40. schôdza

29.1.2019 - 14.2.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

12.2.2019 o 9:01 hod.

Mgr.

Simona Petrík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 9:01

Simona Petrík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dobré ráno, kolegyne, kolegovia, prepáčte mi to. Takže ideme na to. Pod tlačou 1279, všakže? Dobre, takže pokračujeme v podstate v tom antibyrokratickom balíku; prepáčte, som zadýchaná, som sa ponáhľala; v antibyrokratickom balíku, v ktorom predkladáme dvanásť opatrení, ktoré sú zahrnuté v deviatich návrhoch zákonov. Zatiaľ sme, myslím, predložili dva tieto zákony, pokračujeme teda ďalej tretím, konkrétne je to návrh zákona na vydanie vlastne zákona, ktorým sa mení zákon č. 461/2003 o sociálnom poistení, tlač 1279.
V tomto návrhu zákona dávame dokopy tri návrhy alebo tri opatrenia. Jedným, jedným opatrením je zrušenie povinnosti zamestnávateľa odhlasovať sa zo Sociálnej poisťovne v prípade, že už nemá zamestnancov. Druhý, druhé opatrenie je zrušenie povinnosti predkladať pri kontrole doklady, ktoré si verejný orgán vie získať sám. A ďalšími ešte vlastne dvomi opatreniami sú zrušenie povinnosti pri, po kontrole spísať a predložiť zoznam opatrení na nápravu zistených nedostatkov a posledným je spresnenie, aby sa koncesionárske poplatky neplatili za dohodárov.
Ďakujem veľmi pekne. Viac k tomuto zákonu poviem v rozprave, do ktorej sa hlásim ako prvá, a snáď sa vydýcham. Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

12.2.2019 o 9:01 hod.

Mgr.

Simona Petrík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:03

Soňa Gaborčáková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dobrý deň, vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola predsedníčkou výboru určená za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1279. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1347 zo 14. januára 2019 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby sa predmetný návrh zákona prerokoval do 22. marca 2019 a v gestorskom výbore do 25. marca 2019.
Prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

12.2.2019 o 9:03 hod.

PhDr.

Soňa Gaborčáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 9:04

Simona Petrík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ja by som rada teda každý z týchto zákonov aspoň trochu uviedla, aby sme mali predstavu o tom, čoho sa tieto na prvý pohľad možno drobné opatrenia, ale zároveň veľmi, veľmi efektívne antibyrokratické opatrenia týkajú, ktoré môžu práve pri prijatí ušetriť mnoho času a finančných prostriedkov najmä malým a stredným podnikateľom, ktorým dajú potom možnosť robiť to, prečo začali podnikať, to znamená ponúkať služby alebo predávať tovary a nie robiť kuriérov úradom, čo sa dnes, žiaľ, mnohokrát deje. Takže dovoľte mi uviesť tento jeden z týchto návrhov zákonov, ktorý spolu dáva možnosť trom opatreniam.
Cieľom návrhu zákona je odstrániť administratívnu záťaž pre podnikateľov, ktorá nie je nevyhnutná pre riadny výkon činnosti Sociálnej poisťovne v oblasti výkonu sociálneho poistenia a výkonu kontroly. Podstatou tohto návrhu je odbúranie povinností tých zamestnávateľov, ktorí sa zapisujú do obchodného registra a majú teda povinnosť predkladať do zbierky listín vedenej registrovaným, registrovým súdom dokumenty podľa § 3 zákona č. 530/2003 o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Ide o množstvo korporátnych dokumentov, ako napríklad sú to spoločenské zmluvy, zakladacie listiny, stanovy, rozhodnutia jediného spoločníka, zápisnice o valných zhromaždeniach a podobne, ktoré sú, ktoré sú povinne vkladané do zbierky listín, no zároveň ich automaticky a bezúčelovo vyžadujú k predloženiu aj zamestnanci Sociálnej poisťovne, ktorí vykonávajú kontrolu podľa zákona o sociálnom poistení. Ide naozaj o zbytočnú administratívnu záťaž, ktorú je možné úplne vylúčiť a zabrániť tak opakovanému predkladaniu rovnakých dokumentov, ktorých je teda veľa a ktorými už iný orgán verejnej moci disponuje.
Ďalším z podstatných zmien, alebo ďalšou z podstatných zmien je úplné vypustenie povinnosti predkladať po vykonaní kontroly tzv. správu o splnení opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov, čiže správu o tom, že sme tú kontrolu prijali a že sme vykonali nápravu, čiže, resp. povinnosť predkladať vedúcemu zamestnancov kontroly opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku. Táto povinnosť predstavuje formalitu, ktorá nie je zo strany Sociálnej poisťovne reálne kontrolovaná, obsah, rozsah a charakter opatrení nie je po vykonaní kontroly vecne monitorovaný. Reálne napĺňanie daných opatrení je vo výlučnej kompetencii kontrolovaného subjektu. Je v jeho vlastnom záujme, aby v prípade nedostatkov, ktoré sa zistili, vykonal nápravu. Častokrát však ide o formálne opatrenia týkajúce sa evidencie, ktorých spísanie a reportovanie je zbytočnou administratívnou záťažou.
A takisto vypúšťame aj povinnosť odhlásiť sa ako zamestnávateľ zo Sociálnej poisťovne v prípade, že zamestnávateľ nemá zamestnaného už ani jedného zamestnanca. Máme za to, že táto povinnosť je neopodstatnená a predstavuje zbytočnú administratívnu záťaž najmä pre malých podnikateľov, rodinné firmy a živnostníkov.
To je všetko, ďakujem veľmi pekne. Budem rada, keď nám podporíte aj tento návrh, ako aj ďalších deväť návrhov. Ďakujem krásne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

