29. schôdza

28.1.2014 - 12.2.2014
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

28.1.2014 o 15:26 hod.

Alojz Hlina

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 15:26

Alojz Hlina
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, k tomuto návrhu zákona dovoľte uviesť skôr len takú krátku poznámku na začiatok. V zásade aj kvôli takej vnútornej korektnosti, ale aj autorskej korektnosti, neviem, či by sa nedalo, prípadne budem apelovať na kolegov, že spomenúť, že keď je nejaký pozmeňujúci návrh, že teda ho vypracovali, aspoň povedia korektne, že v spolupráci. Musíte uznať sami, že keď poviete, že tento pozmeňovací návrh, ktorý kolega Kolesík pred chvíľkou predkladal, bol spolupredkladateľom, bol aj pán Želiezka, no potrhlo mi brvou riadne.
Viete, to je naozaj, nechcem byť osobnejší v tejto veci, ale kvôli korektnosti treba uviesť, však to je v poriadku, formálne to predkladá poslanec, ale aj taká autorská korektnosť aj voči tým ľuďom, ktorí sa s tým trápili, by som naozaj odporúčal do budúcna, teda uviesť, že v spolupráci s ministerstvom. Neviem si naozaj pána Želiezku predstaviť, jak vypracovával conducteur a neviem čo. Ja som francúzštinár není, ale no.
Prosím vás, k tomuto, k tomuto návrhu zákona dovoľte uviesť, v zásade som rád, že tu je. Ja som dokonca, myslím, dvakrát, dvakrát som to stihol a bol by som aj tretí, ale, chvalabohu, nemusím predkladať tento zákon, kde ja som v tých návrhoch hovoril, že je potrebné sa vrátiť tam, kde sme boli a nebolo to zlé. To znamená register pravidiel bol verejný a stal sa neverejným, a teraz napodiv a výnimočne teda už dneska mám taký deň zvláštny, tak musím teda oceniť aj prácu pána ministra výnimočne v tejto veci, že som bol prekvapený, že okrem toho, že sa stáva znova register verejným, tak tam, hej, bolo ešte jedno ustanovenie, ktoré, teda zdá sa, že na tlak a aktuálnu situáciu, tam bolo doplnené, ale treba ho ešte zlepšiť, kde tú dvadsaťtrojku vylepšujete, že teda nielen Štátna plavebná správa, nielen správca toku, ale teda, že ste uznali, že aj štátny orgán životného prostredia, ochrany životného prostredia, má s tým čo, zjednodušene povedané, keď tam spravíte Benátky, hej, teda alebo resp. lebo ľudia to poznajú skôr pod tým, že hausbóty. Hej, zjednoduším to, aby sme to teda rozumeli.
Čiže treba oceniť v tejto chvíli, že umiestnenie hausbótu, okrem iného je tam kopu iných vecí, ale ja sa budem fokusovať na túto, čo sa týka umiestnenia do budúcna, hausbótov, tak sa nám to mení v tom, že je potrebné podľa tohto existujúceho návrhu, chvalabohu, ešte aj stanovisko štátnej ochrany prírody. No, to je dobrá správa a ešte, pán minister, ak sme dneska v takom dni, som zvedavý, túto skúšku si spravme, ja na konci prečítam môj pozmeňovací návrh, lebo on ešte má jednu, jedna vec mu chýba k dokonalosti a je to len krátke spojenie, že: "a súhlas obce". Tak som zvedavý, že ako sa k tomu postavíte, či máte, zdieľate rovnako so mnou ten názor, že má s tým čo aj obec. Špeciálne, keď už by sme, keď nám tie Benátky v tých Jarovciach postavili, že má s tým čo aj obec. Hej, keď sa 220 hausbótových stání, a v ňom keby boli len štyria ľudia, to je tisíc ľudí, ráno pôjde len na malú, tak - a obec by mohlo zaujímať okrem štátnej ochrany prírody -, že kde to ide. No tak verme, že ide tam, kde to má ísť. No čiže to chcem povedať, že by sme sa mali v tomto zhodnúť napriek tomu, že máme medzi sebou veľké rozdiely, a som zvedavý, že či sa budete vedieť odosobniť a doplniť tam len úplne malé, úplne neškodné, vec, a teda aj utlmíme tie spory, ktoré sú, že aj obec by sa vyjadrovala k tomu, lebo doteraz to bolo tak, znova pre občanov poviem a pre tých, ktorí nevieme, že povolenie na hausbót, na umiestnenie hausbótu, ktorý už dávno není hausbót, to sú domy. Viete, to je dom, hej, v tom jaroveckom jazere, to sú domy, to sa nepresviedčajme, tak vydávala, vydával teda správca toku, to bol Vodohospodársky podnik a tá Štátna plavebná správa všetko, sakumprásk, všetko. Tak ma napadlo, že predstavte si jednu vec, že keby bol správcom vodného toku Štrbské pleso Vodohospodársky podnik, že jak by to dopadlo, že tí koumáci, jak by to vykoumali, že tak málo stačí, že si postavíš dom na vode, že iba títo k tomu sa vyjadrujú. Predstavte si, že by Vodohospodársky..., že Štrbské pleso by patrilo pod nich, jak by to tam vyzeralo? No, tak to sa nestalo, verme, že sa už ani nestane a nestane