24. schôdza

11.10.2011 - 21.10.2011
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

19.10.2011 o 10:55 hod.

Ing.

Ľudovít Jurčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 10:55

Ľudovít Jurčík
Skontrolovaný text
Ja som si myslel, že to už nestihnem.
Vážený pán predsedajúci, v rozprave... No to som doplietol.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

19.10.2011 o 10:55 hod.

Ing.

Ľudovít Jurčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:55

Ľudovít Jurčík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, chcel by som vás informovať o spoločnej správe výborov o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „gestorský výbor“) podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením zo 7. septembra 2011 č. 582 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona podľa § 75 ods. 2 rokovacieho poriadku.
Výbory, ktorým bol návrh pridelený, o ňom rokovali nasledovne.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením z 5. októbra 2011 č. 298 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh schváliť.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu o návrhu rokoval na svojej 39. schôdzi 29. septembra 2011 a neprijal platné uznesenie, keďže navrhnuté uznesenie nezískalo potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov výboru.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o návrhu zákona nerokoval z dôvodu nesúhlasu výboru uviesť vládny návrh zákona inou poverenou osobou podľa zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením zo 6. októbra 2011 č. 208. Týmto uznesením výbor zároveň poveril spravodajcu predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

19.10.2011 o 10:55 hod.

Ing.

Ľudovít Jurčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:06

László Solymos
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne, pán predseda. V mene troch poslaneckých klubov, strany Most – Híd, KDH a SDKÚ, by som chcel poprosiť, aby sme hlasovali o bode programu č. 28 (tlač 476) v poobedňajšom hlasovaní o 17.00 hodine. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

19.10.2011 o 11:06 hod.

Ing.

László Solymos

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:06

Ondrej Matej
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne, pán predseda, za slovo. Milé kolegyne, milí kolegovia, v rozprave vystúpili dvaja páni poslanci, nebol podaný žiadny procedurálny návrh, preto, pán predseda, prosím, dajte hlasovať o tom, že predmetný zákon prerokujeme v druhom čítaní.
Skryt prepis

19.10.2011 o 11:06 hod.

Ing.

Ondrej Matej

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:06

Ondrej Matej
Skontrolovaný text
Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o tom, že predmetný zákon prerokujú výbory Národnej rady Slovenskej republiky, a to výbor pre financie a rozpočet a ústavnoprávny výbor. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali ihneď.
Skryt prepis

19.10.2011 o 11:06 hod.

Ing.

Ondrej Matej

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:06

Anton Marcinčin
Skontrolovaný text
Vážený pán predseda, k zákonu o stavebnom sporení (tlač 528) v rozprave nevystúpil žiaden poslanec, budeme hlasovať o zmenách, pripomienkach vyplývajúcich z rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky s odporúčaním gestorského výboru neschváliť ich.
Skryt prepis

19.10.2011 o 11:06 hod.

Ing. Ph. D.

Anton Marcinčin

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:06

Anton Marcinčin
Skontrolovaný text
Teraz môžeme pristúpiť k hlasovaniu o zákone ako o celku. Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o zákone ako o celku.
Skryt prepis

19.10.2011 o 11:06 hod.

Ing. Ph. D.

Anton Marcinčin

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:13

Peter Muránsky
Skontrolovaný text
Pán predseda, v rozprave vystúpil jeden poslanec, nepredniesol žiaden pozmeňujúci návrh.
Nakoľko sme neschválili spoločnú správu výborov, navrhujem takýto postup hlasovania: Najprv budeme hlasovať o bodoch 1, 2, 3 pripomienok pána prezidenta, ktoré spolu súvisia.
Skryt prepis

19.10.2011 o 11:13 hod.

Ing. Mgr.

Peter Muránsky

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:13

Peter Muránsky
Skontrolovaný text
Áno.
Skryt prepis

19.10.2011 o 11:13 hod.

Ing. Mgr.

Peter Muránsky

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:13

Peter Muránsky
Skontrolovaný text
Teraz budeme hlasovať o bodoch 4 a 5 pripomienok pána prezidenta, ktoré upravujú len účinnosť zákona.
Skryt prepis

19.10.2011 o 11:13 hod.

Ing. Mgr.

Peter Muránsky

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video