26. schôdza

29.11.2011 - 14.12.2011
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

13.12.2011 o 10:58 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 10:58

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán predseda, pred samotnou voľbou musí Národná rada overiť, že kandidátka spĺňa podmienky uvedené v zákone. Dajte preto, prosím, hlasovať o návrhu uznesenia, ktoré znie: Národná rada na základe stanoviska Výboru Národnej rady pre ľudské práva a národnostné menšiny podľa § 4 ods. 3 zákona č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov overuje, že navrhovaná kandidátka na verejnú ochrankyňu práv spĺňa podmienky uvedené v § 4 ods. 2 citovaného zákona.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

13.12.2011 o 10:58 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:58

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Môžme teraz pristúpiť k samotnej voľbe. Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada volí Janu Dubovcovú za verejnú ochrankyňu práv.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

13.12.2011 o 10:58 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
26. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní
 

Vystúpenie 14:04

Richard Oravec
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vo verejnom hlasovaní o návrhu na voľbu člena Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo 13. decembra 2011, na verejné hlasovanie o návrhu na voľbu člena Rady pre vysielanie a retransmisiu bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 144 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 144 poslancov.
Po vykonaní hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že vo verejnom hlasovaní o návrhu na voľbu člena Rady pre vysielanie a retransmisiu 1 poslanec neodovzdal hlasovací lístok. Zo 143 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 59 neplatných a 84 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že
- za Petra Abraháma hlasovalo za 72 poslancov, proti 6 poslancov a 6 sa zdržali,
- za Oľgu Pohankovú hlasovalo za 1 poslanec, proti 37 poslancov, zdržalo sa 46 poslancov,
- za Vladimíra Puchala hlasovalo za 0 poslancov, proti 38 poslancov, zdržalo sa 46 poslancov,
- za Ladislava Štibrányiho hlasovalo za 3 poslanci, proti 35 poslancov a zdržalo sa 46 poslancov.
Na voľbu člena Rady pre vysielanie a retransmisiu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že za člena Rady pre vysielanie a retransmisiu nebol zvolený žiadny z kandidátov.
Nakoľko nebol zvolený člen Rady pre vysielanie a retransmisiu, vykoná sa opakovaná voľba, do ktorej postupujú tí dvaja kandidáti, ktorí vo voľbe neboli zvolení, ale získali najväčší počet hlasov, to sú Peter Abrahám a Ladislav Štibrányi.
Overovatelia poverujú svojho člena Richarda Oravca oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie

13.12.2011 o 14:04 hod.

Mgr.

Richard Oravec

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 14:06

Richard Oravec
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Na verejné hlasovanie o návrhu na voľbu kandidátov na člena Rady pre reguláciu bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 144 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 144 poslancov.
Po vykonaní hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že vo verejnom hlasovaní o návrhu na voľbu kandidátov na člena Rady pre reguláciu všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 144 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 56 neplatných a 88 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že
- za Viliama Mikuláša hlasovalo za 71 poslancov, proti 6 poslancov a zdržalo sa 11 poslancov,
- za Vladimíra Štefánika hlasovalo za 71 poslancov, proti 6 poslancov a zdržalo sa 11.
Na voľbu kandidátov na člena Rady pre reguláciu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že vo verejnom hlasovaní na voľbu kandidátov na člena Rady pre reguláciu nebol zvolený žiadny z kandidátov.
Nakoľko ani jeden z navrhovaných kandidátov nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov z prítomných poslancov, vykoná sa opakovaná voľba. Do opakovanej voľby postupujú nezvolení kandidáti obaja, takže aj pán Viliam Mikuláš aj Vladimír Štefánik.
Overovatelia poverujú svojho člena Richarda Oravca oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Skryt prepis

Vystúpenie

13.12.2011 o 14:06 hod.

Mgr.

