35. schôdza

13.5.2014 - 12.6.2014
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

5.6.2014 o 9:01 hod.

Ing.

Erika Jurinová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 9:01

Erika Jurinová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Vážený pán minister, vážení páni, pani kolegyne, páni kolegovia, tak dovoľte aj mne vyjadriť svoje postoje k tomuto zákonu. A v prvom rade musím povedať, že ma veľmi prekvapuje, ale tentokrát v dobrom, koľko snahy vynaložilo ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny na to, aby došlo k zhode čo najširšieho okruhu ľudí v parlamente, a keď nie už možno celkom k zhode, aspoň k tomu, že sme sa cítili v mnohom vypočutí. Tiež musím podotknúť, že nebudem pri hlasovaní za túto novelu pociťovať to, čo som pociťovala pri hlasovaní o ústave, aj keď, samozrejme, i tejto novele je čo vytýkať. Nie je to možno super bomba dohoda, ale určite vysvetlím dôvody, pre ktoré som sa, a teraz budem hovoriť skôr za seba, rozhodla podporiť, aj keď predsa len nie úplne v nadšení, tieto dohodnuté zmeny.
Novela je jednoznačne kompromisom medzi tým, čo malo byť a tým, čo sme chceli v pohľade na sporiteľov, ktorí od januára budú mať vyplácané dôchodky. Teda čo, to, čo jednoznačne zavážilo, bolo, bola skutočnosť, že sa naozaj hľadal kompromis, ktorý bude prijateľný pre väčšiu časť pléna ako len poslanecký klub SMER-u. Faktom je, že od januára sa budú vyplácať dôchodky z II. piliera a či s nami, či bez nás by prijali spôsob výplaty, tak som rada, že ministerstvo vypočulo výčitky z rozpravy a venovalo sa hľadaniu vylepšení celkom intenzívne.
Na druhej strane mi trochu vadí, že hranice, po ktoré nakoniec zišli, sú možno na môj vkus stále vyššie, ako som očakávala. Jedna vec ma však pobavila. A to vyjadrenie pána štátneho tajomníka, s ktorým si myslím, že veľmi korektné všetky jednania prebiehali, korektne prebiehali, a to vyjadrenie, že ide o historický kompromis medzi SMER-om a opozíciou. Znie to super, ale prosím vás, nepreháňajme, že určite nie je historický kompromis a určite by sa dalo v jednaniach ešte pokračovať. Je to skôr historický začiatok skutočného a reálneho vyplácania dôchodkov a je veľmi dôležité nájsť ten minimálny spoločný menovateľ, s ktorým sa to začne. A v tomto pohľade práve vyjadrujem spokojnosť, pretože sa v určitej, aj keď v stále malej miere rozšíril okruh ľudí, ktorí si budú môcť časť svojich prostriedkov programovo vybrať. Budú si môcť splniť, tak ako som to popisovala v prvom svojom vyjadrení k anuitnej novele, budú si môcť splniť aj svoje dôchodcovské potreby a tie sú skutočne u mnohých rozdielne.
Medzi prvým a druhým čítaním som spolu s kolegami či sama absolvovala niekoľko stretnutí na ministerstve, mimo ministerstva na tému anuít a musím povedať, že aj keď sa na tému pozerám dnes z úplne iného uhla pohľadu a mnoho svojich pohľadov som korigovala, vnímam ešte stále širokú možnosť, kde by sa ústupky mohli robiť. Na seminári, ktorý organizovala jedna mimovládka, bol odprezentovaný prieskum vykonaný Slovenskou akadémiou vied. Z neho vyplynulo, že sporitelia nemajú dostatočnú vedomosť o možnostiach, nemajú vedomosť, niekedy ani záujem o informácie z II. piliera, niektorí dokonca ani netušia, v akej DSS-ke sporia. Toto ale nesvedčí o tom, že ľudia sú nezodpovední, a preto je nutné dať im iba povinnosť anuity, že im máme nalinkovať, čo majú s peniazmi robiť, ale skôr, že ich treba vzdelávať. Ale podotýkam, že vzdelávať práve vtedy, aby to v nich zostalo, práve vtedy, keď prichádzame k času, v ktorom sa majú rozhodovať. Alebo aj vtedy, v tom čase, kedy sa majú rozhodovať, vtedy ich tieto informácie aj zaujímajú a aj sú pre nich potrebné. To je taký veľmi dôležitý poznatok.
Snahou vlády bolo vykonávanie zákona čo najtransparentnejšie a s čo najväčším komfortom. Túto úlohu ministerstvo splnilo podľa mňa úplne výborne. Systém CEPS, ktorému možno bude treba vychytať muchy, je postavený veľmi proklientsky a je to jedna z oblastí, ktorej je máločo vyčítať.
Ak novelu rozdelím na dve časti, tak musím prehlásiť, že s prvou veľmi precízne pripravenou, ktorá vytvára pre sporiteľov veľmi dobrý komfort, nemám problém. CEPS je skutočne sofistikovane prepracovaný a ponúka sporiteľovi výhody získania všetkých ponúk naraz domov. Všetko pod gesciou Sociálnej poisťovne a všetko je to pod dohľadom Národnej banky Slovenska. Teda systém regulácie, beriem, že je nastavený správne.
A teraz hovorme o výške dôchodku zo sporenia. Rovnako rozumiem zámeru ministerstva práce dať si ako prioritu zámer, aby naši dôchodcovia nepadali do hmotnej núdze. A je samozrejmé, že po desiatich rokoch sporenia si ľudia nestihli nasporiť vysoké sumy. Preto by som ani neprijala riešenie, ktoré bezbreho umožní vyplatenie úspor. Ale možnosť, kde by sa spojila možnosť odkúpenia celoživotného dôchodku a možnosť odkúpenia zostatkovej sumy pri presne stanovených podmienkach sa nakoniec objavila a vylepšila. Podmienka po prijatí pozmeňováku, kedy si sporiteľ môže zobrať časť peňazí, je dnes nastavená určite rozumnejšie ako v pôvodnom návrhu a najmä zasahuje väčšie množstvo ľudí, ako to bolo v pôvodnom, no, v pôvodnej verzii novely. A teda aj suma, pri ktorej sa človek dostane k programovému výberu, je nižšia, vychádza to na približne 550 euro.
Ďalší problém, ktorý sa v pléne zrejme ľuďom z ministerstva zle počúval, a preto naňho reagovali, bola možnosť dedenia. Vidím, že na ministerstve veľmi rozmýšľali o slovách, ktoré boli vypovedané v rozprave pri prvom čítaní, pretože sa ministerstvo rozhodlo pripraviť pozmeňovák, v ktorom utvárajú priestor na sedemročné dedenie i pri vyplácaní anuít. To skutočne znamená, že pripomienky boli viac ako opodstatnené a že by bolo viac ako nefér, ak by ste túto požiadavku opozície odignorovali.
Tu sa pristavím aspoň pri tom, že som sa stretla aj s tým, s takým názorom, že povinnosť dedenia pre každého nie je dobrá, pretože napríklad ženy sa jednoznačne dožívajú vyššieho veku, prípadne niektoré povolania. A vlastne to, že majú povinnosť byť, mať možnosť, teda že, pretože je povinnosť dedenia, sa im dôchodok zníži. Tu si treba zasa uvedomiť, a beriem tento argument ministerstva ako opodstatnený, že v inom prípade, ak by teda bola možnosť zapojiť sa do dedenia, by sa zrejme zapojilo menej sporiteľov a znamenalo by to oveľa väčšie náklady pre poistiteľov, čo by rovnako znamenalo oveľa väčšie zníženie anuít. Preto som ochotná podporiť aj povinnosť pre každého mať anuitu poistenú, to znamená dediteľnosť anuity. Potiaľto som ochotná obhajovať túto novelu.
Teraz musím však povedať aj o probléme. Uvedomujem si, že ten čas na riešenie toho, čo teraz poviem, nie je dostatočný a je to asi príliš obsiahla téma, ale opäť ju vypoviem. Ja som ho už sčasti naznačila aj v prvom čítaní, aj pri stretnutiach, ktoré som absolvovala, a dokonca som vytušila, že táto téma nie je možno celkom vhodná na otváranie, pretože na jednej strane súčasný stav ukracuje sporiteľov a to práve vyšším krátením I. piliera, no na druhej strane všetci vnímajú aj riziko zvyšovania sekery Sociálnej poisťovne. Ale toto by skutočne kvôli spravodlivosti asi sporiteľov nemalo, nemalo trápiť. Jednoducho, ak chceme nastaviť systém spravodlivo, je potrebné sa aj týmto možnože v blízkej budúcnosti zaoberať. Chápem však teda, že ide o otázku, ktorú nie je možné vyriešiť medzi prvým a druhým čítaním, a vyžaduje si to možno väčšiu prípravu, väčšie komplet prepočty, analýzy. Takže mám pocit, že pri všetkej tej starostlivosti o sporiteľa, ktorú nám ministerstvo tunak ukazuje, sa zabudlo na nespravodlivé krátenie dôchodku z prvého piliera. Všetci poistenci platia do prvého piliera 25 % svojich odvodov, nie 18. A keby sa takýmto spôsobom krátili dôchodky z prvého piliera sporiteľom, tak to v zásade znamená, že pre sporiteľa by sa mohol zvýšiť dôchodok z prvého piliera o 10 %, približne o 10 percent. Ak si spomenieme, tak sa nám znížili odvody do druhého piliera o viac ako polovicu. A toto je teda tá nespravodlivosť, že neupravilo sa zníženie v prvom pilieri, pritom to je kľúčové pre všetkých tých sporiteľov, ktorí pôjdu 1. 1. 2015 do dôchodku. Všetci vieme, že je to nespravodlivo nastavené, neadekvátne a vlastne oni budú do konca života odsúdení na nižší dôchodok. Pripomína mi to čas, keď boli takto ukrátení naši starodôchodcovia. Som si istá, že tento návrh prejde širšou podporou, a som si istá, že môže byť skutočne dobrým štartom pre začiatok anuitného trhu, ktorý bude na začiatku veľmi nízky, zhruba okolo 3 000 sporiteľov. Iné to bude však o pár rokov, kde sa počet sporiteľov dotiahne k stovkám tisíc. Dovtedy som si istá, že bude dosť príležitostí a priestoru, aby sa opäť otvorila otázka väčšieho dosahu sporiteľov k vlastným úsporám, najmä cez programový výber.
Toto je jedna vec, ktorú stále postrádam. Ak sa novele veľmi podrobne venujeme, máme rozpracované anuity, chýba mi tu podrobné rozpracovanie práve programového výberu, ktorú by som veľmi rada videla ako alternatívu k anuitnému riešeniu. Preto verím, že toto môže, pretože verím, že toto môže podnieti rovnako aj konkurenciu na trhu. Beriem to ako jednu veľkú perspektívnu oblasť, ktorá však ešte len čaká na svoju príležitosť.
Ešte raz zopakujem, že túto novelu s tými všetkými úpravami, ktoré sa tu prečítali a prečítajú, beriem ako dobrý štart a bude to aj myslím že naozaj veľmi dobré gesto, ak budeme vidieť, že aj tí, ktorí celých 10 rokov proti druhému pilieru bojovali, tak to budeme brať ako potvrdenie toho, že druhý pilier má opodstatnenie. Verím, že trh s anuitami sa rozbehne a že, ako som povedala, nájdu sa dostatočné dôvody na to, aby sa pozrelo možnože lepšie aj na programový výber, pretože tam si myslím, že sú ešte stále veľké medzery.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

