57. schôdza

30.10.2015 - 30.10.2015
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

30.10.2015 o 15:06 hod.

Ing. CSc.

Ľubomír Petrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:20

Július Brocka
Skontrolovaný text
Veľmi stručne. Ďakujem za doplnenie môjho vystúpenia kolegovi Osuskému aj za podporu môjho vystúpenia. A k pánu poslancovi Martvoňovi niet na čo reagovať.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

30.10.2015 o 14:20 hod.

Ing.

Július Brocka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:21

Richard Raši
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Príjemný, dobrý deň prajem. Vážená pani podpredsedníčka, ctené dámy, vážení páni, dovoľte mi, aby som v tomto svojom prejave ako písomne prihlásený poslanec za klub SMER - sociálna demokracia uviedol niektoré fakty. Tento môj prejav bude mať dve časti, táto v písomnej rozprave bude kratšia, potom v ústnej rozprave, keď sa prihlásim, tak môžme veci rozdiskutovať ešte podrobnejšie.
Možno by som sa vrátil pred tým, ako prejdem k tomu, čo sa urobilo, aj k tomu, čo tu na záver odznelo, keď pán poslanec Brocka povedal, že je rád, že je pluralita poisťovne a že neostala jedna zdravotná poisťovňa. Myslím si, že je to absolútne prirodzený názor človeka strany, ktorá má experta na zdravotníctvo zo súkromnej zdravotnej poisťovne, a keď som nazval, že ten dream team KDH pre zdravotníctvo je FIFA - Figeľ, Faktor, otázkou už len ostáva, kto z nich je tým čiernym Blatterom.
Som si vedomý, že cesta k zmenám, premenám a zavádzaniu nových projektov je neľahká, problémová a nezbiera sa z nej iba sláva, uznanie a pochvala. Vedel som, tak ako aj vy všetci, že v dnešnej parlamentnej diskusii odznejú klamstvá, mýty, omyly a zavádzajúce informácie. Moje očakávania ma nesklamali a realita v podobe slovných výpadov, najmä pána navrhovateľa, ktorý bol miestami nielen mimo obraz, ale aj mimo zvuk, predbehla aj moje očakávania. Nechcem pokračovať v týchto rozmaroch a invektívach, a preto mi dovoľte krátko zhrnúť niektoré relevantné informácie, ktoré sa týkajú rezortu zdravotníctva a aj pána ministra.
Ministerstvo zdravotníctva urobilo mnohé zásadné kroky, ktoré sú potrebné k tomu, aby zdravotníctvo fungovalo aj naďalej. Jedným z tých najzásadnejších krokov je, že sa začali zaoberať všeobecnými lekármi, ktorých vekový priemer je taký, že pokiaľ by sa táto situácia neriešila, naozaj mohlo dôjsť k zníženiu dostupnosti primárnej zdravotnej starostlivosti. Vytvoril sa projekt, na ktorý boli vyčlenené financie, ktorý prináša to, že mladí lekári sú vzdelávaní, ich vzdelávanie, pokiaľ nedosiahnu atestáciu, je preplácané tak, aby po absolvovaní atestácie mohli nastúpiť do praxe a aby sme vrátili tú pozíciu lekárovi prvého kontaktu, ktorý ju historicky mával, a to, aby lekár prvého kontaktu sa naozaj o pacienta postaral čo najkomplexnejšie a posielal ho k ambulantným špecialistom alebo do ústavných zariadení až vtedy, ak to nevyhnutne pacient potrebuje, a aby sa všeobecný lekár nestával iba distribútorom svojich pacientov k ambulantným špecialistom. A práve v zmysle toho postupuje aj minister Čislák a naozaj zaviedol jeden unikátny projekt, ktorý funguje a ktorý sa teraz realizuje.
Odvolávanie je o hodnotení komplexnosti prístupu daného ministra k svojmu rezortu.
Druhou témou, s ktorou sa pán minister popasoval, sú poplatky a môžte hocikto vyjadrovať akýkoľvek názor na poplatky, po rokoch, keď sa riešili iba, keď sa o nich iba diskutovalo, vstúpila do platnosti novela zákona, ktorá stanovila, čím poskytovateľ smie a čím nesmie podmieňovať zdravotnú starostlivosť.
Ďalší významný krok, ktorý sa zaviedol za tejto vlády, ktorý funguje za pôsobenia pána ministra Čisláka, parameter chorobnosti do prerozdeľovacieho mechanizmu medzi zdravotnými poisťovňami, tzv. PCG model, čiže prerozdeľovanie peňazí podľa výskytu nákladných chronických ochorení v kmeňoch zdravotných poisťovní. Mimoriadne dôležitý mechanizmus, ktorý sa zaviedol, ktorý slúži k tomu, aby sa pacient nestal v čase prepoisťovania pre zdravotnú poisťovňu iba nástrojom na príjem a aby zdravotné poisťovne si nevyberali pacientov len podľa toho, či sú zdraví, alebo chorí.
Ďalšia vec, ktorá sa dosiahla a o ktorej sa nehovorí, problém reexportu liekov. Sme jeden z mála členských štátov, ktorý problematiku reexportu rieši, a sme inšpiráciou pre mnohé krajiny Európskej únie. A tu treba povedať, že problém reexportu liekov začal práve za bývalej vlády, keď sa lieková politika robila tak agresívne, že to vyústilo do toho, že mnohí pacienti v našej krajine sa nevedeli dostať aj ku onkologickým liekom. A toto je ďalšia vec, ktorá sa u nás rieši a ktorú ministerstvo rieši.
Otvorili sme problematiku usporiadania platov všetkých zdravotníkov, pripravil sa návrh pre všetkých zdravotníckych pracovníkov, definovaný zákonom, s cieľom zaviesť prehľadnosť a systém do odmeňovania pracovníkov v zdravotníckych zariadeniach. Je veľmi dôležité, že platy sa týkajú širokého okruhu zdravotníkov bez ohľadu na zamestnávateľa, pokiaľ sa jedná o ústavné zariadenie. Aj tu minister Čislák upozorňoval na dve veci. A prvá vec je ekonomika, pretože bez financií môžte urobiť akýkoľvek návrh zákona, ale bude nerealizovateľný, keď naňho nebudú financie. A máme aj negatívnu skúsenosť, keď za minulej vlády počas pôsobenia pána ministra Uhliarika sa vytvoril zákon, za ktorý sme všetci vtedy prítomní 141 poslanci zahlasovali a ktorý bol potom napadnutý na Ústavnom súde práve preto, že nemal splnený základný parameter, a to vyčlenenie finančných prostriedkov.
