58. schôdza

10.11.2015 - 15.12.2015
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

11.11.2015 o 9:01 hod.

JUDr.

Ján Richter

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19:03

Štefan Kuffa
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán kolega, ja len budem reagovať na ten tvoj pozmeňovák, ktorý predkladáš. Ja ho podporím tuná pri zajtrajšom hlasovaní. Lebo tak ako si to správne podotkol, je to spravodlivé. Ak konatelia, štatutári a prokuristi, členovia dozorných rád, ak formálne síce sú registrovaní v zmysle Obchodného zákonníka, ale nevykonávajú túto činnosť a nemajú príjem z tejto činnosti a nemajú iný pracovnoprávny vzťah, myslím si, že tu naozaj nie je dôvod preto, aby bola im poskytnutá táto pomoc vo forme podpory. A naopak, keď by tento príjem mali, tak v podstate do tej evidencie, aby sa nedostali. Pokiaľ ma nejak pamäť neklame, ja si myslím, že v zákone o zamestnanosti, keď to bol ešte zákon č. 1, kedysi dávno, dávno, tak táto vec v podstate bola, tak sa aj k nej pristupovalo. Ak bol príjem z takejto činnosti, vtedy nevznikol nárok na podporu. V prípade, že tento príjem bol, tak jednoducho tú podporu nedostal. Myslím si, že táto vec by bola spravodlivá. Aj keď zase z hľadiska možno politického, alebo respektíve pohľadu na mieru nezamestnanosti, samozrejme, poviem to takto, prepáčte mi to, ale každá vláda hľadí na to, aby bola čo najnižšie možná miera nezamestnanosti. Vtedy sa prijímajú aj také administratívne opatrenia. A toto je jedno z tých, čo pomáha znižovať mieru nezamestnanosti. Ale myslím si, že ak je otec rodiny, matka rodiny a je len formálne takto evidovaná a táto rodina má fungovať bez príjmu, teda z tej priamej činnosti nemá príjem a nedostane ani podporu, je veľmi ťažko sa pretĺkať takejto rodine. A vnímam to ako za nespravodlivú vec. Pozmeňovák jednoducho... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

10.11.2015 o 19:03 hod.

PhDr.

Štefan Kuffa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19:05

Jozef Mihál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán kolega, za podporu. A chcem ešte dodať jednu vec. Ak je niekto zamestnanec, to znamená, má pracovnú zmluvu, respektíve má dohodu, môže byť v evidencii na úrade práce v prípade, že jeho príjem z toho zamestnania nepresiahne hranicu 75 % životného minima. To dnes znamená hranicu 148 eur. Čiže zoberte si, prosím, to, že ak som, povedzme, zamestnanec na nejaký kratší úväzok alebo na dohodu, čiže mám nejaký príjem, ale relatívne skromná naozaj čiastka do tých 148 eur, som v evidencii, som v evidencii na úrade práce, ale ak som konateľ v podstate proforma, lebo nejaký konateľ v tej eseročke musí byť zapísaný v obchodnom registri, nemám ani euro, ani halier, ani stotinku príjmu, ale v evidencii zapísaný byť nemôžem. Jednoducho aj v tomto porovnaní je to nespravodlivosť voči tým desaťtisícom ľuďom, ktorí teda nie sú žiadni ťažkí kapitalisti, ktorí majú našetrené, ktorí, bohvie, ako žijú, ktorí skrátka nemajú príjem. Ale v nejakom čase sa stali konateľmi alebo založili si eseročku v nádeji, že si takto pomôžu, nevyšlo to. Tá eseročka je dnes, povedzme, v bankrote, v likvidácii, ono to chvíľku trvá, ale ten konateľ tam musí byť zapísaný, a my mu skrátka odmietneme poskytnúť pomoc v podobe evidencie na úrade. To po prvé. Čiže napríklad si musí sám platiť zdravotné poistenie, to som nepovedal.
A druhá vec je tá, že ak aj si platil poistné v nezamestnanosti, nemá nárok na dávku, na plnenie z tohto poistenia. Je to jednoducho nespravodlivé. Skutočne nespravodlivé. Prosím, zamyslite sa nad tým.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

10.11.2015 o 19:05 hod.

RNDr.