12.2.2019 o 9:04 hod.

Mgr.

Simona Petrík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 9:08

Simona Petrík
Skontrolovaný text
Ďakujem veľmi pekne. Takže pokračujeme ďalej v týchto návrhoch, antibyrokratických návrhoch.
Ja možno len v stručnosti na úvod poviem, že v tomto návrhu ide konkrétne o zrušenie povinnosti zamestnávateľa oboznamovať zamestnanca s dopravnými predpismi a tiež absolvovať s ním skúšobnú jazdu na motorovom vozidle, ktoré bude používať.
Takže toto je v skratke návrh, o ktorom viac poviem v rozprave, do ktorej sa hlásim tiež ako prvá.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

12.2.2019 o 9:08 hod.

Mgr.

Simona Petrík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:09

Soňa Gaborčáková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola predsedníčkou výboru určená za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1280. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokujeme v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady zo 14. januára 2019 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby sa predmetný návrh zákona prerokoval do 22. marca 2019 a v gestorskom výbore do 25. marca 2019.
Prosím, pani predsedajúca, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

12.2.2019 o 9:09 hod.

PhDr.

Soňa Gaborčáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 9:11

Simona Petrík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Opäť v krátkosti sa budem snažiť vysvetliť bližšie návrh tohto zákona, ktorý je opäť veľmi jednoduchý a týka sa práve vedenia motorových vozidiel zamestnancov, ktoré patria firmám.
Cieľom návrhu zákona je odstrániť nejednotnosť vo výklade povinností zamestnávateľa podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v spojení s § 39 Zákonníka práce, ktorý upravuje definíciu právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, s ktorými je zamestnávateľ s mnohými z nich, teda takmer so všetkými, povinný oboznamovať každého zamestnanca. Medzi tieto predpisy totiž patria podľa Zákonníka práce aj dopravné predpisy. Plnenie povinnosti oboznamovať pravidelne zamestnancov s dopravnými predpismi je podľa názoru podnikateľov v praxi nereálne a obsolentné. Ak je zamestnanec držiteľom príslušného vodičského oprávnenia a má určitú prax vo vedení vozidla, je úplne nadbytočné prenášať na zamestnávateľov povinnosť oboznamovať ho so skutočnosťami, ktoré sú predmetom osobitnej odbornej spôsobilosti, na základe ktorých sa získava vodičský preukaz.
Zároveň navrhujeme jasne upraviť povinnosti zamestnávateľov vo vzťahu k absolvovaniu skúšobnej jazdy motorovým vozidlom, ktoré má byť ako pracovný prostriedok zverené zamestnancovi. V tejto veci totiž neexistuje jednotný právny názor a výklad zákonných povinností. Explicitná úprava zabezpečí jednoznačný výklad.
Ďakujem veľmi pekne, takisto vás prosím o podporu tohto jednoduchého, ale veľmi praktického návrhu.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

12.2.2019 o 9:11 hod.

Mgr.