Na rozdiel od vtedajšieho obdobia, keď sa hľadali financie v nejakých nereálnych úsporách z liekov, ktoré nakoniec neprišli, tento nový zákon je riešený tak, aby od dňa jeho účinnosti bol nielen platným, ale aj nenapadnuteľným, a aby zdravotnícke zariadenia, ktorých sa týka, teda všetky ústavné zdravotné zariadenia dostali naňho aj finančné krytie. A čo viac, keďže sa tento zákon týka zariadení nielen štátnych, ale aj neštátnych, aby aj títo neštátni poskytovatelia zabezpečili, že všetky financie na platy pôjdu iba na platy. Nielen sestier, ale aj asistentov, rehabilitačných pracovníkov či laborantov.
Keď sa hovorí o platoch zdravotníkov, väčšinou sa vyťahujú extrémy. Aj včera v televíznej relácii pani poslankyňa rozprávala o tom, že jej volala jej známa, ktorá po tridsiatich rokoch praxe niekde v nemocnici na Orave má plat štyristo eur. Áno, zákon, ktorý pôjde do druhého čítania a ktorý, verím, že bude prijatý, bude odstraňovať práve takéto extrémne prípady. Bude zadefinovaná minimálna mzda, ktorú zdravotnícky pracovník bude musieť dostať práve preto, aby sa neprehlbovali finančné rozdiely medzi zamestnancami v štátnych nemocniciach a zamestnancami, ktoré pod štát, teda pod priame riadenie ministerstva zdravotníctva neplatia (pozn. red.: správne "nepatria").
Na druhej strane ale treba povedať aj to, že v našich nemocniciach rástli platy, rástli platy za tejto vlády najviac u lekárov, kde priemerná hrubá mzda neatestovaného lekára so službami je takmer na úrovni 3-tisíc eur v hrubom. A to sú fakty a to sú štatistické údaje, ktoré máme z Národného centra zdravotníckych informácií.
Preto keď sa kritizuje navrhovaný zákon, tak naozaj si treba uvážiť, že proti čomu sa bojuje a čo chceme dosiahnuť. Pretože v súčasnosti, čo sa týka odmeňovania zdravotníkov, sú len dve možnosti: buď sa tento zákon príjme a vo výplate za január dostanú zdravotnícki pracovníci najmä v menších nemocniciach výrazne viac, a to výrazne viac, keď spriemerujeme, je to 45 mil. eur, ktoré pripadne na približne 20-tisíc zdravotníkov, najmä týchto menších zariadení, to znamená, že je to približne 225 eur v hrubom na jedného zdravotníckeho pracovníka. A opakujem, je to zákon, ktorý keď bude prijatý, bude aj finančne krytý.
Som presvedčený, že súčasná vláda sa správa zodpovedne, rovnako ako pán minister Čislák. Ak v médiách odzneli informácie, že v zdravotníctve nie sú jasné informácie o opatreniach, ktoré sa už prijali, a že sa nezastavilo neefektívne a netransparentné nakladanie s peniazmi v zdravotníctve, tak s tým nesúhlasím. Nesúhlasím preto, lebo v nemocniciach sa už implementuje Ozdravný plán nemocníc. V Slovenskej republike máme projekt transparentnej nemocnice. Nemocnice sa zadlžujú výrazne pomalším tempom, ako to bolo za predchádzajúcej vlády.
V zdravotníctve som pôsobil na rozličných pozíciách od sanitára, ošetrovateľa cez lekára či v manažmentoch a každé povolanie, každý krok, každá úroveň poskytovania zdravotnej starostlivosti je pre každého, kto ju poskytuje, ale aj pre každého, kto ju riadi, mimoriadne náročná. Samozrejme, je potrebné prijímať celý rad opatrení, ktorých cieľom má byť optimalizácia prevádzky a zefektívnenie chodu nemocníc. Od optimalizácie počtu zamestnancov cez stanovenie nákladových, ale aj výkonových limitov pre jednotlivé oddelenia a kliniky s ohľadom na zmluvy, ktoré má nemocnica podpísané so zdravotnými poisťovňami, s tým spojenou následnou kontrolou, vyhodnocovaním plnenia týchto limitov, prehodnocovaním existujúcich zmlúv až po rokovania s dodávateľmi, nové verejné obstarávania, elektronické aukcie a podobne. A práve to sa všetko v nemocniciach pod vedením pána ministra Čisláka robí. Aj vo fakultných, aj v univerzitných nemocniciach sa musí hospodáriť efektívne, sú pod drobnohľadom a napokon sú to práve zdravotnícke zariadenia, ktoré patria pod ministerstvo zdravotníctva, ktoré boli hodnotené ako najaktívnejší obstarávatelia s využitím elektronického trhoviska. Bez zlepšenia hospodárenia nie je, samozrejme, ďalší rozvoj nemocníc možný.
Úlohou, ktorú plníme, je aj zefektívňovanie činnosti zamestnancov, ich motivácia hľadať inovatívne riešenia toho, ako zlepšiť chod každej zo štruktúr danej zdravotníckej inštitúcie.
Na programe dňa je aj zlepšenie využitia dát v nemocniciach, ako ešte viac sprehľadniť informácie o ekonomike, kvalite nemocníc, zlepšiť informovanosť zo zmluvných vzťahov medzi zdravotnými poisťovňami a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Stále hovorím o krokoch, ktoré sú zamerané na zefektívnenie, zvýšenie produktivity a odstránenie zadlžovania a ktoré realizujú všetky štátne nemocnice pod Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky.
Vážené dámy, vážení páni, ctení opoziční kolegovia, rozkrútil sa dnes opäť kolotoč argumentov, ktoré už z vašich úst viackrát odzneli. Skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky doručila predsedovi Národnej rady návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi zdravotníctva Viliamovi Čislákovi, ale myslím si, že po krokoch, ktoré pán minister Čislák robí, je takýto návrh neakceptovateľný.
Táto skupina poslancov si zrejme už nespomína, v akom stave zanechal rezort dnešný pán poslanec, bývalý minister zdravotníctva, bývalý expert na zdravotníctvo Ivan Uhliarik. Aké boli jeho ambície, snahy a prepojenia. A nedá mi pri tom nespomenúť základné fakty, na ktoré by možno každý zdravotník rád zabudol, a to, že po predčasných voľbách v marci roku 2012 bol rezort zdravotníctva naozaj v kritickom stave. Aj finančne, aj vzťahovo. Boli odsúhlasené zákony o odmeňovaní pracovníkov, zdravotníkov, na ktoré štát vôbec nemal financie. Lieková politika, ktorú forsíroval rezort pod jeho vedením, ohrozovala nedostupnosťou onkologických pacientov. Bola často sťažená dostupnosť aj bežnej liečby. Doplatky za lieky neustále stúpali aj pre najširšiu skupinu pacientov so srdcovo-cievnymi ochoreniami a blížili sa k niekoľkým desiatkam eur mesačne. Nemocnice, ktoré boli pripravované na privatizáciu a nekoncepčne sa oddlžili, sa doslova hodinu po oddlžení začali opäť zadlžovať.
