Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.9.2019 o 11:09 hod.

Mgr.

Simona Petrík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.9.2019 11:09 - 11:11 hod.

Simona Petrík Zobrazit prepis
Áno, dobre, budem reagovať asi takto odzadu teda. Napríklad to je také milé, Peťo, keď ty hovoríš, že v úvodzovkách reformná a že kvázi odborníkov. My sme naozaj reformná koalícia a my máme naozaj odborníkov a všetky naše riešenia, ktoré máme v programe Bod zlomu, v našom volebnom programe, máme rozpočítané aj finančne, máme na to niekoľko, niekoľko ekonómov, ktorí nám to rozpočítavali, a toto je jeden z nich.
Čo sa týka financovania tohto, ja som spomínala, to je kombinácia aj finančného, ale aj nefinančného mechanizmu. To znamená, keď začnem rozmýšľať inak nad tvorbou tých miest, tak budeme využívať aj iné možnosti, ktoré nesúvisia priamo s tým, že musíme budovať škôlky.
Ale, samozrejme, bez tej finančnej injekcie to nejde a my navrhujeme napríklad úplne iný mix podielových daní, ktoré budú vyberané iným spôsobom a iné typy daní budú vyberané, ktoré umožnia potom tým obciam, aby vyčlenili väčšie množstvo prostriedkov práve na škôlky. Lebo čo sa teraz deje, je, že tie obce aj majú tie prostriedky, ale veľakrát ich proste nechcú vyčleniť na tieto, na tento spôsob, ale ich vyčlenia napríklad na cesty a tak ďalej, lebo však to je populárne, aby boli zvolení aj ďalej. Takže treba si pozrieť ten Bod zlomu, máme to tam.
A čo sa týka pána Kotlebu, je to výborná otázka, ja sa nad touto témou zamýšľam už dlho a ja vám poviem svoj jasný názor. Čo sa týka neočkovaných detí, platí presne to isté, ako sme hlasovali pri tom návrhu zákona, platí aj pri garancii miesta v škôlkach, takže presne takto isto to vidíme. A ja doplním k tomu to, že podľa mňa tu chýba debata o tom a ja budem rada, keď možno v nasledujúcom volebnom období, keď na to bude čas, ju otvoríme a bude to zapojenie sa štátu do odškodňovania detí, ktoré boli postihnuté očkovaním, tak ako je to v iných krajinách. Toto si myslím, že tu chýba, ale táto debata ale musí prebehnúť aj v odborných kruhoch, ale ja sa zatiaľ prikláňam práve k tomu, aby štát prevzal zodpovednosť za prípady, kedy očkované deti mohli byť nejakým spôsobom poškodené očkovaním.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 24.9.2019 10:54 - 11:04 hod.

