28. schôdza

31.1.2012 - 9.2.2012
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

2.2.2012 o 14:28 hod.

Mgr.

Igor Matovič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:36

Martin Chren
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. No, počuli sme veľa teraz prázdnych fráz a prázdnych slov. Pozrite sa, fakty sú jasné. To, kto koľkokrát je spomínaný v spise Gorila, bolo už dávno vypočítané. Stodvadsaťkrát je tam predseda vašej strany spomínaný, nikto iný, je to najviac zo všetkých.
To, čo sa dialo s doprivatizáciou Slovenských elektrární, vaša vláda pripravila dokument, ktorý normálne zaradila na rokovanie vlády, v ktorom bolo navrhnuté, aby sa doprivatizácia Slovenských elektrární vybavila za nulu. Naša... (Reakcia na hlasy z pléna.) Nie, ten bol zaradený, ten dokument bol zaradený do vlády, bol medzi nezaradenými dokumentmi, ale bol doručený ministerstvom hospodárstva na vládu. To je fakt, dá sa to overiť. Z ministerstva hospodárstva jednoducho tento materiál odišiel aj s podpisom príslušných ministrov. Naša vláda dala vypracovať audit, ktorý dokazuje že Slovensko má nárok na doplatok 230 mil. eur, to je takmer štvrť miliardy eur za doprivatizáciu Slovenských elektrární.
To hovorí úplne za všetko, kto sleduje verejný záujem, kto sleduje záujem Slovenskej republiky a kto sleduje nejaké iné záujmy. Viac naozaj dodávať netreba.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

2.2.2012 o 11:36 hod.

Ing.

Martin Chren

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 11:39

Július Brocka
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda Národnej rady, dámy a páni, dovoľte, aby som predniesol správu výboru pre sociálne veci k tomuto bodu programu.
Prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky Tomáš Malatinský a prezident Republikovej únie zamestnávateľov Marián Jusko oznámili Národnej rade Slovenskej republiky spoločným listom zo dňa 16. novembra 2011, že na svojom zasadnutí 21. októbra 2011 schválili uznesenie o spoločnom návrhu Pavla Brnku a Ľudovíta Pausa, zástupcov navrhnutých reprezentatívnymi združeniami zamestnávateľov, na voľbu za členov Dozornej rady Sociálnej poisťovne v súlade s § 123 ods. 3 a 4 zákona č.461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.
Ďalej predseda Jednoty dôchodcov na Slovensku Kamil Vajnorský oznámil Národnej rade listom zo dňa 23. novembra 2011, že jej orgány schválili v súlade s § 123 ods. 3 a 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení návrh Jána Lipianskeho, zástupcu navrhnutého záujmovými združeniami občanov reprezentujúcich poberateľov dôchodkových dávok, na voľbu za člena Dozornej rady Sociálnej poisťovne.
Podpredseda Združenia kresťanských seniorov Slovenska Jozef Hudák listom zo dňa 28. novembra 2011 oznámil Národnej rade, že Ústredie Združenia kresťanských seniorov dňa 16. novembra 2011 v súlade so zákonom o sociálnom poistení odsúhlasilo návrh Jozefa Mikloška, zástupcu navrhnutého záujmovými združeniami občanov reprezentujúcich poberateľov dôchodkových dávok, na voľbu za člena Dozornej rady Sociálnej poisťovne.
Dôvodom novej voľby dvoch členov Dozornej rady Sociálnej poisťovne navrhnutých reprezentatívnymi združeniami zamestnávateľov a jedného člena Dozornej rady Sociálnej poisťovne navrhnutého záujmovými združeniami občanov reprezentujúcich poberateľov dôchodkových dávok...
(Reakcia na ruch v sále.) Teraz neviem, pán predseda, je prestávka, alebo nie je prestávka. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrušovský, Pavol, predseda NR SR
Pán predseda, musíte hovoriť hlasnejšie, razantnejšie a ohradiť sa voči tomu, že vás neposlúchajú, respektíve nepočúvajú poslanci. Ale urobím to za vás ja.
Panie poslankyne, páni poslanci, prosím naozaj zachovajme dôstojnosť rokovania a vypočujme si návrhy, ktoré predkladá pán predseda výboru pre sociálnej veci, o ktorých budeme rozhodovať hlasovaním o 17.00 hodine. Ak niekto nepovažujeme tento bod programu za preňho tak dôležitý, aby nevenoval pozornosť, tak aspoň sa nevyrušujme.
Nech sa páči pán predseda.


