29. schôdza

28.1.2014 - 12.2.2014
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

28.1.2014 o 14:45 hod.

JUDr.

Martin Glváč

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 14:45

Martin Glváč
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, pani poslankyne, poslanci, na rokovanie predkladám v poradí druhú aktualizáciu vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch a vojenských štruktúrach NATO a Európskej únie a vyslania príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky do tohto vojenského zastúpenia. Vojenské zastúpenie v uvedených štruktúrach sa v súčasnosti realizuje na základe uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky č. 1846 z 23. septembra 2005 v znení jeho aktualizácie schválenej Národnou radou Slovenskej republiky uznesením č. 255 z 15. decembra 2010. Vyslanie príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky do uvedených štruktúr je podmienené súhlasom Národnej rady podľa čl. 86 písm. k) Ústavy Slovenskej republiky.
Predložený materiál reaguje predovšetkým na zmeny jednotlivých štruktúr NATO, v rámci ktorých pôsobia príslušníci ozbrojených síl Slovenskej republiky. Dôvodom zmeny týchto štruktúr sú racionalizačné a organizačné zmeny, najmä vo veliteľskej štruktúre NATO, na základe ktorých boli zrušené niektoré prvky velenia a znížený počet celkových pozícií. Predmetná aktualizácia zohľadňuje priority ministerstva obrany vo vzťahu a k plneniu záväzkov vyplývajúcich z členstva v NATO a EÚ, s tým, že sa nemení celkový mandátový počet vojenského zastúpenia do 171 príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky a rovnako plne zohľadňuje súčasný reálny počet pozícií v rámci vojenského zastúpenia, ktorý vzhľadom na finančné možnosti ministerstva obrany v Slovenskej republike, plánovaný výhradne v rozsahu 74 príslušníkov ozbrojených síl. V súlade s tým sa materiál zameriava len na zmeny štruktúr a s tým súvisiace prerozdelenie pozícií.
Chcem povedať, že sme urobili určité racionalizačné opatrenia, znížili sa platy tých takýchto vyslaných príslušníkov ozbrojených síl na úroveň ľudí vyslaných ministerstvom zahraničných vecí, čím sme ušetrili nemalé finančné prostriedky. Bola otázka na výbore, prečo sa plánuje väčší, väčší obnos finančných prostriedkov, ako reálne potom je každý rok schválený, tým, že my na rozdiel od našich predchodcov máme programový, programový rozpočet, samozrejme, nemôžme pri rotáciách a pri výberových konaniach niekoho znevýhodňovať, pretože jednu tretinu takýchto nákladov vždy tvoria rodinní príslušníci. A ja nemôžem alebo teda ozbrojené sily, ktoré si riadia tento proces, nemôžu znevýhodňovať, znevýhodňovať slobodného vojaka oproti vojaka, ktorý má štyri deti napríklad, a jeho vyslanie je ďaleko, ďaleko nákladnejšie, samozrejme, aj spojené s ubytovaním. Preto je vždy suma, ktorá je plánovaná, ďaleko vyššia oproti tej reálnej, ktorá sa vyčerpá, pretože tým, ten reálny život a tie výberové konania týchto príslušníkov sú procesom, samozrejme, musíme mať daný rámec a tak aj vám pred chvíľou som to hovoril, si tu nebol, pán štátny tajomník sľúbil, že vám aj písomne odpovie z brannobezpečnostného výboru, prečo je tá suma plánovaná na 9 mil., neviem, 300-tisíc, oproti čerpaniu iks miliónov, pretože tie výberové konania prebiehajú, a ja neviem, či tam bude naozaj podporučík alebo poručík, alebo plukovník s, s štyrmi deťmi, manželkou, alebo to bude slobodný, alebo s odrastenými deťmi. Preto sa vždy nakoniec z tejto sumy ušetrí, hoci v minulosti tomu tak niekedy nebolo. Predkladaný materiál bol schválený vládou Slovenskej republiky, jej uznesením č. 695 zo 4. decembra 2013. Materiál prerokoval Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky a výbor pre obranu a bezpečnosť Slovenskej republiky.
Vážená pani predsedajúca, týmto vás si dovoľujem požiadať o prerokovanie a vyslovenie súhlasu s týmto materiálom. Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

28.1.2014 o 14:45 hod.