sa, lebo minimálne prejde to, že štátna ochrana prírody sa bude vyjadrovať teraz k tomu hausbótu. Čo už však, keď je neskoro? Špeciálne v prípade jaroveckého jazera tým, že toto stanovisko, a štátna ochrana prírody nemôže dať iné stanovisko na umiestnenie hausbótu v jaroveckom jazere iba zamietavé. Aj keby, aj keby to bol brat toho, čo chce ten hausbót, lebo zo zákona, lebo, či viete alebo neviete, to je chránené územie Dunajské luhy. Už to, že sa to tam vôbec dostalo, to je nerešpektovaním a to by stálo za ten rozpor. Čiže týmto ustanovením proste nemôže dať iné stanovisko, len záporné, nemôže si s tým pomôcť. No a tak mierne protivný budem, že ono to v konečnom dôsledku zase znamená, že jarovecké jazero sa zastaví, čiže už v jarovnickom jazere, teda v tom ramene už viac hausbótov nebude, údajne ani ich tam nemôže byť, ale aj keby ich mohlo, už ich tam viac nebude môcť byť, lebo štátna ochrana nemôže dať viacej povolení, čo sekundárne - tuná pre kolegov aj našich, ktorí, tiež sa im zapáčilo bývanie na vode - znamená, že hodnota ich, teraz čo to je, hnuteľnosti-nehnuteľnosti, vzrastie tým, že sa ten kruh uzavrel. Tak to je zase ten sekundárny dôsledok tohto, ja nehovorím, že primárne kvôli tomu to ministerstvo robilo, ale sekundárne to bude znamenať pre tých, ktorí už tam to stojisko majú, že, že teda tá cena sa im zvýši, lebo už ich tam viac nebude, lebo nemôže. To by ste museli Dunajské luhy vyňať spod ochrany, i keď v tejto krajine jeden nikdy nevie, takže ale hádam to už zase tak ďaleko by sme nešli.
Pán minister, skúsme, či by náhodou by sme sa v tomto nezjednotili, že aj obec má do toho čo povedať, že či má tam Benátky, alebo nemá. No už nekomentujme to, čo tam je, ale to, čo tam je, sú také typicky naše slovenské, typicky, presne tak to dopadlo, ako to vždycky všetko dopadne, a ten vežičkový hausbót je úplne krásnym dôkazom toho, kde si tu žijeme. To je úplne výrazom toho, že čo sme, kto sme a kam ideme, a proste že naozaj tá deliaca čiara medzi Rímskou ríšou a Byzanciou bola tu, hej, a pohybuje sa tak tesne, tu tak prepláva, no celé zle. Môžme to zlepšiť do budúcna, lebo oni ešte objavia okrem jaroveckého jazera možno niečo iné, tak nechajme aj obec sa k tomu vyjadriť. Takže ak dovolíte, pán minister, ja by som prečítal ten pozmeňovací návrh.
Pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Alojza Hlinu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 617, predložený na základe § 89 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku.
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, sa mení takto:
V čl. I v 48. bode § 23 ods. 4 prvá veta znie:
"Prílohou k žiadosti podľa ods. 3 je kópia lodného osvedčenia, súhlas správcu vodného toku, súhlas štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny a súhlas obce, v ktorej katastrálnom území bude stáť plávajúce zariadenie."
Koniec, odôvodnenie nebudem čítať, lebo som ho v zásade povedal, čiže v existujúcom návrhu ministerstva, všetko pripravené na schválenie je, že teda zostáva predloženie lodného osvedčenia, súhlas správcu toku a súhlas štátneho orgánu, to je to nové, to nové pozitívne, z ktorého sa treba tešiť, že aspoň niečo, a hovorím k tej dokonalosti - a mali by sme mať ambíciu robiť dokonalé a dobré zákony - tak chýba súhlas obce, a ten je tu doplnený. Je to aj vecne v poriadku, nemá to tam nejakú chybu, čiže nič nestojí v ceste, pán minister, len politicky a prípadne nejaký osobný, osobný spor. Čiže toto dávam na zváženie, aby sme, už keď je zle a ono je zle v tom ramene, tak aspoň do budúcna zastavili, a už nebudem komentovať to, že je tam dovybavená taká vsuvka, lebo to je tiež zaujímavé, že konania, ktoré sú prebiehajúce, prebehnú ešte podľa starého módu. To tiež podľa mňa je vec, ktorá ukľudní niekoho, kto ešte bol tak teda ešte vo vybavovacom móde, že tí, čo už začali vybavovať alebo ešte to nejakým spôsobom tak podopĺňajú, tak ešte im to zostane v tom starom móde, lebo v novom móde pre jarovecké jazero je hotovo, je over, nula, nemôžu byť už ďalšie. Nemôže, pokiaľ sme ešte stále plus-mínus európska krajina. Takže to ma mrzí, že tam to ustanovenie sa dostalo, lebo v zásade tí, čo boli v konaní, tak mala by sa tá, štátny orgán ochrany prírody možnosť k tomu vyjadriť, tak by v zásade musel dať stanovisko k tomu, že nesúhlasí. Nuž, ale je to tam, takže to len okomentovať. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