Brocka, Július, poslanec NR SR
Ďakujem pekne, pán predseda. Áno, ja viem, toto je absolútne nekonfliktný návrh, to, čo teraz prednášam, a verím, že tak bude prebiehať aj hlasovanie. Len vás poprosím, keby ste ma nechali predniesť... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrušovský, Pavol, predseda NR SR
Pán poslanec Kvorka! Ako sa volá? (Smiech a výkriky z pléna: Petrák!)
Nech sa páči, pán predseda.

Brocka, Július, poslanec NR SR
Dôvodom novej voľby dvoch členov Dozornej rady Sociálnej poisťovne navrhnutých reprezentatívnymi združeniami zamestnávateľov a jedného člena Dozornej rady Sociálnej poisťovne navrhnutého záujmovými združeniami občanov reprezentujúcich poberateľov dôchodkových dávok je zánik členstva v Dozornej rady uplynutím päťročného funkčného obdobia člena Dozornej rady dňom 8. februára 2012 podľa zákona o sociálnom poistení.
Návrhy na voľbu zástupcov navrhnutých reprezentatívnymi združeniami zamestnávateľov a zástupcu navrhnutého záujmovými združeniami občanov reprezentujúcich poberateľov dôchodkových dávok do Dozornej rady Sociálnej poisťovne predkladá Národnej rade Výbor Národnej rady pre sociálne veci, do ktorého pôsobnosti Sociálna poisťovňa patrí. Výbor Národnej rady pre sociálne veci vzal na vedomie zánik členstva v Dozornej rade Sociálnej poisťovne Pavla Brnku a Ľudovíta Pausa, zástupcov navrhnutých reprezentatívnymi združeniami zamestnávateľov, a Kamila Vajnorského, zástupcu navrhnutého záujmovými združeniami občanov reprezentujúcich poberateľov dôchodkových dávok. Týmto uplynie päťročné funkčné obdobie v dozornej rade dňom 8. februára 2012.
Výbor súčasne konštatoval, že návrhy na voľbu za členov Dozornej rady Sociálnej poisťovne Pavla Brnku, Ľudovíta Pausa, Jána Lipianskeho a Jozefa Mikloška boli predložené v súlade so zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 677/2006 Z. z. a spĺňajú podmienky stanovené § 123 ods. 5 zákona o sociálnom poistení. Bezúhonnosť navrhnutých kandidátov podľa § 123 ods. 5 je preukázaná výpisom z registra trestov.
Výbor uznesením č. 121 z 25. januára 2012 súhlasil s predloženým návrhom na voľbu kandidátov navrhnutých reprezentatívnymi združeniami zamestnávateľov a zástupcu navrhnutého záujmovými združeniami občanov reprezentujúcich poberateľov dôchodkových dávok do Dozornej rady Sociálnej poisťovne a odporúča Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 123 ods. 3 a 4 zvoliť z navrhnutých zástupcov členov Dozornej rady Sociálnej poisťovne.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci v súlade s volebným poriadkom o voľbe a odvolávaní funkcionárov odporúča Národnej rade, aby voľba členov Dozornej rady Sociálnej poisťovne sa konala podľa § 39 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady verejným hlasovaním použitím technického zariadenia osobitne o každom návrhu. Čiže zhrniem to.
Za prvé, Národná rada volí dvoch členov Dozornej rady Sociálnej poisťovne navrhnutých reprezentatívnymi združeniami zamestnávateľov. Zvolený je ten kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov Národnej rady.
Ďalej Národná rada volí jedného člena Dozornej rady Sociálnej poisťovne z dvoch navrhnutých kandidátov záujmovými združeniami občanov reprezentujúcich poberateľov dôchodkových dávok. V tomto prípade je zvolený ten kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov a ktorý získal najviac hlasov poslancov.
Ak nebude podľa § 123 ods. 3 zvolený zákonom stanovený počet členov Dozornej rady Sociálnej poisťovne, uskutoční sa podľa čl. 15 volebného poriadku opakovaná voľba členov Dozornej rady Sociálnej poisťovne na niektorej z ďalších schôdzí Národnej rady.
Ešte vás chcem informovať, dámy a páni, ako predseda výboru, že včera Výbor Národnej rady pre sociálne veci prerokoval dodatok k tlači č. 610, ktorý máte pred sebou. Totiž prezident Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky Miroslav Gazdík listom z 31. januára 2012 oznámil, že 1. februára 2012 Národnej rade Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 461 o sociálnom poistení tri návrhy na voľbu zástupcov navrhnutých reprezentatívnymi združeniami odborových zväzov za členov Dozornej rady Sociálnej poisťovne schválených snemom Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky dňa 31. januára 2012. Výbor svojím uznesením č. 121 z 1. februára tohto roka súhlasil s predloženými návrhmi, ktoré spĺňajú zákonom stanovené podmienky a odporúča Národnej rade vykonať aj voľbu ďalších troch členov Dozornej rady Sociálnej poisťovne z troch predložených kandidátov, ktorým rovnako končí 8. februára funkčné obdobie.
Pán predseda, všetko, čo som chcel pri uvedení tohto bodu povedať. Nech sa páči, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

