Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

26.6.2019 o 16:46 hod.

Mgr.

Simona Petrík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 26.6.2019 16:46 - 16:55 hod.

Simona Petrík
 

Vystúpenie v rozprave 26.6.2019 16:42 - 16:44 hod.

Simona Petrík Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, ja dnes predkladám na túto schôdzu Národnej rady dva návrhy zákonov, ktoré už predkladám štvrtýkrát za sebou. Súvisia spolu. Ten prvý je, je práve tento návrh o zavedení detských skupín a ten druhý je návrh o garancie miesta v škôlke pre všetky deti od troch rokov. Predkladám ich štvrtýkrát a budem ich predkladať dovtedy, kým si táto vláda neuvedomí, aké dôležité je zaviesť presne tieto zákony, pokiaľ naozaj rodinná politika a mladé rodiny s deťmi a to, aby sa nám tu rodili deti, aby ľudia chceli mať viac detí, aby to považovala za prioritu. Pretože pokiaľ, pokiaľ sa štát k tomuto nezaviaže, nikdy nedosiahneme tento zvrat.
Momentálne sme krajinou, ktorá starne úplne najrýchlejšie zo všetkých členských štátov Európskej únie, vymenili sme na chvoste Nemecko, ktoré vďaka súboru opatrení pre rodinnú politiku, podarilo sa im odraziť z tohto chvosta a my sme ich, my sme ich vymenili. Takže toto je dôvod, prečo dookola predkladám tieto dva návrhy zákonov.
Dovolím si ešte k tomu povedať, že zajtra nás čaká ráno o deviatej rozprava o povinnej predškolskej dochádzke alebo predškolskom vzdelávaní, už akokoľvek sa to za poslednú polnoc zmenilo. Keby sme dali prioritu niekoľko rokov dozadu garancii miesta v škôlke a vytvoreniu detských skupín v tom zákone, ktorý budeme riešiť zajtra, by sme nemuseli riešiť ten akútny nedostatok miest v škôlkach, ktorý tu už rok za rokom máme, a už nás to v podstate všetkých nebaví počúvať, ako sa tu stále zamietajú tisíce žiadostí o, o prijatie dieťaťa do škôlky.
Takže prejdem v skratke k tomu prvému návrhu o detských skupinách. Tento návrh, ak dovolíte, v skratke vysvetlím, čo detské skupiny sú vôbec, aj keď treba povedať, že ony už sú zavedené konkrétne v zákone o sociálnych službách, ale je to tam tak vágne napísané, že nikto ich ani nezavádza, takže tento zákon má za cieľ ich jasne definovať, vytiahnuť ich z toho zákona a, a uviesť ich do praxe.
Ide o formu starostlivosti o deti od v podstate 0 do 6 rokov veku, čiže supluje to aj jasle, aj škôlky, ktorá môže prebiehať aj inde ako v jasliach či súkromných detských centrách alebo v priestoroch zamestnávateľa, ale napríklad aj v domácnosti matky alebo otca, ktorí sa doma na rodičovskej starajú o svoje dieťa.
Zámerom základným je rozšíriť ponuku foriem starostlivosti o deti v predškolskom veku a tým prispieť k rýchlejšiemu flexibilnejšiemu a lacnejšiemu vytváraniu potrebných miest pre deti, keďže pôjde prevažne o využitie už existujúcich priestorov.
Toľko na úvod, viac by som povedala v rozprave, do ktorej sa hlásim ako prvá.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 25.6.2019 16:42 - 16:43 hod.

Simona Petrík Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil za spravodajkyňu k návrhu zákona o mene a priezvisku (tlač 1544). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 6. septembra 2019 a gestorský výbor do 9. septembra 2019 od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 24.6.2019 17:15 - 17:17 hod.

Simona Petrík Zobrazit prepis
Ďakujem, pani predsedajúca. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil za spravodajkyňu k návrhu zákona o podmienkach výkonu volebného práva k tlači 1539. (Reakcia z pléna.) Aha. (Krátka pauza. Rečníčka odbehla od rečníckeho pultu vziať si aktuálnu spravodajskú informáciu.)

Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR
1541 a 1632, tlače.

