24. schôdza

11.10.2011 - 21.10.2011
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

18.10.2011 o 17:19 hod.

Mgr. M.A., MBA

Juraj Droba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

17:19

Juraj Droba
Skontrolovaný text
Ďalej navrhujem, aby za gestorský výbor určila hlasovaním Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky s tým, že určené výbory návrh zákona prerokujú v termíne do tridsiatich dní a v gestorskom výbore do tridsiatich dvoch dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Skryt prepis

18.10.2011 o 17:19 hod.

Mgr. M.A., MBA

Juraj Droba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

17:19

Ľudovít Jurčík
Skontrolovaný text
Prosím, pán predseda, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.
Skryt prepis

18.10.2011 o 17:19 hod.

Ing.

Ľudovít Jurčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

17:19

Ľudovít Jurčík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím predsedu prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu a ďalej, aby za gestorský výbor určila hlasovaním Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu a že určené výbory návrh zákona prerokujú v druhom čítaní vo výboroch do tridsať dní a v gestorskom výbore do tridsaťdva dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Skryt prepis

18.10.2011 o 17:19 hod.

Ing.

Ľudovít Jurčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

17:19

Ivan Štefanec
Skontrolovaný text
Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať, že Národná rada prerokuje uvedený návrh zákona v druhom čítaní.
Skryt prepis

18.10.2011 o 17:19 hod.

Ing. PhD. MBA

Ivan Štefanec

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

17:19

Ivan Štefanec
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Súčasne odporúčam v zmysle zákona o rokovacom poriadku a v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady prideliť v druhom čítaní na prerokovanie tento návrh okrem výboru pre financie a rozpočet aj Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady a za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do tridsiatich dní a gestorský výbor do tridsaťdva dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady.
Skryt prepis

18.10.2011 o 17:19 hod.

Ing. PhD. MBA

Ivan Štefanec

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

17:19

Ondrej Matej
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, v rozprave vystúpilo 12 poslankýň a poslancov Národnej rady, pričom dvaja poslanci dali procedurálne návrhy, preto prosím, pán predseda, dajte hlasovať o prvom procedurálnom návrhu pána poslanca Petráka nepokračovať v rokovaní o návrhu zákona.
Skryt prepis

18.10.2011 o 17:19 hod.

Ing.

Ondrej Matej

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

17:19

Ondrej Matej
Skontrolovaný text
Pán poslanec Kažimír podal procedurálny návrh vrátiť návrh zákona na dopracovanie.
Prosím, dajte hlasovať o jeho procedurálnom návrhu.
Skryt prepis

18.10.2011 o 17:19 hod.

Ing.

Ondrej Matej

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

17:19

Ondrej Matej
Skontrolovaný text
Prosím na základe toho, že sme neschválili dva procedurálne návrhy, prosím, dajte hlasovať o tom, že predmetný návrh zákona prerokujeme v druhom čítaní.
Skryt prepis

18.10.2011 o 17:19 hod.

Ing.

Ondrej Matej

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

17:19

Ondrej Matej
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o tom, že predmetný zákon bude pridelený v druhom čítaní na prerokovanie výboru pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do tridsať dní a gestorský výbor do tridsaťdva dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady.
Dajte, prosím, hlasovať.
Skryt prepis

18.10.2011 o 17:19 hod.

Ing.

Ondrej Matej

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 17:31

Zuzana Aštaryová
Skontrolovaný text
Takže, pán predseda, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že prerokuje tento návrh v druhom čítaní. Prosím, dajte o tom hlasovať.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

18.10.2011 o 17:31 hod.

Zuzana Aštaryová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video