24. schôdza

11.10.2011 - 21.10.2011
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.10.2011 o 18:13 hod.

Ing.

Ján Počiatek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:13

Ján Počiatek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán Matej, aby sme si to trošku uviedli na správnu mieru, ja som presvedčený o tom, že keby sme si zrekapitulovali všetko to, čo SDKÚ povedala pred voľbami na tému kríza a vôbec na tému verejných financií pred voľbami, bolo o zneužití témy kríza, pretože vy ste sa tvárili takmer, ako keby tá kríza neexistovala, a že všetko v tej dobe, že všetko spôsobila iba vláda. Úplne ste ignorovali fakty a dôkazom toho je, že ste ako najdôležitejšie protikrízové opatrenia navrhovali zníženie daní. Čo je absurdum, absurdné riešenie, absolútne z iného vesmíru, vôbec by ničomu nepomohlo, iba tomu, že by sa ešte prehĺbila diera v rozpočte, keďže sme malá otvorená ekonomika, závislá na zahraničnom dopyte.
A čo sa týka toho eurovalu, vy sa tu furt oháňate tým, aké vynikajúce podmienky ste vy vyrokovali. Pravda je tá, že ste nič v podstate nevyrokovali, iba to, že budeme musieť namiesto záruk platiť aj v hotovosti, to je asi taký najväčší výdobytok v eurovale dva, ako ho tak pracovne nazveme. A plus už aj to, že vôbec tento argument používate, je len dôkazom toho, že stále ignorujete niektoré fakty, a to napríklad to, že v období, keď sa vyjednával euroval jedna, sa tie rokovania rátali v minútach a hodinách a rokovalo sa po nociach, naozaj v ťažkom strese, kde nikto nevedel, čo bude. Na vyjednávanie týchto nových mechanizmov bolo oveľa, oveľa viac času a komfortu, napriek tomu by som vôbec to vaše víťazstvo nepovažoval za nejaké výnimočné, skôr Pyrrhovo, pretože tú hotovosť, ak ho prijme vôbec, no však to uvidíme, ako čo, aká budúcnosť príde, budeme tam musieť tie peniaze nalievať naozaj v hotovosti, a nie v podobe záruk.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.10.2011 o 18:13 hod.

Ing.

Ján Počiatek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 18:15

Ivan Mikloš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Oceňujem, že neprítomnosť kamier nám skrátila rozpravu. Pán poslanec Počiatek, no, nehnevajte sa, ale vaše vystúpenie na mňa pôsobilo dojmom, že ste ho dostali prikázané od vášho predsedu, lebo ani vlastní poslanci vás nepočúvali. Takže veľmi stručne.
Keď ste nás pred rokom vyzývali, otázka znie, prečo ste takúto bankovú daň pred dvoma rokmi neprijali? Boli ste štyri roky ministrom financií. Kríza, banková kríza začala, pokiaľ viem, na jeseň roka 2008, podobná situácia ako s eurovalom, už to spomenul môj kolega, pán poslanec Matej. Tvrdíte a odvolávate sa na Richarda Sulíka, ale Richard Sulík v tomto zavádza, presne tak ako vy. Pretože za euroval sme tu hlasovali 11. augusta. Zo 142 prítomných poslancov 140 hlasovalo za, medzi nimi vy, medzi nimi Richard Sulík a všetci poslanci SaS, ako aj všetci poslanci SDKÚ. Ale my sa k tomu hlásime. Takže nezmiešavajte euroval a grécku pôžičku, v tomto prípade robíte presne to isté, čo robí Richard Sulík a poslanci SaS. Čo sa týka zvyšovania daní a toho, že neznižujeme výdavky alebo len tam, kde chýbajú, znižujeme, veľmi dobre viete, že znižujeme. 10-percentný pokles platov v tomto roku, zmrazenie platov vo verejnom sektore v budúcom roku, 10-percentný pokles bežných výdavkov v tomto roku, 5-percentný pokles bežných výdavkov v budúcom roku. To sú fakty, argumenty, namiesto vašich rečí.
Čo sa týka dôvodu, prečo je to v skrátenom konaní, v skrátenom konaní je to, pán poslanec, preto, že podľa výkladu legislatívcov v Národnej rade, keď výklad legislatívcov úradu vlády bol iný, tento návrh zákona tu už bol. Ale podľa výkladu legislatívcov v Národnej rade neubehol polrok medzi prerokovávaním toho istého zákona, aj keď v iných paragrafoch pred, pred polrokom, takže preto je to v skrátenom konaní. No a ste ešte povedali, že ste strašne zvedavý, aký ten rozpočet bude, pán poslanec. No, ak ste tak strašne zvedavý, však vy ste členom výboru pre rozpočet, financie, no a už ho tam máte. Máte ho tam od piatku, je na internete. Takže, ak ste tak strašne zvedavý, na internete ho máte od stredy, kedy ho schválila vláda Slovenskej republiky.
Tak, ak ste taký strašne zvedavý, tak nech sa páči, skúsiť si zapnúť internet, tam je.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