Jozef Mihál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
58. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia
 

Uvádzajúci uvádza bod 9:01

Ján Richter
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani podpredsedníčka Národnej rady za slovo. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, cieľom návrhu novely zákona päťky o službách zamestnanosti, ktorý sme predložili na rokovanie Národnej rady, bola skutočnosť, že sme mali záujem pomôcť minimálne z hľadiska administratívnej náročnosti živnostníkom, samostatne zárobkovo činným osobám, prípadne ďalším, ktorí prejavia nejaký záujem o jeden z nástrojov z hľadiska aktívnej politiky trhu práce, pretože medzitým sa udiali isté veci, ktoré umožnili, aby sme takúto novelu predložili. To znamená, nebol som viazaný ani programovým vyhlásením vlády, ani nejakým uznesením vlády, ale OPIS, to znamená informačné technológie na jednotlivých úradoch z hľadiska štátnej správy, pokročil natoľko, že sme chceli odbremeniť žiadateľov o jednotlivé príspevky, aby nemuseli chodiť po úradoch a zaobstarávať si nejaké tlačivá a potvrdenia, pretože prepojenie jednotlivých inštitúcií štátnej správy je v takej situácii, že ten úradník na úrade práce si kliknutím na ten počítač dokáže zistiť potrebné údaje či už z registra trestov. To znamená, hlavná myšlienka skutočne bola o tomto. A treba povedať, že bola aj veľmi pozitívne prijatá aj na Hospodárskej rade, aj v medzirezortnom pripomienkovom konaní všetci predstavitelia ako sociálny partner zamestnávateľov, či to je RÚZ, AZZZ, alebo ZMOS, to kvitovali a poďakovali za to, že takúto novelu dávame. Tým chcem naznačiť, že nebol záujem meniť veci, ktoré sme do zákona päťky dali predtým, pretože my sme urobili zásadnú reformu zákona päťky, kde jednak o 50 % sa znížil počet nástrojov, zaviedli sme tzv. tripartitné výbory na úrovni okresných úradov práce. Tu chcem len skonštatovať, že všetky parametre a čísla jednoznačne potvrdzujú správnosť tohto rozhodnutia, častejšie som používal výraz, že sa nám darilo za menej peňazí urobiť viacej muziky, pretože viac ľudí sme dokázali implementovať na trh práce za relatívne nižšie náklady. To znamená, efektívnosť sa do toho jednoducho premietla. To je toľko k tomu zákonu a prečo je tá novela.
Tá diskusia dnes, samozrejme, ide ďaleko viacej úplne iným smerom. A to je opatrovateľská služba, alebo vôbec sociálne služby ako také. My sa aj tou problematikou zaoberáme, pričom všetci zainteresovaní sú súčasťou pracovných komisií, ktoré sa podieľajú na príprave nového zákona uceleného, pretože sociálne služby veľmi úzko súvisia aj s opatrovateľskými službami, i keď vždy som tvrdil a budem tvrdiť, a my to máme potvrdené aj v programovom vyhlásení vlády, že naším záujmom je udržať toho seniora čo najdlhšie vo svojom rodinnom, prirodzenom prostredí. A ten kamenný dom, to znamená sociálne zariadenie, mala by byť inštitúcia, keď už sú vyčerpané tie možnosti, ktoré súvisia so zabezpečením toho seniora v tom rodinnom, prirodzenom prostredí.
My sme museli otvoriť v kontexte tejto novely aj zákon, ktorý hovorí o posudkových lekároch, ktorý sa už týka tej inej problematiky, ale treba povedať, že posudkoví lekári sú súčasťou opatrení aktívnej politiky trhu práce, pretože v mnohých prípadoch sa vyjadrujú, majú svoje postavenie, poslanie uchránených dielní a tak ďalej.
Nebol tu cieľ vyvolať diskusiu o sociálnych službách, som presvedčený o tom, že bude priestor v tom budúcom roku na to, pretože tá veľká zásadná novela úplne zmení tú doterajšiu filozofiu a nebude toto nejaký dotačný mechanizmus rovnako prispieť na každé jedno lôžko, ale podľa stupňa odkázanosti, čo, si myslím, bude ďaleko objektívnejšie a spravodlivejšie.
Toľko k tej diskusii.