Simona Petrík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 9:13

Anna Verešová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem vám pekne, pani predsedajúca. Vážení páni poslanci, poslankyne, dámy a páni, dovoľte mi, aby som predniesla, predložila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o reklame, ktorý predkladáme ako skupina poslancov za hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti.
Pod vplyvom alkoholu je neustále páchaný najväčší počet priestupkov, trestných činov. Samotní abstinujúci alkoholici, ale aj rodičia detí nás vyzývajú, aby sme; ako poslancov; aby sme učinili niečo v zákone o reklame, aby sme ju obmedzili, aby sme ju sprísnili, pretože práve tieto dve veľmi zraniteľné skupiny – abstinujúci alkoholici a maloleté deti – sú veľmi zraniteľné. Aj vlády členských krajín Európskej únie sa pokúšajú riešiť problémy spojené s touto najrozšírenejšou drogou, rokuje sa aj v Českej republike práve o sprísnení reklamy a množstvo krajín už túto reklamu na alkohol významne obmedzilo.
Návrh zákona má pozitívne sociálne vplyvy najmä v oblasti sociálnej inklúzie a je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, aj s právom Európskej únie.
Toľko na začiatok a tiež sa hlásim prvá do rozpravy. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

12.2.2019 o 9:13 hod.

Mgr.

Anna Verešová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:15

Karol Galek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 147/2001 o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1288). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 22. marca 2019 a v gestorskom výbore do 25. marca 2019.
Pani predsedajúca, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

12.2.2019 o 9:15 hod.

RNDr. MSc.