Petrík, Simona, poslankyňa NR SR
Prepáčte, len ten bod bol preskočený. Takže ma teda určil za spravodajkyňu k návrhu zákona o politických stranách a politických hnutiach, tlač 1541. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: ústavnoprávny výbor a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor Národnej rady pre ľudské práva a národnostné menšiny. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 6. septembra 2019 a gestorský výbor do 9. septembra 2019 od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pani predsedajúca, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.4.2019 15:44 - 15:46 hod.

Simona Petrík Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne kolegovi Jožkovi Mihálovi za fantastickú reč. Ja ani neviem, že na čo by som z toho reagovala. V podstate so všetkým absolútne súhlasím. Tú hanbu podčiarkuje ešte aj minulotýždňový Istanbulský dohovor, ktorý teda ja považujem, jeho odmietnutie za absolútne medzinárodnú hanbu a bezprecedentný akt tohto parlamentu. Čo si tu tento parlament dovolil a tváril sa, že je to vlastne majorita alebo že reprezentuje majoritu tejto spoločnosti, čo je absolútne klamstvo.
Ale aby som sa ešte dostala konkrétne k môjmu návrhu zákona. Ja som chcela ešte doplniť jednu vec, a to je, že my sme naozaj jedna z posledných krajín, ktorá toto opatrenie nemá, nemá zavedené. Z ministerstva, keď teda ako médiá sa pýtali ministerstva, že čo teda ministerstvo na to, tak oni sa vyhovárajú spôsobom, že nová smernica Európskej únie ešte nie je úplne doladená, že ona príde do platnosti až teraz niekedy v apríli a že oni si počkajú na tie konkrétne detaily tejto smernice. Tak ja sa pýtam, že či aj tie ostatné zodpovednejšie členské štáty čakali na nejaké detaily smernice, keď si to vedeli uzákoniť ešte oveľa skôr, a my patríme naozaj k poslednej štvrtine štátov v rámci Európskej únie, ktorí takéto opatrenie v žiadnej podobe nemáme, nemáme zavedené. Je to jednoduchý návrh. Ja nevidím dôvod na to, aby okolo toho boli takéto obštrukcie.
A čo sa týka toho predlženého materského, ja len doplním, že je to náš spoločný návrh. Jožko, ak si spomenieš, 52-týždňová materská, to bolo to, čo sme navrhovali my, asi tak, ja neviem, pol roka dozadu zhruba? Takže áno, pokiaľ toto bude to opatrenie, ktoré chce urobiť ministerstvo, tak gratulujem. Ale ja som počula aj o zvyšovaní rodičovského príspevku, čo mi príde absolútne populistické a nesystémové.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 3.4.2019 15:28 - 15:33 hod.