5.6.2014 o 9:01 hod.

Ing.

Erika Jurinová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:14

Viliam Jasaň
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani podpredsedníčka. Oceňujem váš vecný tón vystúpenia a dotknem sa len jednej tej poznámky, kde ste hovorili, že čo malo byť. Áno, máte pravdu, malo to byť jasné už vtedy, ako budú vyplácané dôchodky z druhého piliera, keď boli ľudia masívnou kampaňou presviedčaní, aby do toho druhého piliera vstúpili. Už vtedy malo byť jasné každému z nich, kto tam vstúpi, a malo im byť povedané, že keď sa dožijete toho dôchodkového veku, tak vám peniaze z druhého piliera budú takto a takto a takto vyplácané. A mohli sme už byť oveľa, oveľa ďalej. A chápem aj to, že kritizujete, ale kritizujte nie súčasného ministra a jeho pracovníkov, ale tých, ktorí za tých 10 rokov toto už mali pripraviť, a určite súhlasím s vami. Aj to, že prax ukáže, že čo je nutné ešte zmeniť. A som presvedčený, že sa tak aj urobí, ak sa ukážu niektoré veci, že nie sú dobre nastavené, alebo že treba niečo meniť, tak v prospech ľudí sa to určite bude naprávať.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

5.6.2014 o 9:14 hod.

RSDr.

Viliam Jasaň

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:15

Erika Jurinová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Len veľmi v krátkosti. Áno, zopakujem opäť, že myslím si, že je to dobrý štart. To, že podmienky neboli nastavené úplne presne, je tak isto fakt. A je mi ľúto, že ani jedna vláda, veď aj vaša vláda bola medzitým štyri roky vo vláde, sa tohoto neujala. Je fakt, že sa to robí skutočne na poslednú chvíľu. Je to možno hanba pre každú jednu vládu, ktorá tu doteraz bola, ale jednoducho na niekoho to muselo vyjsť, vyšlo to na vás. A som rada, že ste sa široko otvorili, naozaj, a vypočuli hlavne všetky pripomienky. Je mi jasné, že vyhovieť na 100 % nie je možné nikomu a vždy tá váha kompromisu zohráva tú najväčšiu úlohu. V tomto si prístup k tejto novele cením.
Na druhej strane mi stále zostáva, ako je mi ľúto, že zameranie tejto novely bolo vyslovene na vyplácanie anuít. Toto mi bolo ľúto, keď som rozprávala v tom prvom čítaní, aj zostalo, pretože si myslím, že ľudia majú mať väčšiu možnosť rozhodovať si o svojich peniazoch.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

5.6.2014 o 9:15 hod.

Ing.

