Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

1.12.2015 o 17:02 hod.

Ing. PhD.

Viera Tomanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.12.2015 17:02 - 17:04 hod.

Viera Tomanová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Pani poslankyňa Jurinová, ja by som odporúčala vám najprv sa perfektne zorientovať v problematike a potom, prosím, k tomu vystupovať, pretože niektoré veci, ktoré ste tu spomínali, určite nepatria do tohto ústavného zákona, o ktorom v tejto chvíli rokujeme ešte len v skrátenom legislatívnom konaní. Čiže bolo sa potrebné vyjadrovať na túto tému a túto adresu. Odporúčam, všetko ostatné k tomu treba naštudovať. A to sa týka aj vášho predchodcu pána Galka, ktorý tu vystupoval.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.11.2015 10:47 - 10:49 hod.

Viera Tomanová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pán kolega Brocka, je mi veľmi ľúto, musím úprimne povedať, že aj vaša vláda v roku 2006 zanechala čerpanie fondov. A to bolo obdobie rokov 2004 – 2006, keď bol ku koncu decembra vlastne koniec toho čerpania takisto v takom stave, že bolo z operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia na úrovni 3,3 % aj nejaké drobné a minimálne 7 % z jednej časti tohto programu. A bol koniec roka. A, naviac, ste nám zanechali neuspokojivý audit, na základe čoho Brusel pozastavil financovanie projektov, a to dokonca na dva roky, kým sa prijali opatrenia a akčný plán na riešenie tejto situácie. Takže, prosím, bola by som veľmi rada, keby ste si uvedomovali aj svoje vlastné chyby, v tom, v čom ste nás nechali. To je jedna vec.A pokiaľ ide o projekt, vrátim sa k osobitnému projektu, ktorý ste veľmi vysoko hodnotili, ktorý doťahovala pani Radičová. Komunitná a sociálna práca to bola. Taktiež ste ho nechali bez zabezpečenia, hoci s ním sa končilo v októbri a nebolo pokračovanie na ďalší nasledujúci rok. Takže, prosím, nenamáčajte súčasnú vládu, vládu Roberta Fica v tom, v čom ste lietali aj vy.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.11.2015 10:23 - 10:25 hod.

Viera Tomanová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážený pán poslanec, viete, vaša neuveriteľná zloba, ani tá nemôže potlačiť skutky, ktoré sa tu stali.

A ja vám musím len pripomenúť, pokiaľ ide o fondy, zbytočne tu budete rozprávať, rok ste prešľapovali na mieste, lebo ste nevedeli, čo robiť s fondmi. Tu určite vždy môže zlyhať konečný prijímateľ, ktorý je poberateľom, najlepší projekt napísaný môže zlyhať a podobne. Za to určite nemôže ani minister, ale ani zamestnanci, ktorí tam robia, pretože do ľudí nevidíte. Ale jeden fakt je, nepodali ste námietku, nepodali ste včas korekcie, za čo boli tie pokuty. Spravili ste retroaktívne usmernenie, za čo sa bude krátiť celý ten operačný program. Takže, pán poslanec, nehovorte o tom, o čom neviete. A ak tomu dobre neporozumeli ľudia, ktorí vám fondy riadili, čo vo fondoch za vaše obdobie narobili?Pokiaľ ide o sociálne podniky, dal nám za pravdu vývoj udalostí, ako išli v súčasnosti. Dodnes z dôvodov politického likvidovania sociálnych podnikov sa nemôžeme vrátiť k tomu oficiálnemu nástroju, ktorý uznáva celá Európa.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.11.2015 9:55 - 9:56 hod.

Viera Tomanová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán poslanec, ja si dovolím zareagovať na útok na pána ministra. A myslím si, že urobil dosť v oblasti riešenia zamestnanosti, resp. nezamestnanosti, pretože neustále klesá percento nezamestnaných ľudí. Naopak, keď sa pozrieme do minulosti, do rokov 2010 (druhého polroku), 2011, 2012, tak došlo tam k obrovskému nárastu počtu nezamestnaných. Na druhej strane sám ste včera spomenuli, že ste začali s projektom Opatrovateľská služba, ale nemali ste schopnosť dotiahnuť ho do konca. A takto musím povedať, že ste nevydali ani jednu serióznu výzvu, v ktorej by ste nejaký problém z týchto problémov dokázali vyriešiť. Takže to je jedna vec. A pokiaľ ide o váš pozmeňujúci návrh, treba povedať, že všetci viete veľmi dobre, že rozpočet na budúci rok je pripravený a aj jeden aj druhý váš návrh znamená navýšenie rozpočtu, čo v tejto chvíli asi nie je možné. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.11.2015 9:35 - 9:37 hod.

