29. schôdza

28.1.2014 - 12.2.2014
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

28.1.2014 o 13:28 hod.

doc. JUDr. PhD.

Lucia Žitňanská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:28

Lucia Žitňanská
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne a, pán predseda, chcela by som navrhnúť zmenu programu, aby body, návrhy, môj a kolegu Beblavého pod číslom 44 - tlač 838, 45 - tlač 836 a 46 - tlač 837, boli zaradené za bod 23, čo je tlač 850, pretože vecne ide o tú istú tému, možno by mohla byť aj spojená rozprava.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

28.1.2014 o 13:28 hod.

doc. JUDr. PhD.

Lucia Žitňanská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:29

Jozef Mikloško
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Navrhujem do programu bod súčasná situácia v Ukrajine.
Je katastrofálna, na hranici občianskej vojny, možno rozdelenia Ukrajiny s hrozbou čisto utečencov idúcich cez Slovensko. Trikrát som sa pokúšal dať do pléna takýto bod, kde som spomínal aj Tymošenkovú. Nedávno som bol osobne v Užhorode, kde cítiť to veľké napätie, tú biedu, tú bipolaritu hroznú. Národná rada prijala pred mesiacom takú rezolúciu, ale odvtedy sa situácia podstatne skomplikovala a na báze Európskej únie, kde ide o najmä o voľný obchod, a Ruska, ktorý chce podporiť Ukrajinu nejakým spôsobom, sa vedie zápas o budúcnosť Ukrajiny. Obdivujem demonštrantov, ktorí tam už dva mesiace stoja na barikádach v hrozných zimách, ale toto uznesenie nášho parlamentu bolo oneskorené a nezaviazalo našich diplomatov a predstaviteľov konať. Onedlho tu máme správu k zahraničnej politike pána ministra zahraničia, 6. 2., a tam je Ukrajine, sú venované 4... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

28.1.2014 o 13:29 hod.

Doc. RNDr. DrSc.

Jozef Mikloško

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:30

Zsolt Simon
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, vážený pán predseda, ja by som navrhol zaradiť do programu správu o stave prác a dôvodov predĺženia lehoty na geologický prieskum uránovo-molybdénových rúd v košickej lokalite Jahodná, a to v lehote do 15 dní pre ministra životného prostredia.
Odôvodnenie:
Ľudia v Košiciach aj v okolí sa vyjadrili proti ťažbe uránu v tejto lokalite. Národná rada v roku 2010 menila zákony tak, aby sa brali do úvahy aj názory občanov a miest a obcí v danej, v danom regióne. A ako vidíme, minister vydal predĺženie tejto lehoty bez súhlasu alebo v rozpore s názorom obcí a miest z daného regiónu, preto žiadam, aby takáto správa do Národnej rady bola predložená a minister prišiel a vysvetlil dôvody, prečo to predlžuje a prečo posúva bližšie možnosť ťažby uránu v tomto lokalite.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

28.1.2014 o 13:30 hod.

Ing.

Zsolt Simon

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:31

Ivan Štefanec
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Pán predseda, navrhujem, aby minister financií predložil do 30 dní do Národnej rady správu o dopade nových daní, tzv. daňových licencií, ktoré zavádzajú v skutočnosti dane zo straty. Odôvodňujem to absenciou pripomienkového konania a patričnej analýzy pri schvaľovaní nových daní na sklonku uplynulého roka. Táto nezmyselná daň zo straty najviac škodí malým podnikateľom, o čom svedčia aj ich mnohé reakcie v príslušnej elektronickej petícii za zrušenie tejto dane. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

28.1.2014 o 13:31 hod.

Ing. PhD. MBA

Ivan Štefanec

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:31

Martin Poliačik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, 23. októbra minulého roku som začal zbierať podpisy pod otvorený list pre vás, pretože už vtedy sa začali šíriť fámy o tom, že sa majú zmeniť podmienky práce novinárov v Národnej rade Slovenskej republiky. Bol som ubezpečený podpredsedníčkou parlamentu pani Laššákovou, že nič také sa diať nebude, a kvôli tomu som tie podpisy nechal tak a list odložil.
Preto sa vás pýtam, čo sa zmenilo odvtedy, aká situácia nastala, kvôli ktorej ste sa rozhodli takýmto spôsobom obmedziť prácu novinárov v parlamente. Kto z poslaneckého grémia bol o tom informovaný a ako vzniklo toto rozhodnutie?
Bez akéhokoľvek humoru, celá Národná rada je zastupovaná vami, vy ste prvý z rovných a tieň toho, že sa tu obmedzuje sloboda novinárov, teraz padá na nás všetkých rovnako. Mal by o tom minimálne rozhodovať... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

28.1.2014 o 13:31 hod.

Mgr.

Martin Poliačik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:46

Alojz Hlina
Skontrolovaný text
Ďakujem veľmi pekne a, vážený pán predseda, neviem, ako to povedať, ale skúsim dať taký návrh, že či by poslanec, o ktorom sa má hlasovať, neuviedol pred hlasovaním, že je v konflikte záujmov. Prečo, odôvodňujem, lebo vy ste hlasovali za seba. Však pri tej sile, ktorú máte, ste kľudne nemuseli hlasovať za seba, čiže... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

28.1.2014 o 13:46 hod.