Erika Jurinová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:17

Viera Šedivcová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis

8.
Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som predložila pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Viery Šedivcovej, Jána Podmanického, Eriky Jurinovej, Jozefa Mihála, Ľudovíta Kaníka a Martina Chrena k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Je pod tlačou 895.
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým a menia a dopĺňajú niektoré zákony, sa mení a dopĺňa takto:
1.V čl. I 29. bode § 33 ods. 2 znie:
"(2) Vyplácanie dočasného starobného dôchodku a dočasného predčasného starobného dôchodku možno dohodnúť, ak súčet vyplácaných súm starobného dôchodku podľa osobitného predpisu, 3) predčasného starobného dôchodku podľa osobitného predpisu, 3) invalidného dôchodku podľa osobitného predpisu, 3) vdovského dôchodku podľa osobitného predpisu, 3) vdoveckého dôchodku podľa osobitného predpisu, 3) výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu, 38) invalidného výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu, 38a) invalidného dôchodku podľa osobitného predpisu, 38b) čiastočného invalidného dôchodku podľa osobitného predpisu, 38b) vdovského výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu, 38c) vdoveckého výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu, 38d) a obdobného dôchodku vyplácaného z cudziny ku dňu vyhotovenia ponuky podľa § 46a a sumy doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného dôchodku je ku dňu evidencie poznámky o uzatvorení zmluvy o poistení dôchodku, na základe ktorej sa bude vyplácať dočasný starobný dôchodok alebo dočasný predčasný starobný dôchodok, vyšší ako:
a) suma starobného dôchodku podľa osobitného predpisu 3) zodpovedajúca obdobiu dôchodkového poistenia v dĺžke 42 rokov, priemernému osobnému mzdovému bodu v hodnote 1,25 a dôchodkovej hodnote podľa osobitného predpisu 3) platnej ku dňu vyhotovenia ponuky podľa § 46a, ak najneskôr ku dňu vyhotovenia ponuky podľa § 46a sporiteľovi vznikol nárok na výplatu starobného dôchodku podľa osobitného predpisu 3) alebo predčasného starobného dôchodku podľa osobitného predpisu 3) znížených za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení a ku dňu evidencie poznámky o uzatvorení zmluvy o poistení dôchodku, na základe ktorej sa bude vyplácať dočasný starobný dôchodok alebo dočasný predčasný starobný dôchodok, je súčet sumy starobného dôchodku podľa osobitného predpisu 3) alebo predčasného starobného dôchodku podľa osobitného predpisu 3) neznížených z dôvodu súbehu s inou dôchodkovou dávkou a znížených za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení ku dňu vyhotovenia ponuky podľa § 46a a sumy doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného dôchodku sporiteľa vyšší ako suma jeho starobného dôchodku podľa osobitného predpisu 3) alebo jeho predčasného starobného dôchodku podľa osobitného predpisu 3) neznížených z dôvodu súbehu s inou dôchodkovou dávkou a neznížených za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení ku dňu vyhotovenia ponuky podľa § 46a alebo
b) štvornásobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu 37), ak najneskôr ku dňu vyhotovenia ponuky podľa § 46a sporiteľovi nevznikol nárok na výplatu starobného dôchodku podľa osobitného predpisu 3) alebo predčasného starobného dôchodku podľa osobitného predpisu 3) znížených za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení a ku dňu zaevidovania poznámky o uzatvorení zmluvy o poistení dôchodku, na základe ktorej sa bude vyplácať dočasný starobný dôchodok alebo dočasný predčasný starobný dôchodok, má uzatvorenú zmluvu o poistení dôchodku, na základe ktorej sa má vyplácať doživotný starobný dôchodok alebo doživotný predčasný starobný dôchodok, zo sumy jednorazového poistného najmenej v hodnote 50 % sumy uvedenej v certifikáte, na základe ktorého bola vyhotovená ponuka tohto doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného dôchodku; § 45 ods. 5 sa nepoužije.".
Veta "Poznámky pod čiarou k odkazom 36b, 36c, 38, 38a a 38b znejú:" sa nahrádza vetou "Poznámky pod čiarou k odkazom 36b, 36c, 38, 38a až 38d znejú:" a dopĺňajú sa poznámky pod čiarou k odkazom 38c a 38d, ktoré znejú:
"38c) § 46 a 129 zákona č. 328/2002 Z. z. a v znení zákona č. 80/2013 Z. z.
" 38d) § 51 a 129 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Navrhovaná úprava nadobúda účinnosť 1. januára 2015. V súvislosti s navrhovanou zmenou je potrebné vyňať na osobitné hlasovanie bod 7 zo spoločnej správy.
2. V čl. I 30. bode § 33a ods. 2 znie:
"(2) Vyplácanie starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku programovým výberom možno dohodnúť, ak súčet vyplácaných súm starobného dôchodku podľa osobitného predpisu, 3) predčasného starobného dôchodku podľa osobitného predpisu, 3) invalidného dôchodku podľa osobitného predpisu, 3) vdovského dôchodku podľa osobitného predpisu, 3) vdoveckého dôchodku podľa osobitného predpisu, 3) výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu, 38) invalidného výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu, 38a) invalidného dôchodku podľa osobitného predpisu,38b) čiastočného invalidného dôchodku podľa osobitného predpisu, 38b) vdovského výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu, 38c) vdoveckého výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu, 38d) a obdobného dôchodku vyplácaného z cudziny ku dňu vyhotovenia ponuky podľa § 46b alebo ku dňu podania žiadosti podľa § 46d a sumy doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného dôchodku je ku dňu evidencie poznámky o uzatvorení dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom vyšší ako
a) suma starobného dôchodku podľa osobitného predpisu 3) zodpovedajúca obdobiu dôchodkového poistenia v dĺžke 42 rokov priemernému osobnému mzdovému bodu v hodnote 1,25 a dôchodkovej hodnote podľa osobitného predpisu 3) platnej ku dňu vyhotovenia ponuky podľa § 46b alebo ku dňu podania žiadosti podľa § 46d, ak najneskôr ku dňu vyhotovenia ponuky podľa § 46b alebo najneskôr ku dňu podania žiadosti podľa § 46d sporiteľovi vznikol nárok na výplatu starobného dôchodku podľa osobitného predpisu 3) alebo predčasného starobného dôchodku podľa osobitného predpisu 3) znížených za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení a ku dňu evidencie poznámky o uzatvorení dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom je súčet sumy starobného dôchodku podľa osobitného predpisu 3) alebo predčasného starobného dôchodku podľa osobitného predpisu 3) neznížených z dôvodu súbehu s inou dôchodkovou dávkou a znížených za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení ku dňu vyhotovenia ponuky podľa § 46b alebo ku dňu podania žiadosti podľa § 46d a sumy doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného dôchodku sporiteľa vyšší ako suma jeho starobného dôchodku podľa osobitného predpisu 3) alebo jeho predčasného starobného dôchodku podľa osobitného predpisu 3) neznížených z dôvodu súbehu s inou dôchodkovou dávkou a neznížených za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení ku dňu vyhotovenia ponuky podľa § 46b alebo ku dňu podania žiadosti podľa § 46d alebo
b) štvornásobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu, 37) ak najneskôr ku dňu vyhotovenia ponuky podľa § 46b alebo najneskôr ku dňu podania žiadosti podľa § 46d sporiteľovi nevznikol nárok na výplatu starobného dôchodku podľa osobitného predpisu 3) alebo predčasného starobného dôchodku podľa osobitného predpisu 3) znížených za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení a ku dňu zaevidovania poznámky o uzatvorení dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom, má uzatvorenú zmluvu o poistení dôchodku, na základe ktorej sa má vyplácať doživotný starobný dôchodok alebo doživotný predčasný starobný dôchodok zo sumy jednorazového poistného najmenej v hodnote 50 % sumy uvedenej v certifikáte, na základe ktorého bola vyhotovená ponuka tohto doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného dôchodku; § 45 ods. 5 sa nepoužije.".
Navrhovaná úprava nadobúda účinnosť 1. januára 2015.
V súvislosti s navrhovanou zmenou je potrebné vyňať na osobitné hlasovanie bod 10 zo spoločnej správy.
3. V čl. III sa za bod 3 vkladá nový 4. bod, ktorý znie:
"4. V § 66 ods. 3 a 4 znejú:
"(3) Ak poistenec bol dôchodkovo poistený po splnení podmienok nároku na starobný dôchodok a poberal tento dôchodok alebo jeho časť, suma starobného dôchodku odo dňa žiadosti o určenie sumy starobného dôchodku sa určí tak, že k sume starobného dôchodku vyplácaného ku dňu tejto žiadosti sa pripočíta suma určená ako súčin súčtu jednej polovice osobných mzdových bodov získaných za obdobie dôchodkového poistenia počas poberania starobného dôchodku alebo jeho časti a aktuálnej dôchodkovej hodnoty platnej ku dňu tejto žiadosti.
(4) Ak poistenec bol dôchodkovo poistený bez poberania starobného dôchodku alebo jeho časti v období nasledujúcom po období, v ktorom poberal starobný dôchodok alebo jeho časť, suma starobného dôchodku odo dňa žiadosti o určenie sumy starobného dôchodku sa určí tak, že k sume starobného dôchodku vyplácaného ku dňu zastavenia výplaty starobného dôchodku sa pripočíta suma určená ako súčin súčtu jednej polovice osobných mzdových bodov získaných za obdobie dôchodkového poistenia počas poberania starobného dôchodku alebo jeho časti a aktuálnej dôchodkovej hodnoty platnej ku dňu tejto žiadosti a suma určená ako súčin súčtu osobných mzdových bodov získaných za obdobie dôchodkového poistenia, bez poberania starobného dôchodku alebo jeho časti aktuálnej dôchodkovej hodnoty platnej ku dňu tejto žiadosti.
Takto určená suma starobného dôchodku sa zvýši o 0,5 % za každých 30 dní dôchodkového poistenia získaných po vzniku nároku na starobný dôchodok, bez poberania tohto dôchodku alebo jeho časti."."
Navrhovaná zmena nadobúda účinnosť 1. januára 2015. V súvislosti s vložením novelizačného bodu, sa vykoná prečíslovanie novelizačných bodov a toto prečíslovanie sa premietne do čl. VII o účinnosti zákona.
Odôvodnenie k bodu 1 a 2: V bodoch 1 a 2 sa navrhuje úprava podmienok na výplatu dočasného dôchodku a dôchodku vyplácaného programovým výberom. Sporiteľ, ktorý bude mať záujem o výplatu dôchodkov v týchto formách a zároveň má priznaný starobný dôchodok, alebo predčasne starobný dôchodok z prvého piliera znížený za obdobie účasti v druhom pilieri, bude musieť splniť kumulatívne nasledujúce dve podmienky.
Odôvodnenie 1. Suma jeho kráteného dôchodku z prvého piliera, kráteného z titulu účasti v druhom pilieri, musí byť v súčte s jeho doživotným dôchodkom z druhého piliera vyššia než suma jeho nekráteného dôchodku z prvého piliera, to znamená, pre takého sporiteľa platí, že sa mu oplatilo vstúpiť do druhého piliera, pretože ho v súhrne s kráteným dôchodkom z prvého piliera zabezpečí lepšie, než keby do druhého piliera nikdy nevstúpil a poberal by iba nekrátený dôchodok z prvého piliera.
Zdôvodnenie k bodu 2: Úhrn súm jeho doživotných dôchodkov (druhý pilier, prvý pilier, výsluhové dôchodky) je vyšší než suma, ktorá zodpovedá fiktívnemu starobnému dôchodku z prvého piliera vypočítaného ako súčin 42 rokov dôchodkového poistenia, priemerného osobného mzdového bodu 1,25 a dôchodkovej hodnoty platnej k predmetnému dňu. Pre väčšinu sporiteľov sú určené práve tieto dve kumulatívne podmienky, ktoré vytvárajú podmienky na to, aby sa programový výber (ako i dočasný dôchodok) mohol vyplatiť takému sporiteľovi, ktorý je doživotne zabezpečený v primeranej výške ( elatívne aj absolútne; relatívne minimálne vo výške dôchodku, ktorú by mal, ak by do druhého piliera nevstúpil, a absolútne vo výške, ktorá neumožní, aby mu mohol vzniknúť nárok na dávku v hmotnej núdzi) a ktorý v zásade solidarizuje s nízko príjmovými poistencami prostredníctvom redukcie priemerného osobného mzdového bodu (POMB) a preto má z prvého piliera nižší dôchodok. To znamená, že jeho priemerný osobný mzdový bod je najmenej 1,25.
Existuje však určitá skupina sporiteľov, ktorí by nemuseli mať starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok znížený za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení v prvom pilieri (napríklad poberateľ starobného dôchodku, ktorý vstúpil do druhého piliera po priznaní dôchodku alebo poistenec - sporiteľ, ktorý nepožiadal o výplatu starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku). Títo vzhľadom na to, že na nich nie je možné uplatniť podmienky uvedené v písm. a), musia mať stanovené iné podmienky uvedené v písm. b) s tým, že aj takíto sporitelia musia použiť časť prostriedkov na zakúpenie anuity.
Uvedené nastavenie zároveň umožní potrebný rozvoj anuitného trhu (de facto povinná anuita pre každého) pri súčasnom zvýšení okruhu sporiteľov, ktorí budú mať nárok na programový výber. Zároveň by to mohlo motivovať dôchodkové správcovské spoločnosti, aby zabezpečili zhodnotenie vo svojich fondoch aspoň na úrovni vnútornej výnosnosti prvého piliera, a sporiteľov, aby sa o zhodnocovanie úspor v druhom pilieri viacej zaujímali.
Odôvodnenie k bodu 3: Predmetným opatrením sa umožňuje poistencom, ktorí po priznaní starobného dôchodku z prvého piliera ďalej pracujú, požiadať o tzv. prepočet sumy starobného dôchodku raz ročne, bez ohľadu na to, či výkon zárobkovej činnosti ukončia, alebo v ňom pokračujú, čo im umožní maximálne raz ročne zvýšiť si sumu vyplácaného dôchodku. V súčasnosti je prepočet sumy starobného dôchodku možný len na základe dôchodkového poistenia, to znamená v zásade po ukončení zárobkovej činnosti. Uvedená zmena súvisí rovnako aj s navrhovanou úpravou podmienok na výplatu dočasného dôchodku, respektíve na výplatu dôchodku programovým výberom, (bod 1 a 2). Pracujúcim dôchodcom, ktorým bol starobný dôchodok priznaný pred ich vstupom do druhého piliera a ktorým od ich vstupu do druhého piliera nezaniklo dôchodkové poistenie a nepožiadali z tohto titulu o tzv. prepočet sumy starobného dôchodku (to znamená, tým pádom nemajú krátený starobný dôchodok z prvého piliera za obdobie účasti v druhom pilieri), sa umožní, aby pri skúmaní splnenia podmienok na výplatu dočasného dôchodku, respektíve programového výberu, mohlo byť u nich posudzované, či spĺňajú podmienku uvedenú v § 33 ods. 2 písm. a), respektíve § 33a ods. 2 písm. a). To znamená v princípe, či úhrn ich kráteného dôchodku z prvého piliera a doživotného dôchodku z druhého piliera je vyšší než ich suma neskráteného dôchodku z prvého piliera. Bez zmeny navrhovanej v bode 3 by v prípade záujmu o dočasný dôchodok, respektíve programový výber museli takíto dôchodcovia ukončiť výkon zárobkovej činnosti.
Skončila som, ďakujem.

Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

5.6.2014 o 9:17 hod.

Mgr.

Viera Šedivcová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:38

Ľudovít Kaník
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážená pani podpredsedníčka, vážený pán minister, pani poslankyne, páni poslanci, stojíme teraz po viac než desiatich rokoch, pri vykonaní záverečného, záverečnej bodky za dôchodkovou reformou, ktorá sa začala pred vyše desiatimi rokmi. Tá cesta bola dlhá, bola mnohokrát náročná, komplikovaná, sprevádzaná množstvom politických debát, diskusií, súbojov aj zmien, nie vždy pozitívnych, nie vždy dobrých, ale napriek niektorým odbočkám, ktoré, ako iste viete, určite neschvaľujem a nepovažujem za správne, tá cesta stále pokračovala a išla dopredu. A to je dôležité. To je dôležité a podľa mňa aj tak veľmi, veľmi symbolické, že najzávažnejšiu zmenu dôchodkového systému, ktorá sa v tejto krajine vykonala a ktorá tento systém a aj verejné financie a mnoho ďalších vecí ovplyvní na dlhé, dlhé roky dopredu, na desaťročia, bola začatá jednou vládnou garnitúrou, druhou Dzurindovou vládou v čase, keď som bol minister, a dokončená je druhou Ficovou vládou, kde sedím ako poslanec opozície. A na tomto príklade si môžme povedať a vidieť, že pri tých skutočne zásadných veciach, pri veciach, ktoré presahujú horizont jednej vlády, pri veciach, ktoré naozaj majú hlboký zásah do ekonomiky krajiny, je dobré vedieť mať nadhľad.
Vedieť vidieť dopredu, vedieť prekročiť a mať schopnosť prekročiť vlastný politický tieň a nehrať len tú obvyklú hru, opozícia kričí na vládu, že je všetko zlé, a keď sa karty obrátia a vlády sa vymenia a aj z opozície sa stane vládna väčšina, tak sa to zopakuje. To je obvyklá politická hra, ktorá zrejme nie je vlastná len nášmu parlamentu, ale napriek tomu existujú tu svetielka, iskierky nádeje aj iného spôsobu nazerania na veci, najmä vo veciach, ktoré naozaj sú strategického charakteru a dlhodobého významu.
Zmena dôchodkového systému je presne takým, takým niečím, pretože robíme zmenu dôchodkového systému nie preto, aby sme získali politické body pre najbližšie voľby, nie preto, aby sme zlepšili situáciu dôchodcov, ktorí dnes alebo zajtra idú do dôchodku, ale aby sme mysleli na to, že dôchodok je vec, ktorá sa dotýka státisícov ľudí, miliónov v tejto krajine. Dotýka sa tých skupín, ktoré už majú svoj aktívny život za sebou, ktorí, pre ktorých je dôchodok a príjmy z tohto dôchodku častokrát jediným príjmom, ktorý zabezpečuje ich životnú úroveň. Zároveň platí, že napriek tomu, že kto z nás by nechcel dať každému všetko, čo potrebuje, aby sa mal dobre a aby žil spokojne, vieme, že vždy naše želania a priania sú obmedzené a limitované možnosťami, ktoré existujú. Možnosťami reálnej ekonomiky, ktorú tento štát má, schopnosťou produkovať zdroje na zabezpečenie dôchodkov súčasných aj budúcich dôchodcov. A s tým je spojená nutnosť hľadania nástrojov a ciest ako takéto fungovanie a financovanie generácie na dôchodkoch zabezpečiť.
Robí to celý svet, nerobíme to len my a každý stojí pred touto výzvou. My sme mali to šťastie, že ešte skôr, ako sme sa dostali do totálnej krízy, do totálneho tlaku, finančného tlaku ako zabezpečiť financovanie dôchodkov a ešte skôr, ako financovanie dôchodkov sa stalo obrovským problémom verejných financií, ktoré spôsobujú zadlžovanie mnohých krajín a enormné zadlžovanie mnohých krajín, sme našli silu, odvahu a cestu ako začať s postupnou premenou systému na nový, modernejší. Ako som už povedal, táto cesta bola spojená, a je to prirodzené, s hlbokými politickými diskusiami, aj odbornými. A táto cesta stále nekončí a bude pokračovať. Ale dnes budeme schvaľovať zákon, ktorý dá bodku a uzavrie ten oblúk dôchodkovej reformy.
Začal sa vytvorením systému sporenia na dôchodok. Systému, kde ľudia už nie sú odkázaní len na to, koľko odvedú do verejného systému aktuálni pracujúci, aby sa tieto peniaze okamžite a bezo zbytku, naopak, s deficitom, žiaľbohu, rozdelili medzi existujúcich dôchodcov, ale začal sa systém, kde každý počas svojho aktívneho života si postupne vytvára zdroje. Časť prostriedkov, ktoré sa pred tým rozplývali vo verejnom systéme, sa stáva súkromným majetkom. Tieto zdroje sa zhodnocujú, tvoria ako vlastníctvo pevný základ budúcich, budúceho majetku a budúcich zdrojov daného dôchodcu. A dnes sme v situácii a v bode, kedy prijímame zákon, ktorý hovorí o tom, ako sa tieto nasporené zdroje, z tejto sporivej fázy zmenia na vyplácané dôchodky. Ako a za akých podmienok sa stanú doživotným dôchodkom, ktorý ľudia budú prijímať a ktorý bude zabezpečovať ich trvalý zdroj na dôchodkoch.
Je to dobré, že tento zákon sme mali možnosť diskutovať, že sme mali možnosť predkladať návrhy, že sa naplnilo a napĺňa prostredníctvom pozmeňovacích návrhov, ktoré tu zazneli a ktoré som aj ja podpísal a ďalší moji kolegovia z opozície, že sa napĺňa to, po čom som volal od samého začiatku diskusie o tomto zákone: robme tento zákon alebo vláda nech robí tento zákon s dôrazom na odbornosť a nie na politiku a hľadajme dobrý kompromis, pretože ideál neexistuje, samozrejme. Vždy sú obmedzenia, vždy sú limity, vždy môžu byť rôzne pohľady na to ako vec spraviť čo najlepšie.
A ja som veľmi rád, že po dlhých a rôznych diskusiách a argumentáciách sme taký dobrý kompromis našli. Áno, tento zákon môžem spokojne a spokojným svedomím podpísať vo forme pozmeňujúcich návrhov, ktoré boli predložené, a môžem za neho pokojne hlasovať. A budem za neho hlasovať a budú hlasovať za neho aj moji kolegovia, pretože tento zákon považujem za dobrý zákon v rámci existujúcich možností. (Reakcia z pléna.) Aj ju stále považujem, Béla. Ústavu aj jej zmenu považujem za dobrú a som rád, že som za ňu hlasoval. Ale keď chceš reagovať na mňa, prihlás sa vo faktickej poznámke. Vykrikovať z pléna... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.)

