58. schôdza

10.11.2015 - 15.12.2015
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

2.12.2015 o 15:57 hod.

Mgr.

Helena Mezenská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie 15:53

Péter Vörös
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre sociálne veci za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1833. V menovanom súvise si dovoľujem predložiť informáciu k tomuto návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku aj legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1838 z 26. októbra 2015 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor Národnej rady, výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, výbor Národnej rady pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 21. januára 2016 a gestorský výbor do 22. januára 2016.
Pani predsedajúca, ďakujem, skončil som, otvorte, prosím vás, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie

2.12.2015 o 15:53 hod.

Mgr.

Péter Vörös

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 15:55

Daniel Lipšic
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, milé kolegyne, vážení kolegovia, cieľom predloženého návrhu je najmä poskytnúť lepšie podmienky pri získavaní podpôr rodinám s maloletým dieťaťom tým, že súčasné zvýhodnenia, ktoré sa uplatňujú pre odchovancov detských domovov a rodiny zdravotne ťažko postihnutých osôb, budú platiť aj pre rodiny s aspoň jedným dieťaťom vo veku do šiestich rokov.
V súlade s týmto cieľom sa tejto skupine osôb navrhuje umožniť požiadať na dobu najviac 5 rokov o prerušenie splácania istiny úveru poskytnutého podľa § 8 zákona a o predĺženie jeho splatnosti. Navrhuje sa tiež ustanoviť priamo v zákone úrokovú sadzbu podľa § 8 zákona, ktorú budú platiť žiadatelia, odchovanci, rodiny s maloletými deťmi a rodiny so zdravotne postihnutým členom, a to vo výške úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky pre hlavné refinančné operácie.
Poslednou zmenou je návrh na vylúčenie iných právnických osôb zo zoznamu žiadateľov. Je to tiež návrh zákona v balíčku podpory mladých rodín, keďže práve, ako som už spomenul v jednom z predchádzajúcich návrhov, otázka bývania je pre mladé rodiny jedna z najkľúčovejších.
Ďakujem vám pekne, pani predsedajúca.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

2.12.2015 o 15:55 hod.

JUDr. LL.M.

Daniel Lipšic

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15:57

Helena Mezenská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma uznesením č. 514 určil za spravodajkyňu k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Daniela Lipšica a Igora Matoviča na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania.
V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú s § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory, a to Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a napokon Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 21. januára 2016 a v gestorskom výbore do 22. januára 2016.
Pani predsedajúca, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

2.12.2015 o 15:57 hod.

Mgr.

Helena Mezenská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 16:00

Daniel Lipšic
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pani predsedajúca, je to posledný z návrhov zákonov v balíčku podpory mladých rodín s deťmi a cieľom návrhu je zabezpečiť tri základné zmeny v poskytovaní zdravotnej starostlivosti pre osoby do dovŕšenia jedenásteho, resp. osemnásteho roku veku, a to možnosť návštev v domácom prostredí chorého dieťaťa, ak to jeho zdravotný stav vyžaduje, potom plánovanú zdravotnú starostlivosť pre deti do troch rokov, pardon, pre deti do troch mesiacov, to znamená, že priorizovať pri zdravotnej starostlivosti, plánovanej zdravotnej starostlivosti práve detí, a po tretie jednoduché a rýchle vybavenie liečby v zahraničí pre deti, pokiaľ nie je možná liečba na Slovensku.
Myslím si, že preferencia detí v zdravotnej starostlivosti môže výrazne pomôcť mladým rodinám, ktoré sa často, žiaľ, stretávajú alebo dochádzajú do kontaktu s naším zdravotníctvom kvôli zdravotnému stavu svojich detí, a táto úprava by mohla sčasti tento kontakt a túto interakciu vylepšiť.
Ďakujem, pani predsedajúca.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

2.12.2015 o 16:00 hod.

JUDr. LL.M.

Daniel Lipšic

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 16:02

Štefan Kuffa
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, vážená pani podpredsedníčka. Vážený pán predkladateľ, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som uviedol vystúpenie spravodajcu v prvom čítaní k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Daniela Lipšica a Igora Matoviča na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1835).
V súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bol určený výborom Národnej rady pre zdravotníctvo za spravodajcu k navrhovanému uvedenému zákonu (tlač 1835). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel torby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií. Zo znenia uvedeného návrhu je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v prvom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo.
Za gestorský výbor navrhujem výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 21. januára 2016 a gestorský výbor 22. januára 2016.
Pani predsedajúca, skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie

2.12.2015 o 16:02 hod.

PhDr.