2.2.2012 o 11:39 hod.

Ing.

Július Brocka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
28. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní
 

Uvádzajúci uvádza bod 14:07

Jozef Kollár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci, za slovo. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som uviedol návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.
Účelom predloženého poslaneckého návrhu zákona je doplniť platný zákon o priestupkoch a ďalšie zákony tak, aby po prijatí novely sa rozšírila jeho pôsobnosť konať, prejednávať a postihovať konanie, ktoré javí znaky priestupku podľa zákona o priestupkoch a podľa iných zákonov upravujúcich priestupky, a to aj v prípadoch, ak sa javí, že uvedeného konania sa mal alebo mohol dopustiť niektorý z ústavných činiteľov Slovenskej republiky, či už je to poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, sudca Ústavného súdu, sudca alebo člen vlády.
Chcel by som uviesť, že novela vychádza vlastne z materiálnej podstaty našej ústavy. Odcitujem len čl. 12 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, ktorý hovorí, že ľudia sú slobodní a sú si rovní v dôstojnosti i v právach.
V ostatných rokoch sme boli svedkami toho, že v Národnej rade Slovenskej republiky bol opakovane, avšak podčiarkujem, že vždy neúspešne predkladaný návrh na zrušenie priestupkovej imunity niektorých ústavných činiteľov, teda aj poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, a vlastne niekoľko rokov, a snáď to už prekročilo aj jednu dekádu, ustavične prebieha spoločenská diskusia o tom, či je priestupková imunita čo do rozsahu, ale aj čo do počtu jej nositeľov, v právnom štáte ešte vôbec opodstatnená.
Osobne sa domnievam, že nie, že opodstatnenou nie je. Je síce pravdou, že aj podľa v súčasnosti platnej právnej ústavy, ústavní činitelia nie sú beztrestní. Avšak v rámci uplatňovania vzájomných kontrolných mechanizmov medzi jednotlivými zložkami moci sa v súčasnosti používa na prejednanie ich skutkov, a rovnako tak aj vyvodenie zodpovednosti voči nim iný postup, než voči ostatným občanom Slovenskej republiky.
Na prejednanie konania sú rovnako určené iné orgány než orgány polície alebo správne orgány. Takže ústavní činitelia môžu aj prijatím tejto novely, o ktorej budeme dnes, prípadne zajtra hlasovať o jej prípadnom schválení alebo neschválení, preukázať, že majú dôveru v inštitúcie nášho právneho štátu.
Dovoľte mi, aby som ešte na záver uviedol, že novou úpravou sa rieši aj ten problém, že bude možné prejednať každé konanie ústavného činiteľa okrem stanovených výnimiek, ktoré je priestupkom podľa zákona o priestupkoch, ale aj podľa osobitných predpisov, a súčasne sa určuje, že také konanie, ktoré bolo prejednané alebo je prejednávané podľa priestupkového zákona, nemôže byť predmetom disciplinárneho konania sudcov a poslancov. A tým je vlastne aj dodržaný súčasne princíp, že za jeden skutok je možné udeliť len jedno opatrenie.
Vzhľadom na dĺžku legislatívneho procesu a potrebnú legisvakanciu sa navrhuje, aby tento zákon nadobudol účinnosť od marca tohto roku.
Dámy a páni, dovoľte mi ešte na záver uviesť krátke štyri poznámky.
Po prvé, zrušenie priestupkovej imunity niektorých ústavných činiteľov je zapísané v programovom vyhlásení vlády. Po druhé, pod tento návrh sú podpísaní všetci štyria predsedovia ešte stále vládnych, aj už keď nie koaličných, poslaneckých klubov. Rovnako existuje dohoda, ktorú podpísali predsedovia všetkých štyroch vládnych strán. Po tretie, ako som spomínal, doposiaľ všetky pokusy zrušiť priestupkovú imunitu poslancov v Národnej rade boli neúspešné. Boli to častokrát až tragikomické pokusy, a preto, dámy a páni, verím, že aj hlasovaním o tomto návrhu zákona každý z nás bude môcť prejaviť, ako si ctí Ústavu Slovenskej republiky a najmä už spomínaný čl. 12, ja ho len opäť zopakujem, ktorý hovorí, že ľudia sú slobodní a sú si rovní v dôstojnosti a v právach.
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k tomuto bodu.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