Simona Petrík Zobrazit prepis
Tak ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážená kolegyňa, kolegovia, ako som už spomínala na úvod, už piatykrát som sa rozhodla podať tento návrh zákona, ktorý by každému dieťaťu garantoval predškolskú výchovu od troch rokov veku v prípade záujmu rodičov o takéto miesto.
My v koalícii Progresívne Slovensko a SPOLU totiž stále považujeme vytvorenie takejto garancie za zásadný systémový krok v oblasti rodinnej politiky, ktorá je dlhodobo na periférii záujmu posledných vlád SMER-u. Podľa štatistiky CVTI boli posledné tri školské roky vrátane aktuálneho na Slovensku zamietnuté zhruba, bolo zamietnutých zhruba 11 500 žiadostí o miesto v škôlke. Ja toto číslo stále opakujem. Ja viem, veľakrát ma potom naspäť nejak atakujú kolegovia z koalície, že to sú len žiadosti, že to nie je reálny počet tých miest, pretože mnoho rodičov si zo zúfalstva dáva aj viac ako jednu prihlášku do škôlky. Veľakrát, aj keď si podajú tri prihlášky, aj tak sa im to dieťa skrátka neumiestni. Ale všeobecne, dávali sme si to prepočítavať, nie je to úplne jednoduché prepočítať, ale reálne sa tu bavíme o okolo 8-tisíc deťoch, ktoré nemajú každoročne miesto v škôlke a musia platiť buď drahé súkromné škôlky, alebo zostávať doma s rodičmi. Situácia sa teda nijakým spôsobom každoročne nezlepšuje.
Mne to príde už trapné, ja som poslankyňou skoro štyri roky, podávam tento návrh piatykrát. Skrátka bavíme sa o tom stále dookola. Vládna koalícia na čele so SMER-om opakuje, ako veľa robí pre rodiny, najmä teraz pol roka pred voľbami, ale keď sa pozrieme na túto situáciu, že skrátka tí rodičia stále nemajú to miesto v škôlkach pre svoje deti, tak ja neviem potom, čo robíte tie štyri roky už? Mne to už príde samej trapné predkladať tento návrh zákona dookola.
Sú to naozaj tisícky mladých rodín, ktoré musia siahať hlbšie do vrecka, zaplatiť si drahú súkromnú škôlku, na ktorú častokrát ani nemajú peniaze, ale tak čo už, uskromnia sa, lebo však nemajú na výber. Títo rodičia sú diskriminovaní a trestaní štátom, lebo mali deti. Tak povedzte mi, čo je to za podpora rodiny, keď musíte každý mesiac z vrecka vytiahnuť, ja neviem, 350 až 500 eur, aby vaše dieťa mohlo ísť do kolektívu a vy do práce? To nie je skutočný sociálny štát a nie je to ani poctivé vládnutie. A to nehovorím o finančnej tiesni matiek a otcov samoživiteľov, ktorí sú na škôlku priamo existenčne odkázaní. A to len preto, že tento štát ich dlhé roky ignoruje, nie je schopný im miesto v škôlke pre ich deti skrátka zagarantovať. Rok čo rok sa tu opakujú tie isté alarmujúce čísla a ministerstvo školstva zostáva nečinné.
Je dokázané, že dostupná predškolská starostlivosť je jedným zo zásadných opatrení, ktoré skutočne môžu mať vplyv na to, aby sa ľudia rozhodli mať viac detí. Ako vyplýva z ekonomických prognóz, už sme to aj niekoľkokrát spomínali na tejto schôdzi, Slovensku hrozí najväčší prepad počtu produktívnych ľudí. V roku 2050 na jedného dôchodcu budú pracovať dvaja ľudia v produktívnom veku, zatiaľ čo dnes pracujú piati. Čiže aj nedostatkom miest v škôlkach dávame jasný nebezpečný signál do spoločnosti, že mať deti je riziko, že štát nevie zabezpečiť adekvátnu podporu všetkým rodinám a že skrátka rodičovstvo neprebehne hladko.
