48. schôdza

10.3.2015 - 18.3.2015
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

10.3.2015 o 13:07 hod.

JUDr. LL.M.

Daniel Lipšic

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:07

Daniel Lipšic
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán predseda, mám návrh, aby Národná rada požiadala vládu, aby predložila na rokovanie Národnej rady informáciu o možnostiach pomoci udelenia azylu, humanitárnej pomoci príslušníkom náboženských menšín na Blízkom východe ohrozených pôsobením Islamského štátu. Zároveň, aby Národná rada požiadala vládu o informáciu o kapacitných možnostiach zariadení v pôsobnosti Migračného úradu ministerstva vnútra. Pán predseda, toto nie je ani politická požiadavka, ale vieme, aká je situácia na Blízkom východe. Príslušníci náboženských menšín tam sú ohrozovaní na živote, mimoriadne je tam brutálna situácia. Viem, že ministerstvo vnútra má pomerne veľa voľných kapacít, našťastie, najmä na východnom Slovensku. My už sme v jednom programe niekoľko rokov, ktorý sa týka utečencov z tejto oblasti, ale dnes je situácia taká vážna, že by asi bolo dobré naprieč politickým spektrom hovoriť o tom, akú konkrétnu pomoc vieme týmto ľuďom a rodinám, ktoré sú prenasledované, poskytnúť.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

10.3.2015 o 13:07 hod.

JUDr. LL.M.

Daniel Lipšic

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:08

Mikuláš Huba
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Navrhujem, aby Národná rada požiadala vládu Slovenskej republiky predložiť ešte na túto schôdzu informáciu o jej účasti na rokovaniach o podobe Transatlantickej dohody o voľnom obchode a investíciách známej pod skratkou TTIP. Podávam tento návrh opakovane aj preto, lebo medzičasom sa kritika netransparentného prístupu k príprave tohto významného dokumentu ozvala aj zo strany poslancov za SMER - SD a preto predpokladám, že tentoraz nebude problém môj návrh prijať. Zároveň chcem upozorniť, že len do konca marca má vláda čas na splnenie príslušného uznesenia Národnej rady z 3. apríla 2002, v zmysle ktorého má vláda predkladať do 31. marca do Národnej rady správu o plnení národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja Slovenskej republiky. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

10.3.2015 o 13:08 hod.

prof. RNDr. CSc.

Mikuláš Huba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:09

Jozef Kollár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda, navrhujem do programu tejto schôdze doplniť bod - analýza politiky kvantitatívneho uvoľňovania Európskej centrálnej banky a jej dopady na ekonomiku eurozóny - a navrhujem, aby k tomuto prerokovanému bodu bol pozvaný Národnou radou na rokovanie pléna aj guvernér Národnej banky Slovenska pán Jozef Makúch.
Odôvodnenie. Pri obdobnom návrhu na ostatnej schôdzi Národnej rady ste, pán predseda Pellegrini, sám konštatoval, aby sme si pozvali pána guvernéra na zasadnutie výboru pre financie a rozpočet. Toto sa stalo, ale naše pozvanie pán guvernér s prehľadom zhodil zo stola. Myslím si, že ide o obrovsky dôležitú vec, pretože včera začala táto politika kvantitatívneho uvoľňovania, ktorá znamená, že ECB-čka vrhá na trh denne 60 mld. eur a myslím si, že je najvyšší čas, aby sa tomu venoval aj parlament. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

10.3.2015 o 13:09 hod.

Ing. PhD.

Jozef Kollár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:10

Jozef Mikloško
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Znova sa ospravedlňujem, že som nedal nič písomne. Ešte tretíkrát a dosť. Stratégia, stratégia pre ľudské práva bola dva a pol roka pripravovaná, preto navrhujem do programu na rokovanie prerokovať práve túto stratégiu. Je kontroverzný s dokumentom. Rada vlády pre ľudské práva jej venovala veľa času a peňazí, nakoniec ho schválila, zostala kontroverzná. Potom to schválila aj vláda a zmenila kompetenciu z ministerstva zahraničia na ministerstvo spravodlivosti pre ľudské práva, bola, myslím, v zahraničí zostalo iba rozdeľovanie peňazí, nemalých peňazí. Problém je stále dvadsať jedna príloh, ktoré budú zdrojom budúcich verejných politík, ale ktorých status je nejasný, či sú, alebo nie sú súčasťou celého dokumentu. Rozpočet pre radu vlády napríklad na 2015 bolo 90-tis. euro. Napríklad iné rady vlády, napríklad seniori, ktorých som, ani desatinu z toho nemajú... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

10.3.2015 o 13:10 hod.

Doc. RNDr. DrSc.

Jozef Mikloško

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:11

Árpád Érsek
Skontrolovaný text
Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, dovolil by som si navrhnúť spojiť rozpravu bodu 32 a 33, tlač 1410, 1434, lebo tie návrhy sú identické.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

10.3.2015 o 13:11 hod.

PaedDr.

Árpád Érsek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:11

Alojz Hlina
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, ja chcem poprosiť o preloženie bodu, tlač 1259, na májovú schôdzu z dôvodu, že ešte stále prebiehajú rokovania o tomto návrhu a rovnako ešte nie je úplne spracovaná správa Parlamentného inštitútu. To vás chcem poprosiť.
A ešte druhý, dúfam, že stihnem, opakovane predkladám návrh, aby pán minister Borec predložil do parlamentu správu o legislatívnych krokoch, ktoré by mohli pomôcť subdodávateľom pre veľké stavebné firmy, ktoré v tomto období prebiehajú, častokrát účelová reštrukturalizácia. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

10.3.2015 o 13:11 hod.