Richard Oravec

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 14:08

Richard Oravec
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Takže na verejné hlasovanie o návrhu na voľbu kandidátov na vymenovanie za členov výberových komisií uskutočňujúcich výberové konanie na voľné miesta sudcov bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 144 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 144 poslancov.
Po vykonaní hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že vo verejnom hlasovaní o návrhu na voľbu kandidátov na vymenovanie za členov výberových komisií uskutočňujúcich výberové konanie na voľné miesta sudcov všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 144 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 13 neplatných a 131 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že
- za Antona Martvoňa hlasovalo za 61 poslancov, proti 32, zdržalo sa 38,
- za Viliama Pohančeníka hlasovalo za 64, proti 25, zdržalo sa 42,
- za Ľubomíra Schweighofera hlasovalo za 22 poslancov, proti 49 poslancov, zdržalo sa 60,
- za Mareka Šmida hlasovalo za 55 poslancov, 42 bolo proti, 34 sa hlasovania zdržalo.
Na voľbu kandidátov na vymenovanie za členov výberových komisií uskutočňujúcich výberové konanie na voľné miesta sudcov je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že za kandidátov na vymenovanie za členov výberových komisií uskutočňujúcich výberové konania na voľné miesta sudcov neboli zvolení žiadni z kandidátov.
Overovatelia poverujú svojho člena Richarda Oravca oznámiť výsledky hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Skryt prepis

Vystúpenie

13.12.2011 o 14:08 hod.

Mgr.

Richard Oravec

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 14:10

Richard Oravec
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vo verejnom hlasovaní o návrhu na voľbu člena Rady Rozhlasu a televízie Slovenska bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 144 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 144 poslancov.
Po vykonaní hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že vo verejnom hlasovaní o návrhu na voľbu člena Rady Rozhlasu a televízie Slovenska všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 144 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 62 neplatných a 82 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že
- za Róberta Beňa hlasovalo za 2 poslanci, proti 31, zdržalo sa 49,
- za Bohumíra Bobockého hlasovalo za 0 poslancov, proti 30, zdržalo sa 52,
- za Jána Dianišku hlasovalo za 0 poslancov, proti 32, zdržalo sa 50,
- za Vladimíra Dobroviča hlasovalo za 1 poslanec, proti 33 poslancov, zdržalo sa 48,
- za Jozefa Foltýna hlasovalo za 1 poslanec, proti 32, zdržalo sa 49,
- za Ľubomíra Lintnera hlasovalo za 55 poslancov, proti 5 poslancov, zdržalo sa 22,
- za Elenu Mallickovú hlasovalo za 0 poslancov, proti 30, zdržalo sa 52,
- za Jozefa Mračnu hlasovalo za 0 poslancov, proti 31 poslancov, zdržalo sa 51,
- za Bernadetu Tokárovú hlasovalo za 8 poslancov, proti 29, zdržalo sa 45.
Na voľbu člena Rady Rozhlasu a televízie Slovenska je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že vo verejnom hlasovaní nebol za člena Rady Rozhlasu a televízie zvolený žiaden z kandidátov.
Nakoľko ani jeden z kandidátov nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov, do opakovanej voľby postupujú kandidáti, ktorí boli zvolení a získali najväčší počet hlasov. Sú to Ľubomír Lintner a Bernadeta Tokárová.
Overovatelia poverujú svojho člena Richarda Oravca oboznámiť s výsledkom hlasovania Národnú radu Slovenskej republiky.
Skryt prepis

Vystúpenie

13.12.2011 o 14:10 hod.

Mgr.

Richard Oravec

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 14:13

Robert Fico
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán podpredseda, parlament sa dusí vo vlastnej šťave - budem mať procedurálny návrh - kvôli tomu, že premiérka Iveta Radičová niečo akože vyrokovala, potom to tajne niekde schovala, potom to zase oznámila, oslavovala a dáva sa do pozície človeka, ktorý všetko vyrieši, pritom je evidentné, že opäť všetkých oklamala.
Nerozumiem tomu, prečo parlament sa má takto dusiť vo vlastnej šťave, keď by to mala byť predovšetkým ona, ktorá by sem mala prísť a mala by obhajovať to, čo dohodla s lekármi, a nie sa skrývať, ako to robí posledné tri alebo štyri dni.
Chcem vás preto požiadať, pán podpredseda, aby ste v mene Národnej rady, ktorá je nadriadeným orgánom vláde, požiadali premiérku o okamžitú účasť na rokovaní o tomto zákone. Toto je jej kaša, tak nech si ju tu pekne fúka.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

13.12.2011 o 14:13 hod.

doc. JUDr. CSc.

