29. schôdza

28.1.2014 - 12.2.2014
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

28.1.2014 o 13:59 hod.

Mgr.

Martin Poliačik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie 13:59

Martin Poliačik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pani podpredsedníčka, vážené kolegyne, kolegovia, hostia, je pravda, že strana vo..., že na strane prenajímateľov bytov sú dnes mimoriadne nevýhodné podmienky. Ľudia, ktorí byty prenajímajú, častokrát sa môžu stať obeťou podvodov a špekulácií, keď nie je možné takéhoto človeka v prípade neplatenia častokrát vôbec z toho bytu dostať. Nie je možné predčasne ukončiť s ním nájomnú zmluvu, a preto aj na realitnom trhu ľudia, ktorí sa viacej venujú prenajímaniu nehnuteľností ako ich, ako ich, ako ich predaju, sa oprávnene sťažujú, že hlavne pri bytoch, ktoré sú vyšších cenových kategórií, v prípade nájomníka, ktorý im 4 alebo 5 mesiacov neplatí nájom a nevedia ho odtiaľ dostať von, jednoducho prichádzajú k obrovským stratám. Tomuto rozumiem ako identifikovaniu problému, ktorým sa, ktorý sa má riešiť týmto návrhom zákona.
Čomu ale nerozumiem, je, prečo sa kvôli tomu vytvára vlastne samostatná zákonná úprava, prečo sa robí lex specialis, prečo sa neupravuje vlastne nájomný vzťah ako taký. Pretože jednak problémy tých súčasných prenajímateľov sa týmto pádom neriešia, pretože každý z nich by musel potom uzavrieť novú nájomnú zmluvu podľa, podľa znenia tejto novely, ktorá nám ide na stôl, druhá vec, nerieši sa problém s dlhodobými prenájmami, pretože tak, tak ako to máme v tejto novele, myslím, že je tam iba dvakrát možné predĺženie o dva roky, ak si dobre pamätám. A tretia vec, samotný inštitút, samotný vzťah prenajímateľov a nájomcov ostane v Občianskom zákonníku definovaný rovnako ako doteraz, a teda tie nájomné vzťahy, ktoré už sú, ktoré už sú upravené v nejakých nájomných zmluvách, tak tam ostane rovnako nevýhodná situácia pre prenajímateľov, ako je doteraz.
Takže moja otázka v prvom čítaní je, prečo, keď už sa pristupuje k úpravám, sa to neurobilo tak, žeby sa ochránili iba tie špeciálne kategórie, ktoré ste, pán podpredseda vlády, spomínali vo svojej úvodnej reči, prečo sa vlastne tieto neupravili niekde zvlášť a celé nájomné vzťahy prečo neboli upravené novým spôsobom, prečo je nutné vytvárať nový inštitút a tým pádom komplikovať legislatívu, a akým spôsobom sa teda budú riešiť už existujúce nájomné vzťahy, kde je, podľa mňa je to naklonené prehnane v prospech prenajímajúcich, teda tých, ktorí v tých bytoch bývajú, a akým spôsobom majú byť teda pri stávajúcich vzťahoch prenajímateľov a prenajímajúcich vyrovnané tie podmienky, aby sa nám nestávalo, že niekto prenajíma byt, nie je možné, aby mohol normálne nakladať so svojím majetkom, a má tam špekulanta, ktorý mu päť alebo šesť mesiacov neplatí nájom, a on nemá žiadny spôsob, ako ho odtiaľ dostať.
Ja keď som žil vo Veľkej Británii, tak som si prenajímal byt, tam jeden mesiac nezaplatenia nájomného znamenal, že v prvý deň nasledujúceho mesiaca prišli chlapci, ktorí mi vytiahli úplne všetko na ulicu, odovzdal som im kľúče a stávajúci prenajímateľ mohol so svojím bytom ďalej nakladať tak, ako chcel. Ja nevravím, že musíme ísť do takto tvrdého opatrenia a takéhoto extrému, ale to, že človek, ktorý disponuje svojím majetkom, dá ho niekomu inému do prenájmu a potom sa nevie k nemu dostať naspäť, nie je zdravá situácia. Teda moja otázka je, čo plánujete robiť s tými, ktorí už majú uzavreté nájomné zmluvy, ktoré musia bežať podľa súčasných podmienok, a čo s takými, kde napríklad nebude ochota so strany nájomcov postúpiť, pristúpiť na nové podmienky, aj keby sa ich to malo týkať.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie

28.1.2014 o 13:59 hod.

Mgr.

