19. schôdza

5.9.2017 - 19.9.2017
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

13.9.2017 o 9:50 hod.

PhDr.

Jana Vaľová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 9:50

Jana Vaľová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, najprv som chcela, že prednesiem ja pozmeňovací návrh, ktorý som teda pripravila za skupinu poslancov, s pánom Čížom, Dušanom Bublavým, Štefanom Zelníkom a Petrom Antalom, Baškom, Panáčkom, Gáborom Gálom, ale po tejto rozprave, čo som tu počula, tak chcela by som sa k nej určite vyjadriť. Nebudem rozprávať o veciach, ktoré nepoznám, pretože ľahko sa rozpráva o veciach, ktoré nepoznáte, ľahko sa rozpráva o systéme, v ktorom nikdy nepôsobíte, ľahko sa rozpráva teória. Prax je oveľa ťažšia.
A ja sa vrátim k tej praxi a o tých stromoch. Som primátorka mesta Humenné. Pozývam všetkých kolegov aj pána Budaja, aj pani kolegyňu, všetkých, nech sa prídu pozrieť do Humenného, ako tam vyzerá zeleň, ako tam vyzerajú kvety, ako tam vyzerá celé mesto, ako tie stromy sa snažíme chrániť, aká je náhradná výsadba, koľko aleje za môjho obdobia vzniklo a podobne. Ja si myslím, že ani jeden reálny primátor nemá záujem, aby mesto vyzeralo zle, aby v nej nebola zeleň. Vždy je to, samozrejme, o človeku, pretože zákon vždycky do praxe aplikujú ľudia. Tak si povedzme, ako ho budú aplikovať, je na tom, kto bude starostom, kto bude primátorom, kto sedí v danom úrade.
A poviem aj takéto príklady, napríklad, keďže hovoríme, že každý strom budeme chrániť, každá minca má dve, dve strany a ja poviem príklad z vlastného zase. Mala som, ja ich volám, že tzv. aktivisti. Klobúk dole pred aktivistami, ktorí skutočne majú občianskej združenie, ktorí naozaj majú záujem, vzdelávajú sa v danej problematike, ale pozor, sú aktivisti, ktorých ja nazývam, že sú to politickí aktivisti, ktorí teda idú brániť každému rozhodnutiu mesta, a potom nazývam aktivisti, ktorí majú memorandum za 6-tisíc euro, ak idú sa vyrúbať stromy, aby zaplatil podnikateľ. To sú také dve druhy aktivít. Treba si to povedať pri tej ochrane.
A teraz poviem o aktivistoch, ktorých som mala napríklad ja. Boli to tzv. politickí aktivisti. Keď sme v meste išli stavať park, tak všetkým povedali, že ideme rúbať všetky stromy, a my sme si museli dávať rôzne posudky krajinným architektom a podobne, ktorí nám povedali, že z toho parku by sme mali vyrúbať možno polovičku stromov, ale aktivisti povedali napríklad pri jednej vŕbe, že sa postavia, a my sme možno tretinu urobili, pretože to boli stromy, kde ešte, ja tomu hovorím, my starí ľudia, že za komunistov bola akcia Z, a každý zasadil nejakú slivku alebo čerešňu, čo nemá vôbec v parku čo robiť, zrazu že sa postavia a budú brániť, aby sme nevyrezali aj jednu vŕbu, pretože primátorka to nevie, ide tu ničiť mesto. A, vážení, čo sa stalo? O týždeň udrel blesk do tejto vŕby, celú ju rozpolilo. Keby tam bola matka s kočíkom, niekoho zabije. Myslíte, že by boli zodpovední aktivisti? No bola by zodpovedná štatutárka mesta.
A ja preto hovorím, veľmi ťažkú má primátor dilemu. Nemyslite si, že teraz nám niekto pošle žiadosti a ja teda s radosťou podpisujem alebo môj zástupca, že všetky stromy vyrežme. Veď predsa vieme o tom, že zeleň je potrebná, pretože sa nám mestá z asfaltu otepľujú a tak ďalej a tak ďalej.