Laššáková, Jana, podpredsedníčka NR SR
Páni poslanci, poprosím vás.

Kaník, Ľudovít, poslanec NR SR
Vykrikovať z pléna je veľmi zábavné, ale asi trošku kontraproduktívne.

Laššáková, Jana, podpredsedníčka NR SR
Poprosím vás.
Nech sa páči, pán poslanec.

Kaník, Ľudovít, poslanec NR SR
Tá diskusia, ktorá samozrejme aj pri tomto zákone prebieha, tí kritici, ktorí reagujú na toto, ako keby v jednej časti zabúdali alebo nechceli, nechceli alebo sa tvárili, že nevedia o tom, aká architektúra systému, dôchodkového systému a druhého piliera bola od samého počiatku vybudovaná a ako bola nastavená. A potom vzniká častokrát cez médiá vo verejnosti dojem, že veci sú ináč, ako mali byť, alebo ináč, ako pôvodne boli zamýšľané. Médiá rady, samozrejme, poskytnú verejnosti nejaký dramatický obraz. A hlavne potrebujú toho, kto nesúhlasí a toho, kto teda predkladá nejaký návrh. Ale skúsme sa aj tu držať podstaty veci a faktov.
Dôchodkový systém od samého začiatku, a keďže som stál pri jeho zrode, tak naozaj viem, čo hovorím, nikdy nemal inú prioritu ako zabezpečiť trvalý a stály a pravidelný každomesačný zdroj finančných prostriedkov pre dôchodcu. Dôchodkový systém a druhý pilier špeciálne nikdy nebol myslený ako nejaká pokladnička alebo hlinené prasiatko, do ktorého padajú peniažky, pretože v druhom pilieri na to, aby človek mal peniaze v druhom pilieri, nemusí vynaložiť ani cent z vlastných zdrojov, z tých, ktoré dostáva cez výplatu, ktoré by mohol povedzme použiť na niečo iné, niečo si kúpiť alebo nejak ináč ich využiť. Sú to prostriedky, ktoré sa stali jeho majetkom práve vďaka tomu, že druhý pilier začal existovať. O tie percentá, ktoré sa presúvajú z predtým verejných zdrojov na osobné účty občanov, o tie sumy každý mesiac je majetok, súkromný majetok konkrétneho občana väčší. A o to sa de facto znížilo jeho odvodové zaťaženie, pretože to už nie je, sú odvody, ktoré idú do verejného systému, ale je to súčasť jeho majetku, ktorý sa odkladá na jeho dôchodok, na jeho budúci dôchodok. A až dneska sa niekto sa snaží poukazovať a hovoriť o tom, že tieto peniaze by mali ľudia si zobrať, tak zabúda na to, na tú pravú podstatu dôchodkového systému. To nie je sporiteľnička, to nie je hlinené prasiatko, ktoré pri odchode do dôchodku daný človek rozbije a teraz odíde na cestu okolo sveta alebo si kúpi niečo alebo daruje svojim vnúčatám nejaké peniaze alebo dary. V prvom rade tento systém musí zabezpečiť pravidelný každomesačný príjem, ktorý každý mesiac bude zabezpečovať zdroje pre daného dôchodcu, aby sa primerane jeho predchádzajúcim príjmom a životnej úrovni zabezpečila aj v starobe adekvátna životná úroveň v rámci tých možností, ktoré ekonomika a systém môže poskytnúť.
Zlejú sa príjmy z prvého piliera, zlejú sa príjmy z doživotnej anuity, to znamená, doživotného dôchodku, ktoré poskytuje životná poisťovňa, a tieto príjmy tvoria každomesačný príjem. To je a vždy bola podstata dôchodkovej reformy. Jej nóvum mimo samotného, samotnej podstaty systému, že priebežné míňanie je nahradené sporením, spočíva v tom, že existuje viac možností, ako si tieto príjmy, ako tieto príjmy človek môže využívať, ale nie, ako som povedal, na nejakú okamžitú spotrebu. Ale aby sme vyšli v ústrety naozaj individuálnym predstavám každého jednotlivca, tak tam vždy bol a existoval aj programový výber. Programový výber ale neznamená jednorazová spotreba. Programový výber je terminus technicus, ktorý znamená, že poviem si, dohodnem sa sám individuálne, keďže mám istý objem prostriedkov, že tieto prostriedky mi budú vyplácané v lehote povedzme 10, 15, 20 rokov v každomesačných dávkach, takých a takých, a kým budú vyplácané, tak tie, ktoré sú naďalej odložené, sa určite budú ďalej zhodnocovať, budú ďalej investované a bude ďalej prinášať výnosy a o to sa bude ich objem zväčšovať.
Ale, a to zdôrazňujem a podčiarkujem, samozrejme až potom, keď je zabezpečené to základné, doživotná výplata dôchodku. Doživotný súbeh zdrojov z dvoch prameňov z prvého piliera, z druhého piliera, ktorý sa zlieva do jednej príjmovej zložky pre dôchodcu, ktorý mu dáva primeranú istotu. Keď dosiahne tento, túto métu, potom je oprávnené poskytnúť mu absolútnu vôľu a slobodu v nakladaní s tými zvyšnými prostriedkami vo voľbe svojich životných stratégií. Ide opäť, a to zdôrazňujem, nepôjde a nejde o to, aby došlo k jednorazovej spotrebe a výberu daných prostriedkov. Ale to predtým vždy bolo a je základom.
Tá diskusia sa prirodzene vedie o tom, kde je tá rozumná hranica, ktorou štát cez zákon limituje možnosti a prístup skupine ľudí k daných prostriedkom. Áno, tu je potrebné nejakú hranicu stanoviť nejakým spôsobom. A o tom sa viedla aj najväčšia diskusia pri schvaľovaní tohto alebo pri príprave tohto zákona. Kde je ten rozumný kompromis, kde je tá rozumná hranica, aby sa zabezpečil aj dostatočný príjem pravidelných a stálych príjmov a zároveň ešte umožnil čo najväčšiemu množstvu ľudí prístup k iným, inému slobodnému využitiu ostatných prostriedkov. Nebolo by rozumné dvíhať túto hranicu príliš vysoko, nebolo by rozumné stláčať ju príliš nízko, pretože naozaj musíme predovšetkým myslieť na to, aby tie zdroje vytvorili priestor na spokojný, spokojné dožitie primerané možnostiam, ktoré tu boli.
Keď niekto namieta a hovorí o tom, že to sú súkromné peniaze daného občana, veď môže si s nimi robiť čo chce, tak v prvom pláne by to aj mohlo byť pravda, pretože je pravda, že sú to súkromné peniaze daného občana. Ale musíme si uvedomiť ten proces, akým sa a kedy a prečo sa súkromnými stali. Ony sa nestali súkromnými preto, ako som povedal, aby niekto rozbil na konci dňa prasiatko a išiel na dobrý žúr. Stali sa súkromnými bez vynaloženia čo i len jedného centu z vlastných disponibilných zdrojov tým, že spoločnosť dospela do štádia, že priebežný systém nedokáže vygenerovať dostatok zdrojov na to, aby uživil v primeranom rozsahu a primeranou výškou existujúcich dôchodcov. Čiže tento systém musel byť nahradený niečím iným. A najlepší spôsob sa našiel, ktorý sa našiel, je sporenie. A sporiť a chrániť tieto úspory je najlepšie ako súkromné úspory, ktoré ako súkromné vlastníctvo chráni ústava so všetkými náležitosťami, ktoré k tomu patria a možnosťami, ktoré potom k tomu dáva. Ale tento, táto operácia vykonaná z rozhodnutia štátu, z rozhodnutia politikov, ktorá dala do rúk ľudí nový príjem, nový majetok, bola za účelom zabezpečenia ich pravidelného príjmu. Preto je tam oprávnené isté obmedzenie dispozície s týmito prostriedkami mimo tohoto zamýšľaného zámeru. Ten zamýšľaný zámer je zabezpečiť pravidelný príjem v čo najvyššom rozsahu pre dôchodcov. Toto je zamýšľaný zámer. A tento musíme sledovať do samého konca. Toto je podstata veci a takto musíme všetci rozmýšľať.
Ja som rád, že v tomto rozmýšľame asi naozaj rovnako. Môžme skutočne debatovať o technikách, môžme debatovať o parametroch, môžme debatovať o jednotlivostiach, ale filozofia je rovnaká. A to je dobré. To je dobré, lebo naozaj nie je cesta, až chceme niečo urobiť pre ľudí, len sa tu vzájomne napádať. Ja nikdy som takú politiku nerobil, neviedol. Vždy keď som kritizoval, tak s cieľom veci zlepšiť alebo poukázať na riziká, ktoré prípadným návrhom vznikajú. A keď som čokoľvek predkladal, tak isto so snahou získať pre to podporu, lebo je to dobrý návrh. A budem tak pokračovať aj ďalej. Lebo to je jediná cesta.
My tu nie sme – keď takú malú odbočku si dovolím, lebo včera v debate s jedným mojím kolegom vyplynula takáto otázka, prečo som hlasoval napríklad o novele ústavy tak, ako som hlasoval –, my tu nie sme na to, aby sme si chránili vlastnú kožu pred médiami, pred voličmi, pred občanmi. My tu nie sme na to, aby my sme vyzerali dobre a aby sme tu hrali divadielko, za ktoré od niekoho získame potlesk. My sme tu zvolení na to, aby sme nastavovali vlastnú kožu. Aby sme za ľudí, ktorí nás sem zvolili, boli ochotní nastaviť kožu. Aj schytávať údery, škrabance, zranenia, pretože my sme tu na to, aby sme ich chránili a tak rozhodovali. A niekedy aj proti, možno, alebo aj nepopulárnymi krokmi, rozhodnutiami alebo aj za cenu dočasného neporozumenia istej skupiny ľudí, pretože populárnejšie sa zdá niečo iné. Takže ja budem tak pokračovať a budem sa snažiť pomáhať dobrým myšlienkam a dobrým veciam na svetlo božie a, naopak, brániť tým zlým. A budem rád, keď voči vládnej väčšine bude ochota počúvať zo strany opozície návrhy, ktoré nemajú cieľ torpédovať, ale majú cieľ napomáhať, vylepšovať a dospievať k dobrým kompromisom. Tu sme sa naozaj zhodli na kompromise, keď poviem za opozíciu, väčšinovo.
A bol by som rád, keby sme v takejto ceste pokračovali, pretože máme ešte niekoľko mét pred sebou, ktoré je možné dosiahnuť. Tou ďalšou métou po schválení tohto zákona, ktorým sa zavŕši, ako som povedal, dôchodková reforma, je stabilizácia dôchodkového systému prostredníctvom ústavného zákona o ochrane dôchodkov z prvého aj druhého piliera a o fixácii základných parametrov. Aj tu sme veľmi ďaleko v dohodách, filozofii a nazerania na veci. A teraz tu treba len politickú vôľu a odvahu takýto zákon schváliť a dať ľuďom istotu. Istotu, ktorá presiahne čas jednej vlády, aj dvoch, aj troch, aj viacerých, a ktorá vojde do histórie opäť ako vec, kde sa boli schopní ľudia z obidvoch strán politického spektra dohodnúť v záujme budúcnosti, v záujme všetkých občanov Slovenska, pretože všetkých občanov Slovenska sa dôchodkový systém týka a bude týkať. Všetci raz zostarneme, všetci raz budeme dôchodcami, naše deti budú dôchodcami, aj ich deti budú dôchodcami, ktorí sa toho dožijú. Ale aj v tomto je tu myslené na veci, aj tento návrh zákona cez pozmeňovacie návrhy prináša vylepšenia a dobré zmeny v prospech naozaj ľudí, ktorí tu sú.
Takže, vážené dámy, vážení páni, prepáčte mi, že som, keďže zákon je pripravený, sa nesústredil na detaily, parametre technické, na vysvetľovanie vzorcov a postupov, ktoré sú témou pre odborníkov a boli témou na našich rokovaniach, ale pokúsil som sa popísať filozofiu a zmysel celého nášho snaženia, ktoré začalo pred desiatimi rokmi a je dovŕšené alebo sa stáva, je dovršované práve prijatím tohto zákona. A môžem len zopakovať, že budem za tento návrh zákona hlasovať.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