Dovolím si povedať, že v tomto čase rezortu hrozil naozaj kolaps, a preto si myslím, že krok za krokom sa novému vedeniu ministerstva zdravotníctva postupne začala dariť stabilizácia tohto rezortu, zmier zdravotníkov a naštartovanie korektného dialógu. Začali sa efektívne racionalizačné opatrenia, ktoré majú svoje výsledky. A prvé kroky viedli práve k upokojeniu zdravotníkov takmer na všetkých úrovniach poskytovania zdravotnej starostlivosti, pristúpilo sa k stabilizovaniu platov v nemocniciach, na ktoré má rezort dosah, čo v stave, keď štát nemal finančné prostriedky, bolo veľmi náročné. Po prvom kroku sa rezort aj tu posunul ďalej, začalo sa pracovať na príprave pravidiel na odmeňovanie všetkých zdravotníckych pracovníkov a zavedení poriadku v takmer desaťročnom chaose, ktorý nastal po zrušení tzv. platových tabuliek v zdravotníctve za éry Rudolfa Zajaca, keď vo vláde boli aj terajšie strany, ako napríklad KDH.
Vážení poslanci, najmä teda vážení opoziční poslanci, zrejme ste už zabudli, ako sa v tichosti pripravovala už spomínaná privatizácia zdravotníctva. Ako sa narušila dôvera medzi rezortmi, vedením a lekármi, ako bolo ohrozované poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ako sa z pacientov stali rukojemníci, ako sa sľubovalo zvyšovanie platov zdravotníckym pracovníkom bez akéhokoľvek finančného krytia, ako bol za vašej vlády pozastavený proces implementácie e-Healthu. Spomeňte si, tí, ktorí sa pamätáte, ako predchádzajúca vláda prijímala návrhy, ktoré niekto odborne pripravil a boli zmätočné, so zlými dopadmi na prax. Všetky tieto kroky bolo treba naprávať, nastaviť nové fungovanie, prinavrátiť dôveru, rokovať za okrúhlym stolom, hľadať v konštruktívnom dialógu možnosti nápravy, hľadať prienik spoločných riešení takých, ktoré budú akceptovateľné pre všetky strany, tých, ktorých sa týkal daný problém.
Vážení opoziční poslanci, boli ste dva roky vo vláde a mali ste možnosť urobiť niečo pre občanov, zmeniť situáciu. Dnes síce kritizujete, ale aj vaše reálne kroky boli zrelé iba na nápravu a tú dnes kritizujete a znehodnocujete všetky rozhodnutia, hľadáte účelové dôvody, ako realizovať, bohužiaľ, s blížiacimi sa voľbami, čisté politikárčenie.
Nie je to tak dávno, čo sme na tejto pôde diskutovali o zmenách, ktoré pripravilo ministerstvo zdravotníctva. Áno, hovorím o rozsahu, hovorím o novele zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti, ktorá rieši problematiku poplatkov. Do platnosti vstúpila 1. apríla a môžem vám povedať, že napriek tomu, čo sa niekedy prezentuje v médiách, som sa medzi občanmi stretol s pozitívnymi reakciami. A je podľa vás nemiestne, že keď poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, keď mu pripravíme zákon, že za zdravotnú starostlivosť, ktorá je hradená zdravotnou poisťovňou, nesmie vyberať poplatky? Je nevhodné, že sa konečne vniesol poriadok do tejto problematiky? Keď sme v parlamente schválili zákon, ktorý rieši problematiku poplatkov, vnímal som to aj ako nový impulz pre naše zdravotníctvo.
Navyše je to legislatíva, ktorá bola pripravená aj na základe podnetov samotných občanov na základe ich skúseností, a myslím si, že je to zákon, ktorý netreba spochybňovať, a keď aplikačná prax ukáže nejaké problémy, tak tieto treba zapracovať tak, aby sme ten zákon urobili naozaj čo najideálnejší a eliminovali možnosti jeho porušovania.
Myslím si, že je tu veľká snaha o riešenie problémov, ktoré sa zosypali na našich pacientov najmä počas úradovania pána ministra Zajaca, keď ekonomická stránka zdravotníctva, najmä zmena vlastníckych vzťahov, začala valcovať mnohé hodnoty. A tieto jeho noviny vtedy pocítili najmä sociálne zraniteľné skupiny, predovšetkým dôchodcovia. A boli to práve dôchodcovia, členovia Jednoty dôchodcov, ktorí svojimi podnetmi pomáhali pri kreovaní tejto novej legislatívy. V parlamente sme schválili zákon, ktorý má jasne stanovené formulácie a medzi tie zásadné patrí, že žiaden lekár nesmie podmieňovať poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ktorá je hradená zdravotnými poisťovňami, vyberaním akéhokoľvek poplatku.
Prepáčte, ale aj ja som presvedčený a nemyslím to len ako predseda Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo, ale aj ako absolvent Lekárskej fakulty a lekár s praxou, že to, čo zdravotníctvo nepotrebuje a čo ho určite neposunie dopredu ani o centimeter, sú prázdne politické debaty. Vzťah pacient - lekár alebo pacient - zdravotník je špecifický a naozaj osobitý. Rovnako ako je jedinečná každá ľudská bunka, každý organizmus a jeho reakcia. Preto aj k celému rezortu zdravotníctva treba pristupovať z hĺbkou poznania aj súvislostí.
Ak v médiách odzneli informácie, že medzi pacientami a lekármi je zlá informácia a minister s tým nič nerobí, sú to takisto klamstvá. Áno, atmosféra bola zlá a začala štrajkom zdravotníkov počas predchádzajúcej vlády, postupne sa však stabilizovala a dnes sme naozaj úplne inde. Minister Čislák chodí do nemocníc, rozpráva sa s lekármi, s pacientami, rozpráva sa so zdravotníkmi. Kto z nás chodí tak často do nemocníc ako on?
Ministerstvo zdravotníctva úspešne realizuje projekt Pýtajte sa lekára, v rámci ktorého sa predstavitelia ministerstva zdravotníctva rozprávajú so seniormi, s chronicky chorými pacientami, pýtajú sa na ich problémy, počúvajú ich.
V spolupráci už so spomínanou Jednotou dôchodcov Slovenska absolvovali mnohé stretnutia, mnohé sa ešte uskutočnia a čo je dôležité, majú medzi pacientami ohlas. Posledné stretnutie so zástupcami seniorov bolo v Trenčíne tento mesiac na výstave Senior expo, na ktorom sa zúčastnili predstavitelia ministerstva zdravotníctva, a práve to je prístup, ktorý je vítaný na oboch stranách a prináša prospech.
