28. schôdza

31.1.2012 - 9.2.2012
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

31.1.2012 o 16:24 hod.

JUDr.

Daniel Lipšic

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 16:24

Daniel Lipšic
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, účelom návrhu novely zákona je vytvoriť podmienky na širšie využívanie územia vojenského obvodu ozbrojenými zbormi a záchrannými službami, ktoré zabezpečujú plnenie úloh v oblasti bezpečnosti bezpečnosti štátu.
V určenom rozsahu budú môcť územie vojenského obvodu využívať aj občania, a to bez povolenia na vstup a bez povinnosti úhrady správneho poplatku. Nová právna úprava vytvára podmienky na to, aby využívanie územia vojenského obvodu verejnosťou negatívne neovplyvnilo prípravu ozbrojených a záchranných zložiek. Ministerstvo obrany označí tabuľami hranice územia vojenského obvodu, ako aj tie jeho časti, na ktoré bude trvalý zákaz vstupu. Návrhom zákona sa ustanovujú povinnosti osôb pred vstupom a počas pobytu na území vojenského obvodu. Za porušenie ustanovených povinností sa budú ukladať sankcie.
Vo vzťahu k spoločnej správe výborov si dovolím vyjadriť postoj, že súhlasím s pripomienkami, ktoré sú obsiahnuté v spoločnej správe výborov.
Vážený pán predseda, pani poslankyne, páni poslanci, dovolím si vás požiadať o prerokovanie predmetného návrhu zákona a o jeho schválenie v druhom a treťom čítaní. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

31.1.2012 o 16:24 hod.

JUDr.

Daniel Lipšic

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16:26

Július Stanko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Výbor pre obranu a bezpečnosť ako gestorsky výbor podáva spoločnú správu k predmetnému zákonu. Národná rada pridelila návrh zákona týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu, ďalej pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj a ako gestorskému výboru pre obranu a bezpečnosť.
Výbory prerokovali návrh v stanovenej lehote. Poslanci, ktorí nie sú členmi výborov, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko. Výbor Národnej rady pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu nebol uznášaniaschopný, teda nerokoval o vládnom návrhu zákona. Ostatné výbory, ktoré rokovali o návrhu, súhlasili s návrhom zákona a odporučili Národnej rade schváliť s pripomienkami.
Pripomienok je spolu dvanásť. Všetky sú legislatívno-technického charakteru a pán minister vlastne už sa vyjadril, že súhlasí s týmito pripomienkami. Teda o týchto pripomienkach o bodoch 1- 12 navrhujeme hlasovať spoločne a tieto schváliť. Gestorsky výbor odporúča návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Pán predseda, prosím, môžete otvoriť diskusiu, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

31.1.2012 o 16:26 hod.

MVDr.

