11. schôdza

22.11.2016 - 8.12.2016
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

22.11.2016 o 13:11 hod.

Mgr.

Igor Matovič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie 13:11

Igor Matovič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Chcel by som požiadať, aby sme ako Národná rada zaviazali vládu Slovenskej republiky, aby predložila Národnej rade presný odpočet, rozpis všetkých výdavkov v súvislosti s predsedníctvom v Rade Európskej únie.
Zdôvodnenie: Vzhľadom na medializované informácie o tunelovaní týchto prostriedkov, či už teda ľuďmi od Andreja Danka, predsedu Národnej rady, cez predraženú večeru, na ktorej iba kultúrny program mal stáť viac ako 70-tisíc eur, alebo včera zverejnenými informáciami bývalej zamestnankyne ministerstva zdravotníctva, pardon, zahraničných vecí, a môžme sa oprávnene domnievať, že tieto prostriedky, naše spoločné prostriedky, ktoré sa do štátneho rozpočtu dostávajú... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Danko, Andrej, predseda NR SR
Rozumiem vášmu návrhu, pán poslanec...

Matovič, Igor, poslanec NR SR
Ale ja mám právo zdôvodniť svoj návrh, vy mi nemáte právo skákať do reči. A poprosím si znova čas.

Danko, Andrej, predseda NR SR
Ďakujem. Procedurálny návrh...

Matovič, Igor, poslanec NR SR
Poprosím si znova čas.

Danko, Andrej, predseda NR SR
Poprosím vás, zapnite ešte raz čas pánovi Matovičovi, ospravedlňujem sa mu. Ja som len chcel, že rozumel som procedurálnemu návrhu a chcel som z hľadiska procesu urýchliť. Ďakujem.
Nech sa páči.

Matovič, Igor, poslanec NR SR
Takže poprosím, aby Národná rada zaviazala vládu Slovenskej republiky k tomu, aby vláda predložila presný rozpis, podrobný rozpis všetkých položiek, ktoré financovala zo sumy približne 8 mil. eur určených na organizáciu predsedníctva v Rade Európskej únie.
Odôvodnenie: Zdôvodňujem svoj návrh tým, že unikli informácie alebo boli zverejnené informácie o tom, že tieto prostriedky boli tunelované ľuďmi Andreja Danka, predsedu Národnej rady, pri organizovaní predraženej večeri (pozn. red.: správne "večere"), kde len kultúrny program mal stáť viac ako 70-tisíc eur. A taktiež vypovedala bývalá zamestnankyňa ministerstva zahraničných vecí o tom, že pán minister Lajčák pristupoval veľmi obdobne ako Andrej Danko k našim spoločným peniazom.
Skryt prepis

Vystúpenie

22.11.2016 o 13:11 hod.

Mgr.

Igor Matovič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:12

Eduard Heger
Skontrolovaný text
Ďakujem, pán predseda. Ja by som chcel požiadať, aby bol začiatok návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2017 až 2019 stanovený na štvrtok ráno na 9.00 hod., teda na presný termín.
Odôvodnenie: Keďže sa jedná o jeden z najdôležitejších zákonov, ak nie najdôležitejší zákon roku, tak myslím, že by mal byť pridelený dôstojný začiatok, aby sme všetci mohli tu byť pripravení.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

22.11.2016 o 13:12 hod.

Ing.

Eduard Heger

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:13

Jozef Viskupič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda. Dovoľte mi požiadať Národnú radu Slovenskej republiky, aby zaviazala ministerstvo dopravy a regionálneho rozvoja, a to, aby podalo informáciu o stave a hospodárení štátnej akciovky Letisko Piešťany, a. s.
Tento návrh zdôvodňujem nasledovne: Štátna akciovka, ktorú menšinovo vlastní aj štát, aj samospráva Piešťany, aj región samosprávny Trnavský kraj, chce 29. 11. pristúpiť k likvidácii Letiska Piešťany. Preto by ma z pohľadu ministerstva dopravy a regionálneho rozvoja zaujímalo, akým spôsobom k tomuto procesu pristúpi, či využije právo, aby zachránila akciovú spoločnosť Letisko Piešťany. Myslím si, že keď... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

22.11.2016 o 13:13 hod.

Mgr.

