20. schôdza

28.6.2011 - 13.7.2011
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

6.7.2011 o 16:45 hod.

MUDr.

Jozef Valocký

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:45

Jozef Valocký
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, za slovo. Pán poslanec Kalist, ja som chápal tento prejav alebo túto rozpravu tak, že prakticky nesúhlasíte s tým, aby bola povinná generická preskripcia, lebo ste uviedli, že tam, kde to štáty majú povinné, tak sa umiestnili na posledných miestach. Ak som tomu správne rozumel, tak je to tak. Takže dávam do pozornosti občanov, je to typický prejav poslanca SaS, kde kritizuje, ale dávam do pozornosti, aby si občania klikli a pozreli, ako bude hlasovať pán poslanec Kalist za tento zákon, lebo je to typické pokrytectvo.
Ja som očakával, že pán poslanec vystúpi a podporí tento zákon z vládnej koalície, pretože ho predkladá vláda. No on kritizuje, ale potom bude hlasovať úplne inak. Lebo ste povedali, že len 30 % je originálov a 70 % je generík. No a ja sa pýtam, hovoríte stále o pacientovi, že idete zlacnieť pacientovi, aby pacient nemal doplatky, aby v lekárňach mohli byť zľavy, však na to je jednoduchý recept. Ministerstvo určuje ceny liekov, nech ich dá nižšie, lekáreň nemusí dávať zľavy a pacient nemusí doplácať nič. To je všetko. Pán poslanec, som zvedavý, ako budete hlasovať za tento zákon.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

6.7.2011 o 16:45 hod.

MUDr.

Jozef Valocký

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:47

Richard Raši
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja chcem upozorniť na jeden moment, ktorý pán poslanec Kalist vo svojej, v rozprave, ktorý povedal. A teda, že 30 % lekární chce tieto vernostné systémy napriek tomu, že podľa jeho vedomostí iba 17 % lekární je v tzv. sieťach. No je otázne, že koľko tých lekární naozaj v tzv. sieťach zoskupených je. Ale pýtam sa teda, či je správne, že keď 30 % lekární chce vernostné systémy a 70 % ich nepodporilo, či je správne zavádzať vernostné systémy kvôli 30 % lekární a či by sme sa nemali skôr orientovať na väčšinu, ktorá je proti tomu. Lebo naozaj, tento zákon je celý kreovaný pre 30, 10, 20 alebo 5 %, ale určite nie je kreovaný pre väčšinu poskytovateľov napríklad lekárenskej starostlivosti.
A takisto ma zarazil druhý fakt, keď ministerstvo zdravotníctva, vláda a vládna koalícia deklaruje, že chceme vytvárať podmienky pre to, aby boli pacienti spokojnejší. Tak prečo zavádzame moment generickej preskripcie, keď pacienti v krajinách, kde zavedená povinne bola, vyhodnotili spokojnosť so stavom zdravotníctva na posledných miestach? Prečo to zavádzame? Tak robíme to pre pacientov, alebo pre niekoho iného? A keď to robíme pre niekoho iného, tak ho pomenujme, aby tu nevznikali zbytočné pochybnosti o tom, pre koho sa vlastne tento celý zákon o lieku, ktorý je sprevádzaný veľkým nepokojom a enormnými, stovkami pripomienok k tomuto zákonu, zavádza.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

6.7.2011 o 16:47 hod.

MUDr. MPH

Richard Raši

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

16:49

Ladislav Lazár

16:49

Peter Kalist
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. No skúsim po poriadku.
K pánovi poslancovi Novotnému, áno, presne, myslím, že sme na jednej vlnovej dĺžke. Ja len som poukázal na to, že takzvané "hľadanie nepriateľa" bolo v móde v päťdesiatych rokoch. Takže nehľadajme nepriateľa, hľadajme riešenia.
Pán kolega Valocký, ja som len upozorňoval na riziká, že generická preskripcia iba sama osebe nie je samospasiteľné opatrenie aj v kontexte s tým, že sa prezentuje ako čisto protikorupčná. A to, čo už sme predtým debatovali, skôr, skôr áno, môj liberálny svetonázor ma predurčuje k tomu, aby som bol za dobrovoľné a nie povinné. Všeobecne SaS je za znižovanie vplyvu štátu a všetkých tých kontrolných orgánov, ale to sú všetko veci, ktoré určite vieme vyriešiť, s tým, že naozaj by pacient mohol platiť menej a hlasovať budem podľa vedomia a svedomia.
No ku kolegovi Rašimu, ale skutočne aj ku kolegovi Lazárovi, stále zľavy, zľavy. Ja som skutočne viac chcel rozprávať o tej generickej preskripcii, ale dobre. Sedemdesiat percent lekární predsa nik nenúti tú zľavu dať. To značí, že ak budú 7:3 a tých 70 % nebude dávať žiadnu zľavu, pretože nebudú chcieť, nevychádza im to z akéhokoľvek iného dôvodu, nech sa páči. Veď to je práve to dobrovoľné, na čom sa ktokoľvek, akýkoľvek podnikateľ môže dohodnúť. Ale rozhodne nie je v poriadku, že na Slovensku máme presne toľko isto lekární, plus-mínus, ako je to v Českej republike, ktorá je dvakrát väčšia. Takže niekde, niekde je tam problém.
A k pánovi Lazárovi. No tak neviem, aký máme, tak blízko a tak ďaleko. No čo už s tým narobíme? Ale chcem poďakovať, že všetci chceme, za to, aby pacient platil, teda všetci sme za to, aby pacient platil menej. A myslím si, že to je hlavná a nosná myšlienka toho celého.
Ďakujem.
Skryt prepis