28.1.2014 o 15:26 hod.

Alojz Hlina

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 15:38

Ján Počiatek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni, dovoľte mi, aby som v súlade s ustanovením § 13 zákona č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov, uviedol návrh na prvú voľbu predsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.
Návrh prerokovala a schválila vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní dňa 18. decembra 2013. Do tejto funkcie navrhuje zvoliť pána Vladimíra Kešjara. Funkčné obdobie predsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb je šesťročné, predseda úradu môže vykonávať funkciu najviac dve funkčné obdobia.
Dovoľte mi v krátkosti predstaviť kandidáta pána Vladimíra Kešjara. Je absolventom Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. Na začiatku svojej pracovnej kariéry pán Kešjar pôsobil ako vedúci praktickej výučby na univerzite v Nigérii, neskôr ako technický a vývojový riaditeľ nigérijskej firmy na výrobu priadzí a plastov. Prvé skúsenosti v práci v oblasti telekomunikácii nadobudol ako obchodný a marketingový riaditeľ nigérijskej pobočky firmy Siemens. Viac ako sedem rokov vykonával funkciu riaditeľa divízie informačných a telekomunikačných sietí vo firme Siemens aj na Slovensku.
Svoje organizačné a manažérske zručnosti vo významnej miere využíval aj na poste generálneho riaditeľa medzinárodnej spoločnosti pôsobiacej vo finančnom sektore. V roku 2013 pôsobil vo funkcii podpredsedu Telekomunikačného úradu. Ovláda aktívne anglický, nemecký, ruský a český jazyk.
Ďakujem za pozornosť, skončil som.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

28.1.2014 o 15:38 hod.

Ing.

Ján Počiatek

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

15:40

Maroš Kondrót
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Podávam informáciu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti o prerokovaní návrhu vlády na prvú voľbu predsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, máme to ako tlač 827.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 831 z 13. januára 2014 pridelil návrh vlády na prvú voľbu predsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Výbor pridelený materiál prerokoval na svojej 46. schôdzi 21. januára 2014. Spravodajcom výboru bol poslanec Maroš Kondrót.
Uznesením výboru z 21. januára 2014 č. 263 výbor odporúčal Národnej rady Slovenskej republiky zvoliť Vladimíra Kešjara za predsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb na prvé šesťročné funkčné obdobie dňom nasledujúcim po dni jeho zvolenia.
Zároveň výbor poveril poslanca Maroša Kondróta, člena výboru, podať Národnej rade Slovenskej republiky informáciu o výsledku rokovania.
Ďakujem, pán podpredseda, skončil som.
Skryt prepis

28.1.2014 o 15:40 hod.