Robert Fico

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:15

Peter Kažimír

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:30

Richard Raši
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Chcem ešte teda zdôrazniť dve vyhlásenia, je to Slovenská lekárska únia špecialistov, Asociácia súkromných lekárov, reagujúc na to, čo povedal pán poslanec Kažimír, a teda obidve tieto asociácie združujúce všeobecných lekárov a ambulantných špecialistov takisto požadujú navýšenie zdrojov zo zdravotných poisťovní, lebo tieto zákony sa priamo premietajú aj do ich hospodárenia, pretože aj oni budú povinní zvyšovať platy, najmä v kategórii sestier.
A teda tiež by som chcel, aby sa na výbore zúčastnil aj minister financií, aj generálny riaditeľ Všeobecnej zdravotnej poisťovne, aj riaditeľ, predseda Úradu pre dohľad, pretože sú to ďalšie zdroje, ktoré nás naozaj môžu stáť aj 100 mil. eur.
A ďalšia vec, ktorá v príspevku pána poslanca Kažimíra neodznela, je to, že keď sa zvýšia platy, tak kvartálne sa navyšujú výdavky na mzdové prostriedky aj z toho dôvodu, lebo z platov sa vyrátava práca za nadčas, práca za sviatky, takže to zvýšenie platov sa premieta aj do zvýšenia ohodnotenia ústavných pohotovostných služieb. Takže to sú ďalšie mzdové prostriedky, ktoré vôbec nie sú v tabuľke uvedené. Čiže tabuľka je insuficientná nielen za roky 2013 a 2014, kde je napísaná nula, čo takáto tabuľka nemôže byť prílohou zákona, ale je nepravdivá aj z hľadiska roku 2012.
A naozaj tiež chcem vedieť, kde sú zarátaní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorých sa to bude týkať v zariadeniach, ktoré sú mimo pôsobnosti rezortu ministerstva zdravotníctva.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.12.2011 o 14:30 hod.

