26. schôdza

29.11.2011 - 14.12.2011
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

13.12.2011 o 9:38 hod.

MUDr. PhD. MPH

Richard Raši

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 9:38

Richard Raši
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda Národnej rady, ctené kolegyne, kolegovia, vážený pán minister, dovoľte mi, aby som sa krátko vyjadril k návrhu na skrátené legislatívne konanie k tomuto zákonu, ktorý je predkladaný v Národnej rade.
Chcem, aby sme si všetci uvedomili, že pre toto - pre nekoncepčnosť, pre nekomunikáciu, pre nečinnosť a pre neriešenie problémov v zdravotníctve - museli trpieť pacienti, zdravotníci a musela trpieť celá spoločnosť. Dnes preto musíme hasiť problémy, ktoré nám alebo ktoré spoločnosti ich neriešením boli predložené, a teraz musíme v skrátenom legislatívnom konaní vyriešiť to, čo mohlo byť riešené počas viac ako deviatich mesiacov.
SMER - sociálna demokracia bude súhlasiť so skráteným legislatívnym konaním, aby už ďalej netrpeli pacienti, aby sa táto situácia konečne v našom rezorte vyriešila.
Ale ešte raz sa najmä v mene pacientov pýtam: Prečo to takto muselo dopadnúť? Prečo sa tu od skorej jari tohto roka nič nerobilo, prečo sa so zdravotníkmi nekomunikovalo? Prečo sa ignorovali pri tvorení akýchkoľvek legislatívnych noriem profesné organizácie? Prečo sa ignorovalo 2 500 výpovedí lekárov a prečo sa ignorovala Petícia občanov, takmer stotisíc občanov, Slovenskej republiky za zrušenie transformácie nemocníc?
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

13.12.2011 o 9:38 hod.

MUDr. PhD. MPH

Richard Raši

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:40

Štefan Kužma
Skontrolovaný text
Ďakujem veľmi pekne. Pán kolega, pekne ste hovorili, keby ste neboli tuná niekoľko rokov ministrom zdravotníctva. Ale ani jeden z tých problémov, kvôli ktorým dnes štrajkujú lekári, alebo štrajkovali, ste za tie roky neriešili. Tak bolo by lepšie, asi keby sa ozval niekto iný a nie ten, kto má to maslo na hlave za oveľa dlhšiu dobu, ako vládla táto vláda. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.12.2011 o 9:40 hod.

Ing.

Štefan Kužma

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:41

Gábor Gál
Skontrolovaný text
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Raši, ak sa dobre pamätám, a dobre sa pamätám, problematika platov lekárov nevznikla v posledných deviatich mesiacoch. Je to dlhodobý problém, ktorý nevedeli sme riešiť za niekoľko vlád vrátane tej vlády, v ktorej ste bol ministrom aj vy.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.12.2011 o 9:41 hod.

Mgr.

Gábor Gál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:41

Štefan Zelník
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán kolega Raši, plne súhlasím s tým, čo si povedal. Súčasná vláda, ale aj súčasná vládna koalícia sa správa veľmi nezodpovedne, pretože hoci je zákon pripravený tak, aby mohol uspokojiť požiadavky lekárov, aj predtým zdravotných sestier, bohužiaľ, tieto veci nie sú kryté finančnými zdrojmi. Treba otvorene povedať, že aj návrh, ktorý je ohľadom dodržiavania pracovnej doby, nebude schopný zabezpečiť nikto, pretože treba okamžite doplniť lekárov, ktorých fyzicky nieto, nehovoriac o tom, že nie sú na to ani finančné prostriedky. Chápem to teda tak, je pred voľbami a treba rýchlo vyhovieť všetkým a už potom dej sa, čo dej, po voľbách nech to rieši ktokoľvek.
Chcem ale povedať, že to je jedno, či sme v opozícii, alebo v koalícii, problém týmito zákonmi sa nerieši, problém zdravotníctva sa iba odsúva na neskoršie obdobie a môže to vyústiť do všeobecného chaosu a do skolabovania zdravotníctva. Opakovane sme žiadali dofinancovanie zdravotníctva a vtedy by to bolo korektné, vtedy by to bolo čestné, ale bez doplnenia zdrojov do zdravotných poisťovní, všetky tieto zákony sú na vode a spôsobia neskutočný problém tým, ktorí prídu po predčasných voľbách.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.12.2011 o 9:41 hod.