Ing.

Maroš Kondrót

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:42

Helena Mezenská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Tak opäť si dovolím predstúpiť pred vás v podstate s tou istou požiadavkou, ktorú som predniesla pri prerokovaní tohto návrhu aj na hospodárskom výbore, kde som sa za účasti riaditeľa už teraz zlúčeného Poštového regulačného úradu s..., v podstate Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb opýtala na prehľad konkrétnych opatrení, ktoré ako novonastupujúci riaditeľ by prijal. Konkrétne som sa opýtala na to, aký postoj zaujíma k lehote potrebnej na vybavenie reklamácie, ak dôjde k sťažnostiam alebo reklamáciám v prípade spotrebiteľov na elektronickom alebo telekomunikačnom trhu, tá je stanovená na dva mesiace. Javí sa to ako neprimerane dlhá doba potrebná na to, aby ten-ktorý operátor alebo poskytovateľ elektronických služieb rozhodol o spôsobe a výsledku vybavenia reklamácie. K tomu chcem podotknúť, že pán zástupca nevedel na tento konkrétny podnet aj opakovane, keď som ho vyzvala, aby konkrétne zodpovedal, nevedel ani po druhýkrát konkrétne odpovedať.
Rovnako ma zaujímalo, ako sa chce ako nastupujúci riaditeľ zlúčeného úradu postaviť k otázke vyšetrovania a vyvádzania dôsledkov za používanie rôznorodých klamlivých a nekalých praktík viacerých telekomunikačných operátorov alebo poskytovateľov elektronických služieb. Totižto často sa stáva, že nieže len zmluvy, ktoré sa uzatvárajú so spotrebiteľmi, sú komplikované, nezrozumiteľné, ale v mnohých prípadoch tieto zmluvy bývajú podpísané a dohodované s používaním nekalých marketingových praktík, kde také základné náležitosti, ktoré každá zmluva má obsahovať, a to je predmet zmluvy, časť trvania zmluvy a potom aj cena, mnohokrát bývajú prikryté rúškom tajomstva.
Často sa stáva, že pri spustení internetových služieb vstupuje spotrebiteľ do dlhodobejšej viazanosti, avšak bez toho, aby boli vyvodené opatrenia, ak napríklad v danej obci nie je dostatočné pokrytie. Častokrát sa stáva a pretrváva to aj do dnešných dní, že ma spotrebitelia kontaktujú, občania ma kontaktujú s tým, že sú nútení platiť za služby, aj keď evidentne vedia preukázať, že technicky tam ten signál nie je zabezpečený.
Takže nerozumiem tomu, prečo napríklad pri uzavretí, pred uzavretím zmluvy sa nevykoná konkrétny exkurz alebo vstup do terénu preto, aby sa overili technické možnosti a technické predpoklady pre to, aby tá služba konkrétna, či už elektronická, alebo telekomunikačná, bola riadne spustená a aby ju mohol aj spotrebiteľ riadne využívať. Rovnako k týmto, k tejto konkrétnej prednesenej otázke, ktorá strpčuje život spotrebiteľom, mi nevedel novonastupujúci riaditeľ, pán minister, vôbec zaujať nejaké konkrétne stanovisko, aj keď som ho opakovane vyzvala ku konkrétnym odpovediam, ku konkrétnym postupom.
Rovnako mám vedomosť ale aj o tom, že mnoho exekučných konaní je spustených práve preto, že sa mnohí spotrebitelia v zlej sociálno-ekonomickej situácii vo väčšine prípadov pre stratu zamestnania dostali do platobnej neschopnosti a omeškali dovtedy riadne plnené platby. Taktiež som sa pýtala na to, akým spôsobom sa pripravuje o našu dôveru uchádzajúci sa riaditeľ, akým spôsobom chce zamedziť nárastu týchto exekúcií a koľko konkrétnych jednaní, mimosúdnych konaní chce napríklad riaditeľ uskutočniť preto, aby sa s tým spojené bezvýchodiskové stavy mnohých občanov a spotrebiteľov dokázali vyriešiť. Nevedel k tomu predložiť nejaký plán činnosti, ktorým by vedel vlastne v stave núdze a pomoci spotrebiteľom zaujať konkrétne kroky, konkrétne opatrenia. No a takto by som mohla pokračovať, poznajúc prax a ohlasy spotrebiteľov, ďalej. Na základe toho, čo som len tak v skratke uviedla aj v tejto rozprave, si dovolím predniesť svoj otvorený postoj na to, že prezentovaním sa novonastupujúceho riaditeľa aj toho, čo ste tu vy poskytli v krátkom úvode toho profilu pána, čo všetko má za sebou, ma nepresvedčil o tom, že je pripravený reagovať na potreby doby, na volanie mnohých ľudí, ktorí sú poškodzovaní na svojich právach na elektronickom a poštovom trhu, ma nepresvedčil, že je schopný adekvátne k tomuto zaujať svoj postoj a riešiť konkrétne potreby ľudí.
Ďakujem vám pekne, že ste si ma vypočuli.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