MUDr. PhD. MPH

Richard Raši

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:31

Juraj Blanár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som i ja sa vyjadril k tomuto návrhu, ktorý predkladá - podľa toho, ako bol prednesený - výbor pre zdravotníctvo, a naznačil niektoré zaujímavé veci, ktoré sa v tom návrhu skrývajú.
V prvom rade musím povedať, že dnes situácia v zdravotníctve je taká, že to už nie je o súčasnej koalícii alebo opozícii, ale je to predovšetkým o tom, ako dokážeme zabezpečiť všetci, tak ako sme tu, zdravotnú starostlivosť našim obyvateľom.
Celé sa to začalo nešťastne už tým, že namiesto riešenia konkrétneho problému v zdravotníctve tu prišla vláda s transformáciou na akciové spoločnosti namiesto toho, aby riešila ten základný problém, ktorým je netransparentné financovanie zdravotníctva, ktoré je neskutočne deformované.
My sme na to poukazovali, mám teraz na mysli stranu SMER - sociálna demokracia, neustále a sme upozorňovali na problémy, ktoré naznačoval Lekársky odborový zväz ešte na začiatku tohto roka. Avšak táto situácia bola neustále bagatelizovaná. Veľmi dobre to opísal môj kolega Braňo Ondruš. Nebudem to opakovať. Ja som dodal k tomu ešte jeden príklad, ktorý bol takisto nejakým spôsobom zrejme dohodnutý, a ukázalo sa, že naozaj to bolo zinscenované, pretože tí, ktorí hovorili niečo predtým, ako skutočne lekári začali konať, tak sa spamätali. Až potom si uvedomili, že oni to naozaj myslia vážne.
Verejné nemocnice, a na tom sa určite zhodneme, sú nemocnice všetky, ktoré patria verejnej správe. Keď by sme aj nejakú inú definíciu možno použili, ale určite táto je správna. To znamená, verejné nemocnice sú nielen štátne, ale aj nemocnice, ktoré patria samospráve, a v tomto prípade samosprávnym krajom. Pretože verejná správa sa skladá zo štátnej správy a samosprávy, a takpovediac samospráva vykonáva určité kompetencie, na ktorých sa zhodne parlament a vláda Slovenskej republiky za štát.
Čiže to, čo som povedal, že nebolo riešené na začiatku, to bolo predovšetkým riešenie financovania, bolo podporené ešte takými krokmi, ktoré celú vec a celý problém len eskalovali. Prvé bolo zníženie platieb za poistencov štátu, čo znamenalo v tomto roku zníženie príjmov zdravotnej poisťovne o 129 mil. eur. Druhým krokom bolo, že pri príprave oddlženia nemocníc, verejných, podotýkam, nemocníc, sa brali do úvahy len štátne nemocnice.
Hovoriac, že v podstate samosprávne kraje sú dnes majiteľmi týchto nemocníc a vláda s tým nemá nič a musí si to vyriešiť konkrétny samosprávny kraj, to je neuveriteľné, ako môže niekto takto argumentovať z úrovne vlády, a konkrétne z ministerstva zdravotníctva a bolo to aj z úst pána ministra, keď sám dobre vie, že všetky tieto nemocnice sú financované z verejného zdravotného poistenia, ktorého pravidlá neurčujú samosprávne kraje, ale určuje vláda a parlament. Čiže ergo ako keby samosprávne kraje mohli teraz zdvihnúť sa a povedať, tak bude zdravotné poistenie úplne iným spôsobom riešené a platby budú iné. Vôbec to nie je tak. Dnes zdravotné poisťovne určujú pravidlá.
No a výsledok bol taký, že nemocnice samosprávnych krajov neboli oddlžené. Podotýkam, nemocnice samosprávnych krajov neboli oddlžené.
