24. schôdza

11.10.2011 - 21.10.2011
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

18.10.2011 o 17:31 hod.

JUDr.

Pavol Hrušovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 17:31

Pavol Hrušovský
Skontrolovaný text
Hlasujeme, páni poslanci, o návrhu prerokovať zákon v druhom čítaní.
(Hlasovanie.) 148 prítomných, 79 za, 2 proti, 67 sa zdržalo.

Návrh sme schválili.

Prosím, ďalší návrh.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

18.10.2011 o 17:31 hod.

JUDr.

Pavol Hrušovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 17:32

Edita Pfundtner
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda. Dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky prideľuje predložený vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre obranu a bezpečnosť a výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny. Ďalej, aby za gestorský výbor určila hlasovaním Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky s tým, že určené výbory vládny návrh zákona prerokujú v druhom čítaní do tridsať dní a gestorský výbor do tridsaťdva dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

18.10.2011 o 17:32 hod.

Mgr.

Edita Pfundtner

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 17:32

Pavol Hrušovský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Prosím, aby sme sa prezentovali a hlasovali o návrhu uznesenia, tak ako ho predložila pani spoločná spravodajkyňa.
(Hlasovanie.) 146 prítomných, 80 za, 1 proti, 64 sa zdržalo, 1 nehlasoval.
Návrh sme schválili.
Poprosím vás teraz, pani poslankyňa, aby ste predložili Národnej rade návrhy uznesení k prerokovávanému vládnemu návrhu zákona o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia spojená s odňatím slobody v Európskej únii, ktorý prerokovávame ako tlač 499.
Prosím o návrh.

(Hlasovanie o vládnom návrhu zákona o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia spojená s odňatím slobody v Európskej únii a o zmene a doplnení zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov, tlač 499.)
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

18.10.2011 o 17:32 hod.

JUDr.

Pavol Hrušovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 17:32

Edita Pfundtner
Skontrolovaný text
Ďakujem. Pán predseda, opätovne konštatujem, že v rozprave nevystúpil žiadny poslanec, preto prosím, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla prerokovať predložený vládny návrh zákona v druhom čítaní.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

18.10.2011 o 17:32 hod.

Mgr.

Edita Pfundtner

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 17:32

Pavol Hrušovský
Skontrolovaný text
Hlasujeme o návrhu prerokovať zákon v druhom čítaní.
(Hlasovanie.) 148 prítomných, 79 za návrh, 2 proti, 67 sa zdržalo.

Návrh sme schválili.

Prosím, ďalší návrh.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

18.10.2011 o 17:32 hod.

JUDr.

Pavol Hrušovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 17:32

Edita Pfundtner
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky prideľuje predložený vládny návrh zákona týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky, a to: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre obranu a bezpečnosť a výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny. Ďalej, aby za gestorský výbor určila hlasovaním Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky s tým, že určené výbory vládny návrh zákona prerokujú v druhom čítaní do tridsať dní a gestorský výbor do tridsaťdva dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

18.10.2011 o 17:32 hod.

Mgr.

Edita Pfundtner

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 17:32

Pavol Hrušovský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Hlasujeme o návrhu, páni poslanci.
(Hlasovanie.) 148 prítomných, 79 za návrh, 1 proti, 67 sa zdržalo, 1 nehlasoval.
Návrh sme schválili.
Poprosím teraz pána poslanca Přidala, aby ako poverený spravodajca výborom pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu predložil Národnej rade návrhy uznesení k poslednému, dnes prerokovanému vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o Národnom jadrovom fonde, ktorý prerokovávame ako tlač 510.
Prosím o návrh.

(Hlasovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 510.)
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

18.10.2011 o 17:32 hod.

JUDr.

Pavol Hrušovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:46

Alojz Přidal
Skontrolovaný text
Vážený pán predseda, konštatujem, že v rozprave nevystúpil žiaden poslanec. Prosím, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku, prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

18.10.2011 o 17:46 hod.

Mgr.

Alojz Přidal

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 17:46

Pavol Hrušovský
Skontrolovaný text
Hlasujeme, páni poslanci, o návrhu.
(Hlasovanie.) Páni poslanci, vyhlasujem toto hlasovanie za zmätočné.
Hlasujeme.
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

18.10.2011 o 17:46 hod.

JUDr.

Pavol Hrušovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 17:46

Alojz Přidal
Skontrolovaný text
Tóno, kartu nemám. (Smiech v sále.) Počkajte, pán predseda, prosím.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

18.10.2011 o 17:46 hod.

Mgr.

Alojz Přidal

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video