Alojz Hlina

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

13:46

Alojz Hlina
Skontrolovaný text
A 83 podpisov či hlasov bolo? (Ruch v sále. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
Skryt prepis

28.1.2014 o 13:46 hod.

Alojz Hlina

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 13:48

František Šebej
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, kolegovia, teraz by sme mali pristúpiť k rokovaniu o návrhu na zmenu v zložení Stálej delegácie Národnej rady Slovenskej republiky v Parlamentnom zhromaždení NATO, tlač 859. Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky predkladá tento návrh na základe iniciatívy poslaneckého klubu SMER - SD z dôvodu vzdania sa funkcie doteraz pôsobiaceho vedúceho stálej delegácie poslanca Jaroslava Bašku.
Za vedúceho uvedenej delegácie odporúča zahraničný výbor vymenovať poslanca strany SMER - SD Daniela Duchoňa a za náhradníka poslanca Petra Šucu za tú istú stranu.
Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na svojej 39. schôdzi uznesením z 21. januára 2014 č. 80 schválil návrh na zmenu v zložení Stálej delegácie Národnej rady Slovenskej republiky v parlamentnom zhromaždení NATO a zároveň poveril predsedu výboru, teda mňa, predložiť Národnej rade Slovenskej republiky návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým Národná rada schvaľuje zmenu uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky zo 16. mája 2012 č. 34 k návrhu Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na vymenovanie poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za vedúcich stálych delegácií Národnej rady do medzinárodných parlamentných organizácií a ich členov. Zmena sa týka len zloženia Stálej delegácie Národnej rady v Parlamentnom zhromaždení NATO.
Pán predseda, prosím, aby ste otvorili rozpravu k tomuto bodu.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

28.1.2014 o 13:48 hod.

PhDr. CSc.

František Šebej

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 13:54

Ľubomír Vážny
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, na dnešné rokovanie Národnej rady predkladám návrh zákona o krátkodobom nájme bytu.
Vláda Slovenskej republiky predmetný zákon schválila na svojom rokovaní dňa 8. 1. 2014 uznesením č. 15/2014. Účelom návrhu zákona je rozvíjať a riešiť otázku súkromného nájomného bývania na Slovensku.
Z analýzy, ktorú vláda Slovenskej republiky schválila 18. 12. 2014 uznesením č. 726/2013 pod názvom Návrh riešenia nájomného bývania so zameraním na zvýšenie podielu trhového nájomného bývania v Slovenskej republike, vyplýva potreba legislatívne upraviť práva a povinnosti prenajímateľov a nájomcov v režime tzv. krátkodobého nájmu bytu, ktorý by za zákonom ustanovených podmienok umožnil vyváženie práv a povinností účastníkov nájomného pomeru. Navrhovaná právna úprava, ktorá má charakter lex specialis vo vzťahu k Občianskemu zákonníku, je potrebné aj s ohľadom na odchylnú úpravu, najmä možnosti ukončenia nájmu jednostranným právnym úkonom - výpoveďou alebo odstúpením od zmluvy, uplatnením možnosti zmeny právneho režimu v prípade nesplnenia daňovej registračnej povinnosti, ďalej odchylnou úpravou pri neplatnom skončení nájmu, v zádržnom práve, v prechode nájmu, v peňažnej zábezpeke a podobne. Osobitný právny režim zákona sa nevzťahuje na sociálne nájomné byty, byty, ktoré boli financované prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania, ďalej na byty osobitného určenia, byty v domoch osobitného určenia, služobné byty a družstevné byty. Cieľom návrhu zákona je zvýšením právnej istoty pre nájomcu aj pre prenajímateľa zvýšiť apetít budúcich prenajímateľov, a tak rozvinúť segment takzvaného trhového nájomného bývania.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi Slovenskej republiky, zákonmi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Vážené pani poslankyne a páni poslanci, dovoľte mi požiadať vás o podporu tohto návrhu zákona v prvom čítaní a jeho následné prerokovanie v druhom čítaní. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie

28.1.2014 o 13:54 hod.

Ing.

Ľubomír Vážny

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13:57

Boris Susko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som v zmysle § 73 odsek 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému vládnemu návrhu zákona.
Predmetný vládny návrh zákona bol doručený poslancom v zákonom ustanovenej 15-dňovej lehote pred schôdzou Národnej rady, na ktorej sa uskutočňuje jeho prvé čítanie, a spĺňa po formálnoprávnej stránke náležitosti uvedené v § 67 a § 68 rokovacieho poriadku, ako aj náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.
Predseda Národnej rady pre tento vládny návrh zákona, tento vládny návrh zákona zaradil v zmysle § 72 rokovacieho poriadku do programu tejto schôdze. Predseda Národnej rady zároveň vo svojom rozhodnutí číslo 830 z 13. januára 2014 navrhol, aby vládny návrh zákona prerokovali:
- ústavnoprávny výbor,
- výbor pre hospodárske záležitosti a
- výbor pre sociálne veci.
Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory návrh zákona prerokovali v druhom čítaní do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní.
Zo znenia uvedeného vládneho návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Cieľom návrhu zákona je rozvíjať a riešiť otázku súkromného trhového nájomného bývania v Slovenskej republike. Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady číslo 830.
Pán predseda, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

28.1.2014 o 13:57 hod.

JUDr. PhD.

Boris Susko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video