No a čo sa dozvedáme po tom všetkom, čo sme sa dopočuli, a korešpondencie neskutočné mojich kolegov a nás na vládu a premiérku, kde sme argumentovali, že je to diskriminácia. Zrazu v tomto návrhu, ktorý predkladáte, vážené dámy a vážení páni za koalíciu, tak sa uvádza v doložke, kde sa rozoberá vplyv na podnikateľské prostredie, čo je veľmi zaujímavé, mimochodom, ma to zaujalo, pretože zrazu sa hovorí o vplyve na podnikateľské prostredie, ale k tomu sa ešte dostaneme, že aký je predpokladaný charakter a rozsah nákladov, tak sa tam argumentuje všetkým možným a jedna časť tam hovorí, že "všetci títo majú právo na rovnaké zaobchádzanie, odmeňovania a nediskrimináciu, právo na rovnakú mzdu za rovnakú prácu alebo za prácu rovnakej hodnoty".
Tak to je krásne. Zrazu v návrhu sa uvádza niečo, čo bolo celý čas, niekoľko mesiacov, popierané. Popierané to bolo neustále tým, že samosprávne kraje majú nemocnice na starosti, ale to som vytiahol jeden problém, pretože ten problém je predovšetkým v tom, že dnes sú lekári v pozícii, v štrajkovej pohotovosti, pretože je tu memorandum, ktoré podpísala predsedníčka vlády, a toto memorandum má zaručiť v podstate zmier medzi lekármi a vládou Slovenskej republiky, resp. ministerstvom, ktoré má zastrešovať zdravotníctvo ako také.
Dnes musíme konštatovať, že toto memorandum sa ukazuje ako podpísaný bianko šek, ktorý vôbec nie je krytý. A chcem to podotknúť aj tvrdením tým, že člen vlády, podpredseda vlády sa vyjadril v jednej z relácií v nedeľu, keď sa ho pýtali priamo, že ako sa on pozerá na oddlženie, tak povedal, že rozpočet je už schválený, on odborárom nič nesľúbil. Bol to podpredseda vlády a minister financií. No a pokračoval ďalej, že nie vláda podpísala toto memorandum a vláda sa dozvedela až po podpise memoranda o presnom obsahu.
Tak potom sa pýtam: Kto je teda tá vláda? Vláda je pán Mikloš alebo vláda je pani predsedníčka vlády, ktorá to podpísala? Tuto sa ukazuje taký hlboký rozkol, ktorý tu je, nielen už len koaličný, ale aj vnútrovládny, aký tu ešte za histórie Slovenskej republiky nebol. Ak môže takéto niečo minister, ktorý je podpredsedom vlády, tvrdiť úplne s plechovým úsmevom, že on s tým nemá nič spoločné, všetko je schválené a nech si to predsedníčka vlády vyrieši. A tá predsedníčka vlády dokonca ani nie je schopná prísť sem, keď sa jedná o naplnenie memoranda, ktoré ona sama podpísala. (Potlesk.)
To už ani ten jej podpis, ktorý tam dala, jej nestojí za to, aby ho tu obhajovala? To sa, vážené dámy a páni, ešte nestalo v histórii Slovenskej republiky ani raz. A všeličo sa tu udialo.
Čo je ale zaujímavé, že v tom memorande sa hovorilo o samosprávnych krajoch, ale nikto s nimi nerokoval. Bolo jedno stretnutie, ktoré som mal u pána ministra, kde ma pozval, ale to bolo všetko. Vtedy som povedal, že to je rokovanie o nás bez nás s tým, že niekto napíše a vláda osloví samosprávne kraje, aby postupovali presne podľa toho, ako dohodnú oni v memorande. To sa takto robiť nedá, vážené dámy a páni. To sa nedá takto robiť, že vy vyrokujete niečo a potom len poviete, vy sa nejako postarajte. A o tom svedčí aj ďalší údaj v predkladanom návrhu, na ktorý chcem poukázať.
Môj kolega Peter Kažimír komplexne celkom rozobral súvislosť so štátnym rozpočtom. A ja predsa len sa ešte budem baviť o týchto číslach. Je tu uvedené 31 mil. na rok 2012. To, že sú tam není ďalšie roky, není uvedené, svedčí o tom, že po nás potopa. Ale čo je zaujímavé, keď si pozriete stanovisko ministerstva financií, vážené dámy a páni, ja vám ho prečítam, ak ste to niektorí ešte nestihli, tak ja vám ho prečítam, pretože je to naozaj zaujímavé.
