24. schôdza

11.10.2011 - 21.10.2011
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

20.10.2011 o 14:15 hod.

Ing. PhD.

Viera Tomanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:15

Viera Tomanová

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:17

Dušan Čaplovič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja plne podporujem návrh pani poslankyne Obrimčákovej vyňať zo spoločnej správy tieto dva body na osobitné hlasovanie. A poviem aj prečo ešte aj, aby som to viacej zvýraznil.
Predovšetkým, my máme hodnotené v školstve verejné školy alebo štátne. Máme hodnotené cirkevné školy a súkromné. A z tohto hodnotenia sú súkromné školy najhoršie, na poslednom mieste a my zavádzame diskriminačné opatrenie vo vzťahu k cirkevným a verejným školám, že im priznávame, súkromným školám, isté nadštandardy, a pritom ten vzdelávací proces v súkromných školách je veľmi slabý pri hodnoteniach. A, samozrejme, na základe toho treba k tomu prijať jasné stanovisko, že tento návrh odmietnuť.
Po druhé, a to je otázka znižovania sociálneho statusu, najmä peňaženiek občanov v tomto krízovom období, vo vzťahu k originálnym kompetenciám miest a obcí, osobitne, keď sa tu hovorilo o centrách voľného času umeleckých škôl, školských jedální, zhodou okolností mám skúsenosti, lebo som členom rady, ako poslanec mesta Bratislavy, takýchto škôl a viem, po čom oni volajú, tak naozaj vytvárame v tejto oblasti, ak prijmeme tento návrh, ďalšiu nezamestnanosť v regiónoch a výrazne vstúpime do peňaženiek občanov, ktorí chcú dať svoje deti do týchto zariadení, a nebudú mať na to zdroje.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

20.10.2011 o 14:17 hod.

doc. PhDr. DrSc.