JUDr.

Martin Glváč

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14:50

Rastislav Čepák

Vystúpenie v rozprave 14:52

Jozef Mikloško
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážená pani podpredsedníčka, vážený pán minister, vážení kolegovia a kolegyne, ja by som si dovolil povedať pár takých ideových myšlienok a zároveň aj pár konkrétnych súvislostí s materiálom.
Iste si pamätáte mnohí na pražský samit 2002, keď sa vlastne rozhodovalo, či sa do NATO dostaneme alebo nedostaneme, diskusiu okolo toho, keď bývalý minister zahraničia povedal, že kedy, keď nie teraz, a kde, ak nie v Prahe. Nakoniec to dobre dopadlo a od 2004 sme v NATO. Iste je to aj záväzok, ktorý niečo stojí, a s týmto súvisí aj predkladaný materiál. Treba pripomenúť aj to, že nedávno mal Andreotti 95 rokov nedožitých a on povedal takú peknú myšlienku, bol som pri tom, že po páde Varšavskej zmluvy sa malo NATO tiež buď zrušiť, alebo zmeniť. Žiaľ, je silne orientovaný na boj s terorizmom, čo mu až tak neprináleží, a nebol to jeho pôvodný cieľ.
Videli sme, keď prišiel Irak, unilaterálna americká akcia, ktorá do dnešného dňa nie je doriešená, že táto myšlienka starého Andreottiho niečo znamenala. Potom prišli sľuby štátov, ešte teda predtým 2004, ktoré sľubovali všetci, že 2 % z rozpočtu pôjdu na armádu, všetci to sľubovali, a keď potom vstúpili do NATO, nie všetci to dodržali. Ja poviem jednu našu susednú blízku krajinu, to Slovinsko malo, iba 1,5 malo, nebolo ani prvé vtedy v súvislosti s Irakom a tak ďalej, čo myslím nebolo celkom nerozumné, ale vyjadrilo sa na to, že 85 % vlastne občanov bolo proti tejto vojne, a teda splnili to, čo si oni žiadali. To je tiež trošička taký, taká odbočka ďalej od materiálu.
A by som chcel ešte povedať, že v Ríme, kde som dlho pôsobil, som si veľmi cenil naťácku organizáciu, ktorá sa volala NATO Defense College, kde som asi desať návštev absolvoval. Bolo tam 50 národov stále školených za vysokých dôstojníkov v jednotlivých krajinách, neboli to len naťácke veci, boli tam aj mnohí z Partnerstva pre mier. Do dnešného, je to tak stále, do dnešného dňa. Vtedy ešte, keď sme ani neboli v NATO, tak pri stom kurze vyšších dôstojníkov práve Slovensko im ponúklo slávnostnú recepciu a bolo to veľmi netradičné, keď nečlenská krajina, je naozaj malá, bola veľmi pekná. Čiže odvtedy si tento NATO Defense College veľmi cením, ale trochu som bol smutný, keď som videl, že dokiaľ sme tam chodili zadarmo ako kandidáti, tak sme mali tam vždycky účastníkov, ktorí sa potom dobre uviedli aj tuná v našej armáde, a najmä, čo je veľmi dôležité, je, že vlastne tam nasiakli priateľstvá s celým svetom, s budúcimi ministrami, generálmi a tak ďalej, čiže tí, ktorí majú túto školu polročnú, tak skutočne sú perly v tom, že majú styky, vedia reči a poznajú, ako to vo svete chodí.
Čiže trocha otázka by bola, či pokračuje tento kontakt s názvom Defense College, alebo sme zameraní aj na iné college, ale myslím, že nie je nad tú, ktorá je v Ríme aj z hľadiska toho, že je v Ríme. Troška to súvisí a už teraz prichádzam k materiálu, aj keď to sa opýtam ešte aj pána ministra zahraničných vecí, že z rozpočtu MZV vlastne prispievame 2,7 mil. euro na výstavbu novej NATO budovy v Bruseli. Čiže to je, je také prekvapenie, že tam v Bruseli je veľa, veľa budov, že sa buduje nová, ale to pravdepodobne je otázka na ministra zahraničia.
No a teraz ešte k tomuto materiálu, no. Ja by som tak povedal, že je to správa, ktorá určite prejde a je rozumná a vyplýva a je dobre zdôvodnená. Ja ako čitateľ som si všimol, že teda v úvode a v predkladacej správe je napísané, že sa to zo 70 príslušníkov zvyšuje na 72, teda o dvoch, s tým, že celé to vyslanie stojí 7,3 mil. euro. Myslím, že to je tých 72 ľudí. No a potom v tých ďalších materiáloch som sa dozvedel, že len v tzv. tabuľke A1 to môže byť do 40 príslušníkov SR, v tabuľke A2 do 131 príslušníkov a v ďalšej tabulečke, ktorá sa týka veliteľstva, škôl a tak ďalej, tak tam ešte do 10. Čiže mi to celkom nesedí, tých 40, 131 a 10 s tými na začiatku uvedenými 72.
No a ešte posledná otázka a už končím, že všimol som si tam, je pekný prehľad všetkých centrov excelentnosti a logistických centier NATO vo všetkých členských krajinách, tak všimol som si, že Česi majú dve takéto logistické centrá, jedno centrum radiácie a biologické materiály, nukleárne a tak ďalej a jedno aj, myslím, vo Vyškove, to je vo Vyškove, no a tak neviem, či aj, či Slováci niečo také majú, alebo sú v pláne, aby sme my niečo mali centrálne naťácke na našom území, lebo to v materiáli teda nie je napísané.
Ďakujem, to je všetko.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