18.10.2011 o 18:15 hod.

Ing.

Ivan Mikloš

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18:19

Anton Marcinčin
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som vás zoznámil so spoločnou správou výborov Národnej rady o výsledku prerokovania zákona zo 14. septembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o stavebnom sporení vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie, tlač 528.
Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov o prerokovaní vyššie uvedeného zákona.
Národná rada schválila dňa 14. septembra 2011 zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov.
Prezident vrátil Národnej rade uvedený zákon a vo svojom rozhodnutí č. 230-41-2011-BA uviedol dôvody, ktoré ho viedli k tomu, aby využil svoju právomoc, ktorá mu vyplýva z Ústavy Slovenskej republiky.
Na základe toho predseda Národnej rady svojím rozhodnutím pridelil na opätovné prerokovanie návrh zákona týmto výborom: výboru pre financie a rozpočet a ústavnoprávnemu výboru. Uvedené výbory prerokovali predmetný zákon v stanovenom termíne. Gestorský výbor nedostal do začatia rokovania o zákone žiadne stanoviská poslancov Národnej rady.
Prezident Slovenskej republiky vo svojom rozhodnutí uviedol dôvody na vrátenie zákona a navrhol, aby Národná rada po opätovnom prerokovaní zákon schválila s touto zmenou: V čl. I., ôsmom bode v § 13j ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ustanovenie § 10a ods. 4 v znení účinnosť od 1. januára 2012 sa nevzťahuje na stavebného sporiteľa, ktorému bol poskytnutý stavebný úver podľa § 12 ods. 2 písm. a) pred 1. januárom 2012.
K predmetnému zákonu zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská. Odporúčanie pre Národnú radu zákon schváliť v pôvodnom znení bezo zmien uvedených v časti III. rozhodnutia prezidenta. Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a ústavnoprávny výbor neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Za návrh uznesenia hlasovali 5 poslanci a zdržali sa 7. Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom IV. tejto správy, nevyplynuli žiadne návrhy. Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet odporúča Národnej rade hlasovať o zmene, vyplývajúcej z rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky takto: Gestorský výbor odporúča neschváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k zákonu zo 14. septembra odporúča Národnej rade Slovenskej republiky schváliť v pôvodnom znení bezo zmeny uvedenej v časti III. rozhodnutia prezidenta zo 6. októbra 2011.
Predmetná správa výborov Národnej rady o zákone bola schválená uznesením gestorského výboru č. 268 z 13. októbra 2011. Výbor určil poslanca Antona Marcinčina za spoločného spravodajcu výborov.
Súčasne ma poveril podľa § 80 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku informovať Národnú radu o výsledku rokovania výborov a odôvodniť stanovisko gestorského výboru.
Ďakujem, pán predsedajúci.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

18.10.2011 o 18:19 hod.

Ing. Ph. D.

Anton Marcinčin

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18:23

Peter Muránsky
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku túto informáciu výborov Národnej rady.
Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 14. septembra 2011 zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 194/1998 Z. z.. Prezident Slovenskej republiky však podľa č. 102 ods. 1 písm. o) ústavy vrátil zákon na opätovné prerokovanie.
V súlade s citovaným rozhodnutím potom rokovali o zákone vrátenom prezidentom tieto výbory: výbor ústavnoprávny a výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Prezident Slovenskej republiky vo svojom rozhodnutí zo dňa 7. októbra 2011 uviedol dôvody na vrátenie zákona. Navrhol, aby Národná rada po opätovnom prerokovaní zákon schválila so zmenami tak, ako ich máte v rozhodnutí pána prezidenta.
Ústavnoprávny výbor vo svojom uznesení č. 315 z 10. októbra 2011 odporúča schváliť, aby Národná rada schválila vrátený zákon s pripomienkami upravujúcimi účinnosť tohto zákona. Avšak výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie prerokoval vrátený zákon a odporúča prerokovaný zákon opätovne schváliť so všetkými pripomienkami pána prezidenta.
Gestorský výbor prerokoval spoločnú správu, avšak výbor neschválil spoločnú správu výborov.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

18.10.2011 o 18:23 hod.