Martin Poliačik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:04

Daniel Lipšic
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán podpredseda vlády, pani predsedajúca, milé kolegyne a kolegovia, priznám sa, že, že, neviem celkom, aký je dôvod predloženia tohto návrhu zákona okrem toho, že sa blíži druhá polovica volebného obdobia, pretože v zásade všetko, čo upravuje, môže byť upravené podľa Občianskeho zákonníka, to znamená, trochu mi chýba dôvod dávať osobitný zákon, ktorý v princípe nič, nič neumožňuje viac ako dnešná platná úprava, a podľa mojej mienky je tým pádom zbytočný ten návrh zákona. Naviac počúvam, že ministerstvo spravodlivosti robí na rekodifikácii Občianskeho zákonníka, kde by sa mali všetky zmluvné typy centralizovať, dokonca aj záväzková časť Obchodného zákonníka. A teraz prijímame osobitný zákon pre osobitný typ občianskoprávnej zmluvy. Akú to dáva logiku alebo ako to je koherentné?
Obávam sa jednej veci. Obávam sa toho, že ten zákon nič nepoškodí ani ničomu nepomôže. Je podľa mojej mienky úplne zbytočný. Lebo už aj dnešná právna úprava umožňuje všetko, čo umožňuje a popisuje tento zákon. O tom sme obidvaja presvedčení asi tiež. A podliehame jednej podľa mojej mienky zlej ilúzii, ktorá, ktorá zasahuje v prevažnej miere politikov a sčasti aj právnikov, že existuje nejaký spoločenský problém, najlepším riešením naňho je prijať osobitný zákon. Že problém spoločenský je najlepšie riešiteľný tým, že prijmeme novú legislatívu. Zákony sú dôležité, samozrejme, ale, ale je to podľa mojej mienky falošná predstava v mnohých prípadoch a tento je jeden z nich. Vždy keď takýto návrh zákona príde, kde si človek povie, že načo je ten zákon, čo posúva, čo rieši, čo dnešný právny stav neumožňuje, tak ma napadne, v deväťdesiatych rokoch pôsobil v Slovenskej televízií jeden redaktor, ktorý sa venoval poľnohospodárstvu dlhé roky ešte za bývalého režimu a volal sa pán Maťašovský. To si možnože mnohí z nás ešte pamätajú. On chodil po tých družstvách, tam ešte fúkal to zrno a tak. No a raz urobil jednu reportáž o probléme nízkej dojivosti kráv v jednej, v jednom regióne Slovenska, v jednom družstve už po revolúcii, a tak sa pýtal aj družstevníkov, že kde je problém tej nízkej dojivosti kráv, a jeden družstevník vychádzal priamo z kravína v montérkach, s bagančami, tak mu hneď dal mikrofón, a pýta sa ho: "Prosím vás, a podľa vašej mienky, kde je ten najväčší problém v nízkej dojivosti kráv?" Sa tak zamyslel a povedal: "V legislatíve!"
Nemyslím si, pán vicepremiér, že to bol dôvod nízkej dojivosti kráv, a nemyslím ani, že tento návrh zákona, ak prejde, že bude nejakým badateľným posunom v oblasti krátkodobých nájmov, lebo ešte raz, nerieši nič naviac, čo by už neumožňovali záväzkoprávne vzťahy v Občianskom zákonníku, a je v rozpore s koncepciou tejto vlády, s jej záväzkom vo vládnom programe predložiť parlamentu, neviem, asi do konca volebného obdobia, uvidíme, rekodifikáciu občianskeho práva hmotného, ktorá ma obsahovať celú oblasť záväzkového práva, a zrazu ideme nieže ešte do Občianskeho zákonníka nejakú novelu dať, ale osobitný zákon s jedným zmluvným typom predložíme do parlamentu. To sa mi zdá, to sa mi zdá, že, že nedáva žiaden zmysel, a myslím si, že možno máte legislatívnu radu vlády zloženú tak pomerne lojálne, ale, myslím si, že ani tam by ste nevedeli odpovedať na otázku, čo konkrétne tento zákon umožňuje, ak bude prijatý, čo dnešný právny stav neumožňuje. Lebo podľa mojej mienky nič nové, a preto nemá zmysel ho prijímať. Ďakujem vám pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

28.1.2014 o 14:04 hod.

JUDr. LL.M.