28.1.2014 o 15:42 hod.

Mgr.

Helena Mezenská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

15:49

Ľubomír Jahnátek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, cieľom predloženého návrhu je zabrániť znižovaniu výmery viníc, ktoré predstavujú významný druh poľnohospodárskej pôdy, ktorý si zaslúži osobitnú ochranu.
V súčasnosti ochrana poľnohospodárskej pôdy je riešená v zákone predovšetkým z hľadiska jej kódu bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek. To však špeciálne pri viniciach nespĺňa úplne zámer na ochranu poľnohospodárskej pôdy, nakoľko vinice sú zakladané predovšetkým na pôdach s nižším kódom bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek, hoci z hľadiska ich následnej produktivity patria ku špičke.
Návrh bude pôsobiť predovšetkým preventívne v tom smere, že odradí prípadných záujemcov od využitia pôvodných viníc na nepoľnohospodárske účely, a to doplnením požiadavky posúdenia pri trvalom odňatí takýchto pozemkov o stanoviská odborných organizácií a tiež samostatných, samosprávnych orgánov, ktoré zabezpečia historickú kontinuitu a pripravovaný rozvoj regiónu.
Vážený pán predsedajúci, panie poslankyne, páni poslanci, vzhľadom na potrebu zavedenia navrhovaného zákona do praxe dovoľujem si vás požiadať o jeho prerokovanie a schválenie. Zároveň mi dovoľte poďakovať vám za konštruktívny prístup a spoluprácu pri prerokovávaní návrhu vo výboroch, ako aj za podnetné návrhy a pripomienky, ktoré tento návrh pomáhajú vylepšiť a zároveň vyjadriť dôveru v podporu tohto návrhu v pléne Národnej rady.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

28.1.2014 o 15:49 hod.

prof. Ing. CSc.

Ľubomír Jahnátek

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

15:51

Magda Košútová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 942 zo 4. decembra 2013 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 757, na prerokovanie týmto výborom:
- Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a
- Výboru Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Za gestorský výbor určila výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v určenej lehote uznesením Národnej rady.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko.
Obidva výbory Národnej rady, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, s ním súhlasili a odporučili ho Národnej rade schváliť s pripomienkami tak, ako je to uvedené v časti IV spoločnej správy a s odporúčaním gestorského výboru.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch spoločnej správy takto:
- o bodoch spoločnej správy č. 1, 2, 4 a 5 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť a o bode 3 spoločnej správy hlasovať s návrhom gestorského výboru neschváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk k vládnemu návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III spoločnej správy odporúča schváliť predkladaný návrh zákona s pripomienkami.
Spoločná správa výborov Národnej rady bola prejednaná vo výboroch a bola schválená uznesením Výboru Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 233 z 28. januára 2014. V citovanom uznesení výbor poveril mňa ako spoločnú spravodajkyňu predložiť Národnej rade spoločnú správu výborov a splnomocnil ma podať návrhy o..., prerokovať o..., podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, skončila som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

28.1.2014 o 15:51 hod.

Ing.

