58. schôdza

10.11.2015 - 15.12.2015
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

1.12.2015 o 15:28 hod.

prof. RNDr. CSc.

Mikuláš Huba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 15:28

Mikuláš Huba
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, pani spravodajkyňa, dámy a páni, nebojte sa, budem veľmi stručný a vzhľadom na to, čo tu už dnes odznelo, nebudem ani originálny, ale keď už som sa prihlásil do rozpravy, tak si neodpustím tú možnosť vyjadriť sa k tejto závažnej problematike.

Hneď na úvod poviem, že navrhujem, aby sme hlasovali o tom, že o týchto dvoch vládnych návrhoch nebudeme rokovať a rozhodovať teda v skrátenom legislatívnom konaní.

Zdôvodnenie. Ide o veľmi citlivú problematiku, ktorá sa významným spôsobom dotýka celého fungovania štátu a každého jeho občana, a podľa názoru viacerých expertov sa to, čo je obsiahnuté v týchto návrhoch, dostáva aj do kolízie s medzinárodnými záväzkami, ktorými je Slovenská republika viazaná, to nechám na expertov, ale fakt je, že sa tieto názory často objavili a je to podporný argument preto, aby sme ten proces takto neospravedlniteľne neurýchľovali.

Zdôrazňujem, že považujem za nevyhnutné aby tieto návrhy legislatívnych zmien prešli štandardným legislatívnym konaním vrátane, samozrejme, medzirezortného pripomienkového konania, ktoré, nemusím zdôrazňovať, slúži na to, aby sa naozaj všetky relevantné subjekty mali možnosť vyjadriť k daným návrhom.Zdôrazňujem to, čo tu už bolo tiež viackrát povedané, že toto volebné obdobie bude trvať ešte viac ako tri mesiace, ak sa nestane nič mimoriadne, a preto neobstojí argument, že s nejakých časových dôvodov nemôžeme absolvovať tento štandardný legislatívny proces. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

1.12.2015 o 15:28 hod.

prof. RNDr. CSc.