28.1.2014 o 14:52 hod.

Doc. RNDr. DrSc.

Jozef Mikloško

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:58

Ľubomír Galko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister vlády istôt pre občanov, kolegyne, kolegovia, na úvod ešte jednu vetu by som, pán minister, k tomu, čo ste povedali na konci v tej záverečnej reči, že ste asi lepšia partia, že si to myslíte. No ja som o tom presvedčený, že vy ste tam v tom SMER-e fakt dobrá partia, podarená.
A teraz k tomuto chcem hneď na úvod povedať, že... (reakcie z pléna), nevyrušujte ma, prosím vás. Chcem hneď na úvod povedať, že návrh, tento návrh vlády na aktualizáciu vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch a vojenských štruktúrach NATO a EÚ a vyslania príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky do tohto vojenského zastúpenia je podľa môjho názoru v poriadku a nemáme s ním problém, tak ako sme my v decembri 2010 spravili prvú aktualizáciu vojenského zastúpenia, tak sa teraz realizuje druhá a chcem z tohto miesta oceniť, že tá jediná otázka, ktorú som na výbore dal a ktorá sa týkala toho rozpočtovania, keď plánuje sa vlastne alebo teda očakáva sa 7,3 milióna, lebo tak sa v minulo roku 2013, a teraz je naplánovaných temer o 2 milióny viacej, že ste, že ste ju tu zodpovedali. Takže nebudem nejak zdržiavať, nemáme s týmto problém.
Ešte jednu poznámku by som chcel povedať, lebo ste hovorili, že vždy sa alebo teda že väčšinou sa vždy tie peniaze nejaké ušetria dosť veľké a že nebolo tomu vždy tak, ja si to tiež myslím, lebo, myslím si, že keď som tam bol ja, tak sa ušetrilo minimálne dvakrát viacej, ako ušetríte vy, a dúfam na záver, že to, čo ušetríte, tak to si neodpustím, nepridáte zasa Vojenskému spravodajstvu do rozpočtu. To je všetko. Tento návrh podporíme. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

28.1.2014 o 14:58 hod.

Mgr.

