9. schôdza

30.11.2010 - 15.12.2010
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

14.12.2010 o 11:44 hod.

Ing.

Ľudovít Kaník

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 11:44

Ľudovít Kaník
Skontrolovaný text
Teraz pristúpime k hlasovaniu o pozmeňujúcom návrhu z rozpravy pána poslanca Přidala. Dajte, prosím, hlasovať.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

14.12.2010 o 11:44 hod.

Ing.

Ľudovít Kaník

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 11:44

Ľudovít Kaník
Skontrolovaný text
Keďže sme hlasovali o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy aj o pripomienkach z rozpravy, mám splnomocnenie gestorského výboru, odporúčam hlasovať o tom, že predložený návrh zákona prerokujeme v treťom čítaní ihneď.
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

14.12.2010 o 11:44 hod.

Ing.

Ľudovít Kaník

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:44

Ľudovít Kaník
Skontrolovaný text
Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o zákone ako celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť ho.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

14.12.2010 o 11:44 hod.

Ing.

Ľudovít Kaník

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:44

Martin Poliačik
Skontrolovaný text
Ďakujem, pán predsedajúci. V rozprave k tomuto zákonu vystúpili traja poslanci, z nich dvaja podali pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
Ako spoločný spravodajca podávam návrh na skrátenie lehoty na pristúpenie k hlasovaniu o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré odzneli dnes v rozprave. Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o skrátení tejto lehoty.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

14.12.2010 o 11:44 hod.

Mgr.

Martin Poliačik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:44

Martin Poliačik
Skontrolovaný text
V súlade s rokovacím poriadkom budeme najprv hlasovať o návrhoch zo spoločnej správy , ktoré sú uvedené v časti IV spoločnej správy a majú prednosť pred ostatnými návrhmi. Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhoch uvedených v bodoch 1 až 13 IV. časti spoločnej správy spoločne s odporúčaním ich schváliť. Dajte, prosím, hlasovať.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

14.12.2010 o 11:44 hod.

Mgr.

Martin Poliačik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:44

Martin Poliačik
Skontrolovaný text
Teraz pristúpime k hlasovaniu o návrhoch, ktoré boli podané v rozprave.
Prvý návrh som podal ja spoločne s pani poslankyňou Janou Žitňanskou. Dajte, prosím, hlasovať o všetkých návrhoch z tohto pozmeňujúceho návrhu spoločne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

14.12.2010 o 11:44 hod.

Mgr.

Martin Poliačik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:44

Martin Poliačik
Skontrolovaný text
Druhý návrh podal pán poslanec Beblavý. Pán poslanec, súhlasíte o tom, že o týchto návrhoch sa bude hlasovať spoločne. (Reakcia poslanca.) Áno. V tom prípade vás, pán predseda, prosím, dajte hlasovať o návrhoch v tomto pozmeňujúcom návrhu, všetkých spoločne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

14.12.2010 o 11:44 hod.

Mgr.

Martin Poliačik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:44

Martin Poliačik
Skontrolovaný text
Tým sme odhlasovali všetky návrhy zo spoločnej správy a návrhy, ktoré boli podané v rozprave. Keďže sme v druhom čítaní schválili pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ako spoločný spravodajca predkladám návrh na prerokovanie návrhu zákona v treťom čítaní ihneď. Prosím, dajte hlasovať o tomto návrhu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

14.12.2010 o 11:44 hod.

Mgr.

Martin Poliačik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:44

Martin Poliačik
Skontrolovaný text
Na záver ďakujem. Pán predsedajúci, dajte hlasovať o návrhu zákona ako celku s odporúčaním gestorského výboru ho schváliť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

14.12.2010 o 11:44 hod.

Mgr.

Martin Poliačik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:44

Viliam Novotný
Skontrolovaný text
Pán predseda, na základe odporúčania Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo navrhujem, aby sme o odvolaní predsedu, podpredsedu a členov dozornej rady hlasovali verejne spoločne a aby sme voľbu predsedu, podpredsedu a členov dozornej rady vykonali verejným hlasovaním takisto spoločne. Dajte, prosím, o tom hlasovať.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

14.12.2010 o 11:44 hod.

MUDr.

Viliam Novotný

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video