Mikuláš Huba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:30

Miroslav Kadúc
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, hostia na balkóne, dovoľte mi v krátkosti sa vrátiť k bodu, ktorým je skrátené konanie. Čiže budem sa pokúšať vyhnúť meritu vecí.
Pán minister, myslím, že nikto nespochybňuje, že treba prijať promptné opatrenia na zníženie hrozby akéhokoľvek útoku na slovenských občanov. To skrátené konanie ak rozdelím na dve časti, tak ako prišlo, to je skrátené konanie na zmenu ústavy a skrátené konanie na zmenu niektorých súvisiacich zákonov s Trestným zákonom a s Trestným poriadkom, tak tuto musím spraviť jednu vec. A to je, že poviem, že konečne dodržujete rokovací poriadok pri skrátených konaniach, pretože ten dôvod tu je. Pri ústave nepochybne ten dôvod je dokonca aj pri tých trestných zákonoch sčasti.
Ale dve krátke poznámky poviem.
Prvá poznámka je k ústave. Je to, priznávam, do merita vecí. Ale ak už teda chcete podporu opozície, ktorú budete potrebovať, prosím, neodkazujme si dôvody predĺženia zadržania alebo rozhodnutia o väzbe cez médiá, na to tu máme dôvodovú správu. V tej dôvodovej správe k ústave nie je zhola nič, prečo, na základe čoho je to rozšírené na 96 hodín, alebo na 144 hodín, dajme tam rovno 999 hodín. Ja si uvedomujem, že minimálne tú prvú lehotu je potrebné predložiť, ale informáciu o tom poznám iba z médií, prípadne z praxe. Od nikadiaľ inokadiaľ ju proste nepoznám, prečo je práve takáto tá lehota.
A druhá poznámka hovorí, že podľa mňa to nezakladá dôvod na skrátené konanie sčasti, to dodávam, pri tých zákonoch je, že tam, kde to chcete prijať v tých pätnástich článkoch alebo 15 zákonoch, alebo novelách, sú veci, ktoré sú dobré. A z väčšej miery sú dobré, to vám hovorím úplne vážne, už to tu dávno malo byť. Sú tam veci, ktoré sú zlé, ktoré spôsobia ešte horšiu situáciu, aká je ona teraz, a sú tam veci, ktoré sú úplne zbytočné.
Dobré veci veľmi tak telegraficky spomeniem.
Určite je fajn redefinovať trestné činy terorizmu, určite je fajn zabezpečovať bezpečnosť hromadnej dopravy či verejných miest, s týmto nemá problém nikto, lenže ten diabol je ukrytý v detailoch a tie detaily, ktoré sú zlé, sú hlavne rozšírenie kompetencií spravodajských služieb, pri situácii alebo pri klíme, v akej dneska spravodajské služby fungujú, je ich posilnenie hrozby pre kohokoľvek nepohodlného, kohokoľvek, kto sa nebude proste pozdávať vládnej moci alebo tomu, kto ovláda spravodajské služby. Teraz to boli moslimovia, zajtra to budú kresťania, Židia, gréckokatolíci alebo ľudia s modrými očami. Posilňovať spravodajské služby takýmto spôsobom, keď spravodajské služby nefungujú a informácie unikajú kedykoľvek podľa potreby do médií, to nie je správne.
Čo sa týka zbytočností, tak to je minimálne väzba, obligatórna väzba, podľa mňa, bohužiaľ, to je marketingový ťah. Proste veď keď dneska je podozrivý z terorizmu, tak vy máte právo ho zobrať do väzby, pretože pokiaľ ide o tie dôvody väzby ako úteková väzba alebo schovávanie sa, že bude ovplyvňovanie svedkov, znalcov alebo spoluobvinených, prípadne že bude pokračovanie v trestnej činnosti, hneď sú tam dva dôvody. Vy nepotrebujete zavádzať obligatórnu väzbu, ak niekto je podozrivý zo spáchania teroristického činu, minimálne je tam úteková väzba alebo schovávanie sa, alebo to pokračovanie. Tá väzba tu je, vy to nepotrebujete, je to úplne zbytočná úprava, čiže zbytočné skrátené konanie v tejto časti.
Treba ešte povedať dve veci podľa mňa.
Prvá vec je otázka, viete mi, ja som tu pomerne nový, teda nikdy som nebol vo vláde, ale sú tu aj bývalí vládni poslanci, prosím vás, povedať, že by niekto konal inak, ako koná terajšia vláda, čo sa týka prijímania rýchlych opatrení? Ja si neviem predstaviť vládu, ktorá bude konať úplne rovnako, ako koná súčasná vláda, promptnými opatreniami na zabezpečenie bezpečnosti Slovákov, úplne, samozrejme.
A tá záverečná myšlienka, ktorou by som chcel apelovať na opozíciu, je, že keď už nevieme sa spojiť pri niečom inom, spojme sa aspoň pri tejto téme a nedovoľme dať spravodajským službám také kompetencie, také úlohy, ktoré môžu odstaviť a sledovať kohokoľvek nepohodlného v tomto štáte.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

1.12.2015 o 15:30 hod.

JUDr. Ing.

Miroslav Kadúc

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:36

Anton Martvoň
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pán poslanec Kadúc, ja si ťa ako odborníka na právo vážim, ale v tomto prípade dovolím si s tebou nesúhlasiť.

Po prvé, pýtam sa, čo môže byť väčším dôvodom na skrátené legislatívne konanie, ako je bezpečnosť a ochrana našich občanov pred teroristami a ochrana nášho štátneho zriadenia? Netvárme sa, že tu tí teroristi nie sú, jednoducho to, čo sa udialo v Paríži, je jasný signál a jasný dôkaz toho, že je lepšie byť na to pripravený, ako keď tu začne byť bombovo a potom budete sa pýtať, čo robila vláda pre to, aby tu nebolo bombovo.