Jozef Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:14

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Mám dva procedurálne návrhy podľa § 146 zákona o rokovacom poriadku, oba sa týkajú návrhov na skrátené legislatívne konanie, čiže bodov 44 a 33 podľa návrhu programu. Navrhujem, aby predseda Národnej rady požiadal ústavnoprávny výbor o zaujatie stanoviska, či sú splnené dôvody na postup podľa § 89, teda na skrátené legislatívne konanie, a aby Národná rada hlasovala o týchto bodoch programu až potom, čo ústavnoprávny výbor zaujme v týchto dvoch veciach stanovisko.
Tento návrh zdôvodňujem tým, že mám pochybnosť, či sú splnené dôvody na postup podľa § 89, teda na skrátené legislatívne konanie o týchto dvoch návrhoch zákona, resp. nemám žiadnu pochybnosť, že reálne tie dôvody nie sú splnené.
Žiadam o týchto dvoch návrhoch hlasovať samostatne. Čiže... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

22.11.2016 o 13:14 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:15

Ján Budaj
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Chcem poprosiť poslancov aj vás ako vedenie, aby sme bod č. 53, čo je opakovaný návrh na zrušenie Mečiarových amnestií, presunuli na utorok o 14.00 hod.
Ide mi o to, navrhujem to aj v súvislosti s významným a silným gestom, ktoré urobil pán prezident, ktorý oslovil poslancov, aby diskutovali, argumentovali a venovali sa tejto téme. Chcem, aby sa to, aby to bolo možné v pevnom termíne, aby to nebola vec iba vývoja schôdze, preto vás prosím o termín: utorok o 14.00 hod. po obednej prestávke.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

22.11.2016 o 13:15 hod.

Ján Budaj

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:15

Igor Matovič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Navrhujem, aby Národná rada zaviazala ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja pána Érseka za stranu MOST - HÍD, aby zverejnil úplný zoznam všetkých vykupovaných pozemkov pod bratislavský obchvat aj rýchlostnú komunikáciu smerom na Dunajskú Stredu. Zverejnil tak, aby z toho bolo zrejmé, kedy ten pozemok bol nadobudnutý, od koho bol nadobudnutý, za akú cenu bol nadobudnutý. A taktiež aj všetky ostatné prevody pri predmetných pozemkoch od roku 2003, odkedy boli prvé informácie, kade prípadne bude trasovanie rýchlostnej cesty smerom na Dunajskú Stredu.
Zdôvodňujem to tým, že podpredseda Národnej rady je človek, ktorý zbohatol na tom, že odkúpil od svojej rodiny pozemok za 25-tisíc eur (reakcie z pléna) a následne ho predal štátu za 500-tisíc eur, a preto by sme mali všetci vedieť, kam bolo minutých 400 mil. eur z našich spoločných peňazí.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

22.11.2016 o 13:15 hod.

Mgr.

