24. schôdza

11.10.2011 - 21.10.2011
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

20.10.2011 o 14:48 hod.

MUDr.

Viliam Novotný

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:48

Viliam Novotný
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, dámy a páni. Boli sme svedkami takého nešikovného pokusu zo strany pána poslanca Rašiho a strany SMER zastaviť transformáciu nemocníc na akciové spoločnosti. To odôvodnenie, ktoré povedal k pozmeňujúcemu návrhu, bolo plné neprávd, lží, zavádzania, ale hlavne straníckej agendy strany SMER. Vnímam to ako takú povinnú jazdu štartujúcej predvolebnej kampane strany SMER a pána poslanca Rašiho. SMER chce uchopiť túto tému. Je to úplne jasné. Nechce ju riešiť. Chce ju len formálne uchopiť, pretože pán Raši aj strana SMER musia veľmi dobre vedieť, že neexistuje momentálne v tejto snemovni dohoda na zastavení transformácie, na schválení takéhoto pozmeňujúcejho návrhu. Chcem vás ale upozorniť, že tieto pokusy zo strany SMERU dostať sa do témy, využiť nespokojnosť a neinformovanosť niektorých kolegov z rezortu zdravotníctva na kampaň tak, ako to strana SMER urobila v roku 2006, sa v najbližšom období zrejme budú stále hustejšie opakovať.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

20.10.2011 o 14:48 hod.

MUDr.

Viliam Novotný

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:49

Jozef Valocký
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Chcel by som doplniť pána poslanca Rašiho v tom, že, áno, je tu problém s transformáciou nemocníc. Minimálne na transformáciu boli treba dve podmienky. Prvá podmienka bola splnená, ktorú splnil pán minister financií Mikloš, čiže oddlžil nemocnice, ale druhá podmienka nie je splnená vôbec. Ministerstvo zdravotníctva nepripravilo nemocnice na transformáciu. Teraz nemyslím po formálnej stránke, ale po stránke dlhovej služby a zadlžovania sa nemocníc. Veď predsa nominanti novej vlády na riaditeľov zadlžujú nemocnice ďalej. To znamená, že v roku 2013 bude vyhlásených, podľa môjho názoru, minimálne deväťdesiat percent konkurzov na koncové nemocnice. Nehovorím, že dve-tri neprežijú, ale ostatné nemocnice budú v konkurze. Čiže nebude poskytnutá zdravotná starostlivosť v roku 2013, bude problematická a tvrdím stále, že táto transformácia takto živelne a možno, že si to myslí aj minister zdravotníctva, že všetky jeho nemocnice do 31. 12., podľa môjho názoru je to nezmysel a sú to veľké riziká do budúcnosti. Samozrejme, SaS-ku to už nezaujíma, lebo predpokladám, že v ďalších vládach nebude. Ale zodpovední poslanci, ktorí sú tu zo zodpovedných strán, tak by si mali skutočne uvedomiť, čo sme schválili a čo chceli sme týmto pozmeňovacím návrhom dosiahnuť. Treba ísť na to postupne a treba mať na mysli ako budeme liečiť našich ľudí ďalej.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

20.10.2011 o 14:49 hod.

MUDr.

Jozef Valocký

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:51

Richard Raši
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pán poslanec Poliačik, neviem, neštudoval som vaše curriculum vitae, ale predpokladám, že máte vysokú školu a viete rátať do stodvanásť. Pretože pokiaľ viete do stodvanásť rátať, tak určite vám neuniklo, že v zákone o superhrubej mzde ste vstúpili do sto dvanástich zákonov. Tak buďte taký láskavý, si to pozrite a potom rozprávajte o nejakých rekordoch. A po druhé, vláda urobila rekord, je to rekord ignorancie, keď úplne odignorovala všetky požiadavky odbornej obce, pacientov či zdravotníkov. Pán poslanec Novotný, nešikovný pokus je asi aj tvoje pôsobenie na poli zdravotníctva, lebo jednak máš nejaké neplatné pokusy, to sú pokusy stať sa ministrom zdravotníctva a ten nešikovný pokus, ale s fatálnymi následkami, je transformácia nemocníc na akciové spoločnosti, ktorá naozaj bude mať nedozierne dôsledky. A to, že sa toho bojí minister zdravotníctva, o tom svedčí aj to, že sám chce zaviesť ochranu pred exekúciami. Tak keď tie akciovky sú super forma fungovania spoločností, prečo ešte pred ich vznikom sa snažíme implementovať do systému nejaké ochranné mechanizmy? Však predsa transformáciou má všetko fungovať a nemá byť absolútne žiaden problém. A za ďalšie. Ako chceme transformovať nemocnice, keď ani na ich oddlženie nemáme dostatok peňazí? Transformovaná nemocnica, vytvárajúca dlh, plus s dlhmi z minulosti, nemôže prežiť a musí ísť do konkurzu. A keď bude v konkurze, ani deklarácia vlády, ani nikoho, nemôže zabrániť vstupu iného subjektu do tejto organizácie.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

20.10.2011 o 14:51 hod.