Štefan Kuffa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 16:05

Štefan Kuffa
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ja len úplne krátko. Tento návrh zákona je tu opakovane, ja som to aj predkladateľovi hovoril už aj pred polrokom, aj pred rokom, aj dvoma rokmi, mám tam výhrady v tomto zákone, preto za tento návrh zákona nezahlasujem.
A tie výhrady sú možno také prozaické, ale pre možno miestne pomery Bratislavy, ale treba si uvedomiť, že pediatri na Slovensku neraz pracujú vo veľmi ťažkých podmienkach, a neviem si predstaviť, že keď na telefón zavolá, nie sme, naša krajina, ešte stále na to pripravená a máme nedostatok lekárov prvého kontaktu. Jak všeobecných lekárov, tak pediatrov. A pediatri, keď taký pediater má plnú ambulanciu, niekedy to je v období nejakých chrípok, to môže byť až 70-80 aj viac ľudí za deň, neviem, či si to pán kolega vie vôbec predstaviť, čo len s toľkými ľuďmi prehodiť dve vety, a nieto ešte ich vyšetriť, určiť diagnózu, predpísať lieky, je to veľmi, veľmi náročné.
A do toho keď by zavolala nejaká mamička, že potrebuje aj tu zdravotnú starostlivosť v domácom prostredí, predsa ten lekár by sa správal aj veľmi nezodpovedne, ak by ďalších, ja neviem, 40 alebo 80 malých pacientov nechal čakať v priestoroch čakárne ambulancie. Nemyslím si, že v daných podmienkach a v danej situácii by to bol dobrý návrh zákona. Ja aj v minulosti som mal v podstate telefonáty aj osobné stretnutia, kedy pediatri sa vyhradili voči tomuto návrhu zákona, povedali, jednoducho nie je to možné zaviesť do aplikačnej praxe, jednoducho by to nezvládli. A navyše obávam sa, že aj práve táto služba by bola zneužívaná, lebo nakoľko si myslím, že ešte aj naša spoločnosť, samotní pacienti, teda tí rodičia nedozreli sme ešte na to, aby takáto starostlivosť bola poskytovaná v domácom prostredí podľa tohto návrhu zákona.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie

2.12.2015 o 16:05 hod.

PhDr.

Štefan Kuffa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 16:07

Daniel Lipšic
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja odcitujem, čo ten návrh vlastne navrhuje, aby sme si aj rozumeli, lebo si myslím, že hovoríme o dvoch veľmi rozdielnych veciach. Takže budem čítať:
"Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne uhrádza aj ambulantná zdravotná starostlivosť v domácom prostredí pre dieťa do dovŕšeného jedenásteho roku veku vrátane úhrady dopravy pre lekára do a z domácnosti dieťaťa." Čiže to rieši možnú úhradu.
"Ambulantnú zdravotnú starostlivosť v domácom prostredí vykonáva všeobecný lekár pre deti a dorast." A teraz tá účelová veta, ktorú možnože kolegovia si - a možno aj kolega Kuffa - nevšimli: "O nutnosti poskytnutia zdravotnej starostlivosti v domácom prostredí rozhoduje všeobecný lekár pre deti a dorast na základe posúdenia príznaku ochorenia dieťaťa, pričom o rozhodnutí o príznakoch dieťaťa vykoná záznam do zdravotnej dokumentácie."
Čiže vytvoriť tú situáciu, že čaká 70 detí v čakárni a z osady zavolá kverulant a lekár sa musí zdvihnúť a odísť, jednoducho nie je pravda.
Ja by som bol rád, keby sme si naozaj návrhy zákonov čítali s porozumením a s otvorenou mysľou.
Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

2.12.2015 o 16:07 hod.

JUDr. LL.M.

Daniel Lipšic

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16:08

Štefan Kuffa
Skontrolovaný text
Rozhodnutie je v rukách lekárov na základe príznakov lekára. Cez telefón veľmi ťažko ten lekár určí tieto príznaky, veľakrát tie mamičky reagujú, dovolím si povedať, priam hystericky a nepravdivo, lekár nedokáže dostatočne posúdiť na základe telefonátu, že či sa jedná o akútny alebo len nejaký ľahký prípad. Toľko som chcel len na záver.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

2.12.2015 o 16:08 hod.

PhDr.