Ozdravný plán nemocníc, ktorý som spomínal, je ďalším z opatrení a priniesol do nemocníc aj úplne novú funkciu mediátora či ombudsmana pre pacientov. Opäť ukážka empatie budovania vzťahu medzi pacientom a lekárom a zdravotníckym pracovníkom.
A čo ste pre pacienta a zlepšenie komunikácie urobili vy?
Ministerstvo začalo konať, zaujíma sa o problémy, ktorými prax reálne žije, a aplikuje poznatky do praxe.
Témou médií v posledných dňoch sú aj diagnostické prístroje a tu si uvedomme, že práve bývalé vlády, v ktorých nebol SMER - sociálna demokracia, umožnila odštátňovanie ziskových činností, magnetických rezonancií, CT vyšetrení či laboratórií práve do súkromnej praxe. Všetky ziskové činnosti, tie čerešničky, tie ekonomické čerešničky na torte sa dostali zo štátu do rúk súkromníkov. Tu sa urobila chyba, ktorá je naozaj celkom hmatateľná.
Dovoľte mi, aby som sa vrátil ešte k jednej téme, ktorá tu niekoľkokrát nekorektne odznela. Spomínalo sa tu, spomínal sa tu jednak poslanecký prieskum, resp. kauza Všeobecnej zdravotnej poisťovne týkajúca sa tety Anky. Zopakujem to, čo som povedal po prieskume, ktorý sme vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni absolvovali.
Všeobecná zdravotná poisťovňa pripravila pre všetkých poslancov, pre všetkých nás, ktorí sme tam išli, odpovede na všetky otázky, ktoré sme jej položili. Okrem toho pripravila všetky podklady, ktoré vyplývali z podnetu, ktorý poslal pán poslanec Beblavý. Boli sme tam poslanci koalície, boli sme tam poslanci opozície, na všetky naše otázky bolo zodpovedané. A teraz zopakujem to, čo som povedal aj ihneď po prieskume a čo nevyvrátili ani poslanci opozície, ktorí tam boli.
Na základe všetkých zmlúv, ktoré sme dostali, Všeobecná zdravotná poisťovňa postupovala aj pri tzv. inkriminovaných zmluvách príbuznej bývalého generálneho riaditeľa štandardne, tak ako aj u ostatných poskytovateľov. A keď sa spomínalo číslo 69 zmlúv, išlo o 5 zmlúv a 60 dodatkov, tak si uvedomme, že za posledných 5 rokov Všeobecná zdravotná poisťovňa podpísala viac ako 5-tisíc nových zmlúv a 75-tisíc dodatkov. Čiže aj toto prebiehalo absolútne štandardne, tak, ako to prebiehať má.
Vážené dámy a páni, dovoľte mi, aby som vám povedal ešte o niektorých informáciách o Všeobecnej zdravotnej poisťovni, o ktorých možno neviete. Všeobecná zdravotná poisťovňa, tak ako to zákon káže, má všetky zmluvy s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti zverejnené na svojom webe. Teda keby dochádzalo k neštandardnému zvýhodňovaniu kohokoľvek, tak jeho konkurencia alebo ten, kto sleduje transparentnosť uzatvárania zmlúv, si to môže všimnúť. Navyše ako jediná zdravotná poisťovňa práve z dôvodu transparentnosti procesu zazmluvňovania zverejňuje na svojom webe aj všetky žiadosti o zazmluvnenie aj s uvedením dôvodu, prečo daného poskytovateľa zazmluvnila alebo nie. A toto nerobí ani jedna súkromná poisťovňa, a to napriek tomu, že aj súkromné poisťovne hospodária výhradne s verejnými zdrojmi.
Zmluvy, na ktoré sa odvolával pán poslanec Beblavý, ktorý zahájil túto štvavú kampaň, boli, mnohé z nich boli podpísané ešte pred tým, ako sa bývalý generálny riaditeľ Forai stal šéfom zdravotnej poisťovne. Nešlo teda o nové zmluvy, ale len o dodatky podpísané z dôvodu úprav cenových podmienok, ktoré sú jednotné pre všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v danom segmente. Opakujem, týka sa to automaticky všetkých. A tieto dodatky musia byť podpísané všetkými zmluvnými poskytovateľmi bez výnimky, pokiaľ chcú byť naďalej zmluvnými poskytovateľmi. V dvoch zo spomínaných prípadov ide napríklad o zmluvy s lekárňami, ktoré zo zákona je každá zdravotná poisťovňa povinná zazmluvniť. Čiže keď sa tu rozprávalo o nejakom objeme 14 mil. eur, tak si treba uvedomiť, že bol to celkový objem za roky poskytovania zdravotnej starostlivosti, pričom tie zmluvy boli podpísané už v roku 2004 a gro tohto objemu, viac ako 10 mil. eur, pripadalo práve na lekárne, ktorých obrat závisí od toho, koľko pacientov si do lekární príde s receptami lieky vybrať. Čiže išlo o štandardné zmluvy, ktoré musel generálny riaditeľ podpísať, lebo v prípade lekární mu to vyplýva zo zákona.
Mimochodom, množstvo zavádzajúcich informácií sa objavilo aj v súvislosti s tým, že VšZP poskytla Transparency International Slovensko významnú časť svojho interného materiálu, a to nad rámec zákona o slobodnom prístupe k informáciám. A ja som bol dotazovaný, prečo VšZP neposkytla všetky informácie. VšZP môže poskytnúť iba tie informácie, ktoré zo zákona poskytnúť môže. Aj my na poslaneckom prieskume sme boli svedkami toho, že jeden z našich kolegov chcel, aby mu boli dodané aj mená pacientov a rodné čísla niektorých poskytovateľov, to jednoducho možné nie je.
Ale čo je zaujímavé práve v prieskume Transparency International, ktorá kritizovala Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, sa Všeobecná zdravotná poisťovňa umiestnila spomedzi viac ako 80 hodnotených štátnych spoločností v prvej desiatke najtransparentnejších. Transparency, ktorá kritizuje Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, dala Všeobecnú zdravotnú poisťovňu spolu so Slovenskou poštu ako deviatu najtransparentnejšiu firmu, pričom najviac bodov získala práve za zverejňovanie ukazovateľov, za dodržanie etických štandardov či za zverejňovanie všetkých relevantných materiálov.
Ešte by som povedal krátku reakciu k medializovaným informáciám o platoch vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni. Nominanti súčasnej vlády vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni si ihneď po nástupe do funkcie znížili svoje mzdy. V prípade generálneho riaditeľa to bolo o 30 %, v prípade členov predstavenstva a riaditeľov sekcií o 15 %. A to zníženie mzdy u generálneho riaditeľa o 30 % bolo práve zníženie mzdy bývalého generálneho riaditeľa Foraia v porovnaní s platom, ktorý mal expert KDH na zdravotníctvo pán Faktor, ktorý je teraz zamestnaný v súkromnej poisťovni Dôvera.