Dušan Čaplovič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14:20

Martin Poliačik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda. Rád by som uviedol na pravú mieru genézu, ako vlastne vzniklo to ustanovenie v spoločnej správe, ktoré hovorí o špeciálnom režime pre súkromné školy. Bolo spoločnou požiadavkou poslancov, pani kolegyne Žitňanskej, pána kolegu Beblavého, takisto mňa, pri vyjednávaní na ministerstve školstva, aby sa uvoľnili ruky všetkým riadiacim pracovníkom všetkých škôl.Takisto verejných aj cirkevných aj súkromných, aby si mohli vybrať, že či svojich ľudí budú odmeňovať podľa tabuliek alebo podľa vlastného platobného predpisu.
Ak sa rozhodnú ísť podľa tabuliek, nech sa páči. Takisto sa môžu rozhodnúť riaditelia súkromných škôl, že proste ostanú na jednej úrovni so všetkými ostatnými školami a pôjdu podľa tabuliek. Ale ak sa rozhodnú, že chcú svojich učiteľov motivovať a zaplatiť lepšie, poprípade si nastavia kritériá, kvôli ktorým budú dvíhať platy naozaj dobrých učiteľov a zdvíhať podmienky na svojej škole tak, aby motivovali tých najlepších na trhu, aby ku nim išli učiť, tak je absolútny nezmysel, aby sme im toto zakazovali.
Pán kolega Čaplovič často rozpráva o tom, pán kolega Čaplovič často rozpráva o tom, aké majú súkromné školy chabé výsledky. Ale prečo to tak je, pán kolega? Je to kvôli tomu, že sú neustále tlačení do nivelizácie a vo všetkom musia byť na tej istej úrovni ako verejné a cirkevné školy. Takisto je lož, keď sa povie, že sú rovnakým spôsobom financované ako sú, ako verejné školy, pretože sám veľmi dobre viete, že 12 percent na kapitálové výdavky súkromné školy nedostávajú, že je absolútne nezmyselne nastavený systém tak, že si musia najprv okná pomaly porozbíjať, len aby ich mohli renovovať, lebo nemôžu zasahovať do budov, ktoré majú prenajaté, že môžu rozbité okno znovu zaskliť, ale nemôžu ho o päť centimetrov rozšíriť, pretože by to boli stavebné úpravy. A ako chceme potom dvíhať úroveň súkromného školstva na Slovensku, keď majú zo všetkých strán zviazané ruky a nevedia nijakým spôsobom vytvárať konkurenčne lepšie podmienky pre žiakov a pre zákonných zástupcov, ktorí ich zastupujú.
Akým spôsobom potom chceme podporovať duálny systém, v ktorom majú proti sebe stáť súkromné školy a verejné školy a ukazovať, ktoré z nich sú lepšie a ktoré dávajú lepšie podmienky pre vzdelávanie.
Ako chceme na súkromných školách vytvoriť priestor pre experiment a pre nové metódy vzdelávania, keď ich tlačíme do toho, aby boli rovnakí so všetkými ostatnými. A ako chceme na Slovensko prilákať zahraničných dobrých lektorov, keď ich budeme platiť štyristopäťdesiat alebo päťsto eur za mesiac. Ako tu chceme mať potom dobrú súkromnú školu, veď to je nezmysel.
My sme chceli, aby súkromné, cirkevné aj verejné školy, keď sa rozhodnú, že budú platiť svojich ľudí svojím spôsobom a motivovať svojím spôsobom, aby sa do toho mohli pustiť a vytvoriť lepšie prostriedky pre svojich učiteľov. Nebolo nám to na ministerstve školstva umožnené.
Tak sme povedali, vráťme to aspoň pred rok 2009, a vy si veľmi dobre pamätáte, že až v roku 2009 prišla nivelizácia, ktorá ide podľa komunistického princípu "všetkým rovnako". Až v roku 2009 sa na súkromných školách začali zavádzať platobné dekréty. Veď dovtedy mohli súkromné školy predsa platiť svojich učiteľov, ako len chceli, takže nehovorte o tom, že ostávame pri status quo, lebo status quo sú iba posledné dva roky.
A ja vás prosím, nepoďme vyrovnávať podmienky pre všetkých, lebo skončíme pri tom, že budeme všetci rovnako zlí. Skúsme spraviť podmienky na to, že niekto proste bude mať priestor pre to, byť o čosi lepší. Alebo vám to naozaj tak vadí?
Budem veľmi nešťastný, veľmi nešťastný, keď ten bod zo spoločnej správy, ktorý kolegyňa Obrimčáková vyňala na samostatné hlasovanie, neprejde. Nehovorím, že nepodporím zákon, ale spravíme tým obrovský škrt tomu, aby niekedy na Slovensku vôbec mohli existovať, mohol existovať priestor pre inovatívny nový spôsob vzdelávania, lebo proste súkromné školy nebudú mať voľnosť na to, aby takýto spôsob vzdelávania mohli kvalitným ľuďom zaplatiť.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

20.10.2011 o 14:20 hod.

Mgr.

Martin Poliačik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:24

Dušan Čaplovič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec, pán spravodajca, jeden klasik povedal: "To chce klid." A, samozrejme, vy nemôžete byť kľudný, a ja nemôžem byť tiež kľudný, pretože viem, ako je organizované súkromné školstvo vo vyspelých štátoch Európy, napríklad vo Francúzsku, kde dostávajú na súkromné školy skutočne talentované deti, ale takých rodičov, ktorí si to kompletne všetko platia. A toto je cesta v podstate budúcnosti súkromného školstva, tak aby v tejto oblasti sa realizovalo, a na základe toho sa bude aj kvalita rozvíjať.
Predovšetkým nie je pravda, čo hovoríte, pretože ak hodnotíme súkromné školy, veľká časť súkromných škôl berie deti, ktoré nie sú prijaté, respektíve sú vyhodené z cirkevných alebo z verejných škôl a tí idú na súkromné školy. A tieto skončia s akýmkoľvek prospechom, ale majú v podstate rovnako ukončenú maturitu a túto školu alebo základnú školu, ako majú iné školy a pritom tá kvalita, ako veľmi dobre viete, to je merateľná, tá hovorí o tom, že sú naspodku.
Čiže tu nejde o financiách, tu nejde o financie, tu ide o to, aby sme skutočne pochopili, že privátny sektor všade v Európe je stavaný tak, aby v podstate tí, ktorí majú na to, dávali svoje deti do tých súkromných škôl, finančne, a tí, ktorí na to nemajú, aby v podstate využívali verejné a cirkevné školstvo.
A ten systém, ktorý bol nastavený za pána Fronca, bol dobrý, bol konsenzuálne dohodnutý v rokoch 2002 až 2006 tak medzi koalíciou aj opozíciou vtedajšou. A myslím si, že je to správne takýmto spôsobom riešiť, pretože týmto vstupom naozaj výrazne znevýhodňujete učiteľov a pedagógov na cirkevných a verejných či štátnych... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

20.10.2011 o 14:24 hod.

doc. PhDr. DrSc.