Simona Petrík Zobrazit prepis
Ďakujem. Takže rada by som povedala viac o tomto návrhu, ktorý predkladám na tejto schôdzi už, mám pocit, že tretíkrát. Ide o zavedenie plateného 14-dňového rodičovského voľna hneď po narodení dieťaťa pre otcov. Toto opatrenie je štandardom v Európskej únii a minister Ján Richter ho sľuboval prijať už pred dvomi rokmi. Dodnes tento zákon do parlamentu nepredložil. Takže dovoľte mi, dámy a páni, sa povenovať chvíľu tejto téme, nielen samotnému opatreniu ako takému, ale faktu a vlastne aj dôvodu, prečo tento zákon predkladám opäť, už tretíkrát po dva a pol roku, pretože aj napriek tomu, že minister práce sociálnych vecí a rodiny Ján Richter sľuboval, že tento návrh zákona predloží a že to bude jedna z jeho priorít, ako potom budem citovať aj pána Stušku, doteraz sa nič také nestalo, takže ja cítim ako povinnosť a ako absolútnu nutnosť predkladať tieto návrhy. Lebo čo už mi iné ostáva ako vyvíjať tlak na vás, tých, ktorí ste zodpovední a ktorí ešte aj dokážete povedať na verejnosť na médiá, že sa budete tejto téme venovať a doteraz sa jej nevenujete?
Prvýkrát som tento legislatívny návrh na zavedenie štrnásťdňového voľna preplácaného Sociálnou poisťovňou pre otcov hneď po narodení dieťaťa predkladala do parlamentu 21. apríla 2017. Robert Fico krátko nato v balíčku opatrení na javisku počas májových osláv predstavil opatrenia pre rodiny, ktoré obsahovali aj toto opatrenie. Nič sa nestalo, samozrejme. O rok, o ďalší rok v máji 2018 sa hovorca ministerstva práce pán Stuška vyjadril, citujem: "Ministerstvo je pripravené predložiť už konkrétny návrh, trváme na tom, je to naozaj už ročnou témou a aj čo sa týka ambícií ministra práce Richtera." Tak ja neviem, kde sú tie jeho ambície, konkrétne v ktorej oblasti, ale určite nie v oblasti rodinnej politiky. Prešiel ďalší rok, minister Richter návrh stále nepredložil, preto ho predkladám do parlamentu opakovane. Nerozumiem tomu, minister Richter toto opatrenie, neviem, či zámerne zdržuje, či čaká, aby bolo ešte viac pred voľbami. Je to jednoduchý návrh, s ktorým nie je dôvod takto dlho čakať.
Otcovia si dnes musia brať voľno z práce, keď chcú byť hneď po narodení dieťaťa so svojou rodinou. To im potom chýba, aby mohli pomôcť matke svojho dieťaťa po pôrode a strávili s novonarodeným dieťaťom prvé dni. Sme medzi poslednými krajinami Európskej únie, ktoré nemajú preplácané voľno pre otcov po narodení dieťaťa. A spomedzi krajín V4 sme dokonca poslední.
Je dokázané, že otcovská dovolenka vedie aj po jej skončení k väčšej angažovanosti otcov pri starostlivosti o ich deti. Zdieľanie rodičovských povinností zmazáva aj tak isto znevýhodnenie žien na trhu práce. Dnes už síce otcovia nárok na materské alebo na toto otcovské materské majú, nemôžu si ho však vziať počas doby, keď je na materskej matka dieťaťa. Ak by sme prijali moje opatrenie, otec by získal nárok na dva týždne plateného voľna navyše počas šestonedelia matky a rovnako ako matka by získal nárok na 75 % dennej mzdy zo Sociálnej poisťovne. Otec bude mať podľa môjho návrhu nárok na toto otcovské len vtedy, ak bol v posledných dvoch rokoch pred narodením dieťaťa nemocensky poistený najmenej 270 dní, ako som už hovorila. Je to teda podmienka veľmi podobná, respektíve rovnaká ako v prípade poskytovania materského.
Európska komisia do európskeho piliera sociálnych práv zahrnula aj hradené voľno pre otcov v minimálnom trvaní desať dní. Smernica Európskej únie o rovnováhe medzi súkromným životom a prácou je iba krok od zavedenia do svojej praxe a práve teraz počas apríla by mala vojsť do platnosti. Táto smernica bude záväzná pre všetky členské štáty Európskej únie vrátane Slovenska. Členské krajiny budú musieť toto opatrenie pretransponovať do svojej legislatívy vrátane minimálne desaťdňovej platenej dovolenky pre otca. Aj takýmto spôsobom vie Európska únia tlačiť na členské štáty napríklad aj v oblasti rodinnej politiky, keď tie samotné jej neprikladajú dôležitosť.
Aj slovenskí rodičia si zaslúžia skutočne európsku starostlivosť o svoju rodinu. Preto opakovane predkladám tento návrh. Ministrovi Richterovi som poslala aj interpeláciu, kde sa ho pýtam, čo je s otcovskou po narodení dieťaťa, ktorú už pred dvomi rokmi sľuboval. Mrzí ma naozaj za všetky mladé rodiny, už som to hovorila aj predtým a poviem to opäť, že tento štát pre ne nevytvára podmienky ani podporu a spomenie sa ne akurát tak vtedy, keď sa zvolebnieva, ak vôbec.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 3.4.2019 15:24 - 15:26 hod.

