24. schôdza

11.10.2011 - 21.10.2011
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

20.10.2011 o 11:51 hod.

PhDr.

Zoltán Horváth

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 11:51

Zoltán Horváth
Skontrolovaný text
Ďalej konštatujem, že spoločná správa neobsahuje žiadne návrhy, preto pristúpime k hlasovaniu o návrhu, ktorý bol podaný poslancom Sujom.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

20.10.2011 o 11:51 hod.

PhDr.

Zoltán Horváth

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:51

Zoltán Horváth
Skontrolovaný text
Keďže sa schválili všetky pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, prosím, dajte hlasovať o postúpení zákona do tretieho čítania ihneď.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

20.10.2011 o 11:51 hod.

PhDr.

Zoltán Horváth

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:51

Zoltán Horváth
Skontrolovaný text
Schváliť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

20.10.2011 o 11:51 hod.

PhDr.

Zoltán Horváth

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:51

Jozef Viskupič
Skontrolovaný text
Ďakujem, pán predsedajúci. Chcel by som uviesť pre zápis pri vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2006 Z. z. číslo hlasovania 100 ma hlasovacie zariadenie vykázalo, že hlasujem "za", bol som "proti".
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

20.10.2011 o 11:51 hod.

Mgr.

Jozef Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:51

Marián Saloň
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne, pán predseda. Ja len poprosím členov výboru na kontrolu činnosti NBÚ, 12.15 hod. obvyklé miesto.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

20.10.2011 o 11:51 hod.

Ing.

Marián Saloň

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:51

Marián Saloň
Skontrolovaný text
Výbor na kontrolu činnosti NBÚ 12.15 hod..
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

20.10.2011 o 11:51 hod.

Ing.

Marián Saloň

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:51

František Šebej
Skontrolovaný text
Ďakujem. Zahraničný výbor teraz, o desať minút, o 12.00 hodine na 183. Nebude to dlhé zasadanie.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

20.10.2011 o 11:51 hod.

PhDr. CSc.

František Šebej

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
24. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní
 

Prednesenie interpelácie 14:07

Ján Figeľ
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, vážení členovia vlády a vážená Národná rada. Dovoľte mi, aby som v znení § 131 odseku 7 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky ospravedlnil z interpelácií neprítomných členov vlády, a to konkrétne: pani predsedníčku vlády Ivetu Radičovú, podpredsedu vlády pre ľudské práva a menšiny Rudolfa Chmela, ministra vnútra Daniela Lipšica, ministra pôdohospodárstva Zsolta Simona, ministra školstva, vedy, výskumu a športu Eugena Jurzycu, ministra zahraničných vecí Mikuláša Dzurindu a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jozefa Mihála. Ostatní členovia sú alebo budú prítomní na ďalšom rokovaní.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Prednesenie interpelácie

20.10.2011 o 14:07 hod.

Ing.

Ján Figeľ

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:10

Martin Poliačik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda. No, ja som dosť nešťastný teraz, že pán Mikolaj už tu nie je, lebo on sa tak veľmi podivoval nad tým, že prečo vlastne sa toľké zmeny v školstve robia, ako keby nebolo čo plátať po jeho štyroch rokoch vo funkcii. A ja môžem, myslím, dosť zodpovedne povedať, že najväčším nešťastím toho rezortu za posledných päť rokov bola práve osoba môjho predrečníka, napríklad reforma obsahu vzdelávania na školách, ktorá nemala učebnice, reforma odmeňovania pedagogických pracovníkov, proti ktorej sa učitelia búria, a ďalšie podobné perličky, ktoré dneska jednak vyháňajú učiteľov do ulíc a jednak robia starosti súčasnému vedeniu rezortu, pretože musí plátať diery, ktoré práve tieto takzvané reformy v rezorte školstva urobili.
(Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

20.10.2011 o 14:10 hod.

Mgr.

Martin Poliačik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:12

Bibiána Obrimčáková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, ctený pán minister, svoje vystúpenie v rozprave k predloženej vládnej novele zákona č. 317/2009 Z. z. zameriam na tie oblasti, ktoré považujem z profesionálneho hľadiska za kľúčové a môžu spôsobiť v regionálnom školstve problémy v oblasti výchovy a vzdelávania, v zdravom vývoji mladej generácie a v neposlednej miere aj v oblasti zamestnanosti.
V návrhoch, ktoré pri hlasovaní neprešli v gestorskom výbore, sa týkali na prvý pohľad nie až tak závažných problémov, ale v podstate mali ambíciu zjednodušiť formu vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov a zastaviť zvyšujúcu sa byrokratizáciu na školách.
Ak ministerstvo školstva na jednej strane predkladá odbornej verejnosti projekt na debyrokratizáciu školy, je nepochopiteľné, že od riaditeľov požaduje hodnotiť svojich zamestnancov každý rok. Pritom všetci dobre vieme, že tieto hodnotenia pôjdu iba do takzvaného šuflíka, lebo štátna školská inšpekcia pri tak poddimenzovanom počte zamestnancov príde na jednu školu možno raz za päť rokov.
Zároveň zavádza nový centrálny register, ktorý musí riaditeľ vyplniť za každého zamestnanca s dvadsiatimi tromi osobnými údajmi, ktoré sa pri ich úniku môžu veľmi ľahko zneužiť. Podotýkam, že tieto údaje sa musia meniť u každého zamestnanca osobitne, ak u neho nastane nejaká zmena, vždy v príslušnom mesiaci. Navyše škola musí vypĺňať ešte i register žiakov.
Prešlo osobitné finančné ohodnotenie učiteľov súkromných škôl, čo diskriminuje všetkých pedagogických a odborných zamestnancov štátnych a cirkevných škôl. Mrzí ma, že výborom prešiel i nový čl. 5, ktorý svojím obsahom vážne a neodborne zasahuje do zákonom stanovených počtov žiakov v triedach škôl, nachádzajúcich sa v regionálnom školstve, ale i do poplatkov zákonných zástupcov detí a žiakov za návštevu školských výchovno-vzdelávacích zariadení a školských stravovacích zariadení.
Vážený pán predseda, z uvedených dôvodov navrhujem zo spoločnej správy tlač 473a o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyňať nasledovné body na osobitné hlasovanie.
Sú to: 21. bod v čl. III, pojednávajúci o osobitnom finančnom ohodnotení pedagogických zamestnancov súkromných škôl.
A 23. bod, je to celý čl. 5, vstup do zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, školský zákon.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

20.10.2011 o 14:12 hod.

Mgr.

Bibiána Obrimčáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video