Ľubomír Galko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:01

Helena Mezenská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Naša účasť, dobrý deň, vážení páni poslanci, pani poslankyne, pani predsedajúca, téma ozbrojených síl, našej účasti integrácie v tom druhu zoskupenia, akým je NATO, nie je mojou silnou témou, ale pri tomto materiáli by ma naozaj zaujímalo, čo okrem toho, čo tu bolo predložené, aké konkrétne kroky a opatrenia ministerstvo prijalo na to, aby sme napríklad uskutočnili mierovú misiu v krajinách, do ktorých Slovensko vstupuje, pretože si myslím, že uvedený prehľad skôr preukazuje a dokazuje to, že možnosti účasti Slovenska a zásahu Slovenska v rámci rôznych vojenských akcií sa rozširujú.
Zaujímalo by ma preto, pán minister, či dokážete pripraviť rovnaký sumár konkrétnych postupov a krokov, v ktorých Slovensko sa zaoberá a zameriava aj na mierovú misiu. Možno to dokážete povedať v priebehu i tejto rozpravy k danému návrhu na aktualizáciu vojenského zastúpenia. Ak nie, tak túto moju ústne predloženú požiadavku predkladám s tým, že by ma naozaj zaujímal takýto nejaký písomný záver. Nie som súčasťou príslušného výboru, ktorý sa tejto téme venuje. Takže naozaj mňa by zaujímalo, ktoré konkrétne opatrenia, kroky v rámci našej účasti v NATO Slovensko organizuje smerom k zmierovacím konaniam, k ukľudneniu situácie, v ktorých je vojenské napätie. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

28.1.2014 o 15:01 hod.

Mgr.

Helena Mezenská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

15:03

Martin Glváč
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. V krátkosti reakcie. K pánovi poslancovi Mikloškovi, ale ten tu nie je, tak možno, možno osobne. My sme sa už bavili o špičkovej škole v Ríme a ono je to pravda, že v minulosti sme dostávali kurzy zadarmo, či už zo Spojených štátov, z Londýna, z Hamburgu alebo z Ríma. Prax však v minulosti bola taká, že následne takíto ľudia a vyškolení a vzdelaní vojaci, keď sa vracali, tak po určitom čase opúšťali ozbrojené sily a dnes nechcem polemizovať, z akých dôvodov a prečo. Aj naši partneri začali uvažovať, že prečo školia ľudí, ktorí neostali v systéme a neodovzdávajú tieto skúsenosti a nie sú naďalej príslušníkmi ozbrojených síl, a dnes je to naozaj proces, za ktorý si musíme platiť - a nemalé finančné prostriedky. Aj napriek tomu, aj z takýchto aktivít finančné prostriedky, ktoré, ktoré šetríme, sú určené na obnovenie kontaktov a vysielanie našich príslušníkov ozbrojených síl na takéto prestížne univerzity. Najmä teda v poslednej dobe sme mali rokovania ohľadne Londýna a Hamburgu, len je to proces, naozaj ktorý sa nedá zo školského roku na školský rok urobiť. Treba urobiť výber, určitú prípravu, takže je to, je to naším cieľom, robíme v tom, ale naozaj z minulosti s nami nemali dobré skúsenosti vzhľadom na následné zotrvanie týchto príslušníkov ozbrojených síl.
Možno, pani Mezenskej chcem povedať, že tento materiál hovorí o zastúpení, nie o misiách. Misie sú samostatné a je to samostatná kapitola, samostatný materiál, ktorý aj môžeme kedykoľvek o tom polemizovať a rozprávať. Stále držíme tú líniu, ktorá je. Sú to, sú to naše misie, ktoré sú pod štítom OSN, pod záštitou Európskej únie alebo NATO, to znamená tri druhy. Myslím, že sme stále hodnoverným a slušným partnerom pre všetky tieto tri inštitúcie.
Pán poslanec Galko, už ho tu nevidím, tak nie je tomu celkom tak, hoci nie je to asi možno vina ani ministra, pretože tieto zastúpenia a prípadné rozpočty si tvoria ozbrojené sily, a hlavne teda za jeho éry, keď neexistovalo programové rozpočtovanie, tak myslím, že, teraz neviem, či rok 2010, či 2011 bolo čerpané, čerpané o milión eur viacej, ako bolo, ako bolo predpokladané, ale teraz by som nechcel byť politický, naozaj to niekedy nemusí byť, nemusí byť chyba ministra, ale proste nastavenia systému alebo zmeny štruktúry zastúpenia, zastúpenia, ale keďže tam nefungovalo programové rozpočtovanie, tak bolo ťažké aj niečo vôbec plánovať.
To sú také základné moje odpovede na tieto otázky z rozpravy. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

28.1.2014 o 15:03 hod.

