvukovali hlavne kvôli tomu, že ste hovorili, že MOST - HÍD je dieťaťom SMK.
Ale chcem vás poprosiť zároveň, aby ste vyvolali vy nejaké bilaterálne rokovania s SMK, hlavne s pánom Csákym, a dohodli sa na tom, že kto nás vlastne založil, lebo oni zas stále prízvukujú, hovoria o tom, že našu stranu vytvoril SMER.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.6.2011 o 13:42 hod.

Mgr.

Gábor Gál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video