Trend, ktorý je potrebné sledovať a ktorý je rozumný a sledujeme ho v niektorých krajinách Európskej únie, ako je napríklad aj Nemecko, je zavedenie individuálnej garancie pre rodiča, že to miesto pre svoje dieťa skrátka mať bude. V Nemecku zaviedli túto garanciu pred niekoľkými rokmi a už ju rozšírili až vlastne na minimum od jedného roku veku dieťaťa. U susedov v Českej republike majú tiež uzákonenú garanciu miesta v škôlke pre deti od štyroch rokov a chystá sa tam novela posunúť to na tie tri roky. Môžu si to dovoliť, pretože v praxi sa im to darí napĺňať, pretože české ministerstvo práce povolilo a podporilo tvorbu detských skupín. Tvoria sa tým pádom kapacity tam, kde sú potrebné. Tvoria sa za pomerne nízke peniaze a efektívne.
My navrhujeme začať garanciou pre všetky deti od troch rokov. Rovnako ako v Nemecku zároveň navrhujeme, aby takúto garanciu realizovali obce ako subjekt, ktorý je jednak zo zákona zodpovedný za zriaďovanie týchto zariadení a cez ktorý z rozpočtu aj dnes už tečú finančné toky na financovanie nákladov spojených so škôlkami.
Okrem tohto návrhu zavádzame aj kompenzačný prvok v sume, v mesačnej sume rodičovského príspevku, ktorý bude obec nútená mesačne vyplatiť rodičovi, ak nebude schopná zabezpečiť jeho dieťaťu miesto v škôlke. Prečo to robíme? Nie preto, aby obce išli platiť pokuty. Stále to opakujem, robíme to preto, aby sa obce začali aktívne zaujímať o túto situáciu a aby boli motivované hľadať spôsoby, ako deti umiestniť. Sú to ich deti na ich území. Tam ich rodičia platia dane.
Tu je, samozrejme, dôležité povedať aj to b, teda nielen dať obciam povinnosť garantovať miesta v škôlke, ale dať im aj prostriedky a flexibilné možnosti realizácie tohto návrhu. A tým riešením sú už spomínané, tiež to tu do nemoty opakujem, detské skupiny. Ja mám pocit, že detské skupiny, že to je akože nejaká, nejaké abstraktné vyjadrenie, ktoré my tu, my tomu nerozumieme, hlavne že detské skupiny v iných krajinách fungujú úplne bezproblémovo. To je len preto, lebo ich skrátka nemáme. A preto navrhujem, aby obec mohla túto zodpovednosť realizovať nielen priamo cez škôlky verejné, ako je to teraz, ale aby tak mohla urobiť napríklad cez uhradenie starostlivosti aj zapojením cirkevných alebo súkromných škôlok, ktoré sú ale zapísané v sieti škôl a predškolských zariadení, alebo aby tak mohla urobiť cez detské skupiny. Pretože je situácia, reálna situácia, s ktorou sa dnes stretávame, napríklad že teda starosta alebo starostka by radi vyhoveli rodičom, najmä v menších obciach, ale oni nielenže nemajú žiadne peniaze, ale ani počet detí na to, aby naplnili klasickú škôlku alebo či len triedu do škôlky, a tak na ňu tým pádom nemôžu získať prostriedky. Alebo vedia, že by ju aj mohli zriadiť, ale neudržia ju prevádzkovať. A preto detská skupina môže umožniť vytvoriť menšie skupiny detí, vyslovene tri, štyri, päť detí, a tak každá malá obec bude môcť poskytovať takúto službu bez toho, aby musela stavať budovu a musela dávať pozor, či umývadielka v tej budove sú v predpísanej výške alebo nie.