JUDr.

Martin Glváč

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

15:06

Rastislav Čepák

15:07

Ján Počiatek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni, dovoľte mi, aby som uviedol v druhom čítaní vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Cieľom návrhu zákona je:
1. vykonanie Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách v znení z roku 2013,
2. nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1177/2010 o právach cestujúcich v námornej a vnútrozemskej vodnej doprave, ktorými sa mení a dopĺňa nariadenie ES 2006/2004 a
3. nariadení Komisie súvisiacich s implementáciou riečnych informačných služieb, nariadenie Komisie č. 164/2010 o technických špecifikáciách pre elektronické hlásenie lodí, nariadenie Komisie č. 416/2007 týkajúce sa technických špecifikácií plavebných správ pre veliteľov lodí a nariadenie Komisie č. 415/2007 týkajúce sa technických špecifikácií lokalizácie plavidiel a sledovania ich dráhy.
Návrhom zákona sa zosúlaďujú aj úkony nášho plavebného orgánu s plavebnými orgánmi štátov Rýnskej komisie na základe administratívnych dohôd podpísaných medzi ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja a Rýnskou komisiou.
Ďakujem za slovo. Skončil som.
Skryt prepis

28.1.2014 o 15:07 hod.

Ing.

Ján Počiatek

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

15:09

Viliam Holeva
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi predložiť spoločnú správu gestorského výboru.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopÍňajú niektoré zákony, tlač 617, podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením zo 16. októbra 2013 č. 835 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom:
- Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady a
- Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona v súlade s § 75 ods. 2 rokovacieho poriadku.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť:
- Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením z 20. novembra 2013 č. 339,
- Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti uznesením z 12. novembra 2013 č. 231.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto správy vyplýva 24 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Gestorský výbor odporúča o bodoch 1 až 23 hlasovať spoločne s odporúčaním schváliť, o bode 24 hlasovať osobitne s odporúčaním neschváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením z 25. novembra 2013 č. 247. Týmto uznesením výbor ma zároveň poveril ako spravodajcu predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4 a § 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Skončil som, pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu. Ďakujem.
Skryt prepis

28.1.2014 o 15:09 hod.

Ing.