Viera Tomanová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Pán poslanec Brocka, treba si uvedomiť celú šírku a hĺbku záberu v tejto oblasti. A treba potom hovoriť aj o tom, predsa pre rodičov, ktorí dajú dieťa do predškolského zariadenia, keď matka ide pracovať, otec pracuje, sú tam dva príjmy. A, samozrejme, im pomáhame. Nebudem opakovať to, čo hovorila pani kolegynka Vaľová, ale na druhej strane treba si uvedomiť, sú tam prídavky na dieťa, je tam daňový bonus, ktorý je už dnes vyšší ako sú rodinné prídavky. Čiže, áno, uznávam jednu vec, že pre tých ľudí, ktorí majú prítomného člena s ťažkým zdravotným postihnutím alebo staršieho, ktorý je odkázaný na sociálnu službu, ale vždy pred umiestnením do zariadenia je opatrovateľská služba, ktorá je ďaleko efektívnejšia ako samotná starostlivosť v zariadení. Naviac, keď niekto vykonáva opatrovateľskú službu alebo potrebuje opatrovateľskú službu, v tomto je kompetentná priamo príslušná obec alebo mesto. Teda povedzme si, jedná sa o územnú samosprávu, je to originálna pôsobnosť. A, naviac, tú opatrovateľskú službu môže vykonávať v pracovnoprávnom vzťahu aj samotný rodinný príslušník.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.11.2015 18:48 - 18:50 hod.

Viera Tomanová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Pán poslanec Brocka, hovorili sme aj o tom na výbore dnes, pokiaľ ide o príspevok za opatrovanie, jednoznačne ďaleko efektívnejšie je práve poskytnutie opatrovateľskej služby týmto ľuďom. A na druhej strane zdôrazňujem, aj ten občan, o ktorého sa stará manžel, manželka alebo dcéra alebo deti, aj tieto môžu vykonávať opatrovateľskú službu vo vzťahu k svojmu príbuznému. Treba si uvedomiť, cez opatrovateľskú službu vytvárame pracovné príležitosti a zamestnávame ľudí.
Samozrejme, treba súhlasiť s tým, čo povedala pani poslankyňa Šedivcová, že sa uvažuje s ďalším projektom. Ale boli ste to práve vy a vtedy bolo KDH vo vláde, keď s účinnosťou od 1. 1. 2003 bola odovzdaná opatrovateľská služba do originálnej pôsobnosti miest a obcí a mesto a obec je povinné poskytnúť opatrovateľskú službu v zmysle zákona tomu, kto je na ňu odkázaný. Takže vôbec netreba hovoriť, že tu niekto ostáva bez práce a podobne.
Na druhej strane tento projekt tých 3600 opatrovateliek bol spúšťaný v rámci riešenia práve zamestnanosti. Treba si povedať, každý vedel, aj obce vedeli, že tento projekt skončí. Takže skončí. Ale vedia aj to, že začne znovu a ďalší projekt, pretože ministerstvo práce má eminentný záujem pomôcť a riešiť túto situáciu v teréne. Samozrejme, že sa treba tešiť navýšeniu tomu a vôbec opatrovateľkám, ktoré tu mohli zostať a nemuseli cestovať a rozbíjať rodiny a nechávať ich polmesiace, alebo v niektorom prípade aj mesiac, rodinu celú, samu bez matky alebo trebárs aj bez otca a cestovali do Rakúska a do Nemecka.
Takže ministerstvu práce treba za tieto projekty poďakovať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 24.9.2015 10:01 - 10:02 hod.

Viera Tomanová
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Chcem sa ospravedlniť, ale mala som aj riadne zasunutú kartu, aj som hlasovala pri predchádzajúcom hlasovaní za, ale ma vykázalo ako neprítomnú. Neviem to pochopiť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2015 18:55 - 18:56 hod.

Viera Tomanová Zobrazit prepis
Pán Mihál, je to totálne nekorektné čokoľvek vyčítať a povedať, že to sme urobili my, to ste neurobili vy. Pán poslanec, je pravdou, že ste to zvýšili, pričom povedali ste, že ste najskôr išli na 55 % a potom 60 %, ale, pán poslanec, predsa pri tej materskej, keď ju vyplácate, ste zmenili vymeriavací základ a dávali ste to z dva roky prakticky starého vymeriavacieho základu, kým dovtedy, kým ste do toho vstúpili, to bolo z aktuálneho príjmu. Takže, prosím vás, vlastne ste tým matkám prakticky nepridali nič. Čiže nehovorme o tom, že je to tak alebo onak, skúsme hovoriť o tom, že tu čarujeme s číslami a snažíme sa to presúvať tam, kde momentálne sa nám to dá a kde nám to a čo nám tu rozpočet umožňuje, a vítajme každú korunu, ktorú do toho rozpočtu pre túto oblasť dostaneme.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2015 18:33 - 18:35 hod.

