28. schôdza

31.1.2012 - 9.2.2012
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

2.2.2012 o 15:56 hod.

Mgr.

Gábor Gál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:56

Gábor Gál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán kolega, vy ste hovorili, že my teraz, alebo mali ste nejaké vyjadrenie v tom smere, že my teraz končíme imunitou. My s tou imunitou dnes nekončíme, my len začíname skoncovať s imunitou, to je obrovský rozdiel. My teraz len, a keď sa to schváli, rušíme našu priestupkovú právnu imunitu, trestnoprávna nám zostáva. Nám treba ponechať indemnitu, aby sme v túto pléne Národnej rady a v orgánoch Národnej rady mohli slobodne povedať svoj názor, aby sme nemohli za to byť trestne stíhateľní, to je veľmi dôležité. Čiže indemnita patrí poslancovi, ale žiadny iný výdobytok, či je priestupkovoprávna imunita alebo trestnoprávna, to nepatrí.
A čo sa týka skonfiškovania majetku, pán poslanec, s týmto s vami nesúhlasím, lebo jednak skonfiškovanie je dosť také pejoratívne slovo, používali ho komunisti, a jednak my máme v Trestnom zákone aj dnes trest prepadnutia majetku, prepadnutia veci, len sa to nevyužíva. Pred necelým rokom sme prijali trestnoprávny postih za jáchymovskú lož a polícia nekoná, padli trestné oznámenia. Komunistická strana hlása jáchymovskú lož a nikto nekoná. Na čo tu prijímame zákony, keď sa neaplikujú? Máme dosť dobré zákony aj na takéto neresti, aj na takéto nezákonnosti, len orgány, ktoré sú na to príslušné, nekonajú tak, ako by mali.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

2.2.2012 o 15:56 hod.

Mgr.

Gábor Gál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:58

Szilárd Somogyi
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. S pánom Jarjabkom ako, samozrejme, ako nedá sa nesúhlasiť, takže ani by som to nechcel komentovať.
A kolegovi Gálovi tiež len toľko by som chcel povedať, že on ako profesionálny právnik zrejme oveľa lepšie vie odo mňa, že rozdiel medzi zákonnosťou a spravodlivosťou je asi základný problém práva a my budeme môcť mať akékoľvek dobre vypracované, profesionálne do posledného písmena dobre postavené zákony, ak za ním nebude obmedzená, obmedzená tá ľudská vlastnosť, ktorá tieto zákony používa len ako cestovný poriadok, aby si vypočítavala, do akej miery sa odklonila od zákona, dovtedy márne budeme posilňovať legislatívnu stránku tohto spoločenského zriadenia, ak nebudeme riešiť, čiže ak budeme riešiť len symptomatickú časť, a nie dôvodovú časť.
Ďakujem vám.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

2.2.2012 o 15:58 hod.