Ing. Mgr.

Peter Muránsky

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:25

Marian Záhumenský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ctené kolegyne, kolegovia, v prvom rade chcem vysoko oceniť citlivý postoj a vnímanie pána prezidenta vo vzťahu k slovenským poľnohospodárom a ich postavenie na spoločnom otvorenom európskom trhu.
Je trošku smutné, že takýto cit pre domácich poľnohospodárov a Slovenskú republiku nemá minister pôdohospodárstva, ktorý sa snaží svojím zákonom otvoriť trh skôr, ako ho otvoria iné vyspelé krajiny Európskej únie. Je pochopiteľné a predpokladá sa, že asi v horizonte dvoch-troch, možno piatich rokov dôjde k úplnému otvoreniu európskeho trhu v oblasti predaja genetického materiálu v rámci Európy, a preto silnie tlak veľkej nadnárodnej spoločnosti, aby tento trh otvorili v nových krajinách skôr, aby mali určitú výhodu, aby dokázali kolonizovať slovenský trh, a preto do toho investujú aj pravdepodobne nemalé finančné prostriedky, aby túto výhodu získali a obsadili slovenský trh.
Ak sa pozrieme na vyspelé chovateľské krajiny ako je povedzme Francúzsko, ktoré má najviac uzavretý trh, kde nieže je možné predávať inseminačné dávky len cez francúzske inseminačné spoločnosti, ale dokonca donedávna boli uzavreté jednotlivé krajiny, ako je povedzme, nemohlo predávať inseminačné stanice z Normandie do Bretónska a podobne. Keď to Francúzi otvorili, to znamená, ako keby sme my otvorili predaj medzi Trnavským krajom a Nitrianskym krajom, a tvárili sa, že otvorili európsky trh.
Podobne to je v Nemecku, kde je možné predávať, a šľachtiteľské chovy sú spojené s inseminačnými stanicami a je možné predávať dávky len cez tieto stanice, a ak príde iná dávka zo zahraničia na nemecký trh, tieto zvieratá nie sú zapísané v plemennej knihe. To znamená, že nemajú pôvod, sú bez pôvodu, tým pádom nie je možné vlastne s týmito zvieratami plnohodnotne na relevantnom trhu obchodovať. Ešte horšie to je zviazané v Holandsku. To sú najvyspelejšie krajiny, kde sa chová dobytok a jednoducho, tieto krajiny nám radia, aby sme sa ponáhľali s otvorením európskeho trhu, lebo je to prirodzené a Európska únia si to vyžaduje, a u nich sa neotvára ten trh preto, lebo z historického hľadiska to nedokážu presadiť.
Myslím si, že pán prezident veľmi dobre pochopil, že Slovensko by malo otvoriť svoj trh v súlade a spolu aj s týmito vyspelými krajinami. To je dobrá správa, že aspoň ktosi stojí pri slovenských poľnohospodároch a vníma ich konkurenčnú schopnosť, ak sa otvorí trh pre zahraničné stanice a tým pádom dôjde k určitým procesom, ktoré na Slovensku nastanú. Ono sa pýtame, však otvorením konkurencie, je predsa výhoda určite znížených cien a podobne.
Keďže predaj plemenného materiálu je špecifický predaj, práve otvorením trhu dôjde k zdraženiu inseminačných dávok pre slovenských chovateľov. Sme toho svedkami, ako sa tento proces udial v Českej republike. Keby napríklad najlepší plemenný býk v súčasnosti, Planet, sa predáva na Slovensku za 30 eur, tak v Českej republike tento istý býk stojí 1500 českých korún.
Asi taký je rozdiel v otvorení trhu a primerane u všetkých plemenníkov môžeme hovoriť o podobnom cenovom rozdiele pri otvorenom trhu a chránenom trhu. Ak sa pozrieme na Slovensko, tak vlastne nadnárodné spoločnosti môžu prísť na Slovensko, len si musia založiť inseminačnú stanicu, musia robiť šľachtiteľský program na Slovensku, čo je samozrejme nákladné a čo je nevýhodné, a preto sa snažia túto podmienku odblokovať, a ak sa pozrieme do Francúzska, tak tam ani nie je možné prísť a otvoriť si inseminačnú stanicu a svojím spôsobom sa dostať na tento trh.
To znamená že, stane sa to, že ak by sa otvoril trh, tak ako bol navrhovaný v schválenom zákone, tak by v prvom rade došlo k zrušeniu inseminačných staníc, došlo by k zrušeniu šľachtiteľských programov na Slovensku a Slovensko by sa stalo vlastne len predajcom inseminačných dávok zo zahraničia. Keď konečne sa začal rozbiehať obchod s vysoko pridanou hodnotou, lebo plemenný materiál je skutočne produkt s vysokou pridanou hodnotou a začínalo sa Slovensko uplatňovať v krajinách tretieho sveta, lebo..., ale aj v západnej Európe, predaj v Mongolsku, predaj v Kazachstane, predaj v Bielorusku, rozbehol sa obchod so slovenským plemenným materiálom v Ruskej republike, ale aj v Českej republike, Poľsku, Nemecku, dokonca vo Francúzsku, ale cez ich plemenárske stanice, tak by sme tento proces zastavili a zlikvidovali.