Viliam Holeva

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:14

Andrej Kolesík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážený pán minister, vážený pán spravodajca, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi na úvod môjho naozaj krátkeho vystúpenia povedať dôvody, ktoré ma vedú k tomuto vystúpeniu, a je to precizovanie, keďže sme z hľadiska legislatívneho procesu v druhom čítaní, je tu možnosť precizovať tento návrh zákona, preto som spolu s kolegom Želiezkom vypracoval pozmeňujúci návrh, ktorý vám chcem predniesť, k vládnemu vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopÍňajú niektoré zákony, tlač 617.
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopÍňajú niektoré zákony, sa mení a dopÍňa takto:
1. V čl. I v 14. bode sa v § 5a ods. 4 za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie:
"Žiadosť o absolvovanie školenia a žiadosť o vykonanie skúšky žiadatel'a obsahuje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum a miesto narodenia žiadateI'a."
Odôvodnenie tohto bodu:
Ide o zosúladenie so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. bod môjho pozmeňujúceho návrhu:
V čl. I 14. bod sa v § 5a ods. 7 na konci pripájajú tieto slová: "a vydá skúšobný poriadok, ktorý obsahuje postup skúšobnej komisie".
Odôvodnenie:
Toto doplnenie vyplývajúce z Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách - dohoda má skratku ADN - v znení zmien a doplnkov (oznámenie č. 331/2010 Z. z.).
3. V čl. I 14. bode sa v § 5b ods. 2 v tretej vete bodka nahrádza bodkočiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová:
"ak ide o vydanie osvedčenia o osobitných znalostiach žiadatel'ovi, ktorý absolvoval obnovovacie konanie, 2 f) protokol o vykonaní skúšky sa neprikladá." a za piatu vetu sa vkladá nová šiesta veta, ktorá znie:
"Žiadosť o absolvovanie školenia a žiadosť o vykonanie skúšky žiadatel'a obsahuje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum a miesto narodenia žiadateI'a."
Odôvodnenie:
Doplnenie vyplývajúce z Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN) v znení zmien a doplnkov (oznámenie č. 331/2010 Z. z.) a zosúladenie so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Bod 4 môjho pozmeňujúceho návrhu:
V čl. I 54. bod znie:
54. V § 24 ods. 4 sa na konci pripájajú sa tieto slová: "a nie sú registrované mimo územia Slovenskej republiky, okrem plavidiel určených výlučne na športovú činnosť vykonávanú na vodných plochách vymedzených plavebným opatrením".
Odôvodnenie:
Je potrebné vyňať z povinnosť registrovať plavidlá, ktoré sú používané výlučne ako športové špeciály, lebo tie musia spÍňať požiadavky Svetovej organizácie vodného motorizmu UlM (Union Internationale Motonautique), kde sú určené všetky konštrukčné, technické, environmentálne a bezpečnostné požiadavky pre jednotlivé kategórie a triedy pre preteky na okruhu a sú odlišné od požiadaviek ustanovených na malé plavidlá zákonom.
5. bod môjho pozmeňujúceho návrhu:
V čl. I sa za 65. bod vkladá nový bod 66, ktorý znie:
66. V § 31 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
"Prevádzkovanie malých plavidiel, ktoré sú určené len na športové a oddychové účely s vlastným strojovým pohonom s výkonom od 4 kW a s dÍžkou trupu do 20 m, môže vykonávať aj fyzická osoba, ktorá dosiahla vek najmenej 8 rokov a nie je držitel'om osvedčenia (preukazu) odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla iba pri vykonávaní športovej činnosti na vodných plochách vymedzených plavebným opatrením."
Nasledujúce body sa prečíslujú.
Odôvodnenie tejto zmeny:
Vyníma sa povinnosť viesť malé plavidlo používané na športové účely len s preukazom odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla pre fyzické osoby od 8 rokov, prevádzkované pri športových podujatiach a tréningoch na vymedzených vodných plochách.
Bod 6 môjho pozmeňujúceho návrhu:
V čl. I sa za 133. bod vkladá nový bod 134, ktorý znie:
134. Príloha č. 1 sa dopÍňa trinástym bodom, ktorý znie:
"13. Smernica Rady 2013/22/EÚ z 13. mája 2013, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Chorvátskej republiky upravujú určité smernice v oblasti dopravnej politiky (Ú. v. EÚ L 158, 10. 6. 2013)." Nasledujúci bod sa prečísluje.
Odôvodnenie môjho tohto bodu:
Ide o doplnenie transpozičnej prílohy z dôvodu transpozície smernice Rady 2013/22/EÚ z 13. mája 2013, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Chorvátskej republiky upravujú určité smernice v oblasti dopravnej politiky, to je už tá zmienená: (Ú. v. EÚ L 158 z 10. 6. 2013).