Takže nie je to také jednoduché, prechádza to procesom. A práve o tom procese dneska dávam pozmeňovací návrh. Veď je nejaký proces, je nejaké správne konanie. Veď predsa musíte mať podpisy od ľudí, od bytových spoločenstiev, ak idete vyrezať strom. Veď my máme nenormálne dilemy s týmto, že príde človek a povie, že mu strom tieni, ostatní povedia, že ho tam chcú, a my máme dilemy, my máme dva, tri týždne, štyri práce, kým môžme ten strom vyrezať. A vy tu rozprávate, ako keby to bolo samozrejmé, lebo ste v živote v tomto procese neboli.
Tak skúste prísť a pozrieť sa, ako tento proces prebieha, že nie je to také jednoduché. Musíte to zverejniť, musíte si ľudí pozvať. A potom čo sa stane? Aj to sa nám stane a nie sme šťastní, že mi zazvoní telefón a zrazu ma zavolajú hasiči, že niekto polial soľou strom, pretože sme nedali súhlas na výrez, a občan, ktorý dlho čakal, ho jednoducho zobral, posolil ho, strom zahynul. Čiže áno, čiže my bojujeme aj proti tomu, aj stíhame takýchto občanov. Čiže neni to jednoduché, že teraz všetci povedia, že zrazu sme tu dali nejaké zákony, zrazu každý starosta chce, aktivista musí, chudák, bojovať za každý strom, lebo starosta alebo primátor, alebo niekto. Veď ľudia si niekoho volia, toho zástupcu, a ten má aplikovať zákony tak, aby to bolo správne.
A teraz prejdem k tzv. ďalším aktivistom. Povedzme si pán Slávik. Pozná ho celá Slovenská republika. Mne posielajú ľudia a podnikatelia memorandum, ktoré uňho podpisujú, a platia za to 6-tisíc eura členské. Však si povedzme, že Sad Janka Kráľa. Veď to sú skupiny, ktoré sadnú na počítač a všade do miest napíšu, že všetky stromy nesúhlasia a podnikatelia chodia a nemôžu robiť stavby. Každý sa pýta: "A čože, jako nemôžu robiť stavby?" No ak podnikateľ napríklad má postaviť nejakú škôlku, poviem príklad, je tam jeden strom a má osem mesiacov na stavbu, pán Slávik trikrát napíše, trikrát, síce kraj nám to väčšinou potvrdí, a ešte môže ten strom byť aj starý, aj neviem jaký, a pán Slávik napíše memorandum, mne ho poslali, mám ho v maili, 6-tisíc euro. Hm, vážení, tak tomu sa hovorí aktivita vynikajúca. Tak to vám poviem, že ak takéto občianske združenia máme, ktoré takýmto spôsobom dostávajú financie na svoje fungovanie, tak vám poviem, že majú viacej ako poslanci za rok. Takže potom ja sa pýtam, že naozaj nerozprávajme tu tak všetko všeobecne, že čo sa tu deje, ale povedzme si, čo sa deje na jednej strane, povedzme si, čo sa deje na druhej strane, a aplikujme zákony tak, ako majú byť aplikované. A nikto tu, ja si myslím, že nejde tu robiť žiaden, žiadne, ako vy tu hovoríte, nejaké výruby len tak.
Takže naozaj by som teda povedala, že stretávam sa vo svojom živote a v svojej praxi s rôznymi ľuďmi. Aj s aktivistami, ktorí možno naozaj prídu a povedia, mám veľmi dobré skúsenosti, pretože mám aj park, mám chránenú oblasť, kde je, kde mesto vlastní v renesančnom kaštieli park, viem, o čom to je, a dokonca voláme ku každej, máme memorandum, napríklad s VLK-om, že ak sa rúbe niečo v parku alebo kde, tak my ich prizývame, ja s tým nemám problém. Ale mám problém s tzv. aktivistami, ktorí si buď robia politickú kampaň, alebo majú memorandum za 6-tisíc euro každý rok. No tak, vážení, tak nad tým sa treba vážne zamyslieť.