Samozrejme, nedá mi nezaujať stanovisko vzhľadom na to, že tu boli zoširoka otvorené otázky, ktoré sa týkajú projektu. Áno, roku 2003 prebehla fiškálna decentralizácia, originálna kompetencia z hľadiska aj opatrovateľskej služby prešla na obce a mestá. Prešlo isté obdobie, jednoducho obce a mestá sa v plnej miere s touto úlohou, zákonnou povinnosťou plne nevyrovnali, akútny nedostatok opatrovateľov sa jednoducho javil, a preto sme my na ministerstve pristúpili k tomu, že sme využili finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu na projekt, prostredníctvom ktorého sa zamestnalo 3 600 opatrovateliek. No a, samozrejme, adekvátne tomu zabezpečovali tú opatrovateľskú službu pre klientov, okolo ktorých sa starali.
Tu chcem povedať jednu vec, možno aj vzhľadom na vyjadrenia, keď pán Mihál povedal, že mu je smutno, že tento projekt dopadol tak, ako dopadol. Tento projekt dopadol dobre, k 16-tisíc opatrovateľom, ktorí momentálne sú pod gesciou obcí a miest, pribudlo 3 600 opatrovateľov. Pán Mihál, tá potreba už bola aj vtedy, keď ste vy boli ministrom, to nevzniklo zo dňa na deň. Na rozdiel od vás my sme to riešili, 28 mil. išlo do tohto projektu, a tak ľudia sa zamestnali a, treba povedať, odviedli kus statočnej a poctivej práce. Jednak aj z tohto miesta im chcem úprimne poďakovať. Ale keď vstupovali do toho projektu, veľmi dobre vedeli, kedy sa začína a kedy sa končí ten projekt. To je jednoznačné. A to vedeli aj obce a mestá, pretože boli súčasťou tohto projektu. Ony sa tiež viaceré obce a mestá do toho projektu prihlásili a využili tie možnosti z hľadiska čerpania tých prostriedkov. To znamená nič prekvapujúceho.
Každý jeden projekt sa končí nejakým tým vyhodnotením, samozrejmá vec, má k tomu čo povedať vždy aj Brusel ako neoddeliteľná súčasť toho projektu. To prebehlo, pričom my začiatkom decembra spúšťame novú výzvu. Ten projekt, ktorý ideme spúšťať ďalej, však nebude úplne detailná opakovačka toho predchádzajúceho. To je niečo úplne nové. Dali sme dohromady verejných, neverejných poskytovateľov, obce a mestá, vyhodnotil sa ten predchádzajúci 28-miliónový projekt, kde sme povedali, čo je dobré a čo treba uplatniť do toho budúceho obdobia. Zvýraznila sa tak potreba, že vo viacerých prípadoch bude dobré polovičné pracovné úväzky urobiť, to znamená zabezpečiť nejaké poskytnutie opatrovateľskej služby na štyri hodiny, pretože viaceré rodiny sa už po návrate ľudí z práce vedia o toho svojho príbuzného postarať. To znamená, toto všetko, tieto skutočnosti zohľadňuje ten nový projekt. Ten nový projekt tiež je plánovaný na tých 3 600, možno toho bude viac vzhľadom na to, ak budú polovičné pracovné úväzky. A do tohto projektu sme investovali prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu 50 mil. Ja som osobne presvedčený, že to treba vysoko ohodnotiť, vysoko kvitovať, i keď robíme istú nadprácu vzhľadom na to, že obce a mestá v plnej miere takúto originálnu kompetenciu nezabezpečujú. Viac k tomu hovoriť v tejto chvíli nechcem.
K obsahu, k meritu veci.
Pán poslanec Brocka, máte pravdu, zhodou okolností od poslancov KDH dvakrát bola ambícia novelizovať mobilitu za prácou, ale, treba povedať, nie tak, ako to riešime my. Ten prvý návrh, myslím, že bol od pána Zajaca, súvisel s tým, že bol záujem zmeniť len podmienku trvalého pobytu na prechodný pobyt, finančnú dotáciu nemenil. A ten druhý návrh, ktorý bol z dielne KDH v tom období predchádzajúcom ponúknutý, tu bol príspevok na 12 mesiacov vo výške 125 eur. To znamená polovičný príspevok z toho, čo teraz navrhujeme my. My sme navrhli komplexné riešenie aj úpravy podmienok, aj úpravy výplaty, to znamená tej maximálnej čiastky. Povedali sme, že to bude platiť pre 70 kilometrov minimálne od miesta trvalého bydliska. Zároveň sme zmenili podmienku trvalého bydliska na prechodné bydlisko a uviedli sme tam až 80 % oprávnených nákladov na bývanie do výšky 250 eur. Myslím si, že systémové riešenie, ktoré tu je, ktoré ponúkame, som presvedčený, môže byť mobilizačné a viacerých, ktorí chodia na tzv. týždňovky, môže mobilizovať pre to, aby mali chuť pracovať a zamestnať sa a dochádzať za prácou. A myslím si, že to je hlavný cieľ tohto projektu ako takého.