Igor Matovič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13:25

Ján Senko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážené panie poslankyne, páni poslanci, na základe poverenia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 22. novembra 2016 predkladám Národnej rade Slovenskej republiky túto informáciu.
Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Radoslav Procházka doručil podľa čl. 81 Ústavy Slovenskej republiky písomné rozhodnutie o tom, že sa vzdáva mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky k 31. októbru 2016. Podľa čl. 81a Ústavy Slovenskej republiky mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Radoslava Procházku zaniká dňom doručenia písomného rozhodnutia o vzdaní sa mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, teda 31. októbra 2016.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vzal písomné rozhodnutie poslanca na vedomie rozhodnutím č. 304 z 31. októbra 2016. Súčasne predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 337 zo 14. novembra 2016 vyhlásil podľa § 71 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 10 ods. 1 a 2 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nastúpenie náhradníka.
Na zaniknutý mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Radoslava Procházku za stranu SIEŤ podľa poradia uvedeného v zápisnici Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 5. marca 2016 za stranu SIEŤ dňom 14. novembra 2016 nastupuje náhradníčka Zuzana Zimenová, narodená 18. septembra 1965, bytom Šamorín.
Ďalej vláda Slovenskej republiky vymenovala poslankyňu Národnej rady Slovenskej republiky Oľgu Nachtmannovú dňom 18. novembra 2016 za štátnu tajomníčku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko vzal vymenovanie poslankyne Oľgy Nachtmannovej do funkcie štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 343 z 21. novembra 2016 na vedomie. Ďalej zobral na vedomie, že poslankyni Národnej rady Slovenskej republiky Oľge Nachtmannovej, ktorá 23. marca 2016 nastúpila ako náhradníčka za stranu SMER - sociálna demokracia na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Mariána Saloňa, v súlade s jej vyhlásením, zanikol mandát náhradníčky a zostáva na tej istej kandidátnej listine v pôvodnom poradí.
Súčasne vyhlásil podľa § 71 ods. 1 a 4 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 10 ods. 1 a 2 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nastúpenie náhradníka.
Na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Mariána Saloňa za stranu SMER - sociálna demokracia podľa poradia uvedeného v zápisnici Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 5. marca 2016 nastupuje dňom 21. novembra 2016 za stranu SMER – sociálna demokracia náhradník Ladislav Andreánsky, narodený 31. októbra 1963, bytom Liptovský Hrádok.
V tejto súvislosti predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko rozhodnutím z 21. novembra 2016 č. 342 zobral na vedomie vyhlásenie o vzdaní sa práva nastúpenia náhradníkov Borisa Suska a Rastislava Chovanca na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, pretože vykonávajú funkcie štátnych tajomníkov.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko v súlade s § 57 ods. 1 písm. g) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky požiadal Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutiami č. 338 zo 14. novembra 2016 a č. 344 z 21. novembra 2016 o preskúmanie dodržania podmienok nastúpenia náhradníkov podľa § 71 ods. 1 a 4 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a aby podal Národnej rade Slovenskej republiky informáciu o nastúpení náhradníkov za zaniknutý a neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky spolu so svojím návrhom.
Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky sa oboznámil s rozhodnutiami predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, s písomným rozhodnutím Radoslava Procházku o vzdaní sa mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a písomnými vyhláseniami náhradníkov Borisa Suska a Rastislava Chovanca o vzdaní sa práva nastúpiť ako náhradník na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky vzal uvedené skutočnosti na vedomie a odporúča Národnej rade Slovenskej republiky prijať toto uznesenie z 22. novembra 2016 k Informácii Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníkov na zaniknutý a neuplatňovaný mandát poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie
1. podľa § 2 ods. 3 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, že
- mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Radoslava Procházku zanikol podľa čl. 81a písm. b) Ústavy Slovenskej republiky na základe doručenia písomného rozhodnutia o vzdaní sa mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky dňom 31. októbra 2016,
- poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky Oľga Nachtmannová bola dňom 18. novembra 2016 vymenovaná do funkcie štátnej tajomníčky;
2. že podľa § 71 ods. 1 a 4 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 10 ods. 1 a 2 písm. b) a c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutiami č. 337 zo 14. novembra 2016 a č. 343 z 21. novembra 2016 vyhlásil nastúpenie náhradníkov podľa poradia uvedeného v zápisnici Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 5. marca 2016 nasledovne:
- na zaniknutý mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Radoslava Procházku za stranu SIEŤ nastupuje dňom 14. novembra 2016 náhradníčka Zuzana Zimenová, narodená 18. septembra 1965, bytom Šamorín,
- na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Mariána Saloňa za stranu SMER – sociálna demokracia nastupuje dňom 21. novembra 2016 náhradník Ladislav Andreánsky, narodený 31. októbra 1963, bytom Liptovský Hrádok;
3. že poslankyni Národnej rady Slovenskej republiky Oľge Nachtmannovej, ktorá 23. marca 2016 nastúpila ako náhradníčka za stranu SMER – sociálna demokracia na neuplatňovaný mandát poslanca Mariána Saloňa, v súlade s jej vyhlásením, zanikol mandát náhradníčky a zostáva na tej istej kandidátnej listine v pôvodnom poradí.
Skončil som, pán predseda, prosím, môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

22.11.2016 o 13:25 hod.

PhDr.

Ján Senko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 13:40

Peter Kažimír
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, cieľom vládneho návrhu je skrátené legislatívne konanie, cieľom tohto návrhu je skrátené legislatívne konanie,... (Ruch v sále. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Danko Andrej, predseda NR SR
Pán minister, prosím, sekundu.
Poprosím o kľud v rokovacej sále a dajme úctu ministrovi financií.

Kažimír, Peter, minister financií SR
... ktorého úmyslom je ponechať platy poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, členov vlády Slovenskej republiky, prezidenta Slovenskej republiky, predsedu a podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky na úrovni roku 2016.
Osobitnými článkami sa v návrhu zákona navrhuje ponechať platy na úrovni roku 2016 aj verejnému ochrancovi práv, štátnym zamestnancom vo verejnej funkcii, riaditeľovi Národného bezpečnostného úradu, komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím, ktorých platy sú naviazané na plat poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Toľko na úvod, ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

22.11.2016 o 13:40 hod.