Takže ja predkladám pozmeňujúci návrh.
V čl. 1 sa dopĺňa bodmi 2 a 3, ktoré znejú:
V § 82 ods. 7 za slovo "svoje" vkladajú slová "úradnej tabuli alebo".
Úradnej tabuli preto, že máme obce, kde neexistuje internet. Takže nech starosta môže vyvesiť na úradnú tabuľu a nech ľudia v obci to vedia, pretože ak ten starosta, povedzme si, že ak má, ak ho zvolia, nemusí mať určité vzdelanie a tak ďalej, má človeka, ktorý mu len nahadzuje, čiže chceme, aby bola možnosť aj na internetovej tabuli, aby bolo prístupné pre všetkých, resp. aby možno aj takým, ktorí len sadnú za počítač a píšu, píšu, stisnú enter na každé mesto, aby museli prísť, aby sa pozreli na ten strom, aby naozaj ho posúdili, pretože naozaj, kľudne vás pozývam, príďte do môjho mesta. Príďte, uvidíte tú zeleň, môžte si pozrieť fotky, kvety, všetko, čo sadíme. Príďte. A ja verím tomu, že každý primátor a starosta sa snaží robiť správne konania, pretože viem, koľko je s tým práce, ideme na tvár miesta, ja mám dokonca fotografie každého jedného stromu, ktorý musia mi predložiť, ktorý, už mi povedala minule kolegyňa, že som veľmi prísna, na životnom, ja chcem, každý jeden strom má fotografiu, každý jeden strom má stretnutie, ľudia sa stretnú a porozprávajú a sú tam aj súhlasy, alebo nesúhlasy.
Ďalej sa dopĺňa, ak správny orgán nariadi..., v § 82 sa dopĺňa ods. 13, ktorý znie:
"Ak správny orgán nariadi ústne pojednávanie vo veci, vopred upozorní účastníka konania, že si svoje námietky môže uplatniť najneskôr na ústnom pojednávaní, inak sa naň nemusí prihliadať."
Doplnením tohto odseku sa posilňujú zásady hospodárenia rýchlosti správneho konania.
Aby sme sa vyhli tomu, že ľudia naozaj potom urobia niečo svojvoľne, tak treba urobiť správne konanie, na to správne konanie prídu občania, a nech občan povie, áno, ja mám taký problém, je to ústne konanie, kde idete na obhliadku mesta, všetci určite viete, ktorí pripomienkujete zákon, čo je správne konanie, správne konanie je s obhliadkou mesta, s obhliadkou daného miesta, všetci účastníci sú oboznámení všetci musia prebrať zásielku, ktorí nezobrali zásielku, musíme počkať 18 dní, kým zvoláme správne konanie, a na správnom konaní teda diskutujeme o týchto problémoch.
Takže, takže ja si myslím, že nedeje sa to svojvoľne, a kde sa to deje svojvoľne, tak na to treba poukázať svojim poslancom a zástupcom. Ale nie všeobecne, lebo ja na mestských zastupiteľstvách, všade: "A toto je tak a to..." Povedzte konkrétne, príďte a povedzte tento, tento, tento prípad sa takto udial a žiadame ho prešetriť, však sú krajské úrady a tak ďalej.
Čiže toto je môj pozmeňovací návrh a verím tomu a vyzývam, že každý z nás sa rád prejde po lese, po parku a každý z nás chce zachovať zeleň, a verím tomu, že každý primátor a starosta robí pre svoju obec, aby bola pekná, a ktorý nerobí, tak robí zle, pretože ľudia mu to vo voľbách zrátajú.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