Teraz z toho návrhu alebo pozmeňujúceho návrhu pána poslanca Mihála, ak dovolíte, požiadal som aj kolegov, aby sa vyjadrili k tomu návrhu, budem citovať, že ak občan, ktorý je spoločníkom spoločnosti, členom dozornej rady, členom predstavenstva a nie je zamestnancom a predloží návrh na zmenu v Obchodnom registri o jeho výmaze alebo zániku jeho funkcie, prípadne členstva, takýto občan je zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie, z uvedeného vyplýva, že takýto občan nemusí čakať na výmaz, ktorý uskutoční súd, ale úrad práce ho môže hneď riešiť.
Sme toho názoru, že zmena, ktorú navrhuje pán poslanec Mihál, nie je realizovateľná, nakoľko samostatne zárobkovo činná osoba podáva až po ukončení kalendárneho roka, najneskôr do 31. 3. nasledujúceho roka daňové priznanie, v ktorom uvádza príjem za predchádzajúci kalendárny rok. V čase, keď by takýto občan požiadal o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, tak ako to navrhuje pán poslanec Mihál, nevie preukázať objektívny spôsob, príjem, pričom úrad by nevedel posúdiť skutočnosť, či občan napĺňa podmienky uchádzača o zamestnanie.
Pán poslanec, takýto list s takýmto obsahom za čias vášho pôsobenia vo funkcii ministra vtedy námestník generálneho riaditeľa sekcie služieb a zamestnanosti pán inžinier Marcel Schwarz, poslal na všetky úrady práce, kde o týchto istých skutočnostiach oboznámil úrady práce z hľadiska metodiky, ako majú postupovať. To znamená, že je to riešené, metodicky usmernené kvázi dlhé roky. Takáto informácia išla v roku 2006 ako prvá a v roku 2012 sa opätovne zopakovala.
Toľko reakcia k tomu návrhu.
Čo sa týka ešte tých vašich pripomienok smerom k tomu vyraďovaniu. Áno, my ani nieže sprísňujeme, ale skonkretizujeme podmienky toho vyradenia, ktoré v tomto zákone alebo návrhu sú, pretože sme toho názoru, že aj ten uchádzač o zamestnanie, ktorý dostane šancu na vzdelávanie, rekvalifikáciu, prípadne nejaký príspevok, musí efektívne s týmito prostriedkami jednoducho narábať. A preto po tomto zákon, ak bude prijatý, bude musieť plniť isté podmienky. Uzavrie sa tak klasická zmluva medzi úradom a uchádzačom o prácu, kde sa zaviaže, že ten uchádzač bude plniť riadnu dochádzku na rekvalifikáciu, vzdelávanie, jednoducho ďalšie úlohy, ktoré z toho vyplývajú v presne stanovených termínoch, pretože v mnohých prípadoch sa toto nedeje. O tomto bude písomne poučený. Naším cieľom je tým zabrániť zneužívaniu vynaložených verejných financií a zabrániť vyhýbaniu sa účasti na jednotlivých nástrojoch aktívnej politiky trhu práce, treba povedať, vyhýbaniu sa tomu po tom, čo danú ponuku prijal, akceptoval tie podmienky, keď aj napriek tomu ten rekvalifikačný kurz alebo nejaký ten konkrétny nástroj nezabsolvoval zo subjektívnych dôvodov. To znamená dvojnásobnú stratu, po prvé, nezamestnal sa, pretože nenadobudol kvalifikáciu na prácu, a, po druhé, finančné prostriedky investované do jeho prípravy na nové zamestnanie vlastne vyjdú nazmar, pretože nebudú zrealizované na ten účel.
No a čo sa týka vôbec toho vyraďovania z evidencie, pán poslanec Mihál, priemer toho vyraďovania mesačný v rokoch 2010 a 2011 bol taký, že v roku 2010 to bolo 4-tisíc uchádzačov, ktorí boli vyradení pre nespoluprácu (alebo iné dôvody) s úradmi práce, v roku 2011 to bolo 3 900 tých uchádzačov v priemere na mesiac. Poviem pre informáciu, v roku 2014 za môjho pôsobenia ten priemer na mesiac bol 2 500, v roku 2015 za tých doterajších deväť-desať mesiacov je to 2 100, to znamená polovičné čísla, ktoré sa týkajú celkového počtu tých vyradených, z toho predchádzajúceho obdobia. Myslím si, že tie čísla netreba komentovať, jednoznačne potvrdzujú, že my nemáme záujem niekoho z práce vyhadzovať. Nie, my máme záujem zabezpečiť, aby sa uchádzači o zamestnanie dostali na trh práce, 120-tisíc nových pracovných miest, 70-tisíc ľudí, ktorí z evidencie úradov práce vypadli, pretože si našli prácu, sú toho konkrétnymi dôkazmi. A ja som veľmi rád, lebo za tými 120-tisíc novými, pracovnými miestami sú konkrétni ľudia a rodiny, ktoré si zlepšili svoje sociálno-ekonomické postavenie.
Všetko z mojej strany, samozrejmá vec, uchádzam sa o podporu tejto novely zákona. Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