Daniel Lipšic

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 14:09

Ľubomír Vážny
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážené pani poslankyne, páni poslanci len stručne zareagujem, pretože už tie technické veci sa budú riešiť v druhom čítaní.
Pán poslanec Poliačik, prax ukázala, že bez takéhoto režimu lex specialis nefungujú tieto právne vzťahy, ktoré sú založené na báze dohody zmluvných strán. Dlhodobé nájomné je s možnosťou dvojnásobného predĺženia o dva roky, čo v praxi znamená, že podľa tohto zákona je možné po dodatku uzatvoriť nájomnú zmluvu v dĺžke trvania šesť rokov, ale zas nič nebráni zmluvným stranám, aby si založili po šiestich rokoch taký istý nový právny vzťah.
Čo sa týka súčasných alebo stávajúcich vzťahov, retroaktívne tento zákon nemôže vstupovať do týchto stávajúcich zmlúv. Fakt je ten, že práve preto, že nie je veľa tzv. takýchto nájomných vzťahov okrem tých, ktoré sú charakteru tzv. chráneného bývania, to je, tie, ktoré som pred chvíľou citoval. Práve preto nerieši tie stávajúce vzťahy nájomné. A stávajúce vzťahy, ak sú neusporiadané, vyvážené, tak musia byť jednoducho ukončené a podľa tohto nového zákona znovu uzatvorené.
Pán poslanec Lipšic, absolútne to nemá súvis s voľbami, naopak, si myslím, alebo s nejakou politikou. Ja som tento problém riešil ešte ako poslanec Národnej rady a chcel som ho teraz ako člen vlády dotiahnuť s tým, že mám pocit, že z vašej strany to má nejakú volebnú rétoriku, pretože ten geniálny príklad ohľadne nízkej dojivosti kráv, mám pocit, že chcete aby sa ho uchopili tí, ktorí vám budú zvyšovať popularitu, ale preto režim lex specialis zavedený, pretože rekodifikácia Občianskeho zákonníka má byť, ako ste správne povedali, až v roku 2016 a táto doba sa nám zdá príliš dlhá na to, aby sme tento problém neuchopili a nepokúsili sa ho riešiť tak, aby sa naštartoval ten apetít prenajímateľov a developerov realizovať pri takejto zvýšenej právnej istote svoje byty v režime tzv. trhového nájomného bývania, pretože ten apetít bytov do osobného vlastníctva sa na Slovensku už vyčerpal a chce sa tu otvoriť priestor aj na to, aby sa realizovalo tak zdecimované trhové nájomné bývanie, ktoré na Slovensku určite existuje, aby sa naštartoval tento režim trhového nájomného bývania porovnateľný s inými okolitými krajinami. Čiže ak si myslíte, že to má nejaké politikum, tak politikum by to bolo pre mňa, ako aj pre moju politickú stranu SMER iba negatívne, pretože tento návrh zákona zavádza pomerne silné trhové pravidlá a, samozrejme, režim tzv. chráneného sociálneho bývania zostáva nedotknutý, ale určite z toho politické náboje nejaké ani ja, ani strana SMER nechce získať, ale chce otvoriť priestor takémuto segmentu v nájomnom bývaní, ktoré sa volá trhové nájomné bývanie. Zase len tá argumentácia, že prečo sa to otvára a či sa to dá uzatvoriť podľa súčasného právneho stavu. Ja som povedal, že je potrebná takáto novela aj s ohľadom na odchylnú úpravu, najmä čo som vymenoval možnosti ukončenia nájmu jednostranným právnym úkonom, výpoveďou alebo odstúpením od zmluvy, tiež uplatnením možnosti zmenu právneho režimu v prípade nesplnenia registračnej daňovej povinnosti, odchylná úprava pri neplatnom skončení nájmu a toto sú tie chyby, ktoré sú v súčasnom právnom poriadku definované a ktoré má ambíciu tento návrh zákona riešiť. Ďakujem za pozornosť. Skončil som.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

28.1.2014 o 14:09 hod.

Ing.

Ľubomír Vážny

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 14:13

Martin Glváč
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážená pani predsedajúca, pani poslankyne, poslanci predkladám vám na prerokovanie vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Účelom návrhu zákona je rozšírenie možnosti použitia Ozbrojených síl Slovenskej republiky o ochranu majetku štátu v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ktorá vyplynula z aplikačnej praxe, a rozšírenie okruhu osôb oprávnených rozhodnúť o použití opatrení Ozbrojených síl Slovenskej republiky proti narušiteľovi vzdušného priestoru z dôvodu vzájomnej zastupiteľnosti týchto osôb. V súvislosti s vytváraním hlavného miesta a vedenia Ozbrojených síl Slovenskej republiky sa taxatívny výpočet organizačných zložiek Ozbrojených síl Slovenskej republiky nahrádza všeobecnou formuláciou zohľadňujúcou zmeny v Ozbrojených silách Slovenskej republiky o potreby operatívneho riešenia zastupiteľnosti a oprávnených osôb.
K tomuto len ešte jeden doplnok, bol som takým netradičným spôsobom vyzvaný pánom kolegom Hlinom, chcem odpovedať na jeho otázky, ktoré boli prezentované na internete, nejde o to, že štyria ministri pôjdu na lyžovačku niekde spoločne a potrebujú ďalšieho ministra vlády, ale len za rok 2013, musím povedať, že boli minimálne tri podujatia, ktorých som sa ako minister obrany nemohol zúčastniť, pretože zvyšní dvaja ministri oprávnení mali V4 a jeden bol na zahraničnej pracovnej ceste a musel ma nahradiť štátny tajomník. Keďže sa blíži aj predsedníctvo Slovenska v Európskej únii pre rok 2016, intenzita vzťahov a rokovaní so zahraničím je ďaleko širšia, a preto vyplýva potreba rozšíriť tento okruh ministrov. Samozrejme, ministrov spôsobilých, ktorí prejdú školením, poučením, a vždy na návrh ministra obrany, toho, ktorého, ktorého ministra určuje, určuje predseda vlády Slovenskej republiky. Teraz nechcem hovoriť o nejakých osobných prípadných príkladoch, kedy už len návšteva Viedne v čase vládnych prázdnin je problematická, zosúladiť štyroch ministrov, aby jeden bol na území Slovenskej republiky, naozaj z tej pracovnej činnosti musím povedať, že tu boli minimálne tri takéto dátumy, ktoré sa vyskytli len v roku 2013, a je to naozaj len technická zmena tejto normy.
Žiadam vás, ctená snemovňa, o prerokovanie tohto návrhu a postúpenie do druhého čítania. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

28.1.2014 o 14:13 hod.