MUDr. MPH

Richard Raši

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:53

Martin Fronc
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážený pán minister, vážené kolegyne poslankyne, kolegovia poslanci. Moje vystúpenie bude krátke a chcem povedať len tri veci.
Prvú, pri prvom čítaní som povedal, že budem mať snahu dať pozmeňujúce návrhy na isté zmeny a podľa mňa zlepšenie znenia toho zákona. Nedám ich, v tejto inflácii pozmeňujúcich návrhov, a teraz nemyslím len na tento zákon, ale vôbec čo sa tu deje. Ja si myslím, že vyvolávať chaos nie je dobre. Čiže nebudem dávať žiaden pozmeňujúci návrh. To nebol cieľ môjho vystúpenia.
Druhá vec, ktorú chcem povedať. Sú aj v tomto zákone, a už teraz nechcem viesť vecnú diskusiu, pozmeňujúce návrhy, s ktorými sa ja nedokážem stotožniť. Ale čo, a to poviem na záver, pokladám za mimoriadne dôležité, tento zákon, možnože malým percentom, ale predsa v ťažkej situácii pomáha pedagógom. A myslím si, že pedagógovia si to zaslúžia. Ja nechcem vôbec robiť žiadnu propagandu, pretože chcem oceniť to, čo v tejto chvíli vnímam v tejto snemovni, že takýto pocit a takýto postoj má väčšina poslancov, ktorí tu sedia, a že je ochotná práve preto tento návrh zákona podporiť. A z toho dôvodu, aj keď prejdú pozmeňovacie návrhy, s ktorými sa nestotožňujem, takisto som presvedčený, že je to malý krok, ktorý pomôže trošku učiteľom a som pripravený, napriek aj možnože niektorým nesúhlasom, podporiť dikciu tohto zákona. A to je podstatné, čo som chcel povedať.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

20.10.2011 o 14:53 hod.

doc. Mgr. PhD.

Martin Fronc

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:56

Ivan Chaban
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážený pán minister, kolegyne, kolegovia. Ja z druhého súdku zase, zo súdku zdravotníkov. Aj keď sa to na prvý pohľad zdá, že to nie je celkom kóšer, ale je to návrh poslancov na zmenu a doplnenie vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 473, preto, lebo ide o vitálnu vec a tento parlament je v takom stave, že takto konáme. Prečítam návrh pozmeňovacieho predloženia.
Znenie:
Za článok IV. sa vkladá nový čl. V., ktorý znie: Čl. V. Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 18/2007 Z. z., zákona č. 272/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 464/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 206/2008 Z. z., zákona č. 284/2008 Z. z., zákona č. 447/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 560/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 8/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z.z. a zákona č. 250/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. Za § 102i sa vkladá § 102j, ktorý znie: "§ 102j Ak zanikne rozdelením, zlúčením alebo splynutím príspevková organizácia zriadená obcou alebo vyšším územným celkom podľa osobitného predpisu (81), ktorá je držiteľom povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby podľa § 11 ods. 1 písm. a), môže jej právny nástupca vykonávať činnosť v poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rozsahu prevádzkovania ambulancie záchrannej zdravotnej služby podľa § 11 ods. 1 písm. a), ktorú vykonáva zanikajúca príspevková organizácia, a to do dvanásť kalendárnych mesiacov odo dňa vzniku právneho nástupcu, najdlhšie do 31. decembra 2012."
Poznámka pod čiarou k odkazu 81 znie: Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Čl. V. nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia. Doterajší čl. V. sa prečísluje na čl. VI.
Odôvodnenie: V zmysle súčasného platného znenia zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkov, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov akciová spoločnosť, založená transformáciou štátnej organizácie zriadenej podľa osobitných predpisov na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, môže najdlhšie do dvanásť kalendárnych mesiacov odo dňa jej vzniku podnikať v poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rozsahu činností, ktoré vykonáva štátna organizácia.
Obdobné ustanovenie, týkajúce sa možnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti právnym nástupcom príspevkových organizácií, zriadených obcou alebo vyšším územným celkom podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, chýbajú.
Predložený návrh upravuje túto možnosť, a teda dôvodom predloženia pozmeňujúceho návrhu je to, aby bola dodržaná kontinuita poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti, čiže v prípade neschválenia tohto návrhu by v tých zariadeniach, ktoré hlavne na vyšších územných celkoch doteraz fungovali ako zariadenia pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti v rozsahu prevádzkovania ambulancií záchrannej zdravotnej služby, tento výkon by bol ohrozený, najmä po 1. 1. budúceho roku. Preto predkladám uvedený návrh a prosím o jeho podporu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

20.10.2011 o 14:56 hod.

