28. schôdza

31.1.2012 - 9.2.2012
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

31.1.2012 o 17:00 hod.

PhDr. Mgr. PhD.

Monika Gibalová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 17:00

Monika Gibalová
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne, pán predseda.

Hrušovský Pavol, predseda NR SR
Počkajte, pani poslankyňa, ešte. Nech sa páči, máte slovo.

Gibalová, Monika, poslankyňa NR SR
Ďakujem pekne. Prosím, pán predseda, dajte hlasovať najprv spoločne o všetkých pripomienkach pána prezidenta, ktoré odporúčam prijať a schváliť.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

31.1.2012 o 17:00 hod.

PhDr. Mgr. PhD.

Monika Gibalová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 17:00

Pavol Hrušovský
Skontrolovaný text
Panie poslankyne, páni poslanci, hlasujeme o pripomienkach pána prezidenta, ktoré spoločná spravodajkyňa odporúča schváliť.
(Hlasovanie.) 143 prítomných, 141 za návrh, 1 sa zdržal, 1 nehlasoval.

Pripomienky pána prezidenta Národná rada schválila.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

31.1.2012 o 17:00 hod.

JUDr.

Pavol Hrušovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 17:00

Monika Gibalová
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. Sme v treťom čítaní, prosím, pán predseda, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

31.1.2012 o 17:00 hod.

PhDr. Mgr. PhD.

Monika Gibalová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 17:00

Pavol Hrušovský
Skontrolovaný text
Otváram rozpravu v treťom čítaní. Pýtam sa prítomných poslancov, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne? Písomne som nedostal žiadne prihlášky. Konštatujem, že nie, preto vyhlasujem rozpravu za skončenú. Budeme hlasovať o vrátenom zákone ako celku so schválenými pripomienkami pána prezidenta Slovenskej republiky s odporúčaním gestorského výboru.
Pani spoločná spravodajkyňa.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

31.1.2012 o 17:00 hod.

JUDr.

Pavol Hrušovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 17:00

Monika Gibalová
Skontrolovaný text
S odporúčaním gestorského výboru schváliť.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

31.1.2012 o 17:00 hod.

PhDr. Mgr. PhD.

Monika Gibalová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 17:00

Pavol Hrušovský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Hlasujeme, páni poslanci.
(Hlasovanie.) 143 prítomných, 78 za návrh, 25 proti, 37 sa zdržalo, 3 nehlasovali.

Národná rada Slovenskej republiky po opätovnom prerokovaní návrh zákona schválila.

Teraz poprosím pána poslanca Přidala, aby z poverenia výboru pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu predložil Národnej rade návrhy hlasovaní k prerokovávanému vládnemu návrhu zákona o cestnej doprave, ktorý prerokovávame ako tlač 559.
Pán spoločný spravodajca, prosím o návrhy.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

31.1.2012 o 17:00 hod.

JUDr.

Pavol Hrušovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 17:00

Alojz Přidal
Skontrolovaný text
Vážený pán predseda, v rozprave vystúpil pán poslanec Choma, ktorý podal jeden pozmeňujúci návrh. Pristúpme prosím teraz k hlasovaniu o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov zo spoločnej správy. Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o bodoch 1 až 35 spoločne s odporúčaním schváliť.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

31.1.2012 o 17:00 hod.

Mgr.

Alojz Přidal

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 17:00

Pavol Hrušovský
Skontrolovaný text
Hlasujeme, páni poslanci, o bodoch zo spoločnej správy 1 až 35 s odporúčaním schváliť.
(Hlasovanie.) 145 prítomných, 78 za, 67 sa zdržalo.
Návrh sme schválili.
Prosím, ďalší návrh.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

31.1.2012 o 17:00 hod.

JUDr.

Pavol Hrušovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 17:00

Alojz Přidal
Skontrolovaný text
Pán predseda, teraz pristúpime k hlasovaniu o návrhoch z rozpravy. Dajte, prosím, hlasovať o návrhu poslanca Chomu, prosím, hlasovanie.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

31.1.2012 o 17:00 hod.

Mgr.

Alojz Přidal

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 17:00

Pavol Hrušovský
Skontrolovaný text
Pán spoločný spravodajca, najskôr musíte predložiť návrh, aby sme o podanom pozmeňovacom návrhu mohli hlasovať, keďže bol podaný dnes.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

31.1.2012 o 17:00 hod.

JUDr.

Pavol Hrušovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video