JUDr.

Martin Glváč

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14:17

Peter Šuca
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Vážený pán minister, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom vládnom návrhu zákona. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa po formálnoprávnej stránke všetky náležitosti uvedené v § 67 a § 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že uvedený návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 18. decembra 2013 č. 799 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby vládny návrh zákona prerokovali výbory:
- Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a
- Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.
Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby výbory predmetný vládny návrh zákona prerokovali v lehote do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Ďakujem pekne, skončil som, pani predsedajúca, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

28.1.2014 o 14:17 hod.

PaedDr.

Peter Šuca

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:19

Ľubomír Galko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister vlády istôt pre občanov, pani poslankyne, páni poslanci. Hneď na úvod chcem povedať, že poslanci za stranu SaS tento návrh zákona o Ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nepodporia, je totiž nesprávny. Ale on nie je len nesprávny, ale je to navyše aj hazard. Je to hazard so životmi a majetkom občanov Slovenskej republiky. Kolegyne, kolegovia, dnes majú oprávnenie vydať pokyn na zostrelenie civilného lietadla, ktoré naruší vzdušný priestor Slovenskej republiky, pri neprítomnosti ministra obrany traja ministri: minister vnútra, minister spravodlivosti a minister dopravy. Návrhom tohto zákona chce navrhovateľ potenciálne rozšíriť tento okruh osôb o všetkých ministrov, teda aj o tých, ktorí vzhľadom na závažnosť otázky zostrelenia civilného lietadla absolútne na to nie je sú vhodní. Toto myslíte vážne, že napríklad aj minister kultúry alebo minister financií, alebo iní ministri budú môcť urobiť tak závažné a tak citlivé rozhodnutie? Keby som chcel byť sarkastický, tak by som povedal, že by som možno ešte pochopil tak poverenie na zostrelenie práškovacieho lietadla ministrom pôdohospodárstva pánom Jahnátkom, ale do tejto problematiky žarty nepatria. A preto sa pýtam, chcete takto hazardovať s majetkom a životmi občanov Slovenskej republiky?
Pán minister, vymysleli ste to sám alebo vám to niekto poradil, lebo ja neverím tomu, že prišiel nejaký vojak za vami s týmto. A ak prišiel za vami nejaký vojak, tak ho treba vyzliecť z uniformy. Budete napríklad pána Richtera alebo pána Čaploviča školiť na riadenie zásahu proti potvrdenému narušiteľovi v rámci systému ochrany vzdušného priestoru RENEGADE? Ja teraz zareagujem na to, čo ste povedali hneď na začiatku, čo ste odpovedali kolegovi pánovi poslancovi Hlinovi, zrejme vás k tomuto návrhu zákona priviedla nejaká aplikačná prax. A ja sa pýtam, či ste mali problémy ísť v lete na dovolenku, lebo zostávajúci traja ministri, ktorí majú dnes oprávnenie na takéto závažné rozhodnutie, mali naplánovaný ten istý termín, lebo ja som ten problém mal. Ak je toto pravý dôvod, tak si treba túto dovolenku presunúť na september. Presne s týmto som sa stretol, že som si musel presúvať dovolenku kvôli tomu, že aj minister vnútra, aj minister dopravy, aj ministerka spravodlivosti v tom čase boli preč. Myslím si, že nie je toto dobré riešenie, ktoré navrhujete. Vy ste povedali v tej úvodnej reči, že veľmi veľa cestujete, že boli tri prípady, kedy ste boli všetci štyria mimo republiky, tak toľko necestujte. Ja keď som minule videl počet zahraničných služobných ciest vášho štátneho tajomníka a náklady s tým spojené, tak mne, mne normálne vlasy dupkom na hlave vstávali. Ja by som pochopil, ak naozaj takýto prípad sa stane, že by ste chceli rozšíriť túto kompetenciu, túto mimoriadne vážnu kompetenciu na ministra zahraničných vecí, ktorý má do činenia s NATO, alebo že by ste chceli z poverenia predsedu vlády rozšíriť túto kompetenciu na štátneho tajomníka ministerstva obrany alebo na náčelníka generálneho štábu.
Tak, prosím pekne, pán minister, spravte to isté, keď nastane taká situácia s tou dovolenkou, že proste budete mať všetci štyria jeden termín, proste si ju preložte alebo sa dohodnite.
Ja si neodpustím jednu poznámku pri tejto príležitosti, viete, vy sa na nás pajedíte, keď vás kritizujeme, že okrem vlastného PR nič poriadneho na obrane nerobíte, mám na mysli teraz legislatívnu činnosť. Hneď po nástupe do vlády ste niekoľko mesiacov sľubovali zákon o zlúčení vojenského spravodajstva, dvoch vojenských spravodajských služieb. A potom ste prišli do Národnej rady s takou komickou novelou, že vaše zlúčenie bolo de facto zrušenie dvoch pozícií riaditeľov, riaditeľa jednej služby, riaditeľa druhej služby, a vytvorenie spoločnej pozície. To bolo všetko. Keď sme vás vtedy za to v opozícii kritizovali, tak ste argumentovali, že komplexné zlúčenie, a to citujem, prinesie až nový spravodajský zákon, ktorý bude čoskoro. Odvtedy, čo ste to povedali, už prešiel viacej ako rok a dodnes ten zákon tu nie je, takisto nový zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov. Vojaci ho nutne potrebujú, pretože tzv. konkurenčné výbery vojakov sú nespravodlivé, je až zastaralý a my sme ho rozpracovali na ministerstve. Kedy to bolo? Stačilo ho len dokončiť. Dodnes nie je.
V Bielej knihe, ktorú ste finalizovali, to ste robili už vy, ste si už na rok 2013 naplánovali aj dve ďalšie novelizácie a nesplnili ste ich. Máte to tam v takej tabuľke v tej finálnej verzii Bielej knihy. Je to návrh novely zákona o obrane, to je prvé a druhé je návrh novely zákona o ozbrojených silách. Áno toto je, toto, k čomu rokujeme, je návrh novely o ozbrojených silách, ale to ste určite nemysleli tento zákon, keď ste finalizovali tú Bielu knihu, lebo to by bolo na smiech. A teraz sa už píše rok, už 2014. Ani jedna tá norma nebola predložená. Prečo? Takto by som mohol pokračovať ďalej, čo všetko bolo treba v legislatívnej oblasti spraviť a nespravili ste to. Namiesto toho sem prídete s takouto hlúposťou, ako je tento návrh zákona. Nehovoriac o tom, že malo by platiť pravidlo, že každý návrh zákona vylepšuje život buďto všetkých občanov Slovenska, alebo aspoň určitej, napr. profesijnej skupiny občanov bez toho, žeby zároveň inej skupine občanov škodil. A to tento návrh určite nespĺňa.
Dámy a páni, ako som už povedal, ak sa pri návrhu tohto zákona argumentuje náročnosťou programu dnes taxatívne vymenovaných ministrov, tak naozaj by sme vedeli uvažovať maximálne o ministrovi zahraničných vecí, ale aj tak, ja som presvedčený, že dnes, keď majú túto možnosť štyria ministri, že je to dosť na to, aby to bolo možné skoordinovať. A tu predsa nejde o fazuľky. A preto, ako som povedal už v úvode, poslanci za stranu SaS sa určite nepodpíšu pod taký hazard, ako je vloženie tejto mimoriadnej citlivej kompetencie do rúk osobám, ktoré s problematikou ani profesijne, ani logicky nemajú žiadne prepojenie. Odmietame totiž niesť zodpovednosť za možné z toho vyplývajúce fatálne následky. A preto vás, pán minister, z tohto miesta vyzývam, aby ste túto ničím neopodstatnenú novelu zákona stiahli. Ďakujem vám za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