6.7.2011 o 16:49 hod.

MUDr. MPH

Peter Kalist

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

16:49

Milan Gaľa
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, pán minister, kolegyne, kolegovia, do parlamentu je ministerstvom zdravotníctva predkladaný zákon o lieku a zdravotníckych pomôckach. Voči tomuto zákonu má Slovenská komora zubných lekárov, ktorej som členom, a kde pracujem aj v orgánoch tohto zoskupenia, niektoré pretrvávajúce výhrady, o ktorých by som rád krátko pohovoril.
Problém spočíva v snahe časti zubných technikov Slovenskej komory zubných technikov vytvoriť samostatný odbor zubná technika, ktorý by nespadal pod medicínsky odbor zubné lekárstvo. Tieto snahy sa dajú sledovať od začiatku deväťdesiatych rokov nielen v Slovenskej republike, ale aj v iných, zväčša teda postkomunistických krajinách. Preto bola aj na podnet Council of European Dentists prijatá smernica Európskeho parlamentu a Rady v roku 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 90/38/EHS, ktorej článok 1 ods. 2 písm. d) znie: "Pomôcka na mieru je  pomôcka vyhotovená osobitne podľa písomného lekárskeho predpisu lekára s požadovanou kvalifikáciou, ktorou sa na zodpovednosť lekára určujú charakteristické vlastnosti návrhu pomôcky, ktorej používanie je určené výlučne pre daného konkrétneho pacienta." Od platnosti tejto smernice sa už uskutočnili dva pokusy o novelizáciu tejto smernice na pôde slovenského parlamentu. Obidva boli neúspešné.
Snahy Slovenskej komory zubných technikov sú rôzne, od snahy uzákonenia výdajne stomatoprotetických-protetických potrieb alebo náhrad, cez priame zmluvy zubných techník so zdravotnými poisťovňami, vyčlenenia časti finančného objemu z verejného zdravotného poistenia na zhotovovanie protetických prác, zubných náhrad v tomto prípade, až po spochybňovanie práva kontroly a zodpovednosti zubného lekára za zhotovenú zubnú náhradu. Ak by sa situácia naďalej vyvíjala týmto smerom, zubní lekári by nemohli garantovať bezpečnosť pacienta, ani zodpovednosť za zhotovené zubné náhrady.
V návrhu zákona o lieku a zdravotníckych pomôckach po pripomienkových konaniach bola odstránená povinnosť zdravotníckych povinností uzatvoriť zmluvu so zubnou technikou, ale zubné techniky naďalej zostali v lekárenskej službe ako takzvaný osobitný druh lekárenskej služby nie s povinnosťou, ale s možnosťou uzatvárať zmluvy so zdravotnými poisťovňami. Táto dikcia zatiaľ zostala v návrhu zákona napriek zásadnému nesúhlasu Slovenskej komory zubných lekárov, nesúhlasu zdravotných poisťovní a niektorých vyšších územných celkov.
Zubná technika nie je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ale subdodávateľom zubného lekára. Za zhotovenú zdravotnícku pomôcku je zodpovedný pacientovi, zdravotnej poisťovni, kontrolným štátnym orgánom len a len zubný lekár. Zubný technik zodpovedá za prácu zubnému lekárovi a ten na základe svojho medicínskeho vzdelania a vedomostí vie oveľa zodpovednejšie posúdiť kvalitu zhotovenej pomôcky ako laik. Zodpovedný môže byť iba ten, kto zodpovedá za zdravie pacienta a nie iba za samotnú zhotovenú zubnú náhradu a to je zubný lekár. Stomatologická pomôcka, stomatologická protéza, stomatologická náhrada sa stáva pomôckou až po jej inkorporovaní do organizmu pacienta. Preto stanovisko zubných lekárov, vysokoškolských pedagógov, stomatologických kliník, hlavného odborníka ministerstva zdravotníctva pre zubné lekárstvo, Slovenskej stomatologickej spoločnosti a Slovenskej komory zubných lekárov je naďalej, ak nie celkom negatívne, tak voči dosiahnutému kompromisu v istých bodoch naďalej skeptické.
Slovenská komora zubných lekárov mala a má aj výhradu k používaniu protetických štítkov na základe vyhlášky ministerstva zdravotníctva č. 542/2006 Z. z. o podrobnostiach vyhotovovania tlačív určených na predpisovanie liekov a zdravotníckych pomôcok, o grafických prvkoch a údajoch na týchto tlačivách, aj o ich predajných miestach. Sám som sa zúčastnil 30. júna na ministerstve zdravotníctva na rokovaní o tvare tohto protetického štítka, kde som vyzýval aj Slovenskú komoru zubných lekárov, aj Slovenskú komoru zubných technikov k tomu, aby sa snažili o kompromis a spoločne rokovali o tvare tohto protetického štítka. Je veľký predpoklad, že do 30. júla tento štítok bude mať kompromisnú formu, bude predložený hlavnému odborníkovi a nebude prekážkou pri prijímaní tohto zákona.
Ďakujem teda za pozornosť a prajem tomuto zákonu úspešnú cestu legislatívou nášho parlamentu.
Skryt prepis