Nami navrhovanú kompenzáciu vo výške rodičovského príspevku, ako som spomínala, už zástupcovia ZMOS-u častokrát v médiách označili za neprijateľnú, že teda čo som si to tu vymyslela, hej? Podľa mňa je neprijateľné, že dnes sú všetci rodičia platcami daní a len niektorí získajú miesto v škôlke pre svoje dieťa. To je z môjho pohľadu neprijateľné. Obec dostáva normatív na každé prijaté dieťa do obecnej škôlky. Je neprijateľné, aby sme diskriminovali tých rodičov a ich deti, ktorým sa nedostane miesto v škôlke, a teda podporovali situáciu, že niektorí rodičia platia za škôlku 60 euro mesačne a niektorí 300 až 500. Každý rodič platí dane a z nich formou podielových daní by sa mala obec postarať o to, aby všetky deti na ich území mali dostupné miesto v škôlke.
Ono to ide. Už v mnohých samosprávach to ide. Skrátka ako je možné, že v niektorých samosprávach to funguje a v niektorých nie? Povedzte mi. Ja si myslím, že stačí prejaviť dobrú vôľu a samosprávy by sa nemuseli ničoho obávať. Napríklad moja kolegyňa Katka Macháčková, ktorá je primátorkou mesta Prievidza, tam bolo umiestnených alebo každý rok sú tam umiestňované všetky deti od troch rokov, dokonca sa podarí umiestňovať aj deti od zhruba 2,5 roka.
Na záver chcem ešte dodať, že garancia miesta v škôlke nie je populizmus. Je to reálne vyskúšaná politika, ktorá, propopulačná politika, ktorá funguje. Áno, bude to náročné, áno, bude to aj drahšie, lebo súhlasím, nie je to len o tom, že budeme budovať detské skupiny a že, a že samosprávy budú sa dohadovať napríklad s cirkevnými škôlkami, je potrebné vyčleniť nejaké finančné prostriedky aj konkrétne mestám a obciam presne na túto garanciu, ale skrátka treba to začať robiť. Ja som presvedčená, že skutočný sociálny štát musí garantovať každému dieťaťu miesto v škôlke. My musíme uistiť rodiča, že keď sa mu narodí dieťa, že preňho existuje záruka, že o tri roky nebude ponechaný bez príjmu alebo bez škôlky. To je jediná propopulačná politika, ktorá dnes funguje. Po jej zavedení sa už napríklad v spomínanom Nemecku pôrodnosť výrazne zvýšila a verím tomu, že by to pomohlo aj nám.
Zároveň by som rada pani ministerku Lubyovú upozornila, že tento dlhodobo neriešený problém, to je desať rokov neriešený problém, ak nie viac, s nedostatkom miest v škôlkach, sa už pomaly premieta do akútneho nedostatku miest v základných školách. Tam, po prvé, nie je kde učiť a nie je, nemá kto učiť. To je ďalšia vec, o ktorej teda tento návrh zákona nie je, a toto budeme musieť riešiť. Nehovoriac o tom, že tu máme aj diletantsky pripravený zákon o povinnom predškolskom vzdelávaní, ktorý nedostatok miest v škôlkach ešte navýši a vytlačí zo škôlok práve tie najmladšie trojročné deti. Pokiaľ budeme k takto závažným opatreniam, ktoré sa týkajú mladých rodín a detí, pristupovať takto čiastkovo a diletantsky a neuvažovať nad dôsledkami týchto zákonov, ktoré spolu súvisia, nikdy nedospejeme k riešeniu a rodičia nebudú mať služby, ktoré si za svoje dane zaslúžia a nutne ich k životu potrebujú. Preto prosím vážené plénum, aby zvážilo tento návrh a vopred ďakujem každému, kto ho podporí.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 24.9.2019 10:51 - 10:52 hod.