28.1.2014 o 14:19 hod.

Mgr.

Ľubomír Galko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 14:29

Alojz Hlina
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, na úvod dovoľte jednu vec. Som dlžný ospravedlnenie pánovi Paškovi a nerobí mi to problém sa mu ospravedlniť, že som ho nahriakol z toho, že by hlasoval za seba. Pravdou je, že som nečakal, že dostaneme Brutusa, že ten osemdesiaty tretí bude od nás. To som s tým fakt nerátal, takže ak môže, nech prijme moje ospravedlnenie.
Teraz k tomuto, v zásade je tento návrh, je tak nepodstatný pre občanov tejto krajiny, že je k nemu škoda vystúpiť, ale kvôli niektorým okolnostiam, aj chcem sa tak rozbehnúť, lebo som dlho nerozprával, na pána Jahnátka, lebo to, čo donesie pán Jahnátek, je, sú skvosty, teda ako býva dobrým zvykom u pána Jahnátka, takže tam už by som chcel byť pripravený.
K tomuto návrhu zákona, naozaj a s veľa vecami sa budem stotožňovať, že v čom je logika. Návrh hovorí o troch zmenách. Jedna je úplne nepodstatná. Tam definuje len, že vojská sa nebudú a podriadené vojská, to je nič, to je nič, to tam kľudne mohlo sto rokov byť ďalej. Ďalej je tam niečo o strážení, že môžu strážiť. Neviem, či doteraz nemohli, plus-mínus, hej, a tretia zmena je to zostrelenie civilného lietadla. Ľuďom vysvetlím prípadne, ktorí to pozerajú, že niekedy môže nastať tá situácia, že treba niekoho zostreliť. Však robme tak alebo, chvalabohu, dúfajme, že to u nás nebude, ale nedá sa to vylúčiť, čiže preto aj zákony na to pamätajú. A ja som si, ja som si urobil takú genézu toho a tam sa budem chcieť z toho odpichnúť, že ako sa to vyvíjalo v čase a v priestore.
V 2005. na zostrelenie civilného lietadla mohol teda dať pokyn buď minister obrany, následne v tejto postupnosti: štátny tajomník, resp. člen vlády poverený premiérom. To bolo nariadenie vlády. Potom sa to menilo prvýkrát v 2005. novelou už tohto zákona o ozbrojených silách, kde sa doplnil, teda vynechal štátny tajomník a vynechalo sa aj poverenie, ale doplnilo sa, že minister obrany, minister vnútra, minister dopravy. To stačilo cca päť rokov. V 2009. za prvej vlády SMER-u sa tam doplnil minister spravodlivosti. Môžme uvažovať smerom, že teda aj HZDS chcelo strieľať, tak vlastne, keď vtedy bol minister spravodlivosti pán Harabin, tak to bolo nejaká taká pozičná záležitosť, čiže aby aj HZDS bolo pri gombíku, tak vtedy sa tam doplnil ten minister spravodlivosti. V zásade tam tú logiku ťažko hľadať. Ale od 2009. až doteraz, to znamená, že do 2014 boli štyria, ktorí mohli o tom rozhodnúť. A povedzme si, že štyria ministri sú štatisticky vysoký predpoklad toho, že niekto z nich je tu alebo proste je pripravený ten rozkaz dať. Ak sme usúdili, a ja raz, keď bude mojou nijakou inou agendou, tak raz by som chcel dožiť toho, že raz budeme v tejto aj v parlamente, aj na ministerstvách komparačné oddelenie, kde budú komparovať, že ako to majú v iných krajinách. Nie v rovníkovej Afrike, ale v iných krajinách, plus-mínus tam, kde ako vedia, čo je parlamentná demokracia. Mňa by naozaj zaujímalo, že ako túto problematiku riešia v iných krajinách, že či v iných krajinách môže minister kultúry dať zostreliť lietadlo. Ja nevylučujem, že môže. Ja nevylučujem, ale uznáte sami, že má to taký zvláštnu, zvláštny zvuk, takú pachuť, z toho nejaká ide. No, čiže ak je teraz, sú štyria ministri, ktorí, tak je to vysoký predpoklad, že by to malo stačiť. A teraz že prečo je potrebné, lebo kvôli tým dvom veciam to nebolo potrebné, pán minister, kľudne mohlo tam ešte chvíľku možno to stráženie. Ale viete, že či to nebola taká len samoúčelná legislatívna iniciatíva alebo v čom bolo to, vy ste teda tu sa snažili povedať, že z aplikácie vám vyplynulo, že nastávajú tie situácie. To sa možno nastávajú, no život není zbieranie borůvek. Keď ste raz ministrom obrany, tak ste ministrom obrany. To sú proste veci, ktoré nepustia. Takže to musíte aj svoj režim tomu nastavovať a to není, že sa nič nezmení tým, že som minister obrany. To je také to, to nutné zlo prislúchajúce k tej funkcii. Čiže viete, že to nemôže byť, že toto dostatočný dôvod. Čiže mi, mi chýba, naozaj mi chýba logické a zásadné a dôvodné zdôvodnenie, že prečo je potrebné to rozšíriť. Toto by som nebral ako meritórnu skutočnosť, kvôli ktorej tu máme sedieť a o tom rozprávať a pomaly tu strašiť ľudí, že kto všetko bude strieľať. Viete, pri niektorých menách vášho