Ďalej si povedal, že nie je to štandardné. No dovolím si poukázať na to, že aj za Radičovej vlády sa prijímali viaceré ústavné zákony v skrátenom legislatívnom konaní. Typickým príkladom toho bolo skrátenie volebného obdobia a tak ďalej.

Si tu spomínal, pán poslanec, že máš problém s posilnením spravodajských služieb, že informácie unikajú, no ja chcem poukázať na to, že, po prvé, spravodajské služby nemajú žiadne vyšetrovacie právomoci, čiže v podstate nemajú reálny dopad na bežného človeka s tým, že by ho mohli zatknúť alebo odviesť, alebo niečo také urobiť. Čo ale je úlohou spravodajských služieb? Áno, ich úlohou je získavať informácie a posúvať ich príslušným orgánom na to, aby chránili Slovensko alebo bojoval ten príslušný orgán s terorizmom alebo s trestnou činnosťou. A pýtam sa, kto už by nemal mať potom lepšie právomoci na získavanie takýchto informácií, ako sú tajné služby? Však ja si myslím, že aj tie tajné služby majú príslušné kontrolné výbory, kontrolné orgány, preto sú vždy predsedami osobitných kontrolných výborov na kontrolu tajných služieb opoziční poslanci, aby práve na to dohliadali.No a čo sa týka tej obligatórnej väzby, že je zbytočná, je to tvoj názor, ja osobne si to nemyslím... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

1.12.2015 o 15:36 hod.

Mgr. PhD.

Anton Martvoň

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:38

Miroslav Kadúc
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Anton, toto je vážna vec a vážna téma, tak ja to poviem ešte raz a možno že zrozumiteľnejšie. Vy sa pod rúškom strachu pokúšate prijať to, čo absolútne nesúvisí s terorizmom. A ja som ti to hovoril na výbore, tak to poviem ešte raz. Úlohy spravodajských služieb sa rozširujú aj o politický extrémizmus napríklad, čo nemá nič spoločné s terorizmom, politický extrémizmus. Takže, prosím ťa, dajte si na to pozor. A to je vec, ktorá sa môže vrátiť ako bumerang voči všetkým, nie iba voči politikom, ale voči každému občanovi, ak bude chce byť politický činný.

S tým opatrne, čo sa týka Radičovej vlády. Ja neviem my nie sme na detskom pieskovisku, kde sa vymieňajú hračky. Vy ste sa v programovom vyhlásení vlády zaviazali, že nebudete zneužívať skrátené legislatívne konania, ale robili ste to opakovane. Však ja o tom budem koniec koncov ešte hovoriť pri nejakom vyhodnotení vašich sľubov, ktoré sa inak nenapĺňajú ani z polovice.A posledná vec, čo som chcel povedať, je obligatórna väzba. Myslím, že to je všetko, nespomínam si už na to.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

1.12.2015 o 15:38 hod.

JUDr. Ing.

Miroslav Kadúc

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:40

Miroslav Číž
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne.Teraz v rozprave vystúpi pán poslanec Hlina. pripraví sa pán poslanec Abrhan ako posledný písomne prihlásený do rozpravy, potom bude možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

1.12.2015 o 15:40 hod.

JUDr.

Miroslav Číž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:55

Alojz Hlina
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, teraz sme v procesnom konaní a potom budeme vecne hovoriť o tomto návrhu. Čiže dovolím si obťažovať dvakrát. Pokúsim sa teda jedenkrát aj druhýkrát povedať niečo nové k tejto téme s tým, akože som tu bol.
Teraz sa vyjadrím k tej procesnej záležitosti.