Simona Petrík Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, ja by som teda rada uviedla svoj návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Zatiaľ len v skratke, viac poviem v rozprave.
Cieľom predkladaného návrhu zákona je zavedenie dávky otcovskej popôrodnej starostlivosti (ďalej len "otcovské") do systému nemocenského poistenia. Účelom otcovského je primárne posilnenie väzby medzi dieťaťom, matkou a otcom v tesnom období po narodení dieťaťa. Otec je po narodení dieťaťa nezastupiteľný pri starostlivosti o staršie deti, počas pobytu manželky v pôrodnici, ale zároveň môže pomôcť matke aj pri vybavovaní administratívy, ktorá je spojená s narodením dieťaťa, čím ju odbremení a ona sa môže zotavovať a tráviť všetok čas s novorodencom.
Je dokázané, že otcovská dovolenka vedie aj po jej skončení k väčšej angažovanosti otcov pri starostlivosti o ich deti. Zdieľanie rodičovských povinností tiež zmazáva znevýhodnenie žien na trhu práce. Dnes už síce otcovia nárok na materskú majú, no nemôžu si ju vziať iba počas doby, keď na materskej nie je matka dieťaťa. Otec by takto získal nárok na dva týždne plateného voľna navyše počas šestonedelia a rovnako ako matka by získal nárok na 75 % dennej mzdy zo Sociálnej poisťovne. Otec bude mať podľa predkladaného návrhu zákona nárok na otcovské len vtedy, ak bol v posledných dvoch rokoch pred narodením dieťaťa nemocensky poistený najmenej 270 dní, čiže sa podieľal na fungovaní sociálneho systému. Táto podmienka je teda rovnaká ako pri poskytovaní materského matkám.
Toľko na úvod, viac, poprosím, v rozprave, do ktorej sa hlásim ako prvá.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 3.4.2019 11:49 - 11:59 hod.