Ďalším dôležitým faktom je, že oceňovanie zamestnancov v týchto štátnych inštitúciách, nielen vo všeobecnej, ale aj v druhej, bolo nastolené práve v roku 2011, a, ak si dobre pamätám, obhajoval ich vtedy najmä pán poslanec Sulík. Čiže pravidlá odmeňovania členov predstavenstva sú dané uznesením vlády Slovenskej republiky č. 159 z 2. marca 2011, ktoré schválila vláda Ivety Radičovej, a súčasťou týchto pravidiel sú aj konkrétne postupy a vzorce na výpočet odmien členov predstavenstva. Variabilná zložka odmeny sa vypláca raz ročne a je viazaná na hospodársky výsledok spoločnosti za predchádzajúci rok. Čiže preto nepovažujem za korektné, keď sa kritizuje výška odmien a platy vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni, ktoré výrazne nižšie, ako tomu bolo za predchádzajúcej vlády, keď práve generálnym riaditeľom bol expert na zdravotníctvo pán Faktor.
A možno by som sa ešte vrátil k jednej kauze, ktorá sa tu dnes opakovane vytiahla, a venoval sa jej najmä pán poslanec Brocka, a to zámer predaja pozemkov v okolí nemocnice na Kramároch. Zámer predaja sa zverejňoval tak, ako to káže zákon, prebiehalo to niekoľko mesiacov a každý potencionálny záujemca o tieto pozemky si mal možnosť ich pozrieť a potom v súťaži podľa zákona - a naozaj zákon o predaji majetku štátu je veľmi precízne urobený a vylučuje akékoľvek machinácie - sa mohli potencionálni záujemcovia o tento predaj pozemku prihlásiť. Dôležitou informáciou je, a to tu už odznelo asi aj z úst pána predsedu Bratislavského kraja, išlo o zastavené plochy a nádvoria, nie o stavebné pozemky. Čiže aj potencionálny záujemca a aj znalec, ktorý určil cenu pozemku, ju mohol určiť len vo výške platnej podľa charakteristiky v katastri, a to zastavené plochy a nádvoria, a preto suma za zamýšľané, za pozemky, ktoré mali byť odpredané, bola v úrovni 5 alebo 6 mil. eur. Inú sumu ani znalec urobiť nemohol.
Poisťovňa tie pozemky chcela urobiť preto, aby získala finančne prostriedky na nevyhnutné investície práve do nemocnice na Kramároch, a tí, ktorí Kramáre navštevujete, určite vidíte, že tie investície sú potrebné. Od vstúpenia do nemocnice na každom kroku. Predaj sa neuskutočnil nie preto, že nastupovala nová vláda, lebo zmluva bola ukončená vtedy, keď Ivan Uhliarik ešte len vchádzal do pracovne, a bez urážky, tak ako každý nový minister nemohol ani vedieť, kde je sever, zmluva bola ukončená preto, lebo sa objavilo, že súdny spor, ktorý tam bol, sa nepodarí novému potencionálnemu záujemcovi vyriešiť. Ale odvtedy sa doteraz nenašiel nikto, kto by tieto pozemky chcel čo i len za tú znaleckú sumu. Nenašiel sa nikto, kto by tieto pozemky chcel čo i len za znaleckú sumu, tieto pozemky sú pre nemocnicu úplne zbytočné a to, čo sa opakovane hovorilo, že sa predáva heliport, toto bolo vecným bremenom zmluvne ošetrené.
Čiže po prvé nešlo o heliport, išlo o núdzovú pristávaciu plochu. Pretože heliport musí spĺňať prísne kritériá pre pristávanie a vzlet vrtuľníkom, a táto plocha, ktorá slúžila na núdzové pristávanie, bola vecným bremenom v tejto zmluve označená. A teda aj keby k danému predaju pozemkov došlo, ktoré doteraz, o ktoré doteraz nikto neprejavil záujem, ležia tam ladom a sú nemocnici zbytočné, akurát sa o ne môže starať, by sa nič negatívne pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti nestalo, ale nemocnica by získala finančné prostriedky na investície.
Čiže keď tu pán Brocka hovoril, že sa zastavila zlodejina, žiadna zlodejina sa nekonala. Nemocnica ponúkla do odpredaja prebytočný majetok, doteraz je prebytočný, nikto neponúkol ani o euro vyššiu sumu, ako to bolo vtedy, nikto sa dokonca ani nenašiel, ktorý by tu vôbec za tú sumu kúpil, a núdzová plocha na pristávanie helikoptér bola vecným bremenom zabezpečená.
Preto aj kontrola ministerstva zdravotníctva už za pôsobenia pána ministra Uhliarika nemohla nájsť žiadne pochybenie. Lebo tam žiadne pochybenie nebolo. Zákon o odpredaji majetku štátu je naozaj veľmi striktný. A jediným kritériom je iba cena a zverejňovanie tohto zámeru je tak transparentné, že sa nedá, ani keby niekto chcel, ničím obísť.
Okrem iného zverejňuje sa každý predaj majetku štátu. Okrem toho, že sa ponúka štátnym inštitúciám aj na špeciálnej webovej stránke, kde každý majetok, ktorý patrí štátu a sa predáva, je uverejnený. Čiže žiadna zlodejina, žiadne okradnutie štátu a išlo o zastavané plochy a nádvoria, tak to charakterizuje územný plán, a teda nešlo o žiadne lukratívne stavebné pozemky. Je to veľmi dôležitá informácia, pretože tak to bolo. A už naozaj uznáte, že keby išlo o nejaké pochybenie, tak snáď nový minister by to nenechal len tak a nedovolil by svojim kontrolórom, aby napísali nepravdu.
Vážené dámy a páni, chcete odvolať pána ministra Čisláka, ktorý je človek, ktorý má v zdravotníctve bohaté skúsenosti, robil v štátnej nemocnici, robil v súkromnej nemocnici, robil v štátnej záchranke, robil v súkromnej záchranke. Pracoval ako radový lekár, pracoval ako manažér v súkromnom aj štátnom sektore. A myslím si, že je to človek, ktorý má skúsenosti a má na to, aby tento rezort riadil. A keď sa mu vyčíta, že je málo razantný, tak myslím si, že z ministrov, ktorí boli doteraz, sa za žiadneho pôsobenia neurobili, nezakročilo tak razantne, keď to bolo treba, ako to bolo práve za pána ministra Čisláka.
Vážené dámy a páni, v tomto mojom prvom vstupe vám ďakujem za pozornosť a verím, že ešte budeme sa mať možnosť dlhšie porozprávať počas ústnej rozpravy.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