13.9.2017 o 9:50 hod.

PhDr.

Jana Vaľová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:00

Vladimír Sloboda
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Teraz sme videli názorne ďalší opäť nedostatok rokovacieho poriadku, lebo to dovysvetlenie malo, malo zmysel k tomu návrhu, takže ďakujem pani kolegyni za to dovysvetlenie.
Mňa len mrzí, že kvôli jednému exotovi mení takýmto spôsobom zákon, lebo to je dosť podstatné, keď si potom nielen tie obce, ktoré možno nemajú ešte internet, hoci by ho mali mať, veď dávame do toho dosť veľa peňazí, ale aj tie obce, ktoré ten internet majú, a bavíme sa o veľkých obciach, to tiež budú môcť zverejňovať len na úradných tabuliach. Takže toto je len sťaženie všetkým obyvateľom, ktorí majú záujem o to, akým spôsobom sa so zeleňou v obciach nakladá. Takže kvôli jednému exotovi meniť takýmto spôsobom zákon, to je dosť divné.
A čo sa týka tej druhej veci, nie každý človek bežný, ktorý má záujem o svoje okolie, vie priamo na tom ústnom pojednávaní sformulovať to, čo vlastne presne namieta, niekto sa lepšie vyjadruje v písomnej podobe, to znamená, že je takisto tento, tento návrh, neviem, prečo ho kolegyňa predložila.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.9.2017 o 10:00 hod.

Ing.

Vladimír Sloboda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:01

Anna Zemanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pani kolegyňa, ja by som sa chcela vás opýtať, že čo vás vedie k tomu, aby ste predložili tento pozmeňovací návrh. Ja vám aj možno poviem, čo vás k tomu vedie.
Vedie vás to k tomu, aby ste vlastne zamedzili informácii ľuďom, ktorí chcete, aby sa nezúčastnili toho správneho konania. Pretože váš pozmeňujúci návrh hovorí, že na úradnej tabuli alebo internetovej stránke. To znamená, zavádzate zase tzv. nástenkový systém zverejňovania správnych konaní vo veciach konania orgánu ochrany prírody. Nemáte pravdu, čo sa týka obcí, ktoré nemajú internet, pretože čo sa týka orgánu ochrany prírody, je to prenesený výkon štátnej správy v niektorých veciach na obce, to je pravda, avšak malé obce, ktoré tento výkon nevedia robiť, majú spoločnú úradovňu a zverejňuje to na svojej internetovej stránke ten orgán ochrany prírody. To znamená, nie tá malá obec, ale ten, ktorý je spoločným úradom, a väčšinou to sú nejaké väčšie obce, ktoré už internetovú stránku majú. Čiže váš návrh, keby tam bolo "úradnej tabuli a internetovej stránke", nemám ani pol slova. Ale vy chcete vlastne vylúčiť možnosť, aby to bolo na internetovej stránke. To znamená, ľudia budú musieť behať po papierových úradných tabuliach, aby vlastne tam nebodaj nebol nejaký výrub zverejnený.
Vás sa, pani, pani primátorka, sa opýtam, pozerám si vašu stránku, hovoríte, aké to tam máte skvelé, možno áno, v najbližšom výjazde sa pôjdem pozrieť, navštívim mesto Humenné, ale pasport zelene nemáte. Som si ho, teda aspoň zverejnený na internete ho nemáte, takže je to jeden z dokumentov, ktorý ste povinná mať ako mesto v rámci starostlivosti o zeleň.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.9.2017 o 10:01 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:03

Martin Fecko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pani kolegyňa, no česť a chvála, keď strom máte sfotený, ktorý idete nejakým spôsobom ošetrovať, vyrúbať alebo niečo iné, ale ako ste povedali, že primátor proste, každý primátor a starosta obce je za stromy a ide ich hájiť, no je problém, keď sa postaví zastupiteľstvo, že nechce, lebo vy tých poslancov si tam nevyberáte, vy ich dostanete a potom zistíte, že lobing, ktorý nastupuje, je podstatne väčší, a je potom veľký problém. Takže pokiaľ by sa aj to skĺbilo, že aj primátor, aj zastupiteľstvo idú v jednej línii, tak česť a chvála. Neni to všade tak. 
A musím povedať, že aj u nás v Prešove teraz padol veľký areál parku mestského, ktorý mal byť urobený, a staviame tam herne, obchody a iné, by som povedal, stavby, ktoré budú akože uľahčovať život na východnom Slovensku. Park pošiel, viete kam. A to je veľký problém, pretože komerčné skupiny na stromy, na zeleň nehľadia, a ja chcem veriť, že sa dožijem aj časov, kde strom, ktorý bude mať 250 rokov, bude obídený diaľnicou, ktorá bude v jeho trase. Keď sa toho dožijeme, tak poviem, že sme hodní našich predkov, ktorí nám tie stromy tu nechali, lebo všetko vyrúbavame a nestaráme sa o zeleň.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.9.2017 o 10:03 hod.