Simona Petrík Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, kolegyne, kolegovia, vážený pán predseda, ja by som túto rozpravu začala možno trochu zoširoka a povenovala sa chvíľu vôbec oblasti rodinnej politiky, ktorá je mnohé roky poslednými vládami Roberta Fica a vládnej strany SMER zaznávaná a na periférii záujmu.
Slovenská populácia starne. Rodí sa málo detí a ešte aj tie najúspešnejšie po ukončení strednej školy odchádzajú. Slovensko je krajina, ktorej hrozí najrýchlejšie starnutie obyvateľstva v rámci Európskej únie. Spolu s ďalšími krajinami Európskej únie sa nachádzame na konci druhého demografického prechodu, to je, prevláda vysoká rozvodovosť, zároveň čoraz menej párov chce uzatvárať manželstvá.
Toto obdobie je ďalej charakteristické aj vyšším vekom prvorodičiek, vyšším dosiahnutým vzdelaním u vyššieho počtu žien, nízkou plodnosťou a predlžujúcim sa vekom dožitia. Preto politiky, ktorých cieľom je zvyšovať pôrodnosť a zároveň spokojnosť rodín s deťmi, teda propopulačné politiky, majú v tejto krajine aktuálne, nielen aktuálne, ale najmä aktuálne svoj význam. Ukazuje sa, že najúčinnejším opatrením sú služby, ktoré rodičom pomôžu so starostlivosťou o deti. V rámci rodinnej politiky by mal štát vytvárať podmienky pre lepšie fungovanie rodín na Slovensku a poskytovať im možnosti a služby, z ktorých si môžu vyberať podľa vlastnej aktuálnej situácie. Je potrebné vytvoriť poriadnu koncepciu rodinnej politiky a je potrebné ju zamerať najmä na podporu flexibility a dostupných služieb pre rodiny s deťmi. Snahou strany SPOLU – občianska demokracia preto nie je prinášať opatrenia, ktoré len reflektujú súčasný stav rodinnej politiky a opravujú jeho trhliny. Rodinná politika na Slovensku dnes nefunguje, je príliš zväzujúca, neodráža potreby rodín v modernej dobe, teda najmä časovú a finančnú flexibilitu finančnej podpory a služieb. Vládne v nej rezortizmus, ministerstvá medzi sebou často nekomunikujú alebo komunikujú len minimálne. Príliš zložitý systém dávok prirodzene produkuje nezamýšľané situácie, ktoré umožňujú tým šikovnejším získať viac z rozpočtu.
Rodinnú politiku je potrebné zásadne zmeniť tak, aby v jej centre bola spokojnosť a sloboda rodín s deťmi, ktorej sa má podriadiť spolupráca inštitúcií a tvorba legislatívy. Nové pravidlá by mali byť komplexné, to znamená, mali by prepájať rôzne oblasti, mali by byť variabilné, to znamená, majú oslovovať čo najširší okruh obyvateľov a čo najviac typov rodín, pretože tých máme v súčasnosti veľmi veľa a mali by byť dlhodobo stabilné. To znamená, mala by byť vytvorená koncepcia s dlhodobejšími cieľmi, ako sú štyri roky. Širší spoločenský konsenzus, ktorý bude postupne meniť prístup štátu a myslenie spoločnosti v oblasti rodinnej politiky. V praxi ide o kombináciu finančnej podpory, služieb a flexibilného manažovania času. Najmä teda v pracovnom procese, keďže sa bavíme o rodičoch a ich deťoch.
Vplyvom týchto opatrení sa postupne musí meniť spoločenská klíma, pretože bez zvýšenia statusu rodiča a dieťaťa a všeobecne žien v spoločnosti sa opatrenia na podporu rodín presadzujú ťažko a neprinášajú želaný efekt. Je potrebné, aby inštitúcie štátu začali vytvárať nástroje, ktoré budú reflektovať potreby rodín a nebudú stavané na jednotlivca, ktorý ako by nemal žiadne iné väzby. Na tieto faktory je potrebné prihliadať pri tvorbe všetkých opatrení, ktoré by mali tvoriť koncepciu rodinnej politiky, ktorú, žiaľ, na Slovensku stále nemáme. A práve zavedenie flexibilného čerpania rodičovského príspevku spolu aj s mojím ďalším opatrením, ktoré budem predkladať hneď potom, a ide teda o návrh štrnásťdenného plateného voľna pre otcov hneď po narodení dieťaťa, sú presne takýmito opatreniami. Sú koncepčné, systémové a vedia prispieť k tomu, aby mladí chceli mať možno viac ako jedno dieťa. Mrzí ma úprimne za všetky mladé rodiny, že tento štát pre ne nevytvára podmienky ani podporu a spomenie si na ne akurát vtedy, keď sa zvolebnieva, ak vôbec.
A teraz konkrétne k návrhu. Rodičovský príspevok je dlhodobo občanmi kritizovaný z viacerých dôvodov. Tým prvým a hlavným dôvodom je jeho výška. Aktuálne je to 220 eur 70 centov mesačne. Ide o sumu, z ktorej sa dá