5.6.2014 o 9:38 hod.

Ing.

Ľudovít Kaník

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:01

Darina Gabániová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán poslanec, je úžasné, aký ste vy húževnatý, verný a charakterný človek, čo sa týka starania sa o svoje bábätko - dôchodcovské správcovské spoločnosti a teda druhý pilier. Skutočne ste sa snažili vyšperkovať tam všetky možné možnosti, aby boli postihnuté všetky eventuality, všetky skupiny takzvaných sporiteľov. Najprv hovoríte, že pokladnička, potom nechcete ju rozbiť, najprv sú sporitelia, čo podľa mňa prislúchalo len dôchodcom, ktorí využívajú spôsob zabezpečenia v treťom pilieri. Toto nie sú sporitelia. Ale nebudeme sa tu teraz hádať o slovíčka, lebo to už je otravné.
Pán poslanec, nepochybujem o tom, že všetky tie eventuality budú náležite využívané a náležite potom okliešťované, rušené, čistené, aby vaši, ako by som povedala, sympatizanti alebo horlitelia boli uspokojení. Viete veľmi dobre, že toto nebol spôsob riešenia dôchodkového zabezpečenia v našom štáte. Pretože tu sú chudobní ľudia. Osemdesiat percent ľudí trávi dovolenky doma, čo je prvý prejav chudoby, keď sa porovnávame s inými európskymi štátmi. Pozrite sa, ako pristúpili k riešeniam iné štáty, ktoré sú hospodársky na tom lepšie, čo sa týka voľby spôsobu, riešenia spôsobu voľby druhým pilierom, zavedením druhého piliera. V dnešnej dobe krízy, lebo vieme, že kríza je len, by som povedala, virtuálne zažehnaná, v dnešnej dobe takýmto spôsobom zveriť peniaze na podnikanie von a ešte k tomu nie vnútri, v štáte, aby sa investovali, ale von do spoločnosti a tak ďalej, to už nebudem... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

5.6.2014 o 10:01 hod.

MUDr. PhD.

Darina Gabániová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:03

Alojz Hlina
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Poviem, možno som si to mohol aj odpustiť, ale ja žasnem, normálne žasnem, že po tomto príspevku som mal pocit povedať, že: a prihlášku si vyzdvihnite v kancelárii SMER-u v Banskej Štiavnici. Normálne, viete, keď hovorili o ústave, tak tam bolo potrebných 90 hlasov. Tomu som rozumel. Teraz potrebujú 70 hlasov a tu normálne nasadzujú hruď. Tuná pani Jurinová, tu normálne, ja som žasol. To mi pripomína zjazdy KSČ. Je šuviks, naozaj. Tu je kolega po hrudi, normálne (vyslovené s pobavením), skúsim, jak ste skočili na lep, úplne ste skočili na lep. Toľko politickej naivity, čo tu sme teraz videli, som ešte nevidel. Pokúsim sa vysvetliť prečo v mojom vystúpení.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

5.6.2014 o 10:03 hod.