2.2.2012 o 14:07 hod.

Ing. PhD.

Jozef Kollár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14:13

Jana Dubovcová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Oboznamujem týmto Národnú radu Slovenskej republiky so spoločnou správou výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Kollára, Jozefa Mikuša, Pavla Hrušovského a Lázsloa Solymosa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov, ktorý je pod tlačou č. 360 v druhom čítaní. Spoločná správa má č. 360a.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady ako gestorský výbor k návrhu poslancov podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa §79 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky informáciu o spoločnej správe výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 31. mája 2011 č. 473 pridelila návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prerokovanie všetkým výborom Národnej rady Slovenskej republiky okrem Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti, Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu, Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby, Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, v určenej lehote gestorskému výboru neoznámili žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky prerokovali výbory, ktorým bol pridelený, a odporúčali ho schváliť: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením z 15. júna 2011 č. 228, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet uznesením zo dňa 14. júna 2011 č. 206, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu uznesením zo dňa 16. júna 2011 č. 164, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením z 15. júna 2011 č. 94, Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením zo dňa 16. júna 2011 č. 75, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, uznesením zo dňa 16. júna 2011 č. 74, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a média uznesením z 15. júna 2011 č. 91, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci uznesením zo dňa 16. júna 2011 č. 75 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny uznesením č. 62 z 13. júna 2011. Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť neboli uznášaniaschopné, preto o tomto návrhu nehlasovali. Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie do rokovania gestorského výboru o tomto návrhu nehlasoval.
Z uznesení výborov vyplynuli pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú uvedené v spoločnej správe pod bodom IV, ktorú máte, ako už bolo uvedené, k dispozícii ako tlač č. 360a.
Z predložených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch gestorský výbor odporúča hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch nasledovne: spoločne o bodoch 1, 2, 4, 5, 6 a 7 s návrhom schváliť, osobitne o bode 3 s návrhom neschváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu poslancov Národnej rady odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh poslancov Národnej rady Jozefa Kollára, Jozefa Mikuša, Pavla Hrušovského a Lázsloa Solymosa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov, schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe. Spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní tohto návrhu bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky dňa 27. júna 2011 č. 248 a týmto uznesením výbor zároveň poveril mňa, aby som bola spravodajkyňou a predložila návrhy podľa § 81, 83, 84 a 86 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predseda, prosím, otvorte rozpravu k tomuto návrhu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

2.2.2012 o 14:13 hod.

JUDr.