Magda Košútová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:54

Alojz Hlina
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, vzhľadom na aktuálny vývoj situácie budem korektný a ja aj do budúcna avizujem, že takým chcem byť a aj v zásade som. Takže som rád, že určitú chybu, ktorá sa stane pri robote, sa stane, tak je snaha napraviť, a preto prečítam pozmeňovací návrh, ktorý vlastne hovorí o tom, že určité obavy, ktoré tu boli, aby sme sa im vyhli, tak predsa len tie ustanovenia, ktoré v zákone boli doteraz, tak zostanú aj nateraz. Takže, ak dovolíte, prečítam.
Vládny návrh, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, sa mení a dopĺňa takto:
V čl. I bode 2 v § 12 ods. 1 znie:
"Poľnohospodársku pôdu možno použiť na stavebné účely a iné nepoľnohospodárske účely len v nevyhnutných prípadoch a v odôvodnenom rozsahu. Podkladom na vyznačenie zmeny poľnohospodárskeho druhu pozemku v katastri je právoplatné rozhodnutie, záväzné stanovisko alebo stanovisko orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy a geometrický plán, ak je predmetom zmeny časť pozemku evidovaná v katastri. V konaniach o zmene poľnohospodárskeho druhu pozemku je orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy povinný zabezpečiť ochranu:
a) najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy v katastrálnom území podľa kódu bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek uvedeného v osobitnom predpise,
b) viníc."
Zmena je v zásade jednoduchá. Jedná sa len o doplnenie jednej vety do začiatku toho ods. č. 1. Ďakujem za podporu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

28.1.2014 o 15:54 hod.