Viera Tomanová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pán Mihál, nedá mi, aby som vám nepripomenula, že, viete, je to hra o číslach a o tom, aby ste udržali štátny rozpočet a aby ste sa zmestili do finančných prostriedkov, ktoré máte. Vy tiež hovoríte, že, áno, pridali ste tam. Ja to veľmi chválim. Ale vtedy sa nedalo dať viac, ako tú sumu, ktorú som dávala. A na druhej strane ale vy ste znížili rodičovský príspevok matkám (respektíve rodičom), ktoré predtým, ako porodili dieťa, plánovali si teda rodinu. A znížili ste ten príspevok z 256 na 164 eur. Takmer o 100 eur, pán poslanec, ste tak šli dolu. To znamená, že aj vy ste čarovali s číslami a hľadali ste také riešenie, aby ste tu našli nejaké zdroje aj na niečo iné. Takže prosím, aby ste boli v tomto aspoň objektívny a uvedomili si, že vždy je to len o presúvaní peňazí z jedného miesta na druhé, tam, kde by to možno mohlo byť trochu efektívnejšie a o niečo lepšie.
Samozrejme, prikláňam sa k jednému názoru a to je, aby mohli dostávať ten príspevok aj detičky staršie ako od troch až do tých šiestich rokov, ale najmä v tom prípade, ak sa jedná o jedného z rodičov, ktorý ako jednotlivec sa stará o svoje deti a má pritom ťažko zdravotne postihnuté dieťa a potrebuje zabezpečovať starostlivosť aj okolo toho dieťaťa. Určite by bolo vhodné nájsť nejaký nástroj pomoci takejto, teda jednotlivcovi s deťmi, pokiaľ má ťažko zdravotne postihnuté dieťa, aj v tých vyšších ročníkoch, ktoré navštevuje predškolské zariadenie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2015 18:15 - 18:17 hod.

Viera Tomanová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán poslanec Brocka, ja budem reagovať a poviem, že sú to také tri základné veci, ktoré rieši tento zákon č. 561/2008 Z. z. A to je jednak zjednodušenie poskytovania príspevku a nebabranie sa tam s tou administratívou, s dokladovaním a podobne. Na druhej strane je to okrem iného aj zvýšenie príspevku, pokiaľ sa jedná teda o fyzickú osobu, ktorá dáva dieťa do súkromného zariadenia, alebo sa jedná o fyzickú osobu na základe živnosti, ktorá ho opatruje. A napokon je to 80 eur. Je mi ľúto trošku toho, že je to len v tom prípade, ak starostlivosť o dieťa zabezpečuje materská škôlka alebo respektíve predškolské zariadenie zaradené do školských zariadení, ale zriadené obcou alebo orgánom miestnej štátnej správy. Zastávam názor, že tých súkromných škôl, ktoré sú zaradené do siete škôl a školských zariadení, je veľmi málo. A pokiaľ by sa zaviazali dodržiavať všeobecne záväzné nariadenie, bolo by ideálne podporiť aj to, čím by vznikol väčší počet práve miest v predškolských zariadeniach pre deti.
A vytrhnúť z kontextu, pán Brocka, to, že sa nejedná o zosúladenie rodinného a pracovného života v tomto prípade pri príspevku o starostlivosť o dieťa, je vrchol už neviem demagógie, alebo neviem, ako to nazvať, a to z toho dôvodu, že my v každom prípade sa snažíme zosúladiť, ak sú rôzne tie formy, aj to, aby tá manželka mohla sa vrátiť do práce, vykonávať svoje povolanie, aby nestratila tri roky, ak má dve deti, nestratila šesť rokov. Za šesť rokov sa v žiadnom prípade nedokáže postaviť na pracovné miesto, z ktorého pred šiestimi rokmi odišla. To je aj o tom, že jej vytvárame podmienky pre to, aby ako aj manžel, takisto aj ona sa mohla naďalej uplatňovať a budovať svoju kariéru. Takže zastávam názor, pán Brocka, že netreba vytrhávať veci z kontextu.
Skryt prepis