Július Stanko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:28

Jaroslav Baška
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, nebudem rozprávať nič iné, len zopakujem to, čo som hovoril už v prvom čítaní pri prerokovaní tohto zákona o vojenských obvodoch.
V prvom rade chcem povedať, že asi nie je to dobrý nápad sprístupniť občanom a vlastne každému občanovi Slovenskej republiky vstup do vojenských obvodov. Ja len spomeniem prípad, ktorý sa stal minulý rok vo vojenskom obvode, teda už v bývalom vojenskom obvode Javorina, kde teda dve ženy utrpeli naozaj vážne zranenia a bol to ako som spomenul, bývalý vojenský obvod Javorina, čiže v tomto vojenskom obvode už prebehla určitá pyrosanácia a myslím si, že nie je to naozaj dobrým nápadom, aby do aktívnych vojenských obvodov, aj keď možno nie do tých častí, kde sú strelnice, ale aby mali prístup títo občania.
Podľa mňa prvoradé je, od štátu chrániť zdravý život, zdravie a majetky každého občana tejto republiky. A tento návrh ktorý je predložený, robí naozaj, naozaj opak. Ja by som, a spomeniem to znova, to, čo som hovoril aj v prvom čítaní pristupoval k tomuto úplne inak. Robilo sa viac ako rok strategické hodnotenie obrany, kde sa teda analyzovali rôzne veci, ako majú teda ozbrojené sily vyzerať, v akom stave sú teraz a je tam aj určitá pasáž, ktorá hovorí o tom, že nejakým spôsobom by sa mali redukovať aj vojenské obvody. A ja by som pristupoval práve takým spôsobom, že tieto vojenské obvody buď teda znížiť ich počet, tam kde sa to dá, resp. zmeniť hranice týchto vojenských obvodov.
Samozrejme je to asi dlhšia doba toto všetko pripraviť, ako aj urobiť nevyhnutnú pyrosanáciu v týchto vojenských obvodoch a potom následne, teda sprístupniť do týchto už bývalých vojenských obvodov, sprístupniť ich verejnosti. My, keď sme boli vo vláde tak sme naozaj sa snažili vyjsť občanom a občanom teda susediacich obcí, ktoré susedia s vojenskými obvodmi, kde sme nejakým spôsobom chceli znížiť tú administratívu, ktorú majú ľudia z týchto katastrálnych území, ktoré susedia s jednotlivými vojenskými obvodmi. Chceli sme vlastne zjednodušiť prístup do týchto vojenských obvodov a znížiť tú administráciu pre nich. Takže tie povolenia, ktoré boli platné na rok sme predĺžili na tri roky, s tým, že občania týchto katastrálnych území mohli žiadať priamo alebo dávať žiadosti na obciach a tieto obce to vlastne posunuli na jednotlivé vojenské obvodné úrady.
Naozaj, myslím si, že nie je to dobrý nápad, nepomáhame týmto občanom, nechránime ich a ja si tiež neviem predstaviť, že by napríklad nejaký občan z Oravy išiel na huby alebo robiť tú hubársku turistiku napríklad do vojenského obvodu v Malackách. Tak možno, že by tam nenašiel nejaké huby, ale možno, že by tam našiel skôr smrť alebo resp. nejakú nevybuchnutú delostreleckú muníciu. Preto, ako minule v prvom čítaní, chcem podľa § teraz už 83 ods. 1 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhnúť, aby Národná rada nepokračovala v rokovaní o návrhu tohto zákona. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

31.1.2012 o 16:28 hod.

Ing.

Jaroslav Baška

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:32

Ľubomír Galko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja by som chcel oponovať pánovi Baškovi. Práve dnes je situácia taká, že do vojenských obvodov môžu chodiť len vyvolení ľudia, na základe absolútne nejasných pravidiel a práve dnes hrozí nebezpečenstvo, že tí návštevníci, ktorí vojenské obvody navštevujú, môžu prísť k nejakému úrazu. Ja poviem príklad. V súčasnosti je vydaných asi 14 000 povolení vstupu, asi 90 % povolení je vydaných na Záhorí. Tie povolenia majú ľudia v drvivej väčšine takí, ktorí tam vôbec nebývajú a pritom tieto povolenia obsahujú názov územia, kde to povolenie platí, pričom napríklad v danom teréne to nie je vôbec vyznačené.
Legislatívna úprava, ktorú robíme popritom, že odstráni šikanovanie slušných turistov a slušných hubárov, ktorí chcú chodiť do bezpečných častí vojenských obvodov, tak práve prinesie poriadok, pretože tieto bezpečné časti vojenských obvodov budú vyznačené trojjazyčnými tabuľami a práve naopak tá bezpečnosť tých návštevníkov, slušných návštevníkov lesa sa zvýši.
Ja by som chcel z tohto miesta povedať, že toto je krok smerom k ľuďom, krok smerom ku všetkým slušným návštevníkom lesov a zároveň je to odstránenie zbytočného šikanovania ľudí, ktorí patria do prírody a nie niekde do obchodných centier. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

31.1.2012 o 16:32 hod.

Mgr.

Ľubomír Galko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:34

Jaroslav Baška
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Naozaj len v krátkosti. Nie som proti tomu len ja, ale z môjho prekvapenia boli proti tomu aj starostovia, resp. primátori miest, ktoré susedia s týmito vojenskými obvodmi. Konkrétne to bol aj primátor Malaciek, pretože aj týmto zákonom vlastne dávate, zaťažujete túto samosprávu a práve tých miest a obcí, ktoré susedia s jednotlivými vojenskými obvodmi tým, že im dávate povinnosť podľa § 9 a ods. 3 novely tohto zákona, aby informovali tie osoby, ktoré chcú ísť do týchto susediacich vojenských obvodov, si myslím, že to nie je správne a korektné, aby nejakým spôsobom sa prenášala zodpovednosť na obce, ktoré sú susediace s týmito vojenskými obvodmi. Keď sa stane nejaký problém, tak potom ten problém môže byť prenesený aj na tieto susediace obce a ešte raz hovorím, no neviem, či nejaký ten Oravák bude mať naozaj záujem chodiť napríklad na huby do vojenského obvodu Malacky. Ja si myslím, že skôr nie, a to, čo ste spomínali, že neexistujú jasné pravidlá, veď stačí dať nejaké nariadenie ministra alebo nejaký iný predpis, ktorý by toto všetko upresňoval. Myslím si, že púšťať ľudí do živých vojenských obvodov nie je správne a v budúcnosti sa nám to môže vypomstiť.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

31.1.2012 o 16:34 hod.