Dušan Čaplovič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:26

Bibiána Obrimčáková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja takisto nesúhlasím, pán poslanec Poliačik, a súhlasím s pánom poslancom Čaplovičom. Povedal v podstate to, čo som chcela dodať aj ja. Je potrebné uvedomiť si, že v súčasnej dobe je 100-percentné financovanie štátom všetkých škôl. A okrem týchto peňazí súkromné školy dostávajú aj ďalšie finančné prostriedky od zákonných zástupcov žiakov vo forme poplatkov za štúdium. Ako teda k tomu naozaj prídu napríklad aj cirkevné školy aj štátne školy. Akú nevôľu vyvoláme medzi pedagogickými a odbornými zamestnancami. Veď predsa všetci sme na rovnakej lodi. Ak teda chceme takto uvoľňovať financovanie, tak potom znížme finančnú dotáciu pre súkromné školy, resp. potom sa pozrime na to financovanie pre štátne, cirkevné a súkromné školy z úplne iného hľadiska. Preto teda aj trvám na tom, aby sme tento bod vyňali, a opäť ho prehodnotili, zo spoločnej správy.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

20.10.2011 o 14:26 hod.

Mgr.

Bibiána Obrimčáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:28

Juraj Blanár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec Poliačik, ja som si poznamenával, čo ste hovorili, a to som už dlho nepočul. Takéto niečo, čo odznelo z vašich úst, to je, neviem či pravicový liberalizmus alebo..., ani neviem či politológia má na to nejaký výraz, ale podľa toho som pochopil, že vy by ste najradšej všetky verejné školy zrušili, lebo ako, vy ste priamo povedali, ako tu môžeme mať dobrú súkromnú školu, keď vlastne im nevytvárame podmienky pre to? Niekto bude mať podmienky iné, ako majú verejné školy. Nuž, viete, aká je pravda? Súkromné školy tu vznikajú tak, že môžu mať platby presne tie isté, ako majú verejné školy, ale na rozdiel od tých verejných škôl, súkromné môžu ešte vyberať aj školné. Vo verejných školách nemôžu vyberať školné. Lenže vo väčšine, v súkromných školách to funguje tak, pretože majú aj nejaké neštátne školské zariadenie, či už jedáleň alebo čosi iné, že požiadajú o peniaze, či už vyšší územný celok alebo ministerstvo školstva. Samozrejme, že oni nedajú, pretože nemajú z čoho, povedzme, alebo už nie je nárok a povedia, no, my nemôžeme vám teraz zvyšovať, my vám nemôžeme zvyšovať váš poplatok v škole, pretože je tá zlá VÚC-ka, ktorá nezaplatí. Pán poslanec, prosím vás, súkromné školstvo dnes je v úplne inej pozícii. A to, čo ste povedali, ste dehonestovali verejné školy. Naozaj. Ak ste povedali, že tu nemôžeme mať, nemôžeme mať dobrú školu súkromnú, čo tie verejné školy a cirkevné školy nie sú dobré? Práve naopak. Vy chcete vytvoriť niečo, čo môže len zbytočne robiť problémy. Nie je problémom verejných ani cirkevných škôl, že súkromné školy sú v prenájme. Rozhodli sa, že idú nejakým spôsobom podnikať, vedeli každý, kto ide na tú školu, že bude môcť platiť aj školné, ale nikto to od nich neberie. Pretože všetci sa vyhovárajú na štát. Toto by ste mali predovšetkým riešiť.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

20.10.2011 o 14:28 hod.

Ing.