Szilárd Somogyi

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:59

Milan Hort
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, vážený pán zástupca navrhovateľov, pani spravodajkyňa, kolegyne, kolegovia, ctení hostia, dovoľte, aby som v krátkosti sa vyjadril jednak k niektorým tvrdeniam, ktoré tu boli v rozprave povedané, ale aj ešte doplnil v niektorých bodoch vystúpenie nášho predsedu poslaneckého klubu Jožka Mikuša.
Odznelo tu, že sme si pred dvadsiatimi dvomi rokmi zaviedli imunitu, a na to, aby sme ju zneužívali. Chcel by som povedať, že Slovenská republika vznikla 1. 1. 1993, tak si treba vypočítať, koľko podľa tohto tvrdenia teda funguje v slovenskom zákonodarstve imunita. Upozorňujem ale však na jedno iné vážne pochybenie v tomto tvrdení. Ak sa spýtate ústavných právnikov, a ktoréhokoľvek a v tomto sa nesporia., do roku 2006, do 16. 3., na Slovensku neexistovala priestupková imunita. Do roku 2006 existovalo zvykové právo, ktoré hovorilo o tom, že na Slovensku požívajú poslanci priestupkovú imunitu. Vtedy, keď bol problém s alkoholom niektorých poslancov, tak vznikol návrh, ktorý chcel zrušiť imunitu na alkohol, a musím povedať, že sme sa nechali zaviesť niektorí, respektíve tí, čo sme hlasovali, nekvalifikovaným návrhom pána poslanca Minárika, ktorý vtedy uviedol časť poslaneckej snemovne, ja verím, že nechtiac, do omylu a vlastne tým návrhom sa do slovenskej legislatívy dostala aj priestupková imunita. Poprosím tých, ktorí sa chcú s tým zaoberať detailnejšie, nech sa spýtajú ústavných právnikov, do roku 2006 neexistovala v našom zákonodarstve priestupková imunita.
Chcel by som sa ešte vyjadriť k tomu, čo tu odznelo aj vo vzťahu k trestnoprávnej imunite. A teraz to je to, čo chcem doplniť Jožka Mikuša za poslanecký klub SDKÚ-DS, my nepotrebujeme ani zrušenie, ani zachovanie trestnoprávnej imunity. Spomínam si na časy, keď sme boli postavení pred situáciu, že na poslankyňu z nášho poslaneckého klubu bolo vznesené obvinenie. Bola daná žiadosť, aby sme túto poslankyňu zbavili trestnoprávnej imunity, aby bol daný priechod orgánom činným v trestnom konaní, aby sa tá vec mohla došetriť. Skúste sa pozrieť, ako sa poslanecký klub SDKÚ vtedy v tejto otázke a žiadosti postavil. Hlasovali sme za zbavenie trestnoprávnej imunity, pretože sme si povedali, že ak je dôvodné podozrenie, nie je dôvod, aby sme neutvorili priestor pre orgány činné v trestnom konaní, aby sa dokázala buď vina, alebo nevina aj konkrétneho poslanca. Nepoznám príbeh, kedy by poslanecký klub v tejto snemovni bol takýmto spôsobom hlasoval vo vzťahu k svojmu vlastnému poslancovi. Ak nám niekto chce niečo pripisovať, okrem toho, že nemá dobrú štatistiku, ako kto kedy hlasoval, tak len upozorňujem na tento moment, ktorý je zaznamenaný vo všetkých dokladoch a zápisoch z rokovaní Národnej rady Slovenskej republiky.
A ešte by som chcel upozorniť všetkých pánov poslancov, aj tých, ktorí, no nebolo to z mojich úst, vo vzťahu k tým prechodom a vo vzťahu k tomu, ako upozorniť na potrebu zrušenia priestupkovej imunity, chovajú infantilne, že na ustanovujúcej schôdzi Národnej rady sme podľa čl. 75 Ústavy Slovenskej republiky všetci sľubovali, že: "Sľubujem na svoju česť a svedomie, vernosť Slovenskej republike, svoje povinnosti budem plniť v záujme jej občanov. Budem dodržiavať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života." Nikto z nás nesľuboval, že ich bude porušovať len preto, aby na seba upozorňoval.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

2.2.2012 o 15:59 hod.

Ing.

