9. schôdza

30.11.2010 - 15.12.2010
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

14.12.2010 o 11:32 hod.

Mgr.

Bibiána Obrimčáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

11:32

Bibiána Obrimčáková
Skontrolovaný text
Tým sme rozhodli o návrhoch zo spoločnej správy. Keďže sme v druhom čítaní schválili pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ako spoločná spravodajkyňa na základe poverenia výboru predkladám návrh na prerokovanie návrhu zákona v treťom čítaní ihneď. Prosím, pán predseda, dajte o tomto návrhu hlasovať.
Skryt prepis

14.12.2010 o 11:32 hod.

Mgr.

Bibiána Obrimčáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:32

Bibiána Obrimčáková
Skontrolovaný text
Ďakujem, pán predseda. Prosím, dajte hlasovať o návrhu zákona ako o celku s odporúčaním gestorského výboru ho schváliť.
Skryt prepis

14.12.2010 o 11:32 hod.

Mgr.

Bibiána Obrimčáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:32

Peter Osuský
Skontrolovaný text
Vážený pán predseda, vážená snemovňa, ďakujem. V rozprave k tomuto zákonu vystúpil jediný poslanec. Nikto v rozprave nepodal žiadne návrhy podľa § 73 ods. 3, písm. a) a b) rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky. V súlade s mojím odporúčaním a s návrhom predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, prosím, pán predseda, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky prerokuje predmetný návrh zákona v druhom čítaní.
Skryt prepis

14.12.2010 o 11:32 hod.

MUDr. CSc.

Peter Osuský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:32

Peter Osuský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Keďže sme sa rozhodli, že návrh zákona prerokujeme v druhom čítaní, odporúčam v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, aby návrh zákona bol pridelený na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhuje predseda Národnej rady určiť výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s tým, aby výbory, ktorým bude návrh zákona pridelený, tento prerokovali v druhom čítaní do 27. januára 2011 a v gestorskom výbore do 31. januára 2011.
Skryt prepis

14.12.2010 o 11:32 hod.

MUDr. CSc.

Peter Osuský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:32

Peter Osuský
Skontrolovaný text
Ďakujem, skončil som, pán predseda.
Skryt prepis

14.12.2010 o 11:32 hod.

MUDr. CSc.

Peter Osuský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:44

László Solymos
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, v rozprave nevystúpil žiaden poslanec. Dajte, prosím, hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch zo spoločnej správy, a to o bodoch 1 až 19 spoločne s odporúčaním gestorského výboru schváliť ich.
Skryt prepis

14.12.2010 o 11:44 hod.

Ing.

László Solymos

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:44

László Solymos
Skontrolovaný text
Keďže sme hlasovali o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy a mám splnomocnenie gestorského výboru, odporúčam hlasovať o tom, že predložený návrh zákona prerokujeme v treťom čítaní ihneď.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

14.12.2010 o 11:44 hod.

Ing.

László Solymos

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:44

László Solymos
Skontrolovaný text
Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o zákone ako celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť ho.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

14.12.2010 o 11:44 hod.

Ing.

László Solymos

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:44

Ľudovít Kaník
Skontrolovaný text
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, v rozprave vystúpili dvaja poslanci. Poslanec Alojz Přidal predložil pozmeňujúci návrh. Poslanec Vážny predložil procedurálny návrh, a to vrátiť predmetný materiál navrhovateľovi na dopracovanie.
Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o procedurálnom návrhu poslanca Ľubomíra Vážneho.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

14.12.2010 o 11:44 hod.

Ing.

Ľudovít Kaník

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:44

Ľudovít Kaník
Skontrolovaný text
Teraz pristúpime k hlasovaniu o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch zo spoločnej správy. Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o bodoch 1 až 20 spoločne s odporúčaním gestorského výboru schváliť ich.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

14.12.2010 o 11:44 hod.

Ing.

Ľudovít Kaník

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video