Ing.

Martin Fecko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:05

Jana Vaľová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za všetky pripomienky. Pani kolegyni Zimmermannovej (pozn. red.: správne "Zemanovej") poviem len toľko, že... (reakcia z pléna), ospravedlňujem sa, že správne konanie sa nezverejňuje na žiadnej tabuli. Správne konanie je konanie, kde sú pozvaní všetci účastníci, všeckým im musíte napísať listy, všetky ich musíte poslať, všetci musia prísť, všetci sa musia vyjadriť a tak ďalej, čiže trošku v tom máte pomiešané, čo je správne konanie a čo je vlastne oznámenie len o začatí správneho konania, lebo oznámenie o nejakom výrube alebo niečo také.
Čo sa týka pána kolegu, ktorý hovoril, že zastupiteľstvo mu hovorí o zeleni, samozrejme, zastupiteľstvo do toho môže vstúpiť, ale môže do toho vstúpiť aj každý jeden poslanec ako občan, my s tým vôbec nemáme problém, ja vám hovorím, že mám dokonca dohodu takú s VLK-om, že ak sa niečo naviac rúbe, tak nám prídu a pozrú sa. Ale neuznávam, vy ste nazvali komerčné, ja nazvem, neuznávam komerčné občianske združenia Slávik, Sad Janka Kráľa a bytové spoločenstvá, ktoré všetci sídlia v Bratislave a trápia celé Slovensko, a mám memorandum, ktoré sa podpisuje, každý ak chce, nejaká firma alebo niekto, na memorande je, že 6 000 euro každý rok platí, platí členské. Tak toto považujem za skutočne komerčné a toto považujem za marenie výkonu vlastne mesta, obce a podobne.
Takže jednoducho ešte raz, na správne konanie musia byť všetci pozvaní, všetci tam majú právo prísť, všetci sa majú právo vyjadriť, musí všetkým poslať papiere na vyjadrenie, až tak môžte vydať rozhodnutie, lebo rozhodnutie je neplatné, aj voči rozhodnutiu sa môžte odvolať. Čiže to správne konanie naozaj je stretnutie. A je mi ľúto, kde sa to robí ináč, akože každý môže v niečom pochybiť, ale verím tomu, že naozaj ten úmysel tých primátorov a starostov mal by byť, aj tých poslancov, mal by byť pre občana, nie proti občanovi, pretože naozaj tí občania vždycky nás volia a budú nás voliť, takže asi to je všetko, čo som chcela povedať.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.9.2017 o 10:05 hod.

PhDr.

Jana Vaľová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:05

Jana Vaľová
Skontrolovaný text

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.9.2017 o 10:05 hod.

PhDr.