MUDr. MPH

Ivan Chaban

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:03

Richard Raši
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja verím, že aj ostatní kolegovia počúvali pozorne, čo pán poslanec Chaban hovorí. Naozaj, keď sa tento pozmeňujúci návrh nepodporí, po 1. 1. nebude zabezpečená akútna starostlivosť, pretože nemocnice transformované na akciové spoločnosti nebudú môcť prevádzkovať záchrannú zdravotnú službu. Čiže mám dve otázky, čo za ignorant pripravil taký zákon, že mu toto v ňom vypadlo, a keď nič doteraz nebolo dôležité alebo podstatné na to, aby minister zdravotníctva podal demisiu, tak toto je minimálne na to dôvod. Bol prijatý zákon, ktorý nezabezpečil poskytovanie zdravotnej starostlivosti po, akútnej, po 1. 1. 2012. Niet k tomu čo dodať, dúfam že ste dobre počúvali.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

20.10.2011 o 15:03 hod.

MUDr. MPH

Richard Raši

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:04

Ivan Chaban
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán exminister, chápem mediálne výstupy z tohoto, čo som predniesol. Isteže, výzva pre všetky kluby, že by toto mali podporiť, je jasná, avšak to vaše strašenie, že by zanikla starostlivosť urgentnej medicíny v staniciach záchrannej zdravotnej služby plošne, nie je pravdivá. To, že sa pozabudlo na sedem staníc v Žiline, nejaké v Trenčíne, neznamená, že bude ohrozená úplne zdravotná starostlivosť. Tak aby sme to chápali, čiže je to takáto úprava, aby to bolo zabezpečené v tom rozmedzí, ako je to teraz.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

20.10.2011 o 15:04 hod.

MUDr. MPH

Ivan Chaban

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:05

Bibiána Obrimčáková
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda, ja len pre upresnenie k môjmu predchádzajúcemu vystúpeniu chcem uviesť, že okrem bodov 21 a 23, ktoré som navrhla vyňať zo spoločnej správy z tlače 473a o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 317/2009 Z. z., navrhujem ešte vyňať na osobitné hlasovanie aj bod 24.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

20.10.2011 o 15:05 hod.

Mgr.