Ing.

Peter Kažimír

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 13:42

Emil Ďurovčík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážený pán minister, vážené poslankyne, vážení poslanci, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím 333 z 9. novembra 2016 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (tlač 328), na prerokovanie Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet s tým, že o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vlády bude informovať Národnú radu Slovenskej republiky.
Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet prerokoval návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na svojej 20. schôdzi dňa 15. novembra 2016 a prijal uznesením č. 111, ktorým odporúča Národnej rade Slovenskej republiky schváliť návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o predmetnom vládnom návrhu zákona.
Vážený pán predseda, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie

22.11.2016 o 13:42 hod.

Ing.

Emil Ďurovčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 13:43

Igor Matovič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Kolegovia, kolegyne, dovoľte, aby som na začiatok možno začal tak trošku netradične otázkou, že či viete to, čo bol hlavný moment, prečo zo Singapuru ako rybárskej osady sa v priebehu pár desaťročí stala perla južnej Ázie. Bolo to to, že jeden človek si povedal, že zobere si zodpovednosť za ten štát a v prvom rade chce dostať do štátnej správy alebo verejnej správy, do vedenia štátnej správy špičkových ľudí za špičkové platy.
Z tohto pohľadu snaha o zmrazovanie platov sa môže zdať ako kontraproduktívna, keby sme si povedali, však vlastne keď chceme, aby tu bol výkvet, tak by sme tu mali dať naozaj tie najlepšie platy.
Na druhej strane som hlboko presvedčený o tom, že viac jako dve tretiny ľudí v tejto sále si nezaslúži ani minimálnu mzdu a nieto 3-tisíc eur každý jeden mesiac na účet. Hovorím to preto a som o tom naozaj presvedčený po šiestich rokoch v tomto parlamente, lebo mnohí z vás sa vôbec nevenujete v skutočnosti poslaneckej práci, len chodíte do práce, stláčate tlačítka tak, ako vám prikáže pán predseda vašej politickej strany alebo predseda poslaneckého klubu. A toto ja osobne, prepáčte, nepovažujem za výkon poslaneckej práce.
Poslanecká práca by mala byť o tom, že sa zaujímam o problémy ľudí, stretám sa s ľuďmi, navrhujem riešenia, diskutujem tieto riešenia, predkladám tieto riešenia do parlamentu a následne robím všetko pre to, aby tieto riešenia som akýmkoľvek spôsobom presadil.
Ruku na srdce, hlavne súčasní vládni poslanci, čo robíte vy z poslaneckej práce? Koľko stretnutí máte s ľuďmi okrem toho, že keď príde Fico do vašeho okresného mesta do kulturáku, že idete na túto akciu začapkať a zasmiať sa na vulgárnych sexistických vtipoch? Okrem toho, že sem chodíte stláčať tlačítka tri týždne raz za jeden a pol, dva mesiace, okrem toho nerobíte pre ľudí nič, a preto si jednoducho takýto plat nezaslúžite!
Okej, viem, že asi veľmi ťažko ako opozičný poslanec alebo opozičné hnutie môžme presadiť zákon, že jednoducho každému podľa miery zásluh a že každý poslanec bude platený podľa toho, ako naozaj vykonáva si svoju poslaneckú prácu. Okej, rešpektujem, že asi zrejme vám nedokážeme siahnuť ako menšina na platy väčšiny.
Na druhej strane považujem za veľmi nemorálne, že ste potichu držali basu na základe iniciatívy Andreja Danka, predsedu Národnej rady, že tento rok nikto nepredloží návrh na zmrazenie platov poslancov a takýmto spôsobom sa zabezpečí (rečník zobral do rúk názorný materiál, ukazujúc ho plénu), aby poslanci mali zrazu o 26 % viac, namiesto 3 576 eur 4 503 eur. Tento výpočet je plat poslanca plus poslanecké náhrady v hrubom pre poslanca mimo Bratislavy, aby ste teda vedeli, akým spôsobom to je vypočítané.