Jana Dubovcová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:20

Jozef Mikuš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia. V ostatných mesiacoch, možno celý minulý rok, niektorí, hlavne noví poslanci od Obyčajných ľudí a niektorí zo strany Slobody a Solidarita prezentovali častokrát názor, mediálne aj verejne tu, akoby téma zrušenia poslaneckej imunity bola výsostne ich.
Kolega Matovič tento týždeň napadol SDKÚ-DS, že pripravuje nejaký pozmeňujúci návrh a robí všetko pre to, aby tento zákon v parlamente neprešiel. Chcem sa voči tomu jednoznačne ohradiť a povedať vám, že to nie je pravda, aj kolegovi Matovičovi. Chcem vám pripomenúť, že v poslaneckých laviciach SDKÚ-DS sedia poslanci, ktorí už aj päťkrát hlasovali za zrušenie alebo obmedzenie takej alebo onakej poslaneckej imunity alebo obmedzenie alebo zrušenie imunity ústavných činiteľov, nielen v tomto, ale aj v minulých volebných obdobiach. Súčasná vláda Ivety Radičovej, aj vďaka SDKÚ-DS, má vo svojom vládnom programe zrušenie imunity ústavných činiteľov. Po neúspešnom hlasovaní o zrušení trestnoprávnej imunity, na ktorú bolo treba deväťdesiat poslancov, som bol snáď prvý, ktorý médiám oznámil, na otázku, čo ďalej, že pripravíme návrh zákona na zrušenie priestupkovej imunity, na ktorú potrebujeme nadpolovičnú väčšinu poslancov. Aj sme ho pripravili. Som rád, že ho podpísali všetci štyria, v tom čase koaliční, predsedovia poslaneckých klubov.
Chcem vám oznámiť, že okrem technických pozmeňujúcich návrhov zo spoločnej správy a technického pozmeňujúceho návrhu, ktorý mení účinnosť, poslanecký klub SDKÚ-DS nepodporí žiaden pozmeňujúci návrh k tomuto zákonu a jednomyseľne návrh zákona o zrušení poslaneckej imunity podporí.
Ďakujem za pozornosť. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

2.2.2012 o 14:20 hod.

Ing.

Jozef Mikuš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:22

Igor Matovič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec Mikuš, mám rád jednu vetu, a tá znie, že najlepšie slová sú skutky. Je síce pekné si tu teraz vypočuť, ako poslanecký klub SDKÚ bol vždy za zrušenie priestupkovej imunity, ale poslanecký klub SDKÚ nám tu vládol od 98-ho do 2006 roku. Za týchto osem rokov ste mali nekonečné množstvo možností, kedy ste si mohli priestupkovú imunitu zrušiť. Vládli ste, mali ste svojho predsedu vlády osem rokov, ani raz ste to neurobili. Čiže ešte raz opakujem. Najlepšie slová sú skutky. Vaše skutky boli také, že ste si na hrudi pestovali priestupkovú imunitu, mali ste ju radi a len ste sa tvárili, že ju chcete zrušiť. Vždy ste si našli výhovorku prečo nie. Teraz vás možno prítomnosť práve nás, Obyčajných ľudí a strany SaS, prinútila v tejto koalícii, ktorá tu bola rok a pol, k tomu, aby do programového vyhlásenia vlády sa dostalo zrušenie priestupkovej imunity, a preto si nemyslím, že je fér, aby ste si teraz pripisovali akékoľvek zásluhy a tvárili sa, že to vy ste tí, čestní, ktorí ste zrušenie priestupkovej imunity vždy presadzovali. Nie, ešte raz opakujem, najlepšie slová sú skutky. Váš skutok bol, že osem rokov ste pre to neurobili vôbec nič.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

2.2.2012 o 14:22 hod.

Mgr.

Igor Matovič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:24

Ivan Štefanec
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Chcem sa poďakovať pánovi poslancovi Mikušovi za jeho slová a ozrejmenie postoja, ktorý jednoznačne dokumentuje, že poslanci SDKÚ -Demokratickej strany boli vždy za obmedzenie imunity len na výroky v parlamente. Kolegyne a kolegovia, som druhé volebné obdobie v tejto snemovni a vždy som hlasoval za, tak ako aj moji kolegovia z SDKÚ - DS za obmedzenie imunity len na výroky v parlamente, či sme boli v opozícii alebo v koalícii.
Dovoľte mi pripomenúť, že tento návrh, ktorý prejednávame, je návrhom z dielne SDKÚ -Demokratickej strany, pod ktorý sa podpísali predsedovia poslaneckých klubov, dnes už končiacej vládnej koalície a všetci poslanci SDKÚ-DS, tak ako to povedal pán poslanec Mikuš, budú za tento návrh v tejto podobe hlasovať. Bude mi cťou, keď sa k ním aj ja pripojím. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

2.2.2012 o 14:24 hod.