Alojz Hlina

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:56

Martin Fecko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pán minister, pani spravodajkyňa, kolegyne, kolegovia, dovoľte tiež pár slov k zákone o ochrane poľnohospodárskej pôdy.
Ako už môj predrečník načrtol, som rád, že asi nájde odozvu na výbore spomínaná nejakým spôsobom, by som povedal, anomália, ktorá mohla byť schválená, pretože tvrdím, pokiaľ je to zákon o ochrane poľnohospodárskej pôdy, musí mať už v svojich prvých paragrafoch, že jej záber by mal byť obmedzený na minimálnu mieru.
Pán minister, keď nastupoval do kresla, znovu to spomeniem, sľúbil, že pokiaľ v minulosti zaberal poľnohospodársku pôdu, teraz tú poľnohospodársku pôdu bude chrániť. Takže ja som veľmi rád, že tento pozmeňujúci návrh zatiaľ podľa slov má oporu aj u pána ministra, a som jeden z nich, predkladateľov, takže ďakujem pekne za ústretovosť.
Nedá mi však nepripomenúť, že tak, ako pán minister spomínal a uviedol zákon, ktorý, myslím si, že má svoju veľkú opodstatnenosť, ochranu viníc, poľnohospodárskych kultúr. To, že iné kultúry nechcú sa dať takýmto spôsobom chrániť, myslel som na tých ovocinárov, je fakt, volal som im, nechcú, dobre, nebudeme nikoho znásilňovať, ale ja by som chcel upozorniť na iný fakt, a síce že je tu aj niekoľko nepriamych noviel. Žiaľ, nemôžem sa tomu vyhnúť, pretože... (reakcia z pléna), áno, aj iných zákonov, máte pravdu, pani kolegyňa, ale ja musím povedať, že ide tu dobrá správa. Zase dobrá správa a česť a chvála, že to ako ministerstvo, tak aj vládni poslanci uznali, a je to zákon o pozemkových spoločenstvách. Áno, v tomto zákone o ochrane pôdy poľnohospodárskej máme aj novelu zákona č. 97/2013 Z. z., ktorá hovorí o pozemkových spoločenstvách, a som rád, že to, čo sľúbil pán Cicoň, poslanec vládnej strany SMER, na rokovaní v Košickej Belej, kde boli neštátni vlastníci lesov, že vo februári najneskôr bude predložený, predložená novela zákona v tých bodoch, ktoré sa príslušným dotknutým urbariátom a pozemkovým spoločenstvám doslova že nieže nepáči, ale tvrdili, že ich to likviduje, takže vzal som ho za slovo, nie je ešte február, je tu január a nepriamou novelou sa dostáva novela tohto zákona na svetlo božie.
Musím povedať jednu, nechcem ja tu politikárčiť, viete, jako že ja som rád za veci a za rozumné veci pre všetkých našich ľudí, a preto len poviem, som rád, že z predkladaných deväť bodov v tomto pozmeňujúcom návrhu ku zákonu o pozemkových spoločenstvách sú minimálne tri naše. Tri naše, ktoré sme predkladali ako opoziční poslanci s kolegom Jánom Mičovským v zákone o lesoch. A som rád, že sa to predkupné právo, o ktorom sme tu hovorili hodiny a hodiny, že sa dostáva v tejto novele na pravú mieru. Takže nič viac, nič menej, urbárnici, dobrá správa pre vás, že ministerstvo sa vás chce zastať aj pri tomto predkupnom práve.
Ďalej som veľmi rád, že sa tu v tomto pozmeňujúcom návrhu ku tomuto zákonu o pozemkových spoločenstvách utriasla aj kategória spoločne obhospodarovaných nehnuteľností, a to boli hneď v tých prvých paragrafoch, ktoré sme tiež spomínali. A myslím, že pravda je iba jedna, takže som rád, že tá pravda bola vypočutá a je tu.
Budem veľmi rád, keď mi niekto vysvetlí bod 4 z toho pozmeňujúceho návrhu, kde sa veta, iba mení slovosled slov. Budem citovať, jedná sa o zvolávanie valných zhromaždení pozemkových spoločenstiev, ako to majú uplatniť, resp. ako majú dať o tom vedieť. Takže v súčasnom znení bolo, že majú dať vedieť v médiu s celoštátnou pôsobnosťou, na svojom webovom sídle alebo na obvyklom mieste uverejnenia. Neviem, či som taký slabý jazykovedec, nech ma opravia učitelia alebo pedagógovia, ktorých tu máme, ale mne takáto veta znie, že pokiaľ tam slovo alebo, že môžem ísť tromi rôznymi spôsobmi, všetky sú rovnocenné, a pokiaľ jeden z nich využijem, platí, že som splnil literu zákona. Teraz vyzerá, že meníme slovosled a mení sa na obvyklom mieste uverejnenia, na svojom webovom sídle alebo v médiu s celoštátnou pôsobnosťou. Zdôvodnenie je proste, aká je frekvencia týchto oznámení. Tak to máte. No ja to beriem proste, že nemuselo to byť, pretože keď jedno z tých splním, keď je tam slovko alebo, tak je to rovnocenné. Ale dobre, budiž, beriem. Keď tak si to predstavujete, tak môže byť.
Ďalej, čo tu ešte máme, a myslím, že je tiež dôležité, že bol zrušený v § 18 ods. 3, ktorý hovoril o hlásení aktuálnych, aktuálneho zoznamu na príslušné lesné teraz odbory okresných úradov, že akí sú tam členovia týchto pozemkových spoločenstiev. Myslím, že aktuálnosť by tam nebola aktuálna, pretože pohyb, hlavne čo sa týka ľudských generácií, to, že niekto umiera, dedí, zamieňa, to nezastavíte a myslím si, že každá aktualizácia, ktorú dáme k určitému dátumu, a keď máme tam ešte nejaké tri mesiace k tomu, aby sme to danému úradu dali, tak, myslím si, že už to nie je aktuálne, po týchto troch mesiacoch sa môže udiať veľa zmien, ktoré prakticky už nie sú. Teda som rád, že táto povinnosť není tam.
No a najdôležitejšia vec z tejto nepriamej novely je podľa mňa tá a to dávam na vedomie pozemkovým spoločenstvám a členom urbárskych a iných spoločenstiev na Slovensku, že sa presúva tá povinná registrácia tohto zákona z 28. februára na 30. júna 2014. Takže česť a chvála, že sme to takto prijali alebo chceme prijať. Verím, že keď to bolo odsúhlasené aj na našom gestorskom výbore, takže bude to aj to v tomto pléne Národnej rady, a som rád, že máme aj tu urobené zadosť. Ako som povedal pánu ministrovi v našom výbore, že veľa ľuďom týmto paragrafom zdvihol adrenalín, a myslím si, že teraz im ho trošku ponižuje, takže som rád.
Čo sa týka ďalšej nepriamej novely, ktorá tu bola, nebudem sa jej venovať, sú tu aj iné zákony, ako ma upozornila pani kolegyňa. Je to zákon o verejnom obstarávaní. Myslím si, že tak, jak to bolo spomenuté, možnože aj pán Zsolt Simon to ešte uvedie teraz v rozprave, je už tu prítomný, že mohlo to možnože počkať do tej veľkej novely zákona o verejnom obstarávaní. Nebudem sa toho viacej dotýkať. Je to vec predkladateľa, ako to zhodnotil, ako to dal. Bolo to aj na výbore sčasti zdôvodnené dobre. Nebudem to ďalej rozvádzať.
Pán minister, všeobecne, myslím si, že ak budem ochraňovať poľnohospodársku pôdu, tak máme nádej do budúcna. Ak ju ochraňovať nebudeme, nádej tu nebude. Tak preto verím, že v takomto nastúpenom trende, aj to, že ste alebo že sa zaviedli finančné sankcie za vyňatie z pôdneho fondu, resp. hodnotenie, že musí byť. Myslím si, že to musí, či sa niekomu páči alebo nepáči, lebo trend počtu árov, resp. metrov štvorcových poľnohospodárskej pôdy na nášho obyvateľa stále klesá. A to nemôžme dovoliť, lebo pôda, tá nás živí, poľnohospodárska pôda nás živí. Takže berte tak, poľnohospodárska, samozrejme, aj lesná, takže budem veľmi rád, keď všetkými možnými spôsobmi zabránime jej v budúcnosti, ja neviem, aké tu ešte prídu zákony týkajúce sa rôznych developerských a iných aktivít, ktoré budú atakovať záber takejto pôdy, tak chcem veriť, že poslanci vládnej strany SMER aj ostatní poslanci nedovolia, aby sme dopustili znižovanie tejto poľnohospodárskej pôdy, a hlavne žeby bola využívaná na to, na čo je vedená v C registri katastra nehnuteľností na správe katastrov, pretože tam je tá, ten druh pozemku, v ktorom by to malo byť vedené. A aký tam druh pozemku bude, závisí iba od nás, aké zákony sa budú prijímať, a vlastník je povinný v takomto druhu pozemku aj túto pôdu využívať.
Byť vlastníkom neznamená iba práva, ale aj povinnosti. A na to by som chcel aj upovedomiť, že keď v ďalšom zákone, ktorý budeme o chvíľu preberať, sa hovorí, že koľko bude príjem do štátnej kasy z pokút, tak ja by som bol veľmi rád, keby sme tieto pokuty ako príjem do štátnej kasy brali aj pri ostatných zákonoch, ktoré tu máme predkladané, lebo v každom zákone skoro je nejaká sankcia za jeho neplnenie, a to je, samozrejme, zo zdrojov príjmov aj štátnej kasy.
Pán minister, toľko z mojej strany, takže to, čo som si chcel povedať, som povedal, a verím, že takto novelizovaný zákon o ochrane poľnohospodárskej pôdy bude schválený, a verím, že aj do budúcna sa o ňu budeme starať, ako sa patrí na poľnohospodárskych ministerských pracovníkov a pána ministra, ktorý to riadi. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