Nemyslím si, že to je cesta, ktorou by sme sa mali vydať a obzvlášť nie, ak Európa sa chystá tento krok urobiť, mali by sme ho urobiť spolu. To znamená, že v prvom rade dôjde, dôjde k zrušeniu šľachtiteľskej práce na Slovensku, dôjde ku skončeniu šľachtiteľských staníc, ktoré túto činnosť vykonávajú. V druhom rade príde k zvýšeniu cien pre slovenských chovateľov, to je druhý, druhý proces, ktorý nastane. No a, samozrejme, dôjde k zastaveniu vývozu slovenskej genetiky, keďže sa nebude produkovať na Slovensku, ale Slovensko bude iba nakupovať v zahraničí a predávať pre svojich chovateľov. Čo znamená šľachtenie vlastne pre slovenských, alebo vôbec pre poľnohospodárov ako takých? Jednoznačne, šľachtenie znamená zvýšenie produkcie a skvalitnenie živočíšnych produktov.
Ak to porovnáme na Slovensku za posledných pätnásť rokov vďaka šľachtiteľskej práci a vďaka využívaniu aj dobrej slovenskej genetiky aj dovozom špičkovej genetiky zo zahraničia a v kombinácii toho, že slovenská genetika je ponúkaná za vynikajúce ceny a v mixe s vynikajúcou genetikou zo zahraničia mali slovenskí chovatelia priaznivé ceny preto, aby mohli investovať do genetiky. Za posledných pätnásť rokov stúpla úžitkovosť mlieka o 100 percent. O 100 percent je nevídaný proces, čo sa udialo v produkcii, povedzme v produkcii mlieka, a nie je to vídané ani v okolitých krajinách. Toto je vplyv dobrej plemenárskej práce na Slovensku, a preto si myslím, že by bolo rozumné a treba poďakovať, myslím, že všetci slovenskí poľnohospodári ďakujú pánovi prezidentovi, že to veľmi citlivo pochopil a vrátil tento návrh zákona, aby bola šanca urobiť určitý reparát a túto chybu neurobiť. Druhá chyba, ktorá je v navrhovanom zákone, aj keď nie je v pripomienkach pána prezidenta je, že sa robí takzvaná transformácia kontroly úžitkovosti. Ja už som, keď sme ten zákon schvaľovali, vo svojom vystúpení poukázal na problémy a príčiny, prečo je tá transformácia zlá a je nepremyslená a doslova je likvidačná pre kontrolu úžitkovosti na Slovensku. Nechcem hovoriť o tom, že kontrola úžitkovosti má prejsť zrušením plemenárskeho ústavu alebo plemenárskych služieb na Výskumný ústav živočíšnej výroby. Do dnešného dňa nie je nijakým spôsobom tento ústav pripravený túto činnosť prevziať. Ak by 1. januára mala prejsť kontrola úžitkovosti na tento ústav, tak nastane absolútny chaos, dôjde k rozbitiu plemenárskych služieb, ktoré sa budovali šesťdesiat rokov, ktoré získali množstvo ocenení. Má štyri najvyššie certifikáty. Nedávno, iba v júni, získal štvrtý certifikát Ikaru, kde tento certifikát má iba málo krajín v rámci Európskej únie. A my za odmenu tento ústav zrušíme, či už sú za tým ciele, aby vzniklo dvadsať budov, ktoré sú, ktoré sa stanú prebytočnými a, samozrejme, aj finančne celý ten proces transformácie je neefektívny, tak musím povedať, že s likvidáciou kontroly úžitkovosti na Slovensku by nastala situácia, ktorá by sa veľmi ťažko vracala naspäť do pôvodného stavu.
Ja by som to prirovnal k tomu, ako keď ktosi šesťdesiat rokov skladá zložité lego, zloží z toho krásnu skladačku, ktorá funguje, je funkčná, ktosi po nej tresne kladivom. To je asi súčasná tranformácia, ktorá je navrhovaná, a potom povie: Však keď sa vám to nepáči, tak to zložte naspäť. To asi nie je možné. Aj keby to bolo možné, veľmi veľa času a veľmi veľa peňazí by to stálo, a myslím si, že do tohto by sa asi málokto chcel pustiť, čiže asi by sme museli povedať, že, bohužiaľ, v určitom období došlo k zastaveniu kontroly úžitkovosti.
Preto by som vás chcel, ctené dámy a páni, požiadať, nielen aby sme podporili pripomienky pána prezidenta, ktoré sú oprávnené, relevantné, ale aby sme následne ani zákon ako celok neschválili. Myslím si, že bude to veľká služba pre slovenských poľnohospodárov.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