Simona Petrík Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, ja už piatykrát predkladám tomuto plénu návrh na vydanie zákona o zabezpečení predškolskej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V skratke teda ide o garanciu miesta v škôlke pre každé dieťa už od troch rokov veku.
Cieľom návrhu zákona je umožniť rodičom, aby ich dieťa od troch rokov veku malo nárok na miesto v škôlke, pokiaľ chcú, aby ich dieťa nastúpilo do škôlky už v troch rokoch. Za naplnenie tohto práva bude zodpovedať obec, v ktorej má zákonný zástupca trvalý pobyt. Súčasná situácia v obciach a mestách Slovenska totiž rodičom nedáva záruku, že o ich dieťa bude v čase, keď má tri až päť rokov, adekvátne postarané.
Zákonom preto navrhujeme dať rodičom istotu, že obec pre deti miesto v materskej škole alebo detskej skupine zabezpečí, a ak nie, tak im ako náhradu poskytne finančnú kompenzáciu vo výške rodičovského príspevku. O deti bude môcť byť postarané od ich troch rokov až do začiatku plnenia povinnej predškolskej dochádzky.
Toľko na úvod. Viac by som povedala v rozprave, do ktorej sa hlásim ako prvá.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2019 17:44 - 17:46 hod.

Simona Petrík Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja by som, pán poslanec, reagovala na tie škôlky, keď ste hovorili o tom, že teraz tie samosprávy naťahujú ruky smerom k vláde a vy sa tvárite, že teda ako, že ste im pomohli s nejakými projektami. Ja si myslím osobne, takto to urobili aj v Nemecku, kde majú garanciu miesta v škôlke od jeden a pol roka. Povedzte mi, ako je možné, že im sa to podarilo. Dobre, mne je jasné, že nemecká ekonomika je inde ako naša. Ale tam ide o tú vôľu, o to, že to tu chceme urobiť.
A vy na jednej strane, vy hádžete zodpovednosť na tie mestá a obce a naopak, mestá a obce kričia, že nemajú peniaze. Ale tu ide o to, tu ide o súčinnosť vlády a obcí a miest, aby ste im v tom pomohli. Sú rôzne spôsoby, nemusia to byť len finančné spôsoby, tie, ktoré ste doteraz ponúkali, ako sú rôzne výzvy, ktoré napríklad častokrát postačovali iba na to, aby sa tá škôlka vybudovala, ale už potom, že kto ju bude prevádzkovať a za čo, to sa už neriešilo v tejto výzve. Prípadne Bratislavský kraj, ktorý má najväčšie problémy s umiestňovaním, bol vynechaný z niektorých výziev.
Skrátka tam sú iné spôsoby, akým môžte pomôcť samosprávam, či už je to iný spôsob prerozdeľovania podielových daní, alebo vytvorenie napríklad detských skupín v zákone. Čiže legislatívne upraviť vytvorenie detských skupín, čo je jednoduchšie vytváranie akýchkoľvek foriem, malých foriem starostlivosti o deti, aby tie obce mali rozviazanejšie ruky pri tvorbe týchto miest. Alebo sú to dohody s cirkevnými a inými súkromnými materskými školami, ktoré sú zapísané v sieti škôl a predškolských zariadení. Skrátka tých možností je ix, ypsilon, len je to potrebné chcieť a vy si stále dookola proste prehadzujete tento horúci zemiak, že teda škôlky ani sem, ani tam. Stále máme nedostatok miest v škôlkach. Dvanásť rokov sa už tu pomaly o tom, o tom bavíme. A viete, čo sa teraz stane? Že nedostatok miest v škôlkach sa premietne na nedostatok miest v základných školách. Už teraz sa to deje a mňa by zaujímalo, čo s tým chcete robiť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.9.2019 17:28 - 17:33 hod.