MUDr.

Štefan Zelník

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:43

Richard Raši
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja teda by som chcel reagovať spoločne na pána poslanca Kužmu aj Gála, beriem to ako vašu nevedomosť alebo nesústredenie sa na prerokovávané zmeny v minulom volebnom období.
Tak dovoľte mi, aby som vám pripomenul, pán poslanec Gál, pán poslanec Kužma, v rokoch 2006 až v rokoch 2010 boli platy zdravotníkov v organizáciách, na ktoré malo dosah ministerstvo zdravotníctva, zvyšované štyrikrát 10 %, jedenkrát 2,5 %. Čiže pokiaľ toto je pre vás nerobenie, alebo málo, tak to už nechám na vás, ako tieto platy zvýšite vo vlastných firmách.
Za ďalšie. Po prijatí Zákonníka práce napríklad len v bratislavskej Univerzitnej nemocnici bolo prijatých sto nových lekárov.
Čiže dovoľte mi požiadať vás, keď máte takéto nejaké informačné deficity, aby ste sa ma najprv spýtali.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.12.2011 o 9:43 hod.

MUDr. PhD. MPH

Richard Raši

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:47

Viliam Novotný
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda... (Ruch v sále. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrušovský, Pavol, predseda NR SR
20.
Prosím o kľud v rokovacej sále.

Novotný, Viliam, poslanec NR SR
21.
... dovoľte, aby som vám predniesol návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky z 13. decembra 2011.
Národná rada Slovenskej republiky podľa § 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov na návrh vlády Slovenskej republiky súhlasí s tým, že návrh Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch, prerokuje v skrátenom legislatívnom konaní na 26. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

13.12.2011 o 9:47 hod.

MUDr.

Viliam Novotný

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 9:47

Marián Kvasnička
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, ctené kolegyne, kolegovia, vážený pán minister,... (Ruch v sále. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrušovský, Pavol, predseda NR SR
24.
Páni poslanci, prosím o kľud.

Kvasnička, Marián, poslanec NR SR
25.
... dovoľte mi, aby som odôvodnil návrh Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo, ktorý predkladá zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrušovský, Pavol, predseda NR SR
26.
Pán poslanec Kaník, prosím, prestaňte telefonovať v rokovacej sále.