Milan Hort

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:04

Igor Matovič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec Hort, hovorili ste, že vlastne do roku 2006 na Slovensku priestupková imunita nebola a tým pádom moja informácia o tom, že na Slovensku dvadsať rokov si poslanci pestovali na hrudi výhodu, ktorá im vyhovovala, priestupkovú imunitu, je zavádzajúca. Jednoducho nie je, vy to sám dobre viete. Je úplne jedno, že či imunita do roku 2006 bola de jure alebo de facto. De facto existovala, bolo to zvykové právo a vám to vyhovovalo, aj vám ako dlhoročnému poslancovi a nič ste proti tomu nerobili.
Je pekné, keď hovoríte príbeh o tom, ako klub SDKÚ hlasoval za, posúdil, že či vlastne by bolo správne vydať svoju vlastnú poslankyňu na trestné stíhanie. A keď ten klub SDKÚ posúdil, že bolo by to správne, vydal svoju poslankyňu na trestné stíhanie. Ale práve toto je tá zvrátenosť, že vaši voliči nemajú možnosť, aby nejaký klub, ich rodina alebo niekto posúdil, či je správne ich vydať na trestné stíhanie. Jednoducho na to trestné stíhanie musia ísť. A nie je tam umelý medzičlánok nejakého klubu, ktorý posudzuje a vydáva člena svojho klubu na trestné stíhanie. Pevne verím, že chápete ten rozdiel.
A čo sa týka parkovania na prechode a sľubu v ústave. Dávam možno otázku. Čo je horšie, zaparkovať na prechode preto, aby sme vyburcovali ľudí, aby pritlačili na poslancov, aby zrušili priestupkovú imunitu, alebo kryť rozkrádačky nominantov svojej vlastnej strany, ako boli platinové sitká? Čo je horšie porušenie ústavy? Odpovedzte si sám.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

2.2.2012 o 16:04 hod.

Mgr.

Igor Matovič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 16:07

Jozef Kollár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda Národnej rady, dámy a páni, dovoľte, aby som predniesol legislatívno-technický pozmeňujúci návrh k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Kollára, Mikuša, Hrušovského a Solymosa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 360.
Je to krátky dvojriadkový pozmeňujúci návrh, ktorý znie:
V čl. I. v prvom bode v § 9 ods. 2 sa pred slovom "sudca" vypúšťa čiarka a dopĺňa sa spojka "a" a vypúšťajú sa slová "a člen vlády Slovenskej republiky".
Odôvodnenie: Ponecháva sa platný právny stav zodpovedajúci skutočnému stavu. Členovia vlády nemajú podľa platného právneho stavu imunitu. Navrhovaným ustanovením by mohla teoreticky nastať situácia, kedy by niektorý správny orgán mohol vyvodiť, že člen vlády imunitu má, ale nie je upravený proces, ako v jeho prípade sa má postupovať. Preto je potrebné zapracovať do predloženého návrhu aj tento pozmeňujúci, podčiarkujem, legislatívno technický návrh.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

2.2.2012 o 16:07 hod.

Ing. PhD.

Jozef Kollár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:08

Dušan Jarjabek
Skontrolovaný text
Ďakujem veľmi pekne. Pán kolega, vysvetlili by ste mi, prečo má mať člen vlády tie výhody, o ktorých ste hovorili?
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

2.2.2012 o 16:08 hod.

Mgr. art.

Dušan Jarjabek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 16:08

Jozef Kollár
Skontrolovaný text
Vážený pán poslanec Jarjabek, vy ste dlhšie v politike ako ja, tak si určite bude pamätať na jeden konkrétny prípad, ktorý sa stal, keď bol členom vlády Ján Čarnogurský, a keď si spomínate, odmietol poskytnúť vysvetlenie v prípade Zlatých stránok. Viete veľmi dobre asi, o ktorom prípade hovorím, a vtedy musel skutočne ísť vysvetliť svoj priestupok pred, a toto je jasný dôkaz toho, že členovia vlády ani dnes nemajú imunitu.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

2.2.2012 o 16:08 hod.

Ing. PhD.