Ja nechcem, aby to vyznelo ako nejaké rúhanie, ale ten SMER má nejakého fakt komunistického Boha, lebo keď je zle, tak im niekoho zošle a vráti ich na orbitu proste naozaj v tej zostupnej špirále, v ktorej boli, čo jeden nedúfal, prišlo to. Prišla utečenecká kríza a zareagovali presne v zmysle príručiek, ako aj, by som povedal, učňovského politického marketingu a vytvorili naozaj hystériu. To chcem povedať, že tu sa vytvorila určitým spôsobom hystéria. A pomôžte mi, kolegovia, lebo som tu nebol, niektorí z vás tu boli v roku 2001, keď padli dvojičky. Keď padli dvojičky, to tiež bol teroristický útok. Ja nechcem zrovnávať počet obetí alebo niečo podobné, ale proste tiež to bol špinavý teroristický útok. Povedzte mi, objasnite mi tú politickú atmosféru vtedy. Ja som bol vtedy niekde v Číne, ja som sa o politiku vtedy moc nezaujímal. Tak mi povedzte, či bola tu tiež taká hystéria. Vtedy vládla, myslím, SDKÚ a proste koalícia. Tu bola tiež taká hystéria, také peklo, proste z každého hrnca vybehol premiér a rozprával o teroristoch? Viete, na porovnanie poviem, naozaj proste to tak prišlo, komunistický Boh to zoslal našim smerákom. A oni sa tohto chopili. Vyvolávame úplne hystériu ohľadom tohto a ideme to lámať. Kolega už tu namietal k tej procesnej záležitosti, k tomu len krátko sa vyjadrím. Ja si dovolím tvrdiť, ja som čítal pekný článok jedného analytika, ale v zásade sa dá povedať, že svet už, to už veľakrát sa povedalo, ale teraz to pokojne môžeme povedať, nikdy nebude taký, aký bol. Tá pravda o americkom rozpočte sa potvrdzuje všade, lebo jedna jediná položka amerického rozpočtu neustále rastie. A to je rozpočet ministerstva spravodlivosti, ergo väzenstvo neustále rastie. Ploty sú tam čoraz vyššie. Čiže proste tá doba sa naozaj týmto spôsobom mení, lenže, vážení, nad týmto typom boja tejto špinavej vojny osamelého vlka, ktorý si zoženie kalašnikov, sa nedá v zásade vyhrať. Viete, to nie je, že máte nastúpenú divíziu ja neviem niekde na nejakom úbočí, v nejakom priesmyku a teraz, viete, tú divíziu buď letecky alebo pozemne zničíte. Proste to je špinavá vojna osamelých vlkov, nad ktorou sa v zásade nedá vyhrať. Na tým už sa zamýšľajú iní múdri, my tu to nebudeme riešiť. A ja to nechcem nejako analyzovať, ako sa dá možno zmeniť to riziko. Ale v zásade vyhrať sa nad tou vojnou nedá. A keď proste z tohto my urobíme hystériu v našom parlamente len kvôli volebnému výsledku, len kvôli tomu, že chcete zapichnúť vlajku s tým, ako ste zachránili tento svet, pričom nezáleží vám na tom, čo zlomíte na kolene, tak potom možno sa stane to, čo tu niektorí kolegovia právnici namietali, že niečo je tam brutálne, niečo tam je soft, niečo tam plus-mínus môže byť. Možno to tak aj je, že ste to tak nastavali. Ale teraz asi nebude debata o tom, čo je čo. Teraz bude debata len o tom všetkom alebo o ničom s heslom Ber alebo neber. My chránime túto krajinu, republiku, všetko s tým spojené. A iba vy jediní to viete robiť. Otázka stojí, koľko sme ochotní obetovať. Dobre, pristúpime na vašu hru. Teraz budeme hlasovať za prijatie protiteroristických zákonov. Ale keby ste boli korektní, vážení. Na ústavu nás potrebujete. A vy pracujete systémom, že nás dokopete do kúta. Tak sa vám to môže niekedy vrátiť. Vy ste si prijali novelu rokovacieho poriadku sami. Ináč to bolo úplne najčarovnejšie z čarovných vecí, čo sa tu stalo, že na interpeláciách ste nedodržiavali rokovací poriadok. Tak ste si odhlasovali rokovací poriadok, ktorý ste prezentovali tým, že ho treba dodržiavať. A zahlasovali ste si zaň sami. To je, ako keby si Barcelona povedala, že ona bude hrať futbal podľa ich pravidiel a v Ličartovciach a Baník Prievidza sa im musia len a len prispôsobiť. Vy ste mali tú silu toto zlomiť, ale vy ste hovorili o tom, ako tá hra bude prebiehať. Aj napriek tomu ste to na hulváta dali. A presne to chcete od nás proste. Vy ste neurobili to tak, že, áno, to je tak veľká téma, ako z hrušky dole kamarát-nekamarát. Bude vyvolané jednanie na Úrade vlády, nie tuná na výbore niekde k tomu. Prosím vás, po tých výboroch to všetko chodí. Na Úrade vlády alebo u prezidenta za účasti predstaviteľov relevantných, nie mimoparlamentných to tak bude. Prosím vás, premiér Fico chodí s tými mimoparlamentnými diskutovať o bezpečnostnej situácii. Bolo by bolo tam vyvolané jednanie s predsedami relevantných parlamentných politických strán. A to už je tá veľkosť aj toho človeka. A vtedy by sa prijalo spoločné komuniké. A vtedy by sa nám o niečo ľahšie robilo. Teraz ste nás nahnali do kúta, dali ste nám nožík pod krk a povedali ste, aby sme hlasovali, inak ten náš mediálny priestor je tak brutálny, že normálne nás natriete na stenu. Lebo kto môže zápasiť s mediálnym priestorom. No nezahlasujte. Ak by tam hlúposť bola, nezahlasujete za návrh, si podpíšete ortieľ smrti. Takáto je tu hystéria teraz vytvorená. Toto má mrzí. Mňa by zaujímalo, že keď už ideme lámať všetko, čo sa dá lámať, prečo nikto sem s tým neprišiel. Pán minister si pozerá na Facebooku dovolenky alebo niečo. On to vydrží. Všetci to tu už nejako vydržíme.