Kvasnička, Marián, poslanec NR SR
27.
... a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo dňa 9. decembra 2011 schválil návrh zákona, tak ako som ho citoval. Ďalej pre skrátenie aj procedúry budem používať len "zákon o poskytovateľoch".
Vláda na svojom mimoriadnom rokovaní 12. decembra 2011 schválila skrátené legislatívne konanie zákona, preto ho teraz prerokovávame v pléne Národnej rady.
Návrh zákona vychádza z obsahu Memoranda o úprave pomerov v zdravotníctve, ktoré uzatvorila vláda Slovenskej republiky s Lekárskym odborovým združením dňa 3. decembra 2011. Priznám sa, že v celom tom dramatickom kontexte rukojemníckej drámy s pacientom sa mi prieči konštatovanie, ktoré zaznelo v médiách, že premiérka Iveta Radičová nie je celá vláda. Nič menej, návrh bona fide a v zmysle dosiahnutých pozícií vypracovalo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. Výbor pre zdravotníctvo Národnej rady Slovenskej republiky však neakceptoval pôvodné znenie návrhu zákona a návrh upravil. Tú podobu takto upravenú ste dostali písomne. A ja by som z nej chcel iba niektoré akcenty.
Jednou z hlavných požiadaviek Lekárskeho odborového združenia bola garancia postupného navýšenia základných platov niektorých zdravotných pracovníkov, a to lekárov pracujúcich v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky si osvojil nasledovnú právnu úpravu; vyberiem len tie najzávažnejšie veci.
V čl. I Platy lekárov. Do zákona č. 577/2004 Z. z. o poskytovateľoch sa navrhujú vložiť nové § 80a a 80b, ktoré upravujú minimálnu výšku základnej zložky mzdy lekárov pracujúcich v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti, predovšetkým v nemocniciach. Od 1. januára 2012 sa bude základná zložka mzdy lekára bez atestácie rovnať najmenej 1,05-násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve, čo predstavuje sumu 807,45 eur, a u lekára s atestáciou najmenej 1,60-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca, to znamená 1 230,40 eur. Úprava je v prechodných ustanoveniach § 102 písm. j).
Ďalšie navýšenie sa ustanovuje od 1. júla 2012, kedy sa bude základná zložka mzdy lekára bez atestácie rovnať najmenej 1,20-násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve, to znamená 922,80 eur. A u lekára s atestáciou najmenej 1,90-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca, to znamená 1 461,10 eur. Ak pracuje lekár na kratší pracovný úväzok, patrí mu čiastka úmerne znížená podľa dohodnutého pracovného času.
Do základnej zložky mzdy nemôže zamestnávateľ zahrnúť príplatky, iné nárokovateľné zložky mzdy, nenárokovateľné zložky mzdy, mzdu za prácu nadčas a mzdu za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku.
Ide o mesačnú mzdu lekára, ktorá sa upravuje každoročne k 1. januáru podľa údajov zverejnených Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
Zdravotnícky výbor Národnej rady Slovenskej republiky neakceptoval návrh Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, aby bolo v zákone garantované aj navýšenie platov lekárov v roku 2013. Výbor sa zhodol na tom, že o zvýšení platov lekárov v roku 2013 musí rozhodovať vláda s legitímnym mandátom a poslanci Národnej rady po parlamentných voľbách v marci 2012.
V čl. II novelizácia Zákonníka práce. K bodu 1. Do § 3 ods. 2 Zákonníka práce sa vkladajú slová "zamestnancov vykonávajúcich zdravotnícke povolanie", čo znamená, že na pracovnoprávne vzťahy zamestnancov vykonávajúcich zdravotnícke povolanie sa vzťahuje Zákonník práce, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
K bodu 2. Ustanovenie § 140 Zákonníka práce obsahuje úpravu zvyšovania kvalifikácie zamestnancov. V Zákonníku práce v § 97 je definovaná práca nadčas. Nová úprava, ktorá je súčasťou tohto návrhu, dopĺňa ustanovenie týkajúce sa náhrad za prácu nadčas pre zamestnancov vykonávajúcich zdravotnícke povolanie. Za prácu nadčas patrí takémuto zamestnancovi náhradné voľno, pričom sa sprísňuje doba poskytnutia náhradného voľna do dvoch kalendárnych mesiacov. Ak zamestnávateľ poskytne toto náhradné voľno, nezapočíta sa doň pracovné voľno päť dní v priebehu kalendárneho roka na sústavné vzdelávanie a náhradu mzdy v sume jeho priemerného zárobku (§ 140 ods. 4 Zákonníka práce).