Karol Galek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 9:17

Anna Verešová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážené kolegyne a kolegovia, rodičia detí, maloletých detí, nás vyzývajú ako poslancov, aby sme, aby sme urobili niečo s reklamou v televízii, s reklamou v parkoch, s reklamou na autobusových zastávkach, s reklamou na alkohol. Taktiež nám o tom hovoria aj abstinujúci alkoholici, ale aj lekári a zvlášť tí, ktorí práve zraniteľnú skupinu maloletých detí prijímajú na urgentoch v noci, kedy skutočne nieže majú vypité, ale tieto maloleté deti sú spité do nemoty.
Chcela som vám, určite si pamätáte na množstvo reklám na autobusových zastávkách, kde sa napríklad naposledy riešila farba pleti protagonistky reklamy na alkohol, ale už málokto hovoril o tom, že je to v podstate reklama na, že je to reklama na alkohol. Problém ani nebol tak v tom, že o čo týmto predkladateľom reklamy šlo, ale problém bol, že ona bola úplne všade. Táto reklama bola na každom kroku a po celom meste.
A ešte určite si aj pamätáte na reklamu výrobcu alkoholu, ktorého cieľom bolo výslovne pobúriť verejnosť, čo sa aj podarilo, ako od Tatier až k Dunaju pijú všetky deti, zvlášť deti. No a hlavne ale, čo sa mu podarilo, bolo, že zvýšil svoj predaj z produktu o 50 percent.
Je pravdou a priznávam to tu, že badať trend poklesu spotreby alkoholu. Ale to nič neznamená, pretože nám nemôže záležať na celkovej spotrebe, ale nám záležať musí aj na súvise reklamy s pitím práve u týchto zraniteľných skupín, a to adolescentov, ktorí začínali s pitím a častejšie sa opíjajú, ak skoro začínajú s pitím, a vystavovanie neželaných reklám je problematické aj pre abstinujúcich alkoholikov.
Alkohol je u nás droga číslo jeden a bagatelizujeme, veľmi, veľmi bagatelizujeme túto drogu, pretože ju podporuje aj naša kultúrna tradícia. Pod vplyvom alkoholu je neustále páchaných najväčší počet priestupkov a trestných činov v porovnaní s inými psychoaktívnymi látkami, a to či dopravných nehôd, ale aj násilnej trestnej činnosti. Alkohol spôsobuje nárast domáceho násilia; tomu som svedkom, keďže som 20 rokov robila s rodinami v núdzi; rozpady rodín a nárast násilia v rodinách.
Pár faktov by som vám rada predniesla. Každé šieste predčasné úmrtie Slovákov má na svedomí alkohol. Pod vyše 5 000 obetí na životoch sa v rámci tejto štatistiky podpísal alkohol za volantom a alkohol je vlastne najrozšírenejšou drogou aj medzi deťmi a mládežou. Určite k tomuto budú mať čo povedať aj naši, moji kolegovia, ktorí sa venujú školstvu či mládeži. Preto, keďže medzi systémové riešenia tohto celospoločenského problému patrí aj legislatívne obmedzenie reklamy alkoholických nápojov, navrhujeme tieto zmeny v zákone o reklame:
Zakázať reklamu na alkohol umiestňovať v blízkosti budov, v ktorých sa zdržujú deti. Teda pri školách, školských zariadeniach, ubytovniach mládeže, ale aj pri zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
Keďže rizikovou skupinou z hľadiska negatívneho vplyvu reklamy na alkohol sú ľudia, ktorí sa liečia zo závislosti, tak zakazujeme tiež umiestňovať reklamu na alkohol v blízkosti zariadení na liečbu týchto závislostí.
Za nevhodné považujeme, a rizikové, považujeme umiestňovať túto reklamu aj v blízkosti zariadení sociálnych služieb a zdravotníckych zariadení. Túto reklamu na alkohol nebude možné umiestňovať bližšie ako 200 metrov od týchto budov a inštitúcií.
No a tiež podľa nášho návrhu nebude sa môcť umiestňovať reklama na alkohol ani v parkoch, v prostriedkoch verejnej osobnej dopravy a s tým súvisiacich zastávkach a staniciach.
Taktiež v zákone o vysielaní a retransmisii zavádzame zmenu. Zakazuje sa reklama a telenákup vo vysielaní na všetky alkoholické nápoje s výnimkou piva a vína, reklama a telenákup na pivo alebo víno sa však smie vysielať len v čase od 20. hodiny do 6. hodiny ráno.
Sme si vedomí, nie sme naivní, vieme, že zákaz či obmedzenie nie je všeliek, ruka v ruke musia s týmto ísť aj prevenčné projekty a iné mechanizmy, ide však o jeden dôležitý fakt. Všetky dokumenty považujú obmedzenie reklamy na alkohol za veľmi dôležité. Takéto riešenie odporúča Svetová zdravotnícka organizácia, takéto opatrenie – zákaz reklamy alkoholických výrobkov a obmedzenie ľahkého prístupu k nim – obmedzuje alebo hovorí o tom aj náš Národný akčný plán pre problémy s alkoholom na roky 2013 – 2020, kedy reguláciu reklamy na alkoholické nápoje národný akčný plán uvádza, že predstavuje táto regulácia jeden z najúčinnejších nástrojov na znižovanie experimentácie s alkoholom a pravidelné užívanie u detí a mládeže. Takže my máme národný dokument, ktorý presne o regulácii reklamy na alkoholické nápoje hovorí a píše. Mali by sme sa snažiť práve takéto teda návrhy opatrení, ktoré vychádzajú z národných akčných plánov, preniesť do legislatívy.
Chcela by som povedať, že krajiny na sever, východ, juh či západ už majú skúsenosti s tým, že obmedzili reklamu, a ja by som vám ich chcela aj vymenovať: Poľsko, Rakúsko, Švajčiarsko, Írsko, Maďarsko, Fínsko, Švédsko, Nórsko, Bulharsko, Lotyšsko, Litva a ďalšie. My máme spolu s Českou republikou jednu z najvoľnejších legislatív, čo sa týka reklamy na alkohol, a už aj v Českej republike, u našich susedov, táto diskusia je v snemovni.
Televízne reklamy na alkohol majú, ako som už povedala, vplyv na množstvo alkoholu, ktoré mladí ľudia vypijú. Takže nám musí záležať nielen na spotrebe, či má klesajúci trend, či zvyšujúci, ale aj na tom, ako narábajú deti potom s alkoholom, keď vidia reklamu.
Taktiež by som chcela spomenúť aj európsky školský prieskum o alkohole a iných drogách, ktorý nám taktiež dokladuje, že na Slovensku sa s alkoholom stretávajú už 11-ročné deti, čo je najnižší vek spomedzi všetkých európskych krajín.
No a aby som vás naozaj oslovila naším návrhom, aby ste si ho osvojili a aby ste zaň aj zahlasovali, tak by som vám ešte veľmi rada chcela prečítať svedectvo tej ďalšej zraniteľnej skupiny okrem maloletých detí, svedectvo abstinujúceho alkoholika, ktorý hovorí, že reklama na alkohol je vrchol drzosti a dúfam, že ju zakážu. Citujem: "Najviac ma vytáča, že je to tolerovaná, dokonca podporovaná droga. A to aj preto, lebo štát má z nej obrovské zisky, a navyše, opitý národ je ľahko manipulovateľný. Ak by vláda zdvihla cenu alkoholu o 100 %, jeho spotreba by klesla, ale vrchol drzosti je robiť televízne reklamy na alkohol. Predstavte si, že narkoman, ktorý abstinuje, v televízii uvidí reklamu na nový, kvalitnejší pervitín a ukážu, ako si ho pichá do žily. Veď sa musí zblázniť! A teraz si predstavte, že sú medzi nami abstinujúci ľudia, ktorí mali problém s alkoholom, vyhrali nad ním, dlhé roky abstinujú a v televízii vidia napríklad reklamu, v ktorej sa hovorí, ,aj muži majú svoje dni´, a štrngnú si tam pohárikmi. Toto vidí abstinujúci človek v televízii niekoľkokrát denne. Pavlovov reflex v takom prípade funguje, aspoň u mňa, tá slina mi vybehne a mám problém to spracovať. Akoby ste pred trubkárom začali oblizovať citrón. Vrcholom drzosti sú vianočné reklamy s osamelým dedkom a pivom. Teraz si predstavte osamelého abstinenta, ktorý je na Vianoce kvôli tomu, čo sa všetko v jeho živote stalo, sám, ako mu v televízii ukážu, že mu pivo pomôže zabudnúť. Recidíva ako vyšitá. Rád by som sa spolu s ďalšími abstinentmi dopracoval k tomu, aby tieto reklamy zakázali."
O to isté nás významne a často žiadali doteraz aj rodičia detí a lekári, ktorí sa stretávajú s totálne opitými deťmi na urgentoch. A tak vás veľmi prosím, aby sme sa priblížili schválením tohto zákona k iným krajinám, krajinám Európskej únie, ktoré zákaz reklamy už majú vo svojej, zákaz reklamy na alkohol už majú vo svojej legislatíve. Pomôžme týmto rodinám. Pomôžme týmto zraniteľným ľuďom, ktorí nás žiadajú o pomoc. Aj toto je nástroj, ktorý náš národ, našich ľudí posunie naozaj možno trošku vpred, aby vyhrali svoj boj nad závislosťami.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