Ministerstvo okrem iného v stanovisku uvádza: "V doložke vybraných vplyvov je potrebné kvantifikovať dopady vyplývajúce z predloženého návrhu aj na roky 2013 a 2014", ktoré podľa ich názoru sú vyššie, ako oni uvádzajú, 47 mil. eur. Tu sa uvádza len čiastka vyše 30 mil. eur. Zároveň vyjadruje nesúhlas a pripomienku ministerstvo financií k tejto doložke, ktorá tu bola spracovaná, a uvádza, že "uvedený text je potrebné nahradiť textom, že finančné prostriedky súvisiace so zmenami premietnutými do návrhu zákona sú zabezpečené zo zvyšných zdrojov na verejné zdravotné poistenie, ktoré sú premietnuté v schválenom rozpočte verejnej správy na roky 2012 až 2014. V nadväznosti na uvedené je potrebné aj v jednotlivých tabuľkách doložky vplyvu uviesť, že financovanie návrhu je zabezpečené v rozpočte." Tak teda z takéhoto stanoviska sa nevysomári už ani nikto.
Tak na jednej strane nesúhlasia, hovoria, že tam jednoducho tá čiastka nie je dostatočná, na druhej strane povedia, že je to zahrnuté v štátnom rozpočte. Vážené dámy a páni, v štátnom rozpočte zatiaľ je navrhnuté alebo je tam zakotvených iba 50 mil. eur, ktoré tam aj na základe nášho prispetia pri schvaľovaní štátneho rozpočtu ste dali. Nie z vašej vôle, podotýkam. Čiže je to bianko šek alebo to nie je bianko šek, ktorý tu dnes chcete schváliť? No je.
A teraz poviem, aké sú dôsledky toho všetkého, čo sa môže stať. To, že tá čiastka je dnes určite vyššia, nevie nikto z nás teraz posúdiť, pretože nikto z našich - teraz hovorím o nemocniciach samosprávnych krajov - nebol dopytovaný, aby presne povedal, že koľko vám bude robiť náklady zvýšenie platov, ktoré sme vám v memorande o vás bez vás podpísali. My sme to spočítali, všetci riaditelia urobili kalkuláciu a stanovili to presne podľa toho memoranda, ktoré dohodla pani premiérka o nás bez nás, vieme to kvantifikovať, ale nikto sa už nepýtal, že koľko to je. Jednoducho vy ste si napísali nejakú sumu. Čo to znamená? Znamená to to, že tieto finančné prostriedky nebudú s najväčšou pravdepodobnosťou kryté. A bude zasa opäť na riaditeľov nemocníc, ktorí dnes už môžu byť aj Davidovia Copperfieldovia, jednoducho nedokážu takéto niečo naplniť, pretože na jednej strane musia dodržať zvýšenie mzdových prostriedkov a na druhej strane budú mať vyššie platby. Pretože tie platby už dnes sú nižšie a nedokážu pokryť všetky náklady súvisiace s výkonmi v zdravotnej starostlivosti.
A ja sa pýtam potom, kde sa chceme dopracovať? Veď toto, čo teraz pripravujete a chcete schváliť, tak je v podstate tým, že to nie je kryté, len odkladanie a prípravy ďalšej bomby, ktorá tu vznikne. A to predovšetkým ostane na budúcu vládu, ktorú tu tak obhajuje pán spravodajca, ktorý hovorí, že až budúca vláda bude tá, ktorá by mala všetko riešiť. Ale to je predovšetkým o zodpovednosti, vážené dámy a vážení páni. Tu nejde o to, že kto bude chytráčiť nad jednými alebo druhými.
Čiže stanovisko k tomu, čo som chcel povedať za samosprávne kraje, je také, že tento návrh, ktorý tu je z hľadiska krytia, je nedostatočný. Nevieme ani posúdiť, či sú tam zahrnuté všetky náklady, ktoré sú spojené nielen s navýšením priamych miezd, ale potom aj s navýšením osobných príplatkov, ale aj odvodov, ktoré bude musieť zamestnávateľ odvádzať, pretože tie sa automaticky zvýšia, akonáhle sa zvýši daňový základ, čo je úplne prirodzené. Kto to dnes bude verifikovať, keď samotné ministerstvo hovorí o niečom inom?
A vrátim sa ešte späť k tomu začiatku. Celé toto, čo sa stalo v zdravotníctve, je absolútne bezprecedentné v histórii Slovenska, ak musela vláda siahnuť až k tomu, že tu bol vyhlásený núdzový stav, ktorý sa v podstate používa iba v prípade prírodných katastrof alebo v čase vojny, je len spôsobené tým, že vláda neviedla dostatočný sociálny dialóg, bagatelizovala celú túto problematiku od začiatku až dokonca. A vyvrcholilo podpísaním bianko zmenky už nevládnucej predsedníčky vlády, ktorá podpísala niečo, čo automaticky spochybnil podpredseda vlády pán Mikloš.