Ing. PhD. MBA

Ivan Štefanec

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:25

Richard Sulík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pán poslanec Mikuš, no tak chcem oceniť váš postoj a postoj klubu SDKÚ, že teda budete súhlasiť s jedným pozmeňovacím návrhom, a to je posunutie účinnosti, a inak so žiadnym a že budete hlasovať za imunitu, za teda zrušenie priestupkovej imunity. Chcem dúfať, že tak spravia aj ostatné kluby, ktoré sa k tomuto zaviazali.
No ale jednu poznámku by som predsa len rád uviedol. Spomenuli ste vo vašom vystúpení aj stranu SaS, ktorá teda, že by, ako keby si privlastňovala tú tému. No tu súhlasím s kolegom Matovičom, že bola veľa rokov času tú imunitu zrušiť. O tomto sa rozpráva roky rokúce. A dovolím si tu predsa len upozorniť na to, že bola to práve SaS, ktorá mala jednu z referendových otázok práve zrušenie priestupkovej imunity, kde sa takmer milión ľudí jasne vyjadrilo, že takúto imunitu neželajú si, obyvateľstvo, aby takáto imunita pre politikov existovala. A myslím si, že bola to práve SaS, ktorá prispela k tomu, že dnes o tom diskutujeme a čoskoro budeme hlasovať a že možno prvýkrát v histórii tohto parlamentu je reálna šanca zrušiť priestupkovú imunitu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

2.2.2012 o 14:25 hod.

Ing.

Richard Sulík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:27

Jozef Mikuš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán kolega Matovič, vy rád hovoríte o svojich dojmoch a aj píšete a súhlasím s vami, ale v tom, že skutky sú dôležité. Ja som hovoril za klub SDKÚ - DS, aj za seba a tým pádom aj za skutky, ktoré táto strana v rámci hlasovaní alebo konaní o zrušení priestupkovej alebo trestnoprávnej imunity v minulosti konala a ako konať bude.
Pán kolega Sulík povedal možno jednu správnu vetu, prvýkrát v histórii je reálna šanca. Tie reálne šance v minulosti síce boli, ale možno neboli také ako dnes, ale ja keď som hovoril za SDKÚ - DS, tak my sme vždy stáli na pozícii zrušenia, respektíve obmedzenia poslaneckej imunity.
A ďakujem, ďakujem kolegovi Štefancovi, že doplnil moju, moje, moje vystúpenie.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

2.2.2012 o 14:27 hod.

Ing.

Jozef Mikuš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:28

Igor Matovič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
(Výkriky v sále.) Pán predsedajúci, pán predsedajúci, prosím, ukľudnite tam rozčúlenú pani. (Výkriky v sále reagujúce na transparent práve vystupujúceho poslanca so znením: Gorily patríte do basy.) Najprv nech povie on. (Reakcia na výkriky v pléne.)
Čiže skúsil by som reagovať na pána Mikuša, ako na začiatku. (Výkriky v sále vyzývajúce vystupujúceho, aby povedal nahlas, čo povedal kolegovi z opozície.) Povedal som tomu pánovi, ktorý mi povedal, že mám ísť ja prvý do basy, povedal som mu, že ty by si mal ísť prvý, ty debil. (Výkriky v sále: Povedal, že je k...) V živote som také slovo nepoužil. Povedal som, ty by si mal ísť prvý, ty debil. A prosím vás pekne, sa tu nerozčuľujte, lebo ja si naozaj stojím, že ten človek je debil. (Smiech a ruch v sále. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hort, Milan, podpredseda NR SR
Pán poslanec! Pán poslanec, pán poslanec Matovič, skúste sa vyjadrovať spôsobom, ktorý je hodný parlamentu. (Ruch v sále.)