11.11.2015 o 9:01 hod.

JUDr.

Ján Richter

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 9:17

Ján Richter
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani podpredsedníčka Národnej rady. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, vláda Slovenskej republiky predloženým návrhom zákona sleduje vytvorenie priaznivých podmienok pre možnosť zosúladenia rodinného a pracovného života rodičov, udržanie si zamestnania a uľahčenie vstupu na pracovný trh rodičom starajúcim sa o malé deti, a tým aj zvýšenie životnej úrovne rodín s deťmi do troch, respektíve šiestich rokov veku dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom.
Poskytovaním tohto príspevku sa taktiež nepriamo vytvára priestor na vznik a rozvoj flexibilnejších služieb starostlivosti o dieťa v domácom prostredí alebo mimo neho v zariadeniach zriadených možno aj fyzickými, respektíve právnickými osobami na to zo zákona určenými.
Týmto vládnym návrhom zákona sa zvyšuje hranica, do ktorej sa príspevok na starostlivosť o dieťa poskytuje, a to z terajších 230 eur na 280 eur. Ak je táto starostlivosť dieťaťu poskytovaná materskou školou zriadenou obcou, hranica príspevku bude 80 eur. Táto suma predstavuje náklady rodiča na zabezpečenie starostlivosti o dieťa v takomto zariadení, pričom rozhodujúce sú sumy úhrady určené všeobecne záväzným nariadením obce.
Pri stanovení maximálnych súm príspevku na starostlivosť o dieťa, ktorým štát prispieva na čiastočnú úhradu nákladov vynaložených v súvislosti s takouto starostlivosťou o dieťa, u poskytovateľov tejto starostlivosti sme vychádzali z priemerných nákladov rodičov u uvedených poskytovateľov tejto starostlivosti.
Týmto vládnym návrhom zákona sa tu súčasne odbúrava administratívne náročné preukazovanie skutočných nákladov na starostlivosť o dieťa, keď na preukázanie nákladov bude postačovať písomná dohoda o jej poskytovaní, resp. jej zmena v materskej škole zriadenej obcou, nebude musieť rodič preukazovať náklady vôbec, pretože potom úrad práce, sociálnych vecí a rodiny sám overí výšku úhrady prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia obce, resp. mesta. Zároveň pokiaľ ide o materské školy, ktorých zriaďovateľom je orgán miestnej štátnej správy v školstve, bude rodič preukazovať náklady na starostlivosť o dieťa rozhodnutím, resp. potvrdením riaditeľa materskej školy.
V rámci prerokovania návrhu zákona v určených výboroch Národnej rady Slovenskej republiky boli uplatnené pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uvedené v spoločnej správe výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré majú výlučne legislatívnotechnický charakter a s ktorými sa aj ja ako predkladateľ stotožňujem. Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

11.11.2015 o 9:17 hod.

JUDr.

Ján Richter

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:21

Ján Podmanický
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani podpredsedníčka, vážený pán minister, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1706).
Výbor pre sociálne veci ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona podáva Národnej rade v súlade s § 79 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku túto spoločnú správu výborov.
Národná rada uznesením č. 1893 z 18. septembra 2015 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre sociálne veci.
Poslanci, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.

Návrh zákona odporučili schváliť ústavnoprávny výbor uznesením č. 677 z 3. novembra 2015, výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 487 z 3. novembra 2015, výbor pre sociálne veci uznesením č. 193 z 1. októbra 2015.

Výbory Národnej rady, ktoré návrh zákona prerokovali, prijali návrhy, ktoré sú uvedené pod bodom IV tejto spoločnej správy.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k uvedenému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s príslušnými ustanoveniami rokovacieho poriadku odporúča Národnej rade návrh zákona v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov schváliť.

Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhoch 1 až 4 v IV. časti tejto spoločnej správy spoločne so stanoviskom gestorského výboru schváliť ich.
Gestorský výbor ma, ďalej, určil za spoločného spravodajcu výborov a poveril ma vystúpiť na schôdzi Národnej rady k uvedenému návrhu zákona v druhom a treťom čítaní, predniesť spoločnú správu výborov a odôvodniť návrh a stanovisko gestorského výboru a predložiť návrhy podľa príslušných ustanovení rokovacieho poriadku.

Spoločná správa výborov o výsledkoch prerokovania návrhu zákona vo výboroch v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre sociálne veci č. 205 z 10. novembra 2015.Ďakujem, pani podpredsedníčka, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

11.11.2015 o 9:21 hod.

JUDr. PhDr. PhD.