Simona Petrík Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci.
Vážené kolegyne, kolegovia, ja vystúpim teraz na záver, mám pocit, celej tejto rozpravy už iba krátkym príspevkom, pretože Jožko Mihál povedal za nás, za náš pozmeňovací návrh v podstate všetko konkrétne. Vecne k návrhu ja možno poviem len také politické krátke posolstvo, ktoré si myslím, že sa tu žiada, aj keď už spomínali to aj kolegovia zo SaS-ky. Takže myslím si, že v tomto sme sa v opozícii vzácne zhodli, som rada.
Každopádne SMER je pri moci s krátkou jeden a polročnou prestávkou už od roku 2006, a to je naozaj neskutočne dlhá doba. Mladší stredoškoláci si už pomaly nepamätajú, že by tu vládol aj niekto iný. SMER celý ten čas sám seba označuje za sociálnu demokraciu, ktorá robí pre ľudí. No a čo sú to tie opatrenia teda pre ľudí? Sú to vlaky zadarmo, sú to vianočné príspevky, najnovšie veľmi obľúbené obedy zadarmo. Všetky tieto opatrenia majú ale jeden háčik. Sú ako domy v Potemkinovskej dedine. Majú síce krásnu fasádu, nič viac však za ňou nie je.
Príklad takéhoto opatrenia je presne aj novela tohto zákona, o ktorej sa dnes bavíme a ktorou sa zvyšuje rodičovský príspevok. Na jednej strane krásna fasáda, je to naozaj dôležité opatrenie pre rodičov, už sme to tu niekoľkýkrát spomínali, najmä teda pre tých pracujúcich. Tí si mesačne prilepšia o spomínaných 150 eur. No na druhej strane za týmto opatrením už nič iné nie je, len drobiace sa murivo z týchto domov. Nič, čo by motivovalo mladých ľudí zakladať si rodiny. Pretože výskumy aj štatistiky, Jožko to už spomínal niekoľkokrát, dokazujú, že samotné zvyšovanie rodičovského príspevku alebo akýchkoľvek príspevkov nemá zásadný vplyv na zvyšovanie pôrodnosti. Inými slovami, to, že teraz razantne zvýšime rodičom príspevok, ktorý mal byť mimochodom zvýšený už dávno, nijako významne nezmotivuje mladých ľudí, aby chceli mať viac detí. Toto opatrenie je síce dobré, ale osamote je nesystémové a takto pol roka pred voľbami je aj silno populistické.
Je to omrvinka, ktorou chce SMER populisticky nakŕmiť ľudí krátko pred voľbami a udržať si tak silou-mocou nejakých voličov. Nehovoriac o tom, to sme už tiež niekoľkokrát spomínali dnes v rozprave, že diskriminujeme rodičov, ktorí sa rozhodli mať viac detí za sebou a predtým pracovali napríklad na dobu určitú a týmto rodičom zvyšujeme rodičovský príspevok len o 50 eur. Pritom riešenia pre skutočne prorodinnú politiku potrebuje Slovensko ako soľ už dlho. Populácia starne, krajina nám pomaly vymiera. Ak nebudeme motivovať mladých ľudí, aby si zakladali rodiny a neurobíme tú cestu pre nich jednoduchšou, tento problém bude len rásť.
Ak sa máme baviť o tom, ako má vyzerať moderná rodinná politika, je to o tom, že nemáme hľadať skratky a populistické riešenia. Problém je potrebné riešiť hĺbkovo, systémovo. Takýmto riešením je v prvom rade celkový dôraz na rodinnú politiku, to znamená, venovať sa tejto téme komplexne nielen čiastkovo pár opatreniami, ktoré nám majú zalepiť oči. Najúčinnejšími opatreniami je kombinácia. Práve kombinácia finančných príspevkov a služieb, ktoré rodičom pomôžu so starostlivosťou o deti.
Pán Erik Tomáš tu vymenovával, že čo všetko ste vy pre rodiny urobili v rámci rodinnej politiky. Ja to tu opakujem už štyri roky. Vy ste venovali rodinnej politike v programovom vyhlásení vlády presne jeden paragraf a všetky vaše opatrenia venujúce sa rodinnej politike sa skracujú len na zvyšovanie konkrétnych príspevkov. Fajn, je to finančná podpora pre mladé rodiny. Ja nehovorím, určite my za tento zákon pravdepodobne zahlasujeme, pretože je to dobré opatrenie, treba tento rodičák zvyšovať, ale už ste to mali urobiť dávno.
A čo sa týka služieb, tak služby opomínate už niekoľko desaťročí. To znamená, ak chcete naozaj sa tváriť alebo minimálne aspoň ukázať, že vám záleží na mladých rodinách, je potrebné vytvoriť koncepciu rodinnej politiky, ktorú napríklad Česká republika má už dávno a tá má vytvárať nejaký, nejaký základ, a to je finančné, systémové finančné efektívne príspevky a služby, na ktoré kašlete. A majú to byť najmä služby, ktoré majú pomôcť rodičom so starostlivosťou o deti. To znamená viac jaslí dostupných, garantované miesto v škôlke pre každé dieťa už od troch rokov, zníženie daní pre rodiny s deťmi, zvýšenie rodičovského príspevku aj pri druhom a treťom dieťati, nielen pri dvoch naraz narodených deťoch alebo troch.
Takisto je to možnosť flexibilného čerpania rodičovského príspevku, kde si môže rodič v rámci limitov zvoliť, za akú dlhú dobu ten svoj rodičovský príspevok vyberie a môže si ju buď skrátiť alebo predĺžiť. Alebo sú to dva týždne otcovského voľna navyše po narodení dieťaťa, ktoré sľubujete už štyri roky. Ja to tu predkladám do nemoty každý pomaly pol rok, tak ako rokovací poriadok dovolí. Stále to sľubujete, stále ste to nenaplnili, a pritom to mala byť jedna z vašich priorít a už sme na konci volebného obdobia. Alebo napríklad predĺžená materská pre rodičov samoživiteľov. Skrátka tých rodín, tie rodiny majú rôzne typy, rôzne variácie a tomu sa musí moderná rodinná politika prispôsobiť. Toto sú tie príklady modernej politiky, ktoré prináša napríklad aj koalícia PS a SPOLU, ale vy nie.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 26.6.2019 16:46 - 16:55 hod.