Matovič, Igor, poslanec NR SR
Keď mne, keď mne nejaký chudák povie, že mám ísť do basy, tak je to podľa mňa debil a stojím si za tým. (Ruch v sále. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim)

Hort, Milan, podpredseda NR SR
Prosím vás, nenechajte sa vyprovokovať. Pán Matovič hovorí tak, ako, ako vie.
Nech sa páči, skúste hovoriť k veci, pán poslanec.


Matovič, Igor, poslanec NR SR
Vyjadroval som sa k veci, padla tu otázka, zodpovedal som ju.
Začal by som tým, čo teda, predošlým vystúpením pána poslanca Mikuša, ktorý hovoril, že SDKÚ, aj pán poslanec Štefanec hovoril, že SDKÚ vždy hlasovalo za zrušenie priestupkovej imunity alebo zrušenie imunity ako takej. Skutočnosť je taká, že keď sme v máji minulého roku štyria poslanci hnutia Obyčajní ľudia predkladali zákon na zrušenie priestupkovej aj trestnoprávnej imunity, ani jeden jediný poslanec SDKÚ - DS nehlasoval za. Skutočnosť je taká, že keď v minulom volebnom období pán vtedajší predseda parlamentu Paška predkladal zákon na zrušenie priestupkovej aj trestnoprávnej imunity, ani jeden jediný poslanec Národnej rady, okrem predsedu Národnej rady, nehlasoval za. Čiže znova poslanci SDKÚ nehlasovali za. Tým som iba chcel ozrejmiť, že asi pravdepodobne, keď niekto povie, že vždy a všetci, že asi to nemusí byť podľa SDKÚ vždy a všetci.
Uvedomil som si pri tejto téme jednu zaujímavú vec, že možno z pohľadu ľudí imunita nie je ten najzásadnejší problém, ktorý na Slovensku máme. Najzásadnejší problém je skôr iné slovíčko, a to je korupcia. Korupcia, o ktorej hovorí nejaký spis Gorila a kvôli ktorému som si sem dal aj tento malý transparent alebo bilboardík, akokoľvek to nazveme. V porovnaní s korupciou je imunita úplne zanedbateľný problém. Na druhej strane, keď to zoberieme z medicínskeho hľadiska, tak ak v organizme sa vyskytne nádor, tak keď chceme ten organizmus chemoterapiou liečiť, tak najprv tomu organizmu musíme zobrať imunitu. Čiže je to taká zaujímavá spojitosť medzi dnešným dňom a možno liečením korupcie na Slovensku. Korupcia na Slovensku je ako nádor, ktorý spoločnosť ničí, ktorý ju nahlodáva a ktorá je rakovinou nášho systému. Vy, ktorí ste tu dlhšie a ktorí ste sa na tej korupcii podieľali, možno niektorí vedome, niektorí nevedome, ste za to zodpovední. Ja osobne však už sa nechcem prizerať a nikdy som sa ani neprizeral, a preto som aj niekedy vám hovoril slová, ktoré vám neboli príjemné, na to ako Slovensko korupcia ničí. Urobím všetko pre to, aby po voľbách mohla vzniknúť taká vláda, ktorá definitívne sa bude vedieť s korupciou rozlúčiť. Nepredpokladám, že tú vládu bude môcť zostaviť King Kong zo SMER-u, ale predpokladám, že to budú môcť zostaviť možno tie gorily z pravicovej strany, ktoré si trúfame ustrážiť pred tým, aby už viac nekradli.
Na to, aby, alebo ústava hovorí, že ľudia sú si rovní a mali by si byť rovní v právach a v povinnostiach. Ja sa pýtam, je to skutočne tak? Bolo tomu skutočne tak? Osobne som to zažil veľakrát alebo viackrát, kedy to tak nebolo. Áno, prekročil som rýchlosť, telefonoval som v aute, zastavili ma policajti, policajt, keď zistil, že som to ja, pomaly mi zasalutoval a povedal: Šťastnú cestu, pán poslanec. Nabudúce, prosím, netelefonujte, nabudúce nechoďte tak rýchlo. Priznám sa, cítil som sa trápne. Prvýkrát som si ešte vypýtal, že nech mi dajú nejakú pokutu, aspoň nejakú symbolickú. Ešte mi policajt povedal, nenahovárajte ma na porušenie zákona. Mne zákon vyslovene prikazuje, že v prípade, ak sa mi poslanec preukáže poslaneckým preukazom, v prípade, ak spoznám poslanca, nemôžem mu dať pokutu, tak ma, prosím, nenahovárajte na to, aby som porušoval zákon.