18.10.2011 o 18:25 hod.

Ing.

Marian Záhumenský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:35

Magda Košútová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Pán poslanec, veľmi pekne vám ďakujem za vaše vystúpenie. Chcela by som povedať, že vidíme, čo urobila liberalizácia trhu za posledné roky, keď slovenskí poľnohospodári sa dostali do veľmi zlej a znevýhodnenej situácie a vlastná produkcia na Slovensku poklesla na 30 percent produkcie. Verím, že kolegovia zvážia vážnosť tejto situácie a podporia pripomienky pána prezidenta a takisto, že zákon bude chrániť našich vlastných domácich producentov.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.10.2011 o 18:35 hod.

Ing.

Magda Košútová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
24. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia
 

Uvádzajúci uvádza bod 9:06

Lucia Žitňanská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, predkladám vládny návrh zákona o zastúpení Slovenskej republiky v Eurojuste.
Predkladaný návrh zákona bol vypracovaný v súlade s Plánom legislatívnych úloh vlády na rok 2011.
Účelom navrhovanej právnej úpravy je transpozícia rozhodnutia Rady 2009/426/SVV zo 16. decembra 2008 týkajúceho sa posilnenia kompetencie Eurojustu.
Vzhľadom na rozsah legislatívnych zmien pôvodného zákona č. 530/2004 Z. z. o zastúpení Slovenskej republiky v Eurojuste návrh predkladám vo forme nového zákona.
Návrh zákona detailnejšie upravuje podmienky vymenovania a odvolania národného člena, zavádza funkciu zástupcu národného člena a zároveň novým spôsobom definuje funkciu jeho asistenta. Návrh zákona zefektívňuje výkon právomocí národného člena v oblasti justičnej spolupráce rozšírením jeho oprávnení smerom k vnútroštátnym orgánom. Podporu národnému členovi pri plnení jeho úloh zabezpečuje novozavedený Národný koordinačný systém Eurojustu, a to najmä prostredníctvom spracúvania a odovzdávania relevantných informácií. Návrh zákona vymedzuje dôsledky vymenovania národného člena, jeho zástupcu alebo asistenta do funkcie styčného zástupcu Eurojustu, stanovuje postup slovenských orgánov v problémových prípadoch justičnej spolupráce a upravuje spôsob výmeny informácií medzi príslušnými orgánmi Slovenskej republiky a národným členom. Návrh zákona tiež rámcovo upravuje postup v prípade škody, ktorá bola spôsobená národným členom, jeho zástupcom alebo asistentom pri výkone ich právomocí.
Môžem sa vyjadriť aj k spoločnej správe, ktorú schválil ústavnoprávny výbor k predmetnému návrhu zákona 10. októbra. Za predkladateľa môžem povedať, že sa stotožňujem so závermi vyplývajúcimi zo spoločnej správy aj pozmeňujúcimi návrhmi, ktoré z nej vyplývajú.
Poprosím o prerokovanie návrhu. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

19.10.2011 o 9:06 hod.

doc. JUDr. PhD.