K bodu 3. Do platného znenia § 150 týkajúceho sa inšpekcie práce sa dopĺňa, aby okrem zamestnancov, ktorí sú poškodení porušením povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov, mohli dať podnet na príslušnom orgáne inšpekcie práce aj zástupcovia zamestnancov, ktorí sú v pracovnom pomere v danom zdravotníckom zariadení a ktorí u zamestnávateľa kontrolnou činnosťou zistili porušenie pracovnoprávnych predpisov.
§ 155 Zákonníka práce - tento teda obsahuje úpravu možnosti uzavrieť dohodu, ktorou sa zamestnávateľ zaväzuje umožniť zamestnancovi zvýšenie kvalifikácie poskytovaním pracovného voľna, náhrady mzdy a úhrady ďalších nákladov spojených so štúdiom. Dopĺňa sa, že zamestnancovi, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie, nevzniká povinnosť na úhradu nákladov spojených so štúdiom, ak zamestnávateľ porušil ustanovenia Zákonníka práce a toto porušenie zistil Inšpektorát práce a právoplatne o ňom rozhodol súd.
Čl. III. Nakoľko úpravu inšpekcie práce upravuje osobitný zákon, čl. III sa týka aj novelizácie zákona o inšpekcii práce. Čiže vstupujeme aj do Zákonníka práce, aj do zákona o inšpekcii práce. Navrhuje sa tu, aby bol Inšpektorát práce povinný vykonať inšpekciu práce do 30 dní od doručenia podnetu podľa Zákonníka práce a o výsledku práce bezodkladne informoval osobu, ktorá podnet podala.
Napokon v čl. IV sa navrhuje nadobudnutie účinnosti zákona. Vzhľadom na postupnosť navýšenia základnej zložky mzdy v dvoch obdobiach od 1. januára a 1. júla 2012 je aj účinnosť v tomto zmysle delená.
Vážený pán predseda, ctené kolegyne, kolegovia, zákon vychádza z memoranda, ktoré podpísala premiérka Iveta Radičová a Lekárske odborové združenie. Len pre osvieženie pamäti cítim potrebu dodať, že táto rukojemnícka ruleta mohla dopadnúť oveľa horšie, nebyť neúnavnosti mediátora predsedu parlamentu Pavla Hrušovského, ako aj triezveho supportu prvého podpredsedu vlády Jána Figeľa.
Navrhnuté zvýšenie platov lekárov v priemere o 300 eur na budúci rok je maximum, čo si dnes Slovenská republika smerom k lekárom môže dovoliť.
Vo fantazmagóriách sú, pravdaže, možné aj grécke alternatívy. Nikto zodpovedný však s takýmito možnosťami pracovať nemôže. Akékoľvek garancie ďalšieho zvyšovania platov, a to nielen v medicínskej oblasti, ale aj v mnohých ďalších, a dlhodobo nedocenených profesiách, povolaniach a sociálnych stavoch, by boli hazardom, ktorý si v súčasnej ekonomickej kríze Slovensko jednoducho nemôže dovoliť.
Mnohí z vás sú lekári. Je pravda, že platy lekárov neboli ani nebudú po schválení tohto zákona adekvátne. Vláda a určite aj Národná rada sú za ďalšie zvyšovanie platov lekárov aj v roku 2013. Treba však počkať aj na vývoj ekonomiky a rozhodnúť sa na základe aktuálnej situácie a po predčasných voľbách v roku 2012.
Ešte mi nedá aj vzhľadom na krátky diskus, ktorý tu bol k skrátenému legislatívnemu konaniu, aj k tomu, čo prebiehalo v dnešnom zdravotníckom výbore, aby som nespomenul, čo prítomný návrh zákona nerieši, ale čo kontextuálne patrí do architektúry memoranda, a to je odborársky imperatív úplného zrušenia transformácie nemocníc. Tento zásadný systémový nástroj vyplývajúci priamo z programového vyhlásenia vlády bol koncipovaný ako brzda flákaniu a nehospodárnemu nakladaniu s verejnými zdrojmi v zdravotníctve a možno pre niektorých, aj paradoxne, aj ako rezervoár možností zlepšiť sociálny status kvalitných - podčiarkujem kvalitných - lekárov a celého systému zdravotnej starostlivosti.
Tým, ktorí radi líčia katastrofické scenáre a pre ktorých je každý, kto podniká v tomto lukratívnom prostredí, rovný diablovi, rád ako kresťan dávam do pozornosti Pentateuch a najmä jeho veľmi osvedčenú časť, totiž Dekalóg, alebo povedané ešte inak, Desatoro: nezabiješ, nepokradneš, nepožiadaš.
Akokoľvek chcieť od bývalej koalície a od stále dočasnejšej vlády, aby verejne vykonala rituálne suicídium zoči-voči terorizmu, by som, a nielen ja, považoval za totálnu stratu súdnosti a svedomia a cti. Nemyslím si, že nám až tak haraší. Rozhodne si pri hlasovaní o tejto veci neberte péenku. Rozhodne si pri hlasovaní o tejto veci neberte péenku ani napriek stresu a únave, ani napriek kométe, ktorá ukazuje k jasliam zdanlivo bezmocného pacienta.
Chcel by som na tomto mieste poprosiť svojich ctených kolegov z bývalých koaličných radov, ale aj nemenej ctených kolegov dobrej vôle, aby prítomný návrh zákona podporili.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