Mňa by zaujímala komparácia, či sme zase na čele nejakého procesu, lebo ja by som sa bál, keby Slovensko bolo na čele nejakého procesu, lebo to nikdy nedopadne dobre. Ja by som bol rád, keby tieto návrhy alebo väčšina z nich zodpovedala, by som povedal, moderným európskym legislatívam. To znamená, keby niekto prišiel a povedal, vážení, tieto parametre, ktoré my tu navrhujeme, v zásade to kopírujú. Keď sa dozvieme, že to, čo vy tu predkladáte, ja to neviem, a rád si to vypočujem, keď niekto príde a povie, že my sme v tomto pilotní, my sme tí, ktorí to celému svetu ukážeme, tak ma premkne hrôza, naozaj ma premkne hrôza, lebo to tu naozaj nikdy nedopadne dobre. Takže tá komparácia tých opatrení mi chýba. Ja neviem, ktorí z vás mi ju budete vedieť dať, povedať. Viete, kto by tu čo čítal? Tu viete čítať jedine po česky niektorí, kto by čítal, ako to majú upravené v Anglicku, v Nemecku, Maďarsku alebo Poľsku, proste v krajinách, kde tiež majú parlamenty, ktoré možnože sú o niečo funkčnejšie? Mňa by toto zaujímalo pre túto chvíľu.