Ján Podmanický

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:24

Július Brocka
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Áno, ďakujem pekne. Vážená pani podpredsedníčka, vážený pán minister, dámy a páni, keby som chcel tak zhutnene pár slovami nazvať tento návrh, tak by som povedal, že je to vlajková loď prorodinných opatrení vlády strany SMER, ale, hovorím, aj vlajková loď aj prorodinných opatrení v úvodzovkách.
Pán minister v prvom čítaní, keď sme o tomto návrhu rokovali, tak hovoril niečo v tom zmysle, že chcú za málo peňazí urobiť veľa muziky. A musím uznať, že pri tomto návrhu sa mu to pravdepodobne aj podarilo, lebo predstavte si, že tento príspevok, o ktorom teraz diskutujeme, na jednej strane navrhujú zvýšiť o 50 eur mesačne oproti súčasnému stavu, a to v situácii, keď rezort nemá peniaze na pomoc ľuďom, ktorí sú ťažko zdravotne postihnutí, alebo tým blízkym, ktorí ich opatrujú. Včera o tom hovoril som ja aj môj kolega Mihál. A sme to pripomenuli pánu ministrovi, že, áno, ak toto je výrazom na jednej strane, že nemajú peniaze tam, kde by ich bolo naozaj treba, a je to všeobecne odôvodniteľné aj zrozumiteľné, že ak niekto šetrí peniaze štátu, že sa stará o svojich blízkych chorých a šetrí nemalé zdroje, stovky eur mesačne a týmto ľuďom nepridáme ani cent, naopak, ešte im znižujeme ich doterajší príspevok, dokonca niektorým ho aj odoberáme, tak v porovnaní s týmito je tu skupina iných občanov, ktorým pridáme 50 eur mesačne. To je bomba, nie? Ja si myslím, že prioritou strany SMER nie sú rodiny s deťmi, prioritou strany SMER sú, teda preskočím to, na čo ste veľmi citliví, o tom budem možno inokedy hovoriť, tí, ktorí zarábajú a bohatnú v čase vášho vládnutia, tých preskočím teraz, prioritou vašou sú pravdepodobne dôchodcovia, to treba uznať, lebo o dôchodcoch sa bavíme veľmi často tu v Národnej rade z dôvodu vianočného príspevku, z dôvodu príspevku k vianočnému príspevku a opakovane, ale musím povedať, že ten príspevok k vianočnému príspevku ste zvýšili len o 12 eur, teda okolo 12 eur. Ale tu je to až 50. Čiže naozaj to je podstatne viac. Ja si myslím, že je to čistý politický marketing.
Keď sa na to pozriete trošku pozornejšie, tak zistíte, že výdavky na tento príspevok v rozpočte v kapitole pána ministra sú len 1,2 mil. eur. Tak je také veľké zvýšenie príspevku a dopady sú iba 1,2 mil. Tak, samozrejme, výsledok je zrejmý, lebo tí, s ktorými rátate, že to dostanú, tak je ich 2 500 na Slovensku. Na Slovensku 2 500 ľudí dostane tento zvýšený príspevok. No to je taká bomba, naozaj, že to stojí za to, dať to na tabuľu, na ktorej sa to odfajkuje s tým, čo sme urobili pre rodiny s deťmi.
Týka sa to rodičov, ktorí sa starajú o dieťa a zároveň chcú aj pracovať. To znamená, dajú dieťa do škôlky, tie náklady majú byť spojené s nákladmi v predškolskom zariadení, aby tá mamička mohla od toho dieťaťa ísť pracovať. No takže tejto rodine tejto mamičky, ktorá bude pracovať a ktorej rodina bude mať ďalší príjem, pán minister Richter navrhuje pridať 50 eur. Ale tých 144-tisíc mamičiek, ktoré sa celodenne o dieťa starajú a budú starať celý deň, tak tým už tri roky ani cent, ani cent nezvýšili rodičovský príspevok. To znamená, príjem v ich rodine sa nijako nezvýši. Dokonca príjem v ich rodine sa za pôsobenia vlády strany SMER výrazne znížil.
Aká je prorodinná politika strany SMER, to je vidieť nielen na tomto príspevku, ale vidieť to aj na iných opatreniach, daňových, odvodových. Pri novele zákona o daniach z príjmov napríklad navrhli zrušiť, zrušiť daňovú úľavu, ktorá existovala v našom daňovom systéme, nezdaniteľné minimum na manželku, v rovnakej výške ako u rodiča, ktorý pracuje. To znamená, dnes je na úrovni skoro 3 500 eur daňová úľava za rok. To je, nezdaniteľné minimum znamená, že z takejto sumy tá rodina z príjmu v rodine neplatí daň. To je, mesačne ak by si niekto uplatnil v maximálnej mieru túto výšku, tak 60 eur mesačne, zvýšenie čistého príjmu v rodine. A oni to zrušili. To za rok, ak dobre počítam, 60 eur krát 12 je 720 eur za rok, zníženie čistého príjmu v rodine. Keď sme toto napadli, keď s týmto prichádzali ako s návrhom „prorodinných opatrení“, tak to zredukovali tak, že tých, ktorí sú pri deťoch do troch rokov, sa to netýka, a keď niekto je dlhšie pri dieťati, ak je evidovaný na úrade práce alebo niekoho opatruje, to znamená tým, čím nijako nepodporujú tých, opatruje ťažko zdravotne postihnutého rodinného príslušníka, tak si bude môcť uplatniť tú úľavu. Som teda zvedavý, teda keď ten príjem nijako nerastie a sa nezvyšuje, kde si budú môcť tú úľavu uplatniť. Čiže tá pravda o tom, akú prorodinnú politiku robí táto vláda, je úplne iná, ako to prezentuje Robert Fico pred tou tabuľou, kde odfajkúva opatrenia, ktoré robia pre ľudí.
Prídavky na deti detto, tri roky nezvýšené ani o cent. Áno, veď keby tú sumu, ktorá je určená na tento príspevok na starostlivosť o dieťa, keby chcel pán minister rozdeliť medzi všetkých 144-tisíc rodičov, ktorí sa starajú o dieťa do troch rokov, no tak to by pridali každému 70 centov, to by tu asi nebolo veľa muziky z takéhoto opatrenia, preto sa radšej rozhodli dať veľa a iba niekomu. A v podstate toto dať niekomu veľa iba niekomu oni robia v podstate, a zasa som pri tej téme korupcie, tak, dostane strašne, strašne veľa v strane SMER niekto a tí, čo majú k nej blízko, niekto nedostane nič, ale možno niekomu ešte zoberú alebo naložia, lebo naozaj tí, čo sa starajú o tých svojich blízkych, ťažko zdravotne postihnutých, sú v otrockej pozícii.
Takže, pán minister, ako predvolebný marketing to nie je zlé, ale ja si myslím, že je to škoda, lebo dávno doteraz a možno aj odteraz na Slovensku nebude taká silná vláda, ktorá by mohla robiť naozaj skutočné aj prorodinné, ale aj iné opatrenia, ktoré by tejto krajine pomohli. A keďže ako opozičného poslanca mojou povinnosťou je na veci sa dívať aj z inej strany, z akej sa na veci vy pozeráte, tak som si považoval za povinnosť to teraz povedať. Ďakujem za vašu pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