30.10.2015 o 14:21 hod.

MUDr. PhD. MPH

Richard Raši

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:57

Ivan Uhliarik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán predseda výboru, spomenuli ste niekoľko tém. Dotknem sa len dvoch.
Hovorili ste o jednej zdravotnej poisťovni na začiatku, že je to lepšie alebo že je jasné, že opozícia obhajuje viacero zdravotných poisťovní. Veď ste to mohli urobiť. Čakali sme dva roky. Čakali sme niekoľko naozaj mesiacov na to, kým firma, ktorej predsedom dozornej rady bol bývalý štátny tajomník pán Čislák, terajší minister, a ktorá pripravovala vlastne vyvlastnenie jednej, teda zdravotných poisťovní. Prečo to dodneska nemáme? Nie je to náhodou preto, že pán Čislák bol takisto vysokým manažérom jednej z firiem Penty? A tak podobne ako možno Pentliarik som na webe našiel prezývku "Pentislák".
Poďme zase k inej kauze, ktorú ste spomenuli. A za vašej vlády a za vášho ministrovania bola predsedkyňou predstavenstva a riaditeľkou Všeobecnej zdravotnej poisťovne pani Zvolenská. Viete, a je to dohľadateľné v papieroch, vo finančných výkazoch, že po odchode pani Zvolenskej firma alebo Všeobecná zdravotná poisťovňa mala stratu mínus 120 mil. eur. Viete, komu by prospelo, keby sa Všeobecná zdravotná dostala do krachu? Pente a Dôvere. A kam išla s takouto rekordnou stratou pani Zvolenská? Za podpredsedkyňu Dôvery, podpredsedkyňu predstavenstva. A takisto som si našiel jej prezývku "Pentlenská".
To znamená, nehovorte tu veci, ktoré nie sú pravdou, a pozrite sa naozaj na nedávnu minulosť a tú nedávno minulosť, ktorú naozaj ste zanechali v zdravotníctve vy.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

30.10.2015 o 14:57 hod.

MUDr.

Ivan Uhliarik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:59

Peter Osuský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani predsedajúca. No, vážený kolega Raši, celkom s eleganciou vám vlastnou ste kreovali nový žartovný pojem FIFA. Keď tu človek tak počúva, tak má pocit, že pred Uhliarikom a Faktorom nebolo nič. Tma bola a Duch Boží sa vznášal nad vodami (smiech v sále) a odrazu strýkovi Uhliarikovi a synovcovi Faktorovi, dobrým záhradkárom, vyrástla v záhrade nová rastlina, čuduj sa svete, Penta. Predtým nebolo nič. Neexistovala Zvolenská spojená s Pentou, neexistoval ani kolega Čislák, iste nie vinne, ale technicky spojený s Pentou, neexistovalo odporúčanie Haščákovi, aby sa kontaktoval s Paškom ako expertom na vyjednávanie. Nič z toho neexistovalo.
Vaša strana sa drží takých kánonov, ktoré sú síce lživé od počiatku, ale neustále ich ako mantry opakuje. Ako hovorí premiér, Gorila, vybehnuvšia z bytu na Vazovovej, je výlučne kauza SDKÚ. Teraz ho zradila ešte aj firma Coca-Cola, ktorú tam bol omylom piť, popletúc si vchod s tou kaviarňou vedľa. Ale v skutočnosti nemá ani Paška, ani vôbec nikto s Gorilou nič a on už tobôž, lebo taká je mantra.
A taká istá mantra je kolegov Uhliarika a nádejného experta Faktora, že oni stvorili Pentu. Vy ste o nej nikdy v živote nechyrovali. No, samozrejme, na takýchto lžiach sa dá stavať propaganda, ale nedá sa na nich stavať pravda, lebo sú lžami od prvého do posledného slova.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

30.10.2015 o 14:59 hod.

MUDr. PhD.

Peter Osuský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:01

Alojz Hlina
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. No, bolo to riadne trápenie. Tridsaťpäť minút v zásade, pán Raši, vy ste prečítali aj "prepáčte, ale aj ja som presvedčený", vy ste aj to prečítali. Čiže ešte raz, "prepáčte, ale aj ja som presvedčený" ste potrebovali prečítať.
Viete, naozaj vy ste primátor Košíc, bývalý minister, predseda výboru a jediné, čo ste vedeli hovoriť z hlavy, bolo o tom pozemku, lebo vás to mimoriadne zaujímalo. Jediné, čo ste pustili z hlavy, bolo o tom pozemku. Ostatné všetko ešte aj s čiarkami, keby vám tam napísali Sisa Sklowská, tak aj to prečítate. Proste to je výrazom toho naozaj, že s akými enormnými osobnosťami máme tú česť.
Vážení, a ja to možno poviem Košičanom, tento prejav, ja neviem, kto vám to písal, ale vy ste si to museli predčítavať a tak pol dňa. V Košiciach vám chodili celé leto, polroka vám chodili po blate tí ľudia. Máte tam Luník. Nemáte pocit, že by ste sa mali starať o to? Vy ste tiež ten Robocop ako v Považskej Bystrici, čo zvládne všetko? Aj tam vedľa vás je ďalší. To je jedno. Župan, predseda, poslanec, to je jedno, len mi dajte funkciu, len nech za to niečo je. Vy ste úplne fantastické schopnosti. A tu sme ich videli. Tridsaťpäť minút ste hovorili a neboli ste schopný bez papiera povedať ani to, že ste o niečom presvedčený. To je dôkazom toho, že naozaj, ak sa čomu venujete. Ani jednému poriadne. Ani poriadny primátor, ani poriadny šéf výboru, ani poriadny poslanec. Dokopy poriadne nič. Jediné, čo ste dali z hlavy, jediné, čo ste dali z hlavy, bol ten pozemok. To bola asi naozaj prichystaná vec. To ste ovládali, to bolo krásne.
Keď si niekto bude chcieť robiť rozbor vášho prejavu, kľudne nech si to pustí. Jediné z hlavy, ten pozemok išiel. A obchádza ma hrúza, keď ste vraveli, že v ústnej chcete diskutovať s nami dlhšie. O čom? O čom, prosím vás, s vami?
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

30.10.2015 o 15:01 hod.

Alojz Hlina

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:03

Jozef Mikloško
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja by som chcel troška uviesť na pravú mieru slová pána poslanca ohľadne seniorov, no. Ja sa dozvedám z novín, že seniori rokovali s vládou, seniori budú kontrolovať 10 % DPH, seniori rokujú o penzii atď. No je to stále jednota seniorov, Jednota dôchodcov, ktorá má zrejme blízko k vám, čo im nezazlievam vôbec. Ale je tu aj druhé jediné celoštátne, druhé celoštátne najväčšie, 1 : 14 má členstvo, to je pravda, združuje kresťanských seniorov, kde som teda ja predseda, a robíme veľa, veľa vecí, ale, samozrejme, nikdy nás nikto neprizve niekde k rokovaniu, keď hovorí o senioroch. Seniorov je na Slovensku 1,3 mil. A teda je to aj politická sila a vždy len Jednota vystupuje ako reprezentant seniorov.
Druhá poznámočka. Ja nezazlievam až tak túto debatu o zdravotníctve. Všeličo som sa dozvedal z jednej, druhej strany, samozrejme. Vždy si myslím, že peňazí ide do zdravotníctva dosť. Myslím, že sme na 9. mieste v Európe, čo sa týka investícií. Ja veľmi hovorím, dajme viac do prevencie, dajme viac do liekovej politiky, dajme viac do obmedzenia financií oligarchov. Iste sa to tu už povedalo, tak nemali by sme to tam opakovať.
Nedávno mal jeden denník, N sa volá, tak chceli číslo venované zdravotníctvu. No, kde bolo veľa problémov, príhod pacientov, ktoré iste neboli vymyslené. Najmä starí ľudia dneska ťahajú za kratší provaz. Málokto ich tam v tých nemocniciach berie nejako veľmi vážne. Iste majú problémy. Staroba - choroba atď., no.
Záverom takú zásadu, že, samozrejme, lekári a sestry najmä si za svoju vysokokvalifikovanú prácu zaslúžia adekvátne odmeny, iste omnoho lepšie ako dnes. Ale zdravotníctvo nemôže a nesmie byť najmä pre súkromný sektor zlatou baňou, najmenej zo štátneho rozpočtu, lebo enormne bohatnú na problémoch ľudí. Nechcem to nazvať, ale... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

30.10.2015 o 15:03 hod.