Jozef Kollár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:09

Jozef Viskupič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Možnože si to kolegovia vydiskutujú potom. K tejto téme vystúpilo aj dnes dosť veľa rečníkov, bolo tu hovorené o historickom vývoji. Mňa zaujal jeden podstatný fakt. Imunita a priestupková imunita a vôbec otázka imunity je, na základe tej histórie, ktorú tu hovorila moja predrečníčka, pani Belousovová, stará ako Slovenská republika. Mám pocit, tým prierezom, ako hovorila od jedného volebného obdobia po druhé, že túto tému ťaháme veľmi dlhý čas, a myslím si, že skutočne nastala doba, aby sme na ňu podali jednoznačnú odpoveď. Tá odpoveď by mala znieť možno dnes o piatej, že zahlasujeme za poslanecký návrh štyroch predsedov poslaneckých klubov bývalej koalície a priestupková imunita bude zrušená.
Súhlasím a takisto sa na ňu dívam, na tento podľa mňa neakceptovateľný fakt a neakceptovateľnú výhodu ako na privilégium. Privilégium, ktoré nemá opodstatnenie v slušnej a demokratickej krajine. Myslím si, že tak ako bolo argumentované mojimi predrečníkmi, že sa jedná o vytváranie faktu nerovnosti pred zákonom, že sa jedná o to, že nie je dodržiavaná v bode, v podstatnom bode Ústava Slovenskej republiky, kedy by sme si mali byť rovní v právach a slobodách.
Myslím si, že na základe mnohých rozhovorov, keďže touto otázkou sa viac menej nezaoberáme ani počas toho kratučkého obdobia, ktoré sme tu prvýkrát, ale je to už tretíkrát, čiže bol predložený, tak ako hovoril predrečník, pán poslanec Beblavý, návrh na zmenu ústavy ohľadom trestnoprávnej imunity ako takej, rovnaký návrh sme podávali aj my, štyria poslanci za Obyčajných ľudí a teraz je tu poslanecký návrh štyroch poslancov alebo štyroch predsedov koaličných klubov, ktorý jednoznačne hovorí o tom, aby priestupková imunita bola zrušená.
Ja mám jednu otázku, keďže máme február roku 2012 a mnohí nás tu obviňujú, že ako keby sme si uzurpovali túto tému, čo nie je, samozrejme, pravda, lebo mali sme iba skutočnú snahu, že nezapadne táto téma znovu prachom, že nebudú mnohé argumenty, aj koaličných poslancov, že predsa tento inštitút je správny a nie je dobré, aby poslanec nebol chránený pred orgánmi, ktoré by mohli znepríjemňovať jeho možno osobný život, čo súvisí s výkonom jeho mandátu.
Ja si, pán Jarjabek, pamätám aj debatu na výbore pre kultúru a média, kedy dokonca pán Rafaj hovoril o tom, že ak máme ambíciu niečo robiť s imunitou, tak je to dokonca útok na túto inštitúciu, na inštitúciu Národnej rady, keďže útočíme na mandát výkonu poslanca, a preto by sme vôbec nemali hovoriť o tom, aby sme nejakým spôsobom imunitu obmedzovali. Dokonca si pamätám aj váš názor, že imunita chráni poslanca pri výkone mandátu a nemá byť, a chráni ho hlavne pred otravovaním jeho osobného života. Uvádzali ste príklad o tom, že vás môžu zastaviť počas cesty do práce alebo cesty do parlamentu policajti, môžu urobiť niekoľkokrát za sebou a tým, že ste verejne činná osoba, tak by toto mohli zneužívať na to, aby bol ovplyvnený výkon nášho mandátu. Nemyslím si to, pretože práve tu je ten moment rovnosti, ak takto by fungoval náš Policajný zbor, tak tomuto by mohol byť vystavený každý jeden občan Slovenskej republiky, čo si myslím, že nie je tak a nemalo by tak byť. A ak by sa tak dialo, tak by sa mali stanoviť také pravidlá, aby sa tomu dalo vyhnúť, aby boli vôbec všetky pravidlá nastavené, že nebude sa tohto ani tak mocný človek, akým poslanec je, báť a vôbec to podsúvať, že toto argument na to, aby zostala priestupková alebo trestnoprávna v tom čase imunita.
Ja sa bojím a obávam v tejto debate jedného faktu. Dúfam, že skutočne dnes príde k väčšinovému hlasovaniu k zrušeniu imunity. To, že nám je podsúvané, že táto téma, ako keby sme si ju uzurpovali, sa mi zdá trošička falošné, pretože dobre vieme, že tento návrh, tento poslanecký návrh bol predložený už na júnovú schôdzu. Práve preto sme urobili v zúfalej dobe zúfalý čin a upozornili na to, že odsúvaním poslaneckých návrhov z júna na september, zo septembra na október, z októbra na december až po túto dobu je skutočne dôvodné si myslieť, že ak medzi tými poslaneckými návrhmi je aj návrh na zrušenie priestupkovej imunity, tak môže prísť k tomu, že budú opäť odsunuté všetky poslanecké návrhy, ak k zrušeniu priestupkovej imunity nepríde, ani k jej prejednávaniu.
Môžem upozorniť aj pána, aj na procedurálny návrh pána poslanca Madeja, ktorý v úvode tejto schôdze navrhoval, aby bol, od bodu 20 po bod 76 vyňaté body tejto schôdze. Bod 20 je zrušenie priestupkovej imunity. Myslím si, že tak ako bolo tuná spomínané, v referende vyjadrilo sa takmer milión ľudí za zrušenie, referendum, ktoré organizovali kolegovia zo SaS. Takže je to neprehliadnuteľné množstvo ľudí, pretože ani jedna politická strana, ani ten najmocnejší SMER, ktorý v posledných voľbách dostal 880 000 hlasov nemá taký silný mandát, aby mohol hovoriť o tom, že priestupková imunita nemá byť zrušená. Milión ľudí, milión voličov tejto krajiny sa rozhodlo, že vyjadrí svoj názor a chce zrušiť priestupkovú imunitu.