Alojz Hlina

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:04

Ľudovít Kaník
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
No, ďakujem, aj keď není za čo. Teraz k tým, čo komentovali moje vystúpenie. Pani Gabániová, čo na to povedať? Akože, načo to bolo dobré, to vaše vystúpenie? Dve veci z neho vyplynuli. Že tomu nerozumiete . A potom jedno je také príslovie: podľa seba, súdim teba. Takže myslím si, že toto je vaše videnie politiky, prístupu k veciam a motivácií k tomu, čo sa tu má diať.
A, Lojzo, ako dobre, tvoja politika môže byť taká, že proste strieľam po všetkom, čo sa pohne, hlava-nehlava. Ale moja taká nie je. Ja hľadám riešenia. To považujem za zmysel politiky. Hľadať riešenia, dobré riešenia. A keď také riešenia nájdem, mne vôbec nevadí, kto sa zhodne na týchto dobrých riešeniach. Na zlých riešeniach sa nezhodnem s nikým, ani s tebou, ani s iným opozičným poslancom. A na dobrých riešeniach sa rád zhodnem aj s tebou, aj so všetkými opozičnými poslancami, keď budú takého názoru, aj so všetkými poslancami vládnej väčšiny. Pretože my sme tu na to, aby sme prijímali dobré alebo čo najlepšie riešenia v záujme ľudí. Nielen aby sme sa tu strieľali a rezali si krky.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

5.6.2014 o 10:04 hod.

Ing.