Simona Petrík
 

Vystúpenie v rozprave 26.6.2019 16:42 - 16:44 hod.

Simona Petrík Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, ja dnes predkladám na túto schôdzu Národnej rady dva návrhy zákonov, ktoré už predkladám štvrtýkrát za sebou. Súvisia spolu. Ten prvý je, je práve tento návrh o zavedení detských skupín a ten druhý je návrh o garancie miesta v škôlke pre všetky deti od troch rokov. Predkladám ich štvrtýkrát a budem ich predkladať dovtedy, kým si táto vláda neuvedomí, aké dôležité je zaviesť presne tieto zákony, pokiaľ naozaj rodinná politika a mladé rodiny s deťmi a to, aby sa nám tu rodili deti, aby ľudia chceli mať viac detí, aby to považovala za prioritu. Pretože pokiaľ, pokiaľ sa štát k tomuto nezaviaže, nikdy nedosiahneme tento zvrat.
Momentálne sme krajinou, ktorá starne úplne najrýchlejšie zo všetkých členských štátov Európskej únie, vymenili sme na chvoste Nemecko, ktoré vďaka súboru opatrení pre rodinnú politiku, podarilo sa im odraziť z tohto chvosta a my sme ich, my sme ich vymenili. Takže toto je dôvod, prečo dookola predkladám tieto dva návrhy zákonov.
Dovolím si ešte k tomu povedať, že zajtra nás čaká ráno o deviatej rozprava o povinnej predškolskej dochádzke alebo predškolskom vzdelávaní, už akokoľvek sa to za poslednú polnoc zmenilo. Keby sme dali prioritu niekoľko rokov dozadu garancii miesta v škôlke a vytvoreniu detských skupín v tom zákone, ktorý budeme riešiť zajtra, by sme nemuseli riešiť ten akútny nedostatok miest v škôlkach, ktorý tu už rok za rokom máme, a už nás to v podstate všetkých nebaví počúvať, ako sa tu stále zamietajú tisíce žiadostí o, o prijatie dieťaťa do škôlky.
Takže prejdem v skratke k tomu prvému návrhu o detských skupinách. Tento návrh, ak dovolíte, v skratke vysvetlím, čo detské skupiny sú vôbec, aj keď treba povedať, že ony už sú zavedené konkrétne v zákone o sociálnych službách, ale je to tam tak vágne napísané, že nikto ich ani nezavádza, takže tento zákon má za cieľ ich jasne definovať, vytiahnuť ich z toho zákona a, a uviesť ich do praxe.
Ide o formu starostlivosti o deti od v podstate 0 do 6 rokov veku, čiže supluje to aj jasle, aj škôlky, ktorá môže prebiehať aj inde ako v jasliach či súkromných detských centrách alebo v priestoroch zamestnávateľa, ale napríklad aj v domácnosti matky alebo otca, ktorí sa doma na rodičovskej starajú o svoje dieťa.
Zámerom základným je rozšíriť ponuku foriem starostlivosti o deti v predškolskom veku a tým prispieť k rýchlejšiemu flexibilnejšiemu a lacnejšiemu vytváraniu potrebných miest pre deti, keďže pôjde prevažne o využitie už existujúcich priestorov.
Toľko na úvod, viac by som povedala v rozprave, do ktorej sa hlásim ako prvá.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 25.6.2019 16:42 - 16:43 hod.