V momente, ako som sa o tejto dohode, tichej dohode a podľa mňa nemorálnej dohode, ktorá vznikla na základe iniciatívy Andreja Danka, dozvedel, som na to upozornil a s hrôzou som zistil, že, áno, všetko tomu nasvedčuje, že takúto dohodu Andrej Danko spravil, lebo keď minulý rok sa predkladal návrh na zmrazenie platov poslancov už v júli, v polovičke júla, a predkladal sa ako poslanecký návrh zákona, tak zrazu teraz začiatkom novembra, kedy som na to upozornil, stále bolo tichučko, len aby sa to náhodu neprevalilo a potom všetci sa budeme čudovať: "Jej, zrazu máme väčšie platy! No čo už, nejakým spôsobom to ľuďom vysvetlíme."
Zo strany Andreja Danka mala byť použitá doslova argumentácia. "Keď vy budete ticho, my takisto budeme ticho a ľuďom to už nejako vysvetlíme, je začiatok volebného obdobia." Naozaj to považujem za maximálne nemorálne takýmto spôsobom potichu si zdvíhať platy a neprísť pred ľudí a povedať: "Viete čo, my sme priniesli výkvet. Ja ako predseda Národnej rady som priniesol výkvet do parlamentu. Pozrite sa na činnosť mojich poslancov za SNS, predložili za tých osem mesiacov 150 návrhov zákonov, vystúpili 8 545 minút v rozprave, dali 595 faktických poznámok, urobili 295 stretnutí s ľuďmi a toto sú podnety, týmto ľuďom pomohli s právnou ochranou, týmto ľuďom pomohli finančne, a preto si myslím, že moji poslanci za SNS sú vzorom, výkvetom spoločnosti, a preto by sme im mali dať každému po 10-tisíc eur." Toto by som považoval za fér.
Ale Andrej Danko to nemôže urobiť, lebo pozre sa na svojich poslancov a zistí, že zobrali za osem mesiacov výplaty a nepredložili žiaden zákon, nie sú schopní pomaly povedať jednu minútu tuto faktickej poznámky, ktorú by mali z vlastnej hlavy, nie sú schopní vystúpiť v rozprave za týmto rečníckym pultom. A keď si to spočítame, 8 mesiacov krát 3-tisíc eur je 24-tisíc eur iba tak, za nič, veľmi pekne. Týmto sa Andrej Danko chváliť nemôže, tým pádom nemôže prísť pred poslancov a argumentovať, a pred verejnosť, že jeho poslanci sú výkvet, zaslúžia si lepšie platy.
Takisto to nemôže urobiť ani pán Glváč alebo Robert Fico sa nemôže pochváliť svojím poslaneckým klubov a tobôž nie pán Béla Bugár svojím poslaneckým klubom.
Preto považujem, ešte raz hovorím, takúto snahu o takto nemorálnu dohodu, že potichu si zdvihnúť platy, za maximálne nemorálnu, nefér a nespravodlivú voči ľuďom, ktorí žijú, mnohí ľudia, ktorí žijú iba zo sociálnej dávky, alebo ľuďom, ktorí žijú z minimálnej mzdy, alebo ľuďom, ktorí si nosia ten priemerný slovenský plat 500-600 eur domov v čistom.
Preto som veľmi rád a hovorím teda jedným dychom, že Robert Fico vypočul moje volanie, dal po krížoch Andrejovi Dankovi a predložil návrh na skrátené legislatívne konanie do parlamentu. A je mi už jedno, akým spôsobom to argumentoval, aj keď, samozrejme, pritom klamal, však všetko máme pod kontrolou. Tentokrát, keď ste si všimli argumentáciu, argumentácia bola zvolená tak, že tentokrát sme sa dohodli, že to nepôjde cez skrátené legislatívne konanie, ale pán Matovič by už ako dlhoročný poslanec mohol vedieť, že existuje viacero legislatívnych nástrojov, ktoré môžu využiť poslanci na to, aby návrh presadili. Nakoniec v podstate priznal farbu. Musia to dať cez skrátené legislatívne konanie, lámať legislatívu cez koleno, lebo návrh na skrátené legislatívne konanie, o ktorom sa teraz bavíme, hovorí o tom, že môže vláda predložiť takýto návrh vtedy, keď je ohrozená bezpečnosť štátu alebo hrozia značné hospodárske škody.