Doc. RNDr. DrSc.

Jozef Mikloško

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:05

Zsolt Simon
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán kolega Raši, z vašich vystúpení doterajších v parlamente som bol zvyknutý tak trošku sviežejšie, emotívnejšie vystupovanie, zjavne ste nemali dostatok času, aby ste sa dobre pripravili a prečítali to, čo vám niekto doručil. Možnože to bol práve pán Haščák, ktorý to sprostredkovane dal pánovi Ficovi, aby ste ho dostali.
Ale teraz k meritu. Zaujalo ma to, čím ste ukončili vaše vystúpenie, že žiadny z doterajších ministrov nezakročil tak razantne ako minister Čislák. Teda tým ste sa priznali, že ani vy za tých 25 mesiacov ministrovania ste nekonali, mnohokrát.
A treba dodať. Pentu do zdravotníctva doniesla strana SMER a Robert Fico, keď sa dohodli s Haščákom na Vazovovej. A to, keď niekto mal o tom pochybnosti doteraz, mohol byť na vážkach, či to tak je, alebo nie je, po posledných kauzách tejto vlády každému musí byť jasné, že tá dohoda v roku 2006 pred tým, než Ficova vláda nastúpila prvýkrát do vlády, existovala a je asi pravdivá.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

30.10.2015 o 15:05 hod.

Ing.

Zsolt Simon

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:06

Ľubomír Petrák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo aj za vystúpenie, pán poslanec Raši. No, na rozdiel od svojich predrečníkov musím povedať, že ja považujem vaše vystúpenie za odborné, vecné, konštruktívne a je v diametrálnom rozpore aj voči čistým politikárčením predvolebným, ktoré tu predstavuje opozícia, predovšetkým KDH.
Ak KDH je v hlbokej schizofrénii už dlhšie obdobie, tak ja poukážem na jeden z faktov. Na dnešnej tlačovke zaznelo: "Ak Raši hovorí pravdu o pôsobení pána Faktora, priznáva štvorročné krytie korupcie." Pán Raši na svojej tlačovke, ktorú mal včera, pomenoval iba fakty. Ja som očakával, že KDH na svojej tlačovke zareaguje na vecné podklady, ktoré boli zverejnené, a vyjadrí sa k pôsobeniu svojho experta na zdravotníctvo. Ak dnes niekto hovorí o pôsobení a prepojení a privedení Penty do zdravotníctva, no tak ja vám skúsim dať ako fakty zo životopisu, ktoré sú verejne dostupné na internete, o pánovi Faktorovi.
V čase, keď bolo KDH vo vláde, 2005 - riaditeľ krajskej pobočky Všeobecnej zdravotnej poisťovne. (Reakcia z pléna.) 2005. 2010 - vedúci služobného úradu ministerstva zdravotníctva; 2012 - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Všeobecnej zdravotnej poisťovne. V čase, keď KDH nevládlo, môžme si prečítať, 2007 - 2010 pobočka Dôvera, zdravotná poisťovňa, od 2012 Dôvera.
Páni, ak hľadáte prepojenie a čisté prepojenie v KDH, tak sa pozrite do vlastných radov a uvidíte ho tam úplne jasne. A prestaňte politikárčiť a pozametajte si... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

30.10.2015 o 15:06 hod.

Ing. CSc.

Ľubomír Petrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:08

Richard Raši
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ďakujem pekne všetkým pánom poslancom za pripomienky.
Ivan, je mi sympatické, že terminus technicus Pentliarik sa snažíš rozšíriť aj na iných, ale sú veci, ktoré sa zrejme nepodaria, ale beriem to ako dobrý pokus, aj keď neúspešný.
Pán poslanec Osuský, ďakujem pekne. Všetky vaše vystúpenia sú pre mňa veľmi inšpiratívne a zároveň sa mi páčia aj po umelecko-intelektuálnej stránke. Takže ďakujem pekne. Verím, že okrem mňa to pochopia aj ľudia, keď vás počúvajú, lebo niekedy ste veľmi v oblakoch.
Čo sa týka pána Zsolta Simona, tam niet čo dodať. Po tom, čo on urobil v životnom prostredí, tak naozaj už sa nemáme o čom baviť.
A čo sa týka pána poslanca Hlinu, cítim, že tu vzniká nový vzťah. Začínam mám pocit, že z vašej strany to začína mať až taký prejav patologickej lásky: v akomkoľvek kontexte, kdekoľvek ma spomeniete, so mnou sa budíte, so mnou zaspávate. Držím vám palce, aby ste tomu úplne neprepadli, lebo to by bola ďalšia rana do komplikovanosti vašej osobnosti.
Ďakujem veľmi pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

30.10.2015 o 15:08 hod.