Juraj Blanár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:30

Martin Poliačik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ústava garantuje všetkým deťom právo na vzdelávanie a je absolútny nonsens, kolegovia, aby jedno dieťa dostávalo viac a druhé menej. Všetci ich rodičia platia dane rovnako, a preto by štát mal na ich vzdelávanie takisto prispievať rovnako. To je prvá vec. Druhá vec, ja som nepovedal, že pohŕdam verejnými školami alebo cirkevnými. Vy ste ma, pán Blanár, už tradične svojím selektívnym sluchom veľmi zle počuli. Ja som povedal, že som bol za to, aby sa otvorili tie podmienky rovnako pre súkromné, ako aj pre cirkevné a verejné školy. Aby dobrý riaditeľ na verejnej škole takisto mal voľné ruky v tom, ako bude odmeňovať svojich ľudí. A presne to isté presadzujem pri obsahu vyučovania, aby dobrý riaditeľ a dobrý pedagogický pracovník mal iba minimum nadiktovaného od štátu a väčšinu, aby mohol si určovať sám. Ale to vy veľmi neradi počujete, že my chceme na Slovensku vytvoriť priestor na to, aby elitní a najlepší mohli vyniknúť. Vy budete najradšej, keď všetci budú šedí, všetci budú rovnakí, keď všetci budú na uliciach protestovať, ale vytvoriť priestor na to, aby niekto čo len trošku mohol vytŕčať, tak to je úplne proti tomuto rovnostárnemu, rovnostkárskemu prístupu, ktorý tu presadzujete. A mne je úplne jedno, že či ten dobrý učiteľ bude na súkromnej, verejnej alebo na, na cirkevnej škole. Len by sme mu mali dať priestor na to, aby mal možnosť trošku vyniknúť. Ja viem, že to neradi vidíte, lebo každá jedna hlava, ktorá trčí z toho šedého davu, musí byť uťatá.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

20.10.2011 o 14:30 hod.

Mgr.