7. bod môjho pozmeňujúceho návrhu:
Za článok V sa vkladá nový článok VI, ktorý znie:
ČI. VI.
Zákon č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z. a zákona č. 180/2013 Z. z. sa dopÍňa takto:
1. V prílohe č. 2 bode A.2.1 písm. e) sa za francúzsky text "carte de qualification de conducteur" vkladá nový riadok, ktorý znie "kvalifikacijska kartica vozača".
2. Príloha č. 4 sa dopÍňa štvrtým bodom, ktorý znie:
"4. Smernica Rady 2013/22/EÚ z 13. mája 2013, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Chorvátskej republiky upravujú určité smernice v oblasti dopravnej politiky (Ú. v. EÚ L 158 z 10. 6. 2013)."
Nasledujúce články sa prečíslujú.
Odôvodnenie:
Ide o transpozíciu časti smernice Rady 2013/22/EÚ z 13. mája 2013, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Chorvátska upravujú určité smernice v oblasti dopravnej politiky. Kvalifikačná karta vodiča osvedčuje, že vodič absolvoval základný a pravidelný výcvik. Na karte vydávanej v Slovenskej republike je názov "Kvalifikačná karta vodiča" preložený do všetkých úradných jazykov Európskej únie. V tejto súvislosti so vstupom Chorvátska do Európskej únie sa vkladá názov "Kvalifikačná karta vodiča" v chorvátskom jazyku. Transpozičná lehota pre prebratie smernice Rady 2013/22/EÚ do slovenského právneho poriadku uplynula 1. júla 2013.
Článok alebo bod 8 môjho pozmeňujúceho návrhu:
V čl. VII sa slová "1. decembra 2013" nahrádzajú slovami "1. apríla 2014".
Zároveň sa v čl. I 133. bode v § 43c vrátane nadpisu slová "1. decembra 2013" nahrádzajú slovami "1. apríla 2014" a slová "1. februára 2014" sa nahrádzajú slovami "1. júna 2014".
Odôvodnenie:
Zrejme s o ohľadom na priebeh legislatívneho procesu, v záujme zachovania primeranej legisvakancie a dodržania ústavných lehôt navrhujeme upraviť termín účinnosti zákona na 1. apríl 2014. V nadväznosti na to je potrebné primerane upraviť aj lehoty v prechodnom ustanovení v čl. I § 43c.
Toľko možno na pohľad môj zložitý pozmeňujúci návrh, ide naozaj, kolegyne, kolegovia, o precizovanie tohto návrhu zákona. Ja sa krátko zastavím len pri tej časti môjho pozmeňujúceho návrhu, ktorý, predpokladám, už máte rozdaný v laviciach, ktorá sa týka povinnosti mať preukaz u vodcu malého plavidla, dobrovoľne vykonávam funkciu prezidenta Asociácie športových klubov Inter Bratislava, ktorá združuje 12 športových klubov. Jedným z týchto klubov je aj Klub vodného motorizmu. Vodný motorizmus nepatrí medzi masové športy, ale bývalé Československo a aj Slovensko má vo vodnom motorizme výborné výsledky. Po komunikácii s predstaviteľmi a vedením Slovenského zväzu vodného motorizmu ma títo poprosili o pomoc. Súčasné znenie zákona neumožňuje získať oprávnenie viesť malé plavidlo u nás - v zahraničí postačí pretekárska licencia - mnohým pretekárom najmä v mládežníckych kategóriách z dôvodu veku a tak sa nám ostatné krajiny pri výchove mladých vzďaľujú míľovými krokmi. V minulosti sme sa hrdili jedným z najvyspelejších systémov výchovy mládeže, ktorý nám závideli v Európe i v Ázii, keď dnešní majstri sveta a Európy, napr.: Marián Jung, Tomáš Čermák, Miroslav Bazinský, Peter Štefanovič, Michal Košút a mnohí ďalší, začínali už ako deti v kategórii junior a junior Formula Future.
Každý motorista, mám na mysli vodný motorista, vie, že skúsenosti, prehľad, predvídanie situácie a správne reakcie sa dajú získať len tzv. vyjazdenosťou a neprichádzajú samotné od seba, len aktom získania príslušného oprávnenia. Preto ma požiadali o... alebo preto navrhovali nenarúšať historickými skúsenosťami odôvodnený systém pretekárskych licencií. Ak by sme takúto zmenu neprijali, bránime našim deťom a mládeži v ich aktívnom využívaní voľného času, diskriminujeme ich voči všetkým ostatným športovcom z iných krajín a zároveň bránime organizátorom v usporiadaní významných medzinárodných pretekov.
Ja len na doplnenie uvádzam príklad z motocyklového alebo automobilového športu, kde taktiež nikto - a je to aj zákonne upravené - nepožaduje od mladých pretekárov v teréne, či už sú to motokrosy alebo buginy, alebo niečo iné, alebo na okruhu, predloženie vodičského preukazu.
Toľko, kolegyne, kolegovia, môj pozmeňujúci návrh, prosím vás o jeho podporu. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

28.1.2014 o 15:14 hod.

Mgr.

Andrej Kolesík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video