Hovorilo sa tu aj o tom, že priestupková imunita je iba akýmsi malým prílepkom k celkove veľkej téme zrušenia trestnoprávnej imunity, dokonca bola nazvaná ako apendixom. Myslím si, že aj stomíľová cesta začína malým krokom a zrušenie priestupkovej imunity, aj ja nepovažujem za najdôležitejší problém tejto krajiny. Myslím si, že je to malý krôčik na to, aby sme sa vydali na tú tisícmíľovú cestu, cestu očisty verejného života, pretože tu pred parlamentom stálo tento piatok možno tisíc, tisícpäťsto ľudí, možno ich bude viacej, a nemali by sme ďalej tolerovať to, že politici a politické špičky sú odtrhnuté od reality. Milión ľudí v referende vyjadrilo názor, že túto neoprávnenú výhodu chcú vyňať z právneho systému Slovenskej republiky. Myslím si, že mali by sme naplniť ich volanie a dnes za to zahlasovať.
Súhlasím s tým, že o tejto téme sa hovorí už takú dlhú dobu. Je to takmer od vzniku alebo vôbec od vzniku republiky, že je to skutočne vyčerpávajúce. Vnímam aj vás, kolegovia, že táto téma často v rozhovoroch na chodbách, že nikoho nezaujíma. Nezaujíma vás, tuná nezaujíma, ako keby bola ňou otravovaná umelo spoločnosť. Chcem vás ubezpečiť, že nie je. Nie je to tak. A ak nás to teda vyčerpáva a ak to vyčerpáva a rozdeľuje spoločnosť alebo traumatizuje spoločnosť, vyriešme to. Je to skutočne len na nás, na nás v tejto poslaneckej snemovni, aby sme dnes o tom rozhodli.
Úplne poslednú vec, ktorú by som chcel povedať, je možno taký, len také prevolanie alebo podobne, súvisí presne s tým, aby sme neboli ďalej možní, aby sme nemohli ďalej konfrontovať vás s touto témou, a máte názor, že niekto si tu, ako hovoril aj pán podpredseda parlamentu, sa tuná nechce zviditeľňovať a podobne, tak možno taký malý apel. Zoberte nám tému, ak by mala byť naša, a zrušte dnes hlasovaním priestupkovú imunitu poslancov.
Ďakujem.

Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

2.2.2012 o 16:09 hod.

Mgr.

Jozef Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:20

Gábor Gál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda. Vážený pán kolega Viskupič, dúfam, že veľmi v krátkej dobe vám túto tému zoberieme, ale zle som sa vyjadril. To nie je vaša téma. To zďaleka nie je vaša téma. Vy ste tu v tomto parlamente ešte nesedeli, keď už neviem koľkokrát sme bojovali my za to, aby nielen priestupkovoprávna, ale aj trestnoprávna imunita bola zrušená alebo zúžená. To nie je vaša téma. A toto je presne dôvod, prečo tento marazmus sa takto naťahuje, lebo stále niekto si nejakú tému prisvojí, robí z toho politickú agendu.
Včera bola bombastická tlačovka zas, že všetky politické strany parlamentu okrem SaS pripravujú nejaký puč. No výsledok vidíte. Je tam nejaká novela, nejaký pozmeňujúci návrh, ale kto je pod to podpísaný? Ja si myslím, že vy ste postavili svoju kampaň na tejto téme, že ste si túto tému prisvojili a spravili ste takú medvediu službu celej tejto téme. Vždy, keď si niekto prisvojil takúto vážnu tému v Národnej rade, tak, bohužiaľ, to skončilo fiaskom. Mali sme tu veľmi dobrý návrh na zmenu rokovacieho poriadku, na zmenu ústavy, ale vždy, keď sa snažila nejaká politická strana alebo politické zoskupenie to vydať len čisto za svoje, tak, bohužiaľ, to išlo potom bokom. Preto dúfam, že dnes túto epizódu slovenského parlamentarizmu uzavrieme, nebudú sa opakovať takéto javy.
A ešte na záver, Gorila a priestupok, žiadnu spojitosť to nemá. Keď sa potvrdilo... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

2.2.2012 o 16:20 hod.

Mgr.

Gábor Gál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:22

Peter Zajac
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda. Je zrejmé, že dnes bude prijatý zákon, ktorý zruší priestupkovú imunitu, pretože ten tlak je dlhodobý, sústavný a v poslednom čase je aj veľmi silne verejný. Ja som si istý, že bez toho sústavného tlaku aj za posledný rok a pol, aj opakovaného tlaku, aj keď si niekto mohol myslieť, že tu je akési vytĺkanie politického kapitálu., nie, bez toho tlaku by to proste nešlo. A som si aj istý, že bez toho dnešného tlaku verejnosti a námestí by to tiež nešlo. Je to smutné, ale je to tak. Trvá to desať rokov, ale, chválapánubohu, že sa to dnes ukončí.
Ja si iba kladiem niekoľko otázok. Ako ešte dlho potrvá, kým sa zruší trestnoprávna imunita? Kedy sa nájde deväťdesiat poslancov tohto parlamentu, ktorí to budú schopní a ochotní urobiť? Pýtam sa, ako budú pokračovať ďalšie opatrenia, zákony, nariadenia, aktivity, akty, ktoré povedú k tomu, aby politické nominácie do verejnej správy sa zredukovali na nevyhnutnú mieru, aby to nebolo ryžovisko, proste, pre všetky politické strany? Pýtam sa, kedy sa zruší politický kartel politických strán, ktorým sa Slovensko delí politický na vzduch, pôdu, vodu, infraštruktúru? A už ani sa nepýtam na to, kedy prezident republiky urobí to, čo by malo byť samozrejmé, že vymenuje generálneho prokurátora. Lebo aj o tom je dnes reč, aj keď veľmi vzdialene. A už vonkoncom sa nepýtam na to, čo je ale kľúčové, kedy na Slovensku sa urobí skutočná reforma vzdelávania, kedy tu začne fungovať naozajstná spravodlivosť, kedy sa tu... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

2.2.2012 o 16:22 hod.

prof. PhDr. DrSc.

Peter Zajac

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video