Bibiána Obrimčáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:06

Jana Žitňanská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, pán minister, ctené kolegyne, kolegovia, nebudem hovoriť dlho, pretože k tomuto zákonu sme mali veľmi dlhú a plodnú diskusiu na výbore, takisto sme v rámci prvého čítania hovorili o našich postojoch k tomuto zákonu. Možno by som začala s tým, čo uviedol vo svojej reči bývalý minister Mikolaj, a síce, že nie je dobré deformovať tento zákon. Ja s tým súhlasím, ja by som bola najradšej, kebyže ho úplne zrušíme, pretože si myslím, že nie je dobrý. Ale keďže ministerstvo zvolilo cestu postupného, postupnej zmeny, a nie teda rušenie tohto zákona a nahradením ho niečim lepším, tak sme sa aj my podieľali na vylepšení tohto, tohto zákona. Napriek tomu teda, že sa aj hovorí že je to najmä o kontinuálnom vzdelávaní a o podpore kontinuálneho vzdelávania, v konečnom dôsledku je to o výške platu pre pedagógov, čiže a v tomto, v tomto môžem súhlasiť, aj súhlasím s predrečníkmi, ktorí hovorili, že je dobre, že zvyšujeme platy pedagógom, pretože naozaj si to zaslúžia, a je nám ľúto, myslím si, že všetkým, že nie sme schopní zvýšiť ich podstatnejšie. To, čo som spomínala viackrát a či už tu, alebo na výbore, myslím si, že kvalitný pedagóg nie je ten, ktorý behá po školeniach, nie je ten, ktorý zbiera kredity, ale ten, ktorý dokáže mať rád deti a učiť ich tak, aby deti mali rady školu, aby sa rady vzdelávali. A my potrebujeme zaplatiť kvalitných pedagógov, preto výzvou pre budúcu vládu bude nastaviť odmeňovanie pedagógom tak, aby naozaj tí kvalitní boli zaplatení a aby pedagogická fakulta nebola miestom, kam sa hlásia mladí ľudia, študenti, keď nevedia, kam ísť, a chcú mať nejakú vysokú školu, aby naozaj tí, ktorí učia naše deti, aby to robili preto, že to chcú robiť, že majú radi deti, že ich chcú niečo naučiť, a nerobili to z nejakého donútenia.
K samotnej novele, je tam veľa dobrých vecí, nie je tam nič, čo by ma vyrušovalo. A by som vyzdvihla tri také podstatné zmeny z môjho hľadiska, a síce, jedna je posilnenie právomocí riaditeľom, že riaditelia budú môcť uznať alebo neuznať získané kredity. Myslím si, že je to správne, pretože v minulosti sa stávalo, že veľakrát pedagógovia navštevovali také kurzy alebo také školenia, či už snowboardingu alebo proste úplných, úplných nezmyslov, automaticky potom mali nárok na príplatok a, samozrejme, nebolo to spravodlivé voči tým, ktorí za ten čas suplovali, ktorí boli kvalitnejší, a riaditeľ to nevedel ovplyvniť. Teraz už to bude môcť ovplyvniť a, naopak, na ochranu učiteľov, aby sa nestávalo, že riaditeľ prizná kredity, uzná kredity niektorým učiteľom, a niektorým nie, riaditeľ bude povinný zverejňovať, komu a za čo uznal kredity.
Druhá vec, ktorá sa mi zdá byť kľúčová a dôležitá a už o ktorej tu bola reč, je uvoľnenie rúk súkromným školám, ktoré budú môcť odmeňovať svojich pedagógov ináč. Ja som presvedčená, a opäť to tu už zaznelo, že by to malo platiť pre všetky školy, táto možnosť vybrať si, akým spôsobom chcú odmeňovať pedagógov. V tom sme nenašli, žiaľ, spoločnú reč s kolegami, čiže zatiaľ preto dávame len návrh na súkromné školy. A takisto si myslím, že je dobre, že sme zrušili sedemročný limit na zbieranie kreditov, ktorý tiež z môjho hľadiska bol nezmyselný v tom, že ak učiteľ absolvuje zmysluplné vzdelávanie, nadobudne nové zručnosti, prečo by mal po nejakom čase prísť o príplatok zato, že niečo vie. Čiže z tohto hľadiska by som chcela vyzdvihnúť tieto tri veci, tri veci, ktoré sme, ktoré sa nám podarilo v novele schváliť na školskom výbore. A by som vás všetkých chcela poprosiť o podporu teda všetkých pozmeňujúcich návrhov alebo teda všetkých bodov spoločnej správy tak, ako budú prečítané. A na záver teda by som len zopakovala to, že zákon je dobrý v tom, že zvýši aspoň minimálne platy našim pedagógom, ale, samozrejme, nie je to ideálny spôsob a budem veľmi rada, keď budúcej vláde budeme môcť pripraviť taký zákon, aby naozaj kvalitní pedagógovia boli aj kvalitne zaplatení.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

20.10.2011 o 15:06 hod.

Mgr.

Jana Žitňanská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:11

Dušan Čaplovič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pani poslankyni môžem povedať len toľko, že v tom prvom bode, čo ste hovorili a v tom treťom, s tým môžem plne súhlasiť, v tom druhom, samozrejme, mám rozporuplné videnie a pocity, a preto sme to dali na samostatné hlasovanie. Po druhé, vždy ma napadá pesnička "Money, money", ak hovoríme o budúcnosti školstva, pretože, áno, chceme dosiahnuť to, aby absolventi pedagogických fakúlt nám neodchádzali za au-pairky do zahraničia, ale išli do škôl, a to treba, samozrejme, výrazne finančne vydotovať naše školstvo. A po tretie, treba si uvedomiť, a to je najpodstatnejšie, čo som povedal aj v jednej relácii tu prítomným pánom ministrom školstva, že ten predseda vlády alebo tá predsedníčka vlády sa zapíše do dejín slovenskej politiky, podobne ako Göran Persson, predseda švédskej vlády, že výrazne zafinancuje práve oblasti vzdelávania, vedy, výskumu, inovácií a informačných technológií. Preto je Švédsko taká úspešná krajina dnes a partneri z pravicových strán mohli na jeho politiku len nadviazať. Majú rozviazané ruky, lebo v oblasti vzdelávania je dostatok prostriedkov a do vzdelávania idú mladí ľudia, ktorí si skutočne adekvátne aj tie peniaze, ktoré si tam, ktoré získajú, aj adekvátne si ich tam odrobia a odučia. Toto je cesta jediná a myslím si, že v tom máme zhodu. Teda opakujem jednotka, dvojka, áno, vášho návrhu, trojka... Jednotka, trojka, áno, dvojka... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

20.10.2011 o 15:11 hod.

doc. PhDr. DrSc.

Dušan Čaplovič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video