Ing.

Jaroslav Baška

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 16:35

Daniel Lipšic
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ja v tom návrhu zákona, naozaj, pán poslanec, nevidím nejaký problém. Či niekto z Oravy pôjde do vojenského lesa na Záhorie, jeho vec, jeho rozhodnutie. Príde-príde, nepríde-nepríde, verme tomuto občanovi, že sa rozhodne podľa svojho uváženia. To nie je povinnosť vojenských lesov, ale právo, ktoré každý podľa svojej vôle využije. Nebál by som sa osobne ani toho, že sa dávajú právomoci, teda nejaké povinnosti samospráve. Možnože samospráva, ktorá predsa len teraz jej občania majú nejaké výnimky, tak je trošku v konflikte záujmov, že je to akoby len pre nás a pre našich obyvateľov, pre iných už nie. Čiže to by som nebral ako úplne smerodatné, že obce, ktoré sú pri tých vojenských obvodoch, teda, že tam proste to je najobjektívnejšie stanovisko.
Ten zákon podľa mojej mienky je pre ľudí, nie pre samosprávy a samosprávy sú tiež pre ľudí, aj keď im niekedy, niečo ich zaťaží. Ja by som v tom pokiaľ je splnené bezpečnostné hľadisko, že to budú naozaj tie časti vojenských obvodov, kde nehrozí žiadne riziko alebo minimálne riziko. Riziko hrozí aj mimo vojenských obvodov, viete. Ale minimálne riziko alebo rozumné riziko, pokiaľ to pôjde o tie časti, ja by som to ako nejaké dramatické absolútne nevnímal a naozaj by som nechal na rozhodnutí každého občana kam pôjde, kedy pôjde, ale to, že sa odbúra systém výnimiek, to považujem za správne, lebo keď nejaký orgán má právo dávať výnimku a nemusí ju dať, to ma nikdy nenapĺňalo nejakým veľkým nadšením, takáto právomoc.
Takže sa mi zdá, že je to pomerne dobrý zákon. Dúfam, že by nemusel zákon o vstupe do lesov vojenských byť až takým predmetom nejakej veľkej politickej, možno straníckej polemiky. Taký som mal názor.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

31.1.2012 o 16:35 hod.

JUDr.

Daniel Lipšic

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 17:00

Pavol Hrušovský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Panie poslankyne, páni poslanci, poprosím vás, aby ste zaujali svoje miesta, budeme pokračovať v prerušenom rokovaní hlasovaním o prerokovaných bodoch programu 28. schôdze. Poprosím teraz pani poslankyňu Gibalovú, ktorá bola výborom pre sociálne veci a bývanie poverená ako spoločná spravodajkyňa k návrhu zákona z 1. decembra o sociálnych službách, ktorý pán prezident vrátil na opätovné prerokovanie, ktorý prerokovávame ako tlač 606. Páni poslanci, poprosím vás, aby ste sa, sme sa upokojili.
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

31.1.2012 o 17:00 hod.

JUDr.

Pavol Hrušovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

17:00

Alojz Přidal
Skontrolovaný text
Keďže sme hlasovali o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy i o pripomienkach z rozpravy a mám splnomocnenie gestorského výboru, odporúčam hlasovať o tom, že predložený návrh zákona prerokujeme v treťom čítaní ihneď.
Skryt prepis

31.1.2012 o 17:00 hod.

Mgr.

Alojz Přidal

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

17:00

Alojz Přidal
Skontrolovaný text
Schváliť tento zákon.
Skryt prepis

31.1.2012 o 17:00 hod.

Mgr.

Alojz Přidal

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

17:00

László Solymos
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, v rozprave nevystúpil nikto. Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o uznesení Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré tvorí prílohu spoločnej správy.
Skryt prepis

31.1.2012 o 17:00 hod.

Ing.

László Solymos

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video