Ja sa pýtam, vy, ktorí ste tu dvadsať rokov, toto bola podľa vás rovnosť pred zákonom? Z akého dôvodu ste si dali tieto privilégia? Z akého dôvodu sa tu dvadsať rokov tvárite, že to nie je možné zrušiť a vždy ste si našli nejakú výhovorku. Raz sa niekto nedostavil na hlasovanie, raz sa niekto pomýlil, inokedy sme ani nevedeli, o čom hlasujeme a imunita nebola zrušená. Dvadsať rokov ľuďom sľubujete, že si zrušíte imunitu, ani raz ste to neurobili. Samozrejme, je to asi pre vás pravdepodobne príjemné mať niečo, čím si dokazujete, že ste viac ako obyčajní ľudia. Imunita je prežitok. Imunita je práve to, čo už vás robí Bohov a ktoré vám dávalo denno denný pocit toho, že ste viac ako ľudia. Ako viac ako voliči, ako vaši voliči. Dvadsať rokov ste im sľubovali, že si ju zrušíte, dvadsať rokov ste ich oklamali, ani raz ste si ju nezrušili.
Preto sme sa rozhodli približne pred dvomi týždňami začať takzvaný e-mailový bombing e-mailových schránok vás, poslancov, a vašich asistentov. Za dva týždne sa do tejto výzvy zapojilo približne štrnásťtisíc dvesto ľudí, ktorí prostredníctvom našej stránky vám poslali osobnú výzvu, niekedy podpísanú, niekedy nepodpísanú, podľa toho, ako chceli, s výzvou, aby ste splnili to, čo ste sľubovali pred voľbami, a aby ste až potom sľubovali nové sľuby pre nasledujúcimi voľbami. S výzvou, aby ste si zrušili priestupkovú imunitu. Zároveň sme počas týchto dvoch týždňov demonštratívne zaparkovali na Slovensku na päťsto prechodoch pre chodcov, päťsto zakázaných miestach, päťsto námestiach, dokopy na päťsto miestach, kde obyčajný človek beztrestne parkovať nemôže. Robili sme to pre to, aby sme upozornili na zvrátenosť, ktorú si tu dvadsať rokov poslanci sami pre seba ponechali a ktorú ani za svet zrušiť nechceli. Robili sme to pre to, lebo sa blížia voľby, a chceli sme ľudí vyzvať, aby vytvorili verejný tlak na vás, na nás poslancov, aby sme pod strachom zo straty voličov si priestupkovú imunitu konečne zrušili.
Musím zároveň povedať teda, že sa vám ospravedlňujem za tie e-maily, ktoré ste do schránky dostávali, a teda aj viem, že ste si ich mnohí blokli, aby vám nechodili, ale chcem vás zároveň upozorniť, že aj keď ste si ich zablokovali, tak blokovali ste hlas svojich vlastných voličov, aj keď nie voličov, tak občanov Slovenskej republiky. Každý jeden mail, ktorý ste dostali, možno okrem nejakých tridsať testovacích, takže približne stále tých štrnásťtisíc dvesto mailov ste dostali od konkrétnych ľudí. A môžeme to dokladovať aj konkrétnymi mailovými adresami, z ktorých, ktoré nám tí ľudia zanechali.
Čiže ešte raz opakujem, imunita nie je, a dupľom nie priestupková, tá najzásadnejšia vec, čo na Slovensku alebo Slovensku môže pomôcť. Najväčší problém Slovenska je korupcia, ale tak ako v medicíne, ak chcete liečiť nádor, musíte najprv organizmu úplne zničiť imunitu. Ak ju zničíte, vtedy môžete ničiť aj ten nádor. Čiže beriem dnešný deň, pevne verím, že po prvé teda, bude zrušená imunita, ale ako začiatok chemoterapie v ničení korupcie, toho najväčšieho problému, ktorý na Slovensku máme.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

2.2.2012 o 14:28 hod.

Mgr.

Igor Matovič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video