Ľudovít Kaník

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:06

Alojz Hlina
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia. Chcel som si urobiť ešte lepší prehľad o celom tomto navrhovanom po vystúpeniach titánov. Ešte posledný zostáva pán Chren z pohľadu, že kto tomu by mal rozumieť. Ale naozaj, už keby som jemne pokračoval, môj predchádzajúci rečník sa sústredil na, neviem, na čo sa vlastne sústredil.
Naozaj dovoľte mi povedať, že žasnem. Žasnem, že jak niekto úplne naivne skočil na lep a posväcuje, posväcuje jednu z najväčších habaďúr, a to som teda korektný, ktoré, aké kedy boli urobené v tejto krajine. A zbytočne v zásade. Úplne zbytočne. Však to je to, že pri tej ústave, tam to malo zmysel vytrpieť niečo, lebo to, bolo potrebných, hej. Tam tá poloha bola vyvážená, bola adekvátna, lebo bez druhého neurobil nič, hej. Tu len ste priskočili, aby ste čo? Nechápem, že aby čo bolo na konci, že prečo niekto priskočil?
A ja sa pokúsim povedať, že prečo potrebovali pani Jurinovú, prečo potrebovali pána Kaníka, prečo potrebovali pána Chrena na to, aby, že kde sa im to zíde. Dobre? Že prečo to je tak? Prečo toľká vôľa sa prejavila, hej, že ideme to robiť. Kaliňák je chytrý. Kaliňák nechá, neoberie všetky jablká, nechá naspodku nejaké zo dva, zo tri, čo hociktorý blbec dočiahne. Ten sa potom teší, že má jablko a je účastný celého projektu oberania, hej. Tuná bola zvolená iná taktika, že vystrelili veľa. Vedeli, že budú musieť ustúpiť, len čakali, kto na to skočí, aby potom ich mohli objať a pojať ako spoluautorov, čo sa zíde, lebo sa to zíde. Ja nikdy nechápem, že to niekto neprekukol, alebo že... A možnože to niekomu tak vyhovuje.
Vážení, skôr ešte, ako začnem, dovoľte mi uviesť, skôr ako sa niekto dôchodcom vôbec stane, tak musí robiť, hej. A pán minister, to vám musím odkázať, hej. Ja som vás interpeloval, ste tu neboli. By ste neverili, čo sa robí na Slovenskej pošte. Hentie chúďatá - poštárky sú nútené predávať losy, tie chúďatá - poštárky sú nútené otvárať účty v Poštovej banke, a keď ich neotvoria, tak im nevyplatia odmeny. Pán minister, povedzte mi jedno jediné ustanovenie v Zákonníku práce, ktoré, vy ste tak veľký obhajca, vy, socialisti: jak toto môžu socialisti urobiť? Dokonca uplatňujú princíp kolektívnej viny. Keď tá skupina tých poštárok neurobí, neotvorí do mesiaca tri účty, tak všetci nedostanú odmeny, časť tých odmien. To je kolektívna vina. Veď to si nedovolili, preboha, ani pomaly boľševici. Rozumiete? Chudák triedič, triedič musí predať mesačne losy za päť euro. Jak ten chudák triedič môže predať losy za päť euro, keď tam triedi niekde obálky? No, chudák, sám si ich kúpi. Prosím vás, som zvedavý, pán minister, či tam niekto, či už ste to rozdelili, tú poštu.Tu ju hryzie Penta, tam ju hryzie J&T? Vytunelujú ju celú. Tie poštárky, chúďatá, ešte pod rúškom ich zdravia ju tunelujú obludným spôsobom, ešte ich terorizujú, že majú predávať losy, terorizujú, že majú otvárať účty?! A ešte im podmieňujú odmeny tým? (Výkriky z pléna.) Prosím vás, to s tým súvisí. Som zvedavý, jak pán minister zareaguje. Na to, aby ste vôbec dôchodcom mohli byť, nech máte nejaký dôchodok, musíte niekde robiť. A keď robíte niekde tak, že vám podmieňujú výplatu tým, že pre tretí subjekt, ktorý v tom subjekte, v ktorom vy robíte, nič nemá, čo má ten poštár, prosím vás, s nejakou Poštovou bankou? Okrem toho, že vie, že ich tuneluje.
K samotnému návrhu. Ak sme sa teraz dopracovali k tomu, že plody a úspechy a to, čo bolo deklarované, sa dotkne 20 % ľudí, potom ergo otázka stojí, že čo tých 80 % ľudí? A tu niekde je pes zakopaný, lebo dneska sa, po nejak, všelijako sa to, už sa to menilo. Nakoniec ste sa dohodli za slávy, fanfár nejakej sumy, kde je možno uplatňovať programový výber. Niekde sú tie odhady na úrovni tých 20 % ľudí. Čiže v zásade zjednodušene môžem povedať, že pre týchto 20 % ľudí. Tie reklamy, ten pán Lasica s tými švajčiarskymi dôchodkami bol, v tomto sa trafil. Dvadsať percent ergo. Ale teraz rozprávame, kde je tých 80 percent? A to je ten kľúčový breakpoint: 80 % bude mať rovnaký dôchodok ako keby neboli v druhom pilieri? Alebo 80 % bude ma nižší dôchodok ako keby, tým, že sa dostali do druhého piliera, alebo časť z nich? A to je kľúčové.
A na túto otázku a ja vám poviem to na jednom príklade, vám to vymodelujem. Dve učiteľky išli do, spolu robili a išli spolu do dôchodku. Jedna uverila Lasicovi, druhá neuverila Lasicovi. Teraz im prídu platobné výmery. Tá, čo uverila Lasicovi, bude mať o 20 euro menší dôchodok, áno? Však je to tak? Je to tak, vážení. Tá, čo uverila Lasicovi, bude mať menší dôchodok. Povedzme si pravdu, je to tak.
Teraz, koľko taká pani, ktorá uverila pánovi Lasicovi, stretne denne ľudí a bude politicky pracovať, však? To je jedna vec. SMER povie: však to je reforma Kaníka, to je opozície, on sa, vôbec má tendenciu sa z toho vyviniť. Čo my s tým? Čo povie Ľudo Kaník? Alebo čo povie protistrana? Protistrana povie: pozor, to je problém vo výpočte, ako to vypočítali. A vy im krásne vrátite loptičku: jaký problém vo výpočte, však to spolu predkladali?! Ľudia majú tendenciu si veci zjednodušiť. Vy ste úplne svojím spôsobom geniálnym ťahom dosiahli to, že budú musieť (vyslovené s pobavením), proste celá vina, celá vina, všetko, kde sa čo šuchne, je a je iba na tej strane. A ja s ňou nič nechcem mať. Ja s týmto vôbec nič nechcem mať. Ja s týmto vôbec nič nechcem mať. Čiže neposudzujme to, že príde pani, ktorá uverila Lasicovi, má menší dôchodok. Ja s tým nič nemám, vážení, dobre? Čiže majú s tým, niekto, konkrétni ľudia, ktorí sa teraz nechali chytiť do pasce, do pasce, aby ste vy k tomu povedali: čo oni hovoria, aký výpočet, aká anuita? Však to boli spolupredkladatelia! A hotovo, to už ľuďom pre tú chvíľu, na tú chvíľu bude stačiť.
Ľuďom treba korektne povedať, že ak to nebude tých 80 %, tak to bude veľa percent ľudí, dostane menej, ako keby boli iba v prvom dôchodkovom pilieri. Ja si myslím, že by bolo korektné tým ľuďom poslať zároveň s tým výmerom, s tým platobným výmerom by bolo korektné tým ľuďom poslať papier: váš dôchodok bol vypočítaný na základe toho, že ste uverili pánovi Lasicovi. By som bol málo, ale dobre, budem o niečo možno korektnejší, alebo dobre, že ste uverili pánovi Lasicovi a spolupodieľate sa na tom, že sa nerodia deti. A treba to tým ľuďom korektne povedať. Tak to je. Som zvedavý, jak sa s tým bude kto politicky vysporiadavať. Ale máte to vymyslené dobre, až sa čudujem, že vám na to niekto skočí.
Už pre ochranu. Lebo viete, ak sa mlieko rozleje, tak je možné urobiť to, aby ste ho rýchlo pozbierali alebo aspoň vám nezatieklo, lebo to bude strašne smrdieť. Čiže už teraz, čo sa udialo, sa udialo. Ja stále si myslím, že aj peniaze v druhom dôchodkovom pilieri sú nedostatočne chránené. Sú. A možno budeme predkladať nejaké návrhy v tom smere, aby boli viacej. Ale stále na konci celej cesty druhého dôchodkového piliera a tých správcovských spoločností na konci ešte ako-tak ručí štát za to, že tie peniaze sú. Presunom do životnej poisťovne, a to je napríklad moja otázka: všetko stojí a padá na dobrom mene? Môžme s úspechom pochybovať o dobrom mene niektorých spoločností. To je, znamená, aké tam sú garancie poskytované pre tých sporiteľov? Pre tých, že i oni boli v zásade donútení si preniesť. Keď ma donútite si previesť peniaze niekam, akú ochranu používam, keď viem, že dneska už neplatí nič? Dneska už vedia aj firmy, ktoré, by jeden nepovedal, na druhý deň vedia zmiznúť z povrchu zemského. Ako sú tam chránené peniaze?
A druhá vec by ma zaujímala, aj taká technická vec, že neexistuje povinnosť pre životnú poisťovňu vám poslať tú centralizovanú ponuku. A keby sme pokračovali v tom, ja vám poviem, v zásade najcennejší, ja neviem, jak statusovo je to ten starobný dôchodca, poberateľ tej renty, tej anuity, najcennejší je bohatý prispievateľ do dôchodkových fondov s rakovinou sleziny. Prepáčte, ten je v zásade najcennejší pre životnú poisťovňu. A tento obrovský cynizmus sa ináč veľmi často používa. Dokonca sám Burian predstavoval jeden na nejakej diskusii, že riziko dlhovekosti. Viete, čiže my sa musíme vysporiadať, životné poisťovne sa musia vysporiadať s rizikom dlhovekosti. Čiže z pohľadu životnej poisťovne naozaj je najcennejší, najcennejší takýto šporiteľ. A úplne ich hrúza obchádza od nejakých kaukazských pastierov, ktorí žijú na jogurtoch a dožijú sa všetci po 150 rokov pomaly jak matuzalemi, a do, do tých fondov vkladali minimum. Z takých obchádza hrúza. A to je presne to, že mňa by zaujímalo, že čo potom, keď vám nepríde žiadna ponuka?
Pri tej príležitosti ma hneď aj napadá, že, aby bol kruh uzavretý, predpokladám, že aj Penta sa zúčastní alebo možno bude robiť životnú poisťovňu, lebo bola, v zásade má určitú veľkú zdrojovú bázu, podniká v zdravotníctve a má silnú zdrojovú bázu, aby mohla posielať primerané ponuky na poistenie. Keď si spravíte cez IHEL a cez zdrojovú bázu, ktorú má, si spraví skríning toho starobného dôchodcu a ušije vám na mieru naozaj tú ponuku. Napádajú ma aj ešte obludnejšie scenáre, ale nebudem ich spomínať, že prečo by bolo niekedy lepšie zdravotníctvo nechať tam, kde je, hej, v takom stave, v akom je, lebo však potom sa nedožijú ľudia toľko. Ale to už je, už naozaj na úrovni miernej paranoje. Ale jeden nikdy nevie v tejto krajine, jeden nikdy nevie v tejto krajine, pán minister, že čoho vy ste tu schopní. Jeden to nikdy nevie.
Úplne exemplárnym prípadom bolo, tie úžernícke...Ale však to treba povedať, to treba povedať. To, čo ste urobili ľuďom tejto krajiny. Vy ste ľudí tejto krajiny vydali do osídiel, chápadiel podvodníckeho kapitálu pomaly z celej Európy, vy ste ich vydali. Čiže nemám to presvedčenie, že nebudete, nadstavíte také parametre, aby niekomu nezáležalo na tom, aby vy ste riziko dlhovekosti neeliminovali. Lebo keď je riziko dlhovekosti, no tak budete mať, možno niekoho napadne, že ako sa vysporiadať s rizikom dlhovekosti. To je až obludné, však? Ale viete, aj to treba povedať. Ne, nemáte tam, nemáte tam, alebo povedzte, že máte, prekvapíte ma, že čo keď tomu šporiteľovi a tomu dôchodcovi nepríde ponuka. Čo potom? S tým ste rátali? Alebo nerátali ste? A samozrejme nepríde, tam ten bod zlomu je na úrovni niekde nejakých 700 euro. Kto by mal záujem o nejakého chudobného biedaka, ktorého ste zmagorili? Alebo ktorého zmagoril pán Lasica? Ktorý prispieval, chudák. Tomu normálne pripúšťate, že tých 1700 euro približne si môže aj zobrať. A podľa mňa to je... Riešite túto situáciu? Není to zase až tak veľa, tých 3000 budúcich dôchodcov v budúcom roku, ale stále je to určitý "inpactoman", nejaký dopad na niekoho, hej? On sa poteší, ale je to, neviem, rozmýšľal niekto v týchto intenciách, že tých najbiednejších z biednych, ktorým by sme mali teda, im vypla... Oni sa potešia, samozrejme, že sa potešia, lenže ako prišli, tak odišli. A to som zvedavý, že čo s tým, ako budete ďalej s tým narábať?
Celý, ja mám špecifický vzťah, a to som diplomat, k druhému dôchodkovému pilieru, tak to poviem, hej. Ja vychádzam z tejto premisy. Vy tiež máte svoj špecifický vzťah, ale zachutilo aj vám, zachutilo aj vám. A teraz ste potrebovali to domotať, dokrútiť tak, že nebude toho, kto je na vine. A vám sa to podarilo a opozícia vám na to naivne, úplne naivne skočila. Tomu sa čudujem.
Čiže mám určité otázniky v celom tomto systéme, lebo už tak to je. Už to mlieko nedáte naspäť do fľaše. Len čo s tým, hej? Tie nastavenia, ktoré môžu nastať, že ako sa s nimi vysporiadate, aby to nebol až taký prúser a naozaj tým ľuďom by ste, keď im pošlete ten platobný výmer, tým budúcim, budúci rok tým 3000 ľuďom by mal ísť aj taký sprievodný list. Korektné by bolo, podpísaný trebárs pánom Kaníkom, aj trebárs vami, že tento platobný výmer je vypočítaný na základe toho, ja teraz trošku zjednodušujem, uverili ste pánovi Lasicovi, že dostanete švajčiarske dôchodky.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

5.6.2014 o 10:06 hod.

Alojz Hlina

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:21

Monika Gibalová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec Hlina, odhalili ste a pomenovali ste ten sofistikovaný spôsob konštrukcie návrhu, tzv. anuitnej novely. Aj ja to vnímam ako obchod životných poisťovní, ktoré teraz veľmi potichučky v úzadí čakajú, ako dopadne hlasovanie. A potom bude môcť aj pán Burian nahlas odpovedať na otázku, či sa im oplatí vstúpiť do takéhoto kontraktu. Podľa tohto scenára, ako sa tu vyvíja aj za účasti niektorých opozičných poslancov tento kontrakt, sa určite oplatí. Ale čiastočne ste ma aj vyprovokovali, aby som nahlas povedala, že nie, ja sa nezdržím, ja budem zásadne proti.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

5.6.2014 o 10:21 hod.

PhDr. Mgr. PhD.

Monika Gibalová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video