A, prosím vás, ešte, a tým skončím, k tomu, čo kde sme my alebo čo akože predstavujeme a čo v skutočnosti sme. Dobre, my sme sa teraz do máp a análov Európy zapísali ako jedni z najväčších a najtvrdších bojovníkov proti ilegálnemu prisťahovalectvu, proti pomaly terorizmu. Tak sa to prezentuje. Nuž ja vám poviem aký je náš príspevok k tomuto boju proti terorizmu. Prosím vás, neviem, 90-tisíc samopalov AK akých sme predali ako vyradenky. Prosím vás, betónový stĺpik na vinič má náhradné použitie. Aj železničný podval môžete náhradne využiť. Povedzte mi, aké je náhradné využitie samopalu AK-40? Úlohou a zmyslom samopalu AK-40 je totiž zabíjať. Kto kúpi 90-tisíc starých zhrdzavených samopalov AK-40? Kúpi to americká armáda, aby vyzbrojila svojich elitných SEAL alebo výsadkárov? Kúpia to nejaké normálne vojská? Nekúpia ich. Kúpia to len všelijakí magori. My sme ich predali, áno, tento štát všetko predá, my sme všetko predali. Sem keď príde vojna, my nafasujeme vidly. Len ja ich toľko nemám u mňa na salaši, aby som ich každému dal. Viete, to je presne to. My sme všetko, čo sa dalo predať, predali, 90-tisíc samopalov zmizlo. Môžete, kolegovia, pravdepodobne mi hovoriť, že procesne to bolo úplne v poriadku. Ale predať samopaly, ktoré nemajú náhradné využitie, za cenu 14 eur za kus, to potom ich lepšie bolo spáliť, lebo s 90-tisíc samopalmi narobíte takú paseku, že môžete prijať zákony a keď sa na vás mrzko pozrie nejaký poslanec, tak toho môžete zavrieť na dva mesiace do basy. A nepomôžete si potom. A my sme 90-tisíc takýchto samopalov do obehu pustili. My sme sa preslávili, prosím vás, nejakou výzbrojovňou v Partizánskom. Viete, že o nás píše Wall Street Journal alebo niektoré svetové médiu písalo o nás v súvislosti s tým, že niekde v Partizánskom sa chodia dovyzbrojovať. A povedzte mi, čo robí tá SIS-ka, VOS-ka za pol miliardu slovenských korún, neviem, koľko toho vlastne majú, teda za 1,5 mld. slovenských korún. Ja predpokladám, že z toho Francúzska či Belgicka prišli do Partizánskeho kupovať tie samopaly. Viete, povedzte mi, ako to bolo, či to bolo ako s tým Paškovým cétečkom, ako v Belize zistili, že my potrebujeme cétečko. A, viete, ako vedia niekde v Belgicku alebo vo Francúzsku, že keď pôjdeš do Partizánskeho, Partizánske nie je Paríž, viete, to nie je Londýn, to nie je mekka turizmu, proste ako zistíte, že zájdete do Partizánskeho, tam v jednom rodinnom dome sa vyzbrojíte normálne ako v Armyshope. A kde bolo vtedy VOS či SIS? Viete, my keď si nájdeme nejaké materiály zo SIS-ky, to je ako od klebetných báb na trhu, celá Gorila II. Prosím vás, ak sa za 1,5 mld. korún siskári rozprávajú a trávia svoj pracovný čas proste takými klebetami, ako to bolo na Gorile II, tak im zoberte všetky peniaze. V tom prepise Gorily II našli ste niečo o bezpečnosti, našli ste niečo o nejakom plnení si úloh, za čo to teda dostávajú, našli ste to tam okrem tých krčmových rečí „kto s kým kedy kde ako“. Za to ich platíme. A v Partizánskom máme Armyshop celoeurópsky. To je náš príspevok v boji proti terorizmu. Prosím vás, z východnej hranice máte Heathrow. My keď sme tam boli vtedy s výborom pre obranu a bezpečnosť, mňa napadla tá otázka, že drony ako teda riešia. Všetci nám tam prezentovali, ako po zemi neprejde ani myš. Tam sú lietadlá hore-dole a vrtuľníky. A zistíte to iba vtedy, keď to spadne. Aký je príspevok Slovenska pre bezpečnosť Európy, keď svoju východnú hranicu chráni tak, že tam má takú letovú prevádzku? Aký je príspevok Slovenska, keď je spadnutý vrtuľník. Nemohol v tom spadnutom vrtuľníku byť nejaký diverzný materiál? Nemohol tam byť nejaký rádioaktívny materiál? Však z Ukrajiny je vrtuľník nejaký polovojenský, ako je možné, že niekto dva dni v dnešnej dobe o tom vie. Na Marse nájdu krátery za pol dňa. A tuná dva dni hľadali na východe vrtuľník. Ale minister sa tu s tým jeho šarmom povestným postaví a povie, ako to všetko majú pod kontrolou. Predpokladám, že hľadanie toho vrtuľníka pôjde do takého pol milióna. Ale choďte sa pochváliť, tak pochváľte sa, že hľadáte v zastavaných oblastiach, nie na Sahare, dva dni vrtuľník. Veď tam boli ľudia. Tí ľudia možno potrebovali pomoc, možno žili. Veď to by jeden neuveril, že existuje na Slovensku kraj, že na svete existuje krajina, kde dva dni hľadajú vrtuľník. Však keď je to niekde v Borneu alebo podobne, tak to našli hneď.To je ten náš príspevok. Toho ja sa bojím, že keď tu skutočne začne byť problém, tak zhysterčíte načisto a vtedy len uvidíme zač je toho lakeť. Viete, toho sa ja bojím? Viete, chvalabohu, sme mimo akejkoľvek trasy, mimo zásadných, by som povedal, problémov. Ale keď to raz sem príde, tak nebude čím a nebude s kým to riešiť, lebo sa to všetko popredalo, vidlami ťažko to riešiť, lebo to všetko utečie v tejto krajine krčmových hrdinov. Tu nebude nikto. A prví potom vzlietnu tí najväčší frajeri z heliportov. Tí budú potom prví, ktorí budú utekať. To sú tí, ktorí sa bijú do hrude. Otvoríte chladničku, vyskočí na vás jeden alebo druhý Robert s tým, ako vás chráni. Takto nás chránia. A tretí s takým menom sa chystá tiež chrániť nás. Ale jemu treba uznať k dobru, že svoju agendu týkajúcu sa iných zákonov, musím uznať korektne, aj vy ste zvládli. Ja naozaj pozorne počúvam, čo hovoria kolegovia. A predsa nežeňte nás do hystérie, nežeňte nás do kúta, nedávajte nám nožík pod krk, aby sme za to zahlasovali, lebo že inak uvidíme, čo bude. Poďme naozaj rozumne posúdiť, čo je hard, čo je soft, čo je zbytočné, hej, aby sme sa nezbláznili z toho, proste pod čo sme vlastne v tej histórii, v tom amoku, v tom šialenstve len kvôli volebnému výsledku boli sme sa ochotní podpísať. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