A je tam jedna zo zásadných vecí, ktorá, si myslím, že bola aj prevrátená z vašej strany iba do pozície platov, a to bolo predovšetkým zrušenie transformácie nemocníc. Aj to vaše vystúpenie, ktoré ste mali, pán predkladateľ, bolo tak emotívne, že všetci sme mali dojem, že tu ide čisto len o platy, a ešte keď ste citovali aj z Desatora, tak som mal z toho naozaj zlý pocit, pretože ak takéto niečo dokážete zneužívať aj pri predkladaní takéhoto návrhu, tak to naozaj nemá obdobu. A pritom veľmi dobre viete, že zastavenie transformácie neznamená zrušenie transformácie, ako si to tu mýli pán poslanec Kaník neustále, on si myslí, že zastavenie a zrušenie sú dve rovnaké veci. Vôbec nie, pretože ten zákon je stále v platnosti.
Ten zákon je v platnosti, a ešte aby ste vedeli, zákon, podľa ktorého ju urobená transformácia, to znamená zákon 587, 581 vychádza zo zákona 523, to je zákon o rozpočtových pravidlách, ktorý hovorí o tom, že ak príspevkové organizácie, ktoré nespĺňajú kritériá, že dostávajú príspevok na svoju činnosť viac ako 50 %, musia byť pretransformované na inú právnu subjektivitu. To hovorí acquis communautaire, ku ktorému sme sa zaviazali. A to má sa naplniť do konca tohto roka.
Inými slovami, to, že ste zastavili transformáciu, resp. to urobil prezident, pretože vy ste to neboli schopní urobiť, znamená, že po 1. 1. budú všetci porušovať zákon. Bude to porušovať ministerstvo zdravotníctva, budeme to porušovať aj my a všetci. A kto nás tu bude pokutovať? Minister financií, ktorý teraz hovorí, že jeho sa to netýka? Pretože automaticky z toho vyplýva sankcia, keď sa nebude napĺňať tento zákon. Preto hovoríme o tom, že musí byť zrušená transformácia. A to bude predkladať aj pán poslanec Raši v tom pozmeňujúcom návrhu. Toto si treba uvedomiť, vážené dámy, vážení páni. To chceme naozaj ísť do takéhoto stavu, aby sme porušovali vedome zákon?
A teraz trošku k tej dôvere. Pán poslanec Novotný hovoril o tom, že jednoducho, aby som presne citoval: "Urobím všetko, aby transformácia bola dokončená. Ja mám svedomie čisté. Ja dodržím slovo." Áno, pán poslanec, viete, ak ste vy dodržali presne slovo, o ktorom teraz hovoríte, tak je to práve výsledkom toho, že kde sa zdravotníctvo dostalo. Vy ste dodržali slovo aj vtedy, keď Zajac chcel robiť akciové spoločnosti. Vy ste dodržali aj slovo, kedy sa privatizovali všetky veci, ktoré v nemocniciach aký-taký zisk tvorili a mohli slúžiť na to, aby vykrývali tie veci, ktoré nie sú možné zarábať. Vy ste vtedy dodržali slovo. Áno, máte pravdu. V tom vám dávam za pravdu.
Vy ste doviedli zdravotníctvo do tohoto stavu, pretože dnes všetko, čo je zaujímavé a prináša finančné prostriedky, je v súkromných rukách, všetko ste sprivatizovali. (Potlesk.) A to, čo jednoducho nie je výkonné, tak ste hodili na verejné nemocnice, na štátne a samosprávne nemocnice, tu máte a robte.
Samozrejme, že riaditelia môžu robiť čokoľvek, pretože finančné prostriedky sa prelievajú úplne kdesi inde. A tu ste naozaj dodržali slovo, to vám musím dať naozaj za pravdu. A preto chcete teraz dokázať, že vlastne tieto nemocnice nie sú schopné v podstate prežiť, pretože zle hospodária, nerobia obstarávanie centrálne a tak ďalej, je tam únik peňazí.
Nuž, ja by som veľmi dobre chcel vidieť, pán poslanec, ako by sa vám robilo, keď použijem prirovnanie, keby ste boli robotníkom a mali by ste lopatu a niekto by vám lopatu zobral a povedal by, dobre, vy budete vykopávať rukami a tí druhí budú lopatou, ale nedostanete za to vyššiu platbu, ešte dostanete nižšiu, ale musíte robiť takú istú kvalitu. Tak to by musel byť len David Copperfield.