ministerského zboru obchádza mráz. To je pravda, že keby, teda že to zrovna naňho padlo. Tak to treba ľuďom uznať, že kto môže mierne vystrašiť, a nebudem menovať, že u ktorých. Takže toto podľa mňa je problém, ak ministerstvo obrany pristúpilo k tomu, k okolnostiam, ktoré v zásade nemôže menovať, ale sú, tak potom premiérovi treba povedať, že má ináč vyberať ministrov. Lebo ja som písal taký jeden text, to je to, čo ste hovorili, kde som analyzoval, že v čom môže byť tá príčina, že ten návrh sem došiel, a naozaj jedna z tých príčin by mohla byť to, že tí existujúci štyria vzhľadom na existujúce nominácie môže byť problematické. Ak dovolíte, poviem. Trebárs vo vašom prípade by ste boli mimo, ale možno v niektorom prípade, viete, berú mu len krv na odber a odpadne. No tak od takého človeka nemôžte spravodlivo požadovať, neviete vylúčiť, že či to bude schopný. A teraz budem mierne protivný, no ale však to aj mierne tu aj hyperbolizovať my môžme, opoziční poslanci, však čo iné. U niektorých môže nastať aj to, čoho sme tu svedkom v iných prípadoch, že keby si ten narušiteľ dal na krídla logo nejakej finančnej skupiny, tak z taktického hľadiska, tak niektorí z vašich by na také lietadlo nezostrelili ani náhodou. Ešte by ho odprevadili domov. To, to zase, žiaľ, tiež treba povedať mierne sarkasticky a mierne, keď preháňam. No čiže keď by ste z toho vychádzali, že títo existujúci štyria nepostačujú preto, že tam nejaké takéto prípady sú a aj tých prípadov môže byť viac, hej, že ktoré by, možno niekto je tam jehovista, hej, že nemôže strieľať, ja neviem, hej, čiže lebo ja hľadám logiku vo veci, že prečo ste s tým prišli. Nuž len potom to nie je záležitosť nás občanov a poslanca, aby sme sa tu mali trápiť s takouto, s takýmto, záležitosť toho, kto nominoval, hej, čiže mal by, teda pán premiér by mal nominovať do tých funkcií už aj s vedomím si tejto skutočnosti, že raz možno ten človek bude konfrontovaný s takouto, s takouto záležitosťou, no.
Ak, ak to nebolo, lebo, povedzte mi, pomôžte mi prípadne, že čo iné by mohlo byť, hej, že hociktorý člen vlády môže, môže dať zostreliť na Slovensku lietadlo, keď títo štyria tu nebudú, a to je tá druhá moja ako kvázi úvaha, alebo že, že čo by teoreticky mohlo nastať, že prečo je to tak, a nevylučujem, že si chcete ísť spolu zalyžovať, no. (Povedané so smiechom.) Viete, že to..., a však prečo nie, hej. Ale, ale tiež možno, keď po funkčnom období, kľudne, ale teraz prijmite tú zodpovednosť, ktorú aj občania vám, od vás očakávajú, že máte, že nemôžte byť tak úplne slobodní a že máte určité povinnosti, ktoré možno v nejakom treťom, desiatom, tridsiatom piatom rade znamenajú okrem iného aj to, že nemôžte ísť spolu lyžovať na Dolomity alebo si spolu zaplávať, ergo proste musí tu, musíte sa nejako rozdeliť. Takže verím, že to nebude to. Ale čo iné, čo iné, pomôžte mi, môže byť za týmto rozšírením? Viete..., ale dobre, zase treba sa tešiť z mála, že možno dobre, že ste teraz prišli, keď to není samoúčelná legislatívna iniciatíva, aby ste niečo vykázali, že teraz ste prišli so štyrmi a o rok by ste prišli s ďalšími štyrmi (povedané so smiechom), čiže máme to o jednom vrze. Dúfam, že na budúci rok neprídete, že aj šéfka marketingového od pána Pašku, že tiež by mohla. Viete, lebo to tiež môže, viete, jak je to, nevylučujem, aj u vás nejaká egovojna, že aj ja chcem, aj ja chcem, hej, že, teda že prečo by aj minister kultúry nemohol zostreliť, hej, že, teda že znie tak chlapsky pri nejakých diskusiách, aby sme sa nedopracovali k tomu, že, že aj parlament povie, aj pán Paška, že na mňa nezabúdajte, lebo na neho niekedy zabúdate, a vidíte, čo on tu potom vám stvára (povedané so smiechom), takže nezabúdajte aj naňho. Možno ste ho mohli teraz v tomto návrhu tam dať, lebo nevylučujem, že budete musieť to nejakým spôsobom opraviť ešte, aby aj teda že parlamentná moc v zastúpení pána Pašku, pánom Paškom doznala svojej vážnosti.
Nuž ja viem, že nebolo to bohviečo, ale koniec koncov ani tento návrh zákona nie je bohviečo, a preto som si dovolil k nemu vystúpiť tak, ako som vystúpil, ale teším sa, naozaj sa teším a aj občanom chcem povedať, že po tomto nasledujú naozaj vážne veci, ktoré sa vás hlboko dotýkajú - toto berme a dúfajme, že sa nás nebude nikdy týkať reálne -, a to sú Jahnátkove skvosty, ktoré sem za chvíľku donesie.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie

28.1.2014 o 14:29 hod.

Alojz Hlina

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:39

Ľubomír Galko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán kolega Hlina, tri poznámky by som len dodal k vášmu vystúpeniu. Ja som presvedčený, že tu sa jednoducho využilo to, že sa otváral tento zákon, a vzhľadom k tomu, že aplikačná prax ukázala, že je tu potreba rozšíriť možnosti použitia ozbrojených síl o ochranu majetku v správe ministerstva obrany, to je tá jedna časť, tak sa tam toto nenápadným spôsobom vložilo. A jediný dôvod je ten, aby jednoducho ministri mohli v kľude chodiť na dovolenku. To nemá žiadne iné opodstatnenie. Nemá to žiadne iné opodstatnenie. Vyvraciam vašu domnienku o tom, že je to v štýle - aj ja chcem, aj ja chcem, aj ja chcem -, pretože ani jeden z tých ministrov, z tých troch ministrov, ktorých som ja vždy poprosil, keď som išiel niekde preč, tak sa do toho nijak nehrnuli. Ani neboli nadšení z toho, že túto závažnú kompetenciu majú dostať do ruky. Tým nechcem povedať, že by ju odmietali, ale, ale ani jeden z nich sa k tomu nestaval tým systémom, že by sa predbiehali, že kto to bude robiť a kto to bude so sebou nosiť, tie veci k tomu. To po druhé.
A po tretie, ja som na to zabudol pri mojom vystúpení, ja som dal zistiť v dvoch krajinách, ako to je, ale som to naschvál nepoužil, pretože som to dostal až dnes ráno s tou poznámkou, že to nie je ešte overené. To je Nemecko a Česká republika. Tak ja si to dám, pokiaľ bude výbor, tak si to dám presne preveriť, ale ja by som bol veľmi rád, keby pán minister v tej záverečnej reči alebo v rozprave povedal, že ako je to v iných krajinách. Hlavne teda v takýchto krajinách, ktoré buď sú vo V4, alebo tie krajiny, ktoré sú v Severoatlantickej aliancii. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.1.2014 o 14:39 hod.