1.12.2015 o 15:55 hod.

Alojz Hlina

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:55

Jana Laššáková
Skontrolovaný text
Na vystúpenie pána poslanca s faktickými poznámkami sa hlásia piati páni poslanci, pán poslanec Galko, Lipšic, Huba, Martvoň, Mikloško. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami.
Nech sa páči, pán poslanec Galko.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

1.12.2015 o 15:55 hod.

JUDr.

Jana Laššáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:57

Ľubomír Galko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja zareagujem na tú časť, kde kolega Hlina hovoril o tých samopaloch. No nepredali sme samopaly AK, ja neviem, aké AK to boli, ale boli to samopaly vzoru 58 P a vzoru 58 V (rok výroby 1968), prosím pekne. (Povedané s úsmevom.) A boli to samopaly z čias Ľudových milícií. Náklady na údržbu a stráženie týchto zbraní boli vyššie, ako keby ste zakúpili zbrane nové. Ja som nakoniec rád, že ste to tu spomenuli. Predával ich už môj predchodca kolega Baška, ktorému sa časť z nich podarilo odpredať. A vzhľadom na to, že od roku 2005 máme profesionálnu armádu, a dovtedy sme mali výzbroj a výstroj pre 200-tisíc vojakov, odvtedy máme 12-tisíc vojakov. My sme aj červené trenírky predávali. Viete, aké množstvo sme mali nových tých červených trenírok a tých zelených ponožiek, ktoré si tí starší z nás ešte pamätajú, tie nechutné, tie umelé, aj tie sú na skladoch, ešte dodnes sú na tých skladoch. To znamená, že práve, naopak, tak ako sa ozbrojené sily zbavujú muničných skladov, a čo ja viem, čoho všetkého možného sa zbavujú, tak to je ten správny postup. Ja som rád, že ste to tu spomenuli, pretože už niekoľkokrát sa to zjavilo niekde aj v tlači a niekde v médiách. Ja si myslím, že tie staré hrdzavé šroty, ktoré vtedy vojaci dali do prebytočnosti, by dnes, aj keby na tých skladoch boli, určite vojaci nedostali. Ak budeme potrebovať výzbroje pre nejaké aktívne zálohy alebo niekoho iného, tak ich vyzbrojíme v priebehu 24 hodín, ale úplne inými, modernými zbraňami, a nie zbraňami z roku 1968. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