Jana Vaľová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:07

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Keďže mám 10 minút, tak vynechám oslovenie a začnem rovno k veci.
Pani poslankyňa Vaľová, nehanbíte sa? Skupina poslancov predložila 25. mája do Národnej rady návrh zákona, ktorý má rozšíriť možnosti využitia finančnej náhrady poskytnutej za výrub drevín v zmysle § 48. Od 25. mája do 13. septembra, teda skoro 3 mesiace, 4 mesiace sme tu diskutovali my aj verejnosť, novinári, ochranári, všetci, ktorých to zaujíma, diskutovali k téme, na čo sa majú použiť finančné prostriedky získané za výrub drevín. Vy ste tu 13. septembra o 10.00 hod., hodinu pred hlasovaním v druhom a predpokladám, že aj v treťom čítaní, prišli s návrhom, ktorý nijako nesúvisí s tým, čo je obsahom návrhu zákona, o čom sa tu 4 mesiace diskutuje, a ktorý je vo svojej podstate ďalekosiahlejší, dôležitejší a bude mať závažnejšie a negatívne dôsledky na ochranu prírody ako to, čo, čo je samotný obsah návrhu zákona.
Je to exemplárny prípad zneužívania rokovacieho poriadku. Ak ste chceli toto navrhnúť, mali ste to dať ako vlastný návrh zákona, mali ste to avizovať dopredu, aby sa k tomu mohli vyjadriť všetci poslanci, takto na vás mohli zareagovať traja poslanci, ktorí boli prítomní v sále, s faktickými poznámkami a možno budeme dvaja alebo traja, ktorí budeme môcť reagovať vystúpením v ústnej rozprave.
K obsahu, k tomu, čo navrhujete. Navrhujete, aby nebolo potrebné oznamovať začatie výrubového konania na internete tak, ako je to doteraz, lebo to je obsah vášho návrhu. Ak, ak to bude schválené, tak budú môcť, správny orgán bude môcť oznámiť na úradnej tabuli alebo na webovom sídle. Keby tam bolo, že na úradnej tabuli a na webovom sídle, ak ho má, ak ho má správny orgán zriadený, bolo by to v poriadku. Bolo by to rozšírenie informovanosti. Keby bolo na, na, na internetovej stránke alebo na úradnej tabuli, ak správny orgán nemá internetovú stránku, v poriadku, bolo by to rozšírenie možností pre, pre informovanie verejnosti v tých obciach, kde nemajú webovú stránku. Ale vy navrhujete, aby to bolo možné na úradnej tabuli alebo internetovej stránke.
Takže každý správny orgán, ktorý bude chcieť zatajiť pred verejnosťou informáciu o začatí výrubového konania, tak ho jednoducho práskne na úradnú tabuľu, kde nikto nechodí, a tie úradné tabule zväčša nefungujú tak, že by boli 24 hodín, 24 hodín prístupné, ak sú vnútri, tak sa k nim občania nedostanú. Znížite mieru informovanosti občanov, verejnosti, všetkých, ktorí sa zaujímajú o ochranu prírody, o výrubových konaniach. To je účel vášho návrhu, pretože tento zákon, zákon o ochrane prírody stanovuje, že na konanie podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní, teda správny poriadok, ak tento zákon neustanovuje inak. A správny poriadok hovorí, že správne orgány sú povinné na úradnej tabuli správneho orgánu, na internete, ak majú k nemu prístup, prípadne aj iným vhodným spôsobom zrozumiteľne a včas informovať verejnosť o začatí, uskutočňovaní a o skončení konaniach o veciach, ktoré sú predmetom záujmu verejnosti alebo o ktorých to ustanovujú, je osobitný zákon.
Čiže podľa správneho poriadku, logický a korektný výklad správneho poriadku je, že začatie konania má byť aj na internete. Keď parlament schváli váš pozmeňujúci návrh predložený na poslednú chvíľu, tak zavediete výnimku zo správneho poriadku, že nebudú musieť byť zverejňované informácie o začatí výrubového konania. Čiže znížite mieru informovanosti a zavediete absurdnú výnimku zo správneho poriadku. Absurdnú aj preto, že napr. ani, ani stavebný zákon nemá takúto, takúto striktnú, nie, nie. Stavebný zákon hovorí napr. o začatí územného konania, stavebný úrad zverejní bezodkladne na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle - "a" na svojom webovom sídle - nie "alebo", ako navrhujete vy. Čiže musí aj na jednom, aj na druhom. Podľa vášho návrhu budú môcť obce utajovať informácie o začatom, začatom, začatom výrubovom konaní.