13.12.2011 o 9:47 hod.

PhDr.

Marián Kvasnička

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:59

Viliam Novotný
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážený pán spolupredkladateľ, vážené dámy, vážení páni, v súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre zdravotníctvo za spravodajcu k návrhu Výboru Národnej rady pre zdravotníctvo na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch. Na základe uvedeného podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Skrátené legislatívne konanie k predmetnému návrhu zákona bolo schválené uznesením Národnej rady Slovenskej republiky z 13. decembra 2011.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa po formálno-právnej stránke všetky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku Národnej rady, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení. V tabuľkovej časti návrhu je uvedený vplyv na rozpočet verejnej správy a na zamestnanosť. Súčasťou návrhu je stanovisko ministerstva financií. Predložený návrh nebude mať vplyv na životné prostredie ani na informatizáciu spoločnosti. Ako sa uvádza v dôvodovej správe, návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republiky viazaná. Problematika návrhu zákona nie je upravená v práve Európskej únie.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 12. decembra 2011 č. 610 a podľa § 71 rokovacieho poriadku navrhujem, aby vládny návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor, výbor pre sociálne veci a Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby určené výbory predmetný návrh zákona prerokovali ihneď.
Pán predseda, skončil som, prosím, otvorte rozpravu v prvom čítaní.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

13.12.2011 o 9:59 hod.

MUDr.

Viliam Novotný

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:02

Richard Raši
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dobrý deň prajem. Vážený pán predseda Národnej rady, ctené kolegyne, kolegovia, chcem upriamiť vašu pozornosť, že v predloženom návrhu, ktorý máme dnes prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní, chýba jedna... (Prerušenie vystúpenia predsedajúci.)

Hrušovský, Pavol, predseda NR SR
32.
Prepáčte, pán poslanec, že prerušujem vaše vystúpenie. Ale poprosil by som pána poslanca Mamojku, Krnáča, pani poslankyňu Dubovcovú, Pfundtner, aby sa nakrátko dostavili do rokovacej sály poslaneckého grémia. Ak môžem poprosiť teraz.
Nech sa páči, pán poslanec.