Lucia Žitňanská

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:09

Anna Vitteková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona o zastúpení Slovenskej republiky v Eurojuste podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením zo 6. septembra 2011 č. 568 pridelila vládny návrh zákona o zastúpení Slovenskej republiky v Eurojuste na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet a výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi týchto výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Vládny návrh zákona o zastúpení Slovenskej republiky v Eurojuste odporúčali schváliť ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet a výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny.
Z uznesenia Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto správy vyplynuli doplňujúce návrhy, ktoré sú súčasťou tejto správy. Jedná sa o doplňujúce návrhy v počte tri. Gestorský výbor odporúča o týchto doplňujúcich návrhoch hlasovať spoločne a tieto schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona o zastúpení Slovenskej republiky v Eurojuste uvedených pod bodom III tejto správy a stanovísk poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona o zastúpení Slovenskej republiky v Eurojuste schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona o zastúpení Slovenskej republiky v Eurojuste v druhom čítaní bola schválená uznesením Ústavnoprávneho výboru Národnej rady z 10. októbra 2011 pod č. 311. Týmto uznesením výbor zároveň poveril spravodajkyňu predložiť návrhy podľa § 81, 83, 84, 86 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem, nech sa páči, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

19.10.2011 o 9:09 hod.

JUDr.

Anna Vitteková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 9:13

Lucia Žitňanská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, na rokovanie Národnej rady predkladám zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Ide o zákon, ktorý nadväzuje na už schválené a účinné zmeny v justícii a ktorého kľúčovými bodmi sú predovšetkým obnovenie pravidelného hodnotenia sudcov každých päť rokov, ktoré bolo pôvodne zrušené zákonom č. 517/2008 Z. z., zavedenie mechanizmu opätovného hodnotenia sudcu po jednom roku z dôvodu predchádzajúceho zistenia nedostatkov v práci sudcu a možnosť straty funkcie, ak sa preukáže, že sudca stratil odbornú spôsobilosť byť sudcom. Súčasne sa navrhuje precizovať úpravu procesu hodnotenia sudcu a zavádza sa nový právny inštitút, ktorým je ročný štatistický výkaz sudcu, ktorý podľa návrhu bude zverejňovaný.
Vo vzťahu k disciplinárnemu konaniu sa navrhuje zavedenie náhodného výberu disciplinárneho senátu zvlášť pre každé disciplinárne konanie, čím sa výrazne obmedzuje riziko zneužitia disciplinárneho konania, čo je základným predpokladom na naplnenie požiadavky, aby disciplinárne konanie bolo v opodstatnených prípadoch efektívnym nástrojom očisty súdneho stavu. Na účely občianskej kontroly disciplinárnych senátov bude zverejnený na internete ich zoznam, rovnako aj databázy predsedov a členov disciplinárnych senátov zvolených Súdnou radou. V rámci právnej úpravy disciplinárneho konania sa súčasne reaguje aj na potreby aplikačnej praxe a riešia sa niektoré nedostatky tejto právnej úpravy.
A vyjadrím sa aj k spoločnej správe, ktorú prijal ústavnoprávny výbor. Stotožňujem sa so znením spoločnej správy a s pozmeňujúcimi návrhmi, ktoré sú v nej obsiahnuté.
Pán predsedajúci, poprosím o prerokovanie tohto návrhu zákona. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

19.10.2011 o 9:13 hod.

doc. JUDr. PhD.

Lucia Žitňanská

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:16

Jana Dubovcová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorý máte ako tlač 454, spoločná správa k nemu je ako tlač 454a.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením zo 7. septembra 2011 č. 571 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich, na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny.
V článku II spoločnej správy je konštatované, že poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
V článku III spoločnej správy sa uvádza, že vládny návrh zákona odporúčali schváliť Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením zo dňa 4. októbra 2011 č. 291 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny uznesením z 29. septembra 2011 č. 82. Z uznesení výborov vyplynuli pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú uvedené v časti IV spoločnej správy pod bodmi 1 až 10. Gestorský výbor odporúča hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch uvedených pod bodmi 1 až 10 spoločne s návrhom schváliť ich.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorý máte ako tlač 454, schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona bola schválená uznesením Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky z 10. októbra 2011 pod č. 313. Týmto uznesením výbor zároveň poveril spravodajkyňu predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

19.10.2011 o 9:16 hod.

JUDr.

Jana Dubovcová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video