Simona Petrík Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil za spravodajkyňu k návrhu zákona o mene a priezvisku (tlač 1544). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 6. septembra 2019 a gestorský výbor do 9. septembra 2019 od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 24.6.2019 17:15 - 17:17 hod.

Simona Petrík Zobrazit prepis
Ďakujem, pani predsedajúca. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil za spravodajkyňu k návrhu zákona o podmienkach výkonu volebného práva k tlači 1539. (Reakcia z pléna.) Aha. (Krátka pauza. Rečníčka odišla od rečníckeho pultu vziať si aktuálnu spravodajskú informáciu.)

Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR
1541 a 1632, tlače.

Petrík, Simona, poslankyňa NR SR
Prepáčte, len ten bod bol preskočený. Takže ma teda určil za spravodajkyňu k návrhu zákona o politických stranách a politických hnutiach (tlač 1541). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor Národnej rady pre ľudské práva a národnostné menšiny. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 6. septembra 2019 a gestorský výbor do 9. septembra 2019 od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pani predsedajúca, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.4.2019 15:44 - 15:46 hod.

Simona Petrík Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne kolegovi Jožkovi Mihálovi za fantastickú reč. Ja ani neviem, že na čo by som z toho reagovala. V podstate so všetkým absolútne súhlasím. Tú hanbu podčiarkuje ešte aj minulotýždňový Istanbulský dohovor, ktorý teda ja považujem, jeho odmietnutie za absolútne medzinárodnú hanbu a bezprecedentný akt tohto parlamentu. Čo si tu tento parlament dovolil a tváril sa, že je to vlastne majorita alebo že reprezentuje majoritu tejto spoločnosti, čo je absolútne klamstvo.
Ale aby som sa ešte dostala konkrétne k môjmu návrhu zákona. Ja som chcela ešte doplniť jednu vec, a to je, že my sme naozaj jedna z posledných krajín, ktorá toto opatrenie nemá, nemá zavedené. Z ministerstva, keď teda ako médiá sa pýtali ministerstva, že čo teda ministerstvo na to, tak oni sa vyhovárajú spôsobom, že nová smernica Európskej únie ešte nie je úplne doladená, že ona príde do platnosti až teraz niekedy v apríli a že oni si počkajú na tie konkrétne detaily tejto smernice. Tak ja sa pýtam, že či aj tie ostatné zodpovednejšie členské štáty čakali na nejaké detaily smernice, keď si to vedeli uzákoniť ešte oveľa skôr, a my patríme naozaj k poslednej štvrtine štátov v rámci Európskej únie, ktorí takéto opatrenie v žiadnej podobe nemáme, nemáme zavedené. Je to jednoduchý návrh. Ja nevidím dôvod na to, aby okolo toho boli takéto obštrukcie.
A čo sa týka toho predlženého materského, ja len doplním, že je to náš spoločný návrh. Jožko, ak si spomenieš, 52-týždňová materská, to bolo to, čo sme navrhovali my, asi tak, ja neviem, pol roka dozadu zhruba? Takže áno, pokiaľ toto bude to opatrenie, ktoré chce urobiť ministerstvo, tak gratulujem. Ale ja som počula aj o zvyšovaní rodičovského príspevku, čo mi príde absolútne populistické a nesystémové.
Ďakujem.
Skryt prepis