24. schôdza

11.10.2011 - 21.10.2011
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

18.10.2011 o 17:31 hod.

JUDr.

Pavol Hrušovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 17:31

Pavol Hrušovský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Hlasujeme, páni poslanci, o návrhu uznesenia, tak ako ho predložil pán poslanec Marcinčin.
(Hlasovanie.) 144 prítomných, 78 za, 6 proti, 59 sa zdržalo, 1 nehlasoval.
Návrh sme schválili.
Pán poslanec Fecko bol poverený výborom pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, aby ako spoločný spravodajca informoval Národnú radu o návrhu uznesení k prerokovanému vládnemu návrhu zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín, ktorý prerokovávame ako tlač 504.
Nech sa páči, pán poslanec.

(Hlasovanie o vládnom návrhu zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 504.)
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

18.10.2011 o 17:31 hod.

JUDr.

Pavol Hrušovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 17:31

Martin Fecko
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. Konštatujem, že v rozprave nevystúpil nik, preto prosím, pán predseda, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený vládny návrh zákona v druhom čítaní.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

18.10.2011 o 17:31 hod.

Ing.

Martin Fecko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 17:31

Pavol Hrušovský
Skontrolovaný text
Hlasujeme o návrhu.
(Hlasovanie.) 147 prítomných, 79 za návrh, 63 proti, 5 sa zdržalo.

Návrh sme schválili.

Prosím, ďalší návrh.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

18.10.2011 o 17:31 hod.

JUDr.

Pavol Hrušovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 17:31

Martin Fecko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky prideľuje predložený vládny návrh zákona na prerokovanie výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Ďalej, aby za gestorský výbor určila hlasovaním Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s tým, že určené výbory vládny návrh zákona prerokujú do tridsať dní a v gestorskom výbore do tridsaťdva dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

18.10.2011 o 17:31 hod.

Ing.

Martin Fecko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 17:31

Pavol Hrušovský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Hlasujeme o návrhu.
(Hlasovanie.) 148 prítomných, 80 za návrh, 2 proti, 66 sa zdržalo.
Návrh sme schválili.
Poprosím pani poslankyňu Blahovú, aby predložila Národnej rade návrhy uznesení k prerokovávanému vládnemu návrhu zákona o príspevku pri narodení dieťaťa, ktorý prerokovávame ako tlač 500.
Nech sa páči, pani poslankyňa, predložte návrh.

(Hlasovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 500.)
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

18.10.2011 o 17:31 hod.

JUDr.

Pavol Hrušovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 17:31

Natália Blahová
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. Prosím, pán predseda dajte hlasovať o postúpení návrhu zákona do druhého čítania.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

18.10.2011 o 17:31 hod.

Mgr. Bc.

Natália Blahová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 17:31

Pavol Hrušovský
Skontrolovaný text
Hlasujeme, páni poslanci, o návrhu prerokovať zákon v druhom čítaní.
(Hlasovanie.) 148 prítomných, 79 za, 1 proti, 68 sa zdržalo.

Návrh sme schválili.

Prosím, ďalší návrh.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

18.10.2011 o 17:31 hod.

JUDr.

Pavol Hrušovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 17:31

Natália Blahová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Teraz v súlade s § 74 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky a s citovaným rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky odporúčam prideliť návrh zákona v druhom čítaní na prerokovanie: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre sociálne veci, pričom odporúčam, aby výbory, ktorým bol návrh zákona pridelený, ho prerokovali v termíne do tridsať dní a v gestorskom výbore do tridsaťdva dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky. Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o tomto návrhu.
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

18.10.2011 o 17:31 hod.

Mgr. Bc.

Natália Blahová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 17:31

Pavol Hrušovský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme o návrhu.
(Hlasovanie.) 148 prítomných, 79 za návrh, 2 proti, 67 sa zdržalo.
Návrh sme schválili.
Teraz poprosím pani poslankyňu Pfundtner, aby z poverenia výboru ústavnoprávneho Národnej rade predložila návrhy uznesení k prerokovávanému návrhu vlády o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia nespojená s odňatím slobody, ktorý prerokovávame ako tlač 498.

(Hlasovanie o vládnom návrhu zákona o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia nespojená s odňatím slobody alebo probačné opatrenie na účely dohľadu v Európskej únii, tlač 498.)
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

18.10.2011 o 17:31 hod.

JUDr.

Pavol Hrušovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 17:31

Edita Pfundtner
Skontrolovaný text
Ďakujem, pán predseda. Konštatujem, že v rozprave nevystúpil nikto, preto pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla prerokovať predložený vládny návrh zákona v druhom čítaní.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

18.10.2011 o 17:31 hod.

Mgr.

Edita Pfundtner

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video