Alojz Hlina

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:12

Martin Chren
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda, navrhujem aby sme z programu rokovania tejto schôdze vypustili bod číslo 13, to je vládny návrh zákona o odpadoch, číslo parlamentnej tlače 1337, a to z dôvodu obrovského množstva pozmeňujúcich návrhov, ktoré naozaj si vyžadujú veľký čas, aby sme ich boli schopní naštudovať a vyjadriť sa k nim a zvyšujú netransparentnosť rizika korupcie a neprehľadnosť pri prijímaní tejto veľmi významnej právnej normy. Samozrejme, potom môžete zaradiť tento bod na rokovanie niektorej ďalšej schôdze. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

10.3.2015 o 13:12 hod.

Ing.

Martin Chren

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:12

Miroslav Kadúc
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. Pán predseda, vzhľadom k tomu, že by som sa rád vyhol nutnosti novelizovať rokovací poriadok, ako aj vzhľadom k tomu, kulantne povedané, že Národná rada stratila motiváciu voliť nového predsedu NKÚ, navrhujem, navrhujem takýto bod. Žiadam, aby ste zaradili do tejto schôdze bod - odvolanie predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Jána Jasovského - ktorý presluhuje už tri roky.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

10.3.2015 o 13:12 hod.

JUDr. Ing.

Miroslav Kadúc

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:20

Miroslav Kadúc
Skontrolovaný text
Pán predseda, ako tu nie je žiadna prekážka na to, aby ste spravili takúto voľbu. Je to presne, ako je návrh v súlade s čl. 61 ods. 1 ústavy, v súlade s rokovacím poriadkom § 112 ods. 1. Tam tá prekážka nie je. Jediná prekážka, ktorá môže byť, je podľa mňa, je, že to nie je písomne, ale to nič nebráni tomu, aby tento bod bol na konci tejto schôdze, kedy písomné odôvodnenie dodám bez akýchkoľvek problémov.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

10.3.2015 o 13:20 hod.

JUDr. Ing.

Miroslav Kadúc

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13:23

Ľubomír Petrák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, na základe poverenia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 10. marca 2015 predkladám Národnej rade Slovenskej republiky túto informáciu. Poslanec Národnej rady Vladimír Jánoš sa písomným rozhodnutím zo dňa 5. marca 2015 vzdal funkcie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. Predseda Národnej rady Peter Pellegrini vzal uvedenú skutočnosť na vedomie rozhodnutím č. 1468 z 5. marca 2015.
Podľa výsledkov volieb do Národnej rady Slovenskej republiky konaných 10. marca 2012 uvedených v zápisnici Ústrednej volebnej komisie má právo nastúpiť na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky ako náhradník Andrej Holák, narodený 18. novembra 1973 bytom Bratislava. Uvedený náhradník sa svojím vyhlásením zo dňa 6. marca 2015 vzdal práva nastúpiť na neuplatňovaný mandát, pretože v súčasnosti vykonáva funkciu podpredsedu Úradu pre verejné obstarávanie.
Predseda Národnej rady Peter Pellegrini vyhlásil rozhodnutím číslo 1470 zo dňa 6. marca 2015 nastúpenie náhradníkov za stranu SMER - sociálna demokracia nasledovne: na zaniknutý mandát poslanca Národnej rady Vladimíra Jánoša nastupuje poslankyňa Národnej rady Viera Mazúrová, ktorá od 4. apríla 2012 vykonáva mandát poslanca ako náhradník na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Mareka Maďariča. Na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Mareka Maďariča nastupuje podľa poradia uvedeného v zápisnici Ústrednej volebnej komisie o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 10. marca 2012 náhradník Peter Gaži, narodený 8. novembra 1965, bytom Spišská Belá.
Predseda Národnej rady Peter Pellegrini svojím rozhodnutím číslo 1471 zo dňa 6. marca 2015 požiadal mandátový a imunitný výbor o preskúmanie dodržania podmienok nastúpenia náhradníkov na zaniknutý a neuplatňovaný mandát a o podanie informácie o nastúpení náhradníkov na zaniknutý a neuplatňovaný mandát poslancov. Na zabezpečenie požiadaviek vyplývajúcich z rozhodnutia predsedu Národnej rady č. 1471 zo 6. marca 2015 mandátový a imunitný výbor sa oboznámil s uvedenými rozhodnutiami predsedu Národnej rady a so zápisnicou Ústrednej volebnej komisie o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky konaných 10. marca 2012 vrátane jej príloh. Súčasne sa výbor oboznámil s písomným vyhlásením Andreja Holáka, narodeného 18. novembra 1973, bytom Bratislava, že sa vzdáva práva nastúpiť na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady ako náhradník za stranu SMER – sociálna demokracia. Mandátový a imunitný výbor sa oboznámil tiež so skutočnosťou, že ďalší náhradník za stranu SMER – sociálna demokracia podľa poradia uvedeného v zápisnici Ústrednej volebnej komisie o výsledku volieb do Národnej rady 10. marca 2012 je Peter Gaži, narodený 8. novembra 1965, bytom Spišská Belá.
Na základe vyššie uvedeného výbor konštatoval, že na zaniknutý mandát poslanca nastupuje za stranu SMER – sociálna demokracia Viera Mazúrová, poslankyňa Národnej rady a na neuplatňovaný mandát poslanca nastupuje za stranu SMER – sociálna demokracia Peter Gaži, narodený 8. novembra 1965, bytom Spišská Belá. Mandátový a imunitný výbor Národnej rady vzal uvedené skutočnosti na vedomie a odporúča Národnej rade Slovenskej republiky prijať toto uznesenie.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

10.3.2015 o 13:23 hod.

Ing. CSc.

Ľubomír Petrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video