A tu ste naozaj dodržali slovo, pán poslanec, to je výsledok, kde sa dostalo zdravotníctvo dnes. A práve dnes, o čo ide aj lekárom, je o to, že či verejné zdravotníctvo bude, alebo nebude. Či bude zdravotníctvo, ktoré bude poskytované pre všetkých, alebo to bude zdravotníctvo, ktoré bude len na základe biznisu tu poskytované, nič iné.
A vy chcete od lekárov, aby vám dôverovali? Vy chcete aby vám dôverovali, že to, čo navrhujete ako akciové spoločnosti, je mienené veľmi dobre? Áno, chcete to dnes, ich presvedčiť o tom, že keď ste všetko sprivatizovali, že dnes tie akciové spoločnosti, ktoré v budúcnosti, ktoré ste chceli založiť, že jednoducho nebudú môcť byť sprivatizované? Veď vám nikto nebude veriť po tom všetkom, čo ste tu už narobili a čo ste všetko dokázali sprivatizovať. A teraz chcete ešte, aby vám verili aj lekári, ktorí sa dostali do tejto pozície, a vy ich nechcete vypočuť a bojujete za akciové spoločnosti.
A ešte vám pripomeniem ďalšiu vec vášho hrdinstva, o ktorom rozprávate, pán poslanec. Vy ste povedali, že jednoducho ste za akciové spoločnosti a že jednoducho budete trvať na transformácii. Tak mi potom povedzte, keď ste bol taký hrdina, vy ste sa zúčastňovali rokovaní, kde pani predsedníčka vlády podpísala tento bianko šek v rámci memoranda, stáli ste tam vzadu. Ona podpísala bianko šek, kde sa zaviazala, že transformácia sa zruší. Ona podpísala bianko šek, že budú navýšené platby zdravotných poisťovní na základe toho, že budú zvýšené platy. Vy ste vzadu stáli, ale ja som od vás nepočul, žeby ste sa pred mikrofón postavili a povedali, dobre, pani predsedníčka síce podpísala toto memorandum, ale ja som proti tomu a nezahlasujem za zrušenie transformácie. Vtedy by to bolo hrdinské, keby ste to vtedy povedali, nie teraz, keď teraz sa tu tvárite, že by ste to chceli zastaviť. (Potlesk.)
Takže chcel som vám len pripomenúť, aby ste nezabúdali, že ľudia si to všímajú, ako sa správate, a vyhodnocujú, čo hovoríte a čo konáte.
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, máme prvé čítanie. Ja som si dovolil poukázať na tieto rozpory, ktoré tu vznikli, na tieto protirečenia, na tieto hrdinské slová, v úvodzovkách, tých, ktorí tu obhajujú zrazu rozliate mlieko, ktoré nikto nechce utrieť, a nechali na to len pani predsedníčku vlády. Tá už je celá dnes od mlieka. Dokonca dodnes sa kdesi čistí, aby mohla prísť a ešte stále neprišla, ale vy všetci sa tvárite, že je všetko v poriadku.
Nie je všetko v poriadku, a preto, vážené panie poslankyne, páni poslanci, budeme predkladať pozmeňujúci návrh vo výbore pre zdravotníctvo, kde jasne, explicitne budeme navrhovať zastavenie transformácie a budeme, samozrejme, sa pýtať aj ministra zdravotníctva a ostatných kompetentných, ktorí by mali byť aj na rokovaní zdravotníckeho výboru, akým spôsobom budú vykryté všetky tieto zvýšené náklady. Lebo v opačnom prípade, ak nebudú tie náklady vykryté zo strany zdravotných poisťovní, tak máte na triku aj to, že sa tu budú nemocnice rušiť, že sa bude zdravotná starostlivosť poskytovať iba v obmedzenom množstve a, samozrejme, budú sa rušiť oddelenia, všetko to, čo ste už začali tak bezprecedentne robiť proti ľuďom, ktorí vám dali dôveru, aj vám všetkým.
Ďakujem pekne za pozornosť. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

13.12.2011 o 14:31 hod.

Ing.

Juraj Blanár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video