po materskej chvíľu prežiť, no rodina s malým dieťaťom sa musí pripraviť na uťahovanie opaskov.
Druhou negatívnou charakteristikou rodičovského príspevku je, že nie je citlivý na situáciu v rodine. Automaticky počíta s príjmom druhého partnera, ktorý pracuje na plný pracovný úväzok. Ak rodina nie je úplná, rodičovský príspevok niekedy vedie k poberaniu príspevkov v hmotnej núdzi. No niekedy sú príjmy rodiny len o kúsok vyššie a tým pádom tieto rodiny nedosiahnu na tieto sociálne dávky. Nerozprávame sa tu teraz o ľuďoch, ktorí pracovať nechcú alebo ktorí stratili pracovné návyky. Do situácie, kedy musí občan vyžiť len z rodičovského príspevku, sa ľahko môže dostať ktokoľvek. Úplne stačí, že jeden partner toho druhého opustí, starí rodičia už nežijú a dieťa nemôže do jaslí, lebo má napríklad oslabenú imunitu.
Tretím negatívnym aspektom rodičovského príspevku je, že sa dá poberať len po fixnú dobu. Teda aktuálne po tri roky, v prípade dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým stavom, zdravotným stavom je to šesť rokov. Čiže podpora rodín medzi materskou a tromi rokmi malého dieťatka je nastavená tak, že rodina dostáva malú sumu peňazí pomerne dlhú dobu, ak to porovnávame napríklad so zvyškom Európy. Mnohí rodičia samozrejme začínajú pracovať skôr ako v troch rokoch dieťaťa a potom rodičovský príspevok vymenia za príspevok na starostlivosť alebo poberajú rodičák ďalej a popritom pracujú, čo je samozrejme okej.
Lenže časy, kedy sme všetci robili presne to isté, sú už za nami. Táto jednotná politika troch rokov naznačuje rodičom, že dieťaťom treba zostať doma len a práve tie tri roky, čiže ani menej, ani viac, ale tie tri roky. V Českej republike pochopili, že rodičia dnes majú rôzne predstavy o tom, kedy sa vrátiť do práce. Flexibilné poberanie rodičovského príspevku majú už dlhšie, rodičia si ho obľúbili a dokonca ho nastavili tak, že ten rodič ho môže poberať nielen kratšie, ale aj dlhšie. To je veľmi dôležité povedať. Čiže nielen napríklad najkratšie do roku a pol, ale najdlhšie až do štyroch rokov veku dieťaťa. Preto tu dnes v pléne Národnej rady opäť podávam návrh, aby výška mesačného vyplácaného rodičovského príspevku závisela od počtu mesiacov, za ktorý sa ho rodič rozhodne vyčerpať. Celkovú sumu 6 621 eur, ktorú by rodič získal za celú dobu poberania rodičovského príspevku, by bolo možné ukončiť aj v inom mesiaci ako v tom, kedy dieťa dosiahne tri roky veku. Výška rodičovského príspevku by sa tak pohybovala v intervale od 367 eur 80 centov mesačne, ak by si teda ten rodič chcel vyčerpať celú tú sumu v mesiaci, kedy dieťa dovŕši dva roky. Čiže ten rodičák by čerpal jeden a pol roka, pretože prvý polrok sa čerpá materská, takže plus ešte jeden a pol roka. A keď dieťa dosiahne dva roky veku, vtedy skončí to branie rodičovského príspevku, ale mesačne by mali na účte 367 eur 80 centov a nie 220 eur 70 centov.
Samozrejme tá možnosť čerpať ho tie tri roky tam stále zostáva. Pretože mojou snahou, ani snahou strany SPOLU – občianska demokracia nie je diktovať ľuďom ako majú žiť, akým spôsobom sa majú starať o svoje deti, kedy ich posielať do jaslí či do škôlok. Našou snahou je vytvoriť im čo najväčšie spektrum služieb, aby si mohli vybrať podľa toho, v akej sú aktuálnej situácii. Samozrejme podmienkou by bolo, že ak by rodič chcel poberať rodičovský príspevok šesť rokov, ihneď po uznaní dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu by bol povinný nahlásiť túto skutočnosť úradu práce a rodičovský príspevok by sa mu potom opäť vyplácal v pôvodnej výške 220 eur 70 centov až do šiestich rokov veku dieťaťa.
Tu by sa samozrejme mohli navýšiť rozpočtové výdavky, ale len vo veľmi špecifických prípadoch. V prípade detí s nepriaznivým zdravotným stavom, ktorým sa zdravie zhoršilo počas poberania rodičovského príspevku a ktorým bol rodičovský príspevok vyplácaný rýchlejšie. Avšak takýchto prípadov je minimum. Toto opatrenie si teda nevyžaduje nejaké obrovské zvýšenie rozpočtových výdavkov. Je to skôr o manažmente a dobrej vôli zákonodarcov.
Preto verím, milé kolegyne a kolegovia, že vám záleží na životnom štandarde mladých rodín s deťmi a že tomuto opatreniu alebo návrhu zákona vyjadríte podporu.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

