33. schôdza

18.3.2014 - 3.4.2014
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

18.3.2014 o 13:05 hod.

Ing. Bc.

Pavol Frešo

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:05

Pavol Frešo
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Pekné poludnie, vážené kolegyne, vážení kolegovia.
Pán predseda, dávam návrh na to, aby bod č. 23 z toho pôvodného programu, to znamená návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Pašku a Pavla Hrušovského na vydanie ústavného zákona (tlač č. 921) bol presunutý na ďalšiu schôdzu. To zdôvodnenie je úplne jednoduché, tento návrh očividne slúži ako podpora predvolebnej kampane Roberta Fica pred druhým kolom a mám za to, aby táto Národná rada sa podobným spôsobom nezapájala do predvolebnej kampane v prezidentských voľbách Roberta Fica, a chcem dať o tom hlasovať, aby sme tento bod presunuli na budúcu schôdzu.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

18.3.2014 o 13:05 hod.

Ing. Bc.

Pavol Frešo

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:06

Miroslav Kadúc
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda. Pán predseda, na stretnutí 18. 2. tohto roku ste, teda po stretnutí ste prisľúbili, dali ste chlapské slovo, že aby sme vyvrátili všetky pochybnosti o tom, že ten návrh, bod 24, je politikum, že ho dáte na koniec schôdze alebo dáte ho po skončení volebnej kampane alebo volieb. Preto vás poprosím, aby ste to slovo dodržali a vyvrátili akékoľvek pochybnosti o tom, že ide o politickú tému a politický biznis, a tento bod dali na koniec schôdze alebo na koniec... Alebo dali na inú schôdzu. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

18.3.2014 o 13:06 hod.

JUDr. Ing.

Miroslav Kadúc

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:07

Mikuláš Huba

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:08

Ján Mičovský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, vážený pán predseda, dobrý deň všetkým.
Navrhujem, aby sa náš parlament uzniesol o tom, že prosí pána prezidenta Ivana Gašparoviča, prezidenta Slovenskej republiky, aby svoju správu o stave republiky predniesol najneskôr v termíne do 28. marca tohto roku.
Odôvodnenie:
Pán prezident nepredniesol správu o stave republiky od februára 2009 a bolo by veľmi šťastné a vhodné, aby sa tak stalo práve teraz, v období pred druhým kolom prezidentských volieb, aby občania sa mohli zodpovedne rozhodnúť pri svojej voľbe, aby poznali stav republiky a aby teda vedeli zvážiť všetky argumenty, ktoré im bude potrebné vedieť pri zodpovednej voľbe novej hlavy štátu. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

18.3.2014 o 13:08 hod.

Ing. CSc.

Ján Mičovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:09

Igor Hraško
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Žiadam vás o zaradenie nasledovného bodu programu:
Správa ministra školstva, vedy, výskumu a športu o aktuálnom stave centier voľného času, teda zmeny počtu týchto inštitúcií a počtu žiakov v nich.
Odôvodnenie:
Pred rokom pri schvaľovaní zákona o zmene financovania centier voľného času bola avizovaná analýza skutkového stavu po ročnej zmene, po financovaní alebo teda po zmene financovania týchto inštitúcií a zatiaľ takáto správa nebola predložená ani len výboru pre vzdelávanie, mládež, vedu a šport. Takže bolo by dobré, keby pán minister predniesol tu v Národnej rade. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

18.3.2014 o 13:09 hod.

Ing.

Igor Hraško

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:10

Jozef Mikloško
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, navrhujem spojiť rozpravy k dvom bodom programu, bod 21 a 22. U obidvoch sa jedná o návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady SR s prijatím Dodatku Rímskeho štatútu k Medzinárodnému trestnému súdu. V 21 ide k zločinu, agresie (tlač 863) a v 22 ide o prijatie dodatku trestného súdu, rozmýšľam, no proste tiež ide o jeden krátky dodatok. Sú to - ten istý rímsky súd, v zahraničnom výbore sme to prebrali spolu a bolo to veľmi efektívne. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

18.3.2014 o 13:10 hod.

Doc. RNDr. DrSc.

Jozef Mikloško

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:10

Zsolt Simon
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, dávam návrh, aby minister životného prostredia Slovenskej republiky predložil Národnej rade Slovenskej republiky správu o stave prác a dôvodoch predĺženia lehoty na geologický prieskum uránovo-molybdénových rúr v košickej lokalite Jahodná. Odôvodnenie:
Téma zámeru ťažby trápi občanov Košíc a okolia. Títo občania sa pred časom vyjadrili v petícii, do ktorého sa zapojilo viac ako 110-tisíc občanov daného regiónu a územia Slovenskej republiky. Mám za to, že majú právo sa dozvedieť o skutočných dôvodoch predloženia a práce na projekte ťažba uránu na Jahodnej. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

18.3.2014 o 13:10 hod.

Ing.