11.11.2015 o 9:24 hod.

Ing.

Július Brocka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:33

Jana Vaľová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja by som vlastne, pán kolega, len chcela pre občanov ozrejmiť... (Reakcia z pléna.) A keď vás môžem poprosiť, keby ste ma nevyrušovali, pán kolega, ja som vás nevyrušovala, pán Brocka. Ja by som chcela len pre občanov ozrejmiť to, čo rozpráva pán kolega Brocka, že proste my odoberáme vlastne ten príspevok na opatrovanie. Nie, na základe toho, že sa valorizujú dôchodky aj starobné, aj invalidné, tak tým prichádza k zvyšovaniu príjmov tých seniorov alebo tých, ktorí ten dôchodok poberajú. A, samozrejme tým pádom sa potom aj upravujú príspevky, jednotlivé tie dávky, takže môžeme to pozitívne hodnotiť, hneď ako valorizujeme a zvyšujeme jednotlivé dôchodky.
A teraz by som chcela povedať, pán kolega Brocka bol na výbore na rozdiel od pána Mihála, ktorý sa vyjadroval k týmto veciam. Pán kolega, šokovali ste mňa a, myslím, aj všetky ženy na výbore, keď ste pánu ministrovi povedali, že nechápete, prečo by mala byť rodová rovnosť zaradená pod ministerstvo práce. A teraz ste to excelentne dokázali, keď ste povedali, že tie ženy, ktoré sú tri roky na materskej, respektíve tie ženy, ak majú dve deti, ktoré sú šesť rokov, dvojčatá, doma, by mali mať príspevky. No my sme sa vybrali inou cestou, práve tou rodovou rovnosťou, kde vravíme, že pomáhame tým ženám, ktoré sú naozaj, je ich veľa, v prevahe, ak sú doma, aby sa mohli zaradiť do pracovného procesu, tým zvyšujeme príspevok na predškolské zariadenie. Tá žena naozaj ak ostane 6 rokov doma s tým dieťaťom, bez akýchkoľvek zručností, kvalifikácie ma obrovský problém sa dostať do pracovného procesu. A to je to, pán kolega Brocka, čo neviete pochopiť a čo ste hovorili aj o tej rodovej rovnosti, čo som vám chcela povedať. Takže naozaj my ideme inou cestou, a to cestou podpory aj mamičiek, aby mali finančné prostriedky, aby sa mohli vrátiť do pracovného procesu a aby jednoducho mali aj dostatočné príspevky na to, aby aj deti umiestnili do predškolských... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.11.2015 o 9:33 hod.

PhDr.

