24. schôdza

11.10.2011 - 21.10.2011
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

18.10.2011 o 17:31 hod.

JUDr.

Pavol Hrušovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 17:31

Pavol Hrušovský
Skontrolovaný text
Hlasujeme, páni poslanci, o návrhu prerokovať zákon v druhom čítaní.
(Hlasovanie.) 144 prítomných, 77 za, 2 proti, 65 sa zdržalo.

Návrh sme schválili.

Prosím, ďalší návrh.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

18.10.2011 o 17:31 hod.

JUDr.

Pavol Hrušovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 17:31

Zuzana Aštaryová
Skontrolovaný text
Súčasne odporúčam prideliť v druhom čítaní na prerokovanie tento návrh okrem Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet aj ústavnoprávnemu výboru. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do tridsať dní a gestorský výbor do tridsaťdva dní od jeho prerokovania.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

18.10.2011 o 17:31 hod.

Zuzana Aštaryová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 17:31

Pavol Hrušovský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Prezentujme sa a hlasujme o návrhu, tak ako ho predložila pani spoločná spravodajkyňa, poslankyňa Aštaryová.
(Hlasovanie.) 145 prítomných, 78 za, 65 sa zdržalo, 2 nehlasovali.
Návrh sme schválili.
Pán poslanec Tóth bol poverený výborom pre financie a rozpočet, aby Národnej rade predložil ako spoločný spravodajca návrhy uznesení k prerokovávanému návrhu vlády na vydanie zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja, tlač 511.
Nech sa páči, pán poslanec.

(Hlasovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 511.)
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

18.10.2011 o 17:31 hod.

JUDr.

Pavol Hrušovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 17:31

Tibor Tóth
Skontrolovaný text
Vážený pán predsedajúci, konštatujem, že vystúpil jeden poslanec. Z jeho vystúpenia nevzišiel žiaden návrh. Odporúčam preto, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že prerokuje tento návrh v druhom čítaní.
Prosím, dajte hlasovať.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

18.10.2011 o 17:31 hod.

Ing.

Tibor Tóth

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 17:31

Pavol Hrušovský
Skontrolovaný text
Hlasujeme o návrhu.
(Hlasovanie.) 147 prítomných, 80 za, 64 proti, 3 sa zdržali.

Návrh sme schválili.

Prosím, ďalší návrh.
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

18.10.2011 o 17:31 hod.

JUDr.

Pavol Hrušovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 17:31

Tibor Tóth
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Súčasne odporúčam prideliť v druhom čítaní na prerokovanie tento návrh okrem Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet aj ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do tridsať dní a gestorský výbor do tridsaťdva dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady.
Prosím, dajte hlasovať.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

18.10.2011 o 17:31 hod.

Ing.

Tibor Tóth

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 17:31

Pavol Hrušovský

Uvádzajúci uvádza bod 17:31

Anton Marcinčin
Skontrolovaný text
Vážený pán predseda, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla, že prerokuje tento návrh v druhom čítaní.
Dajte, prosím, o tomto návrhu hlasovať.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

18.10.2011 o 17:31 hod.

Ing. Ph. D.

Anton Marcinčin

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 17:31

Pavol Hrušovský
Skontrolovaný text
Hlasujeme o návrhu.
(Hlasovanie.) 146 prítomných, 75 za, 11 proti, 60 sa zdržalo.

Návrh sme schválili.

Prosím, ďalší návrh.
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

18.10.2011 o 17:31 hod.

JUDr.

Pavol Hrušovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 17:31

Anton Marcinčin