28.1.2014 o 15:56 hod.

Ing.

Martin Fecko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:08

Mikuláš Huba
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. V prvom rade by som chcel konštatovať, že vcelku vítam viaceré ustanovenia, ktoré prináša táto novela, najmä vo vzťahu k ochrane vinohradov. Na druhej strane musím podporiť mojich predrečníkov v ich iniciatíve, ktorá smeruje k tomu, aby sa aj po novelizácii zákona zachovala v ňom formulácia, ktorá je v súčasnom zákone a ktorá sa týka toho, že poľnohospodársku pôdu možno použiť na stavebné účely a iné nepoľnohospodárske účely len v nevyhnutných prípadoch a v odôvodnenom rozsahu. Táto súčasná formulácia nie je nijako kontradiktórna a ani nie je celkom duplicitná s tým, čo sa navrhuje v rámci predloženej novely, a preto si myslím, že aj v záujme toho cieľa, ktorý deklaruje navrhovateľ tohto zákona, bude len dobré, keď tam ostane aj tá pôvodná formulácia a bude sa vhodne kombinovať s tými novými žiaducimi formuláciami a opatreniami, ktoré novela prináša. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.1.2014 o 16:08 hod.

prof. RNDr. CSc.

Mikuláš Huba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:09

Alojz Hlina
Skontrolovaný text
Ďakujem veľmi pekne. Ja len takú technickú poznámku. Ja som čiastočne, musím doplniť a naozaj treba aj oceniť, že relatívne hekticky vznikal aj ten náš návrh, a treba poďakovať kolegom, ktorí, čomu ja som moc neveril, že sa to podarí a že sa to podarilo. Tak naozaj aj kolegom z môjho bývalého klubu OĽaNO pánovi Feckovi a pánovi Hubovi, že sme to tak narýchlo vedeli spraviť, a uvidíme, či prejde aj hlasovanie. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.1.2014 o 16:09 hod.

Alojz Hlina

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video