Martin Poliačik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:32

Richard Raši
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pekné popoludnie prajem. Vážený pán predseda, ctený pán minister, vážené dámy, vážení páni kolegovia, dovoľte, aby som predniesol svoj príspevok, príspevok k tomuto zákonu, ktorý je motivovaný nielen celkovou kritickou situáciou, v ktorom sa nachádza naše zdravotníctvo, ale je motivované aj tým, že som bol oslovený pedagogickými zamestnancami a odbornými zamestnancami, aby som vystúpil a aby som zabránil tomu, čo sa, čo sa na nás rúti a čo nám prinesie neriešiteľné situácie nielen na poli zdravotníctva, ale aj na poli vysokoškolského lekárskeho vzdelávania. Bol som oslovený dekanom Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, vedením Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, akademickým senátom Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a dovoľte mi, aby som odcitoval niekoľko ich postrehov a niekoľko obáv. Ako píše dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Košiciach..., v Bratislave, považuje legislatívne zmeny, ktoré sa majú v najbližšom období udiať, nielen za zmeny, ktoré priamo ohrozujú zdravotnú starostlivosť na Slovensku, ale považuje ich aj za posledný klinec do rakvy vysokoškolského lekárskeho vzdelávania na Slovensku. Vedenie lekárskej fakulty a akademického senátu Lekárskej fakulty v Košiciach takisto uvádza k nasledovným zmenám, možné transformovanie Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura v Košiciach môže viesť k exekučným konaniam na majetok univerzitnej nemocnice. Môže dôjsť k vyhláseniu konkurzu na jej majetok v zmysle zákona o konkurze a reštrukturalizácii a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika je lekárska fakulta, tak môže stratiť základnú materiálnu bázu na realizáciu praktickej výučby, čo ohrozí vykonávanie jej základných funkcií na poli vzdelávania. Preto predkladám pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 473. Vládny návrh zákona sa dopĺňa takto:
Za článok IV sa vkladajú nové články, článok V a článok VI, ktorý znie:
Článok V. Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 18/2007 Z. z., zákona č. 272/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 464/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 206/2008 Z. z., zákona č. 284/2008 Z. z., zákona č. 447/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 560/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 8/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z. a zákona č. 250/2001 Z. z. sa mení takto:
1. v § 1 ods. 1 sa vypúšťa písmeno h).
2. ôsma časť vrátane nadpisu sa vypúšťa.
3. § 102 písm. i) znie:
"§102i
Ak ku dňu účinnosti tohoto zákona nevznikla akciová spoločnosť transformáciou štátnej rozpočtovej organizácie alebo štátnej príspevkovej organizácie, ďalej len štátna organizácia, podľa doterajších predpisov, štátna organizácia nezaniká. Právne úkony, smerujúce k vzniku akciovej spoločnosti transformáciou doterajších štátnych organizácií, sú neúčinné a zriaďovateľ štátnej organizácie je povinný ich do dvoch mesiacov zrušiť. Konania o zápis akciových spoločností do obchodného registra sa zastavujú."
Článok VI.
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 659/2005 Z. z., zákona č. 275/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 323/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 323/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 383/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 390/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 57/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 468/2010 Z. z., zákona č. 223/2011 sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 37 ods. 6 sa slová "do 31. decembra 2011" nahrádzajú slovami "do 31. decembra 2014".
2. V § 37 ods. 10 sa slová "do 31. decembra 2011" nahrádzajú slovami "do 31. decembra 2014".
V nadväznosti na vykonané zmeny sa doterajší článok V. označuje ako článok VII. Novooznačený článok VII. znie:
"Článok VII. Účinnosť. Tento zákon nadobúda účinnosť dňom jeho vyhlásenia v Zbierke zákonov, okrem článku I. a IV., ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára roku 2012."
Odôvodnenie: K článku V. Navrhuje sa vložiť nový novelizačný článok, ktorým sa novelizuje zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pozmeňujúci návrh upravuje vypustenie ustanovení upravujúcich transformáciu štátnych rozpočtových organizácií a štátnych príspevkových organizácií v zdravotníctve na akciové spoločnosti. Zmena štátnych rozpočtových organizácií a štátnych príspevkových organizácií na akciové spoločnosti zakladá východiská k privatizácii zdravotníckych zariadení, čo by v konečnom dôsledku mohlo viesť k spoplatneniu zdravotných úkonov, a tým aj zníženiu dostupnosti zdravotnej starostlivosti u nesolventných občanov. Novelou zákona sa reaguje aj na "Petíciu občanov Slovenskej republiky vo veci premeny štátnych zdravotníckych organizácií na akciové spoločnosti", ako aj na protestné aktivity lekárov vyjadrené približne dvetisíc päťsto výpoveďami lekárov, ktorých požiadavkou je zastaviť transformáciu štátnych nemocníc, ktoré neboli prevedené podľa osobitných predpisov, zmenené podľa osobitných predpisov alebo transformované podľa zákona na akciovú spoločnosť, založenú na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, a tak zastaviť aj východiskové kroky vedúce k privatizácii štátnych nemocníc, ktoré sú koncovými zdravotníckymi zariadeniami. V predmete zákona sa navrhuje vypustiť ustanovenie, upravujúce transformáciu štátnych rozpočtových organizácii a štátnych príspevkových organizácii v zdravotníctve na akciové spoločnosti. Zároveň sa navrhuje vypustiť celú ôsmu časť zákona, ktorá upravuje transformáciu štátnych rozpočtových organizácií a štátnych príspevkových organizácií v zdravotníctve na akciové spoločnosti. V čl. VI. sa v zmysle platného znenia ustanovenia § 37 odseku 6 zákona č. 523 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak ide o právne pomery štátnej príspevkovej organizácie, ktorá je zdravotníckym zariadením, poskytujúcim zdravotnú starostlivosť podľa osobitného predpisu, je zriaďovateľ povinný ich zosúladiť s týmto zákonom k 31. decembru 2011. Porovnateľná povinnosť je pre samosprávu stanovená aj v § 37 odseku 10 tohto zákona, zákona 523 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Právne pomery príspevkovej organizácie zriadenej obcou alebo vyšším územným celkom, ktorá je zdravotníckym zariadením, poskytujúcim zdravotnú starostlivosť podľa osobitného predpisu, ktoré neboli zriaďovateľom zosúladené s týmto zákonom, je zriaďovateľ povinný zosúladiť s týmto zákonom do 31. decembra 2011. Predložený návrh odkladá povinnosť transformovať tieto zariadenia zriadené štátom a územnou samosprávou o tri roky. To jest do 31. 12. 2014. So zreteľom na to, že termín ukončenia transformácie je 31. december 2011 a v nadväznosti na akútnu potrebu čo najrýchlejšie zastaviť rozbehnutú transformáciu nemocníc na akciové spoločnosti, je nevyhnutná čo najrýchlejšia účinnosť zákona článku 5 a článku 6, preto sa navrhuje určiť účinnosť navrhovaného zákona dňom jeho vyhlásenia v Zbierke zákonov.
Vážení kolegovia, vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci. Vieme, že v súčasnosti naozaj prebieha akcia, ktorá v histórii slovenského zdravotníctva nemá obdobu a od 1. decembra roku 2011 je reálne ohrozená zdravotná starostlivosť o našich občanov bez toho, aby existovalo akékoľvek náhradné alebo záchranné riešenie. Keď hovoríme o tom, a nehovoril som to ja, ale hovoril o tom aj súčasný minister zdravotníctva, že je zdravotníkov nedostatok v našom systéme, tak náš zdravotný systém si neporadí ani s výpadkom päťsto erudovaných zdravotníkov, nieto ešte s počtom dvetisíc päťsto. Okrem toho je tu petícia občanov, ktorá..., je to takmer stotisíc občanov, ktorí takisto zásadne vystupujú proti transformácii. Napriek tomu sú zdravotníci aj občania súčasným vedením ministerstva zdravotníctva ignorovaní, a tým sa dostávajú do priameho ohrozenia. Pacienti do priameho ohrozenia ich životov, zdravotníci do priameho ohrozenia ich existencií. Pretože, keď budú nutní podať výpovede, mnohých z nich sa to dotkne naozaj existenčne. Ja, keďže ministerstvo zdravotníctva je k týmto výzvam hluché, opätovne vyzývam vás všetkých, aby ste naozaj začali konať zodpovedne, aby ste sa zamýšľali nad tým a zamysleli nad tým, ako budete zajtra doobedu hlasovať, lebo aj vaše hlasovanie môže byť posledným klincom do rakvy slovenského zdravotníctva.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