Zvýšiť platy o túto sumu, aj keď je nehorázna, nie sú značné hospodárske škody, lebo hospodárske škody, ktoré pochádzajú z vašej korupcie a z toho, ako okrádate štát, okrádate svojich vlastných voličov, sú 1 000-, 5 000-násobne väčšie ako to, čo by sme poslancom zvýšili platy. Ale zároveň nemôžme si argumentovať tým, že keď naši ľudia rozkrádajú miliardy ročne, tak my si predsa tie 2-3 milióniky za to zaslúžime, že ich tu kryjeme. Je to jednoducho nemorálne, a preto aj symbolickým spôsobom je správne, aby sme tie platy zmrazili.
Ešte raz hovorím, kvitujem Roberta Fica, že dal po krížoch Andrejovi Dankovi a túto jeho nemorálnu dohodu takýmto spôsobom zastavil.
Opakovane som v minulosti predkladal návrh, aby sme zmrazili platy, aby sme sa vyhli tejto šaškaráde, že každý rok príde Robert Fico ako Ježiško a povie, že: "Viete čo, ja som najväčší ochranca váš a ja myslím na to, na to vaše dobro, a preto tým svojim poslancom idem zmraziť platy." Bohužiaľ, toto robí Robert Fico v podstate osem rokov, od roku 2008, a vôbec ani raz neprišiel s tým, že jedným dychom to spláchne a zobere do úvahy trebárs návrh, ktorý sme opakovanie ako naše hnutie predkladali aj v minulom volebnom období, aj za Ivety Radičovej (rečník zobral do rúk názorný materiál, ukazujúc ho plénu), že zmrazíme platy poslancov alebo verejných činiteľov dovtedy, dokedy neprestanú Slovensko zadlžovať. Vtedy by to malo logiku.
A preto aj zároveň, to je druhý dôvod, prečo si myslím, že platy verejných činiteľov, alebo teda poslancov hlavne v tomto prípade by mali byť zmrazené, lebo je nemorálne, aby tí, ktorí majú na starosti, ktorí môžu ovplyvniť to, akým spôsobom sa hospodári s našimi spoločnými prostriedkami, a títo ľudia tu opakovane 27. rok žijú na dlh, ale nie na svoj vlastný dlh. Lebo vieme o tom, že synáčik Roberta Fica bude zabezpečený aj na tisíc generácií, ale že títo ľudia a každý z vás, ktorý tu hlasuje za návrhy, ktoré zadlžujú Slovenskú republiku, si nezaslúži vyšší plat, lebo jednoducho zadlžuje všetkých ostatných ľudí, ktorí na Slovensku platia dane, a nielen ich, ale aj ich deti a vnúčatá.
Čiže jeden dôvod je ten, že to je nemorálne, lebo druhí ľudia, mnohí, nemajú prácu a žijú z pár korún. Je to nemorálne robiť potichu poza chrbát, ako to chcel urobiť Andrej Danko. A ďalšia vec, je to nemorálne preto, lebo takýmto nehoráznym spôsobom (rečník zobral do rúk názorný materiál, ukazujúc ho plénu) zadlžujete Slovenskú republiku.
Na tomto grafe, na tejto vizuálnej pomôcke, ktorú nám chcete zakázať, keď ju nabudúce po schválení rokovacieho poriadku takto ukážem, Andrej Danko si chce povedať, že Matovič za toto pôjde na mandátový, imunitný výbor, tuším tam ste to povedali či ste si to napísali do zákona, a za toto mi dáte 2-tisíc eur. Sa nehanbíte?!
Prečo by poslanec nemohol ukázať vizuálnu pomôcku, ktorou vám nadstaví zrkadlo a ukáže vám, akým nemorálnym spôsobom a nezodpovedným spôsobom zadlžujete naše budúce generácie, to znamená deti a vnúčatá? Nie vaše! Ešte raz hovorím, vy každý budete mať v peňaženke toho dosť, ale každopádne zadlžujete všetkých ostatných, ktorí na Slovensku zostanú žiť, a vy si v pohode budete užívať nakradnuté niekde v karibských krajinách.
Z 15,2 mld. eur v roku 2006 vlády Roberta Fica za prispenia toho medziobdobia, kde zase bol aktívne účastný pán Béla Bugár so svojou politickou stranou, sa zvýšil dlh Slovenskej republiky na 41,3 mld. eur. O 171 % ste zvýšili dlh. Nie je vám hanba si za takejto situácie zvyšovať potichu platy, dohadovať sa na tom, že, dobre, my budeme ticho, budeme držať basu, zvýšime si platy a potom to nejako vysvetlíme ľuďom? Mala by vám byť hanba.
Som veľmi rád, tretíkrát hovorím, že Robert Fico dal Andrejovi Dankovi po krížoch a predložil toto skrátené legislatívne konanie.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

22.11.2016 o 13:43 hod.

Mgr.

Igor Matovič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video