28. schôdza

31.1.2012 - 9.2.2012
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vstup predsedajúceho

31.1.2012 o 17:16 hod.

Ing.

Andrej Ďurkovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vstup predsedajúceho 17:16

Andrej Ďurkovský
Skontrolovaný text
Pán predseda, keďže sme odhlasovali body zo spoločnej správy a pozmeňujúci a doplňujúci návrh pána poslanca Radošovského, dajte, prosím, hlasovať o tom, že prerokovaný návrh zákona prerokujeme v treťom čítaní ihneď.
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

31.1.2012 o 17:16 hod.

Ing.

Andrej Ďurkovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 17:16

Pavol Hrušovský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Hlasujeme, páni poslanci, o návrhu prerokovať zákon v treťom čítaní.
(Hlasovanie.) 145 prítomných, 79 za, 66 sa zdržalo.

Návrh sme schválili.

Na základe schváleného programu otváram rozpravu, pýtam sa, či sa chce niekto do rozpravy prihlásiť ústne? Písomne som nedostal žiadne prihlášky. Nie je tomu tak, preto vyhlasujem rozpravu za skončenú, pristúpime k hlasovaniu o vládnom návrhu zákona ako celku, so schválenými pozmeňovacími návrhmi s odporúčaním gestorského výboru návrh...
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

31.1.2012 o 17:16 hod.

JUDr.

Pavol Hrušovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:16

Andrej Ďurkovský
Skontrolovaný text
Schváliť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

31.1.2012 o 17:16 hod.

Ing.

Andrej Ďurkovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 17:16

Pavol Hrušovský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Hlasujeme.
(Hlasovanie.) 145 prítomných, 78 za návrh, 67 sa zdržalo.

Národná rada Slovenskej republiky vládny návrh zákona schválila.

Poprosím teraz pána poslanca Hladkého, aby z poverenia výboru pre obranu a bezpečnosť predložil Národnej rade návrhy hlasovaní k prerokovávanému vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o cestnej premávke, ktorý prerokovávame ako tlač 558. Nech sa páči pán poslanec.

(Rokovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 558.)
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

31.1.2012 o 17:16 hod.

JUDr.

Pavol Hrušovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:16

Pavol Hladký
Skontrolovaný text
Ďakujem za slovo, pán predseda. V rozprave vystúpil pán Poliaček, pán poslanec Poliačik, pán poslanec Kubovič, ktorý predložil jeden doplňjúci návrh a pani poslankyňa Rosová, ktorá predložila dva pozmeňujúce návrhy. Najskôr, pán predseda, prosím, dajte hlasovať o skrátení lehoty podľa § 83 ods. 4 rokovacieho poriadku.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

31.1.2012 o 17:16 hod.

Mgr.

Pavol Hladký

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 17:31

Pavol Hrušovský
Skontrolovaný text
Hlasujeme, páni poslanci.
(Hlasovanie.) 144 prítomných, 80 za, 1 proti, 63 sa zdržalo.
Body zo spoločnej správy 1 až 12 sme schválili.
Prosím, ďalší návrh.
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

31.1.2012 o 17:31 hod.

JUDr.

Pavol Hrušovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:31

Július Stanko
Skontrolovaný text
Teraz, prosím, dajte hlasovať, pán predseda, o tom, že návrh prerokujeme v treťom čítaní ihneď.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

31.1.2012 o 17:31 hod.

MVDr.

Július Stanko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 17:31

Pavol Hrušovský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Hlasujeme, páni poslanci, o návrhu prerokovať zákon v treťom čítaní.
(Hlasovanie.) 145 prítomných, 79 za, 50 proti, 14 sa zdržalo, 2 nehlasovali.

Návrh sme schválili.

Otváram rozpravu. Prerokovávame zákon v treťom čítaní. Do rozpravy sa nehlásil nik z prítomných poslancov, preto ju vyhlasujem za skončenú, čo ma oprávňuje dať hlasovať o návrhu zákona ako celku, so schválenými pozmeňujúcimi návrhmi s odporúčaním gestorského výboru návrh zákona...
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

31.1.2012 o 17:31 hod.

JUDr.

Pavol Hrušovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:31

Július Stanko
Skontrolovaný text
Schváliť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

31.1.2012 o 17:31 hod.

MVDr.

Július Stanko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 17:31

Pavol Hrušovský
Skontrolovaný text
Hlasujeme.
(Hlasovanie.) 141 prítomných 77 za návrh, 58 proti, 6 sa zdržalo.

Národná rada Slovenskej republiky vládny návrh zákona schválila.

Panie poslankyne, páni poslanci, pred ďalším pokračovaním rokovania 28. schôdze Národnej rady vyhlasujem 10-minútovú prestávku.

(Prestávka.)

(Po prestávke.)
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

31.1.2012 o 17:31 hod.

JUDr.

Pavol Hrušovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video