Zsolt Simon

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:11

Alojz Hlina
Skontrolovaný text
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda, dávam návrh programu, aby minister spravodlivosti, pán Tomáš Borec predložil poslancom, ale aj ľuďom tejto krajiny správu o pôsobení úžerníckych nebankových spoločností a enormného nárastu exekučných konaní. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

18.3.2014 o 13:11 hod.

Alojz Hlina

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:13

Igor Matovič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán predseda, žiadam o presunutie bodov 62 a 63 za bod 28 a jeden dôvod je ten, že vlastne všetky návrhy od 24 do 28 navrhujú ústavnú zmenu, takže aby vlastne všetky návrhy, ktoré riešia ústavu, sa mohli presunúť dokopy, a druhý dôvod je ten, že tento návrh rieši právomoci alebo z jednoznačnej právomoci prezidenta, a keďže sme pred druhým kolom volieb a dnes nikto nevie, kto bude v skutočnosti prezidentom, myslím si, že bolo by fér, aby budúci prezident, či už jeden, alebo druhý, dopredu vedel, či bude mať imunitu prezidentskú a aké právomoci pri vymenovávaní bude mať.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

18.3.2014 o 13:13 hod.

Mgr.

Igor Matovič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 13:22

František Šebej
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, na úvod dovoľte mi informovať vás, že návrh vyhlásenia Národnej rady Slovenskej republiky k situácii na Ukrajine, ktorý máte pred sebou, vychádza z textu, ktorý na svojej 44. schôdzi uznesením č. 88 zo dňa 13. marca 2014 schválil aj Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky.
Spoločné rokovanie zahraničného výboru s predstaviteľmi vlády a s ďalšími poslancami sa uskutočnilo tri dni predtým, 10. marca, ale na tomto rokovaní sa neprijalo uznesenie, pretože nebolo, nebolo pripravené v textovej podobe. Text vyhlásenia bol pripravený aj v súčinnosti s ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí a výnimočná situácia je v tom, že vlastne sa na ňom, sme sa na ňom zhodli naprieč politickým spektrom.
Dovoľte teraz, aby som pre poriadok, hoci ho máte na stole, to vyhlásenie prečítal:
"Vyhlásenie Národnej rady Slovenskej republiky k situácii na Ukrajine
Národná rada Slovenskej republiky
- podporuje suverenitu a územnú celistvosť Ukrajiny. Vyjadruje solidaritu s ľudom a vládou Ukrajiny;
- odsudzuje porušenie medzinárodného práva zo strany Ruskej federácie voči územnej celistvosti a nezávislosti Ukrajiny, predovšetkým Charty OSN, Helsinského záverečného aktu OBSE, Zmluvy o priateľstve, spolupráci a partnerstve medzi Ukrajinou a Ruskou federáciou z roku 1997, ako aj záväzkov Ruskej federácie vyplývajúcich z Memoranda o zárukách bezpečnosti v súvislosti s pristúpením Ukrajiny k Zmluve o nešírení jadrových zbraní z roku 1994;"... (Ruch v sále. Odmlčanie sa rečníka.)
Poprosím kolegov, pokoj. (Krátka pauza. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Paška, Pavol, predseda NR SR
Ďakujem pekne. Pardon. Nech sa páči, pán predseda.

Šebej, František, poslanec NR SR
Kolegovia, ja som prerušil moje čítanie, lebo toto je vážna vec a naozaj neviem, čo máte omnoho vážnejšieho v tomto momente, prepáčte!
"... - oceňuje zdržanlivý postoj a úsilie ukrajinskej vlády o stabilizáciu situácie na Ukrajine;
- podporuje vyslanie medzinárodnej pozorovateľskej misie na Krym a na východnú Ukrajinu a víta snahu medzinárodného spoločenstva o sprostredkovanie priamych rokovaní medzi vládami Ruskej federácie a Ukrajiny;
- podporuje demokratické premeny a európske smerovanie Ukrajiny odrážajúce suverénnu vôľu jej obyvateľov;
- podporuje politické pridružovanie a ekonomickú integráciu Európskej únie a Ukrajiny, ako aj úsilie Európskej únie o stabilizáciu Ukrajiny, ktorého výrazom je aj navrhovaný komplexný balíček investičnej a finančnej pomoci Ukrajine, ako aj aktívnu úlohu Európskej únie pri rokovaní s medzinárodnými inštitúciami o pomoci Ukrajine;"
A ten posledný bod pribudol po, už po rokovaní zahraničného výboru ako reakcia na nedeľňajšie referendum. Ten bod, ktorý pribudol, je tento:
"- neuznáva referendum o pričlenení Krymu k Ruskej federácii, pretože sa uskutočnilo v rozpore s ústavou Ukrajiny. Slovenská republika považuje toto referendum za neplatné."
Ďakujem, dámy a páni, za pozornosť a poprosím vás o podporu tohto vyhlásenia.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

18.3.2014 o 13:22 hod.

PhDr. CSc.

František Šebej

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video