A ten váš druhý návrh takisto, a teda nevravím to, že napr. zákon o slobodnom prístupe k informáciám tiež používa formuláciu, že, že na úradnej tabuli a na webovom sídle, ak ho má, ak ho má ten, ak ho má povinná osoba zriadená. Čiže toto bude úplne unikátne, čo, čo chcete zaviesť.
A ďalšia vec, tá možnosť uplatniť námietky a pripomienky na ústnom pojednávaní, inak sa na ne nemusí prihliadať, tak, tak to opäť obmedzí možnosti účastníkov konania uplatňovať, uplatňovať svoje práva, opäť to sťaží. A teda argumentujete, tam jednu vetičku ste dali: "Doplnením nového odseku sa posilňuje zásada hospodárnosti a rýchlosti správneho konania." Ale veď účelom zákona o ochrane prírody je predsa ochrana prírody, nie rýchlosť a hospodárnosť konania, ak by mala byť na, na úkor ochrany, ochrany prírody.
A chcem zareagovať aj na to, čo ste hovorili v reakcii na pani poslankyňu Zemanovú, že ona nevie, čo je to správne konanie, lebo správne konanie sa nezverejňuje na žiadnej úradnej tabuli a na internete. To ste povedali, povedali ste, že správne konanie, ja neviem, o čom hovoríte, vy ste primátorka mesta? Vy ste štatutárny orgán? Vy vediete správne konania? Vy ste hovorili o ústnom pojednávaní. Áno, ústne pojednávanie, že sa tam ľudia zídu, ale správne konanie je celý ten celok, veď vy vôbec nerozumiete tomu, čo ste, k čomu ste dali pozmeňujúci návrh.
Správne konanie, samozrejme, že sa zverejňuje na úradnej tabuli. Aj začatie, aj rozhodnutie a rovnako aj, rovnako aj informácia o ústnom, teda o ústnom pojednávaní sa môže, ak sa napr. doručuje, doručuje vyhláškou. Vy si pletiete úplne základné pojmy! Vy ste sa predvčera stali primátorkou a začali ste podpisovať rozhodnutia, alebo ste už primátorkou niekoľko rokov?!
Ja by som očakával, že sa predkladatelia ohradia voči tomu pozmeňujúcemu návrhu, lebo ide nad rámec pôvodného návrhu a nijako s ním nesúvisí. A zároveň by som chcel dať dva procedurálne návrhy.
Procedurálny návrh podľa § 29 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady:
Navrhujem, aby Národná rada prerušila rokovanie o veci až dovtedy, kým k podanému pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu pani poslankyne Vaľovej nezaujme stanovisko Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a ústavnoprávny výbor. Ten paragraf hovorí, hovorí o tom, že poslanec môže po podaní pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu navrhnúť prerušenie prerokovania veci až dovtedy, kým k nim nezaujme stanovisko výbor, ktorý určí Národná rada. Aj tak to bude brutálne zneužitie rokovacieho poriadku z vašej strany, ale aspoň bude šanca, aby sa o tom diskutovalo na vecne príslušnom výbore.
A dávam ďalší návrh podľa, teda podľa § 84 ods. 2, a teda navrhujem niečo, čo je absurdné. Navrhujem, aby sa postupovalo v súlade s tým, čo je napísané v rokovacom poriadku, a teda v prípade, ak budú v druhom čítaní schválené alebo doplňujúce návrhy, aby sa konalo tretie čítanie najskôr na druhý deň po ich schválení. Aby sme postupovali tak, ako máme postupovať vždy, ako je to napísané v rokovacom poriadku, aby sme neskracovali lehoty.
Vy ste tu hovorili, pani poslankyňa Vaľová, o Slávikovi a o nejakých, o zneužívaní, zneužívaní toho zákona. No ja vám poviem, že Katarína Šimončičová dostala v roku 2013 bielu vranu za svoje úsilie o ochranu stromov. To, čo ste vy teraz navrhli, je, že nie všetky, ale zlé samosprávy, samosprávy, ktoré chcú utajovať informácie, Katarínu Šimončičovú úplne vyblokujú a znemožnia jej, jej činnosť. Aspoň by bolo poctivé si to priznať.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