1.12.2015 o 15:57 hod.

Mgr.

Ľubomír Galko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:57

Daniel Lipšic
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ja sa ešte nad rámec toho, čo som aj spomínal, aj čo spomínal pán poslanec Hlina, ešte pristavím pri jednom ustanovení, lebo mám trochu malú obavu, že najmä spravodajské služby do tých noviel dali veci, ktoré doteraz nepresadili, tak to tam skúsili šupsnúť. Spomeniem, konkrétne v článku V pre Vojenské spravodajstvo sa navrhujú v bode 12 „osobitosti nakladania s majetkom štátu“ A to vlastne ten článok umožňuje, aby Vojenské spravodajstvo podľa rozhodnutia riaditeľa mohlo používať osobitné spôsoby nakladania s majetkom štátu, teda mimo súčasných zákonných úprav. Vieme, aké boli problémy so vsunovaním Vojenského spravodajstva. A sa mi zdá používať majetok štátu v princípe akokoľvek bez nejakej evidencie je riskantné. To vo mne trošku znovu zdôvodňuje tú obavu, či cieľom toho nie je umožniť nejaké nie úplne hospodárne šafárenie. A chcel by som poprosiť predstaviteľov vlády, keby mohli na rokovania výborov, ktoré budú v druhom čítaní, zobrať so sebou, aby sme o tom mohli sa reálne porozprávať, aj zástupcov spravodajských služieb, lebo, pán minister, povie: „Hm, neviem, neviem, to je vojenské spravodajstvo.“ To je celkom pekné, alebo bolo by dobré na výboroch mať aj zástupcov spravodajských služieb, Policajného zboru tiež, lebo sa novelizuje zákon o Policajnom zbore, aby sme mohli o týchto veciach vecne rozprávať, diskutovať, lebo diskusia predpokladá podľa mňa aj reakciu z druhej strany, nielen pasívne vypočutie si námietok s tým, že ideme hlasovať.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

1.12.2015 o 15:57 hod.

JUDr. LL.M.

Daniel Lipšic

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:59

Mikuláš Huba
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Dolapenie sobášneho podvodníka kdesi v Smižanoch je pomaly top, mediálna priorita v tomto štáte a pritom radovo závažnejšia kauza „vrtuľníka“, ktorú tu spomínal kolega Hlina, je úplne absurdne mimo záujmu kompetentných a mimo záujmu médií a nestojí nikomu za seriózne zdôvodnenie. A pritom táto kauza má nielen silné bezpečnostné, ale aj humanitárne konotácie. Však v tom vrtuľníku zahynuli celkom konkrétni ľudia. To naozaj tu nikoho nezaujíma, ako k tomu došlo a aké sú osudy týchto už teda nebohých ľudí a ich rodinných príslušníkov a podobne a ako sa to celé dotiahne do konca, ako sa to celé vysvetlí a podobne? Ja viem, že toto nie je téma, ktorá je príjemná tejto vláde a príslušným rezortom, ale to ich nezbavuje povinnosti o tom seriózne, pravdivo a komplexne verejnosť informovať.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

1.12.2015 o 15:59 hod.

prof. RNDr. CSc.

Mikuláš Huba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video