Jana Vaľová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:35

Viera Tomanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Pán poslanec Brocka, treba si uvedomiť celú šírku a hĺbku záberu v tejto oblasti. A treba potom hovoriť aj o tom, predsa pre rodičov, ktorí dajú dieťa do predškolského zariadenia, keď matka ide pracovať, otec pracuje, sú tam dva príjmy. A, samozrejme, im pomáhame. Nebudem opakovať to, čo hovorila pani kolegynka Vaľová, ale na druhej strane treba si uvedomiť, sú tam prídavky na dieťa, je tam daňový bonus, ktorý je už dnes vyšší ako sú rodinné prídavky. Čiže, áno, uznávam jednu vec, že pre tých ľudí, ktorí majú prítomného člena s ťažkým zdravotným postihnutím alebo staršieho, ktorý je odkázaný na sociálnu službu, ale vždy pred umiestnením do zariadenia je opatrovateľská služba, ktorá je ďaleko efektívnejšia ako samotná starostlivosť v zariadení. Naviac, keď niekto vykonáva opatrovateľskú službu alebo potrebuje opatrovateľskú službu, v tomto je kompetentná priamo príslušná obec alebo mesto. Teda povedzme si, jedná sa o územnú samosprávu, je to originálna pôsobnosť. A, naviac, tú opatrovateľskú službu môže vykonávať v pracovnoprávnom vzťahu aj samotný rodinný príslušník.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.11.2015 o 9:35 hod.

Ing. PhD.

Viera Tomanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:37

Ján Podmanický
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec, z vášho vystúpenia, ale aj z vašich vystúpení v minulosti k témam v sociálnej oblasti mám taký pocit, že keby sme sem doniesli aj hodiny s vodotryskom pre každého jedného občana na Slovensku, tak u vás by sme neuspeli. A vy jednoducho opľujete všetko, čokoľvek dobré, čo sa sem prinesie, z akejsi zásady, že ste opozičný politik a nemôžete nájsť nič dobré na tejto vláde a na zákonoch, ktoré sa teraz prekladajú. To mi je troška ľúto, lebo ako kresťanský demokrat by ste mali hľadať troška pravdu a troška objektivity. Vy potrebujete len všetko opľuť. Hovorí z vás, pán poslanec, len čistá frustrácia. Vy nemôžete prežiť, že sa znižuje nezamestnanosť, že sa znižuje deficit, že sa zvyšuje hospodársky rast, že rastú reálne mzdy, že sa znižujú ceny energií. Vy nemôžete toto počúvať. Vám je z toho zle, a preto využijete každú príležitosť, aby ste si kopli do vlády, kopli do opatrení, ktoré sem prinášame pre ľudí a ktoré sú dobré, pán poslanec. A vy to viete. Ste plný negatívnej energie, ktorá z vás srší. Ale nemyslite si, že ľudia to necítia. Ľudia cítia, čo máte v srdci. A možno aj preto tá podpora, ktorú u ľudí máte, zodpovedá tomu, čo vy vo svojom srdci nosíte.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.11.2015 o 9:37 hod.

JUDr. PhDr. PhD.

Ján Podmanický

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:38

Július Brocka
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec Podmanický, ja mám v srdci pokoj, vážne. Ja som úplne pokojný a veľmi ďaleko od frustrácie. Ale na rozdiel od vás ja som opozičný poslanec a mojou povinnosťou je doplniť to, čo ste vy zabudli povedať, ak chcete, aby som vás pochválil. Ja som včera pána ministra aj pochválil pri zákone. Pri tom predchádzajúcom zákone o službách zamestnanosti som povedal, že sú to pozitívne veci, pri ktorých aj opoziční poslanci budú hlasovať za niektoré veci. Veď nakoniec aj sami hovoríte, že my sme s tým prišli. Rozdiel bol v tom. No veď, prosím vás, čo to je za argument, že ja som navrhoval príspevok za dochádzanie za prácou 125 eur a vy navrhujete 250? Veď ja opozičný poslanec nemám tú možnosť ako vy. A, nakoniec, keď som to navrhoval, možno, vtedy to bolo reálne číslo. Dnes tie čísla, čo sa týkajú nákladov na cestovanie za prácou, sú podstatne vyššie.
Pán kolega Podmanický, ja som naozaj veľmi pokojný a moje srdce je pokojné. Ale vy ste nervózni, vy ste nervózni z toho, že tieto bubliny, ktoré vy prednášate ľuďom, časom zbadajú všetci. Veď vy navrhujete zvýšiť ten príspevok o 50 eur, ale v množine 2 500 rodičov a 144-tisíc rodičom ani o cent a tri roky. No taká je pravda.
Poznámka mojej kolegyne Vaľovej k rodovej rovnosti v kontexte s mojím vystúpením, respektíve tak zmätočná faktická poznámka, na ktorú by som nestihol zareagovať. To si vyžaduje osobitné vystúpenie v rozprave, aby som reagoval z ambony.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.11.2015 o 9:38 hod.

Ing.

Július Brocka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video