Štefan Kuffa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:09

Pavol Hrušovský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani podpredsedníčka. Kolegyne, kolegovia, rozmýšľal som vôbec, či predstúpiť pred vás a navrhnúť zmenu Ústavy Slovenskej republiky. Už aj preto, lebo rokovacia sála zíva prázdnotou, a je to tak, ospravedlňujem sa tým poslancom, ktorí tu sú, pre mňa také bolestné, lebo vždy, keď rokujeme o zmene ústavy, som si želal, aby sme dokázali prejaviť aj patričnú dôveru, alebo sebavedomie a úctu k základnému zákonu štátu, nech už je tá zmena akákoľvek, či menšia, alebo väčšia, ale zmenou ústavy vždy zakladáme nejakú novú systémovú zmenu, ktorá má ďalekosiahle následky, a prepáčte, že na úvod takto možno trošku tak smutnejšie, ale nedalo mi, aby som nevyjadril aj svoj osobný pocit, aj preto, tak ako spomenul kolega Hlina, je to môj posledný ústavný zákon v tomto volebnom období, a preto tak trošku ma to trápi.
Ale teraz k veci. Za skupinu predkladateľov chcem požiadať poslancov, aby schválili návrh novely ústavy, ktorý si dovolím teraz zdôvodniť. Podľa doteraz platnej právnej ústavnej úpravy prezident Slovenskej republiky môže odvolať sudcu všeobecného súdu po dosiahnutí 65 rokov veku. Predpokladom na takéto rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky je návrh, ktorý prezidentovi republiky podľa zákona predkladá Súdna rada, a na základe povinnosti, ktorú Súdna rada má, prezident republiky má s týmto návrhom naložiť tak, ako on uzná za najlepšie.
V Ústave Slovenskej republiky ani v nadväzujúcej zákonnej úprave nie sú ustanovené žiadne kritériá, ktoré určujú, akým spôsobom prezident Slovenskej republiky vykonáva túto svoju ústavnú právomoc. Z toho vyplýva, že rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky, či, kedy a koho odvolá z funkcie, nemá prakticky žiadne objektívne obmedzenia. Častokrát sa stávalo a sme svedkami toho aj teraz, že takéto návrhy Súdnej rady ležali na prezidentskom stole, resp. v prezidentskej kancelárii niekoľko rokov, a sme svedkami toho, že dnes je 137 sudcov, ktorí majú viac ako 65 rokov alebo ich tento rok dosiahnu. Preto aj vzhľadom na uvedené skutočnosti navrhujeme, aby dosiahnutie určitého veku sudcu bolo dôvodom zániku jeho funkcie ex constitutione. Dosiahnutie veku 67 rokov je veková hranica, ktorá reflektuje jednak predĺženie priemernej dĺžky života a súčasne aj obdobné vekové limity v iných štátoch, predovšetkým v členských štátoch Európskej únie.
Zároveň sa ustanovuje aj prechodné obdobie pre sudcov, ktorí dosiahli vek 67 rokov pred nadobudnutím účinnosti tohto ústavného zákona, účelom ktorého návrhu, tejto úpravy je zabezpečiť, aby sa nenarušila rozhodovacia činnosť súdov a aby bol predsedom súdov poskytnutý dostatočný čas na riešenie personálneho obsadenia súdov.
Chcel by som poprosiť, kolegyne, kolegovia, už aj preto, že prezident Slovenskej republiky pred krátkym časom oslovil všetky parlamentné politické strany a požiadal o takúto ústavnú zmenu, čo nebýva obvyklé, aby hlava štátu z vlastnej iniciatívy a dobrovoľne sa vzdávala jednej z výlučných ústavných kompetencií, ktoré doteraz prezident republiky mal.
Ja chápem dôvody, ktoré aj pána prezidenta k tomu viedli. Nie je to nejaký alibizmus, ale je to do istej miery spôsob, ako zabrániť subjektívnym pohľadom a postojom, resp. rozhodnutiam pri niektorých menách sudcov. Pred tromi dňami zasadala Súdna rada Slovenskej republiky, ktorá prerokovávala návrhy na zbavenie sudcov funkcie a Súdna rada konštatovala, že dnes v slovenskej justícii je 49 sudcov nad 70 rokov. Ja si myslím, že je to aj zrelý vek nielen biologicky, ale aj vek, ktorý už je časom na to, aby sme sa pokúšali ten život si uspôsobiť inak. A nechcem tu hrať na nejaké emócie, ale vidím v tom nič iné ako len racionálne dôvody zjednodušiť, sprehľadniť a zobjektívniť možnosti obligatórneho ukončenia výkonu sudcovskej funkcie týmto návrhom zmeny ústavy.
Pani podpredsedníčka, skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

2.12.2015 o 16:09 hod.

JUDr.

Pavol Hrušovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16:17

Edita Pfundtner
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som v zmysle ustanovenia § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpila v prvom čítaní ako spravodajkyňa určená ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu ústavného zákona.
Návrh ústavného zákona spĺňa po formálnoprávnej stránke náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh ústavného zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor s tým, aby gestorský výbor prerokoval návrh ústavného zákona do 22. januára 2016. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Ako spravodajkyňa určená navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh ústavného zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň návrh ústavného zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Vážená pani predsedajúca, otvorte, prosím, preto všeobecnú rozpravu.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

2.12.2015 o 16:17 hod.

Mgr.

Edita Pfundtner

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video