3.4.2019 11:44 - 11:47 hod.

Simona Petrík Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Takže predkladám návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dôvod, prečo opätovne predkladám tento návrh, je podpora rôznych stratégií rodičov s malými deťmi pri plánovaní rodičovstva, pri zabezpečení starostlivosti o dieťa a pri zlaďovaní rodinného a pracovného života. Súčasná právna úprava ustanovuje mesačné vyplácanie základnej sumy rodičovského príspevku na 220 eur 70 centov fixne do dovŕšenia tretieho roku veku dieťaťa, čo rodičov zbytočne obmedzuje.
Cieľom novely zákona je zavedenie flexibilného poberania rodičovského príspevku. Výška mesačne vyplácaného rodičovského príspevku by závisela od počtu mesiacov, za ktorý sa ho rodič rozhodne vyčerpať. Celkovú sumu, ktorú dnes aktuálne predstavuje 6621 eur, ktorú by rodič získal za celú dobu poberania rodičovského príspevku, čo je v prípade dieťaťa s dobrým zdravotným stavom dokopy dva a pol roka, by bolo možné vybrať aj skôr, ako dieťa dosiahne tri roky veku. Navrhujem, aby dolnou hranicou výberu rodičovského príspevku boli dva roky dieťaťa. Výška rodičovského príspevku sa tak bude pohybovať v intervale od 220 eur 70 centov až do 367 eur 80 centov mesačne, ak by si rodič skrátil poberanie rodičovského príspevku na dobu, kedy dieťa dosiahne dva roky svojho veku.
Rovnaký systém sa osvedčil a funguje aj v Českej republike, kde zavádzajú štvrtú rýchlosť čerpania, lebo rodičia túto možnosť radi využívajú. Výhodou tejto úpravy je najmä finančná podpora mladých rodín a riešenie ich ťaživej finančnej situácie, keďže súčasná výška rodičovského príspevku nestačí na dôstojné prežitie. Rodičia v rôznych životných situáciách by si mohli vďaka zvýšeniu mesačnej sumy rodičovského príspevku zaistiť lepší životný štandard. Očakávam, že ustanovenie pomôže napr. osamelému rodičovi pri bežných výdavkoch na život, než sa opätovne zamestná. Taktiež by pomohol rodičom, ktorým sa narodili deti za sebou s menším odstupom, ako sú tri roky, aby neprišli o finančné zdroje od štátu.
Nárok detí s nepriaznivým zdravotným stavom, ktorých rodičia môžu poberať rodičovský príspevok až do šiestich rokov ich veku, sa zachováva v tomto návrhu v plnej miere. Ak rodič čerpá rodičovský príspevok v skrátenom čase a u dieťaťa počas tohto poberania dôjde k zhoršeniu zdravotného stavu, teda ono získa nárok na predĺženie poberania rodičovského príspevku, bude musieť bezodkladne prejsť na poberanie rodičovského príspevku v štandardnej výške 220 eur 70 centov za mesiac. Toľko v skratke k tomuto návrhu, viac by som sa vyjadrila v rozprave, do ktorej sa hlásim ako prvá.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.3.2019 18:03 - 18:04 hod.

Simona Petrík Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán Paška, vy ste hovorili o tom, že vlastne nič sa nezmení, keď ratifikujeme Istanbulský dohovor. Zmení sa toľko, koľko zmení táto krajina, pretože Istanbulský dohovor je súbor nástrojov a každá krajina si ho môže implementovať podľa svojich vlastných predstáv. Ale je to, je to nejaké vodítko, podľa ktorého tá krajina má ísť, a je to ten najlepší súbor nástrojov, akým máme, aký máme k dispozícii momentálne. Napríklad v Nemecku sa po implementácii politík priamo súvisiacich s Istanbulským dohovorom znížil objem násilia páchaného na ženách o polovicu. A budem sa opakovať, lebo podľa mňa je veľmi dôležité, aby sa to, aby to zaznelo niekoľkokrát. Vy tvrdíte, že, ja mám teda taký pocit, že slovné spojenie "búranie rodových stereotypov", že to je protiústavné podľa vás, že to znamená, že sa budú muži ženiť s mužmi a že tu bude rodič 1 a rodič 2. Ja vám hovorím, že to tak nie je. Búranie rodových stereotypov nie je v rozpore s ústavou. Búranie rodových stereotypov znamená dosahovanie rovnosti medzi mužom a ženou. A kým nedosiahneme rovnosť medzi mužom a ženou, tak tu stále bude násilie, násilie, ktoré je rodovo podmienené.
Ďakujem.
Skryt prepis