12.2.2019 o 9:17 hod.

Mgr.

Anna Verešová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:28

Eduard Heger
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani predsedajúca.
Anka, veľmi dobre si to celé zhodnotila. Ja by som chcel zareagovať na dve veci, a teda hlavne na tie deti a tých závislých, ktorých si poukázala, pretože myslím si tiež, že toto sú dve dôležité skupiny, ktoré musíme mať na zreteli, keď sa rozprávame vôbec o alkohole a o reklame na alkohol. A ja teda tiež zastávam ten názor, že práve pri týchto dvoch skupinách tá obozretnosť je kľúčová. Treba tú reklamu regulovať tak, aby tieto boli čo najviac vyňaté. Tá druhá ešte o to viac, ako si povedala aj to samotné svedectvo, mám skúsenosť, zažil som takýchto ľudí a viem, čo prežívajú.
A naozaj tak ľudsky by som chcel ako vyjadriť, že je to naozaj bezmocnosť, že to nie je vec vôle, že je dokázané, že závislosť je silnejšia ako vôľa, a preto tí ľudia, keď, oni musia každý deň čeliť pokušeniu. A o tom to je. Preto si aj oni hovoria anonymní alkoholici, pretože oni vedia, že akonáhle raz už sa alkoholikmi stanú, že nikdy sa nimi neodstanú a že musia len abstinovať, a preto akékoľvek pokušenie, ktoré, ktorému musia čeliť, je vždycky veľký boj. A ich by sme mali teda uchrániť akémukoľvek vystaveniu. Je to, samozrejme, ťažké, pretože žijú v normálnom svete ako my, ale tá reklama by mala byť z tohto dôvodu regulovaná.
A to isté aj pri deťoch. Sú úplné iné veci a iné návyky, ktoré v deťoch vidíme, že musíme budovať a nedostávajú dostatok priestoru, a preto ich vystavovať nejakej nadmernej reklame na alkohol je úplne zbytočné z tohto pohľadu.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

12.2.2019 o 9:28 hod.

Ing.

Eduard Heger

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video