20.10.2011 o 14:32 hod.

MUDr. MPH

Richard Raši

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:45

Martin Poliačik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán kolega Raši, váš pán predseda klubu, pán Paška, rád rozpráva o tom, že čo my tu páchame na slovenskom parlamentarizme ako koalícia a že to tu teda ešte nikdy nebolo a podobné veci, a strašne sa zavzdušňuje na tom, že ako ako silno tu ohýbame slovenský parlamentarizmus cez koleno. No, ale nehnevajte sa, tak vy ste teraz spravili určite rekord za toto volebné obdobie, lebo rušiť procesy v zdravotníctve cez zákon o pedagogických pracovníkoch, tak to už akože chrbtica ostala doma a všetky pravidlá legislatívneho procesu tak sú už úplne zabudnuté. Takže gratulujem, výborný rekord. Dúfam, že sa nebude niekto ešte v tomto období snažiť ho prekonať.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

20.10.2011 o 14:45 hod.

Mgr.

Martin Poliačik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:46

Peter Kalist
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. No, ja chcem naozaj privítať snahu o ochránenie školských pracovníkov v zdravotníctve. Táto snaha, teda snaha o ich ochranu je plne legitímna a má aj moju morálnu podporu. A to nielen preto, že pôvodne pochádzam z akademického prostredia. Ale na druhej strane si musíme povedať, že postavenie školských pracovníkov v zdravotníctve, zamestnancov lekárskych fakúlt je dlhodobo nedoriešená boľačka, ktorá má priamy dopad na vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov. Ja si však nemyslím, že táto boľačka má akýkoľvek súvis s právnou formou nemocníc. Transformácia nemocníc má určite riziká. No dávať rovnítko medzi transformáciu a privatizáciu, ako to tu odznelo, nemá absolútne žiadne opodstatnenie a ja teda takisto, ako môj predrečník, vyzývam všetkých, doriešme riziká, doriešme ich spolu, všetky tie riziká, ktorými sa straší, ale nestrašme. Nemaľujme čerta na stenu. Veď, ide nám predovšetkým o to, aby ľudia mali dostupnú zdravotnú starostlivosť v štandardnej kvalite. Takže nie privatizáciu, ale poriadok. A skúsme nájsť spoločné riešenie. Nie strašiť.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

20.10.2011 o 14:46 hod.

MUDr. MPH

Peter Kalist

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video