6.7.2011 o 16:49 hod.

MUDr.

Milan Gaľa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:49

Ladislav Lazár
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou

6.7.2011 o 16:49 hod.

Ing.

Ladislav Lazár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:58

Darina Gabániová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Chcem poďakovať pánovi poslancovi Gaľovi za to, že vystúpil a že povedal to, čo bolo potrebné povedať, aby sa ustrážil priestor, pretože si treba uvedomiť, že ide, že sa obhajuje a že ide najmä o zdravie pacientov. Pretože toľko škody, ako narobí nevhodná protetická pomôcka, nenarobí príroda. To si treba uvedomiť. A sme svedkami toho, že, bohužiaľ, musím povedať, že súčasný trend vzdelávania, že zručnosti, ktoré nadobúdajú zubní technici ako pomaturitné štúdium, po maturite, po všeobecnej maturite na akejkoľvek strednej škole ich nerobí erudovanými v oblasti somatológie. To znamená, že poznania tela a zdravia a choroby. A chcem ešte povedať, že, bohužiaľ, ja pracujem v, teda nie bohužiaľ, že pracujem, ale vďaka tomu, že pracujem v pregraduálnej výučbe a my učíme budúcich zubných lekárov práve technológiu vyhotovovania protetických výrobkov, tak sa cítim trošku spoluzodpovedná za to, aby neprešli nejaké scestné právne normy v našom parlamente týkajúce sa tohoto priestoru.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

6.7.2011 o 16:58 hod.

MUDr. PhD.

Darina Gabániová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:00

Richard Raši
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ďakujem pánovi poslancovi Gaľovi, lebo podobné pripomienky, ako predniesol on, som dostal aj ja. A teda naozaj sa chcem ešte raz spýtať a dúfam, že sa to aj dozviem, kto a pre koho tento zákon tvoril, keď neboli akceptované odborné pripomienky, odborných profesných spoločností k tomuto zákonu? Teda, kto ho vykreoval a pre koho je tento zákon robený, keď sú tu vznesené otázniky nad pripomienkami odborných spoločností, ktoré neboli akceptované a či je vôbec vhodné predkladať zákon, ktorý má toľko nielen legislatívnych, ale najmä odborných nedostatkov.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

6.7.2011 o 17:00 hod.

MUDr. MPH

Richard Raši

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:00

Ivan Štefanec
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Dámy a páni, v rozprave vystúpilo sedemnásť poslancov, z nich jeden, pán poslanec Dostál podal jeden pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Keďže zo spoločnej správy nevyplynuli žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

6.7.2011 o 17:00 hod.

Ing. PhD. MBA

Ivan Štefanec

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:00

Ivan Štefanec
Skontrolovaný text
Ďakujem ešte raz. Pán predsedajúci, takže, keďže zo spoločnej správy nevyplynuli žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, dajte, prosím, hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Dostála.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

6.7.2011 o 17:00 hod.

Ing. PhD. MBA

Ivan Štefanec

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video