Raši, Richard, poslanec NR SR
33.
Ďakujem pekne.
Chcem všetkým pripomenúť, že v danom návrhu zákona nie je zakomponovaná základná podmienka, ktorá bola prvotnou pri vzniku nepokojov, ktoré vyústili až do bezprecedentného stavu, núdzového stavu, a to je podmienka zrušenia transformácie nemocníc.
Keď si prečítame memorandum, ktoré bolo podpísané pani predsedníčkou vlády, je v ňom napísané: "Vláda poverí ministra zdravotníctva, aby prostredníctvom poslancov Národnej rady najneskôr do 16. 12. predložil na schválenie Národnej rade Slovenskej republiky návrh novelizácie zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti vrátane v znení prílohy č. 2." Príloha č. 2 začína zrušením transformácie.
Chcem oznámiť, že z opozície nebol nikto oslovený, aby túto legislatívnu, tento legislatívny návrh vedel urobiť. A ako iste vieme, poslanci koalície odmietli zrušenie transformácie predložiť. Čiže ešte raz zdôrazňujem, minister zdravotníctva neurobil všetko pre to, aby sa legislatívny návrh zrušenia transformácie urobil.
Po druhé píše sa ďalej: "Vláda zabezpečí prípadné skrátené legislatívne konanie tak, aby návrh novely zákona, ktorej obsahom je návrh v prílohe č. 2, mohol nadobudnúť účinnosť 1. 1. 2012." Opäť opakujem, hneď začiatok prílohy č. 2 je zrušenie transformácie nemocníc a v návrhu zákona, ktorý vláda predložila, sa o zrušení transformácie nemocníc nenachádza ani zmienka. Vláda nedodržala základné ustanovenie, ktoré bolo v memorande podpísané, a základnú požiadavku, kvôli ktorej vznikli všetky protesty.
Dovoľte mi, aby som vám zopakoval, ako sme sa opakovane pokúšali zrušiť transformáciu. Prvýkrát som to urobil v pozmeňovacom návrhu k zákonu o pedagogických zamestnancoch, kde pán minister Jurzyca povedal, že je to nad rámec zákona a nesúhlasil s tým, a nebolo odhlasované zrušenie transformácie. Chcem podotknúť, že keď dal poslanecký návrh poslanec KDH na zvýšenie percenta za poistencov štátu a keď ho dal do zákona o cestnej premávke, tak s tým problém nebol. To len na to, ako sa pristupuje k jednotlivým pozmeňujúcim návrhom. (Reakcia z pléna.) Přidal. A cestná premávka s poistencami štátu je naozaj takmer totožné.
Po druhé. Pripravili sme poslanecký návrh zákona. Predsedníčka vlády vyhlásila, že keď budú, poslanci pripravia poslanecké návrhy zákona, tak si ich vláda osvojí. Minulý týždeň vo štvrtok sme cestou predsedu poslaneckého klubu požiadali predsedníčku vlády, aby si osvojila poslanecký návrh zákona poslancov Rašiho, Madeja a Blanára, ktorý rušil transformáciu. Neudialo sa tak. Tento návrh nebol osvojený, tento návrh si vláda neosvojila a nebol na vláde prerokovaný.
Teraz pripravíme znova pozmeňujúci návrh, ktorý prednesieme v Národnej rade v tomto pléne, ktorý opäť bude riešiť jedinú vec - je to zrušenie transformácie nemocníc. Pretože, opakujem, keď zrušenie transformácie nemocníc neprebehne, tak sa nevyrieši základná podmienka, ktorá prispela k stavu, ktorý sme v zdravotníctve mali prvý raz v jeho histórii. Tento návrh bude rušiť transformáciu. A tento návrh, predpokladáme, že keď v pléne bude podporený, bude základným predpokladom k tomu, aby sa konečne situácia v zdravotníctve ukľudnila.
Ako tu bolo niekoľkokrát povedané, keď nie sú splnené všetky podmienky, nie je splnená žiadna podmienka. Chcem povedať, že zrušenie transformácie a podpora zrušenia transformácie bude pre nás základnou podmienkou toho, aby sme vedeli podporiť aj ostatné časti navrhnutého zákona.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

13.12.2011 o 10:02 hod.

MUDr. PhD. MPH

Richard Raši

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:07

Martin Pado
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Pán poslanec, mne vadí len jedno, že keď sa v Košickom kraji vo vyššom územnom celku schvaľovala transformácia nemocníc na akciové spoločnosti, štyroch nemocníc, ani vy, ani nikto z odborárov sa proti tomu neozval. Myslím si, že tá transformácia je podobného charakteru, ako je tá, ktorá bola schvaľovaná v štátnych zdravotných zariadeniach, a tam to navrhovali práve vaši kolegovia. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.12.2011 o 10:07 hod.

Ing.

Martin Pado

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video