13.9.2017 o 10:07 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:17

Jana Vaľová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Chcem faktickú. Ďakujem pekne. Chcela by som povedať, že prvá vec je, že úradné tabule sú aj na internete. Úradná tabuľa neni len plechová tabuľa, aby bolo jasné. Mnoho miest a obcí má úradnú tabuľu na internete. Takže neznamená to, že vyvesí svoj oznam na plechovej tabuli. To by som tiež dala do pozornosti.
Ďalej by som povedala, že áno, správne konania nie všetky, som povedala, sa vyvesujú, ale začiatok konania sa vyvesuje, čo sa týka výrubov, ale všetky sa nevyvesujú, pretože sa oznamujú účastníkom.
A čo sa týka bielej vrany, no aj za CT-čko bola biela vrana a zistilo sa, že úmysel bol opačný. Takže naozaj tie tabule sú aj na internete, tak si pozrite mestá a obce, ak majú úradnú tabuľu na internete, tak ju vyvesujú na internetovú úradnú tabuľu.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.9.2017 o 10:17 hod.

PhDr.

Jana Vaľová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:18

Vladimír Sloboda
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja len chcem pripomenúť, keď sme sa tu bavili pri pani Šimončičovej, tak ja som bol tá protistrana na tom úrade a môžem povedať, že v ničom nám naozaj činnosť pani Šimončičovej neškodila, a práve naopak, vždy sme si potom dávali pozor na to, akým spôsobom sa obzvlášť správame k svojej zeleni v obci, takže jej činnosť ja len vítam.
Čo sa týka tohto nového naozaj nástenkového zákona, tak to je úplný nezmysel, minimálne s tým, že to nerieši komplexne, keď už sa o tom bavíme, tak to nerieši komplexne situáciu tým starostom obcí, čo majú naozaj len tie plechové tabule, o ktorých tu hovorila pani Vaľová, pretože aj tak musia zverejňovať elektronicky v zmysle stavebného zákona. To znamená, že ich situáciu to vôbec nevyrieši, takže nie je dôvod vôbec takéto zmeny.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.9.2017 o 10:18 hod.

Ing.

Vladimír Sloboda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:19

Anna Zemanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ja som tak pobúrená, rozčúlená, že už naozaj chcem vystúpiť aj v ústnej rozprave, a to, čo som tam bola nahlásená, stlačila som do ústnej rozpravy, tak by som poprosila, keby to tam bolo upravené, ale dobre, aby som si nestrácala čas.
Ja tu chcem upozorniť, že tento nástenkový návrh pani Vaľovej nehovorí len o výruboch stromov, ale on hovorí všeobecne o konaniach, správnych konaniach orgánu ochrany prírody. A povedzme si, kto vykonáva štátnu správu vo veciach ochrany prírody. Vykonáva ju ministerstvo ako ústredný orgán, Slovenská inšpekcia životného prostredia, okresný úrad v sídle kraja, okresný úrad a obec. To znamená, všetcí títo nebudú musieť svoje správne konania, akékoľvek, to znamená nielen vo veciach ústneho prejednávania o výruboch stromov, zverejňovať na internetovej stránke. Toto čo znamená?! Veď to je absolútne vylúčenie verejnosti k prístupu informácií!
A taká, argument, že malé obce nemajú internet. No v dobe, kedy sa milióny dávajú za internetizáciu, kde každá obec bude mať musieť elektronický podpis a elektronicky vybavovať poštu, pritom malá obec ani nevykonáva ten prenesený výkon štátnej správy, ale väčšinou to má delegované v nejakej spoločnej úradovni. Tak aby naozaj dávali na nástenku správne konania? Aj ministerstvo, aj inšpekcia životného prostredia? To znamená správne konania o výnimkách vo všetkých veciach ochrany prírody? To je absurdné!
Prosím vás pekne, stiahnite ten návrh, pretože znehodnocujete aj dobrú myšlienku predkladateľa návrhu zákona o stromoch, ktorý sme nespochybnili, jeho dobrý úmysel, ale vy absolútne znehodnocujete celú tú debatu, ktorá v dobrej veci tuná bola vedená, i keď možno nie celkom správnym spôsobom zadefinovaná.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.9.2017 o 10:19 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video