MUDr. PhD. MPH

Richard Raši

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:19

Tibor Bastrnák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, milé dámy, vážení páni, vážený pán minister, dnes rokujeme o dôvodoch na odvolanie ministra zdravotníctva Viliama Čisláka.
Hneď na úvod by som chcel povedať, že táto schôdza nie je len o ministrovi Čislákovi, je to predovšetkým diskusia o stave zdravotníctva na Slovensku a o výsledkoch, ktoré dosiahla vláda SMER-u za uplynulé takmer štyri roky.
Minister nie je vo funkcii ani jeden rok, ale je potrebné povedať, že na ministerstve zdravotníctva je od nástupu tejto vlády, keď predtým pôsobil ako štátny tajomník, preto nesie rovnakú zodpovednosť za to, v akom stave sa rezort dnes nachádza. Keby som to chcel povedať jednou vetou, tak vládnutie SMER-u v rezorte zdravotníctva sú premrhané roky.
Nerád by som teraz prechádzal celé programové vyhlásenie vlády, nesplnené sľuby, problémy v zdravotníctve počnúc obvodnými lekármi, mestskými či VÚC-karskými nemocnicami cez fakultné nemocnice a končiac ministerstvom zdravotníctva. Problémov je totiž neúrekom. Čo je však najhoršie, že tieto problémy sa uplynulé štyri roky takmer vôbec neriešili. Preto si dovolím tvrdiť, že tieto štyri roky vládnutia SMER-u v rezorte zdravotníctva sú premrhanými rokmi.
Chcem sa teraz v úvode venovať jednej záležitosti, ktorá dokresľuje zámery a neschopnosť nominantov SMER-u v tomto rezorte. Všetci si dobre pamätáme, ako sme počúvali pána premiéra, keď bombasticky ohlasoval zámer vzniku len jednej štátnej, podčiarkujem štátnej, zdravotnej poisťovne. Dokonca mal opäť tie silácke reči, ako si to s nimi rád rozdá a že ho nezastaví nič, ani právo, ani zdravý rozum. No zastavila ho, našťastie, neschopnosť jeho vlastných ľudí realizovať tento zámer. Viete si predstaviť, ako by fungovala takáto jedna štátna poisťovňa obsadená nominantmi SMER-u? Nebolo by to nakoniec tak, že zmluvy s touto jedinou štátnou poisťovňou by získali len kamaráti a príbuzní vládnej strany SMER?
Dnes tu sedíme aj preto, že práve nominanti SMER-u v štátnej zdravotnej poisťovni podpisovali možno čudné zmluvy. Podľa vlastných slov premiéra Fica to bola "hlúposť, blbosť a chyba". Navyše dodal, že sa preveruje, či nešlo o trestnoprávne, nielen etické zlyhanie. Sám pán premiér priznal, že riaditeľ Všeobecnej zdravotnej poisťovne urobil dobre, že odstúpil. Preto som veľmi rád, že zámer premiéra o vzniku jednej štátnej zdravotnej poisťovne zlyhal na celej čiare. Je to dobrá správa pre pacientov, ale aj všetkých občanov - a teraz chválim SMER, toto urobil dobre.
Vážené dámy, vážení páni, teraz by som rád vymenoval niektoré kauzy, ktoré sa udiali v zdravotníctve: bielenie karty novorodenca, kotolník a lekári v Žiline, predražený CT prístroj, drahé jedlo v nemocniciach, upratovanie bez súťaže, rôzne zmluvy všeobecnej, zmluvy štátneho tajomníka ministerstva. Samozrejme, niektoré sú s otáznikom, to si musíme uznať.
Ale aj keď zabudneme na všetky kauzy, alebo všetky tieto kauzy, aj tak vidíme, že zdravotníctvo nie je v dobrej kondícii. Ja nechcem sa zaoberať s týmito kauzami, ja si myslím, že to už urobili niektorí moji kolegovia, iste aj budú robiť, ale ja chcem teraz hovoriť o tom, čo mne oveľa viac vadí ako tieto kauzy.
Jedinečnú šancu, že SMER - SD vládla sama, jednoznačne nevyužila. V podstate ani jeden neuralgický bod nevyriešili, skôr viac deformovali systém.
A teraz o tom, čo mne oveľa viac vadí. To je prvá otázka hneď, aká je spokojnosť občanov? Ja si myslím, že na túto rečnícku otázku každý vie odpovedať. Kde je systém kvality? Pomalé zavádzanie e-Healthu a DRG? Málo robili pre prevenciu, nehovorím, že nerobili nič, lebo robili, ale málo, a nič pre efektívnosť a transparentnosť. Žiadne systémové zmeny, skôr malé neisté kroky. Moja obľúbená téma - slabý rezidentský program. Kto nás bude za desať rokov liečiť? Viete dobre, že, v tom mal pán minister pravdu, a to klobúk dolu, začali ste s tým niečo robiť. Teraz, asi za dva roky, 164 absolventov, keď dobre pamätám číslo, skončí v rezidentskom programe, je to pozitívne. A viete, koľko za tie tri roky pôjde do dôchodku? Minimálne dvakrát toľko. Takže vidieť, že hoci dobre myslený krok, nedotiahnutý do konca, lebo ja si myslím, že k tomu treba nájsť aj financie v rezorte, aby to bol oveľa lepší program alebo aby viac ľudí sa hlásilo do rezidentského programu.
Zlý zákon o doplatkoch u lekára. Pacienti žiadnu pozitívnu zmenu nepocítili, len väčší chaos. Tiež je to pravda. Upozorňovali sme na to, keď sme prijímali tento zákon. Keď teraz pôjdete do ambulancií jednotlivých lekárov alebo pred lekárňami opýtate sa pacientov, či pociťujú pozitívny efekt tohto zákona, tak, bohužiaľ, vám povedia, že nie. Takže treba tento zákon zmeniť a ja si myslím, že ten zákon, čo pán minister doniesol do parlamentu, nebol úplne šťastný, ale, bohužiaľ, jeho poslanci to zmenili a, pán minister, mali by ste vtedy byť oveľa tvrdší na svojich poslancov.
Platy v zdravotníctve a sestričky, sľuby, sľuby a potom taký zákon, s čím nesúhlasia tí, ktorým to má pomôcť. Ja si myslím, to tiež je len na Slovensku, a pritom uznávam, iste, určitú vec ste s tým vyriešili, áno. Vo VÚC-karských nemocniciach, v okresných nemocniciach alebo v obecných nemocniciach, takých je už málo, áno, bude to lepšie, ale celý systém zase zdeformujete kvôli tomu, lebo v sociálnej oblasti a na ambulanciách tie sestričky nebudú zarábať toľko, a keď budú dávať sestričky vo veľkých nemocniciach alebo v tých stredných výpovede, potom od súkromných lekárov alebo od lekárov prvého kontaktu tie sestričky budú utekať zase do nemocníc a ten systém, o čom sme rozprávali viackrát, skolabuje oveľa skôr. Takže zase dobre myslená novela zákona, ale nedotiahnutá do konca.
Ale bol už tu spomenutý tiež - dlhy nemocníc. Ďalšia téma na celý deň. Málo sa tým urobilo. Vieme dobre, že teraz je to historicky najvyššie, sú tie čísla, a ja si myslím, že raz to musíme zaplatiť my občania. Budúcoročný rozpočet, štát zase bude platiť málo za svojich poistencov, a tak všetko musia zaplatiť podnikatelia a pracujúci.
Takže pre mňa tieto dôvody, čo všetko sa neurobilo, alebo len málo urobilo pre zlepšenie zdravotníctva, sú závažnejšie pre odvolávanie pána ministra ako ostatné kauzy alebo pseudokauzy.
Vážené dámy, vážení páni, na záver svojho vystúpenia by som chcel zopakovať, že táto schôdza nie je len o zlyhaní ministra zdravotníctva pána Viliama Čisláka, je to o celkovom zlyhaní vládnej strany SMER - SD v rezorte zdravotníctva, je to o premrhaných štyroch rokoch, keď sa pre pacientov, zdravotné sestry, zdravotnícky personál, lekárov neurobilo žiadne systémové opatrenie, ktoré by zlepšilo dnešný neutešený stav.
Preto všetci členovia poslaneckého klubu MOST - HÍD budú hlasovať za odvolanie pána ministra Čisláka zo svojej funkcie.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

30.10.2015 o 15:19 hod.

MUDr.

Tibor Bastrnák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video