Mgr.

Ľubomír Galko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:40

Boris Susko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Ja si myslím, že to je trochu zľahčovanie celej tej situácie, ono tu vôbec nejde o to, že niekto chce niekoho zostreliť. Veď celá tá procedúra, kým sa k takémuto niečomu, by sa malo pristúpiť, tak je veľmi komplikovaná a zložitá a nie je to tak, že niekto by mohol jednoducho vydať takýto, takýto pokyn.
Druhá vec je, že tu musí byť vždy nejaká zodpovedná osoba, ktorá, ktorá túto právomoc má. A ja si myslím, že pán minister dostatočne jasne zdôvodnil, prečo sa k tomuto kroku pristupuje. A treba si uvedomiť, že v súčasnosti v rámci rozvoja komunikácie v rámci Európskej únie tie zahraničné cesty sú veľmi časté a s prípravou Slovenskej republiky na predsedníctvo a s následným predsedníctvom sa budú ešte len stupňovať. A ministri budú ďaleko častejšie v zahraničí, ako sú teraz, a ja si myslím, že z tohto dôvodu je to, je to úplne namieste a dôvodné. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.1.2014 o 14:40 hod.

JUDr. PhD.

Boris Susko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 14:42

Martin Glváč
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Veľa odpovedal pán poslanec Susko. Dokonca oceňujem, že pán poslanec Galko si všimol, že je tam aj iná zmena.
Pán poslanec Hlina, nie je taká nedôležitá. Je to množstvo finančných prostriedkov a to sú tie možno stráženia majetku, ktorý je vyhlásený za prebytočný, pretože v minulosti sa na to čerpalo množstvo finančných prostriedkov, na súkromné SBS-ky a podobne. My ideme vytvárať rámec, aby to mohli a museli si vojaci strážiť sami, a naozaj ten proces je zložitý. Môžem povedať, že nikdy som nebol v Dolomitoch lyžovať, hoci mám lyžovanie rád, a naozaj to vyšlo z tej aplikačnej praxe, že boli minimálne tri také prípady. To neznamená, že premiér by poveril kohokoľvek. Naozaj musí spĺňať, musí byť vyškolený, musí mať na to spôsobilosť a nevidím rozdiel medzi jednotlivými ministrami, či to je minister taký alebo onaký, keď je osobou, osobou spôsobilou.
Možno taký príklad, keď na výboroch - a na niektorých je to markantné -, keď kolidujú napríklad výbory alebo koliduje to s vládou, na niektorých výboroch si poslanci uzurpujú a ja naozaj sa snažím prísť na výbor, pokiaľ, pokiaľ je dodržaný čas a dá sa to naplánovať, a na niektorých výboroch je vždy problém, že štátny tajomník nie je plnohodnotný.
Tak, pán Galko, chcem vám povedať, takisto, takisto sa správajú aj pri V4 alebo pri ministeriáli, či už NATO, alebo EÚ. A je to neúcta, neúcta voči týmto členom a voči tým ministrom, ktorí tam chodia, keď tam príde štátny tajomník. Pritom nechcem zľahčovať ani znevažovať funkciu štátneho, štátneho tajomníka, božechráň. Mám kvalitného štátneho tajomníka, ale tak ako vy aj na branno-bezpečnostnom výbore chcete, aby tam bol minister, tak, tak je minimálne slušné, aby sa minister na takýchto akciách zúčastňoval. A keď náhodou tí zvyšní dvaja majú V4, tak ako sa to stalo, alebo nejakú zahraničnú inú cestu, tak naozaj sa stávajú takéto situácie, a preto tento návrh zákona, preto rozšírenie osôb. Vždy je to však na určení toho človeka. Možno ste mali problém, že od vás si to, to, ten RENEGADE nechceli zobrať, ale ja nemám problém medzi tými štyrmi, ak to naozaj len trošku ide, aby sme sa dohodli. Vôbec nie! Ani v čase dovoleniek, ani v čase Vianoc, ani v parlamentnom období. Asi sme lepšia partia, ako ste boli vy predtým, ale naozaj niekedy tie zahraničné aktivity sú ďaleko širšie, ako to bolo v minulosti, a myslím, že je slušné, aby sme sa na takýchto podujatiach zúčastňovali. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie

28.1.2014 o 14:42 hod.

JUDr.

Martin Glváč

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video